Page 38

38 Státní politika zaměstnanosti

říjen 2012

JAK NAJÍT CESTU NA ZAHRANIČNÍ TRHY Uplatnit svůj produkt na zahraničních trzích je vzhledem k malému domácímu trhu základ úspěchu. Často s tím mohou mít problém velké firmy, ty menší jsou v ještě horší pozici, mají totiž mnohem menší možnost opatřit si potřebné informace. Situaci se jim snaží maximálně ulehčit vládní agentura CzechTrade, která českým firmám v expanzi na zahraniční trhy pomáhá. Tím, že agentura podporuje rozvoj českého podnikání, mimo jiné zlepšuje možnosti uplatnění čerstvých absolventů vysokých škol, především formou stáží v jednotlivých firmách.

CzechTrade pro studenty Právě dobře připravení a kvalifikovaní studenti se uplatní v českých firmách a mohou jim pomoci v pronikání na zahraniční trhy. Zároveň jde o cestu, jak zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky. Agentura proto rozjíždí několik projektů spolupráce s vysokými školami. Jejich cílem je propojit školy s firmami, kde by se mohli uplatnit vysokoškoláci, a to především v rámci odborných praxí. Prvním krokem je spolupráce s Podnikohospodářskou fakultou VŠE v Praze. Fakulta přichystala společně s agenturou CzechTrade program nový projekt Management v praxi, který má posílit konkurenceschopnost studentů školy. Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a z rozpočtu hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita. V rámci projektu je studentům k dispozici minicyklus tří předmětů – Hledání konkurenční výhody, Aktuální trendy v managementu a Řízená praxe v podnicích. Tyto předměty umožňují propojit teoretickou výuku s praxí. Podílí se na nich kromě VŠE právě CzechTrade a firmy, které se do projektu zapojí. Hlavní myšlenkou cyklu je, že studenti by neměli informace jenom získávat, ale měli by si je zároveň osvojovat. V rámci praxe se tak studenti zapojí do práce na řešení konkrétních potřeb firmy a své výstupy musí obhájit. Tato cesta také otevírá možnosti v započaté činnosti pokračovat v rámci diplomové práce, ale především při následné práci pro firmu po dokončení studií.

Jak nám na brněnském Mezinárodním strojírenském veletrhu prozradila Marcela Havlová, vedoucí oddělení komunikace a marketingu CzechTrade, o podobný program projevila zájem i Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Agentura se rozhodně nebrání ani dalším zájemcům o spolupráci a samotná také vypisuje místa pro studentské stáže na své centrále v Praze. Od toho si pro změnu slibuje zlepšení celkového povědomí o její činnosti mezi studenty a absolventy. Ten, kdo se jednou s její činností v rámci stáže seznámí, bude pak jistě snáze schopen využít služeb agentury v rámci vlastního podnikání či zaměstnání. S tím také úzce souvisí současný cíl CzechTrade, zaměřit se na podporu malých a středních podniků. Pro mnohé podnikatele mohou být perspektivní právě studenti a absolventi vysokých škol, kteří se zapojili do zmíněných projektů.

Co nabízí CzechTrade firmám? Doposud byla hodina práce zahraniční kanceláře jednotně účtována firmám částkou 700 korun za hodinu, od ledna ale bude agentura nabízet systém balíčků služeb, které budou pro firmy přehlednější a praktičtější. Balíčky s různou cenou (např. 5, 10, 15 tisíc korun) budou obsahovat běžné služby, které CzechTrade a zahraniční kanceláře Ministerstva

průmyslu a obchodu nabízí. V rámci balíčku tak firma například získá průzkum trhu v několika vybraných zemích (v EU i mimo ni), kontaktování vhodných zahraničních obchodních partnerů, domluvení schůzek s partnery, kteří mají o spolupráci zájem, a třeba i tlumočnické a překladatelské služby v případě, že zájemce neovládá jazyk potenciálního obchodního partnera. CzechTrade kromě vyhledávání příležitostí pro české firmy v zahraničí pomáhá i zahraničním společnostem, které naopak hledají partnera v Česku. Například v rámci brněnského Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV) CzechTrade zorganizoval tři incomingové mise – ze Španělska, Brazílie a Číny. Brazilská firma ODEBRECHT, která je jedním z největších hráčů v ropném a chemickém průmyslu v Brazílii, připravuje výstavbu nových rafinerií a prostřednictvím CzechTrade se setkala s řadou českých firem působících v tomto oboru. „Věříme, že dvoutýdenní návštěva v ČR a uskutečněná jednání vyústí v uzavření exportních kontraktů českých firem. Mise španělských firem z plastikářského průmyslu uvítala možnost návštěvy výstavy Plastex v rámci MSV, kde proběhla jednání s jedenácti českými firmami. Firmy z čínské podnikatelské mise se zase setkaly s českými obchodními partnery z oblasti leteckého průmyslu. Měly zájem o distributory, nákup technologie, výrobní licence, know-how a projevily zájem i o vybudování společného výrobního podniku v Číně,“ uzavřela Havlová.

Studenta 27 Rijen 2012  

Studenta magazín vydání říjen 2012

Studenta 27 Rijen 2012  

Studenta magazín vydání říjen 2012

Advertisement