Page 36

36 Státní politika zaměstnanosti

říjen 2012

Vážení a milí čtenáři, téma této speciální přílohy je aktivní politika zaměstnanosti, pojem, který může být pro některé z vás z kategorie abstraktních či teoretických. Rád bych jej proto ukotvil do reálných parametrů, vysvětlil, jak v praxi funguje a jak by mohl být užitečný možná i vám. Stávající paleta nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti je poměrně široká a umožňuje relativně flexibilní přístup k řešení problémů, které na trhu práce vyvstanou. Je rovněž možné využít i čerpání z Evropských strukturálních fondů, reagující na potřeby konkrétních skupin uchazečů o zaměstnání či osob na trhu práce ohrožených. Ke klasickým nástrojům patří například podpora vzniku účelného pracovního místa, zde jsou ale některé z nástrojů, které jsme aktuálně zavedli, a jsou tedy na trhu nové: Kurzarbeit po česku Ministerstvo práce sleduje situaci na trhu práce průběžně a reaguje tak na jeho aktuální potřeby. V souvislosti s očekávanou stagnací či recesí trhu práce připravilo MPSV projekt Vzdělávejte se pro stabilitu. Ten umožní zaměstnavatelům, kteří se dočasně dostanou do hospodářských potíží, udržet ve svých provozovnách zaměstnanost. Zároveň posílí dovednosti a znalosti zaměstnanců těchto firem, a to prostřednictvím odborného školení. Zaměstnavatel na základě předloženého projektu může získat z ESF podporu na doplatek mezd i na náklady spojené se zajištěním vzdělávání. Rekvalifikace v režii nezaměstnaného Od letošního roku jsme proto zavedli jednu novinku, která rozšiřuje možnosti rekvalifikací dle uvážení konkrétního uchazeče o zaměstnání. Nezaměstnaný si sám zvolí konkrétní rekvalifikaci, úřad práce pak jen posoudí uplatnitelnost takto získané kvalifikace na trhu práce a podle toho rozhodne o uhrazení její ceny. Stanoven je samozřejmě maximální cenový limit, pokud je překročen, rozdíl hradí sám uchazeč. Studenti a absolventi Ze studie Národního ústavu odborného vzdělávání vyplývá, že zaměstnavatelé nemívají zájem o čerstvé absolventy středního i vyššího vzdělávání z několika důvodů, nejčastěji však kvůli chybějící praxi. Mladí lidé se tak snadno mohou ocitnout v začarovaném kruhu. Jeden, resp. dva konkrétní projekty, kterými se snažíme pomoci, Vám zde představíme. Věřím, že pokud byste se i Vy ocitli ve složité situaci při hledání pracovního uplatnění, mohl by mu některý z těchto nástrojů pomoci. Každopádně v první řadě Vám přeji, aby Váš vstup na pracovní trh proběhl bez takových komplikací, aby Vás práce bavila a naplňovala. Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí

Studenta 27 Rijen 2012  
Studenta 27 Rijen 2012  

Studenta magazín vydání říjen 2012

Advertisement