Page 35

35 Státní politika zaměstnanosti

www.studenta.cz

Zájmové země Angola, Argentina, Austrálie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Etiopie, Chile, Ghana, Chorvatsko, Izrael, Japonsko, JAR, Kanada, Kolumbie, Maroko, Moldavsko, Nigérie, Norsko, Peru, Senegal, Singapur, SAE, Švýcarsko a Thajsko

CzechTrade je vládní agentura, která pomáhá českým firmám hledat obchodní partnery na zahraničních trzích. Skrze zahraniční kanceláře ministerstva průmyslu a obchodu vyhledává vhodné příležitosti. Firmám nabízí za poplatek služby jako zprostředkování kontaktů, průzkum trhu, tlumočení při obchodních jednáních a další, které jim pomohou při prvních krocích na neznámé trhy. CzechTrade funguje 15 let a k dispozici má síť 33 zahraničních kanceláří. Podporuje především malé a střední podniky a nově chce své služby snáze zpřístupnit právě těm menším.

Exportní garanční a pojišťovací společnost je státem vlastněná akciová společnost, tentokrát jde o úvěrovou pojišťovnu, která se zaměřuje na politická a komerční rizika spojená s financováním vývozu zboží, služeb a investic z České republiky. EGAP pojišťuje především úvěry na financování vývozu velkých energetických, strojních a technologických zařízení, investičních celků, dopravních staveb a investic se splatností delší než 2 roky, které směřují do zemí, kde politické, ekonomické a právní prostředí přináší větší míru nejistoty a vyšší riziko nezaplacení na straně kupujících. EGAP funguje od roku 1992.

Česká exportní banka je státní banka, právní formou akciová společnost. Většinu akcií (80 %) vlastní stát, zbytek je v držení EGAP. Banka poskytuje exportérům nebo jejich odběratelům úvěry, které jim běžné, komerční banky nemohou poskytnout. ČEB vznikla v roce 1995 a tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky. Veškeré aktivity ČEB musí být v souladu s pravidly WTO, doporučeními OECD a směrnicemi Evropské unie. Tak je zaručeno, že banka exportérům neposkytuje nepovolenou státní podporu.

Svaz průmyslu a dopravy ČR je nestátní dobrovolná nepolitická organizace, která sdružuje zaměstnavatele a podnikatele v České republice. Jde o lobbistickou organizaci, která si klade za cíl ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku státu tak, aby v zemi vznikaly optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání. Svaz má v současnosti 117 členských firem, mezi které patří prakticky všichni největší soukromí zaměstnavatelé v Česku. Členů má svaz celkem 1 433.

▼ inzerce

Studenta 27 Rijen 2012  
Studenta 27 Rijen 2012  

Studenta magazín vydání říjen 2012

Advertisement