Page 23

pro studenty ababsolventy VŠ

ají aktivní studenty dobsvých ćad,

Trainee

Stáže Quality Trainee – Mikrobiologie

Stáž vbHR

Danone Trainee Program je urÍen pro studenty 4.–5. roÍníkę VŠ nebo pro absolventy VŠ. Hledáme mladé lidi, ktećí jsou ambiciózní, mají talent ab perspektivu rozvoje vb naší spoleÍnosti. Hledáme budoucí manažery abvedoucí pracovníky, hledáme ty nejlepší!

Ìeská pojišēovna, Ílen skupiny Generali PPF Holding, hledá Stážistu/ku dobHR.

více nabwww.unijobs.cz

Graduate Development Program In order for us to process your application please ensure you complete all questions on the application form and ensure you attach your CV in English. In case you have questions about HP Graduate Development Program, please contact graduate. info@hp.com indicating your Country Name and Job Number in the email subject ˉeld.

více nabwww.unijobs.cz

JAVA Trainee Program Jsi student nebo absolvent vysoké školy? Potom tÙ męže zajímat náš nový, ab troufáme si ćíct ib unikátní, JAVA Trainee Program. Jedná se obsadu ucelených, prakticky orientovaných výukových programę vedených špiÍkovými mentory, jejichž cílem je pćipravit nové talenty nab spolupráci vb rámci rozsáhlých IT projektę abvychovat novou generaci JAVA profesionálę.

více nabwww.unijobs.cz

TRAINEE program sbcílovou pozicí vebvýrobní technologii BÙhem 1 roku absolvujete koleÍko pobtechnických oddÙleních spoleÍnosti Bosch (výrobní technologie, vývoj výrobkę, vývoj nových technologií, zkušebny, kvalita apod.), vÍetnÙ nÙkolikamÙsíÍní stáže vb zahraniÍí, kde se budete uÍit odb zkušených kolegę.

více nabwww.unijobs.cz

Jedná se obúzkou spolupráci se senior HR manažerem nabklíÍových HR tématech. Nabídka je skvÙlým zaÍátkem kariéry vboblasti lidských zdroję.

více nabwww.unijobs.cz

Asistent/stážista doboddÙlení pojistné matematiky Pod dohledem zkušenÙjších kolegę pracujete nabporadenských projektech pro Íeské, ale ibmezinárodní klienty pęsobící nabpojistném trhu. Podílíte se nabauditech pojišēoven nejen vbrámci Ìeské republiky, ale ibvbrámci zemí stćední abvýchodní Evropy.

více nabwww.unijobs.cz

Oracle Solaris QA Engineer – Part Time

We are looking for enthusiastic people with sense for product quality. The job is targeted at students of technical universities interested in Unix-like operating systems and quality engineering.

více nabwww.unijobs.cz

Student/ka mgr.bstudia/zamÙćení nabvzduchotechniku/stavební, strojní VŠ Spolupráce pći koordinaci prací, dodávek ab montáže VZT, pći Íasovém abnákladovém ćízení, pći kontrole kvality abkompletaci prací. PracovištÙ je vbPraze, popć. dle místa stavby.

více nabwww.unijobs.cz

Trainee – technická divize

Internship in Marketing

We have abunique opportunity for recent graduates in the area of Mechanical, Chemical or Pharmaceutical engineering, and Food or Agronomy technology.

L’Oréal Ìeská abSlovenská republika is abfast-growing company with abstrong position on the beauty market in both countries.

The Graduate program is an excellent preparation for further professionalgrowth and career in Nestlé!

L‘Oréal welcomes more than 2,600 interns worldwide every year. Our internships last on average 6 months and are offered throughout the year in our various divisions.

více nabwww.unijobs.cz

více nabwww.unijobs.cz

www.unijobs.cz

Studenta 27 Rijen 2012  
Studenta 27 Rijen 2012  

Studenta magazín vydání říjen 2012

Advertisement