Page 18

18 Rozhovor Jak probíhal rozhovor Jiří Nantl sedí zabořen do křesla v příjemné ministerské pracovně a poutavě vypráví. Žádným tématům se nevyhýbá, trpělivě objasňuje všechna zákoutí reformy vysokých škol a většinou vše podtrhuje příklady z české

či zahraniční praxe. Mluví klidně, ale se skutečným zápalem pro věc. Rozhodně působí dojmem člověka, který velmi dobře ví, co říká.

říjen 2012

Jak by tedy měla podle vás vypadat ideální spolupráce mezi státem a jednotlivými školami? Stát by si měl říkat, co od dané školy chce, ale zároveň musí respektovat potřeby dané školy a akademickou autonomii. Stát, jak jsem již říkal, by neměl zasahovat do jednotlivých oborů. Je ale legitimní, aby stát vyžadoval jasnou profilaci a doložitelné výsledky a v celospolečenském zájmu intervenoval například k zajištění potřebného počtu absolventů nezbytných oborů. Působil jste na řadě míst, ze kterých se reforma a vůbec práce kolem vysokých škol dost kritizovaly. Jak utišit negativní reakce? Těžko, a to už jen z toho důvodu, že některé instituce mají v popisu práce kontrolovat a kritizovat činnost ministerstva. Jednání byla občas napjatá, ale rajčaty se při nich neházelo. Vždy šlo o konstruktivní debatu. Jsou podle vás čeští studenti uplatnitelní v zahraničí? Myslím, že jsou. Znám jich celou řadu ze svého okolí, třeba i své bývalé studenty, kteří v zahraničí udělali neuvěřitelnou kariéru. Dá se podle vás prosadit i bez studia v dané v zemi? Studium v zahraničí studenta samozřejmě nakopne k životu v té dané zemi. Předpovídá mu větší úspěch. Ovšem české vysoké školství si nestojí špatně, a tak i po dostudování u nás není problém odejít do ciziny. Přesto se to příliš nedaří. V čem je problém? Zaprvé je u nás velký propad mezi kvalitními a méně kvalitními školami. A dál? Školy se neumí dostatečně profilovat. Přitom je velmi důležité, aby byly specificky zaměřené.

„U NÁS JE VELKÝ ROZDÍL MEZI KVALITNÍMI A MÉNĚ KVALITNÍMI ŠKOLAMI.“

Možná i proto nejsou dostatečně oceněné v mezinárodních žebříčcích kvality škol. Přesně, protože je u nás třeba deset škol se stejným či podobným zaměřením. Kvalitní studenti se rozmělní. Myslím si ale, že se situace zlepšuje. Školy začínají vnímat, že jejich profilace jim přináší více peněz. A když to vezmu konkrétně,

Studenta 27 Rijen 2012  
Studenta 27 Rijen 2012  

Studenta magazín vydání říjen 2012

Advertisement