Page 17

17 Rozhovor Co říkĂĄte na neustĂĄle negativnĂ­ reakce studentĹŻ na reformu vysokĂ˝ch ĹĄkol? O tom se mĹŻĹžeme bavit donekoneÄ?na. NaĹĄtvanost ve veĹ™ejnĂŠm prostoru je dnes vĹĄeobecnĂĄ, to je prostÄ› fakt. Nejsem si jistĂ˝, zda vĹĄichni majĂ­ dostatek informacĂ­. SĂĄm z vlastnĂ­ zkuĹĄenosti vĂ­m, Ĺže Ĺ™ada tÄ›ch tĂŠmat moĹžnĂĄ nenĂ­ pro ĹĄirĹĄĂ­ akademickou veĹ™ejnost dostateÄ?nÄ› srozumitelnĂĄ. Jak chcete studenty dostat na svou stranu? TĂ­m, Ĺže zvýťíme kvalitu a hodnotu jejich vzdÄ›lĂĄnĂ­. Je samozĹ™ejmÄ› velmi těŞkĂŠ lidi pĹ™esvÄ›dÄ?it v krĂĄtkĂŠ dobÄ› dlouhodobĂ˝m projektem. ZvlĂĄĹĄĹĽ kdyĹž na povrch vystupujĂ­ stĂĄle novĂŠ a novĂŠ skandĂĄly, kterĂŠ nepodporujĂ­ dĹŻvÄ›ru v politiku jako takovou. ZajĂ­majĂ­ se podle vĂĄs studenti dostateÄ?nÄ› o dÄ›nĂ­ ve ĹĄkolstvĂ­? To je velmi rĹŻznĂŠ. Jsou studenti, kteří velmi silnÄ› vnĂ­majĂ­ tradiÄ?nĂ­ hodnoty akademickĂŠ komunity. To je typickĂŠ, u nĂĄs i ve svÄ›tÄ›, zejmĂŠna pro filozofickĂŠ a obecnÄ› humanitnĂ­ obory.

www.studenta.cz

Na druhou stranu velkĂĄ Ä?ĂĄst studentĹŻ vidĂ­ ve studiu na vysokĂŠ ĹĄkole praktickou hodnotu pro svĹŻj Ĺživot a kariĂŠru a typicky se nezajĂ­majĂ­ o chod akademickĂ˝ch senĂĄtĹŻ a podobnĂ˝ch organizacĂ­.

„NEJSEM SI JISTĂ?, ZDA MAJĂ? VĹ ICHNI O REFORMÄš DOSTATEK INFORMACĂ?.“

VnĂ­mĂĄte hlasy, Ĺže by politici nemÄ›li mluvit do chodu vysokĂ˝ch ĹĄkol? OdpovĂ­dĂĄm příkladem z praxe. V nÄ›kterĂ˝ch stĂĄtech USA dostaly ĹĄkoly moĹžnost vzdĂĄt se stĂĄtnĂ­ch dotacĂ­ a mĂ­t plnou autonomii. Ani jedna toho nevyuĹžila. UrÄ?itĂĄ mĂ­ra veĹ™ejnĂŠ podpory ve veĹ™ejnĂŠm prostoru je normĂĄlnĂ­ a tenhle příklad to potvrzuje. NavĂ­c tĹ™eba Harvard by moĹžnĂĄ bez veĹ™ejnĂŠ podpory ani nevznikl. Velkou roli pĹ™i jeho zaloĹženĂ­ hrĂĄl prĂĄvÄ› veĹ™ejnĂ˝ sektor. Dialog a spoluprĂĄce politickĂ˝ch institucĂ­ a vysokĂ˝ch ĹĄkol je normĂĄlnĂ­, ale musĂ­ probĂ­hat civilizovanÄ›.

â–ź inzerce

=jfklQgmf_hgų\ba 9&jgďfŠc=Q9[Y\]eq

Co je EY Academy? =Q9[Y\]eqb]nr\ĺdnY[ŠYc[]khgd]ďfgkla =jfklQgmf_mjď]fklm\]flƉe+&Y-&jgďfŠcƉ nqkgc [`cgd& Co nabízíme? �,%\]ffŠ[qcdmkcjlc [`rYbŠeYn [`hų]\f]c YhųŠhY\gn [`klm\aŠfYl†eYlYrgZdYkla\YfŠ$Ym\alm$ A>JK$ųŠr]fŠhg\facYl]dkc [`jarac$ljYfkYcďfŠ`g hgjY\]fklnŠYb& �K]lcfŠkg\ZgjfŠcqr=jfklQgmf_ �K]rfe]fŠkfhdfŠhj[]nb]\fgldan [`\anarŠ[` =jfklQgmf_Yk]rcmdakŠeb]\f†rf]bnĺlŠ[` _dgZdfŠ[`hgjY\]fkc [`khgd]ďfgklŠ �Egfgklgl]klgnYlkafgnĺfYZql†rfYdgkla anl egn†`ų]

�Laf]bd]hŠeg`gmnq`jlrYbŠeYn†[]fq$fYhųŠcdY\ =Qklah]f\amehjgYcY\]ea[c jgc*()2'*()3& Kdy? 19&%*2&daklghY\m*()2 Kde? Nhjgklgj[`khgd]ďfgkla=jfklQgmf_$;`Yjd]k KimYj];]fl]j$CYjdgngfeĺklŠ)($HjY`Y*& BYck]hųa`dkal7 NqhdŤl]$hjgkŠe$]d]cljgfa[cgmhųa`dcm$cl]jgm fYd]rf]l]fYkljfc[`ooo&]q&[rnk]c[aCYja†jY. MrnĺjcYhųa`d]c8&daklghY\m*()2&

Studenta 27 Rijen 2012  
Studenta 27 Rijen 2012  

Studenta magazín vydání říjen 2012

Advertisement