Page 1

MAGAZÍN PORTÁLU WWW.STUDENTA.CZ

28. ČÍSLO / LISTOPAD 2012 / ZDARMA Více než 20 000 studentů navštíví každý měsíc

www.unijobs.cz

?

Studenti volí prezidenta ——————————————— Prezidentská volba 2013: Jak se volí, názory a módní hlídka favoritů. A co na to Madeleine Albrightová?

Studenta Media: VÁM: PŘINÁŠÍME

————————————— Představujeme rektory českých VŠ: Richard Hindls, VŠE v Praze

————————————— Jak vydržet učení ve dne v noci?

UniJobs.cz


NOVĚ 6KRÁT ROČNĚ! DALŠÍ ČÍSLO JIŽ V KVĚTNU

3

Editorial

Vydavatel Najděte si svého Studium vysoké školy je náročná věc, která vám – z určitého info@stude www.studenta.cz Studenta M pohledu – vezme takových pět, někdy šest nebo i sedm let mentora! života. Samozřejmě jde z velké části o pozitivní a bujaré období, Rumunská

ale za vypitou bečku piva titul nikdy nikdo nedostal. Vydavatel Studium vysoké školy je náročná věc, která vám – z určitého Nezávisle komerční info@studenta.cz pohledu – vezme někdydoby šest se nebo i sedm let že student Během této takových poměrněpět, dlouhé lehce stane,

IČ 2767814 www.stude

Ředitelé vy

Studenta Media, s. r. o. Tomáš Raš života. Samozřejmě jdeupadne z velké v pochyby, části o pozitivní a bujaré období,nějaký nebo studentka zda to má1,vůbec Rumunská 120 00 Praha 2 Adam Kože ale zasmysl. bečku piva titul nikdy nikdo nedostal. V poslední době se vyskytla zvláštní móda a vypitou mně nedá, abych se IČ 27678148a šťastných lidí, Jednak kolem vidí spoustu úspěšných k tomu nevyjádřil, protože se magazínu Studenta přímo dotýká. www.studenta.cz/kontakty kteří na akademickou půdu vstoupili leda tak omylem cestou Asistentka Jedná se o význam slova „komerční“,Během respektive změnu. tétojeho poměrně dlouhé doby se lehce stane, že student z nějakého divokého večírku,zdanebo prostě sleduje své kamarády, Kateřina Po vydavatelství Z toho nevinného a historicky jasně ukotveného výrazuupadne se totiž v pochyby, nebo studentka to máŘeditelé vůbec nějaký Tomáš Rašnerjak utrácejí první kteří se místo studia vydali na pracovní dráhu, pomalu stala nadávka. smysl. Jednak kolem vidí spoustu úspěšnýchAdam a šťastných lidí, Kožela Inzerce peníze, zatímco on (nebo ona) nekonečné kteří velké na akademickou půdu vstoupili leda tak tráví omylem cestou hodiny obchod@st Začalo to na jaře, kdy nás Richard Cisler z iniciativy Za svobodné v učebnicích. každému poštěstí vystudovat z nějakého divokéhoNe večírku, nebose prostě sleduje své kamarády, Asistentka vedenímagistra za Tomáš Hyb vysoké školy veřejně označil za polokomerční noviny,studia jako by Irena kteří semestr se místo vydali na pracovní jakRákosová utrácejí první nebo dva a pro ty z vás,dráhu, kterým studium přijde neko- Michaela V to snad bylo něco špatného. Obratem velké jsem ho opravil, že jsme Ondřej Reif peníze, zatímco on (nebo ona)najděte tráví nekonečné hodiny nečné, nabízím jednu radu: siInzerce mentora. zcela komerční a jsme na to hrdí. Po ekonomické stránce nás živí se poštěstí vystudovat v učebnicích. Ne každému magistra za obchod@studenta.cz výhradně inzerce (v naprosté většině soukromých) subjektů, které Editorka semestr a pro si ty vytipovat z vás, kterým studium přijde Tomáš Hybeš O conebo jde?adva Zkuste člověka, který bynekopro vás mohl být Markéta Je vidíte na stránkách magazínu, na webu Studenta.cz které jasně Ondřej Reif nečné, nabízím jednu radu: najděte si mentora. v nějakém najde Kottová v rodině, mohou to být deklarujeme i u všech našich dalších projektů. No a co?ohledu vzorem. Někdy se Kristýna

známí vašich rodičů nebo váš nadřízený na první pracovní stáži. Jana Slavíková

Redakce

O co jde? Zkuste si vytipovat člověka, který by pro vás mohl být Nedávno vznikl rádoby konkurenční projekt, který na svých Potřebujete někoho, kdo užsejenajde opravdu o hodně dál. si redakce@s v nějakém vzorem. Někdy v rodině, mohou to Najděte být Výroba médií Richard Val stránkách doslova píše, že jejich časopis není „…ohledu komerčním chvilku na kafenebo a zkuste z něj vypáčit, copracovní jeHorák důležité známí vašichkde rodičů váš nadřízený na první stáži.při studiu, coMichaela R Zdeněk projektem ‚parazitujícím‘ na českém studentstvu“, samozřejmě se bude tohodit pro nebo nao hodně co se obecně zaměřit Potřebujete kdo práci už je opravdu dál. Najděte si v životě. Kateřina Od nepřímo odkazují na nás. Jak konkrétně provádímeněkoho, parazitování, Redakce chvilku na kafe a zkuste z něj vypáčit, co jevás důležité při studiu, co několika Mariana Ko Pokud jste vybrali správně, nabije to setkání nejen magazínem zdarma? Nevím, naše filozofie je přece zcela opačná. redakce@studenta.cz Sandra Fal se stále bude hodittémata pro i neskutečnou práci nebo na coenergií. se obecněRichard zaměřit v životě. radami, ale Již 7 let se snažíme studentům přinášet nová Valoušek Anna Baum jsteinformace vybrali správně, nejenRaková několika z vysokoškolského prostředí a podávatPokud užitečné pro nabije vás to setkání Michaela Zuzana Ple radami, ale mentor i neskutečnou energií. Kateřina Odarčenková studenty tou nejzajímavější cestou s pomocí kvalitních redaktorů. Vztah – student je přínosný pro obě strany, není se proto Mariana Kopecká

Kateřina Ci

třeba nikterak ostýchat. Co z toho máPetrmentor? Plachký Mentor je člověk, Ludmila Ka Vztah mentor – placení studentdaní je přínosný pro obě strany, není se proto Ale zase to hanebné slovíčko komerční. Za podnikání, Luděk Ke Vokáč který za život posbíral hodně zkušeností. zkušenostem člověk (z příjmu, z přidané hodnoty, srážkové,třeba silniční, …) a ostýchat. vytváření Co z toho má mentor? nikterak Mentor je člověk, Fotografové Tereza Rabasová nejčastěji dojde vlastními chybami, což potvrzuje i mé oblíbené práce pro tým lidí a desítky externistůkterý aby sezačlověk v dnešní hodně době zkušeností. Ke zkušenostem člověk život posbíral Roman Kon motto: It’s hard to do learn if you Pokud jste udělali chybu Marie Baue snad styděl. Ti, kteří žijí z grantů, darů,nejčastěji dotací a fondů, halící se Fotografové dojde vlastními chybami, cožsucceed. potvrzuje i mé oblíbené Konvalinka roucha nějaké nevládní, neziskové nebo neexistující společnosti, a něco jste naučili, přirozenou vůliudělali tuto nově motto: It’s hard tose learn if youmáte succeed. PokudRoman jste chybunabytou Jana Schra Jana Schrammová jsou „hrdinové“ dnešní doby. To, že ty a něco dary,znalost granty apředat dotace jste se naučili,dál. máte přirozenou vůli tutolidstvo nově nabytou Kdyby to neplatilo, by se nikdy nikam Sára Šimáč Jana Sonntágová pocházejí z daní, které jsme my svou komerční aktivitou Jana Sonnt znalost předat dál.vytvořili, Kdyby to neplatilo, lidstvo by se nikdy nikam neposunulo. nevidí a vidět nechtějí.

Partneři Studenty: Partneři Studenty: Partneři Studenty:

e > c

e > c

Studenta telefonuje s:

Studenta telefonuje s:

neposunulo.

Grafický design Housewife

Nám se několikrát na výborné mentory narazit. Není Jejich společnou aurou je slovo, kteréNám osobně napodařilo nejvícepodařilo se považuji několikrát na výborné mentory narazit. Není ani nutné vyjmenovávat jednotlivá jména, v naprosté Jazyková korektura většině jde falešné v dnešní době, a to „nezávislý“. Slyšíme to kolem sebe ani nutné vyjmenovávat jednotlivá jména, v naprosté většině jde Lucie Horčíková z minulých pořád, nezávislá iniciativa, nezávislé médium, nezávislý kandidát. o lidi, se kterými jsme dělali rozhovor v některém o lidi, se kterými jsme dělali rozhovor v některém z minulých Je to nesmysl. Například médium je kroměvydání. světonázoru vydavatele to dáváme my: snažíme se vám, studentům, IT department vydání. A tím A tím to dáváme dál my:dál snažíme se vám, studentům, závislé vždy buď na příjmech od inzerentů setkání (ano, to jsme), od lidmi zprostředkovat. s těmito Někdy jsou to osobnosti Tomáš setkání s těmito lidmi zprostředkovat. Někdy jsou toKocfelda osobnosti čtenářů, kteří si jej kupují, nebo od nějakého mecenáše, který jeho David se Hozadíky své píli, nadání veřejného života, často lidé z fi rem, kteří veřejného života, často lidé z fi rem, kteří se díky své píli, nadání provoz financuje (to je zcela legitimní, ale naprostá závislost). Jiří Nagy a vědomostem vypracovali na zajímavé pozice. pozice. a vědomostem vypracovali na zajímavé

Grafický de Housewife

Jazyková k Lucie Horč

IT departm Jan Sklená Tomáš Koc David Hoza Jiří Nagy

Distribuce Ani blahoslavená veřejnoprávní média nejsou „nezávislá“, ačkoli Petr Kubíček Dobrým mentorem bypřímo mohlbybýt třebabýt Václav mladší (str.mladší (str. Dobrým mentorem mohl třebaKlaus Václav Klaus mají z reklamy jen zlomek příjmů. Nicméně jejich existence Ondřejgymnázia Sedláček ředitel celorepublikově nejlépe hodnoceného závisí na politické vůli držet, rušit nebo16), snižovat koncesionářské 16), ředitel celorepublikově nejlépe hodnoceného gymnázia Distribuce Toto postavení– není stejně jako skutečnost, poplatky. Jakákoli soukromá stanice jePORG. daleko nezávislejší ano, náhoda, Petr Kubíče Děkujeme za skutečnost, dobrou práci PORG. Toto postavení není náhoda, stejně jako že byl svého nejmladším středoškolským potřebuje reklamu, ale ta reklama je většinou jasněčasu viditelná, Ondřej Sed Ing.ředitelem Jan Sklenář žeKvalitním byl svého času nejmladším středoškolským ředitelem mentorem ŽížalaPospíšilová (str. 22), Kateřina deklarovaná a s průměrnou inteligencíu nás. identifikovatelná. Boj na by mohl být i Josef u nás. Kvalitním mentorem by mohl být i Josef Žížala (str. 22), Markétaspolečnosti Ježková Titulní stran české pobočky auditorské a poradenské pozadí, nějaký lobbing je naopak to, cozakladatel nelze vidět, analyzovat pobočky auditorské nebo kontrolovat. VGD,zakladatel a to hlavně české v případě, že se v rámci svéhoa poradenské studia ubíráte společnosti Mediafax Copyright © 2012 VGD, a tosměrem. hlavně v případě, se v rámci svého studia ubíráte ekonomickým Nebo by seže s vámi o své zkušenosti Studenta Media s.r.o. Copyright © Slovo „nezávislý“ je nejčastější lží našeho světa, protože mohlekonomickým podělit Michalkaždý Šamánek 6), hlavní osoba směrem.(v tématu Nebo byod sestr. s vámi zkušenosti Studenta o své vychází 6krát ročně. Studenta M projekt v konečném důsledku potřebuje peníze a je na jejich příjmu ověřuje ABC osoba ČR, v pozadí majálesů v Praze, BrněTištěný a dalších mohlstudentských podělit Michal Šamánek (v tématu odnáklad str.městech. 6), hlavní Studenta v člen IF ABC. závislý, ať pochází od kohokoli. Nikdo Díky dnes němu nemůže dlouhodobě se z festivalů na úrovni školních besídek stal fenomén v pozadí studentských majálesů v Praze, Brně a dalších městech.Tištěný nák pracovat zdarma (pokud nežije z dávek), nikdo vám časopis studentského života v celé ČR. Váš být člověk stal fenoménčlen IF ABC Díky němu senevyrobí. z festivalů namentor úrovni nemusí školních Uzávěrka: besídek 22. října 2012 zadarmo nevytiskne, nikdo vám televizní vysílání zdarma dokonalý, stačí, když je výjimečný v některémDistribuce: směru. 7. listopadu 2012 studentského Kdykoli zaslechnete slovo „nezávislý“, mějte se na pozoru. života v celé ČR. Váš mentor nemusí být člověk

Adam Kožela, vydavatel

Příští číslo vyjde 5. prosince 2012.

dokonalý, stačí, když je výjimečný v některém Registrace MKsměru. ČR E 16630

Příjemné májové počtení! Adam Kožela, vydavatel

Příjemné májové počtení! Adam Kožela, vydavatel

Uzávěrka: 3 Distribuce: Příští číslo Registrace


accounting g & tax


5

Aktuality

Oznámkujte svou jazykovku na JazykovkaRoku.cz Pouze 25 % všech studentů se po absolvování jazykového kurzu zlepší. Důvodů je hned několik a mezi ty nejzásadnější patří kvalita lektora a způsob výuky. Správný výběr jazykové školy je tedy klíčový. V polovině září tohoto roku vznikl neziskový projekt „Jazykovka Roku“, který si dal za úkol udělat první nezávislé hodnocení jazykových škol v České republice. Na stránkách www.JazykovkaRoku.cz mohou současní nebo bývalí studenti ohodnotit svou jazykovou školu a zapojit se tak do soutěže o hodnotné ceny. Na vylosované čeká nový iPhone5 nebo třeba i seskok padákem. Slavnostní vyhlášení celé soutěže proběhne již na konci ledna příštího roku. Takže neváhejte a oznámkujte svou jazykovku.

Miss Academia 2013: Roadshow se blíží! S novým školním rokem opět odstartovala soutěž o nejkrásnější a nejinteligentnější vysokoškolačku, tradičně pořádaná studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V průběhu listopadu se vám představíme v 6 velkých studentských městech. Těšit se na nás můžete 7. 11. v Brně, 13. 11. v Praze, 14. 11. v Plzni, 20. 11. v Ostravě, 21. 11. v Olomouci a 28. 11. ve Zlíně. Nenechte si ujít příležitost a ukažte, co ve vás je. Více informací najdete na webu www.missacademia.cz.

www.studenta.cz

Microsoft Roadshow i ve tvé škole Vyber si svůj směr Microsoft společně se svými partnery připravil ve školním roce 2012/2013 roadshow, při níž bude objíždět několik vysokých škol v celé České republice. Můžeš si na ní na vlastní kůži vyzkoušet nejnovější technologie a produkty, díky kterým se pro tebe studium stane zábavou. Začínáš podnikat? Říká ti něco start-up? Tak i pro tebe je tu několik tipů, které ti ulehčí administrativu a některé procesy a budeš se moct věnovat důležitějším věcem, jako jsou třeba party s kamarády. A pokud se chceš jenom bavit, tak si rozhodně nesmíš nechat ujít interaktivní Kinect pískoviště SandyStation nebo se jen odreagovat hraním na Xboxu. A k tomu všemu na tebe čeká několik dárků a výher. Začínáme už 7. 11. na VUT v Brně. Více informací najdeš na www.microsoft.cz/vybersisvujsmer.

Soutěž Česká inovace je příležitostí pro studenty Soutěž vám nabízí příležitost hned dvakrát. Buď můžete na www.ceskainovace.cz přihlásit vlastní inovaci – nápad, který byste rádi zviditelnili a úspěšně komerčně prosadili, nebo se zaregistrujte jednoduchou zprávou s vaším jménem na info@ceskainovace.cz nebo SMS na 722 04 02 07 a hledejte zajímavé inovace kolem sebe. Ti z vás, kteří nám doporučí projekty, jež v soutěži uspějí, se nominují do výběrové skupiny uchazečů o stáže u našich zajímavých partnerů, jako je 3M, ERA, HAVAS WORLDWIDE PRAGUE, PWC ČESKÁ REPUBLIKA a další. Uzávěrka soutěže byla prodloužena do 30. listopadu. Zapojte se a získejte stáž u zajímavých firem.


6

Téma

listopad 2012

Kdo bude prvním prezidentem z lidu? Boj o Hrad právě začíná. Poprvé budou volit hlavu státu samotní občané České republiky. Už víte, komu dáte svůj hlas?

Už za dva měsíce budeme mít možnost poprvé v historii hlasovat o svém prezidentovi přímo. Boj o Hrad už ale dávno vypukl, kampaně a agitace jsou v plném proudu. Kolik peněz se zase utopí v billboardech a televizních spotech? Jak budou volit studenti? A bude komunistická minulost u prezidenta překážkou? Čtěte speciál Studenty o prezidentské volbě 2013.

Seznam kandidátů je dlouhý a další jména přibývají. Zatím o post hlavy státu můžou bojovat Miloš Zeman, Vladimír Dlouhý, Jan Fischer, Jana Bobošíková, Zuzana Roithová, Karel Schwarzenberg, Přemysl Sobotka, Jiří Dientsbier a Tomio Okamura. Aby člověk mohl kandidovat, musí buď nasbírat alespoň 50 tisíc podpisů od svých příznivců,

nebo být jmenován poslanci či senátory, což je případ Schwarzenberga (TOP 09), Sobotky (ODS) a Dienstbiera (ČSSD). Těsně před cílovou páskou v počtu nasbíraných hlasů jsou Vladimír Franz a Táňa Fischerová, kteří věří, že do 6. listopadu, kdy je uzávěrka, podporu dostanou. O pomyslný trůn na Pražském hradě se může


7 ucházet jenom člověk starší 40 let. Proti tomuto pravidlu nedávno vystoupil zpěvák Vojta Dyk z kapely Nightwork, který sbíral podpisy pod petici, jež chtěla posunout hranici na 25 let, aby sám mohl kandidovat. „Nedávno jsem si uvědomil, že jsem známou osobností, která říká své názory nahlas, ale bez zjevného dopadu. Proto jsem se rozhodl využít svou popularitu smysluplněji a zkusit něco změnit,“ vysvětluje na svém webu prezidyk.cz.  Dodnes získal kolem 6 tisíc hlasů, jeho cílem je 10 tisíc. Jaké budou sliby prezidentských kandidátů? Budou se nás snažit utáhnout na témata, na která hlava státu nemá žádný skutečný vliv? „Prezident zvolený v přímé volbě nebude schopen naplnit očekávání lidí, kteří mu dali hlasy,“ předpokládá politolog Oskar Krejčí.

Zlomí kandidátům vaz televizní debaty? Televizní duely, to je pro volbu prezidenta jedna z klíčových disciplín, jak můžeme vidět například v USA, kde v historii i současnosti hrály velmi důležitou roli. Můžou kandidátovi přinést rozhodující body navíc, nebo mu zlomit vaz jako Richardu Nixonovi v roce 1960. V legendární debatě proti Johnu F. Kennedymu byl výrazně nervóznější, a dokonce si v přímém přenosu otíral pot kapesníkem. Kennedy naopak působil uvolněně a svěže a obrátil průzkumy a následně také voliče na svou stranu. Od té doby se televizním duelům věnuje maximální pozornost a do boje se kromě samotných

Téma

www.studenta.cz

Jak se volí? První kolo volby vypukne 11. a 12. ledna 2013, druhé se uskuteční přesně o dva týdny později, pokud žádný kandidát nedostane napoprvé nadpoloviční většinu hlasů. Ve druhém kole stačí prostá většina. Termín vyhlásil předseda Senátu Milan Štěch tak, aby nekolidoval s jarními prázdninami a volební účast byla co nejvyšší. „Studenti se budou v prvním kole rozhodovat podle aktuální módy médií, ve druhém kole ale vesměs rozhodnou podle svého,“ myslí si námi oslovený politolog Oskar Krejčí. Hlasovací lístky dostanete do schránky nejpozději 8. ledna. Volit může každý občan České republiky, kterému je více než 18 let.

kandidátů zapojují také armády píáristů a spin doktorů. Záleží na každém detailu – dobře zvolené kravatě nebo hladkém oholení. Uvidíme, jaký dopad budou mít debaty na úspěch našich uchazečů o křeslo prezidenta. Podle odborníků mají televizní vystoupení vliv převážně na nerozhodnuté voliče, kterých je v Česku stále dost. Generálku si tři favoriti – Fischer, Zeman a Dienstbier – střihli už v srpnu v Knihovně Václava Havla. V rámci akce Prague Pride debatovali o lidských právech a občas to mezi nimi pořádně zajiskřilo, takže se máme na co těšit. Česká televize a Český rozhlas poskytnou každému z kandidátů šest hodin vysílání zdarma pro jejich propagaci v klipech a spotech. Vysílat

se začne 16 dní před volbou, tedy 26. prosince. Čekají nás tak moc hezké vánoční svátky plné planých slibů a místo pohádek „nápadité“ klipy.

Kdo to zaplatí? Všechna tahle televizní a billboardová sranda stojí spoustu peněz, kandidáti u prezidentské volby ale mají limit. Na svou propagaci můžou vynaložit maximálně čtyřicet milionů od oficiálního podání kandidatury (a dalších deset, pokud postoupí do druhého kola) a veškeré transakce musí být naprosto transparentní. Někteří kandidáti už zveřejnili, kde chtějí na svou propagaci vzít – Jiřího Dienstbiera podpoří mateřská ČSSD, na kampaň chce dát podle ČT24 kolem 15 milionů korun. Podobně je na tom Přemysl Sobotka, kterého zafinancuje ODS, a Karel Schwarzenberg z TOP 09, jenž už svůj transparentní účet spustil. Fischerovi věnoval 9 milionů uhlobaron Tomáš Chrenek. Zemana podle České televize financuje jeho strana (SPOZ), jejíž místopředseda přislíbil 15 milionů. Zatím jsme si mohli v ulicích všimnout výraznější kampaně jenom u Miloše Zemana, který billboardy se svou podobiznou obehnal celou republiku. Jan Fischer na svou kandidaturu mediálně upozornil významněji v dubnu, kdy zveřejnil svůj první spot. Video z chalupy se známou větou „Honzo, neschovávej se, už točíme“ se brzo stalo terčem posměšků a kritiky hlavně na sociálních sítích. Originální virální kampaň s názvem „Prezidentská omalovánka“

24,8

23,6

10,8

7,8

6,4

%

%

5,6 %

Jan Fischer

Miloš Zeman

Jiří Dienstbier

Karel Schwarzenberg

Přemysl Sobotka

Jana Bobošíková

%

%

%

Zatím je ještě brzy vynášet konečné soudy, ale první předvolební průzkumy se už objevují. Podle posledního průzkumu společnosti SANEP má největší šance stát se prvním přímo voleným českým prezidentem Jan Fischer. Volilo by ho 24,8 procenta dotázaných. Těsně v závěsu za ním se drží s 23,6 procenta bývalý premiér Miloš Zeman. S dalším odstupem skončil kandidát ČSSD Jiří Dienstbier s 10,8 %

a Karel Schwarzenberg, který od dotázaných dostal 7,8 procenta, Přemysl Sobotka (6,4 procenta) a Jana Bobošíková (5,6 procenta). Agentura ppm factum má předvolební pořadí velmi podobné – také podle ní by zvítězil ve druhém kole Fischer nad Zemanem. Třetí místo s necelými osmi procenty však přisoudila podnikateli Tomiu Okamurovi. Uvidíme, jak s průzkumy zamíchají televizní debaty.


8

Téma

listopad 2012

Michaela Raková Dokončuje studia na FSV UK, momentálně si doplňuje vzdělání na univerzitě v Helsinkách. Má za sebou zaměstnání v televizích Z1 a Nova, v poslední době se podílela na vzniku multimediálního projektu CityBee.

Kdo si bude užívat tento výhled dalších pět let? se podařila iniciativě, která stojí za Vladimírem Franzem. Nabízí černobílý portrét Franze s konturami jeho tetování stylizovaný do podoby omalovánek.

Prezidentská volba a sociální sítě Svou roli v rozhodování mohou hrát i sociální sítě, i když u nás zatím velký vliv na politické události nemají. Podívejme se třeba na kandidáta Vladimíra Franze, který se pro účast ve volbách rozhodl právě díky facebookové stránce Vladimír Franz prezidentem. Ta má v současnosti přes 30 tisíc fanoušků. Přesto v průzkumech Franz moc šancí nemá. Ostatní kandidáti na Facebooku příliš aktivní nejsou, stránky na jejich podporu mají sotva pár stovek členů, maximálně několik tisíc. Většina uchazečů o naše hlasy volí spíše tradičnější cesty – billboardy a reklamy v tisku a televizi.

Vadí studentům kandidáti s minulostí v KSČ? Podle výsledků posledních krajských voleb se tolerance ke komunistům v politických strukturách zvyšuje. Výjimkou nejsou ani kandidáti na prezidenta, z nichž někteří mají v šuplíku rudou průkazku. Z našeho průzkumu vyplývá, že je takový kandidát pro studenty vesměs nepřijatelný. „Všichni víme, že členství ještě neznamenalo, že jste skalní komunista. Já osobně bych však vzhledem k naší minulosti a respektovaným autoritám z dob disentu bývalého člena této strany nevolila a myslím si, že to přijatelné není. Tato strana je zkrátka spojena s aktivitami, které se neslučují s výkonem moci v demokratickém státě,“ myslí si studentka žurnalistiky Markéta. „Vadilo by mi to, ale není to pro mě rozhodující parametr toho, jestli je pro mě daný kandidát nejlepší. Myslím si, že tohle kádrování je přežité. Druhá věc je, že můj favorit v KSČ nebyl, volit

budu Jiřího Dienstbiera, takže u mě tahle otázka naštěstí nevstupuje do hry,“ prozradil nám své preference Honza z Karlovy univerzity. Pro někoho to klíčová vada na kráse kandidáta být nemusí, obzvlášť v případě lídra průzkumů Jana Fischera, který byl členem komunistické strany mezi lety 1980 a 1989. Kromě něj má průkazku ještě Vladimír Dlouhý a Miloš Zeman, který byl ovšem kvůli nesouhlasu se sovětskou okupací a počínající normalizací z KSČ vyloučen. Sluší se připomenout, že další kandidátka Jana Bobošíková, ačkoliv hlásá, že nikdy ve straně nebyla, v roce 2008 na prezidentskou funkci kandidovala právě za KSČM. Michaela Raková


Díky financím a podpoře od Think Big jsme se seniory vytvořili na zdi umělecké dílo, které spojilo generace. A co chceš změnit ty?

o2thinkbig.cz

je program Nadace Telefónica


10

Anketa

listopad 2012

Prezidentská anketa Koho byste volili, kdyby kandidátovi mohlo být maximálně 40 let? Foto: Jana Schrammová Eliška, 23 Volila bych Libora Malého, protože svou prací v českém prostředí prokázal, že je schopnou osobou se správnými názory a zajímavou životní filozofií.

Honza, 24 Za prezidenta bych volil určitě Řezníka z kapely Sodoma Gomora, protože si myslím, že v dnešní době je nejdůležitější svoboda projevu a pravda, o které by se podle mne určitě právě on zasazoval.

Na prezidenta v České republice může kandidovat pouze ten, komu už bylo 40 let. Jak by ale vypadaly preference studentů, pokud by si mohli vybrat pouze z mladších uchazečů? Některé odpovědi nás skutečně pobavily.

Lenka, 24 Tak já bych volila Ivetu Bartošovou, protože si myslím, že by se určitě zasadila o snížení spotřební daně na alkohol a cigarety a to by jistě každý uvítal.

?

Marek, 23 Volil bych bývalého ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, podle mne by se na tuto funkci výborně hodil.


© 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

www.zpodpalubi.cz

KPMG V ČESKÉ REPUBLICE

BLOGUJEME zpodpalubi.cz Čtěte blogy našich auditorů, daňařů a poradců. Nenechte si ujít novinky od našich zpravodajů z podpalubí KPMG Česká republika!

kpmg.cz

Kontakt KPMG Česká republika, s.r.o. Ján Zahurančík Recruitment Supervisor T: +420 222 123 101 E: recruitment@kpmg.cz


12

Duel

listopad 2012

Kdo se uchází o váš hlas? Předvolební průzkumy nás bombardují ze všech stran. Tu má více ten kandidát, tu zase jiný. Velká většina se ale shoduje v tom, že největší šanci získat post prezidenta České republiky v tuto chvíli mají Jan Fischer a Miloš Zeman. Studenta těmto dvěma kandidátům položila 5 otázek. Podívejte se, jak se s nimi poprali.

Miloš Zeman Čeho byste chtěl jako prezident dosáhnout? Dohody mezi parlamentními stranami a schopnosti těchto stran pod patronací prezidenta uzavřené dohody opravdu dodržovat. Proč by vás měli lidé, a především studenti, volit? Nejsem si jist, zda by mě měli volit, ale je dobré si uvědomit, že v jakékoliv volbě nevolíme nejlepší dobro, ale nejmenší zlo. A nelze vyloučit, že jsem právě tím nejmenším zlem. Myslíte si, že prezident ČR má dostatečné pravomoci? Nebo byste je chtěl rozšířit, či naopak omezit? Pravomoci, které jsou dány ústavou, jsou jedna věc a neformální kompetence jsou věc druhá. Schopný politik může i z vedlejší  koleje udělat hlavní nádraží a neschopný politik může z hlavního nádraží udělat vedlejší kolej. Jaký máte názor na udělování milostí a amnestií? Jsem proti obojímu. Mnohokrát jsem řekl, že bych nikdy nevyhlašoval amnestii, a mnohokrát jsem řekl, že milosti bych neuděloval rovněž, protože je pokládám za feudální přežitek. Pouze jako humanitární gesto bych udělil milost těm, kdo umírají ve vězení a chtějí poslední týdny svého života strávit v rodinném prostředí (pokud ovšem nějaké mají), pokud se nedopustili závažného trestného činu, jako je např. vražda. Jakou nejdůležitější vlastnost by měl mít prezident ČR? Odvahu.


13

Duel

www.studenta.cz aby stát ani v těch nejtěžších časech neomezoval investice, které posilují konkurenceschopnost. Pokud budu zvolen, budu se zasazovat o investice do vzdělání a inovací a podpořím každou politickou iniciativu, která k tomu povede, třeba i navzdory momentálním problémům státního rozpočtu. Budoucí prosperita musí mít přednost před aktuálními politickými problémy.

Myslíte si, že prezident ČR má dostatečné pravomoci? Nebo byste je chtěl rozšířit, či naopak omezit? Pravda je, že prezident o řadě věcí sám nerozhoduje. To ale neznamená, že na ně nemá mít názor a že se nemá podílet na jejich řešení. Prezident má velký prostor právě na poli nastolování témat, kladení otázek a vyvolávání diskusí, propojování nejrůznějších organizací a uskupení, inspiruje společnost či politiky k formování postojů. Je neoddiskutovatelné, že prezident republiky má, a po první přímé volbě rozhodně bude mít, značný neformální vliv, který může využít k prosazení změn. Pokud voliči dají hlas kandidátovi s takto konkrétním programem, budou mít tyto návrhy jasnou a nezpochybnitelnou legitimitu. V případě svého zvolení bych využil všech ústavních možností, abych konkrétní věci navrhl, například při jednání vlády nebo orgánům parlamentu, a využil při jejich prosazování podpory a síly nevládních organizací a občanské společnosti vůbec. Některé pravomoci by bylo potřebné změnit a zpřesnit, aby nemohlo dojít k jejich zneužívání. Navrhnu například, aby členové Bankovní rady České národní banky byli prezidentem republiky jmenováni se souhlasem Senátu.

Jan Fischer Čeho byste chtěl jako prezident dosáhnout? Mým cílem je, aby historicky první přímá volba prezidenta nebyla jediná změna, změna konečná. Naopak v přímé volbě vidím začátek a katalyzátor dalšího vývoje. Jsem přesvědčen, že po dvaceti letech nastal čas, kdy si lidé přejí změnu. Jsou totiž nespokojeni se současným stavem politiky a veřejného života. Proto nyní nastal čas přimět politické strany ke změnám a jsem přesvědčen, že to dokážeme.

V případě zvolení se chci soustředit na čtyři klíčové oblasti, jejichž jasná definice a její praktické naplnění by k těmto změnám měly přispět. Jsou to: silná ekonomika, vláda práva, odpovědnost a slušnost a národní zájmy.

Proč by vás měli lidé, a především studenti, volit? Pro naši zemi je nejenom v době krize klíčová konkurenceschopnost. A ta z velké míry závisí na kvalitě našich škol, na vědcích. Díky vzdělaným lidem, inovativním firmám a kvalitním vědeckým pracovištím dokáže hospodářství vzdorovat krizím. Proto je nutné,

Jaký máte názor na udělování milostí a amnestií? Pokud bych byl zvolen, amnestie bych neuděloval. Obdobně bych se postavil k milostem, které bych uděloval jen zcela výjimečně, z vážných humanitárních důvodů, a řádně je odůvodnil. Samozřejmostí by v tomto případě byla konzultace s příslušnými členy vlády. Jakou nejdůležitější vlastnost by měl mít prezident ČR? Přímá volba prezidenta zdůrazňuje fakt, že hlava státu se zodpovídá občanům, a svůj úřad tedy musí vykonávat v zájmu všech. Prezident by tedy neměl lidi rozdělovat, ale měl by se vždy snažit o nalezení shody a odblokování patových situací. K tomu je třeba, aby byl zcela nestranický a nezávislý.


14

Téma

listopad 2012

Proč kandidujete na prezidenta a co chcete v ČR změnit? Prof. JUDr. Vladimír Franz Jsem autentickým občanským kandidátem, kterého nenominovaly ani politické strany, ani zájmová a finanční uskupení. Jsem člověkem, který se zajímá o historii této země. Důležitá je míra nadhledu a vědomí souvislostí. Rád bych do politiky vnesl schopnost neustálé obnovy pohledu na život, který lidem pohybujícím se v politických výšinách – zdá se mi – často chybí. A samo sebou vůli si tuhle schopnost sám udržet.

… je otázka, kterou jsme položili i dalším prezidentským kandidátům. Bylo by u nás lépe, kdyby byl jeden z nich zvolen?

Mgr. Jiří Dienstbier ml. O funkci prezidenta České republiky se ucházím proto, že mne nominovala Česká strana sociálně demokratická a já tuto nominaci přijal. Kandiduji na prezidenta, abych reprezentoval tyto hodnoty z pozice prezidenta a abych byl prezidentem všech občanů, kteří mají „blbou“ náladu ze současného politického dění. Jako prezident se chci více účastnit společenské diskuse než Václav Klaus, chci být moderátorem diskuse mezi občanskou společností a vládou, která má možnost měnit věci v této zemi.

Karel Schwarzenberg Kandiduji na prezidenta proto, že chci této zemi nabídnout své služby. Chci navázat na to, co jsem vykonal, ať jako kancléř prezidenta Václava Havla, nebo jako senátor, poslanec a ministr. Využiji všech svých znalostí a zkušeností, aby Česká republika měla mezinárodní respekt, aby zde vládlo právo a aby se vrátila důvěra lidí v politiku. Myslím, že první úkol prezidenta je hájit stát, Českou republiku, což může v kritických dobách být velmi těžké. Vyžaduje to jeho pevné odhodlání a schopnost nenechat se ani největšími hrozbami ponouknout k tomu, aby uhnul. Já jsem své názory dokázal prosazovat v jakékoli době a totéž budu činit i nadále.

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. Jsou dvě příčiny, proč kandiduji. První spočívá opravdu v přesvědčení, že mám co nabídnout: celoživotní zkušenost, počínaje akademickým světem (s výjimkou let v politice jsem celý život učil na vysokých školách a dodnes učím) přes 8 let strávených ve vrcholné politice v nelehkém období prvních polistopadových let až po dlouholetou zkušenost z podnikatelského a finančního světa. Mluvím pěti jazyky a mám rozsáhlé kontakty po celém světě. Druhým důvodem je nespokojenost se situací v české politice. Chci dám lidem v ČR vizi lepšího života. Právě prezident by měl lidem nabídnout perspektivu delší než jen na jedno volební období.

Ing. Jana Bobošíková Mám tuto zemi ráda, a bude-li třeba, jsem připravena se za ni prát. Ze své mezinárodní zkušenosti vím, že někdy to nutné je. Od ostatních kandidátů se odlišuji zcela zásadně. Jednoznačně říkám, že pokud budu zvolena, nepřipustím přenos dalších pravomocí na Brusel. Pokud budu zvolena, udělám všechno pro to, aby v této zemi nebylo přijato euro. Budu se snažit do našich životů prosazovat takové hodnoty, jako je úcta k vlasti, rodině, ke stáří a v neposlední řadě také úcta k práci.


15

Téma

www.studenta.cz

PrezidentskeDebaty.cz – Dejme slovo studentům! Kandidáti na funkci prezidenta republiky pod palbou otázek vysokoškolských studentů. Kritické diskuse o otázkách spojených s výkonem prezidentského úřadu, o zahraniční politice, ekonomické situaci a celospolečenských problémech. Historicky první přímá volba prezidenta České republiky se blíží. Přinášíme vám sérii debat prezidentských kandidátů se studenty vysokých škol. Kdo jiný než právě studenti, kteří byli u všeho podstatného v naší moderní historii, by se měl zapojit do debaty s kandidáty na hlavu státu.

První debata proběhla 29. 10. na VŠE v Praze s Milošem Zemanem.

Nejbližší termíny dalších prezidentských debat:

14. 11. 2012

od 16.45 Univerzita Jana Amose Komenského v Praze

3. 12. 2012

od 18.30 Fakulta sociálních věd UK v Praze

Pro aktuální informace sledujte www.prezidentskedebaty.cz.

4. 12. 2012

od 20.00 Národní technická knihovna v Praze


16

Fashion

listopad 2012

Prezidentská módní hlídka

(Taťka) Šmoula

Důstojný planďák...

Chce zářit...

Přestože Vladimír Franz pro dnešek zvolil nedbalý styl bez doplňků, jímž jasně potvrzuje, že méně většinou bývá více, takřka animačně vyzařující omalovánkový nádech celého zjevu nás rozhodně nenudí. Ba naopak, dodává nám pocit bezpečí a dýchá na nás klidem, což jsou dojmy, které z kandidáta na budoucího prezidenta nerozhodný volič ve stresu potřebuje vnímat :-)

Stejně tak jako plus size Afroameričanky jsou pověstné tím, že umí prodat jakýkoliv outfit jen svým sebevědomím, Vladimír Dlouhý by se mohl jako potenciální prezident zapsat tím, že přestože jsou jeho kalhoty tak plandavé, že by se do nich vešla ještě noha, svou sebejistotou a suverenitou docílí toho, že si ničeho nevšimneme. Užitečná vlastnost pro ekonoma, který se řítí nahoru kopcem...

Z Hradu se samy rozezní famfáry ve chvíli, kdy Jana Bobošíková vstoupí s tímto běloskvoucím, perfektně padnoucím kostýmkem za jeho brány. Elegance dámy v nejlepších letech, jež zraje jako to nejlepší víno, se snoubí s rošťáckým efektem „dívky od vedle“, docíleným pomocí střídmého, avšak svěžího líčení. Tato kandidátka již pasti evidentně nalíčila...


17

Fashion

Další modní hlídky na www.modnihlidky.studenta.cz! Na webu najdete: Přírodovědecká fakulta UK, Arts Management na VŠE, Prague Pride 2011 a další.

Švihák z venkova

Módní kalkulace

Kandidát z Vysočiny odložil jitrnici, pověsil svou oblíbenou flanelovou košili na hřebík a vydal se ze své základny – alias útulné chalupy – dobývat Hrad. Oblékl si na to slušivý a dobře šitý oblek. I když je světácký ráz tohoto kompletu dotvořen hlavně hravou a právě fialkovou kravatou, český politik nemá rozhodně ani růžové brýle, ani červeno před očima a do boje jde s chladnou hlavou :-)

Nic naplat, Jan Fischer si díky svému rodinnému původu (matematické a statistické zázemí) dobře spočítal, že jedna a jedna jsou dvě, a vyšňořil se do elegantního společenského saka, které doplnil módní mélangé kravatou, tematicky se hodící k mélangé vlasům, takže výsledkem rovnice je uhlazený, jemný, i když poněkud neodvážný model. Na druhou stranu však víme, co očekávat, že?

▼ inzerce

Hodnotí: Kateřina Odarčenková Foto: ČTK, Mediafax

Prodejci Lamy Safari na www.PrestizniPsani.cz. Distributor pro ČR: ACTIVA, spol. s r. o., www.activa.cz


18

Rozhovor

listopad 2012

Madeleine Albrightová: Doufám, že ode mě nechcete slyšet jméno mého favorita na českého prezidenta Je považována za nejmocnější ženu českého původu. Jako americká ministryně zahraničí se stala jednou z nejuznávanějších političek světa. Madeleine Albrightová si vydobyla respekt, který obstál i před tvrdou východoevropskou politikou. Byla u konfliktu v Kosovu a zažila řadu dalších významných mezníků moderních dějin. V polovině října zavítala do Prahy a Studentě se povedlo získat pár doslova zlatých odpovědí zlaté dámy světové politiky. ▼ inzerce


19

Rozhovor

www.studenta.cz

V USA vrcholí prezidentská volba. Vy sympatizujete se současným mužem číslo jedna Barackem Obamou. Skutečně je to podle vás muž na svém místě? Já si za tím stojím, protože on dokázal navázat dialog se světem. Přestal diktovat a začal komunikovat. Ukázal Spojeným státům cestu, jak pomoci světovému dění. To, jak o něm mluvíte, mi připomíná charakter Václava Havla. I on dokázal s lidmi hovořit otevřeně a dát jim prostor. Byl to navíc váš blízký přítel. Hodně blízký, měla jsem ho strašně ráda. Václav Havel pomohl Čechy nasměrovat k demokracii. Nebyl v tom samozřejmě sám, těch lidí, co se o demokracii zasloužili, byla celá řada, ale on je dokázal vést. Příští rok se chystá v Česku první přímá volba prezidenta. Jak se ni díváte? Doufám, že ode mě nechcete slyšet mého favorita, toho bych stejně neprozradila. Ale vážně, přímá volba může být ideální, ale lidé si musí uvědomit, pro jaké demokratické ideály bojovali, a podle toho rozumně volit. Možná tím narážíte na vývoj nedávných krajských voleb. Já raději na nic nenarážím. Jen by byla škoda, kdyby lidé zapomněli na tradici, kterou si sami vytvořili. Za demokracii tady bojovalo tolik Čechů, že stojí za to si to připomínat. Richard Valoušek

Jak vznikal rozhovor

Desítky politiků, stovky studentů a tisíce zájemců o podpis. Madeleine Albrightová se při návštěvě Prahy setkala s obrovským zájmem. „Mile mě to překvapuje,“ opakovala několikrát, když v knihkupectví Luxor na Václavském náměstí podepisovala svou nejnovější knihu Pražská zima. I přes nekonečnou frontu zájemců se trpělivě podepisovala, a když se někdo o něco zajímal, ráda mu chvilku věnovala. Potkat se tváří v tvář s tak významnou dámou světové politiky je zážitek sám o sobě. A i když si ceníte jejího podpisu, pár vřelých slov je tou skutečnou cenností, na kterou se nezapomíná. Pět minut povídání nás stálo necelé tři hodiny čekání. Našeho fotografa hodinu vystávání, ostrého zaměřování na dálku, a dokonce sledování

Madeleine Albrightová Marie Jana Körbelová (po roce 1945 Korbelová) se narodila 15. května 1937 v Praze. Je bývalou ministryní zahraničních věcí USA, historicky první žena v tomto úřadu. Předtím, během první Clintonovy administrativy, působila jako velvyslankyně USA při OSN. Sehrála významnou úlohu v rozšiřování NATO o země bývalého východního bloku. V květnu 2012 jí Barack Obama udělil Prezidentskou medaili svobody.

nepříjemné potyčky. I to patří k americké političce českého původu. Výhrou a především odměnou pro nás všechny je tento krátký rozhovor. Jako vysoce postavená dáma vážila Madeleine Albrightová každé slovo, rozhodně ze sebe nechrlila jedno za druhým. Pomalu rozmýšlela a teprve poté mluvila. Z jejího vyprávění pochopíte, jakou je optimistkou. Život a především politika ji jistě naučily realistickému pohledu na svět, ale její neutuchající pozitivní myšlení by se snad dalo přirovnat jen k Václavu Havlovi. Mimochodem, k jejímu velkému příteli, o kterém se rozpovídala ze všeho nejvíc. Tak prosím, užijte si náš krátký pohled na světovou politiku nejmocnější české ženy.


20

Média o nás

listopad 2012

Zápisné na Karlovku by mohlo být 2 400 korun http://www.studenta.cz/zapisne Debata o školném v posledních měsících poněkud utichla, pořád je ale ve hře takzvané zápisné. Nedávno se k němu v České televizi vyjádřil rektor Karlovy univerzity Václav Hampl: „Pokud bude politická vůle zavést nějakou formu zvýšení spoluúčasti studentů na financovaní studia, tak zápisné je jeho nejrozumnější formou,“ sdělil v pořadu Interview ČT24. Naznačil také, že by si dokázal představit částku 2 400 korun za semestr.

Víc jazyků umíš, větší mozek máš http://www.studenta.cz/mozek Zajímali jste se někdy o to, jak se mění váš mozek, když se učíte cizí jazyky? Testovat na sobě to nemusíte, vědci z Lundské univerzity ve Švédsku to udělali za vás. Pozorovali změny u studentů tlumočnictví, kteří se učí jazyky od rána do večera. Zjistili, že se studentům zvětšily čtyři oblasti v mozku, které jsou spojovány právě s učením.

Setkejte se s celebritami svého oboru http://www.studenta.cz/sciencecafe Díky projektu Science Café se můžete pravidelně setkávat s vědci a významnými osobnostmi z vašeho oboru. Neformální debaty s desítkami vědeckých celebrit se konají pravidelně ve více než deseti městech po celé republice v příjemných prostorách kaváren. Pokud se vámi vybraná přednáška koná příliš daleko, můžete si její zkrácený záznam pustit v internetovém archivu Českého rozhlasu Leonardo.

Na „peďácích“ se učí čím dál horší studenti http://www.studenta.cz/pedak Podle průzkumu společnosti SCIO se na pedagogické školy hlásí hlavně podprůměrní studenti. „Peďák“ už přestává být první volbou vysoké školy a středoškoláci ho spíš volí jako další možnost nebo záchranu, kdyby se jinam nedostali. Žáci ho také berou jako levnou a snadnou cestu k získání titulu. Studenti ale svoji školu brání. „Znám lidi, kterým jde vše snadno, ale nejsou schopni učit. Škola je především o výchově. Důležitá je tedy především osobnost kantora, ne to, jaké měl známky na střední škole,“ řekl jeden z budoucích učitelů pro server iDNES.cz.

Americké studenty trápí diskriminace http://www.studenta.cz/pozitivnidiskriminace Americká studentka žaluje školu, na kterou se hlásila, kvůli pozitivní diskriminaci. Texaská univerzita podle ní upřednostňuje Afroameričany a Hispánce. Abigal Fischerová se odvolává na svoje nepřijetí v roce 2008. Rasová příslušnost byla podle ní jedním z kritérií, kterými neprošla při přijímacích zkouškách.

Připravila: Michaela Raková


Mimozemský industriální objekt a příběh nočního života.

Láhve Becherovky Lemond dostanou nový design. Becherovka Lemond pokračuje ve spolupráci s mladými a talentovanými lidmi. Limitovanou art.edici dvou lahví odhalí a představí na párty 15. listopadu v pražském Belushi’s klubu. Lahev pro holky přivedla na svět studentka 3D designu a vizuální tvorby Barbora Balgová. Lahev pro kluky navrhl grafický designér Eugen Finkei. „Značka Becherovka Lemond je osvěžující, spontánní a otevřená novým podnětům. A přesně takový design lahví Barbora a Eugen navrhli. Limitovaná edice lahví bude k dostání na předvánočním trhu ve většině obchodů, kde se dá Lemond běžně koupit.“ říká manažer značky Jozef Tomečko. Jakou školu studujete? Co vás na zvoleném oboru nejvíce lákalo? Barbora: Studuji Fakultu multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Vybrala jsem si obory 3D design a vizuální tvorba. Libí se mi rozmanitost projektů, na kterých pracujeme. Skvělá je práce pro reálné klienty, jako v tomto případě pro Becherovku Lemond. Eugen: Školu už mám úspěšně za sebou, ale studoval jsem stejnou univerzitu jako Bára, konkrétně grafický design. Vždy mě lákalo projevovat se vizuálním způsobem a také jsem chtěl být součástí formování vizuální kultury okolo mě. Kde berete inspiraci pro své návrhy? Barbora: Nejraději kreslím lidi. Při ilustracích mě ovlivňuje americký komiks. Mým velkým učitelem byl můj děda. Jeho jednoduché, čisté, elegantní a nadčasové práce jsou a vždy budou velkou inspirací. Eugen: Dívám se okolo sebe, vnímám lidi a prostor. Snažím se sledovat aktuální situaci v oblasti výtvarného umění. Ovšem nejlepší nápady dostávám ve vaně. Co vás při práci na art.edici inspirovalo a proč? Co váš design lahve vyjadřuje? Barbora: Inspirovala mě myšlenka značky Becherovka Lemond, takže se vše točí kolem přátel, zábavy a párty. Můžu prozradit, že jde o komiksový příběh jednoho večera a jedné dívky. Eugen: Hlavním podnětem bylo samotné zadání, které jsem se snažil přetransformovat do příběhu. Chtěl jsem, aby obsahoval surrealistické prvky inspirované mým oblíbeným výtvarným stylem. Jakou zkušenost si ze spolupráce s Lemondem odnesete? Barbora: Je to zkušenost k nezaplacení. Mohla jsem pracovat s týmem lidí, kteří jsou ve svém oboru profesionály. Mám radost, že jsem takovou šanci dostala. Navíc to byla skvělá zábava. Eugen: Určitě si odnesu zkušenost příjemného zážitku z procesu tvorby netradičního obalu Becherovky Lemond. Jak byste vyjádřili (zobrazili, ztvárnili) chuť Lemondu? Barbora: Fotografie se spoustou lidí, kteří se koupají v citronové šťávě. Eugen: Chuť bych zachytil jako energický vír zelenožlutého proudu tekutiny, který by zobrazoval energii, zábavu a svěžest mladých lidí.

Barbora Balgová, 24 let Studuje 3D design a vizuální tvorbu. Nesnáší sedět doma. Často chodí do fitness centra. Nejvíce se věnuje ilustraci. Inspiruje ji hlavně americký komiks. Spolupráce s Lemondem byla zkušeností, které si nesmírně váží.

Eugen Finkei, 24 let Věnuje se grafickému designu. Svůj volný čas tráví hlavně s přáteli. Baví ho design automobilů a zároveň i dopravních prostředků. Práce na designu láhve pro něj byla zajímavá a inspirující. Je rád, že se mohl zúčastnit.

Další informace o limitované art.edici a dalších akcích Becherovky Lemond najdeš na www.lemond.cz www.pijsrozumem.cz nebo na www.facebook.com/lemond.cz


22

Studium

listopad 2012

Když na spánek není čas „Lidem neschází síla, ale vůle,“ řekl jednou Victor Hugo a většinou bychom mu asi přitakali. Jenže když jste student, venku se pomalu smráká a vás zítra čeká důležitá zkouška, je tomu často právě naopak. Vůle máte najednou víc než za celé zkouškové, jenže síla schází dost zásadně. Buď můžete udělat z nouze ctnost, stát se naoko nihilisty a na všechno se vykašlat, anebo v sobě holt zkusíte najít poslední zbytky energie a spaní dáte aspoň pro tentokrát vale... Rady k pohledání Odborné i populární články pojednávající o tématu samostudia bývají většinou skutečně velmi užitečné. Máte-li před sebou velkou zkoušku a v hlavě vám tak akorát hraje opice na činely, určitě vám prý například pomůže „zacho-

vat klid“, „nepodléhat zoufalství“ a samozřejmě nesmíte vynechat „procházku na čerstvém vzduchu“. Co je ovšem podle psychologů zásadním zjištěním, na zkoušku byste se měli připravovat v průběhu celého roku a hlavně se před svým velkým dnem pořádně vyspat… Hehe, no a teď

vážně. Skutečně je učení v noci tak málo efektivní, jak všude tak často slýcháme? Podle jedné letošní britské studie je tomu u většiny studentů právě naopak: sednout nad učení v noci je lepší než se trochu vyspat a studium stíhat až ráno. Hladina cukru ve vašem těle je totiž právě ráno


23 nejnižší, zatímco hladina melatoninu (hormonu, jehož vzestup je spojen s nutkáním ke spánku) je kolem 5:30 na samém vrcholu. Takže noční agónii třikrát hurá a teď něco o tom, co vám ji pomůže aspoň trochu se ctí přežít.

Cukr, káva, limonáda… Asi vás nepřekvapí, že pro efektivní studium by vám měl hlavně dobře fungovat mozek, a je tak třeba pracovat na jeho prokrvení. Mezi nejznámější látky, které vám v tom pomohou, patří tzv. psychostimulancia, i když jejich efekt je jenom krátkodobý. Nejznámější z této skupiny je kofein, který vám zvyšuje tepovou frekvenci a oddaluje únavu. Z běžných nápojů ho nejvíce najdete v kávě, přičemž typ zvaný robusta obsahuje dvakrát tolik kofeinu než známější arabica. Instantní káva má v tomto případě o třetinu nižší účinky než káva připravená z mletých zrnek, ale i tak to docela jde. Stále větší popularitě se těší také Yerba maté, přírodní nápoj, který má sice podobně kofeinu jako káva, ale díky dalším komponentům působí mnohem delší dobu. Co se čaje týče, možná vás překvapí, že větší obsah

▼ inzerce

Studium

kofeinu má ten černý, nikoli zelený. Dále platí, že čím déle budete čajové lístky louhovat, tím více kofeinu do sebe dostanete. Stejné množství kofeinu jako pět minut louhovaný černý čaj má plechovka Red Bullu. Ke kofeinu ale ještě jedna důležitá rada: tahle látka z vašeho těla odvádí velké množství vody, a tak jeho přebytek způsobuje podrážděnost, třes a nesoustředěnost. Proto nezapomínejte šálky všech zmíněných nápojů prokládat právě sklenkami vody. Únavu můžete zahnat také sladkým, protože právě na hladině cukru v těle naše únava závisí nejvíce – zkusit můžete třeba cukr hroznový. Mějte ale na paměti, že právě cukry v kombinaci s kávou účinky kofeinu snižují.

Ginkgo nebo guarana – pojedeš až do rána Látek, které jsou schopny váš mozek alespoň na pár hodin pořádně vybudit, je samozřejmě mnohem více. Popularitu si právem získala například guarana, původně oříšky, které rostou na liánách deštných pralesů v Jižní Americe a kofein obsahují také. Na rozdíl od kávy či

www.studenta.cz energetických nápojů ale guarana nepřekyseluje žaludek a kofein se z ní uvolňuje postupně (díky vláknině v plodech se v tomto případě váže na tříslovinu), díky čemuž na nás působí mnohem déle. Guaranu seženete v tabletách, kapslích, sirupech, a dokonce i jako čistý drcený prášek. Zmírnění únavy, ale i celkové zlepšení paměti vám přinese také ginkgo biloba. Jde o prastarý strom, jehož lístky izolují tzv. ginkgolidy, působící blahodárně na mozek. Na rozdíl od guarany si ale na jeho účinky musíte delší dobu počkat, a hodí se tak spíš pro dlouhodobé užívání, například ve formě kapslí anebo čaje. Dalším pomocníkem při probdělých nocích může být také lecitin, který se získává ze sójových bobů. Nejčastěji ve formě tobolek nám tenhle přípravek pomůže rozšířit cévy v mozku, který se pořádně prokrví a lépe myslí. Účinky lecitinu se ale dostavují až při dávkách několika desítek gramů denně – a to může být pro mnohé z nás cenově nepřijatelné. Jako součást povzbuzujících nápojů či ve formě tablet bývá také často užíván ženšen, který zlepšuje koncentraci a činnost mozku a rapidně brzdí naši únavu.


24

Chytré drogy Volně prodejná je vedle zmíněných látek rovněž skupina preparátů, kterým říkáme nootropika; často jsou nazývány také „chytré drogy“. Jsou to chemické preparáty, které zlepšují proces učení, usnadňují přenos informací mezi mozkovými hemisférami, chrání mozek před fyzickým či chemickým poškozením a na rozdíl od „normálních“ drog nemají negativní efekty psychotropních látek. Nejznámější z nich je piracetam, který se klinicky používá jako lék proti poraněním mozku, pomáhá ale i zvyšovat bdělost a překonávat únavu.  V lékárně ho seženete jako roztok, a abyste jeho účinky pocítili, je potřeba užívat jej minimálně tři týdny. Další chytrou drogou je pyritinol, který má účinky podobné. Asi nejvíce studentů zřejmě zná mozkový stimulant DMAE. Kromě menší únavy začnete časem díky těmhle pilulkám také méně zapomínat, budete bystřejší a podle mnoha lidí se vám i zlepší

Studium

nálada. Prodává se v pilulkách, ale je rovněž součástí energetických nápojů, včetně známých „dryáků“, jako je třeba Speed 8.

A na závěr z druhého konce Výjimečně se může stát, že jste se díky těmhle všemožným přípravkům skutečně naučili vše, co bylo potřeba, a teď si chcete na chvilku schrupnout. Jak se aspoň hodinkou zaslouženého spánku oblažit co nejrychleji? Rychlost usínání i kvalitu spánku můžete zlepšit třeba tím, že se zchladíte (ideální teplota pro spánek je kolem 17–19 stupňů) – vedle otevřených oken si zkuste třeba obrátit deku naruby. Zkusit můžete také jednoduché dechové cviky – nádech tři vteřiny, výdech tři vteřiny, nádech čtyři vteřiny, výdech čtyři vteřiny, to samé ještě s pěti a několikrát za sebou zopakovat. V obecnější rovině se zkuste vyvarovat používání postele pro jiné činnosti než právě na spánek. Jestli v ní totiž

listopad 2012

kromě odpočinku i sledujete televizi, pracujete, anebo dokonce jíte, váš mozek si navykne na to, že v tomto prostředí naplno a „bděle“ funguje, a tak má problém před spaním vypnout. Na většinu z nás ale funguje i obyčejný čaj z meduňky anebo pytlíček levandule pod polštářem. Jestli byste ale do sebe raději opět stylově hodili nějaký ten ochucený drink, zkusit můžete nejrůznější antienergetické nápoje (například Zenonade nebo Good Night Drink). Ať už si na pár desítek minut zdřímnete, anebo pojedete nonstop, zombie look, mžitky před očima a chuť všechny okolo sebe zabít sekyrou vás zřejmě neminou. Poslední záchranou může být minerálka s hořčíkem, pytlíky s vylouhovaným čajem na oči a hlavně vědomí, že ať už to dneska dopadne jakkoli, za pár hodin stejně bude po všem – tedy aspoň, cheche, na nějakou dobu… Mariana Kopecká


staň se fanouškem

doplněk stravy

na našem facebooku

a získej 25% sLeVu na www.speed8.cz/eshop


ČT 22.11.2012 SASAZU

EGO DJ ROCKSTAR | DJ PIF Speaker:

KAZMA & MISS VŠE 2011

Start 21:00 | Studenti 100,-/150,- Ostatní: 200,-/250,- | info na www.missvse.cz


Jana Provazníková 24 let Národohospodářská fakulta

Monika Leová 21 let

Fakulta informatiky a statistiky

Romana Škrabáková 23 let Fakulta mezinárodních vztahů

Hana Hegarová 21 let Fakulta informatiky a statistiky

Online hlasování Miss Sympatie a Miss Úsměv

Podpořte svou favoritku do 22.11.2012 20:00 Tereza Zemenová 20 let

Petronela Pribilová 23 let Fakulta podnikohospodářská

Barbora Vlková 26 let

Fakulta informatiky a statistiky

Fakulta mezinárodních vztahů

Sofie Zuchowiczová 20 let Fakulta mezinárodních vztahů

Andrea Kolářová 20 let Fakulta mezinárodních vztahů

Yulia Zubakhina 20 let Fakulta financí a účetnictví


28

Představujeme rektory

listopad 2012

Rektor VŠE v Praze Richard Hindls: Studenti jsou stejně draví, drzí a zvídaví, jako jsme byli my

Nová rubrika

Už je to přes čtyřicet let, co se poprvé objevil na VŠE. Tehdy byl vyjukaným nováčkem. „Vůbec mě nenapadlo, že tu jednou budu sedět v křesle rektora,“ směje se tomu ve svých vzpomínkách Richard Hindls, nejvýše postavený muž VŠE. I po letech mu zůstalo školní nadšení. „Tady mě to asi nikdy neomrzí, strašně rád se procházím po chodbách,“ přiznává ve svém vyprávění pro Studentu. Chystáme se pro vás oslovit postupně všechny rektory pražských univerzit. Tady máte prvního z nich.

Na VŠE působíte už desítky let. Prošel jste řadou funkcí. Máte pocit, že se časem studentům vzdalujete? Podle toho v čem. Opticky a věkově určitě, to člověk nezastaví. Ale jinak si myslím, že až tak moc ne. Dobře se mi se studenty komunikuje a mám pocit, že i jim se mnou. Možnost být s mladými lidmi prakticky denně je výborná věc.

I v pozici rektora vedete několik přednášek, jak na nich vycházíte se studenty? Jedná se o hodně specializovaný statistický předmět, navštěvují ho magisterští studenti, kteří jsou těsně před dokončením školy. I proto tam není žádný problém. Až do poslední přednášky u mě prakticky sedí stejný počet lidí, kteří se mnou začínali na začátku semestru.

Takže žádná velká úmrtnost mezi studenty, jak to často bývá, u vás nehrozí? Tady asi skutečně ne. Dokonce když jsem minulý semestr učil v pondělí, den před státním svátkem, nikdo nechyběl. Nejsem naivní, vím, že studenti klidně mohli zůstat doma a prodloužit si o dva dny víkend. Ale oni přišli všichni na přednášku.


29 Sledujete občas studentská fóra a weby, jak se o vás vyjadřují? Částečně sleduji, ale není zas tolik času. Navíc je mi jasné, že se na všechny servery stejně ani nedostanu, a tak po tom ani moc nepátrám. Zaměřuji se spíš na studentské ankety, které mi mohou mnohé napovědět. Především z toho si vytahuji i negativní věci, na kterých se dá pak pracovat a v nichž se občas člověk vidí. Hlavní ale pro mě je fakticky denní přímý kontakt se studenty, to je báječná věc, ze které se dá nejvíc získat.    Vzpomenete si na dobu, kdy jste na VŠE chodil jako student? Napadlo vás tehdy, že tu budete sedět za řadu let v křesle rektora? Připadá mi to jako dneska, když jsem kdysi seděl tady vedle v tzv. staré budově. Jako aktivní bigbíťák jsem měl vlasy až na ramena, pomačkané džíny a s velkou obavou jsem čekal, jak mi dopadne jedna důležitá zkouška. Vždy, když jdu kolem toho místa, vidím to znovu a znovu před sebou. Tehdy mě vůbec nenapadlo, že tu takhle skončím. Ale školu jsem si zamiloval už jako student a chtěl jsem tu působit. Že to skončí takhle…   Kdy se to obrátilo a začal jste přemýšlet, že i po studiu budete na VŠE pokračovat? Na konci čtvrtého ročníku, pod profesorem Cyhelským na katedře statistiky. Do smrti si budu pamatovat, jak jsem své jméno našel na nástěnce s informací o přidělené místnosti pro nové asistenty. Moc jsem si přál na škole zůstat.   Za ta léta strávená na VŠE jste zažil několik generací studentů. Mění se podle vás? Nemyslím si to. Podle mě jsou stále stejní, stejně draví, zvídaví, jako jsme byli my. Změnily se jim však zcela zásadně možnosti a podmínky. My téměř nesměli jezdit do zahraničí, byli jsme hůře jazykově vybaveni, nepořádali to, čemu se dnes říká „afterparty“, a podobně. Jiní jsme ale nebyli. Ani horší, ani lepší. Žili a bavili jsme se po svém. Rád na to vzpomínám. Stejně jako budou jednou vzpomínat dnešní studenti. To není jiné.   Dnes se studenti účastní hokejové bitvy mezi univerzitami, pořádají plesy, zakládají kroužky. Jak vy se díváte na tyto jejich aktivity? Velmi se mi to líbí, fandím jim. A snažím se jim konkrétně pomáhat. Pořád ale studenty upozorňuji, že není hlavní založení spolků a aktivit, ale jejich trvanlivost, tradice, zachování některých

Představujeme rektory

www.studenta.cz

Jak probíhal rozhovor: Když jdete na rozhovor s rektorem uznávané vysoké školy, děsíte se přeřeknutí nebo faktické chyby ve své otázce. Jenže s panem Hindlsem vás vykolejí něco zcela jiného a nečekaného: jeho široký úsměv a neuvěřitelně přátelské povídání. Jako bych tam ani neseděl vedle respektované kapacity českého školství. Prostě si tam tak sedíme v jeho kanceláři a vzpomínáme. Chvíli vypráví pobaveně o tom, jak nosil roztrhané džíny a vlasy k ramenům, poté nostalgicky zavzpomíná na desítky let hraní na klavír, na který už dnes nemá čas. Schválně čtěte, celkem mě zajímá, jaký dojem rektor VŠE udělá na vás.

aktivit pro další generace studentů. Časem zakladatel každé akce vyjde školu a musí se najít další, který v tom bude pokračovat.   Vnímáte nějakou hranici, za kterou už se nesmí při daných akcích jít? Nerad vytvářím nějaké hranice, limity, které studenty brzdí v jejich tvořivosti. Jasně, můžeme se bavit o určitých zásadách, které rozhodně své hranice mít musí. Ale jinak ať to studenti klidně i trochu přehánějí, baví se. Oni dobře vědí, kde je strop a co si mohou dovolit.   Vy sám jste dříve hrál na klavír. Jeden máte také ve své kanceláři na VŠE. Jak moc je využíván? Bohužel poměrně málo. Nemám na to čas, ani doma téměř nehraji. Přijde mi, jako by mi hraní odešlo z hlavy. Je neuvěřitelné, že jsem hrál 30 let po kapelách, natáčel desky a tak. Dokonce v nejbližších dnech mám převzít zlatou desku za počet prodaných nosičů. Nechce se mi tomu všemu ani věřit. A je to vše už za mnou.   Bavili jsme se o studentech. Mění se v době ekonomické krize jejich uplatnění? Podle toho, s čím to srovnáváme. Čistě číselně to u studentů ekonomie tak špatné není. Je pravda, že se mění možnosti, ale obecně je pořád ekonomie tahák. Otázka je, jak dlouho to bude ještě trvat.    Poslední otázka: co byste chtěl, aby se na škole za pět let změnilo? Systém řízení vysokých škol, role a kompetence děkanů a rektora jsou málo efektivní. Také by se měl změnit akreditační systém. Z dalších věcí bych byl pro tzv. kontraktové financování, tj. pro závaznou dlouhodobou smlouvu mezi státem a univerzitou zajišťující stabilní financování univerzity.   Tím myslíte konkrétně co? Aby se téměř neustále neměnily limity a pravidla, podle kterých pak dostáváme prostředky od ministerstva. Kontraktové financování by naopak znamenalo, že bychom měli podmínky minimálně tři až pět let stejné a závazné, což by určitě pomohlo i studentům. Přešlapujeme na místě,

i co se týče hodnocení a financování výzkumu a vývoje, tam by mělo dojít také ke změnám, i když současné návrhy zatím mnoho zajímavého nepřinášejí. Celý rozhovor na www.studenta.cz/richardhindls Richard Valoušek

prof. Ing. Richard Hindls, Csc., dr. h. c. (*1950) Je rektorem Vysoké školy ekonomické v Praze (od roku 2006, roku 2009 byl zvolen do svého druhého funkčního období), od roku 1992 je vedoucím katedry statistiky a pravděpodobnosti. V letech 2001–2006 byl děkanem Fakulty informatiky a statistiky. Je významným ekonomem a statistikem, publikuje doma i v zahraničí, je členem mnoha odborných grémií. K jeho odborným zájmům patří především ekonomická statistika, národní účetnictví – makroekonomické agregáty, analýza a prognóza ekonomických časových řad, analýza dat z marketingových průzkumů, statistické metody v auditingu a účetnictví. Jako klavírista nahrál spolu se saxofonistou Ladislavem Navrátilem několik hudebních alb. Je ženatý, má dvě děti.


30

Rozhovor

listopad 2012

Petr Stuchlík: Sebevědomá žena neřeší, jestli jiná chodí v plavkách po molu Psal jste knihy o internetové reklamě a spoluzaložil Fincentrum. Jak spolu souvisí internetová reklama a finanční poradenství? Jednoduše. Fincentrum jsme s Martinem zakládali jako internetovou firmu zaměřenou na finance. S internetem za zády jsme se začali věnovat poradenství, nejdříve firmám, poté běžným lidem. K poradenství jsme vždy přistupovali jinak než tehdy zavedené brutální multilevely německého střihu typu OVB. No a po dvanácti letech máme firmu, jejíž hodnota překračuje miliardu korun. Takže: zbohatli jste na internetu, nebo vlastně ne? Přímo asi moc ne, ale nebýt internetových začátků, kdo ví, kde bychom byli. Jsme trochu výjimka – internetový start-up byl jen odrazovým můstkem k velkému byznysu mimo internet. Na druhou stranu… Spolužák Ondra Fryc u internetu zůstal a prodal teď většinu mall.cz za 5 miliard. Tak nevím, jestli jsme u něj neměli zůstat :)

Zakladatel Fincentra, jedné z největších českých společností v oblasti finančního poradenství, začal podnikat na přelomu tisíciletí na internetu. Studenta si s Petrem Stuchlíkem povídala o tom, jak se dá z internetového start-upu vybudovat poradenská společnost a proč mohou teprve soutěže krásy ženy opravdu osvobodit.

Fincentrum je partnerem Miss VŠE. Jak se díváte na podobné soutěže v kontextu genderové politiky? Teprve soutěže Miss mohou ženy opravdu osvobodit! Jak to? Správná feministka by vám teď vyškrábala oči. Podle mne opravdu sebevědomá žena neřeší, jestli jiná chodí v plavkách po molu, nebo ne. Emancipované ženě je to jedno – je to přece zábava, způsob prezentace, cesta, jak zvednout svou hodnotu na trhu práce… Cokoliv, co v tom vidí. Ale je to její svobodné rozhodnutí, jestli na to molo vyleze, nebo ne. Jasně, studenti FSV mohou psát statě na téma „kulturní stereotypy a ženská otázka“, třeba je za to i nějaká zastydlá docentka pochválí. Ale proč ženám to právo upírat?


31 Není to trochu extrémní názor? Je a rád bych se omluvil všem, kterých se to takto stručně dotýká. Ale zkuste to otočit: když mohou nějací pánové vylézt na molo v Muži roku – a mají k tomu jistě své důvody – proč by totéž nemohla udělat dospělá žena? Existují problematičtější soutěže. Třeba soutěže pro holčičky, které se svobodně rozhodovat nemohou, respektive neumí a na molo je tlačí frustrovaná maminka. No ale pokud zdědí mozek po mamince, co je

Ing. Petr Stuchlík Narozen 1977 ve Zlíně 2001 absolvent VŠE F1/F3 a k tomu Erasmus Universiteit Rotterdam V letech 1997–2001 autor prvních českých knih o internetové reklamě V roce 2000 s Martinem Nejedlým založil Fincentrum, které spolu stále vlastní a řídí Jako obchodní ředitel iDNES.cz také pomáhal zaplevelit český web reklamou Pilotní průkaz PPL(A) Oblíbené zvíře: tygřík Ideální žena: muž

Rozhovor

www.studenta.cz

na takovou soutěž přihlásí… Možná dobře, že se učí být krásná od útlého věku :)

opakovaných problémů spolupráci bez milosti ukončujeme.

Miss VŠE je soutěž pro chytré a sebevědomé mladé ženy. Fincentrum jim rádo pomůže, aby dobyly svět.

Máte nějaké programy pro studenty, když už podporujete studentské akce? Nemáme a ani nechceme mít. Finance jsou náročný byznys. Ano, můžete se zašít někde v bance a bez velkých rizik vydělávat docela slušné peníze, ale Fincentrum má zájem o lidi, kteří zvládají velké nároky finančního trhu hned od počátku. Vítán je každý, úlevy nemá nikdo. Je ti 25 a nemáš na to? Je nám líto, ale to znamená, že na to bohužel nebudeš mít ani ve třiceti.

Jaké vlastnosti by měl mít dobrý finanční poradce? Často jsou to velmi mladí lidé. Finanční poradce by měl mít kromě znalosti produktů i jistou životní zkušenost a nadhled. To je v mládí problém, a titulem poradce se tak často zaštiťují nekvalifikovaní distributoři pojistek. Ne nadarmo má Fincentrum nejstarší poradce z velkých poradenských společností v Česku a na Slovensku. Tedy, nejstarší… Věkový průměr je někde kolem 35 let, máme však poradce o deset let mladší i o třicet let starší.   Ovšem i ve Fincentru pracují mladí lidé, typicky studenti na začátku své profesní dráhy. Málo platné, finanční poradenství stále patří k nejlépe placeným oborům a mladé lidi prostě přitahuje. Kvalitu poradenství u poradců pod 30 let proto kontrolujeme nadstandardně a v případě

Je pro finančního poradce důležitý fyzický vzhled? Samozřejmě. První dojem můžete udělat jen jednou. Přijme-li vás klient jako člověka, můžete předvést svou odbornost. Jestliže klienta odpuzujete svým zjevem, nemáte šanci předvést nic Zdeněk Horák

▼ inzerce

Are you auto-motivated? Welcome! Společnost Continental v Brandýse nad Labem se specializuje na výrobu rádií, multimediálních systémů, palubních přístrojů, ovládacích panelů klimatizací a palivových dopravních jednotek. Pro lokalitu Brandýs nad Labem (10 minut z Černého Mostu) hledáme kandidáty na pozice:

Test inženýr

Vývojový konstruktér

Náplň práce:

Náplň práce:

spolupráce v projektových týmech i v zahraničních lokacích programování a optimalizace testovacích zařízení spolupráce s oddělením údržby a kvality komunikace s vývojovými lokacemi

Požadavky:

VŠ vzdělání (technického směru - elektro) středně pokročilá znalost AJ nebo NJ praxe na obdobné pozici výhodou velmi dobrá znalost práce na PC

návrh mechanických řešení výrobků tvorba 3D/2D dokumentace sestav a dílů ověřování a optimalizace konstrukčních řešení spolupráce s výrobním závodem při zavádění nových výrobků spolupráce s mezinárodním vývojovým centrem

Požadavky:

VŠ vzdělání strojní (či příbuzné) nebo SŠ strojní a praxe ve vývoji či konstrukci znalost AJ a NJ (jeden z jazyků musí být na komunikativní úrovni) znalost v oboru mechaniky, případně elektroniky znalosti v oboru vlastností a chování materiálů, zejména plastů pokročilá znalost CAD system Pro/E znalost metod a nástrojů řízení kvality ve vývoji

Zaujala Vás některá z těchto pozic? Nebo víte o někom ve svém okolí, kdo splňuje výše uvedené požadavky? Pak neváhejte a zašlete nám životopis! Kontaktní e-mail: personalni.brandys@continental-corporation.com


32

* info o ceně v obchodě Foto: archiv firem Připravila: Tereza Rabasová

Fashion inspiration

listopad 2012

Jak na stylovou party Jak zaujmout na večírku sexy vzhledem a přitom se cítit pohodlně? Nechte se inspirovat našimi tipy. Pro dámy bychom volili podpatky, koženou bundu, džíny a sexy top. Pánové rozhodně nic nezkazí trochou extravagance a barvami.

Gant klobouk 1 699 Kč

Kalhoty New Yorker 1 250 Kč

Šála Capo 1 289 Kč Kravata 2 499 Kč Boty Deichmann 599 Kč

Sako 15 599 Kč náramek storm 1 790 Kč košile 3 399 Kč

Košile Dům módy 2 450 Kč Sako Gant 18 190 Kč

Pásek s.Oliver 699 Kč

kalhoty 4 399 Kč

Hodiky storm *


33

lodičky Aldo 2 399 Kč

Fashion inspiration

psaníčko Fornarina *

www.studenta.cz

kalhotky Ann Christine 159 Kč

podprsenka Ann Christine 359 Kč

F&F

černá bunda 899 Kč

TOP 199 Kč

Triko New Yorker 419 Kč

Kožená bunda Top Shop 2 495 Kč kabelka 499 Kč

jeans 599 Kč

lodičky 349 Kč Hodinky Storm 9 950 Kč

Džíny Takko 749 Kč


34

HTC One X+ Mezi současnými smartphony s vysokým výkonem a velkým displejem patří HTC One X a jeho vylepšená varianta One X+ k tomu zcela nejlepšímu, co si lze pořídit. Špičkový telefon pohání čtyřjádrový čipset Tegra 3 s taktem jader 1,5 nebo (v případě modelu plus) 1,7 GHz. One X+ přichází na trh s nejnovějším Androidem 4.1 Jelly Bean, standardní model má verzi Ice Cream Sandwich a aktualizace přijde v průběhu několika týdnů. Obě špičková HTC se chlubí velmi kvalitním a rychlým fotoaparátem, tou pravou chloubou, která jen těžko hledá konkurenci, je ale displej. Úhlopříčka je 4,7 palce a rozlišení 1 280 x 720 bodů, obraz je tedy velice jemný. Konkurenci ale předčí především v barevném podání, za což vděčí technologii Super LCD2. Obraz navíc vypadá, jako by byl namalovaný přímo na krycím skle dotykového displeje, a nikoli někde hluboko pod ním. Lenovo IdeaPad Yoga Letošní podzim přináší zcela nová Windows 8 a Windows RT, společně s nimi se na trh chystá nová generace hybridních ultrabooků a tabletů. Mezi nimi bude vynikat neobvyklou konstrukcí řada Lenovo IdeaPad Yoga. Její kouzlo spočívá

Technika

ve speciálních kloubech, které umožní otevřít displej o 360°. IdeaPad Yoga tak lze používat jako běžný notebook, po překlopení displeje se z něj stane tablet. Konstrukce přitom zůstává maximálně pevná jako u notebooků. Otevírání víka v neomezeném úhlu umožňuje používat přístroj v různých módech, kdy například klávesnice slouží jako podstavec nebo naopak celý notebook stojí na stole jako střecha. Yoga bude k dispozici ve dvou variantách. Menší provedení Yoga 11 pohání tabletový systém Windows RT a úsporný ARM procesor Tegra 3, větší Yoga 13 nabídne plnohodnotné Windows 8 s procesory Intel. Modelové označení určuje velikost úhlopříčky displeje, hmotnost většího z dvojice přístrojů je 1,5 kg.

Lenovo ThinkPad Twist Lenovo ThinkPad Twist je dalším přístrojem z nové vlny hybridních ultrabooků, které

listopad 2012 lze z klasického laptopu proměnit na tablet. Tentokrát ale přichází s podstatně tradičnější konstrukcí, kterou výrobci notebooků v případě tabletových hybridů používali hojně už v minulosti. Jediný kloub je tedy uprostřed přístroje, okolo něj může displej rotovat a následně jej lze přiklopit zpět na klávesnici displejem vzhůru. Tato konstrukce je sice trochu „vachrlatější“ než u modelů Yoga, ale daleko více se hodí třeba pro různé prezentační příležitosti. Možná i proto je twist určen především uživatelům z řad malých a středních podniků. Skvěle ale zastane úlohu přenosného notebooku téměř u kohokoli. Svůj podíl na tom má i displej s úhlopříčkou 12,5 palce, který láká na technologii IPS s věrným barevným podáním. Mnohým uživatelům bude také vyhovovat design, který vychází z tradičního vzhledu byznysových notebooků ThinkPad.

Ipad 4 a iPad Mini V pátek 2. listopadu se u nás začaly prodávat dva nové produkty firmy Apple, Ipad 4 a iPad mini. Čtvrtá generace legendárního tabletu má opět vylepšené vnitřnosti. Nový procesor A6X má mít dvakrát větší výkon než předchozí tablet od jablíčkového výrobce, vylepšení se dočkala kamera a původní konektor vystřídal nový lightning, poprvé představený u iPhonu 5. Displej má plných 10 palců. Novinkou je menší bratr, jejž sice pohání starší dvoujádrový procesor A5, ale ani tak se za svou výbavu nemusí stydět. Ve srovnání se svým „velkým bratrem“ je skoro o polovinu lehčí, má displej o úhlopříčce 7,9 palce a poloviční rozlišení. Stále však ve své kategorii patří k tabletům s největší zobrazovací plochou. Cena je ovšem pro studenty mnohem příznivější než u klasického iPadu. Verze s 16GB pamětí se dá pořídit už za něco málo přes osm tisíc korun.

iPad mini


35

Malý foťák na cesty i do kabelky Ať už cestujete po celém světě, nebo chcete malý foťák na party s kamarády, rozhodně nepřehlédněte ultrazoom kompakt Canon PowerShot SX 260 HS. Tento aparát je malý pouze svými rozměry, výbava rozhodně mezi skromné nepatří. Dvacetinásobný optický zoom s velmi dobrou světelností už můžete využít i na „špionské“ fotografie z velké dálky, procesor DIGIC5 zajistí, že všechny vaše povely budou provedeny velmi rychle, a díky vestavěnému GPS čipu už nikdy nezapomenete, kde že jste

Technika

www.studenta.cz

danou fotku vlastně vyfotili. A díky HDMI konektoru si můžete své výtvory (a to i video v rozlišení Full HD) prohlédnout přímo na televizi nebo projektoru. A v kabelce opravdu místo nezabere.

Dopřejte svým rukám ergoluxus Bolí vás zápěstí od stálého bušení do notebooku a jeho malé klávesnice? Dopřejte si aspoň doma nebo v práci luxus bez drátů. Genius totiž představil bezdrátovou sadu klávesnice a myši nazvanou ErgoMedia 8000. Klávesnice už na

první pohled nemá úplně standardní rozměry a ono ladné zakřivení má za následek právě označení Ergo. Účelem mírného prohnutí klávesnice ve středové ose a zvlnění jinak rovné plochy kláves je ulehčit vašim rukám při psaní. Vedle standardních kláves obsahuje klávesnice i 36 speciálních tlačítek sloužících k rychlému přístupu na internet, k programům kancelářského balíku Office nebo ovládání multimédií. Sada klávesnice a myši se prodává za doporučenou cenu 1 065 Kč s DPH. Připravili Luděk Vokáč a Zdeněk Horák

Soutěž pro ty, kteří chtějí prosadit svůj nápad na trhu nebo podpořit svoji již existující inovaci

Česká inovace, o. p. s. vyhlašuje

2. ročník soutěže

ČESKÁ INOVACE DEJTE ŠANCI SVÉ INOVACI

Nosíte ji v hlavě, máte ji v počítači, na pracovním stole, dříme ve vaší firmě. Udělejte z ní svoji obchodní příležitost. Soutěž Česká inovace vás k ní dovede!

Soutěž je otevřena jednotlivcům, živnostníkům, malým a středním firmám i korporacím, které sídlí nebo podnikají na území ČR. NOVINKA: Nově je od tohoto ročníku soutěž otevřena i subjektům veřejné správy.

pODpOrA NA míru KAžDÉmu úSpěŠNÉmu prOJEKTu • Návody, jak si chránit svůj nápad a jak postupovat při jeho realizaci • Přehled o možnostech financování • Tipy a triky zkušených manažerů • Osobní kontakty • Publicita soutěžních projektů • Prezentace všech přijatých projektů na Festivalu Česká inovace

uzávěrka prodloužena do 30. listopadu Přihlášky online na

www.ceskainovace.cz


36

Zkusili jsme

listopad 2012

Zkusili jsme: FIAT 500. Auto pro holky i pro kluky Původní Fiat 500 už si pamatuje málokdo, nicméně jeho nové verze si všiml snad každý. A vzhledem k tomu, že je to vozítko více než sympatické, povolali jsme dva redaktory, aby jej pro vás otestovali. Navíc 22. listopadu vypukne v SaSaZu finálový večer prestižní soutěže Miss VŠE, jejíž absolutní vítězka se bude půl roku vozit právě v tomto stylovém retro autíčku.

Malý, ale milý Tahle fráze je sice na začátek dost otřepaná, nový fiátek ale vystihuje dokonale. Když jsem ho viděla poprvé, připomněl mi něco mezi VW Brouk a Mini Cooperem – tedy autíčky, o kterých tajně sní snad všechny kamarádky, co mám. Pětistovka je v porovnání s těmito vozy o dost levnější, stejně jako ony vás ale na první pohled okouzlí elegantním retro stylem. Sytě žluté provedení, kulaté tvary, bílá zrcátka i poklice – přesně s takovým autem budou holky jezdit městem „like a boss“, napadlo mě. Ještě větší radost mi udělal interiér v barvě slonoviny, žlutá palubka a tachometr opět v retro stylu. Model je to ale opravdu mini a na výlet do Chorvatska se třema kámoškama bych se s ním asi nevydávala. Ani kufr není kdovíjak prostorný, nákupní tašky do něj nicméně naskládáte s přehledem. Takže do shopping centra nebo na rande je tenhle třídvéřák naprosto ideálním dopravním prostředkem – či módním doplňkem, chcete-li. Co se jízdy týče, jednadvojka sice netáhne jako sporťák, ale kdo to v pojíždění městem potřebuje, že. Příjemně mě překvapilo pohodové ovládání, dvojité repráčky se skvělým zvukem a hlavně možnost přepnutí tlačítkem na city režim – citlivější posilovač řízení, který se holkám s „talentem“ na parkování podobným

mému určitě bude hodit. Ještě lepší než zmíněné kvality je samotný pocit, který z řízení Fiatu 500 máte. Stačí s ním totiž ujet pár metrů a začnete se usmívat jako blázni; podobně se na vás pak bude křenit i většina lidí kolem. A tak za nás holky můžu jednoznačně říct, že každá cesta tímhle drahouškem je jeden velký zážitek. Docela závidím té slečně, která vyhraje Miss VŠE a tohle auto na půl roku dostane. Mariana Kopecká

Z auta čiší optimismus O stylovosti pětistovky toho bylo napsáno dost a dokonale ji přede mnou vystihla Mariana. Já jen dodám, že ani po šesti letech výroby a výrazných prodejních úspěších se pětistovka neokoukala a pořád se líbí a zaujme. A naprosto musím souhlasit s oním úsměvem za volantem, z malého fiátku doslova čiší optimismus, který přenáší na řidiče i na své okolí. A pozor, za volantem pětistovky rozhodně nemusí sedět jenom žena. Pravda, není to typicky chlapské auto a pro usednutí do tohoto fiatu musí muži odložit své velké ego, které by nejraději posadili do amerického sporťáku typu mustang nebo camaro. Ale rozhodně se za volantem Fiatu 500 nemají za co stydět, ba naopak. Pětistovka se

Fiat 500 1,2 69k Color Therapy Objem válců: 1243 cm3 Výkon: 51 kW (69 k/5500 ot./min) Max. rychlost: 160 km/h Komb. spotřeba: 4,8 l/100 km

navíc dá pořídit ve verzi, která uspokojí i dravější choutky. Nabroušený abarth má v základu 135 koní (dražší má 160 koní) a vylepšený podvozek, který lépe sedí v zatáčkách, eliminuje nedotáčivost a tolik „nezakopává“ na nerovnostech. A rozhodně nevypadá jako auto pro holčičky. Z hlediska běžného ježdění je ale léty prověřený a námi testovaný čtyřválec 1,2 litru ideální volbou. Je ze všech motorizací výrazně nejlevnější, také slušně úsporný (v průměru se s ním dá jezdit za 5,5 litru) a v lehkém autíčku není nijak dýchavičný. Potíže přicházejí až v táhlých dálničních stoupáních. Fiat nově láká zákazníky na dvouválec TwinAir 0,9 litru s turbem. Úsporný dovede být tento motor zejména při opravdu citlivém zacházení. Podobné je to u turbodieselu 1,3, který ale zmizel z nabídky dovozce a koupit se dá už jen ojetý. Tím jsem se kdysi mohl svézt také a klidná jízda z jedné strany Prahy na druhou ve víkendovém provozu přinesla spotřebu jen tři litry na 100 kilometrů. A kolega s přítelkyní s ním dojeli i do toho Chorvatska, kam se Mariana odvážit nechtěla. Luděk Vokáč Další fotky na www.studenta.cz/fiat500


Trekovebrusle.cz e-shop

Honzovy-longboardy.cz >e-shop<

Concept Store K17

KamennĂ˝ obchod s bruslemi a longboardy * Konevova 17, Praha 3 *


38

Zkusili jsme

Vyzkoušeli jsme LEO Express Najít na nádraží LEO Express je snadné, zlatočerný design zaujme už zdálky. Vzhledově je vlak opravdu vydařený, moderní design na českých železnicích nepřehlédnete. Když do vlaku nastoupíte, všimnete si ohromného prostoru a moderního interiéru. Jestli je pro vás přeskakování lidí a zavazadel v uličkách noční můrou, budete se tady cítit jako v bavlnce.

listopad 2012

Ekonomická třída Od ostatních dopravců se maximálním možným pohodlím odlišuje i nejlevnější třída. Nabídne vlastní stolek a pohodlné polohovatelné sedačky. Ty se „zasouvají samy do sebe“, takže se nebudete muset hádat s cestujícím za vámi. Na nohy je nezvykle velký prostor, a to i při sklopeném sedadle. Business třída Ideální způsob dopravy, pokud si chcete opravdu odpočinout po náročného týdnu. Najdete tu kožená sedadla s ještě větším prostorem. Polohování sedadla je spřažené s polohováním opěradla a opěrky hlavy. Premium třída Limuzína na kolejích! V nejvyšší třídě se můžete natáhnout na kožených sedačkách s elektrickým polohováním a podporou pro nohy. Sedačky se dají úplně sklopit, takže se na nich pohodlně vyspíte.

vějším dopravcem už od 7. listopadu 2012, kdy startuje částečný provoz! Zatím budou jezdit čtyři spoje denně (dva směrem na Ostravu a dva na Prahu). Plný provoz začíná od 9. prosince 2012, kdy bude na trase mezi Prahou a Ostravou jezdit celkem šestnáct spojů denně (osm tam a osm zpět). Jízdní řády a další informace najdete na www.le.cz. LEO Express nabízí jednoznačně nejluxusnější železniční dopravu v Česku. Základem je velký prostor pro cestující, na který u konkurenčních dopravců nejste zvyklí, podobně jako na pohodlná sedadla, která jsou ve všech třídách polohovatelná! Díky průchodnosti celého vlaku je prostor velmi světlý a vzdušný, takže už nebudete mít v každé stanici touhu vyběhnout ven lapat kyslík. Dobrý dojem ještě umocňují velká okna. Celá souprava je nízkopodlažní s místy pro kočárky a invalidní vozíky. Vybírat bude možno ze tří tříd, kde i ta nejlevnější nabízí v českých podmínkách nadstandard. Od ostatních dopravců se LEO Express odlišuje také spoustou zajímavých služeb. Jako jednu z mnoha nabízí zapůjčení tabletu! Takže i když si zapomenete notebook, můžete se bavit, sledovat zpravodajství nebo studovat. Jestli chcete využít svůj notebook, jistě vás potěší zásuvka u každého sedadla a vysoce kvalitní wi-fi. Díky speciálnímu Infotainment systému můžete sledovat filmy, poslouchat hudbu nebo hrát hry.

Stejně jako v letadle vás budou obrazovky ve všech soupravách informovat o rychlosti, venkovní teplotě nebo třeba o počasí v další stanici. Všechny soupravy jsou nové, vyrobené pro LEO Express. Stejné vlaky úspěšně jezdí v zahraničí, od Švýcarska po Norsko. Nasazují se na dálkové trasy, jsou tedy navrženy pro maximální pohodlí. Soupravy jsou švýcarské, ale design vlaku navrhl český designér, stejně jako například sedadla vyráběla česká firma. LEO Express chystá i mnoho dalších novinek. Jednou z nich jsou návazné služby. Například díky spolupráci s pardubickým dopravním podnikem si cestující budou moci ve vlaku koupit jízdenky na hromadnou dopravu. Prodej jízdenek bude spuštěn na začátku listopadu, a to na pokladnách (v Praze hl. n., Pardubicích, Olomouci, Ostravě-Svinově i Ostravě hl. n.) a přes internet. První cestující budou moci začít jezdit s nejno-

Petr Plachký


AŽ 80% SLEVA PRO STUDENTY A UČITELE Balíky Adobe® Creative Suite® 6 a jejich vybrané součásti za zlomek ceny oproti komerčním verzím. Více informací naleznete na stránkch www.adobe.cz/products a www.adobeprostudenty.cz.

Adobe, Adobe logo a Creative Suite jsou buď registrované obchodní značky nebo obchodní značky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo dalších zemích. © 2012 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena.


40 Školy

listopad 2012

Life Sciences Film Festival ocenil film o genech Nakolik jsme předurčeni naší genetickou výbavou? Tři roky vznikal dokument, který hledá odpověď na tuto otázku v novém oboru – epigenetice. 17. října zazářil na filmovém festivalu dokumentárních snímků na České zemědělské univerzitě, kde ho ocenil genetik prof. Jaroslav Petr a také odborná porota, která mu udělila hlavní Cenu rektora. Z rukou rektora Jiřího Balíka ji převzal francouzský režisér Hervé Nisic. Letošní, druhý ročník festivalu dokumentů o přírodních a zemědělských vědách se konal na ČZU v týdnu od 15. do 19. října a uvedl 133 aktuálních snímků z celého světa s desítkami navazujících přednášek a besed s filmaři, vědci i osobnostmi veřejného života.

Nedostali jste se na VŠ v létě? Zkuste to v zimě! Šanci zvláště pro studenty, kterým pozdější složení maturitních zkoušek znemožnilo nástup na vysokou školu, nabízí PEF MENDELU. Ta nyní přijímá studenty nejen v tradičním termínu, ale také do letního semestru se zahájením studia v únoru 2013. „Fakulta vychází vstříc těm, kteří například skládali opravné maturity na podzim, a nemohli tak nastoupit ke studiu od zimního semestru. Museli by tedy zbytečně čekat celý akademický rok, což je pro ně velká ztráta času,“ uvedla prof. Ing. Jana Stávková, CSc., děkanka fakulty. Studenti, které láká studium v oblastech ekonomie nebo informatiky, mají možnost si do 6. listopadu podat přihlášku a v půlce prosince vykonat přijímací zkoušku z matematiky a cizího jazyka. Bližší informace mohou uchazeči najít na portálu pro uchazeče zde: www.prihlaska.pefka.cz.

Nation2Nation – nejlepší studentské party v úterý Studentská organizace ESN VŠE Praha-Buddy System pořádá každé úterý během semestru VŠE studentské party Nation2Nation. Jejich jedinečnost spočívá v tom, že jsou tematicky rozděleny podle zemí, takže můžete poznat lidi z různých koutů světa a navíc ochutnat jejich typickou kuchyni a drinky. Program naleznete na www.nation2nation.cz nebo se přidejte do skupiny Nation2Nation party na Facebooku.     


42

Školy

listopad 2012

V Liberci slavnostně otevřeli špičkové výzkumné centrum Technická univerzita v Liberci za více než 640 milionů korun postavila sídlo Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace a vybavila ho nejmodernějšími přístroji. Mezinárodní týmy vědců se v 19 laboratořích zaměřují na materiálový výzkum a aplikaci nanomateriálů, druhou větví výzkumu je konkurenceschopné strojírenství. Využívají k tomu unikátní přístroje – například 3D tiskárnu, která na podkladě počítačových dat „tiskne“ pohyblivé součástky ze dvou materiálů zároveň, nebo elektronový rastrovací mikroskop za 20 milionů korun, který dokáže až milionkrát zvětšit zkoumaný vzorek a navíc podat detailní informace o jeho složení. I na těchto přístrojích ústav už nyní řeší řadu zakázek smluvního výzkumu zadaných soukromými podniky.

Guvernér ČNB v Ostravě Dne 25. září 2012 navštívil Ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava guvernér ČNB Miroslav Singer. Během své přednášky se zaměřil na krizi eurozóny a makroekonomickou situaci ČR. Poukázal na faktory, které ovlivnily podobu eurozóny v jednotlivých fázích vývoje. Zdůraznil v současnosti pozorovatelné nesoulady mezi jednotlivými ekonomikami a ilustroval je na příkladu Německa a zemí jižního křídla eurozóny. Guvernér se věnoval také nedostatkům Paktu stability a růstu, které nynější dluhová krize zdůraznila. Při hodnocení makroekonomické situace ČR vyzdvihl stabilitu finančního systému a pozitivní vliv exportu. Jako slabinu české ekonomiky uvedl stagnaci, nebo dokonce pokles některých indikátorů. V následující diskusi byla akcentována komplexnost měnověpolitických procesů probíhajících uvnitř EU.

Den vědy již pošesté na VŠE V pátek 23. 11. 2012 se v prostorách VŠE (nám. W. Churchilla 4, Praha 3) uskuteční šestý ročník Scientia Pragensis – Dne vědy na pražských vysokých školách. Cílem akce, na které se kromě VŠE podílí ČVUT, ČZU, UK a VŠCHT, je ukázat školy nejen jako vzdělávací instituce, ale i jako výzkumná pracoviště. Účastníky čekají zajímavé přednášky od genetiky přes farmakologii či dermatologii až po kriminologii či kynologii, a to přímo v podání odborníků, kteří se těmito tématy zabývají. Další atraktivní částí programu jsou stánky jednotlivých škol prezentující konkrétní ukázky aplikace vědy. Scientia Pragensis je unikátní projekt, který přesahuje hranice vědy a stává se kulturní událostí s širokým významem. Podrobné informace najdete na webových stránkách www.sciprag.cz.


43

Zdraví

www.studenta.cz

Laserová korekce zraku na vlastní kůži Jako aktivní člověk, který miluje pobyt v horách a lesích, jsem měl vždy s brýlemi a čočkami problémy. Proto jsem doufal, že laserová korekce dioptrií by mi mohla pomoci pro příště omezit některé „zajímavé zážitky“, jako například: – Neustálé zapomínání brýlí, které vyvrcholilo nákupem pěti brýlí za 200 Kč/kus a jejich rozmístěním do auta, domů, k rodičům, do práce apod. – Batohem rozmáčknuté brýle ve Švýcarsku, kde jsem absolvoval rok plánovaný výstup na kopec, ze kterého jsem nakonec vlastně nic neviděl. – Zmrzlé čočky v zimních Tatrách a jejich rozehřívání nad vařičem. – Otočená čočka pod horním víčkem při sjezdu na horském kole z Monte Altissimo. Na základě toho, kolik peněz mě stály brýle a čočky a kolik „legrace“ jsem si s nimi užil, neváhal jsem ani chvíli a zjistil jsem si víc. První informace mě překvapily. Na dotaz, jak dlouho budu mimo pracovní nasazení po samotné operaci, zněla odpověď: „Honzo, nebojte se, přijdete k nám v sobotu, vyspíte se, neděli strávíte v klidovém režimu a v pondělí můžete naplno do

práce.“ Moc jsem tomu nevěřil, ale přesto jsem se rozhodl operaci absolvovat. V den operace mě kamarád přivezl na kliniku v deset dopoledne. Uvítala mě přátelská sestřička, posadila mě do čekárny a dala mi podepsat předoperační dokumenty. Další průběh už byl v režii personálu, který se stará o předoperační vyšetření. Precizní lékařky změřily asi vše, co na očích jde, celé měření však netrvalo více než 20 minut. Dále následovalo rozkapání očí pro znecitlivění, pro mě nejméně příjemná záležitost. Po prvních dvou sériích už bylo ale vše v pohodě. No a šlo se na věc. Sám jsem nevěděl, co od toho čekat. Ale pan primář Stodůlka mě ujistil, že se není čeho bát. Jediné, o co mě požádal, bylo sledování světelných bodů. Přenesl na mě svůj klid a samotný asi 10minutový průběh operace mi v hlavě ani moc neutkvěl. Zákrok bych přirovnal možná k vrtání zubu u zubaře s tím rozdílem, že vás u toho nikdo netrápí odsáváním slin. Pan Stodůlka se se mnou náležitě rozloučil, usadil mě do čekárny a následně se mě přišel zeptat, jestli je vše v pořádku.

Na závěr jsem dostal kapky, léky proti bolesti a ve 13.10 jsem odjížděl domů. Doma jsem si dal prášky a spal do dalšího rána. Při probuzeních byly oči citlivé, jako by mi do nich padly řasy. Hlavně neprotřít, říkal jsem si. Ranní probuzení ale bylo úžasné, oči mě nebolely a co víc – viděly. Hned jsem utíkal k televizi. Výsledek? Viděl jsem mnohem lépe než s čočkami. A vzpomínky na to, jak jsem tři dny před operací bez čoček málem netrefil do Ostravy na pracovní cestu, nepoznal známé v restauraci a s obtížemi řídil za šera, se staly opravdu minulostí. Od operace v Gemini už uplynul více než měsíc a pravdou je, že počáteční totální nadšení postupně opadává. Člověk si velice rychle zvykne na to, že večer strhaný jako „borůvka“ nemusí sundávat čočky a že se mu nestávají nepříjemné příhody, ať už v přírodě, nebo v normálním životě… Honza


44 HR Forum

listopad 2012 na vysoké škole udělala. Podařilo se mi navázat dlouhodobý kontakt s velice úspěšnými a inspirativními odborníky, ke kterým bych se za normálních okolností vůbec nedostala. Navíc mě při psaní motivoval pocit, že neinvestuji všechen čas do něčeho, co si přečtou všeho všudy dva lidé, ale že má moje práce reálné odběratele z praxe.“

Jít štěstí naproti... O svém uplatnění po skončení studia přemýšlíme asi všichni. Pro někoho jde o noční můru, jiní mají jasno. People Management Forum nabízí příležitost všem. People Management Forum (PMF) je profesní nezisková organizace sdružující zájemce z řad odborníků i veřejnosti, kteří usilují o rozvoj jednotlivce, týmu i organizace a chtějí se inspirovat nejnovějšími trendy při práci s lidmi. V souladu se svou vizí se PMF věnuje práci se studenty a zprostředkovává jim trendy v HR a managementu, podporuje spolupráci vysokých škol, talentovaných studentů a zaměstnavatelů. „Vede nás k tomu snaha posílit zájem mladých lidí o studium oboru, ale také přispět k tomu, aby z nich vyrostla nová generace manažerů, kteří dokážou konkurovat svým protějškům na globálním trhu,“ vysvětluje František Mika, prezident PMF. Unikátní aktivitou je projekt Národní ceny absolventských prací v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů (NCAP), který dává příležitost ke spolupráci zaměstnavatelů a studentů

při psaní absolventských prací. Záměrem je zprostředkovat studentům možnost řešit konkrétní situace a potřeby organizací, které se do projektu zapojí a navrhnou studentovi téma. HR odborníci spolupracujících firem ochotně podporují studenty praktickými zkušenostmi a radami. Do letošního, již třetího ročníku NCAP se přihlásilo celkem 28 závěrečných prací z devíti VŠ a univerzit. V kategorii magisterských prací se na prvním místě umístila Kateřina Mynářová z brněnské Masarykovy univerzity s prací na téma „Úspěch a neúspěch z pohledu lektorů“. V kategorii bakalářských prací se za práci na téma „Interim Management“ stala vítězkou Adéla Šagátová z Univerzity Karlovy v Praze. Vítězka o své účasti v soutěži říká: „Zúčastnit se projektu NCAP bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, která jsem v průběhu svého studia

Přínos spolupráce se studenty popisuje i zadavatel diplomové práce, Jan Dolejš ze společnosti PP Partners Prague: „Myslím, že je zajímavé konfrontovat vlastní zkušenost s novým pohledem mladého člověka, který má sice pouze naučenou teorii, ale na druhé straně není zatížen‚ provozní slepotou‘. Proto hledám inspiraci ve spolupráci se studenty. NCAP dělá záslužnou práci v tom, že identifikuje výjimečné projekty a tím usnadňuje studentům, kteří o to stojí, vystoupit ze šedi ostatních a sbíráním námětů na práce z praxe jim umožňuje zkoumat věci, které jsou z reálného prostředí.“ Odbornou porotu hodnotitelů tvořili zástupci firemní i akademické sféry. „Při hodnocení absolventských prací jsme se zaměřili na inovativnost zvoleného tématu, využitelnost práce pro další bádání a praxi a propojení teorie a praxe,“ uvádí jeden z členů poroty PhDr. Zdeněk Palán, prezident Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, jež je společně s portálem Edumenu hlavním partnerem projektu. NCAP je součástí aktivit People Management Fora zaměřující se na podporu mladých talentů v oblasti HR. Studenti andragogiky, personálního řízení, managementu atp. se mohou stát bez poplatku členy PMF (členství STUDENT) a využívat členských výhod, jako je např. předplatné měsíčníku HR forum, informační servis či návštěvy odborných akcí a konferencí. Více na www.talentforum.cz. Zita Lara, výkonná ředitelka, People Management Forum


Jedeme v tom už 2 roky! Česká jednička ve spolujízdě Jízdomat.cz oslavil 2 roky s více než 37.000 uživateli. denně více než 800 jízd od 1.11. je Jízdomat ještě bezpečnější a důvěryhodnější s nabídkami od ověřených řidičů

Vyzkoušej to taky! www.jizdomat.cz


46

Představujeme obor

listopad 2012

Strojírenství – tahoun českého průmyslu a zaměstnanosti Česká republika je výrazně průmyslovou zemí, průmysl tu zaměstnává přes 40 % ekonomicky aktivních a tvoří více než 35 % českého hospodářství. I přes pokles v řadě odvětví se český průmysl zatím velmi dobře vypořádal s nástrahami ekonomické krize. A to i přesto, že jeho vyhlídky zdánlivě nemusí být zrovna růžové. Česko je podle dat z roku 2008 druhou nejvíce průmyslovou zemí v Evropě, před námi je pouze Lichtenštejnsko. Nebylo by tedy nijak zvlášť překvapivé, pokud by naši zemi ekonomická krize zasáhla téměř až drtivou silou. Nejenom že je Česká republika silně průmyslová, průmysl také spoléhá především na export a navíc je silně orientován na odvětví dopravních prostředků a další strojírenské obory. A právě automobilky zaznamenaly v důsledku krize celosvětově nebývalý pokles odbytu.

Česko je druhou nejprůmyslovější zemí v Evropě České strojírenství však zatím přestálo stále ještě turbulentní dobu s velkou ctí. Místní automobilky dovedly dokonce zvyšovat odbyt, což je v globálním měřítku slušná výjimka. Důležitou roli přitom hraje fakt, že se česká automobilová produkce zaměřuje na dostupnější vozidla. Také se však zdá, že se české firmy krizového období nezalekly a na rozdíl od mnoha zahraničních společností správně zareagovaly. A tak ačkoli omezovaly investice, masivní propouštění se zatím českému průmyslu víceméně vyhnulo. Technicky vzdělaných pracovníků budeme potřebovat ještě více Jak prohlásil v rozhovoru v ČT předseda Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák, může to být i tím, že se firmy obávaly odchodu kvalifikova-

ných pracovníků. Těch je totiž v Česku zoufale málo a hrozilo, že čeští inženýři by mohli v různých zahraničních podnicích nahradit tamní dražší pracovní sílu. Přitom české firmy vědí, že kvalifikovaných techniků je v naší zemi nedostatek, a tak je odejít nenechaly. Některé zahraniční společnosti totiž začínají přemýšlet o tom, zda se jim nevyplatí z původně výrobní základny jménem Česká republika udělat i svou vývojovou základnu. Většímu rozmachu vývojářských prací tu brání právě nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Výhodou je blízkost vývoje a samotné výroby, pochopitelně hrají roli i peníze. Čeští inženýři jsou levnější než ti zahraniční, a pokud je firmy zaměstnají u nás doma, ještě ušetří oproti stavu, kdy by je přetahovaly do svých cizokrajných poboček.

České firmy začínají zajímat exotičtější destinace Větší podíl vývoje navíc může pomoci český průmysl stabilizovat na delší dobu. Místní výrobní závody jsou většinou moderní, ale pracovní síla už bývá výrazně levnější v zemích na východ

od nás. Právě kombinace moderních továren, relativně dostupné pracovní síly a kvalifikovaných inženýrů schopných táhnout vývoj kupředu by mohla být tím správným receptem na budoucí růst českého průmyslu a například objemu zahraničních investic do něj. Doba, kdy tu na zelených loukách rostly továrny jako houby po dešti, je už dávno pryč. Ostatně, ambice českého průmyslu ukázal i zářijový Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Na něj se sjelo nejvíce vystavovatelů od předkrizového roku 2008 a na výstavišti bylo opravdu rušno. V halách bylo místy až narváno a bylo vidět, že firmy letos rozhodně nešetří na způsobech, jak přilákat pozornost. Vidět byla výrazně i další možná růstová cesta českého strojírenství. Zatímco do nynějška jsme se soustřeďovali především na vývoz na západ od našich hranic, teď začínají české firmy zajímat i podstatně exotičtější destinace. Luděk Vokáč


47

Představujeme obor

Šance stát se součástí průmyslového koncernu Continental Společnost Continental je všeobecně známá jako významný světový dodavatel pneumatik, ve skutečnosti však tato společnost, založená v německém Hannoveru v roce 1871, patří mezi pět největších dodavatelů automobilového průmyslu. Kromě pneumatik v jejím portfoliu najdeme výrobky z oblasti vozidlové elektroniky, brzdových a podvozkových systémů a specializované produkty z pryže a elastomerů.

Společnost Continental je lídrem v oblasti moderních technologií pro automobilový průmysl

Firma zaměstnává asi 164 000 osob ve 46 zemích světa a v České republice působí od roku 1993, kdy vznikl společný pneumatikářský podnik Barum Continental spol. s r. o., v Otrokovicích. V roce 1998 získal koncern závod v Jičíně (brzdové systémy) a koncem roku 2007 Continental koupil divizi Siemens VDO. Součástí koncernu se tak staly závody v Adršpachu, Brandýse nad Labem, Frenštátě pod Radhoštěm a Trutnově. V současné době zaměstnává společnost Continental v České republice téměř 13 000 lidí.

Multimediální systém s navigací pro koncern VW

V Brandýse nad Labem vznikají například autorádia, multimediální systémy s vestavěnou navigací, palubní přístroje, ovládací panely klimatizací nebo palivové dopravní jednotky. Právě pro brandýský závod hledá Continental mladé talenty na pozici vývojového konstruktéra v oblasti elektroniky a mechaniky a pozici test inženýra.

Výzkum a vývoj nejsou rutina Pozice ve vývojovém oddělení přinese uchazeči velmi různorodou pracovní náplň. „Práce v našem oddělení se nikdy nestane rutinou, žádné dva projekty nejsou stejné,“ říká Vladimír Trnka, vedoucí brandýského R&D. Skvělou motivací k práci je rychlý postup jednotlivých projektů. „Jeden den něco vytvoříte, druhý den to budete představovat ostatním, vysvětlovat návrh, zodpovídat jejich dotazy, budete naslouchat jejich připomínkám a společně v týmu hledat řešení tak, aby výsledek byl tím nejlepším

www.studenta.cz kompromisem mezi kvalitou, cenou, možnostmi výroby a požadavky a očekáváním zákazníka,“ dodává Trnka. Vývojář doslova vidí, jak jím navržený díl roste, je u všech kroků od vytvoření návrhu, ověřování výsledků vývoje přes výrobu prototypů, zkoušky až po schvalování se zákazníkem i zavádění do sériové výroby. Brandýs přitom bude díky probíhajícímu navýšení vývojových kapacit získávat na důležitosti coby vývojová lokalita pro interiérovou elektroniku.

Moderní technologie v praxi V oddělení Technical Services zase přijde zaměstnanec do styku s nejmodernějšími technologiemi, které často zná zatím pouze teoreticky nebo ze stránek odborných periodik. V oddělení se pracuje například s vyspělými roboty, kteří testují a vyhodnocují kvalitu jednotlivých produktů. Nové technologie se zavádějí také přímo do výrobního procesu. „V příštím roce například začneme pro tištěné spoje využívat tzv. flex fólii, pro kterou budeme muset vymyslet speciální technologie osazování i testování,“ říká František Sahula, vedoucí oddělení Technical Services jedné z výrobních divizí. „U nás se nikdy nebudete nudit,“ tvrdí. V kontaktu se zahraničím V případě obou nabízených pozic využije uchazeč své znalosti cizích jazyků. Práce ve vývoji vyžaduje častý kontakt s centrálou v německém Babenhausenu i s dalšími vývojovými centry po celém světě, také test inženýři jsou v kontaktu s projektovými vedoucími a designéry po celém světě. V rámci Continentalu existuje rovněž síť expertů pro jednotlivé technologie, kde nejlepší technici sdílejí své znalosti napříč celým koncernem.

Palubní přístroj pro automobil Škoda Superb

O pozice v oddělení výzkumu a vývoje i ve výrobní divizi se mohou ucházet zájemci jak z řad čerstvých absolventů, tak ti s praxí. Výhodu mohou získat i ti, kteří o pozici nemají zájem. Stačí, když doporučí vhodného kandidáta, a v případě jeho přijetí a po úspěšném zvládnutí integrace získají finanční odměnu.


ZD AR M A

Nový kariérní portál p

Významné české rmy hleda prohlédněte si část nabídky.

Práce

Stáže Obchodní administrátor

Asistent / stážista

Hledáme osobu kreativní, zodpovědnou, pracovitou, která dobře zapadne do týmu a je schopna  exibilně reagovat na potřeby zákazníka. Předpokládá se rovněž běžná rutinní administrativa a práce s daty, čísly, tabulkami…

Stážista pracuje na zkrácený úvazek, podle aktuálního vytížení při studiu a podle sjednaného rozsahu práce na zakázkách. Jedná se vždy o individuální domluvu studenta s týmem, v němž pracuje. Délka stáže je v rozmezí tři až sedm měsíců, stáž začíná zpravidla v září a končí v březnu následujícího roku.

více na www.unijobs.cz

více na www.unijobs.cz

.NET Programátor » » » »

Vývoj, návrh a implementace aplikací Tvorba dokumentace Implementace řešení Technická podpora zákazníka

Odborná stáž v EU s možností nancování Nabízíme Vám možnost vycestovat na dotovanou stáž v rámci projektu Leonardo da Vinci do některé ze čtyř zemí EU – Velká Británie, Irsko, Francie nebo Španělsko. Zajistíme pro Vás pracovní stáž v délce 8 – 12 týdnů s hrazenými náklady od 1.500 EUR do 2.150 EUR.

více na www.unijobs.cz

více na www.unijobs.cz

Elektrotechnik

Finance - nabídka stáže

» Technický dohled nad oblastí SMT – plošné spoje » Zavádění výroby a technických změn, spolupráce s vývojem mechaniky » Koordinace činností s HW a SW vývojem » Organizace a řízení výrobních složek » Podpora technického rozvoje » Úzká spolupráce s vedením projektů, oddělením kvality a nákupu

Hledáte příležitost, jak získat praxi již během studia? Zajímá Vás oblast nancí a chcete blíže nahlédnout do fungování velké mezinárodní společnosti? Nabízíme Vám možnost brigády v  týmu nancí zaměřenou na  analýzy, plánování a  forecasting pro kolegy z  komerčního oddělení.

více na www.unijobs.cz

více na www.unijobs.cz

PHP programátor / Zend Framework

Green Hat, nový produkt IBM

Hledáme nového kolegu do našeho pražského týmu na pozici PHP programátora, nejlépe se znalostí Zend Frameworku. Náplní Vaší práce by bylo zejména: » Další rozvoj projektu Jízdomat.cz » Další rozvoj projektu UNIjobs.cz » Vývoj zakázkových projektů pro řadu našich významných zákazníků (např. Bageterie Boulevard)

Cílem stáže je seznámit se s novým technicky náročnějším produktem IBM a získat tak v rámci IBM unikátní znalost. Dalším krokem bude pomoc se zavedením produktu na českém a slovenském trhu.

Specialista v oddělení závazků

Graduate Development Program

Správa dodavatelských účtů včetně rekonciliací Správa účtů hlavní knihy Účtování příchozích faktur od dodavatelů Kontrola a  schvalování cestovních výdajů (správnost, věrohodnost a  splnění náležitostí dle lokálních daňových předpisů) » Zajištění včasných plateb

In order for us to process your application please ensure you complete all questions on the application form and ensure you attach your CV in English. In case you have questions about HP Graduate Development Program, please contact graduate. info@hp.com indicating your Country Name and Job Number in the email subject eld.

více na www.unijobs.cz

více na www.unijobs.cz

více na www.unijobs.cz

» » » »

Spolupráce se zákazníky, IT architekty a dalšími odborníky.

více na www.unijobs.cz

Další na


pro studenty a absolventy VŠ

ají aktivní studenty do svých řad,

Trainee Trainee Hledáme nové kolegy v rámci profesní a  osobnostní přípravy absolventů, se zaměřením na  elektrotechniku a  informatiku. Nabízíme budoucí uplatnění na  odborných a  vedoucích pozicích.

více na www.unijobs.cz

Information Technology Leadership Program The Information Management Leadership Program (ITLP) is a key entry point for high potential entry-level IT professionals in GE. You will gain valuable experience through four 6-month assignments, participate in world-class training and build your technical skills, leadership abilities and business acumen as you transfer from university to the working world. You will also develop a long-lasting professional support network with some of the highest potential IT professionals in the company.

více na www.unijobs.cz

SOUTEZ Vymysli motto pro

UNIjobs.cz a získej skvělý Kindle 4!

Trainee v oblasti techniky 12měsíční praxe (HPP) zaměřená na  výrobní procesy, engineering a řízení jakosti, v jejímž průběhu projdete všechna technická oddělení a strávíte 1 – 2 × dva týdny v technických kancelářích našich zahraničních poboček. Během této doby také získáte přehled o výrobních postupech a technologiích, naberete zkušenosti z výroby, budete v úzkém kontaktu s odbornými pracovníky z tuzemské pobočky i ze zahraničí a zúčastníte se řady projektů.

více na www.unijobs.cz

TRAINEE (procesní a projektové týmy) Hledáme do našich projektových a procesních týmů mladé talentované a ambiciozní studenty se smyslem pro zodpovědnost a inovaci, s kreativním a nadčasovým myšlením a touhou po odstartování své profesní kariéry v automobilovém průmyslu.

více na www.unijobs.cz

R&D engineer » Zpracování a návrhy v  CATIA V5 -3D, -2D – modely, montáž a výkresy » Konstrukční výpočty a analýzy » Studie designových konceptů v případě alternativních technických řešení » Dokumentace: údržba, aktualizace, správa specikací a norem » Komunikace s dodavateli a zákazníky

více na www.unijobs.cz

Soutěž probíhá od 1.11. do 20.11.2012 Více informací na webu: www.UNIjobs.cz/soutez

abídky naleznete na www.unijobs.cz


50

22 otázek

listopad 2012

22 otázek pro hvězdu YouTube: Erik Meldik (ViralBrothers) 1. Co považuješ za svůj dosud největší životní úspěch? Dítě, co jsme vytvořili s Čeňkem a jmenuje se ViralBrothers!

Erik Meldik (1986) je známý především z videí Debilních Keců, která se na internetu těší z milionových sledovaností. Společně s Čeňkem Stýblem vystupují jako ViralBrothers a jejich posledním hitem je Český Styl (předělávka Gangnam Style).

13. Která žena má pro tebe největší sex-appeal? Nahá.

2. Ke kterému zvířeti by ses přirovnal? Tapír.

14. Co si myslíš o vztahu na jednu noc? Pokud to onen muž i ona žena zrovna chtějí, tak proč ne, vždyť se akorát vzájemně potěší.

3. Kdy a proč ses naposledy opil? Na Silvestra, piju samozřejmě jen jednou za rok.

15. Čeho se nejvíc bojíš? Kdo se bojí, nesmí do lesa.

4. Jak se zaručeně zbavíš deprese? Nemám deprese.

16. Komu fandíš? Čeňkovi Stýblovi, je to kulišák.

5. Jak bude vypadat konec světa? Spadne YouTube :(

17. Co závidíš ženám? Závist, to je ale škaredá vlastnost, přeci! Takže nic :)

6. Jak vypadají mimozemšťané? Jako Goauldi a Wraithové, ano správně, vyrostl jsem na Hvězdné bráně! 7. Které drogy by měly být legální? Internet legální je, to mi stačí :) 8. Jaký je nejlepší večerníček? Gumídci, ale to byl nedělní raníček. 9. Co je právě teď tvoje nejoblíbenější píseň? Samozřejmě že OPPAAAA GANGNAM STYYYYLEEEE. 10. V jakém filmu bys chtěl žít? Nymfomanka. 11. Kdybys uměl létat, kam bys letěl nejdříve? Nejdříve pro leteckou šusťákovku a pak do Austrálie! 12. Co (nebo kdo) nejvíce ovlivnilo tvůj život? Rozhodnutí dát výpověď v práci a zkusit rozjet ViralBrothers.

18. Co ti dalo studium? Obrovskou životní zkušenost, jak se postavit na vlastní nohy. 19. Co je nejhorší možný dárek? Peníze. Peníze jako dar nejsou od srdíčka! 20. U kterého filmu jsi naposledy brečel? Brečím u každého! V každém je dnes tolik emocí!!! 21. Co tě v poslední době nejvíc naštvalo? Lež. Když mi někdo lže, tak u mě končí. 22. Co tě v poslední době nejvíc potěšilo? Těší mě každý den, kdy svítí slunce, takže nevím, kdy to bylo naposled, teď je zachumeleno :(


Studenta 28 listopad 2012  

Studenta magazín vydání listopad 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you