Page 1

MAGAZÍN PORTÁLU WWW.STUDENTA.CZ

32. ČÍSLO / KVĚTEN 2013 / ZDARMA

Zlatá Mirka Knapková: V pubertě jsem sekla se sportem

——————————————— SPORT JE SEXY: NEJVĚTŠÍ AKADEMICKÉ SPORTOVNÍ AKCE STR. 6

Studenta Media: VÁM: PŘINÁŠÍME

——————————————— 13. KOMNATA STUDENTŮ: PRAKTIKY ČESKÉ STUDENTSKÉ UNIE STR. 72

——————————————— REKTOR JČU: LÁKÁME STUDENTY NA JEDINEČNÉ OBORY STR. 64

UniJobs.cz


ROČNĚ! DALŠÍ ČÍSLO JIŽ V KVĚTNU

3

Editorial Téma

Najděte si školy svého Studium vysoké je náročná věc, která vám – z určitého pohledu – vezme takových pět, někdy šest nebo i sedm let mentora! www.studenta.cz života. Samozřejmě jde z velké části o pozitivní a bujaré období, ale za vypitou bečku piva titul nikdy nikdo nedostal. Studium vysoké školy je náročná věc, která vám – z určitého pohledu – vezme takových pět, někdy šestsenebo i sedm let že student Během této poměrně dlouhé doby lehce stane, života. Samozřejmě jde z velké části o pozitivní a bujaré období, nebo studentka upadne v pochyby, zda to má vůbec nějaký Škola je jako maraton: někdo skončí vnikdo cíli,nedostal. ale za vypitou bečku piva titul nikdy smysl. Jednak kolem vidí spoustu úspěšných a šťastných lidí,

jiný u občerstvovací stanice kteří na akademickou půdu vstoupili leda tak omylem cestou Během této poměrně dlouhé doby se lehce stane, že student z nějakého divokéhoběh večírku, nebo prostě sleduje kamarády, Studium na vysokénebo škole je jako povinný na těláku Tři,své čtyři studentka upadne v pochyby, zda tona mástřední. vůbec nějaký kteří se místo studia vydali na pracovní dráhu, jak utrácejí první nebo pět koleček okolo hřiště, kdo zlobí, ještě oúspěšných jedno navíc. Startovní smysl. Jednakti,kolem vidí spoustu a šťastných lidí, velké peníze, zatímco on (nebo ona) tráví nekonečné hodiny na dávno akademickou půdua vstoupili tak omylem cestoucílová výstřel v prváku už kteří máme za sebou za příštíleda zatáčkou nás čeká v učebnicích. Nevečírku, každému poštěstí magistra za divokého nebosevětšině prostě sleduje své pár kamarády, rovinka. Pár běžců z nějakého se chystá na závěrečný sprint, alevystudovat ještě koleček semestr nebo dva a pro ty z vás, kterým studium přijde nekokteří se místo studia vydali na pracovní dráhu, jak utrácejí první na do finiše zbývá. Za cílovou páskou leží velká neznámá – medaile, puchýře nabízím jednu radu: najděte si mentora. velkénečné, peníze,Záleží, zatímcojak onmáte (nebo ona) tráví nekonečné patách, nebo vyražený dech? natrénováno... Běhhodiny vysokou

v učebnicích. Ne každému se poštěstí vystudovat magistra za školou je náročný, kam se hrabe nějaký maraton. Spolužáci vás sice sem tam semestr nebo dva a prosityvytipovat z vás, kterým studium přijde nekojde?část Zkuste člověka, který by pro vás mohl na zádech poponesou, O co ale větší cesty musí uběhnout každý sám. Hodí se být nečné, nabízím jednu radu: najděte si mentora. v nějakém ohledu vzorem. Někdy se najde v rodině, mohou to být mít po ruce nějakou tu podporu, třeba Studentu :-) známí vašich rodičů nebo váš nadřízený na první pracovní stáži. O coPotřebujete jde? Zkuste někoho, si vytipovat který by o hodně pro vás mohl kdočlověka, už je opravdu dál. být Najděte si Květnovou Studentu otevíráme akademickým sportováním, ale témat v nějakém ohledu vzorem. Někdy se najde v rodině, mohouze to být chvilku na kafe a zkuste z něj vypáčit, co je důležité při studiu, co všech oblastí studentského života je plná v rucena nejobsáhlejší známí vašich rodičů nebo(držíte váš nadřízený první pracovnívydání stáži. sesebou budecelé hoditléto proapráci nebo na co se obecně zaměřit v životě. v historii!). Máme před s ním se blíží i spousta akcí, při Potřebujete někoho, kdo už je opravdu o hodně dál. Najděte si Pokud jste vybrali správně, nabije vás to setkání nejen několika chvilku na kafe a zkustepořádně z něj vypáčit, co je důležité při studiu, co kterých si zasportujete nebo si alespoň zafandíte svým spolužákům. radami, ale i neskutečnou energií. sevrcholový bude hodit sport pro práci co studiem, se obecně Mirka zaměřitKnapková v životě. je Ukážeme vám, že se dá nebo spojitnai se Pokud jstei cestování: vybrali správně, nabije vás setkání nejenEvropu několikanebo toho důkazem. K létu patří ukážeme, jaktolevně projet Vztah mentor – student je přínosný pro obě strany, není se proto radami, ale i neskutečnou energií. jak se snadno dostat na fesťáky. Máme za sebou soutěž Excelent Kolej roku třeba nikterak ostýchat. Co z toho má mentor? Mentor 2013 a tři skvělé Light show, při kterých jste byli s námi, a to nás moc těší. je člověk, Vztahkterý mentor – student je přínosný obě strany, se proto člověk za život posbíral hodně pro zkušeností. Kenení zkušenostem O přípravách takové akce se dozvíte v rozhovoru s její organizátorkou. třebanejčastěji nikterak ostýchat. Co z tohochybami, má mentor? je člověk, dojde vlastními což Mentor potvrzuje i mé oblíbené V bloku kariérních který tématzaporadíme s výběrem stáží a přineseme vám několik životIt’s hard posbíraltohodně Ke zkušenostem motto: learnzkušeností. if you succeed. Pokud jstečlověk udělali chybu rozhovorů s opravdu zajímavými osobnostmi byznysu. Vyvrátíme pár mýtů nejčastěji chybami, což potvrzuje a něcodojde jste vlastními se naučili, máte přirozenou vůlii mé tutooblíbené nově nabytou o finančních poradcích dozvímetose, jakéyou to je, pracovat jako motto:a It’s hard learn succeed. Pokud jstejediná udělaližena znalost předat dál.ifKdyby to neplatilo, lidstvo by sechybu nikdy nikam mezi muži v IT firmě. A najste závěr vám ukážeme, že i v akademickém prostředí a něco se naučili, máte přirozenou vůli tuto nově nabytou neposunulo. se pořádně fauluje.... znalost předat dál. Kdyby to neplatilo, lidstvo by se nikdy nikam

ZAMĚŘTE SE NA BUDOUCNOST

PŘIDEJTE SE K NÁM ... CAPGEMINI CZECH REPUBLIC ČEKÁneposunulo. PRÁVĚ NA VÁS… Nám se několikrát podařilo na výborné mentory narazit. Není Hodně sil do zkouškového!

nutné vyjmenovávat jednotlivá jména,nar v naprosté Námani se několikrát podařilo na výborné mentory azit. Není většině jde Hledáte zajímavé pracovní uplatnění v dynamicky se rozvíjející společnosti? o lidi,vyjmenovávat se kterými jsme dělalijména, rozhovor v některém z minulých ani nutné jednotlivá v naprosté většině jde Michaela Raková, šéfredaktorka vydání. A tím to dáváme dál my: snažíme se vám, studentům, o lidi, se kterými jsme dělali rozhovor v některém z minulých Hlavní sídlo máme v Paříži a působíme ve více než 40 zemích Pokud Vás baví ... setkání lidmi zprostředkovat. Někdy jsou to osobnosti vydání. A tím s těmito to dáváme dál my: snažíme se vám, studentům, světa. V České republice jsme založili pobočku v roce 2001 Partneři Studenty: Partneři Studenty: setkání s těmitoživota, lidmi zprostředkovat. Někdykteří jsouse to díky osobnosti veřejného často lidé z firem, své píli, nadání a nyní zaměstnáváme více než 130 IT odborníků. Celosvětově Partneři Studenty: • kreativní týmová spolupráce ... veřejného života, často lidé z fi rem, kteří se díky své píli, nadání a vědomostem vypracovali na zajímavé pozice. se s více než 125 000 zaměstnanci řadíme na přední příčky • učit se a pracovat s nejnovějšími informačními OBSAHna zajímavé pozice. a vědomostem vypracovali v našem oboru. technologiemi ... • na zajímavých projektech nejen na českém trhu ... Dobrým mentorem by mohl být třeba Václav Klaus mladší (str. Téma 6–17 Kariéra 46–59 Dobrým by mohl Václav Klaus mladší (str. • se zázemím mezinárodní společnosti ... Neváhejte a nastartujte svou kariéru vementorem společnosti, kterábýt třeba 16), ředitel celorepublikově nejlépe hodnoceného gymnázia 16), ředitel celorepublikově nejlépe hodnoceného gymnázia Vám umožní využít znalosti z Vašeho vystudovaného oboru, PORG. Toto postavení není náhoda, stejně jako skutečnost, PORG. Toto postavení není–náhoda, stejně jako skutečnost, Univerzitní sportování Nerozhodnost v kariéře ... tak neváhejte a pojďte pracovat právě k nám, a zároveň–Vám pomůže získávat neustále že byl nové svéhozkušenosti. času nejmladším středoškolským ředitelem byl svého času nejmladším středoškolským ředitelem – Rozhovor s MirkoužeKnapkovou – 7 mýtů o finančních poradcích do Capgemini Czech Republic! u nás. Kvalitním mentorem by mohl být i Josef Žížala u nás. Kvalitním mentorem–by mohl být i Josef Žížala (str. 22), (str. 22), Sama mezi muži v IT firmě Pokud patříte mezi ty nejlepší anebo se jimi právě chcete stát, zakladatel české pobočky auditorské a poradenské společnosti pobočky –auditorské a poradenské společnosti Lifestyle 18–41 státním podniku CAPGEMINI CZECH REPUBLIC nabízí řadu pracovních tak neváhejte a zašlete nám svůjzakladatel životopis.české Čekáme právěPráce ve VGD, a to hlavně v případě, že se v rámci svéhoubíráte studia ubíráte VGD, a to hlavně v případě, že se v rámci svého studia příležitostí nejen pro studenty a čerstvé absolventy. na Vás: mladé a nadějné analytiky a konzultanty, stejně jako ekonomickým směrem. Nebo by se o své s vámizkušenosti o své zkušenosti ekonomickým směrem. Nebo by se s vámi na mladé –čiFashion zkušené programátory se znalostí technologií Studium 62–71 mohl podělit Michal Šamánek (v tématu od str. 6), hlavní mohl podělit Michal Šamánek (v tématu od str. 6),osoba hlavní osoba CAPGEMINI JE SPOLEČNOST S CELOSVĚTOVĚ jako např.–Java, .NET,–Oracle,C/ C++ čizubaře Siebel. Zdraví Jak si vybrat v pozadí studentských majálesů v Praze,v Praze, Brně a dalších městech.městech. v pozadí studentských majálesů Brně a dalších VEDOUCÍM POSTAVENÍM V OBLASTI PORADENSTVÍ, – Zdraví – Chirurg odpovídá – úrovni Jak siškolních vybratbesídek jazykovku Díky němuněmu se z festivalů na stal fenomén na úrovni školních besídek stal fenomén TECHNOLOGIÍ, OUTSOURCINGU A LOKÁLNÍCH V případě–vašich dotazů Vám kDíky dispozici: se z festivalů Evropou za jsme pár šlupek –ČR. Rozhovor s rektorem JČU studentského života v celé Váš mentor nemusí být člověk studentského života v celé ČR. Váš mentor nemusí být člověk PROFESIONÁLNÍCH SLUŽEB. – Jak se dělá Light dokonalý, show stačí, když je výjimečný – Rozhovor s předsedou SK RVŠ v některém směru. dokonalý, Alice Růžičková: HR Manager Capgemini CZ stačí, když je výjimečný v některém směru. e >e > Studenta telefonuje s: c Všechny naše otevřené pracovnís:pozice alice.ruzickova@capgemini.com, Capgemini CZ Studenta telefonuje c Technika 42–45 Příjemné májové počtení! Speciál 72–81 Hadovka Office Park, Evropská 2588/33a, 160 00 Praha počtení! 6. Příjemné májové na plný i částečný úvazek naleznete na Adam Kožela, vydavatel Adam Kožela, vydavatel www.cz.capgemini.com. – Cesta bagety z výrobny – O praktikách České na benzinku studentské unie – Technické novinky

info Stu Rum IČ 2 ww

Řed Tom Ada

Asis Kat

Inze obc Tom Mic Ond

Edit Mar

Red red Rich Mic Kat Mar San Ann Zuz Kat Lud

Foto Rom Mar Jan Sár Jan

Gra Hou

Jaz Luc

IT d Jan Tom Dav Jiří

Dis Pet Ond

Titu Med

Cop Stu Stu Tišt člen

Uzá Dis Příš Reg


Recyklujte v i(STYLU)!

Získejte studentskou slevu 13 % na nový MacBook. Jednoduše za jakýkoliv starý hardware. Akce platí od 6. 5. 2013 do odvolání, nelze kombinovat s dalšími akčními nabídkami. 13% slevu poskytujeme k potvrzení o studiu, 10% pro ostatné zákazníky. Více o akci na www.istyle.cz/recyklujte

iSTYLE Praha

Revoluční 3 Palladium - Nám. Rebubliky 1 Zlatý Anděl - Nádražní 23 Arkády Pankrác - Na Pankráci 86 Metropole Zličín - Řevnická 1 Centrum Černý Most - Chlumecká 6

www.istyle.cz

Brno

Galerie Vaňkovka - Ve Vaňkovce 1 Olympia - U Dálnice 777

Ostrava

Avion - Rudná 114


5

Aktuality

www.studenta.cz

CO STUDENTY ČEKÁ V KVĚTNU: CESTOVÁNÍ A PARTY POD ŠIRÝM NEBEM! V minulé Studentě jsme vám slibovali pěkné počasí a spoustu skvělých open air party. Pro květen to platí dvojnásob, a tak nás čeká další nálož akcí pod širým nebem. Předávání cen na kolejích Harcov v Liberci už máme za sebou, v nejbližších dnech vyrážíme na brněnský Majáles, Miss Agro a samozřejmě na letní festivaly! roku 2013 se svými hlasy zapojily tisíce studentů, přibližně 27 000 hlasů nasbíralo 123 různých kolejí z celé ČR. Videa a fotky z letošního ročníku najdete na www.kolejroku.cz.

MISS AGRO: VOLÍ SE NEJKRÁSNĚJŠÍ STUDENTKA ČZU Na České zemědělské univerzitě v Praze opět volí Miss Agro – nejkrásnější studentku této školy. Při vyhlášení na open air akci letos vystoupí No Name, Ivan Mládek + Banjo Band, Eddie Stoilow, DJ Rockstar + Oliver Beatman a Ticho de Pre Cupé BAND (vítěz iZUN Music Challenge 2013). Vstup na akci 14. května v Suchdole je tradičně zdarma! Všechny finalistky najdete na str. 24. Sledujte www.missagro.cz a facebook.com/Miss.Agro.

EXCELENT KOLEJ ROKU 2013: 10 000 PIV A 3 000 BAGET ZAMÍŘILY NA HARCOV U konce jsou téměř dvouměsíční boje o titul nejlepší vysokoškolské koleje. Z napínavého finále, kdy se největší hlasovací boje odehrávaly mezi favority z Brna a Liberce, vzešel vítěz. Čestný titul a hlavní cenu 10 000 Excelentů od Gambrinusu a 3 000 baget Simply Fresh od Hamé si převezmou liberecké koleje Harcov. O vítězi soutěže rozhodli studenti na stránkách www.kolejroku.cz. Někdo oceňoval skvělou společnost, pro jiného hrálo prim luxusní vybavení kolejních pokojů. Do hlavní kategorie Excelent Kolej

BRNĚNSKÝ MAJÁLES SE PŘESOUVÁ NA VÝSTAVIŠTĚ Desítky kapel i zpěváků – například Kryštof, Tomáš Klus nebo Chinaski – vtipní moderátoři, tradiční průvod a volba nového studentského krále. Letošní, jubilejní 10. ročník brněnského Majálesu slibuje velkou zábavu. Vrchol oslav se chystá na 7. 5., kdy se bude konat samotný Majáles Open Air, zahájený v 11.00 slavnostním průvodem z náměstí Svobody. Ale pozor! Oproti předchozím ročníkům se mění místo konání. Majáles se přesouvá z areálu Hněvkovského na brněnské Výstaviště. Už máte koupené lístky? Na místě totiž nebudou! Více na www.brno.majales.cz.

DOMLUVTE SE A JEZDĚTE NA LETNÍ FESTIVALY SPOLUJÍZDOU! Slunečné počasí je konečně tady a spolu s ním přicházejí také jarní majálesy a letní festivaly. Nesedejte za volant, když máte v plánu dát si pár pivek, a raději se předem domluvte na spolujízdě! Největší český portál na zprostředkování spolujízdy autem Jízdomat.cz má v nabídce aktuálně více než 1 400 spolujízd. Řidiči si na Jízdomatu hledají spolujezdce a ti zase levné trasy po ČR i do zahraničí. Vyzkoušejte spolujízdu na www.jizdomat.cz.


6

Téma

květen 2013

SPORT JE SEXY: začíná sezona akademických her, závodů a turnajů Na základce reprezentovat školu v jakémkoliv sportu bylo bezva. Člověk se uvolnil minimálně na polovinu vyučovacího dne a ještě byl při kvalitním výsledku oslavován učiteli. Jedna část studentů to brala jako velkou šanci ukázat se, ta druhá jako volnou vstupenku ze školy.


7

Téma

www.studenta.cz

Ti první jsou teď dost možná mezi českými reprezentanty, ti druzí přinejlepším hráči Hanspaulky nebo nejvyšší pivní ligy. Jestli vůbec ještě sportují. Vždyť ani tehdy nemuseli být žádnými nadanými sportovci. Stačilo se přihlásit a předstírat několik hodin tělocviku jakousi snahu. Na vysoké škole dostal sport odlišnou tvář, vážnější, uznávanější. Najednou reprezentantem své fakulty nemohl být kdekdo. Výsledky musel daný sportovec prokázat předem a kvalifikovat se jimi na danou akci. Absence na přednáškách profesory nezajímala, důležitý je výsledek u zkoušky. Sport tak ztratil funkci výmluv na absenci, stal se módou. Stačí se podívat na krásné postavy atletek nebo sexy svalnatá těla basketbalistů. Sportovci už dávno nejsou považováni za „švihadla“ své doby, jsou uznávanými osobnostmi. Reprezentovat svou vysokou školu můžete na řadě akcí i po celý rok v různých ligách. Mezi studenty je asi nejoblíbenější VAŠE liga (dříve VŠ liga) – největší amatérská liga, kterou si zahrajete v Praze, Brně, Hradci Králové, Olomouci, Opavě, Ostravě, Pardubicích, Plzni a ve Zlíně. Změřit své síly můžete v badmintonu, volejbale, squashi nebo tenise.

ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY: VSTUPENKA ZA VELKOU KARIÉROU Osmatřicet sportů napříč všemi školami, to už je skutečná ukázka sportovního umu. A když ho prokážete, můžete se dostat na celosvětovou Univerziádu. Tu letos pořádá ruská Kazaň a už nyní slibuje: „Bude to generálka na zimní olympiádu.“ Pro nejlepší světové sportovce z řad studentů je připravena vesnice s kapacitou 13 tisíc lůžek. Rusové připravili na akci, která se bude konat od 6. do 17. července, nový sportovní stadion, veslařský kanál nebo zápasnické centrum. V českých studentských podmínkách jsou ruské sportovní manévry megalomanským rozhazováním. Čeští studenti vnímají sportovní klání jako přátelské setkání. „Je to spíš o zábavě než o sportu,“ přiznává Jan Zelený z FTVS UK. Večerní kulturní zábava chybět prostě nemůže. Není proto náhoda, že ne vždy platí, kdo vyhraje Akademické hry, nominuje se na světovou Univerziádu. „My vyhráli fotbalové Akademické mistrovství, ale do reprezentace studentů pak stejně vybrali hráče z nejvyšších českých soutěží, kteří ani na hrách nebyli,“ vysvětluje Zelený. Ukřivděný se ale necítí. „Já to chápu, taky bych chtěl, aby Česko reprezentovali ti nejlepší.“

UNIVERZITNÍ OSMY: STUDENTI SE STÁVAJÍ SOUČÁSTÍ VELKÉ HISTORICKÉ TRADICE Veslování je jeden z nejstarších sportů, není proto divu, že nejvýznamnější český veslařský závod, Primátorky, letos slaví sté výročí. A díky Univerzitním osmám u toho budou i studenti.

Ti mají vyhrazený první závodní den, kdy si to mezi sebou na pražské Vltavě rozdávají všechny čtyři velké pražské univerzity (UK, VŠE, ČVUT, ČZU) a také hosté z ústecké UJEP. Letošní, jubilejní ročník navíc ozdobí účast anglické posádky z Cambridge, která je považována za veslařskou Mekku. Ta má pro veslaře podobný význam jako pro fotbalisty FC Barcelona nebo Brazílie. V její posádce by se navíc měl objevit úspěšný student ČVUT Milan Bruncvik, který jako první Čech v historii letos jel slavný závod Boat Race. V tom proti sobě soutěží na londýnské Temži pouze univerzity Oxfordu a Cambridge. „Schovám si ten zážitek po zbytek života. Podruhé se mi to už asi nepovede, protože mám studium v Cambridgi pouze na rok. O to víc si užiji v její lodi ještě start v Praze na Primátorkách,“ těší se osmadvacetiletý veslař. I když se závodu nemůže zúčastnit každý smrtelník, protože do posádek jsou vybíráni skuteční „mazáci“ z každé školy, pořadatelé Primátorek ČSOB Pojišťovny si pro české studenty vymysleli zajímavou soutěž, závody na veslařských trenažérech. Ty nyní cestují po pražských univerzitách a nechávají studenty měřit mezi sebou síly. Ti nejlepší dostanou věcné ceny, ten úplně nejlepší hodinky Prim v hodnotě 10 tisíc korun. Zábavu si během Primátorek najdou i méně zdatní sportovci. Každý student totiž může vyhrát v tipovací soutěži zájezd do Itálie. Stačí, aby uhodl s přesností na desetiny centimetrů, kolik bude výška hladiny Vltavy v okamžiku startu finále A mužských osem 9. června ve 12 hodin v Malé Chuchli, kde je měřicí zařízení. Vyhrává nejbližší tip. Tak co, zkusíte to?


8

Téma

PŘIPRAVTE SE NA HORKÝ PÍSEK, HRAJE SE O PŮL MILIONU KORUN Půl milionu korun v banku? Tak to tu ještě nebylo. Na přelomu května a června odstartuje v osmi univerzitních městech kvalifikace turnaje v plážovém volejbale Patria Direct Beach Open, který je určen studentům vysokých škol a který v polovině června vyvrcholí velkým finále v Praze. V každém z kvalifikačních klání se utká celkem 32 týmů o tři postupová místa do celorepublikového finále, které se odehraje v sobotu 15. června. Půjde opravdu o hodně – bude se rozdělovat půl milionu korun. Vítězný tým získá pro sebe 300 tisíc korun, druhý rovných 100 tisíc a třetí si odnese 40 tisíc korun. Ti nejlepší navíc pro svou vysokou školu získají bonus ve výši 50 tisíc. „Chtěli jsme udělat turnaj pro studenty, kteří mají rádi tento sport, chtějí se pobavit a při tom mohou vyhrát zajímavé finanční částky,“ říká Oldřich Pavlovský, výkonný ředitel společnosti Patria Direct, která je pořadatelem celého turnaje. „S námi můžete smečovat nejen na burze, přijďte si zahrát!“ O první místa do finále se bude bojovat už 21. května v

květen 2013

Českých Budějovicích, o den později v Plzni a ve čtvrtek 23. května v Ústí nad Labem. Další týden následují kvalifikace v Praze, kde proběhne zároveň turnaj pro Liberec, a v Hradci Králové. Od 4. do 6. června si zahrajeme v Ostravě, Olomouci a Brně. Protože se některému z týmů nemusí ten den na kurtu dařit podle představ, budou udělovány i divoké karty. Každému tedy mohou postup do finále zajistit jejich roztleskávačky. Vítězství v jejich soutěži totiž znamená automatický vstup do finále hlavního turnaje. Vyhraje ta skupina, která dostane publikum do varu a sklidí největší potlesk. A navíc při závěrečném turnaji v Praze roztleskávačky bojují o 10 000 korun a vítězný tým získá pro svou školu 50 tisíc korun.

Text: Richard Valoušek

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ STUDENTSKÉ SPORTOVNÍ AKCE LÉTA A PODZIMU České akademické hry Datum konání: 9.–14. června 2013 Přihlášky od 1. 4. do 31. 5. www.ceskeakademickyhry.cz Světová letní Univerziáda Datum konání: 6.–17. července Místo konání: Kazaň, Rusko www.fisu.net Univerzitní osmy ČSOB Penzijní společnosti Datum konání: 7. června 2013 Místo konání: Rašínovo nábřeží, Praha Doprovodný program: soutěž na trenažérech, koncert www.primatorky.cz/cs/u8 Patria Direct Beach Open Kvalifikační turnaje: 21. 5. České Budějovice, 22. 5. Plzeň, 23. 5. Ústí nad Labem, 29. 5. Hradec Králové, 30. 5. Praha + Liberec, 4. 6. Ostrava, 5. 6. Olomouc, 6. 6. Brno Finále: 15. 6. Praha www.patriaopen.cz Hokejová bitva Souboj čtyř pražských univerzit na ledové ploše Předpokládaný termín: podzim 2013 Místo konání: Tipsport Arena www.hokejovabitva.cz Red Bull Dodgeball Akademické mistrovství ve vybíjené Předpokládaný termín: podzim 2013 www.redbull.cz


9

Téma

www.studenta.cz

Hýčkáme studenty, kteří cestují (nejen) za studiem

Studenti cestují rádi a podle mnoha průzkumů mají na cestování nejvíc času. Cestování pro ně ale není dovolená – bývá zpravidla spojeno se studiem nebo s prací. Při plánování zahraničních pobytů všichni studenti hledají výhody, programy a služby, které jim život v zahraničí ulehčí a  zlevní. Dobře známé a  mladými lidmi oblíbené a  využívané jsou studijní programy Sokrates a  Erasmus. Důvodů, proč s  nimi vycestovat je bezpochyby mnoho, za zmínku rozhodně stojí to, že studijní či pracovní pobyt „se počítá“ do studia a že student neplatí žádné školné ani poplatky související s výukou. Ale jak je to s pojištěním?

Studovat? Cestovat? Pojistit – zdarma!

Účast ve studijních programech neznamená automatické pojištění zdravotních rizik na cestách. Pojištění je věcí každého jednotlivce a doporučuje se – stejně jako se běžně lidé pojišťují při cestě na dovolenou k  moři či na hory. Pro aktivní studenty do 26 let má ZP MV ČR „bonbonek“ – bezplatné cestovní pojištění po Evropě. Unikátní projekt zdravotní pojišťovny 211 se osvědčil již v loňském roce. Proto i letos platí, že pokud chtějí studenti ve věku od 15 do 26 let na zkušenou za hranice, mohou si vybrat jedno ze dvou zajímavých typů cestovního pojištění. Ti, kdo chtějí vyjet studovat s programem Sokrates, Erasmus apod., mají zdarma cestovní pojištění E-Trip v délce až 180 dní. Kromě toho mohou z  fondu prevence čerpat příspěvek až 800 Kč na lékařskou prohlídku před studijní cestou do zahraničí. Naprázdno nevyjdou ani studenti, kteří chtějí „jenom“ cestovat. Ti mohou rovněž zdarma využít cestovní pojištění až 60 dní.

Příjemná by pro ně mohla být informace, že toto pojištění nemusí vyčerpat na jedinou cestu, ale mohou si ho rozložit na více cest v roce. Pojedou-li v roce do Evropy na víc než 60 dnů, doplatí si pouze rozdíl.

Studium napříč Evropou, pojištění i v Africe

Studenti s Erasmem jezdí nejčastěji do Německa, následuje Francie, Velká Británie, Španělsko, Rakousko, Finsko, Nizozemí, Portugalsko, Itálie a  Švédsko. V  těchto zemích nabízí 211 „svým“ studujícím klientům neomezenou výši pojistného plnění na krytí léčebných výloh (podle pojistných podmínek). Zajímavostí je, že stejné podmínky jako pro Evropu platí i pro Egypt, Kypr, Maroko, Tunisko a Turecko. Je jen na vás, zda si na cestu vezmete kufr do ruky nebo batoh na záda – jisté je, že se rozhodně vyplatí vyjet se „ZP 211 v zádech“. K dalším výhodám pojištění E-Trip patří: • neomezené hrazení nákladů na převoz postiženého do ČR či repatriaci, • hrazení nákladů doprovázející osoby do 75 000 Kč, • bezúročná půjčka v  případě finanční nouze až do 30 000 Kč, • proplacení nákladů na vydání nového cestovního dokladu do výše 1 250 Kč, • pojištění trvalých následků úrazů a  smrti v  důsledku úrazu ve veřejném dopravním prostředku až do výše 750 000 Kč, • pojištění mnoha sportů bez nutnosti navýšení základní sazby pojištění (vč. sportů lyžování a  snowboard po vyznačených trasách, vysokohorská turistika bez horolezeckého náčiní do 3500 m n.m., windsurfing aj.). Podrobné informace o  možnostech pojištění najdete na www.zpmvcr.cz v  sekci pojištěnci ›› produkty ›› cestovní pojištění pro studenty.


10

Téma

SLAVNÉ PRIMÁTORKY SLAVÍ 100 LET, TŘETÍM ROKEM PATŘÍ I STUDENTŮM

květen 2013

Primátorky ČSOB Pojišťovny Tradiční veslařské závody zaštítěné primátorem hlavního města Prahy. Poprvé se jely už v roce 1910 a s výjimkou let 1914 až 1918 se konají nepřetržitě. Jde tedy o jeden z nejstarších a nejtradičnějších sportovních podniků nejen v ČR, ale i v celé Evropě. Lodě startují u Veslařského ostrova, cíl je mezi Železničním a Palackého mostem. Naprostým unikátem této trati je drobná zatáčka, kterou lodě musí projet okolo Vyšehradské skály vystupující do Vltavy. Od pátku do neděle 7. až 9. června 2013 se pojede jubilejní, stý ročník. Koutek jako stvořený pro aktivní odpočinek během školního dne pro všechny studenty, to bude Zóna Univerzitních osem. Ta jako první zamířila v dubnu na Českou zemědělskou univerzitu a následně na VŠE. Kdo bude chtít, může si jízdu na veslařském trenažéru vyzkoušet a vyhrát zajímavé ceny. Ti nejrychlejší dostanou poukázky na zboží Gant a ten úplně nejlepší hodinky Prim v hodnotě 10 tisíc korun. Probíhat bude také tipovací soutěž o zájezd do Itálie.

Stejně jako má Petřín rozhlednu, Václavské náměstí Muzeum a Pražský hrad Chrám sv. Víta, má pražská Vltava Primátorky ČSOB Pojišťovny. Tradiční veslařský závod, který se odehraje v samém srdci hlavního města letos už posté, slaví významné jubileum. Jede se od 7. do 9. června 2013, dobře si to datum zapište. Oslavu výročí doprovodí knižní publikace mapující celou historii veslování na Vltavě a také účast posádky Cambridge, ve které se poprvé představí Čech, úspěšný student ČVUT Milan Bruncvik. „Doposud jsem jel vždy v posádce Dukly,“ přiznává. A že všechny jeho účasti byly vítězné, nemusí ani dodávat, vždyť Dukla vyhrála 33 posledních ročníků Primátorek. Letos by to mohla právě Cambridge změnit. „Uvidíme, bylo by to pěkné. Dukla je však v Praze doma a Vltavu lacino nepustí,“ uvědomuje si Bruncvik. Výstava historických fotografií, závody na veslařských trenažérech, autogramiáda osobností a mnoho dalších atrakcí bude v rámci doprovodného programu přímo na náplavce Rašínova nábřeží. Pevnou součástí programu se navíc stalo klání vysokoškolských posádek pod názvem Univerzitní osmy ČSOB Penzijní společnosti, které

se uskuteční už v pátek 7. června 2013 od 18 hodin. Na něj naváže koncert a zábavný program do pozdních večerních hodin. Právě na tento den se soustředí pozornost studentů, jejichž spolužáci si to budou rozdávat na Vltavě v osmiveslicích. Zatímco oni se budou potit pod Vyšehradem, na ostatní bude čekat na náplavce Rašínova nábřeží bohatý doprovodný program, včetně závodů na veslařských trenažérech a koncertu. Univerzitní osmy míří mezi studenty, ti soutěží o zájezd do Itálie a hodinky Prim Vltavu sice na chodby vysokých škol pořadatelé závodu Univerzitních osem nedostanou, ale atmosféru z prostředí slavných Primátorek ano. Alespoň pokud jde o závodění a zábavu, která slavnou tradici doprovází. V pondělí a úterý 6. a 7. května se v atriu Stavební fakulty ČVUT otevře Zóna Univerzitních osem, věnovaná závodu studentů, který bude letos potřetí součástí Primátorek. Závody na trenažérech, tipovací soutěže, vysílání na LCD obrazovce, hudba, fatboye k posezení.

Kdo nestihl ČZU a VŠE, může to dohnat tento týden na ČVUT a následně na FTVS UK. Každý má možnost změřit své síly se spolužáky, okusit atmosféru závodu na Vltavě, zkrátka si jednoduše zablbnout a pobavit se. I když samotné Primátorky startují až 7. června, pro studenty začaly už v dubnu a pokračovat budou až do konce letního semestru, kdy vyvrcholí samotnými závody.

Text: Richard Valoušek Univerzitní osmy ČSOB Penzijní společnosti Závod studentů UK, ČVUT, VŠE, ČZU, UJEP a britské Cambridge, to bude letošní, 3. ročník Univerzitních osem, který se bude konat v pátek 7. června. Souběžně s ním bude na náplavce Rašínova nábřeží pokračovat soutěž v jízdě na veslařských trenažérech. Večer zakončí studentský den hudební koncert a party. Více informací najdete na www.primatorky.cz.


ZAMĚŘTE SE NA BUDOUCNOST PŘIDEJTE SE K NÁM ... CAPGEMINI CZECH REPUBLIC PRÁVĚ NA VÁS… Hledáte zajímavé pracovní uplatnění v dynamicky seČEKÁ rozvíjející společnosti?

Hledáte zajímavé pracovní uplatnění v dynamicky se rozvíjející společnosti? Pokud Vás baví ... Pokud Vás baví ...

Hlavní sídlo máme v Paříži a působíme ve více než 40 zemích Neváhejte a rozjeďte svoujsme kariéru ve společnosti, která2001 Vám světa. V České republice založili pobočku v roce umožní využít znalosti z Vašeho vystudovaného oboru, a nyní zaměstnáváme více než 130 IT odborníků. Celosvětově a zároveň Vám pomůže získávat neustále zkušenosti. se s více než 125 000 zaměstnanci řadímenové na přední příčky v našem oboru. Pokud chcete rozšířit řady renomované nadnárodní společnosti,a nastartujte tak neváhejte a zašlete svůj životopis. Neváhejte svou kariérunám ve společnosti, která Vám umožní využít znalosti z Vašeho vystudovaného oboru, Vás: hledáme a nadějné analytiky aČekáme zároveňprávě Vám na pomůže získávatmladé neustále nové zkušenosti. a konzultanty, stejně jako na mladé či zkušené programátory se znalostí technologií jako např. Java,se.NET, Pokud patříte mezi ty nejlepší anebo jimi Sharepoint, právě chcete stát, Oracle, Siebel. a zašlete nám svůj životopis. Čekáme právě tak neváhejte na Vás: mladé a nadějné analytiky a konzultanty, stejně jako V případě dotazů jsme Vám k dispozici: na mladé čivašich zkušené programátory se znalostí technologií Hlavní sídlo máme v Paříži a působíme ve více než 40 zemích Alicenapř. Růžičková - HROracle,C/ Manager C++ Capgemini CZ & SK CAPGEMINI JE SPOLEČNOST S CELOSVĚTOVĚ jako Java, .NET, či Siebel. světa. V ČeskéPOSTAVENÍM republice jsmeVzaložili pobočku v roce 2001 e-mail: alice.ruzickova@capgemini.com VEDOUCÍM OBLASTI PORADENSTVÍ, aTECHNOLOGIÍ, nyní s námi spolupracuje více než 125 zaměstnanců, Capgemini CZ, Hadovka OfficeVám Park, OUTSOURCINGU A LOKÁLNÍCH V případě vašich dotazů jsme k dispozici: celosvětově více než 120 000 zaměstnanců. Evropská 2588/33a, 160 00 Praha 6 PROFESIONÁLNÍCH SLUŽEB. Alice Růžičková: HR Manager Capgemini CZ Všechny naše otevřené pracovní pozice Capgemini CZ Všechny naše otevřené pracovní pozicealice.ruzickova@capgemini.com, naleznete na www.cz.capgemini.com Hadovka Office Park, Evropská 2588/33a, 160 00 Praha 6. na plný i částečný úvazek naleznete na • kreativní týmová spolupráce v mezinárodním prostředí ... s nejnovějšími informačními •• kreativní týmová spolupráce ...technologiemi ... pro nejvýznamnější klienty nejeninformačními na českém trhu ... •• učit se a pracovat s nejnovějšími • technologiemi komunikace v českém a anglickém jazyce? ... • na zajímavých projektech nejen na českém trhu ... takzázemím neváhejte a pojďte pracovat právě k...nám, •... se mezinárodní společnosti do Capgemini Czech Republic! ... tak neváhejte a pojďte pracovat právě k nám, CAPGEMINI JE SPOLEČNOST do Capgemini Czech Republic!S CELOSVĚTOVĚ VEDOUCÍM POSTAVENÍM V OBLASTI PORADENSTVÍ, TECHNOLOGIÍ, OUTSOURCINGU LOKÁLNÍCH CAPGEMINI CZECH REPUBLIC nabízí A řadu pracovních PROFESIONÁLNÍCH SLUŽEB. příležitostí nejen pro studenty a čerstvé absolventy.

www.cz.capgemini.com.


12

MÍRA, 22 Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta Se sportovním vyžitím jsem spokojen, ale kromě povinné sportovní výuky jsem toho nějak extrémně nevyužíval. Jinak jsem se účastnil z vlastní iniciativy florbalu, posilovny a basketbalu. Každý rok chodím na školní akademické hry v basketbalu. V basketbalu ale vidím mezery oproti ostatním sportům, protože je tam docela utlačovaný. Jinak jsem se účastnil ještě povinného sportovního kurzu v Harrachově, který byl též povedený. Usiloval jsem o členství v univerzitním týmu v basketbalu, ale bylo mi sděleno, že mají plno.

Téma / Anketa

MÍŠA, 22 Karlova univerzita, Filozofická fakulta Ani nevím, jaké všechno sportovní využití na naší škole je. Já osobně jsem nabídku sportů využívala jen v rámci tělesné výchovy. Zapsala jsem si tai-či, se kterým jsem ale moc spokojená nebyla. A pak jsem taky měla zapsáno posilování, které mě bavilo a se kterým jsem byla celkově spokojená.

ANKETA: JAK SE DO UNIVERZITNÍHO SPORTU ZAPOJUJETE VY?

květen 2013

LUCIE, 21 Karlova univerzita, Lékařská fakulta Jsem spokojená s nabídkou sportů na naší univerzitě. Ze sportovního vyžití máme u nás na fakultě klasické sporty, které provozují všude jinde, například aerobik, fotbal, házenou, florbal, basketbal, volejbal, a pak máme i sporty tak trochu netypické, například in-line brusle, golf, horolezectví, akvaaerobik. Já nabídku sportů využívám pouze v rámci tělesné výchovy. Chodím na aerobik a na volejbal. Univerzitní týmy jsou u nás florbalové, volejbalové a oboje si vedou velice dobře. Pořádají turnaje přímo na fakultě nebo vyráží hrát někam jinam. Já sama v žádném univerzitním týmu nejsem.

1. JSTE SPOKOJENÍ S MOŽNOSTMI SPORTOVNÍHO VYŽITÍ, KTERÉ NABÍZÍ VAŠE ŠKOLA?

IVETA, 22 Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta Sportovní vyžití na naší fakultě je opravdu veliké. Máme k dispozici posilovny, fotbalové hřiště, volejbalové hřiště, bazén a další. Já jsem chodila pouze na aerobik a do posilovny. Univerzitní týmy ve škole máme, ale já nejsem členkou žádného z nich.

2. ZAPOJUJETE SE DO NĚJAKÝCH UNIVERZITNÍCH SPORTOVNÍCH AKTIVIT? Text a foto: Soňa Rašková

EVA, 22 Metropolitní univerzita Na MUP je velký výběr sportů, takže si určitě každý vybere. Já tam chodila na volejbal, beachvolejbal, thajský box a na posilování vlastní vahou. Sportování bylo zadarmo, až teď v současnosti se platí. Univerzitní tým máme – fotbalový.


13

Téma / Sloupek

ONDŘEJ TRUNEČKA: PANE MAGISTŘE, ČI MISTŘE EVROPY? Vždyť si je to docela podobné. Jde o body (kredity), o vteřiny (v nichž pádíte svázat diplomovou práci). A stejně jako dřinu ve sportu, i úsilí ve studiu korunuje titul. Bakalářský, magisterský... A co titul mistra Evropy? Je to přesně rok, co čeští fotbaloví novináři vyrazili na svoje mistrovství Evropy. Ještě než propuklo opravdové Euro 2012, pozvali polští pořadatelé na turnaj i reportéry. Být sportovním novinářem a jít na plac, to je trošku risk. Když se ztrapníte, zavdáte posměváčkům: „Psát neumí a hrajou ještě hůř.“ To se v Krakově nestalo – v rukou českých šampionů se třpytil obrovský pohár ▼ inzerce

CO MŮŽEŠ UDĚLAT DNES, NEODKLÁDEJ NA ZÍTŘEK infolinka 800 101 554

www.modrapyramida.cz

Staň se součástí našeho týmu a (při)vydělej si na fajn život

KOHO HLEDÁME? Aktivní a cílevědomé kandidáty schopné samostatné práce, kteří budou v denním kontaktu s klienty. Organizační a komunikační schopnosti budou vaší výhodou.

CO NABÍZÍME? Výrazně více než je obvyklý standard – zaškolení a následné vzdělávání zdarma a vysokou provizní složku. Pomozte nám stát se zodpovědným finančním rádcem našich klientů a vybudovat si výjimečné postavení na trhu. My vám umožníme nastartovat vaši kariéru, získat praxi a cenné zkušenosti v oblasti financí.

www.studenta.cz

i menší trofej od prezidenta Bronislawa Komorowského. Titul přinesl radost, snad symbolickou špetku úcty. „Teď nás můžete kritizovat právem,“ gratuloval Zdeněk Psotka, tehdy kouč Olomouce. Mimochodem, dnešní redaktor Robert Neumann coby profesionální fotbalista vyhrál s Libercem ligu. Ovšem sláva pomíjí. Sportovní titul je jen pro daný rok či období, ten akademický na celý život. A neb se blíží zkouškové období, tak hodně štěstí. Potrénujte, ať neslyšíte: To byl špatný výkon. Tak se o obhajobu (práce) nebojuje. Není to na odstoupení (od zkoušky)?

Ondřej Trunečka vede sportovní redakci MF DNES, iDNES.cz a Lidových novin. Učí na Fakultě sociálních věd UK.


14

Rozhovor

květen 2013

V PUBERTĚ JSEM SE SPORTEM SEKLA, PŘIZNÁVÁ OLYMPIJSKÁ VÍTĚZKA MIRKA KNAPKOVÁ Vyrůstala u Brněnské přehrady, ale že by jednou sedla na loď jako její rodiče, to ji dlouho ani nenapadlo. Už jako dítě ale vybočovala z řady, jako malá holka se věnovala sportu více než ostatní. Běhala na lyžích, dělala atletiku. Sport byl její život, i když v pubertě přišla krize. „Sekla jsem se sportem, měla jsem v šestnácti jiné priority,“ přiznává olympijská vítězka Mirka Knapková. O jaké priority šlo? To nám prozradila v našem rozhovoru. Pojďme popořadě, co ty a sport, bylo to spojení od útlého dětství? Myslím si, že jo, pořád jsem lítala venku. V Brně to bylo krásné dětství, Brněnská přehrada a její okolí byly můj hlavní rajon, ke kterému se mi váže většina krásných vzpomínek. Na přehradě trénovali tvoji rodiče-veslaři. Nechtěla jsi to taky zkusit?

Víš, že ani ne? Nějak jsem se o ten sport moc nezajímala. Možná jsem v nějaké lodi seděla, ale ne proto, že bych to jednou chtěla dělat, ale kvůli rodičům. Já zažívala dobrodružství na břehu, tam jsem si neustále hrála a blbla s kamarády.

Blbla jsi spíš s klukama, nebo jsi šla klidně skákat gumu s holkama? Od všeho něco. Určitě jsem se nedržela jen mezi

klukama. Mezi nimi jsem sice měla spoustu kamarádů, ale dělaly jsme s holkama ty tradiční věci, jak říkáš, například gumu.

Prošla sis tím klasickým dívčím obdobím s fintěním a nošením šatiček? Jako malá holka jsem chtěla šatičky nosit pořád, ale s věkem to ke mně a sportu moc nešlo. Nikdy jsem nebyla fintilkou a modelkou v jedné osobě.


15

Rozhovor

Holka úspěšná ve sportu většinou dospívajícím klukům neimponuje. Neměli z tebe strach? Ne, to snad ne. Doufám, o ničem takovém nevím. Já měla s klukama vždy hodně kamarádský vztah, takže to bariéru odbourávalo.

I proto jsi skončila na „samotářském“ skifu? Neměla jsem moc na výběr. Navíc první rok se tak vydařil a moje technika zlepšila, že jsem zase neměla s kým jezdit, protože by všichni brzdili mě.

Na střední škole přišel zlom a ty jsi najednou přestala sportovat. Co se stalo? Měla jsem jiné priority, najednou mi atletika překážela. Jak je to možné? Vždyť sport byl tvůj život. Jenže na základce jsme byli sportovní třída, tam byl sport přirozený. Na gymnáziu už moc sportovců nebylo a mně navíc začala puberta.

Ze skifu už jsi neslezla a vyhrála na něm evropské i světové zlato, a dokonce letos v létě zlatou olympijskou medaili. Musím se ale zeptat, protože se na skifu jezdí pozadu: jaké to je, jet do cíle, který nevidíš? Teď už mi to přijde naprosto přirozené, i když chápu, že pro lidi na břehu to může být zajímavý pohled, když k nim míří závodníci zády. Já si na to rychle zvykla.

A s ní přišly ty jiné priority. Dá se to tak říci. Nebavily mě časté tréninky, spíše jsem chtěla být se spolužáky, a tak jsem toho nechala.

Takže ideální je vidět všechny soupeřky před sebou, že? V podstatě jo; a ještě lepší je, když k tomu uslyším gong, který oznamuje blížící se cíl.

Trvalo tři roky, než jsi se dala na veslování. Jak velkou roli v tom hráli rodiče? Svoje si určitě řekli, ale hlavní impulz byl ode mě. Sport a vůbec aktivní pohyb mi začaly chybět. Zkusila jsem tak sednout po vzoru rodičů do lodě.

S tvou kariérou je hodně spojovaný tvůj táta. Necháváš si od něj často radit? Nevím, jestli často, ale bavíme se spolu o veslování, radí mi, pomáhá. Jezdil mezinárodní závody, má hodně zkušeností, vždycky ví, co říct.

Nebylo to přeci jen v 19 letech trochu pozdě? Bylo, taky jsem měla problém najít na tréninku parťáka. Všichni to uměli tak, že bych je brzdila.

Prý ti ale zpočátku nechtěl koupit vlastní vesla. To byl takový hec, když jsem začínala. Lidi, co se pohybovali kolem mého tréninku, mu říkali, ať mi koupí vesla. On v nadsázce nadhodil,

www.studenta.cz

Jak probíhal rozhovor Kde jinde se sejít s královnou českého veslování než na pražské Vltavě? První jarní dny nám přinesly nádherné počasí, a my si tak jen sedli k vodě a povídali. Mirka ukázala to, co je o ní všeobecně známo. Je sympatická, usměvavá a působí uvolněně. Ještě aby ne, po olympijském zlatu. A jedna zajímavost, jako rodilá Brňanka neříká šalina, ale tramvaj. Život v Praze ji už trošku nakazil. že to udělá, až se dostanu na mistrovství světa. Tehdy ho asi stejně jako mě vůbec nenapadlo, že bych toho mohla dosáhnout.

A teď jsi nejlepší skifařkou světa. Už máš jako olympijská vítězka svůj vlastní skif? Ne, ne, stále mám ten, který vlastní svaz. Skif není moc levná záležitost. Kolik hodin denně myslíš na veslování? Přibližně 24 hodin. Když se podíváš zpět, jaký je rozdíl mezi holkou, která v šestnácti letech v podstatě sekla se sportováním, a tou, které visí na krku olympijská medaile? Čas toho změnil hodně, ale já své tehdejší

▼ inzerce

Vidět siluetu nestačí. • Laserové odstranění dioptrií • Operace šedého zákalu • Léčba sítnice • Estetické výkony Více se dozvíte na www.gemini.cz a www.facebook.com/klinikagemini ZLÍN • PRAHA • BRNO • OSTRAVA • ČESKÉ BUDĚJOVICE • VÍDEŇ


16

Rozhovor

květen 2013

Mirka Knapková Narodila se v Brně v roce 1980. Navštěvovala sportovní základní školu, běhala závodně na lyžích a později se věnovala atletice. Na gymnáziu se aktivního sportování vzdala. Jak sama přiznává, měla v pubertě jiné zájmy. Až v 19 letech jí pohyb začal chybět, a tak se vydala ve šlépějích svých rodičů a usedla do lodi. Na skifu v prvním roce kariéry udělala obrovský pokrok. Nyní dvaatřicetiletá veslařka má zlato z evropského i světového šampionátu a také z olympiády v Londýně. rozhodnutí chápu. Prostě jsem měla v hlavě jiné věci, k tomu patřil ten teenagerovský věk. A díky tomuto období jsem se vlastně dostala až sem.

Při olympiádě v Londýně jsi mluvila o tom, že stále objevuješ své hranice. Pořád se překvapuješ? Především při té olympiádě jsem nechápala, kde se to ve mně vzalo. Když jsem šla před závody na trénink, nebyla jsem na tom po zdravotní stránce vůbec dobře, říkala jsem si, že to nemůžu odjet. Našla jsem ale v sobě vnitřní sílu, která to porazila. Ukázalo mi to, že člověk může překvapit sám sebe a stále objevovat své možnosti. V rámci přípravy dokonce běháš slavnou Jizerskou 50 a věnuješ se józe. To se při tréninku asi moc nenudíš. Jizerskou běhám, protože na běžkách jsem dříve jezdila závodně. Mám k tomu sportu hodně blízko, nabízí všestrannou přípravu a ještě se jede v nádherné přírodě Jizerských hor. A co jóga, ta je obvyklá u veslařů? Asi moc ne a ani já se jí už tolik nevěnuji, ale musím říct, že mě bavila a v tréninku mi hodně pomáhala.

Když tě tak poslouchám, napadá mě: umíš odpočívat, máš tohle slovo ve slovníku? Ale jo, hodně relaxuju při hudbě, ať už doma, nebo při cestách. Nebude z tebe nakonec DJ, podobně jako ze sprintera Usaina Bolta? Ne, to zase ne, tak vážné to není. Já si dám sluchátka, když jedu tramvají domů. Poznávají tě lidé v MHD? Přeci jen asi není moc obvyklé jet v tramvaji s olympijskou vítězkou. Po olympiádě už mě asi někdo sem tam pozná, ale není to žádná davová hysterie. (smích) Není mnoho vrcholových sportovců, kteří mají dokončenou vysokou školu. Tobě se to povedlo, jak to šlo časově skloubit? Těžce, i proto jsem studovala FTVS na Karlově univerzitě skoro deset let. To je pořádný kus života. Občas jsem studium musela přerušit. Párkrát jsem myslela, že toho nechám, že to zkrátka nedám. Nakonec to ale dopadlo. Uf.

Bylas ve škole vždycky takovou tou klasickou reprezentantkou napříč sporty? Jasně, atletické olympiády a další soutěže, to bylo moje. Když se člověk věnoval sportu, tak se tomu asi vyhnout nemohl. Jako absolventka UK by ses mohla letos objevit v osmiveslici své univerzity v rámci jubilejních, 100. Primátorek ČSOB Pojišťovny. Je možné, že si do posádky ke klukům sednu. Ještě nevím. Chtěla bych jet tradičně závod na skifu, kde obhajuju vítězství, a zda půjdu i do Univerzitních osem, uvidíme. Těch se letos zúčastní i britská Cambridge. To by mohla být slušná výzva. Tak to určitě, takový skalp doma ještě nemám. Co pro tebe vůbec Primátorky znamenají? Mám hodně ráda tradice a Primátorky svou stoletou historií dodržují jednu z nejhezčích tradic. Vždycky se jich ráda zúčastním, i když skif není jejich hlavní náplní. Text: Richard Valoušek, Foto: Jindra Kodíček


18

Lifestyle / Fashion

květen 2013

MÓDNÍ HLÍDKY: JAK SE VYMUSTROVALI BUDOUCÍ PRÁVNÍCI? Vydali jsme se s naší módní hlídkou do ulic kolem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze lovit originálně oblečené studenty. Je vidět, že budoucí právníci mají styl!

Krása, krása, nádhera!

Vyměnit kalhoty!

Chlapy ve svetříkách milujem!

Slečna má evidentně vkus a umí krásně a citlivě kombinovat. Černé kožené kalhoty a luxusní hnědé koně působí malinko drsně, nádherně je ale doplnila romantickým světle zeleným svetříkem a krásným barevným šátkem. Kabát je naprosto luxusní, má skvělý střih a dvouřadé knoflíky teď navíc frčí. Make-up něžný, vlasy přirozené. Já tleskám! Jen škoda, že nevidím kabelku, vzhledem k tenkému pásku jde asi o něco decentního, k tomuto modelu by mi ale vůbec nevadila velká hnědá kabela.

Tenhle model podle mě mladého právníka zbytečně dělá starším, vypadá zkrátka jako fotr. Evidentně jde ale o jeho styl, a tak to pojďme respektovat. Musím říct, že mě model vlastně na první dobrou baví, nejvíc oceňuji hlavně perfektní boty, elegantní kabát a tak nějak správně nakombinované barvy. Největší problém ale vidím v kalhotách, mají vyloženě špatný střih a pochybná je i barva. Ideální by byly rovné kalhoty, klidně džíny. Hodně špatně je i sportovní taška přes rameno. Když už buduju image elegána, rozhodně si pořídím koženou aktovku do ruky.

Hmmmm, tak tady je to v pořádku. Slušňácké kalhoty sednou jako ulité, bílá košile s límečkem v kombinaci s elegantním véčkovým svetříkem je nadčasová a sedne snad každému chlapovi. Nevím jak vy, dámy, ale já svetýrky na chlapech přímo žeru! Jediné, co zde můžeme opravit, je límeček košile, ten by měl být spíše zastrčen dovnitř, ne plandat přes okraje svetru. Kdybych chtěla hodně rýpat, pozastavím se ještě u bot, v případě, že jsou perfektně vyleštěné (tady zřejmě sádlem, protože se lesknou fakt dost), je to v pořádku, pokud jde o lakovky, rozhodně doporučuji vyměnit za matné boty, lakovky se hodí na slavnostní události nebo pro princezny.


19

Lifestyle / Fashion

Další módní hlídky na www.modnihlidky.studenta.cz! Na webu najdete: Přírodovědecká fakulta UK, Arts management na VŠE, Prague Pride a další.

Make-up, holka!

Génius! Toho chci!

Ano, mě to baví. Outfit působí elegantně a zároveň nápaditě a šik. Sukně má krásnou barvu, bundička zase hezký střih, i když rukávy by měly být o něco kratší. V pohodě jsou i boty korespondující s kožešinou na bundě. Více by ale k modelu rozhodně seděla větší, kvalitní taška. Největší výtku mám k make-upu a účesu. Na těch si slečna evidentně nedala záležet vůbec a to je škoda, protože i ty dotváří celkový vzhled. Nedostatek make-upu a zvadlý culík bohužel nedají jinak vkusnému modelu dostatečně vyniknout.

Tenhle právník mě jednou musí zastupovat! Kdyby mi soudní spor nedej bože prohrál, bude mi to úplně jedno, protože vedle mě bude fešák, co má styl! Tento model je naprosto super, jednoduchý, nepřeplácaný, přitom má šmrnc a fór. Chválím vínové kalhoty, kdo chce být letos na jaře v kurzu, měl by si barevné nohavice také určitě pořídit, krásná je kombinace jednoduchého bílého trička a modrého vypasovaného saka super střihu. K tomu navíc bezva pruhovaná šála sladěná s botami – ty jsou na první pohled kvalitní a stylové, žádná šméčka, přesně takhle to má, pánové, vypadat.

▼ inzerce

Text: Tereza Seidlová, Foto: Aneta Kaderková (Check Czech Fashion)

Inovativní technologie náplně PARKER 5TH zaručuje výjimečně plynulé psaní lehkou rukou při zachování intenzivní a ostré stopy; již během prvních tahů se přizpůsobí individuálnímu psacímu stylu; čistá a jednoduchá výměna náplně. Prodejci na www.PrestizniPsani.cz, www.facebook.com/parker.pera Distributor pro ČR: ACTIVA spol. s r. o., www.activa.cz


20

Lifestyle / Fashion inspiration

květen 2013

K LÉTU PATŘÍ PIKNIK V TRÁVĚ

Připraveno ve spolupráci s Check Czech Fashion CCF je originální projekt, jehož úkolem je mapovat módu v ulicích měst ČR a zároveň sloužit jako inspirace a jakási sonda do neustále se vyvíjejícího životního stylu Čechů. CCF mimo jiné podporuje mladé talentované módní návrháře prostřednictvím pravidelných přehlídek. Více informací na www.checkczechfashion.cz. Na fotografiích z CCF týmu Bárb a Pól.

* info o ceně v obchodě

SIX 299 Kč

MANGO 499 Kč

H&M 149 Kč

MARNI FOR H&M

*

H&M 399 Kč ZARA 899 Kč

H&M 699 Kč

H&M 249 Kč

Hitem sezony jaro/léto 2013 je jednoznačně skort neboli „sukně a kraťasy v jednom“. Bára zvolila provedení v bílé barvě, které doplnila červeným svetříkem. Nebojte se experimentovat a svému outfitu dodejte šťávu třeba barevným šátkem nebo výraznými doplňky.


21

Lifestyle/Zdraví

www.studenta.cz

FASHION MANAGEMENT

PROGRAMME CHTĚLI BYSTE SVÉ NADŠENÍ PRO MÓDU A MANAGEMENT SPOJIT S MEZINÁRODNÍ KARIÉROU? POTOM JSTE TOU OSOBOU, KTEROU HLEDÁME. Jako mezinárodně se rozvíjející obchodní společnost spojujeme módu, životní styl, design a architekturu s perspektivami pro mladé lidi ve firmě. Váš nástup: Program Fashion management – individuálně sestavený kariérní program pro absolventy vysokých škol. Trvání programu: 8 měsíců – třífázové školení v oblasti teorie i praxe

1. fáze: zahájení v klíčové oblasti prodeje 2. fáze: školení v oblasti nákupu ve Vídni 3. fáze: příprava na první řídicí funkci jako vedoucí oddělení Osvědčíte-li se jako vedoucí pracovník se zodpovědností za personál a obrat, budete mít před sebou zajímavou kariérní dráhu v naší společnosti. Pozice jako vedoucí prodejny (store manager) v různých evropských obchodních domech nebo jako centrální nákupčí ve Vídni. Hlavní předpoklady: výborná znalost německého jazyka, flexibilita, dynamičnost a stylovost, analytické nadání.

Žádost o místo on-line a další podrobnosti na adrese www.peek-cloppenburg.com/career E-mailem: czechrepublic@peek-cloppenburg.cz Peek & Cloppenburg KG, Recruiting, Behija Karup, Mechelgasse 1, 1030 Vídeň, Rakousko


22

Lifestyle / Fashion inspiration

květen 2013

ZARA 599 Kč

VINOSKOP.CZ 1 452 Kč

H&M 249 Kč

JACK & JONES 1 299 Kč

JACK & JONES 1 299 Kč

RESERVED 899 Kč F&F 529 Kč

VANS 1 450 Kč

V případě pikniku by mělo být, i co se oblékání týče, na prvním místě pohodlí. Sako nechte tentokrát doma a na piknik vyrazte třeba v barevných kalhotách a basic tričku. Přemýšlíte, co obout? Co třeba boat shoes nebo tradiční conversky?


Tričko Tričko

229 229Kč Kč

Dostupné Dostupné také také v obchodní v obchodní síti síti

Nabídka Nabídka platí od platí 22. od4. 22. - 13. 4. -5.13. 2013 5. 2013 nebonebo do vyprodání do vyprodání zásob. zásob.

www.ffmoda.com www.ffmoda.com


24

Lifestyle

květen 2013

MISS AGRO 2013: Hlasuj o nejkrásnější dívku z pražské zemědělky Už máš svou favoritku, které dáš hlas v letošním ročníku Miss Agro? Soutěž o nejkrásnější studentku ČZU vyvrcholí v úterý 14. května tradičním vyhlášením spojeným s koncerty. Vstup je zdarma! Profily dívek a hlasování najdeš na www.studenta.cz/missagro.

1. KRISTÝNA KOUSALOVÁ Vzkaz fanouškům: Díky za podporu, doufám, že v květnu na Suchdole společně pořádně zapaříme.

2. LUCIE HAVRÁNKOVÁ Vzkaz fanouškům: Dokonalost je fádní – číslo 2 žije. Bavte se!

3. JOANA ANGOLARES Vzkaz fanouškům: Pokud do mne vložíte důvěru, tak to spolu zvládneme.

4. DANIELA BROŽOVÁ Vzkaz fanouškům: Přijďte si 14. 5. užít pořádnou akci a při té příležitosti mě můžete podpořit. Těším se na vás!

5. DANA NOUSKOVÁ Vzkaz fanouškům: Nechť zvítězí ta nejvyšší zelenooká černovláska! :D Těším se na pořádnou party s váma na Suchdole!

6. LUCIE JONÁŠOVÁ Vzkaz fanouškům: Všem bych vám chtěla poděkovat za podporu, kterou mi dáváte sílu to nevzdat a bojovat :) A prostě přijďte! Bude to party!!!

7. KARIN SPIEGLEROVÁ Vzkaz fanouškům: Letos by na trůn mohla usednout konečně blondýnka, co vy na to? :) Zdravím vás všechny a děkuju za podporu! :)

8. KLÁRA PALETOVÁ Vzkaz fanouškům: Když mi dáte hlas, zlobit se opravdu nebudu :)

9. PAVLA HOLÁ Vzkaz fanouškům: Děkuji moc všem, kteří mi drží palce, udělám všechno pro to, abych vás nezklamala! :)

10. ANNA KHAJLOVÁ Vzkaz fanouškům: Nedokážu samozřejmě říci, v čem jsem lepší než ostatní finalistky, všechny jsme jedinečné osobnosti. Ale co vím určitě, je to, že se pokusím reprezentovat sebe samu, jak nejlépe budu umět, a za každou podporu budu moc vděčná :)

11. ŠÁRKA HULINKOVÁ Vzkaz fanouškům: Světový mír :)))

12. TEREZA MOTLÍKOVÁ Vzkaz fanouškům: Buďte hlavně sami sebou.


26

Lifestyle / Zdraví

květen 2013

ODBORNÍK NA ODSTRANĚNÍ DIOPTRIÍ ODPOVÍDÁ NA VAŠE DOTAZY V březnovém čísle časopisu jsme se se studenty bavili na téma odstranění dioptrií. Dali jsme každému možnost položit jednu otázku na operace očí zkušenému lékaři. Tady jsou odpovědi primáře oční kliniky Gemini Pavla Stodůlky.

TEREZA (20) SE PTÁ: JAKÉ JE RIZIKO, ŽE SE NĚCO POKAZÍ, A JAKÉ TO MŮŽE MÍT DŮSLEDKY? Vždy je nutné mít na paměti, že žádná operace není zcela bez rizika. Laserové oční operace jsou považovány za nejbezpečnější operace celé současné medicíny. Riziko je minimalizováno díky moderní laserové technice, která umožnila zcela vyloučit použití mechanických nástrojů. Lasery samozřejmě mají kontrolní mechanismy, které před operací testují všechny důležité funkce přístroje a v případě jakéhokoliv nestandardního stavu operaci nepovolí započít. Monitoruje se i průběh každé operace. Velmi důležitá je zkušenost chirurga, který dokáže lasery mistrně ovládat a předcházet nestandardním situacím.

HONZA (26) SE PTÁ: JAKÁ JE ČETNOST PŘÍPADŮ, KDY SE NĚCO NEPOVEDE? Otázka je, jak definujete „nepovede“. Zkušený chirurg je schopen úspěšně zvládnout nečekané komplikace a poradit si při nestandardním průběhu zákroku. Vážnější a obtížně řešitelné situace se vyskytují v řádu jednotek případů na 10 tisíc operací.

PAVEL (25) SE PTÁ: KOLIKAPROCENTNÍ JE ŠANCE, ŽE OPERACE BUDE MÍT KÝŽENÝ EFEKT, A BRÁNÍ VE VÝKONU TOHOTO ZÁKROKU ASTIGMATISMUS? Efekt ve smyslu odstranění dioptrií, tedy možnosti přestat nosit brýle, je v případech běžných

očních vad prakticky jistý. Nejvyšší přesnost je u operace krátkozrakosti, což je vada, kdy člověk před operací potřebuje brýle do dálky. Klinika Gemini poskytuje na zákroky s využitím nejmodernějších laserů doživotní záruku, která garantuje další péči kdykoliv po operaci. Současnými lasery je bez problémů možné operovat i oční vady kombinované s astigmatismem.

BÁRA (22) SE PTÁ: JAK TAKOVÁ OPERACE PROBÍHÁ A JE NUTNÉ SE NA NI NĚJAK PŘIPRAVOVAT? A JAK SE MÁM CHOVAT PO OPERACI? Na operaci není nutné se předem nijak připravovat. Pokud nosíte kontaktní čočky, je nutné asi 3 dny před zákrokem přestat čočky používat. Před operací je dobré se běžně najíst a napít, nedoporučujeme ale kávu. Je potřeba si zajistit odvoz domů. Popis průběhu operace si můžete přečíst na webu www.gemini.cz a podívat se také na počítačovou animaci. Zákroku předchází několik bezbolestných přístrojových vyšetření a měření, která poskytují důležitá data pro provedení zákroku. Před operací se do oka také kapou znecitlivující kapky, díky kterým je zákrok bezbolestný. Po příchodu na sál se položíte na pohyblivé lůžko, které vás zaveze pod laser. Přesněji pod dva různé lasery, které se v průběhu operace postupně použijí. Na samém začátku je cítit mírný tlak na oko, který trvá několik sekund. Potom přichází na řadu další část operace, při které stačí sledovat světlo v laseru – v podstatě pouze proto, abyste se celou dobu dívala do jednoho místa. Celá operace jednoho oka trvá několik minut a hned poté

se operuje i druhé oko. Podrobné pokyny k pooperačnímu režimu dostanete od personálu, pouze bych zmínil základní body, tj. v den operace po výkonu pokud možno odpočívat se zavřenýma očima a pokud možno se očí vůbec nedotýkat. Druhý den je už vidění obvykle poměrně dobré a je možné začít vykonávat běžné činnosti. Je však třeba oči v prvních týdnech chránit – vyhýbat se prašnému a zakouřenému prostředí, předcházet fyzickému kontaktu např. při sportu. První měsíc po operaci byste neměla plavat bez plaveckých brýlí.

RADEK (26) SE PTÁ: JAKÉ JSOU PŘÍPADNÉ KOMPLIKACE PŘI ZÁKROKU A PO NĚM? Díky moderní laserové technice a zkušenostem chirurga jsou komplikace při samotném zákroku poměrně nepravděpodobné a prakticky vždy řešitelné. Tomu přispívá také pečlivé předoperační vyšetření, které přesně odhalí důležité parametry, např. tloušťku rohovky. Laser Amaris, který na klinice používáme, např. jako jediný laser v ČR měří po celou dobu operace aktuální tloušťku rohovky, a to bezkontaktním způsobem bez doteku oka. Díky tomu je zákrok od začátku veden velmi kontrolovaným způsobem bez nečekaných překvapení. Omezení komplikací po zákroku má do značné míry v rukou sám pacient. Důsledným dodržováním pooperačního režimu, včetně používání předepsaných očních kapek, přispívá ke správnému a rychlému průběhu.


27

Lifestyle / Zdraví

prim. MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D. Medicínu studoval na Univerzitě Palackého v Olomouci. V letech 1995–2000 absolvoval postgraduální studium na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, tématem jeho disertace byla metoda LASIK. Dnes má za sebou dlouholetou praxi v nezvykle široké škále očních operací a je mezinárodně známým inovátorem oční chirurgie. Několik očních operací, například centraci vychýlené lidské čočky, provedl jako první oční chirurg na světě a řadu očních operací zavedl jako první v ČR. Přednáší na prestižních mezinárodních očních kongresech a vyučuje v kurzech pro zahraniční oční lékaře. Počátkem roku 2011 obdržel Jeseniovu cenu a byl vyhlášen lékařem roku 2010. V září 2012 obdržel stříbrnou medaili Senátu za zásluhy o rozvoj oční chirurgie. Je ženatý, má dvě děti a bydlí ve Zlíně.

www.studenta.cz

Zlín má nejmodernější oční kliniku v Česku i vlastní tým vývojářů Oční klinika Gemini ve Zlíně otevřela nové patro. Stala se tak největší a nejmodernější klinikou v Česku. Staví na tradici zlínské oční chirurgie a nabízí komplexní zázemí. „Většinu laserových operací jsme prováděli v České republice první. Máme s nimi tedy nejvíc zkušeností. Jako jediná oční klinika máme také vlastní tým vývojových pracovníků,“ uvádí primář MUDr. Pavel Stodůlka.


28

Lifestyle / Zdraví

květen 2013

KDYŽ KAZY BOLÍ A ZUBAŘ JE DALEKO Většina studentů s nástupem na vysokou opouští rodné hnízdo. S tím je spojena nejen velmi příjemná omezená rodičovská kontrola, ale také řada problémů. Jedna z nepříjemností může nastat v případě potíží se zuby. Zubař, už to slovo samo o sobě budí respekt a snad i strach. Bolesti zubů dokážou pěkně zkomplikovat život! Ale co dělat, když zub jednoduše bolí a za vaším dentistou byste museli cestovat pět hodin vlakem? Jak se taková situace řeší?

ŘEŠENÍ Č. 1 – NEPŘÍJEMNÉ DOJÍŽDĚNÍ Váš rozvrh, případně i pracovní povinnosti se vůbec nemusí shodovat s ordinační dobou vašeho lékaře. Rozhodnete se objednat ke svému stávajícímu zubaři, ideálně na pátek nebo pondělí. Sestra v ordinaci vám oznámí, že nejbližší volný termín je za měsíc a rozhodně to není ani pondělí, ani pátek. Snažíte se vymyslet, jak to tedy provést, a nakonec se rozhodnete, že preventivní prohlídku raději oželíte. A problém je na světě. ŘEŠENÍ Č. 2 – ZUBNÍ POHOTOVOST Asi nejbizarnější řešení. Zubař je něco jako gynekolog (muži prominou). Jde o velmi intimní záležitost, ale když vás něco opravdu bolí, zkusíte se prostě překonat. Hrůza a děs v očích a malá dušička ve vás. Otázkou je, zda vás vůbec na zubní pohotovosti vezmou. MUDr. Jan Stuchlík, který má vlastní zubařskou praxi, popisuje situaci: „Pokud se nejedná o vyloženě akutní záležitost nebo když jde o dlouhodobější potíž, nemusí vás na pohotovosti vůbec ošetřit. Zubař na pohotovosti má povinnost provést pouze taková opatření, která zajistí, že vydržíte do té doby, než se dostanete ke svému stomatologovi.“ Vidíte, a jsme u řešení č. 1. ŘEŠENÍ Č. 3 – NOVÝ ZUBAŘ Častým protiargumentem hledání nového zubaře je, že až dostudujete, budete se chtít vrátit do rodného města. Ale přece jen – studovat budete pravděpodobně tři až pět let a to už je rozhodně doba, kvůli které změna nebude zbytečná. Takže rada zní: „Hurá do toho.“ Ale kde hledat a jak poznat dobrého zubaře? Jsou dva typy stomatologů – dobře znáte asi ty, kteří jsou součástí nemocnice či polikliniky. Problém u nich může nastat s kapacitou a vybavením. Často se můžete setkat i s tím, že je ordinace primárně určena pro občany dané části města a vy jakožto „naplavenina“ nemáte šanci.

S výběrem zubaře vám radí: MUDr. Jan Stuchlík Jan Stuchlík je absolventem 1. lékařské fakulty UK, oboru stomatologie. Je držitelem několika zahraničních kvalifikací, mimo jiné i DGI. Jeho specializací je implantologie, tkáňová regenerace a estetické zubní lékařství, v němž se vzdělával v Salt Lake City. Jan Stuchlík je členem odborných společností jako Česká stomatologická komora, Deutsche Gesellschaft für Implantologie, Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde a Akademie Praxi sund Wissenschaft. Dlouhodobě se také věnuje publikační činnosti a překladům odborných článků z anglického a německého jazyka pro mezinárodní časopis Quintessenz. Jako lékař působil na soukromé klinice a institutu estetické medicíny Asklepion po boku MUDr. Romana Šmuclera, CSc. Nyní vede soukromou ordinaci. Více o klinice najdete na www.drstuchlik.cz.


29

Lifestyle / Zdraví

www.studenta.cz

Druhá možnost je soukromé stomatologické zařízení, které může mít smlouvu s pojišťovnami. „Rozdíl je hlavně v přístupu k pacientům, resp. klientům. Soukromých dentálních klinik je spousta a své klienty si musí hýčkat. To, že jde o soukromou praxi, může ukazovat na vyšší standard a lepší servis. Bohužel to není pravidlem,“ uvažuje MUDr. Stuchlík a dodává: „I pacienti, kteří pravidelně chodili na preventivní prohlídky, mohou mít řadu problémů, které lékař buď neodhalil, nebo odhalil, ale adekvátně neřešil.“ I všeobecná představa o tom, že u zubařů, kteří mají smlouvy s pojišťovnami, nic platit nebudete, je zcela mylná (viz přehled cen). PŘEHLED CEN: BEZ POJIŠŤOVNY VÝKON

SOUKROMÁ ORDINACE/KLINIKA

NA POJIŠŤOVNU PŘÍSPĚVEK POJIŠŤOVNY

DOPLATEK PACIENTA

Extrakce zubu

500 Kč

168 Kč

0 Kč

Ošetření kazu – bílá výplň

1 500 Kč

0 Kč

dle stomatologa (500–1 500 Kč)

730 Kč

336 Kč

0 Kč

Preventivní prohlídka vč. rentgenů

Ceny dalších zákroků najdete na www.studenta.cz/zubar „To, co doplácí pojišťovna, se od roku 1997 nezměnilo, což může leccos napovědět. Některé zákroky je nemožné dělat pouze za cenu, kterou pojišťovna proplácí, proto je tedy nasnadě otázka kvality,“ upozorňuje MUDr. Stuchlík. Text: Jana Rejhonová ▼ inzerce

Jak si najít toho pravého zubaře? 1. Přečtěte si recenze nebo se podívejte na hodnocení, např. na www.znamylekar.cz. 2. Nechte si doporučit lékaře od známých (to je asi nejlepší reference). 3. Podívejte se na webovky. Pokud jsou přehledné, je zde dostatek informací, pak je to dobré znamení. 4. Interiér musí být čistý a personál příjemný (i po telefonu!). 5. Stomatolog by vám měl být sympatický, měl by se vám představit a komunikovat s vámi. 6. První prohlídka by měla zahrnovat i rentgeny. 7. V případě nálezu nějakého nedostatku budete ihned plně informováni o zákroku i ceně. 8. Používání intraorální kamery – stomatolog vám vždy ukáže, kde jsou jaké problémy, a poté i výsledek.


30

Lifestyle / Zdraví

květen 2013

TEST: Který pomocník do postele se k tobě nejvíc hodí? Ať už jsi lev salonů, školní miss, nebo partnerský typ, nějaký pomocník do postele se hodí každému. A protože v sexu nejde jenom o zábavu, ale také o bezpečnost, připravili jsme společně s výrobcem kondomů Durex zábavný kvíz. Udělej si test svých sexuálních preferencí a dozvíš se, který kondom nebo lubrikační gel se hodí právě pro tebe!

Některé z těchto produktů jste si už mohli vyzkoušet na vlastní kůži – rozdávali jsme vám vzorky v dubnu na Light show v Brně, Českých Budějovicích a v Praze. Čeká na vás ale i několik novinek.

MOJE VZTAHY JSOU Většinou na jednu noc

Spíš dlouhodobé

V sexu je pro mě nejdůležitější... ... nerušený prožitek zkus PERFECT GLIDE

V sexu mi nejvíc záleží na... ... souhře s partnerem zkus MUTUAL PLEASURE ... kreativní předehře zkus MASÁŽNÍ GELY

... pestrost zkus FUN MIX ... kreativita zkus B CLOSE


31

Lifestyle / Zdraví

www.studenta.cz

DUREX PLAY PERFECT GLIDE

MUTUAL PLEASURE

„Poslední věc, na kterou bych chtěl/a při sexu myslet, je neustálé přerušování kvůli tomu, že došel lubrikační gel.“

„Chci vydržet déle, abych mohl svoji partnerku lépe uspokojit.“

Novinka Play Perfect Glide je mezi lubrikačními gely od Durexu opravdový „držák“. Stačí aplikovat jenom malou kapku, a přesto se vám nestane, že byste museli vášnivé chvilky přerušovat a nanášet gel znovu. Je vědecky dokázáno, že unikátní složení silikonového gelu Durex Play Perfect Glide zaručuje až třikrát delší výdrž v porovnání s gely na vodní bázi. Nezasychá a nevsakuje se do kůže tak rychle, a vy tak můžete pokračovat a pokračovat...

Podle průzkumu společnosti Durex je pro polovinu lidí důležité v sexu potěšit partnera a užít si společné vyvrcholení. Kondomy Mutual Pleasure jsou speciálně navržené, aby účinkovaly na oba partnery. Výstupky a žebrování potěší ženu a benzokain uvnitř kondomu zase udrží mužovu vášeň na uzdě až do té správné chvíle. Kapička tlumicí látky je zpočátku v pevném skupenství, působením lidského tepla se postupně rozpouští a dávkuje.

FUN MIX

B CLOSE

MASÁŽNÍ GELY

„Každý sex musí být úplně jiný, rutina není nic pro mě.“

„Nasazování kondomu nesmí být divný nebo trapný moment pro oba. Rád/a atmosféru uvolním něčím originálním.“

„Uvolňující masáž je pro mě tou nejpříjemnější předehrou k vášnivému sexu.“

V balíčku Fun Mix najdeš tři různé druhy kondomů, od každého dva kusy. Každý den tak můžeš zkusit trochu něco jiného a o tom to přece je. V krabičce najdeš prezervativy Ultra Thin pro pocit milování bez kondomu, Performa s benzokainem, který napomáhá oddálit vyvrcholení a prodloužit dobu sexu, a Pleasuremax s důmyslně umístěnými vroubky a výstupky pro lepší prožitek partnerky. V každém balení jsou také dva sáčky s lubrikačním gelem.

S touhle krabičkou se můžeš partnerovi nebo partnerce i pochlubit a prohlašovat ji za designový kousek. Originální motiv na krabičce vzešel z „Projektu B Close“. Do soutěže o nejhezčí design krabičky se přihlásilo neuvěřitelných 50 tisíc návrhů, ze kterých veřejnost vybrala dvanáct finalistů. Odborná porota z tuctu nejlepších určila celkového vítěze. Ten dostal (kromě celosvětové slávy samozřejmě) iPad, zásobu durexů a 2 tisíce liber.

Masáž je podle průzkumu společnosti Durex druhou nejoblíbenější metodou, jak dosáhnout orgasmu. Masážní gely 2 v 1 pomůžou osvěžit váš sexuální život. Tři vůně s afrodiziakálními účinky navodí intimní atmosféru při masáži a dají se použít i jako lubrikanty. Vybrat si můžete aroma ylang ylang, aloe vera nebo guarana.


32

Lifestyle / Cestování

květen 2013

Poznej Evropu za pár šlupek! Pomalu, ale jistě přichází první dny s letním počasím, první dvanáctky na zahrádce a hlavně první myšlenky na to, jak si letošní léto užít ještě víc než loni. Pokud jste až doteď fňukali, že na žádné velké cesty nemáte rozpočet, dneska je vašim výmluvám konec. Poradíme vám totiž, jak nejen v létě za pakatel procestovat klidně i celou Evropu!


33

JAK UŠETŘIT NERVY, ČAS I PENÍZE Cestování na delší vzdálenosti ještě donedávna často znamenalo utrpení v upocených karosách, několikahodinové jízdy vlakem anebo deset přestupů před dosažením cíle. Odvážnější zvedli palec na stopa, ale i téhle levné cestě s nejistým koncem pomalu zvoní hrana. Úlevu a nadšení tak nakonec přinesl nástup spolujízdy, bezplatné internetové služby, kde řidiči inzerují plánované cesty s cílem zaplnit místa v autě a snížit náklady na benzin. Ušetří nejen oni, ale i pasažéři – průměrná cena spolujízdy je totiž v drtivé většině případů méně než koruna za kilometr. Průkopníkem a dnešní jedničkou spolujízdy je u nás portál Jízdomat, který letos překročil hranici 50 000 uživatelů. „Studuju v Praze, ale každý týden jezdím do Brna za rodiči. S Jízdomatem mi odpadly starosti s vyprodanými autobusy, řidiči mě navíc často hodí až domů, a já tak celkově ušetřím skoro hodinu času,“ pochvaluje si spolujízdu studentka ekonomie Eliška. Na Jízdomatu je jako doma

Lifestyle / Cestování

i Brňan Honza, který řídí, ale někdy se nechá i svézt. „Jako pasažéra mě baví hlavně ta bezstarostnost. Jediné, co si musím zařídit, je doprava na místo srazu a od místa vyložení zase tam, kam chci. Jako řidiče mě samozřejmě motivuje finanční příspěvek na benzin – a možnost určit si podmínky cesty.“ Cestováním po republice ale služby rozhodně nekončí. Stále víc z nás totiž spolujízdou putuje i za naše hranice. SPOLUJÍZDOU LEVNĚ DO ZAHRANIČÍ Spolujízda začíná v poslední době docela slušně vytlačovat i standardní spoje do zahraničí. Nejčastěji se v tomhle případě svezete s řidiči, kteří jezdí do sousedních zemí pravidelně za prací. Například Ondra svým autem jezdí kvůli zaměstnání každý týden do Berlína. „Začínal jsem na německých serverech, které mají přece jen tu tradici delší, a pak jsem přidal i Jízdomat. Cesta mě díky příspěvku pasažérů často vyjde i zadarmo a to bych busem nebo letadlem samozřejmě nikdy neměl,“ vysvětluje. Zároveň ale dodává, že by se spolujízda nikdy neměla stát čistě

www.studenta.cz

výdělečným byznysem: „Nesnáším řidiče, kteří nabídnou spolujízdu, a když se jim auto nenaplní, s klidným svědomím ji zruší. To bych nikdy neudělal. Když se nikdo nepřihlásí, klidně jedu sám.“ S Jízdomatem ale popojedete i mnohem dál než jen pár stovek kilometrů. Hlavně v létě nabízí lidé svezení třeba do Itálie, Švýcarska, ale i do Litvy nebo Norska. A když si svůj výlet dobře naplánujete, můžete za pár korun prožít i několikatýdenní dobrodružství. Novinář na volné noze John, který bydlí v Londýně, projel kvůli své reportáži o „internetovém stopování“ Francii, Itálii, Slovinsko, Maďarsko, Slovensko, Česko a Německo. Celkem mu to zabralo měsíc. „Podobný výlet jsem před mnoha lety podniknul stopem – spolujízda je ale spolehlivější a hlavně jsem tak potkal spoustu spolupasažérů, se kterými jsem v kontaktu dodnes!“ říká John nadšeně. VYJEĎTE I ZA KULTUROU! Další vychytávkou, kterou Jízdomat nabízí, jsou spolujízdy na české, ale i zahraniční kulturní akce. Takže ani na fesťák se už s těžkou krosnou na zádech kodrcat nemusíte. Už teď řidiči na

▼ inzerce

zdarma zdarma Pro studenty 15–26 let

Na studijní pobyt

• pro studenty, kteří předloží doklad o studijním pobytu v některé evropské zemi v rámci programů Socrates, Erasmus nebo jiné studijní stáže • pojistné zdarma až na 180 dnů s nárokem čerpání 1 × za rok • navíc příspěvek na lékařskou prohlídku před studijní cestou ve výši až 800 Kč

Pro studenty na cestách

• studenti, kteří rádi cestují po Evropě, mají v průběhu roku pojištění zdarma na 60 dnů • pojištění nemusí vybrat najednou, mohou ho čerpat i opakovaně během roku

www.zpmvcr.cz

Změna programu v průběhu roku je vyhrazena.

Ce Cesto stovn vníípo pojiš jištěn těníí


34

Lifestyle / Cestování

květen 2013

PROČ SE NEBÁT? Pokud jste spolujízdu ani couchsurfing ještě nezkusili, asi si říkáte, že to určitě aspoň nějaký ten háček musí mít. Zkušení cestovatelé ale většinou skutečně moc minusů nevidí. „Co mi přijde jako pasažérovi nepříjemné, je, že spousta řidičů není ochotná vyzvednout lidi kdekoli blíž v centru. Dostávat se někam za město na benzinku je občas dost vopruz,“ stěžuje si Honza. S většinou se ale dá na rozvozu až domů za pár korun navíc domluvit. Kromě občasných nucených zdvořilostních konverzací, na které taky nemáme vždycky náladu, je pak nasnadě otázka bezpečí. Díky dnešním „internetům“ je ale riziko v případě spolujízdy i bydlení skoro nulové.

portálu nabízí svezení třeba na majálesy po celé republice, na MFF do Karlových Varů nebo třeba do chorvatského Splitu na místní Ultra Europe Music Festival. Hodně českých festivalů navíc spolupráci s Jízdomatem navázalo oficiálně, a tak můžete nejnovější nabídky od řidičů sledovat přímo na stránkách akcí. Například Open Air Festival, který letos v Panenském Týnci proběhne už potřetí, bude ve spolupráci s Jízdomatem pokračovat i v roce 2013. Hlavním důvodem je „zelená filozofie“ celé akce, kterou princip spolujízdy z logiky věci také podporuje. SPOLUJÍZDA UŽ I AUTOBUSEM!

Pokud jste milovníci ekologie a dobrých nápadů, určitě vás potěší i myšlenka, se kterou loni v létě přišli právě tvůrci Jízdomatu. Jejich Jízdobus je zaměřen na vytěžování příležitostné autobusové dopravy nejen na území Česka. Jak zakladatel portálu Jan Mittner vysvětluje: „Autobus, který je vyslán vyzvednout velkou skupinu lidí v Česku i zahraničí, může po cestě přibrat spolujezdce. Ti samozřejmě neplatí plnou cenu. Spokojené budou obě strany.“ Do systému se už zapojili třeba dopravci PROBO BUS, Artemis Autotransport, Czech Airlines Handling nebo ČSAD MHD Kladno na různých trasách. Nejedná se ale o pravidelné linky, proto je potřeba vypsané cesty na portálu pravidelně sledovat!

NOCLEH ZDARMA „NA GAUČI“ Pokud se rozhodnete levně procestovat Evropu, starosti si už nemusíte dělat ani s tím, kde složit hlavu. Jestli vás svezení za hranice bude stát pár korun, bydlení už dneska můžete mít úplně zadarmo. Už několik let je totiž nejenom mezi batůžkáři hitem mezinárodní server Couchsurfing, o kterém mnozí mluví jako o globální revoluci v cestování. Princip je opět jednoduchý: na svém profilu nabízí lidé z celého světa ostatním uživatelům zadarmo nocleh, dobré rady domorodce a většinou taky část svého volného času. Nejde tedy jen o ubytování samotné – praví „couchsurfaři“ vám nejčastěji i ukážou město, vezmou vás v něm na nejlepší jídlo nebo party a třeba i poradí, kam se podívat dál. I s touto službou má zkušenosti John, který za celý měsíc skoro nikde jinde než na „gaučích“ nepřespával. „Nejdřív jsem si říkal, že něco takového přeci nemůže fungovat. Proč by vás lidé nechávali přespat ve svém bytě a ještě s vámi trávili svoje volno? Nakonec to ale bylo perfektní, lidé mě dokonce brali i na výlety za rodinou… Až pak jsem pochopil, že couchsurfing je zkrátka tak trochu životní styl, a že když takhle jednou pomůžete vy, dost pravděpodobně vám to někdo, třeba i v jiné zemi, rychle oplatí.“ Stejně jako při spolujízdě navíc i tady často vznikají přátelství na dlouhou dobu. Anebo třeba i něco víc. Své o tom ví Julie, která ve svém pražském bytě hostila na pár dní pohledného Australana – a v létě už s ním v Melbourne trávila romantickou měsíční dovolenou.

Řidiči i couchsurfaři mají na portálech profily se svými zkušenostmi a referencemi od ostatních uživatelů. Jízdomat navíc díky nové technologii Neo4j ukazuje propojení uživatelů na základě společných známých na portálu i na Facebooku, zohledňuje také společné předchozí cesty a další možné propojení mezi uživateli. Pro ty nejopatrnější zástupkyně něžného pohlaví navíc Jízdomat nabízí doslova dámskou jízdu – službu Holky s holkama. Jak z názvu vyplývá, tady se kluci za volant ani na další místa v autě nedostanou. A tak nezbývá než dát přeplněným vlakům i autobusům vale, zabrousit na internet a těšit se na cestu, která může být cíl! Text: Mariana Kopecká


35

Studium

www.studenta.cz


36

Kolej roku

květen 2013

Organizátoři LIGHT SHOW: Cítili jsme se jako rockové hvězdy na svém turné V dubnu jsme pro vás připravili tři unikátní Light show v Praze, Brně a v Českých Budějovicích. Celkem se na světelnou show v oknech studentských kolejí přišlo podívat na 25 tisíc lidí. O tom, jak se taková akce připravuje, jsme se bavili s členkou organizačního týmu Martinou Čmielovou.

na. Samozřejmě v Brně, kam jsme se vrátili už podruhé, jsme my i studenti věděli, co máme očekávat. Města České Budějovice a Praha zažila Light show poprvé a atmosféra byla dechberoucí. Ale samozřejmě stále máme co zlepšovat. Na co se můžeme těšit příští rok? Doufám, že na další ročník minimálně stejně vydařené série Light shows v Česku. Light show spadá pod soutěž Excelent Kolej roku 2013, která kolej si odnesla výhru? Soutěž o nejlepší kolej pořádá magazín Studenta už třetí rok. Liberecké koleje Harcov ve finále udržely drobný náskok před brněnskými kolejemi Pod Palackého vrchem při VUT, a patří jim tedy titul i hlavní cena 10 000 excelentů od Gambrinusu a 3 000 baget Simply Fresh od Hamé.

Martino, Light show on tour máme úspěšně za sebou, jak jsi s akcí jako organizátorka spokojená? Myslím, že se vše povedlo na jedničku. Nějaké chybky a komplikace nastanou vždy, ale díky zájmu diváků můžeme říct, že to byly skvělé akce. Největší účast byla i přes nepřízeň počasí v Brně. Po tradičních majálesech se Light show staly sérií největších akcí pro studenty v ČR. Letos přišlo dohromady 25 tisíc lidí!

částí. Některé animace dovezli Poláci své vlastní, jsou osvědčené, propracované a mají velký úspěch u diváků. Další animace dodali partneři akce a důležitou částí byly také animace od studentů – na stránkách www.kolejroku.cz jsme zpřístupnili program, který si kdokoliv mohl stáhnout a poslat nám pak svou vlastní animaci. Vytvořit animaci není složité, ale je to časově náročné. Je třeba naklikat požadované obrázky a poskládat je do filmu. Jedna vteřina má až 10 obrázků, takže nad tím člověk stráví spoustu hodin.

Kdo za přípravou Light show stojí? Představ nám organizační tým... Light show pořádá magazín Studenta, aby tak zviditelnil a podpořil hlasování v soutěži Kolej roku. Aktivně jsme na přípravách pracovali čtyři: Tomáš Rašner, Zdeněk Horák, Irena Rákosová a já. Kolegové z obchodního týmu domlouvali partnery, bez kterých by akce nemohla být. O technickou stránku a instalaci světel se postaral skvělý tým studentů z Polska z projektu P.I.W.O. Tímto bych jim chtěla poděkovat za skvělou spolupráci, jmenovitě tedy jejich šéfovi Krzysztofovi Skurzyńskému.

Narazili jste při organizaci této akce na nějaké překážky? Co byla taková největší výzva při přípravě Light show? Výzva letošního ročníku byla asi zvládnout všechny akce co nejlépe. Při přípravách je třeba koordinovat komunikaci s univerzitami, kolejemi, městskými magistráty, se studenty samotnými. Bez perfektní spolupráce se školou a studentskou organizací na místě bychom se neobešli. Další výzva nastává v okamžiku, kdy oslovujeme studenty bydlící v pokojích, kam se instalují světla, aby nám dali souhlas se vstupem do pokoje.

Jak vůbec vznikají animace, které jsme viděli v oknech kolejí? Program Light show byl složen ze tří základních

Sledujete ohlasy studentů na tuto akci? Co na to říkají? Velká vetšina studentů byla podle reakcí nadše-

Harcov už tedy vyhrál podruhé... Čím si to vysvětluješ? Harcov i „Palačák“ jsou velké kolejní kampusy, kde je dost stmelená komunita studentů, kteří se opravdu domluví a dají své koleji hlas. Doufám, že se příští rok podaří vytvořit také silné komunity i na dalších velkých kolejích. Co plánuješ, až Kolej roku skončí a rozdáte výhry? Dovolenou.

LIGHT SHOW V ČÍSLECH: – 3 Light show v roce 2013 – 10. 4. kolej Pod Palackého vrchem, VUT v Brně – 16. 4. koleje Čtyři Dvory, JU v Českých Budějovicích – 18. 4. kolej Volha, areál VŠCHT, Praha-Kunratice – 25 000+ diváků na Light shows – 307 rozsvícených oken kolejních pokojů


37

Kolej roku

www.studenta.cz

Exkluzivní kolejní svačinka míří na liberecký Harcov! U konce jsou téměř dvouměsíční boje o titul nejlepší vysokoškolské koleje. Z napínavého finále, kdy se největší hlasovací boje odehrávaly mezi favority z Brna a Liberce, vzešel vítěz. Čestný titul a hlavní cenu 10 000 Excelentů od Gambrinusu a 3 000 baget Simply Fresh od Hamé si převezmou liberecké koleje Harcov! Všechny zapojené koleje najdete na stránkách www.kolejroku.cz.

1. místo

Harcov, Technická univerzita v Liberci Harcovské koleje obsahují 6 bloků kolejí a bydlí zde drtivá většina studentů TUL. Jsou to možná nejluxusnější koleje v ČR, kvůli Mistrovství světa v klasickém lyžování 2009 v Liberci byly přebudovány téměř do hotelové kvality. Nespornou výhodou jsou také volně přístupné střešní terasy.

2. místo

Pod Palackého vrchem, VUT v Brně Největší a nejzelenější areál kolejí VUT v Brně (3 402 lůžek) je v bezprostředním sousedství Medláneckých kopců – státem chráněné přírodní památky. Mezi bloky A04 a A05 je multifunkční hřiště, v areálu se nachází i menza.

KOLEJNÍ POKOJ 2013

Generální partner

Hlavní partneři

3. místo

Purkyňovy koleje, VUT v Brně Druhý největší areál kolejí VUT. Budova má k dispozici například i rýsovnu, fotokomoru, kolárnu, nachází se zde také bankomat.

KOLEJNÍ JÍZDA 2013

Kategorie Kolejní pokoj nabídla přehled nejlepších pokojů na českých kolejích. Výherce se může těšit z výhry 2x ASUS MeMO Pad! Pořadatel

Hlavní cena v soutěži Excelent Kolej roku 2013: 10 000 Excelentů od Gambrinusu a 3 000 baget Simply Fresh od Hamé!

Nejlepší party video letošního roku získává skvělé věci od značky Jägermeister!

Partneři


38

Light show 2013

květen 2013

UNIKÁTNÍ LIGHT S KOLEJNÍ KAMPUSY Přinášíme vám ukázky z letošních Light show!

10. dubna

Kolej Pod Palackého vrchem, VUT v Brně


39

Light show 2013

www.studenta.cz

SHOW ROZZÁŘILA Y TŘÍ MĚST 18. dubna

kolej Volha, areál VŠCHT, Praha-Kunratice

16. dubna

Koleje Čtyři Dvory JU v Českých Budějovicích

Všechna videa a fotky najdete on−line na www.kolejroku.cz/lightshow


40 Společnost

MSTITELÉ Z NEBES Za několik málo dní uběhne přesně 71 let od jedné z nejzásadnějších odbojových akcí uskutečněných v Evropě během 2. světové války.

květen 2013

boji s nacisty a oba byli přesvědčenými vlastenci v duchu výchovy masarykovské demokracie. Proto také bez sebemenšího zaváhání s tímto historickým úkolem souhlasili. Jejich cílem se stal třetí nejdůležitější nacista v Říši. Cesta k atentátu po seskoku do protektorátu nebyla vůbec jednoduchá. Parašutisté se potýkali s problémy a překážkami, na které je nikdo nepřipravil. Např. nebylo možné fungovat bez řádných pracovních knížek. Peněz měli sice dost, ale nemohli za ně koupit jídlo bez potravinových lístků. Představa zahraničního odboje o poměrech v protektorátu byla velmi zkreslená a naivní. Bez vytrvalé pomoci představitelů domácího odboje by k útoku na Heydricha patrně nikdy nedošlo. Parašutistům pomáhali především členové sokolské odbojové organizace – JINDRA.

ČAS 10:31 – ČAS ODPLATY! 27. 5. 1942, 10:31 dopoledne. Gabčík odhazuje plášť, který ukrývá britský stengun. Heydrich v rozporu s bezpečnostním nařízením jede v otevřeném kabrioletu bez doprovodné stráže. Ideální cíl pro samopal, který vystřelí několik desítek ran během okamžiku. Avšak Gabčík nevystřelí. Samopal se zasekl. Vše ve zlomku vteřiny vypadalo ztraceně, to už ale o kousek dál stojící Kubiš hází granát, který dopadne těsně vedle vozu a výbuchem způsobí průnik částí čalounění do boku Heydricha. To se mu stalo osudným a 4. 6. 1942 jeden z nejdůležitějších nacistů umírá.

Příběh se začíná psát příchodem Reinharda Heydricha, který měl coby zastupující říšský protektor zpacifikovat dosud silný a aktivní domácí odboj, do Prahy. Heydrich byl dokonalým prototypem nacistického režimu. Byl tvrdý, důsledný, systematický a hlavně bezcitný. Jeho charakter ho přímo předurčoval k tomu, aby se stal „pražským katem“. Ihned po svém příchodu podepsal rozsudky smrti nad stovkami pro režim nepohodlných lidí. Uplatňoval metodu „cukru a biče“, kdy na jedné straně vraždil a věznil českou intelektuální elitu a na straně druhé zvyšoval příděly dělníkům v těžkém průmyslu. Nenechte se zmást, jeho motivace nespočívala v sociálním cítění s českými dělníky, ale ve zvýšení efektivity zbrojařské a průmyslové výroby v zájmu Říše. Česká inteligence byla pro nacisty samozřejmě kontraproduktivní. Výsledky této brutální politiky na sebe nenechaly dlouho čekat. Český odboj byl ochromený a nebyl schopen téměř žádných akcí odporu. Česká mládež byla systematicky poněmčována a zbylá veřejnost ztrácela důvěru v brzké vítězství, což se projevovalo i ve zvýšené kolaboraci. Danou situaci s velkým neklidem sledovali členové exilové vlády a padlo rozhodnutí. Je třeba razantní akce, která bude mít světovou odezvu. Odstraníme Heydricha!

Svůj úkol splnili, poslední bitva na ně ale teprve čeká. Po atentátu již nebylo bezpečné ukrývat se v bytech mnohých statečných rodin a rozhodlo se, že všichni parašutisté působící na území Prahy se přestěhují do krypty pravoslavného kostela Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Sem nacisty po zradě dovedl jeden z osmi parašutistů – Karel Čurda. Díky jeho výpovědi se gestapo dozvědělo adresy míst, kde parašutisté přebývali před atentátem, a pak už bylo jen otázkou času, kdy v důsledku mučení a nátlaku někdo vyzradí jejich současný úkryt. Téměř 7 hodin bojovali se stonásobnou přesilou, dokud jim nezbyl poslední náboj, který si schovali pro sebe... Tito muži bojovali a zemřeli za naději, že my budeme žít ve svobodné zemi. Važme si toho a nezapomeňme!

Vybráni byli dva muži: Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Staří kamarádi, kteří se vyznamenali v bojích na francouzském území. Oba toužili po přímém

Text: Tomáš Hybeš a Marie Tumová


41

Majáles 2013

www.studenta.cz

ZALOŽ SI ÚČET U mBANK A ZÍSKEJ VSTUPENKU NA FESTIVAL! mBank letos připravila pro všechny nové zákazníky vstupenky na 11 festivalů nejrůznějších hudebních žánrů. Vyber si ten svůj na www.mFESTAK.cz, ať už se radši vlníš v rytmu reggae nebo si od plic zařveš při metalovém koncertě. Festivalová sezóna se rozjíždí už 28. 6. 2013!

Basinfirefest Mighty Sounds Fingers Up Benátská noc Sázavafest Brutal Assault Open Air Festival Okoř Mácháč Rock for Churchill Uprising

Vyber si ten svůj na www.mFESTAK.cz


42

Technika / Novinky

květen 2013

TECHNICKÉ NOVINKY – VYBERTE SI NOVÝ FOŤÁK NA LÉTO Tak rozmanitou nabídku produktů jako v oblasti fotoaparátů najdeme jen v málokteré jiné kategorii. Vybrat ten pravý fotopřístroj tak není vůbec jednoduché. My vám přinášíme tipy na nejzajímavější kousky, se kterými můžete v létě zachytit ty nejlepší prázdninové okamžiky. Hodí se do rozličných podmínek a myslíme i na vaši peněženku.

ZRCADLOVKA, KTERÁ VÁS NEZATÍŽÍ Tradiční výrobce fotoaparátů Canon připravil pro letošní sezonu výtečnou zrcadlovku pro ty, kdo chtějí pořizovat fotografie nejvyšší kvality, ovšem nechtějí s sebou nosit zbytečně těžký přístroj. Tradiční zrcadlovka Canon EOS 100D s ASP-C snímačem o rozlišení 18 megapixelů je přímým sourozencem slavné větve digitálních zrcadlovek výrobce, oproti nim je však podstatně menší. S rozměry 117 x 91 x 69 mm a hmotností pouze 407 gramů jde o nejmenší digitální zrcadlovku vůbec. Za to, že zákazníci nemusí dělat kompromisy v obrazové kvalitě, ale mohou s sebou nosit vcelku kompaktní přístroj, si ovšem nechá Canon zaplatit. EOS 100D je tak s cenou asi 16 000 korun za samotné tělo o něco dražší než základní modely zrcadlovek.

KOMPAKT PRO NÁROČNÉ Nikon Coolpix P330 v našem přehledu zastupuje klasické kompaktní fotoaparáty. Není to ovšem obyčejná mýdlová krabička na vytváření fotek bez starostí. To samozřejmě svede také, Coolpix P330 je však ideální volbou pro náročnější fotografy, kteří chtějí mít i přes kapesní rozměry fotoaparátu možnost pořizovat snímky co možná nejvyšší kvality. Samozřejmostí u tohoto fotoaparátu se snímačem o rozlišení 12,2 megapixelu je tak možnost nastavení plně manuálního režimu fotografování a záznam do formátu RAW. Objektiv má pětinásobný zoom v rozsahu 24–120 mm a na širokoúhlé části ohniska překvapí světelností f/1,8. Ta umožní pořizovat kvalitní snímky i v horších podmínkách. K tomu je fotoaparát vybaven GPS k zaznamenání místa pořízení snímku a wi-fi. Cena je asi 9 000 korun.

SNÍMÁNÍ I Z DALEKA Nový Olympus VH-520 je fotoaparátem třídy takzvaných ultrazoomů, tedy foťáků s vysokým rozsahem zoomu. Nepatří sice v této disciplíně k rekordmanům, ale desetinásobný zoom (26–260 mm) je v praxi ideální, v kombinaci s integrovanou stabilizací obrazu lze totiž i z ruky pořizovat ostré snímky. Čtrnáctimegapixelový snímač dokáže nahrávat video ve Full HD rozlišení a je tu i funkce rychlého snímání pro vytvoření zpomaleného efektu. Kromě mechanické stabilizace je fotoaparát vybaven ještě funkcí iHS a vysokou citlivostí čipu až ISO 6400, což umožňuje pořizovat kvalitní snímky i za špatných světelných podmínek. Naopak při fotografování scén s vysokým kontrastem světlých a tmavých míst pomůže funkce HDR. Za tuto solidní funkční sestavu přitom zaplatíte zhruba jen 4 000 korun.


43

Technika / Novinky

www.studenta.cz

TIP

Studenty

OBRÁZKY I Z DRSNÝCH PODMÍNEK Pro ty, kdo se rádi oddávají outdoorovým aktivitám, plánují výlet do džungle nebo se jenom obávají snadného zničení fotoaparátu, má nové řešení Pentax. Jsou jím fotoaparáty WG-10 a WG-3 s voděodolnou robustní konstrukcí. Levnější typ WG-10 se čtrnáctimegapixelovým snímačem (video nahrává v HD) odolá pádu z výšky 1,5 metru a lze s ním fotografovat až 10 metrů pod hladinou vody. Vybavenější typ WG-3 s šestnáctimegapixelovým čipem (a nahráváním Full-HD videa) odolá pádu z výšky až dvou metrů a fotit se s ním dá až 14 metrů pod vodou. Oba kousky navíc vydrží mrazy až -10 °C. Samozřejmostí je odolnost vůči prachu a písku. Model WG-3 je k dostání i v ještě propracovanější verzi s integrovaným GPS modulem a také bezdrátovým dobíjením. Odolné kousky lze pořídit za cenu od pěti do zhruba osmi tisíc.

ACTIONCAM OD SONY. PRO DOBRODRUHY JAKO STVOŘENÁ! Plánujete léto plné dobrodružství? Potom oceníte praktického pomocníka v podobě akční kamery od Sony, která vám umožní všechny zážitky pečlivě zdokumentovat. Jedná se o ultrakompaktní Full HD videokameru pro extrémní sporty, váží pouhých 90 g a díky dokonalé stabilizaci obrazu natočí do nejmenších detailů prokreslené Full HD video – při turistice, na kole, při potápění, surfování nebo skocích s padákem. Actioncam se dodává s odolným vodotěsným pouzdrem pro použití v dešti, sněhu nebo pod vodou až do hloubky 60 m. Sony HDR-AS15 pořídíte za 7 699 Kč včetně DPH. Text: Luděk Vokáč

▼ inzerce

ÉKAT A ŽITSERP ,AVZÝV EJ SRENTRAP V TAVOCARP ÍŠAV ÍNˇ ENLPAN TSONŽOM UONˇ CENIDEJ O EDJ .TSODRH ˇÍKAT, AN EMÁBD .UHCˇ EPSÚ OP YHUOT TCOP NEMUSÍME R V K A ŽE JSME NEJLEPŠÍ. Y K I T E Í N Á V O Ž R D O D , T S O V I ˇLÁME ELŠYMORP AN EMÍZÁS .UTILA S ÝN MY TOTIŽ DE ˇNÍ PORADENSTVÍ OP .ÍNÁVÁLˇ ROPD FINANC EDZV MÉTSY ° ° ,ILUV JINAK. ÁM ODK ,OHÉDŽAK UTSUR MÍNRÉIRAK V EMEJU ROTSORP EMÁVÁD .ÍNELŠYM ÉKSLETAKINDOP A NÁLE ,YM OC OT ,ETECHC DUKOP .YKLˇ EDÝV ÉNDÁˇ ROMIM ORP OT YM JSME PARTNERS .S Á V ˇ EVÁRP EMÁDELH .KANIJ ICˇ EV EMÁLˇ ED IDÁR ŽIT www.partners.cz | 800 63 63 63


44 Technika

ZKUSILI JSME: JAKOU CESTU URAZÍ BAGETY Z VÝROBNY AŽ NA VAŠI BENZINKU? Závod společnosti Hamé v Letohradu vyprodukuje denně v průměru okolo 40 000 baget a sendvičů, které si můžete koupit po celé republice. Čerstvost a kvalita surovin jsou pro výrobce velmi důležité, vždyť spotřební doba baget je jen pět dnů. Ne nadarmo se nová prémiová řada baget Hamé jmenuje Simply Fresh. Výrobu jsme si jeli do Letohradu zkusit na vlastní kůži...

květen 2013

Následně se v přípravných místnostech nachystají jednotlivé suroviny dle daných rozměrů a potřeb. V Letohradu se můžou pochlubit také speciální technologickou mašinou na pečení masa. Na jedné straně se v surovém stavu posouvá na pásu do pece, ta ho na druhé za chvíli už upečené předá o teplotě 93 °C. BAGETU NAŘÍZNE STROJ, PAK UŽ JDE VŠE RUČNĚ Je čas podívat se přímo na výrobní linky. Musíme si kvůli hygieně obléknout čepičku, plášť a nazout návleky. A řádně si umýt ruce. Pak už se před námi otevírá hala s pěti linkami. Ty jsou vytíženy různě. „Jsou silné a slabé dny, ale průměrně se nyní pohybujeme na 37 000 vyrobených kusech za den. Sortiment má šíři asi devadesáti druhů,“ upřesňuje Blažek. Každý má svůj úkol. Bagetu rozřízne speciální kotoučový řezák, pak už lidé v řadě přidávají jednotlivé ingredience ručně. Až na konci opět při-

ní, zákazník si objedná bagety a do druhého dne dostane čerstvé zboží. HYGIENA JE NA PRVNÍM MÍSTĚ Konečně míříme s Pavlem Blažkem do centra dění. Začínáme na rampě. Co večer přijede, jde hned ráno do výroby. „Většina surovin a ingrediencí pochází od tuzemských dodavatelů, i když je čím dál tím těžší je získat,“ říká Přikryl. Zvenku vypadá továrnička v Letohradu docela nenápadně. Těžko byste odhadovali, že v ní desítky zaměstnanců denně vyrábějí tisíce chutných svačinek. „Firma má v současnosti dva závody. Jeden tady v Letohradu, kde se vyrábí bagety a sendviče, druhý je v Hněvotíně, kde se vyrábí některé bagety, ale hlavně hotová jídla. Tam je součástí továrny také pekárna, pečivo z Hněvotína následně používáme i tady,“ vysvětluje Ivo Přikryl, výkonný ředitel společnosti BAPA, která je od roku 2006 součástí koncernu Hamé. S ním a ředitelem ekonomiky a výroby Pavlem Blažkem hovořím v prvním patře budovy. Samotná výroba probíhá v přízemí. „Pro nás je velmi důležitým faktorem v procesu rychlá, včasná a precizní doprava produktů od výroby k zákazníkovi. Exspirace baget je jenom pět dnů, takže se produkty musí rychle dostat k zákazníkovi,“ upozorňuje Přikryl. Místy určení jsou hlavně čerpací stanice a automaty, ale i trafiky či menší prodejny. Bagetami Hamé se můžete občerstvit i v menzách po celé zemi. Závod je velmi flexibil-

chází na řadu stroj, konkrétně balička. „Bagety se balí formou tzv. flow packu, což je vakuovaný typ obalu, který zaručuje požadovanou trvanlivost,“ ozřejmuje balení Blažek. Pak už se bagety naskládají do beden a míří na expedici. Tam je potřeba je rozdělit podle objednávek. Zatímco ve výrobní hale je čtrnáct stupňů, na expedici asi jen šest. „Všechno se odehrává při nízké teplotě, aby suroviny zůstaly čerstvé. Tedy i přeprava probíhá v chlazených autech a také v prodejnách jsou bagety umístěny ve speciálních boxech,“ dodává Blažek. A z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že bagety Simply Fresh nám opravdu chutnaly. Společnost Hamé ve svém vývojovém oddělení provádí každodenní degustace vyrobených produktů a neustále zkouší vymýšlet novinky, jako např. vylepšený paprikáš s beraními rohy. Text: Pavel Urban, Foto: Martin Mičánek


45

Majáles 2013

www.studenta.cz

„Mým zákazníkům přináším vždy něco navíc.“

V rámci své pozice mám na starost péči o firemní zákazníky z různých průmyslových odvětví. Denně komunikuji s interními i externími klienty a zaměřuji se na to, abych jim vždy dokázala přinést víc, než očekávají. Microsoft pro mě není jen zaměstnavatel, ale především partner, který mi pomáhá v mém profesním růstu. Je to úžasná společnost, která vás bude vždy posouvat dál a ve které se nikdy nebudete cítit sami. Eva Inside Sales Manager, Česká republika

MACH (Microsoft Academy for College Hires) Chcete začít svou kariéru v Microsoftu? Lepší příležitost nenajdete. MACH je dvouletý program pro absolventy magisterského studia a nabízí uplatnění v naší divizi prodeje, marketingu a IT služeb. Více informací a přihlášky na microsoft.com/CEEMACH


46

Kariéra

květen 2013

SUPERÚSPĚŠNOST NENÍ PRO VŠECHNY „V rámci přednášek máme možnost setkat se s lidmi z praxe, ale zpravidla s těmi, co jsou superúspěšní. To je fajn, spoustu se toho dozvíme, ale na druhou stranu to vzbuzuje dojem, že když člověk vystuduje ekonomku, tak bude zákonitě za pár let taky ten úspěšný třicátník v padnoucím obleku, což není vždycky pravda,“ pokračuje Markéta s tím, že samotná image ideálního absolventa může často frustrovat, když jí neodpovídá realita. A ta se bohužel v poslední době často liší od představ, jelikož absolventů – zejména ekonomických a humanitních oborů – přibývá, a na trhu práce se proto neuplatní všichni tak, jak předpokládali. Přehnaná očekávání ohledně náplně práce, jejího rozsahu a platového ohodnocení pak mohou často vést ke zklamání a k pocitu neúspěchu.

NEROZHODNOST V KARIÉŘE JE ÚPLNĚ NORMÁLNÍ. NEBOJTE SE ANI NEPLACENÝCH STÁŽÍ Konec školy se plíží s každým rokem studia blíž a blíž. Kariéra je před vámi pořád ještě nalinkovaná spíš zmateně a křivě než jasně a srozumitelně. Nevíte, jestli jste se rozhodli pro správný obor, a možná vás to táhne i trochu jinam. Nebo máte několik možností a zkrátka a dobře váháte, jaká práce vás bude bavit i za pět deset let. Co s tím? V první řadě přestaňte panikařit. V této situaci zdaleka nejste sami. Podobné pochybnosti se honí hlavou každoročně mnoha studentům i absolventům. Způsobeno je to přirozenou nerozhodností člověka a často také nedostatkem informací už na začátku studia. „Jen málo lidí má v těch 19 letech, kdy se rozhodují, jaký obor na vysoké škole dělat, jasnou představu o tom, co to vlastně obnáší,“ říká Markéta Špičáková, studentka VŠE. V průběhu studia se tak může lehce stát, že se očekávání od reality odchylují. „Například ekonomové si často řeknou: Ano, chci jít dělat ekonomickou školu. A obor si vyberou nahodile nebo podle statistik

úspěšnosti přijetí. A v průběhu studia zjišťují, že by je zajímalo něco úplně jiného, takže u nich nastává ten konflikt – mám pořád dělat ten obor, který studuji, nebo zkusit něco jiného? A co když to jen teď vypadá zajímavě, ale pak mě to bude taky nudit?“ K různým oborům se také hodí různé osobnosti. Někde jsou potřeba silní vůdci, jinde analytici, kreativci nebo lidé výrazně empatičtí. To se u přijímaček nepozná, u pracovních pohovorů už ovšem ano. Zejména pokud jsou organizovány jako assessment centra, kde se před personalisty neschová vůbec nic.

PRAXE, TO JE KLÍČ Výrazně navrch mají ti absolventi, kteří nelenili a v průběhu studia získali také nějakou praxi. Prospěšné je to ze dvou hlavních důvodů. Reálně si vyzkoušeli, jak vypadá práce v oboru, který studují, a tedy s předstihem zjistili, zda je baví. A k tomu si osvojili velmi silný argument pro personalisty. Mají praxi, tudíž je nebude třeba ve zvýšené míře zaučovat, vědí, co mohou očekávat, co daný byznys obnáší, a jsou správně nastartováni oproti těm, které je nutné školit od píky. Vědí, jak funguje firma zevnitř, a nestráví tak půl roku rozkoukáváním, když zaměstnavatel potřebuje, aby už naplno pracovali. I když jde o praxi z jiného oboru, než jakému se absolventi chtějí později věnovat, pořád díky ní získají pracovní návyky a skutečnou zodpovědnost. Často se proto vyplácí nepohrdnout ani neplacenou výpomocí nebo stáží, její význam pro budoucí kariéru je totiž nevyčíslitelný. Text: Markéta Paráčková

Podívejte se na portál UNIjobs.cz, jaké stáže a trainee programy firmy nabízejí. Nebo zkuste komplexní program stáží UNI CHANCE, o kterém se dozvíte na následujících stránkách.


47

Kariéra

www.studenta.cz

PROGRAM STÁŽÍ UNI CHANCE – JAKO ŠITÝ NA MÍRU NEROZHODNÝM STUDENTŮM Pokud patříte mezi studenty, kteří si nejsou jistí svým oborem, a rádi byste si vyzkoušeli i něco jiného, jste vhodnými kandidáty na prestižní devítiměsíční program stáží UNI CHANCE. Účastí v tomto programu si ujasníte, v čem je váš skutečný talent a budoucnost, srovnáte jednotlivé obory, vyzkoušíte si, jak fungují firmy z odlišných branží, a k tomu všemu získáte tři pořádné „zářezy“ do svého CV. UNI CHANCE je určen pro šest vybraných studentů, kteří vždy po dvou absolvují stáž v poradenské společnosti KPMG Česká republika, investiční společnosti Penta a u soukromého železničního dopravce LEO Express. V každé z těchto tří firem stážisté stráví dva měsíce, dohromady tedy šest měsíců stáží. Zbylé tři měsíce věnujete práci na případové studii v menším týmu pod vedením jedné ze společností. Vyzkoušíte

si tak práci na reálném projektu, koordinaci v týmu i samostatný výzkum. Program stáží UNI CHANCE probíhá během akademického roku (letní prázdniny tedy máte volné) a dá se skloubit i s prezenční formou studia. Stáže se časovou náročností podobají částečnému úvazku. UNI CHANCE je svým zaměřením vhodný především pro studenty ekonomických oborů. Přihlásit se lze do konce května na www.unichance.cz vložením strukturovaného životopisu a motivačního dopisu. Podmínkou k přihlášení je ukončené bakalářské vzdělání.

Životní šance leží přímo před vámi, tak ji nepromarněte!

Více o stážích se dozvíte na další straně.


48

Kariéra

květen 2013

CO SI VYZKOUŠÍTE V PROGRAMU UNI CHANCE? Podívejte se, jaké stáže pro vás společnosti připravily.

KPMG Česká republika

Penta

láška h i ř p 1 ER 3 SUP E STÁŽ

LEO Express

 HR

 finance

 marketing

 marketing

 HR

 obchod

 knowledge management

 marketing

 finance

Ve společnosti KPMG Česká republika si stážisté vyzkouší práci hned v několika odděleních:

Pro stážisty má investiční společnost Penta připravené úkoly, při jejichž plnění se naučí, jak vznikají rozpočty a jak se dále promítají do finančních plánů. Pochopí také, jaké ukazatele sledují vlastníci firmy a jaké je zajímají. Zároveň se na jeden z jejích velice úspěšných developerských projektů v Praze budete moci podívat.

Ve společnosti LEO Express si vyzkoušíte práci ve dvou odděleních:

• • • • • • • •

Graduate Recruitment příprava a účast na výběrových řízeních (assessment centrech a pohovorech) pomoc s organizováním účasti na veletrzích pracovních příležitostí spolupráce na přípravě a organizaci in-house workshopů a jiných akcí pro studenty VŠ

Marketing and Communications spolupráce a účast na akcích pro stávající i potenciální klienty (semináře, konference) spolupráce na přípravě akcí, kampaní a materiálů pro nábor studentů a absolventů VŠ

• •

Knowledge Management zhodnocení obsahové srozumitelnosti stránek intranetu, vyhledávání zastaralých informací na firemním intranetu a jejich aktualizace vyhledávání informací ve znalostních databázích na základě požadavků pracovníků

Learning and Development příprava a organizace interních tréninků zaměřených na odborné a soft-skills dovednosti (včetně přípravy materiálů, zpracovávání hodnotících formulářů)

• •

Co se naučíte jak a co sledovat ve finančních rozpočtech projektů přípravu cash flow plánu pochopit CAPEX a OPEX náklady, co tvoří projektové náklady metodiku kontrolingu které z podkladů jsou potřebné pro ocenění nemovitosti které parametry jsou důležité pro výpočet finančních a nefinančních podmínek externího financování

V rámci stáže v jedné z portfoliových společností Penty naopak budete mít možnost podílet se na úkolech nejen ve finančním oddělení, ale také v dalších z centrálních oddělení – v personálním, marketingovém atd.

• • • • •

Oddělení marketingu a obchodu podpora marketingově-obchodního týmu se širokým zaměřením marketingová komunikace marketingový výzkum (zákaznická spokojenost, zavádění nových služeb) monitoring konkurence (i zahraniční) – případové studie zákaznický servis Oddělení financí

• podpora finančního oddělení • analýzy trhu a business development • M&A aktivita v oblasti dopravy • reporting • finanční modelování

Přihlašuj se do programu UNI CHANCE do 31. 5. 2013 na www.unichance.cz!


49

Kariéra

www.studenta.cz

Kariérní portál UNIjobs.cz vás vezme na návštěvy nebo assessment centra nanečisto do nejvýznamnějších firem v Česku. Podívejte se, kde jsme byli v  březnu a v  dubnu, a hlaste se na další exkurze na www.unijobs.cz/navstevy-ve-firmach.

– ZATÍM PROBĚHLO 7 NÁVŠTĚV – AKCE SE KONÁ DO KONCE KVĚTNA – NEJBLIŽŠÍ NÁVŠTĚVA: 13. 5. TESCO STORES

JSTE ROZENÝ VŮDCE, NEBO ANALYTIK? ASSESSMENT CENTRUM TO ODHALÍ Při vybírání nových zaměstnanců české firmy stále častěji sahají po assessment centru, což je metoda testování osobnosti a potenciálu kandidátů při skupinových úkolech. Trvá zpravidla několik hodin a personalisté při něm snadno zjistí, zda se daný uchazeč do firemního prostředí hodí. Ve společnosti TESCO Stores jsme si vyzkoušeli assessment centrum nanečisto, zahráli jsme si na kandidáty i na personalisty. A leccos jsme si při tom uvědomili. Všimli jste si například někdy, jak se aktivita ve skupině přirozeně koncentruje kolem vůdčí osobnosti? Snažit se jí být ovšem není vždy výhrou, ne na každou pozici je totiž taková osoba přijímána. Někdy je potřeba analytik, jindy kreativec. Při pohovoru se uchazeč může přetvařovat, assessment centrum trvá někdy i celý den právě proto, aby tuhle přetvářku odhalilo. A jen velmi zřídka se mu to nepodaří. Zaručeně proto platí jediný fígl: buď sám sebou!

COCA-COLA HBC NÁM UKÁZALA I VÝROBU Klubající se sluníčko na konci března vykouzlilo úsměv na tváři nám všem a celý tříhodinový program v Coca-Cola HBC se nesl ve skvělé náladě. Usměvavé byly i Iveta Kalhotková, senior HR konzultant, a Tereza Rakoušová, Talent Management Specialist, které nás celým programem prováděly. Po zajímavém představení společnosti došlo na dotazy studentů a následně i na aktivní týmovou práci, úkolem bylo sestavit ideální trainee program. Naše představy se nakonec ani tak nelišily od toho skutečného programu, který Coca-Cola HBC studentům nabízí. Nejzábavnější částí však byla prohlídka výrobního závodu. Převlečeni do slušivých ochranných plášťů a čepic jsme měli možnost vidět celý proces výroby, od plastové lahve po distribuci nápojů do prodejních míst. Exkurze pro nás byla velmi přínosná a mnozí z nás hned vytáhli své CV a zajímali se o práci pro tuto slavnou společnost.

V CAPGEMINI NEŠETŘILI ÚSMĚVY Koncem dubna jsme se podívali do francouzské konzultantské společnosti Capgemini. Od začátku na nás dýchala velmi přátelská atmosféra, HR manažerka Alice Růžičková rozdávala úsměvy a i přivítání generálního ředitele Zdeňka Přibyla se neslo spíše ve vtipu než v nějaké zbytečné strojenosti. Vyzkoušeli jsme si i týmovou práci – stavbu mostu dle zadaných parametrů. Capgemini se zabývá především IT poradenstvím, s jejími projekty a inovacemi se ale setkáváme dnes a denně například v internetovém bankovnictví. Zuzana Kajňáková, která má ve společnosti na starosti nábor nových zaměstnanců, nám představila pracovní pozice a také celý proces náborů. Většina z nás po skončení exkurze ještě dlouho debatovala se všemi zástupci společnosti o možnostech úvazků pro studenty. Strašně se nám tam totiž líbilo!

TPA HORWATH: JE LIBO SAUNU? Začínáte jako asistent, a když jste úspěšní, končíte jako partner. Tak vypadá kariérní růst ve společnosti TPA Horwath, kde nás vřele přivítala personalistka Zuzana Pospíšilová. Firma se zabývá poradenskou činností v oblasti daní a auditu a na českém trhu působí od roku 1993. Studenti ekonomie či práva, kteří se v problematice daní a účetnictví vyznají a jsou schopni to dokázat i v testu v rámci přijímacího řízení, jsou tu zejména vítáni. Ani o jejich vzdělávání po nástupu do práce není nouze, TPA Horwath totiž pro své zaměstnance pořádá pravidelné celodenní semináře každý měsíc v roce, což celkově činí 80–140 hodin čistého času věnovaného workshopům, školením a kurzům. Kromě toho, jak Pospíšilová dodala, zaměstnanci využívají také různé benefity, včetně třídenního vánočního volna nebo sauny přímo na pracovišti.


50

Kariéra / Rozhovor

květen 2013

Státní podniky se otevírají studentům. Potřebují omladit S generálním ředitelem Správy železniční dopravní cesty Jiřím Kolářem jsme se sešli stylově na prvním nástupišti pražského Hlavního nádraží. Zatímco kolem projížděl jeden vlak za druhým, bavili jsme se hlavně o jeho práci – nejen o vedení státní organizace, ale i o jeho nové profesi učitele na vysoké škole. Zajímalo nás, jaké to je, pracovat ve státním podniku, a jestli i tady mohou studenti najít uplatnění. NA PODZIM JSTE ZAČAL VYUČOVAT NA VYSOKÉ ŠKOLE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. PROČ JSTE SE DO PŘEDNÁŠENÍ PUSTIL ZROVNA V DOBĚ, KDY MÁTE PRÁCE NAD HLAVU? Přednášky jsou pro mě hlavně relaxem, kdy zároveň můžu studentům říct něco ze své bohaté praxe a získat od nich nové podněty směrem ke mně. Pořád si totiž uvědomuji, že nikdo nejsme

nejchytřejší… Dříve jsem přednášel i na ČVUT a reakce studentů tam byly fantastické. Tahle práce se mi už tehdy zalíbila. JSOU DNEŠNÍ STUDENTI TECHNICKÝCH OBORŮ NADŠENÍ A MOTIVOVANÍ? TŘEBA VE SROVNÁNÍ S VAŠÍ GENERACÍ? Přijdete mi ještě nadšenější a otevřenější. Možná jste chytřejší v tom, že znáte svět víc, než jsme ho

znali my… Vezměte si, že když jsem studoval vysokou školu já, tak se opravdu nemohlo cestovat po světě, po Evropě… Proto máte v oboru větší srovnání se světem, můžete se dostat a cestovat kamkoli a právě to vás staví na vyšší úroveň a dává vám větší otevřenost. Takže stručně – víc srovnání, víc rozhledu. MĚL JSTE TRÉMU, KDYŽ JSTE STÁL


51

PŘED SVÝMI STUDENTY POPRVÉ? To si pište. Teď už je to ale naštěstí mnohem lepší. TEĎ K VAŠÍ PRÁCI. JAK BYSTE MI STRUČNĚ A JASNĚ VYSVĚTLIL, CO PŘESNĚ SŽDC DĚLÁ? My udržujeme, opravujeme a investujeme do veškeré železniční infrastruktury v České republice. Staráme se prakticky o všechno, od údržby kolejí přes plánování investic a samotné investování. Druhou větví je řízení provozu, kdy pod SŽDC patří všichni výpravčí, dispečeři… Takže nejenom udržujeme, ale i řídíme provoz na kolejích. Co se týče našeho vztahu k Českým drahám… Bývali jsme jedním podnikem. Teď jsou ČD národní společnost, rozdělená na akciovku a na nás – státní organizaci. GENERÁLNÍM ŘEDITELEM SŽDC JSTE SE STAL SKORO PŘESNĚ PŘED ROKEM. CO SI MYSLÍTE, ŽE SE VÁM ZATÍM NEJVÍC POVEDLO? Jako největší problém tohoto podniku jsem vnímal to, že nejsou dočerpány evropské peníze. Doufám, že se mi povedlo rozjet dostatečné množství projektů, aby se evropské peníze nakonec vyčerpaly, konkrétně všechny přidělené prostředky z Operačního programu Doprava 1 Evropské unie. MÁTE UŽ PŘEDSTAVU, KAM TYHLE PENÍZE PŮJDOU? Obecně půjdou hlavně na dostavbu koridorů v České republice a samozřejmě plánujeme i drobnější akce na regionálních tratích, ať už jsou to přejezdy, nebo nové zastávky. Obecně se tak dá říct, že půjdou fakticky do celé železniční sítě po celé České republice. NABÍZÍ SŽDC I NĚJAKÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO STUDENTY A ABSOLVENTY? Upřímně musím přiznat, že SŽDC potřebuje zvýšit svou vzdělanostní strukturu, a to hlavně v hybných oborech. Proto jsme vymysleli program pro střední a vysoké školy, kde se budeme chtít soustředit na nábor mladých lidí do nejrůznějších provozních profesí jak ze středního školství – elektrikář, výpravčí, tak z vysokých škol – projektanti, architekti… Hlavně to jsou profese, ze kterých nové lidi potřebujeme, protože máme, kulantně řečeno, lehký problém s ročníky narození našich pracovníků. I když hlavní problém není samotný věk, ale současné vysoké nároky. V JAKÉ FÁZI TEĎ PROGRAM JE? UŽ JSTE NĚJAKÉ STUDENTY NABRALI? Zatím ne. Je to ale měsíc, co jsme k programu

Kariéra / Rozhovor

www.studenta.cz

schválili koncepční materiál, takže už brzo začneme. Soustředíme se na stážisty, ale i na naše stávající mladé kolegy, které pošleme na vyšší pozice, aby viděli, jak to na nich funguje. Takže ano, se školami budeme nyní více spolupracovat. Chceme a i musíme. BUDE SE VÁŠ NÁBOR TÝKAT JEN STUDENTŮ TECHNICKÉHO ZAMĚŘENÍ, ANEBO TŘEBA I TĚCH Z OBORŮ EKONOMIE A MANAGEMENTU? Upřímně, hlavně ty technické obory. Nezlobte se na mě, ale studenty managementu a ekonomie dneska seženete všude. Nám schází spíš lidé ze stavařských a dalších technických oborů. Jsme zaměřením technická firma, takže budeme lovit spíše mezi specialisty. MÁME SI TEDY POČKAT NA BRZKOU PREZENTACI VAŠEHO PROGRAMU? Přesně tak. Zanedlouho se to už rozjede. Myslím, že si vzájemně máme co nabídnout. CO VIDÍTE JAKO VÝHODU PRÁCE VE STÁTNÍM PODNIKU? Výhod je mnoho. Tou největší je asi jistota. Její cena v současné ekonomické situaci v Evropě roste. Vzhledem k tomu, že máme i velmi silné odbory, jsou tu i zajímavé zaměstnanecké výhody, ať už je to tzv. režijka, šest týdnů dovolené, nebo program firemního vzdělávání… Proto si myslím, že i řadový zaměstnanec snese srovnání s průměrem tady v republice – i když ne zrovna se Siemensem nebo ČEZ. JEZDÍTE VY SÁM TŘEBA DO BUDĚJOVIC VLAKEM? Do školy jezdím autem. Ale třeba na služební cesty do Ostravy a Olomouce se přepravuji vlakem. Pro mnohé překvapivě je to daleko rychlejší než autem! Pro mě je to navíc i potěšení. Mám i po těch letech vlaky rád. Bez vztahu k nim podle mě ta práce ani dělat nejde.

SŽDC v číslech • vznikla 1. 1. 2003 • spravuje 9 513 km železničních tratí • pracuje v ní necelých 18 tisíc zaměstnanců

Text: Mariana Kopecká Foto: Pavel Cyprich

Jiří Kolář • Narodil se 19. dubna 1963. Absolvoval Fakultu provozu a ekonomiky Vysoké školy dopravní v Žilině, obor provoz a ekonomika dopravy. V roce 1999 získal doktorát na Univerzitě Pardubice. • V roce 1983 nastoupil k tehdejším Československým státním drahám, kde zastával různé funkce v rámci železničního provozu. V letech 1993 až 1999 pracoval jako přednosta železniční stanice Kladno. Od roku 1999 do roku 2004 pracoval jako ředitel Obchodně provozního ředitelství v Ústí nad Labem. Od května 2010 byl členem představenstva Českých drah, do léta roku 2011 tady zároveň zastával funkci náměstka generálního ředitele pro provoz. V dubnu 2012 se stal generálním ředitelem SŽDC a tím je dodnes. • Je ženatý, má tři děti. • K jeho koníčkům patří sport, rybolov a cestování.


52

Kariéra

MICROSOFT NENÍ JENOM PRO AJŤÁKY Yes, we can. To zdaleka není jen předvolební fráze, je to životní styl. Katarína Rohačeková jím žije, a když vejde do místnosti, jako by vás silou své osobnosti zarazila hluboko do židle. Mít drajv a umět se prosadit pro ni nejsou jen pojmy. Je to nutnost, bez které zkrátka neuspějete. A rozhodně ne v Microsoftu, kterému Katarína vlévá čerstvou krev do žil už čtyři roky.

květen 2013 Katarínu motivuje její touha opravovat to, co nefunguje, a nacházet cestu tam, kde zdánlivě není. Martina zase nadšení a dlouhodobý vztah, který si ke značce vybudoval už jako uživatel. Oba se shodují, že je jejich práce baví. „Možná se vám to bude zdát zvláštní, ale já sem chodím rád. Splnil se mi sen,“ přiznává Martin.

ABSOLVENTSKÝ MACH PROGRAM – trvá 2 roky – pracuje se v něm, studuje a cestuje – zdaleka není jen pro ajťáky – podmínkou je ukončení magisterského studia – www.microsoft.com/CEEMACH

Ve společnosti začínala jako stážistka a pak byla vybrána do absolventského MACH programu. „Měla jsem pozitivní přístup a can-do-attitude,“ to je podle ní důvod, proč dostala šanci. „Všichni totiž máme spoustu problémů a mnoho věcí nefunguje, ale všechno se nakonec dá nějak vyřešit.“ S Microsoftem se mimo obrazovku počítače poprvé setkala při soutěži Global Management Challenge v roce 2009, v níž byla firma partnerem. „Jako první mě zaujali lidé, kteří tam pracují,“ vzpomíná. „Dřív jsem měla představu, že jsou to všechno muži a ještě k tomu zarytí ajťáci. Tady ale najednou byly ženy a ještě k tomu z různých oborů. Uchvátilo mě také, když jsem si uvědomila, jaký dopad má Microsoft na trh, že svými technologiemi vlastně pomáhá i ostatním firmám k úspěchu.“

ING. KATARÍNA ROHAČEKOVÁ (BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER, MACH ALUMNI) – vystudovala VŠE v Praze (obor podniková ekonomika a management) a program Honors Academia – v Microsoftu působí od roku 2009 – začínala v obchodním oddělení, teď řeší projekty v rámci národní vzdělávací strategie pro podporu zavádění technologií a boj proti konkurenci

Martina Šimečka nemusel nikdo přesvědčovat. Věděl, že chce pracovat v Microsoftu. Byla to pro něj jediná možnost, nic jiného si nepřipouštěl. „Chtěl jsem se tam dostat za každou cenu,“ usmívá se, když popisuje svůj vstupní pohovor do MACH programu. „Nebyl jsem ani nervózní, prostě mi to najednou všechno přišlo absolutně přirozené.“ Začíná letos a čekají ho dva roky začleňování do vysněné společnosti. „Doufám, že mě program nastartuje ještě na takových 15 nebo 20 let v Microsoftu,“ podotýká a těší se, až letos vyjede do USA na celosvětovou konferenci svých MACH kolegů. Ročně ho v programu čekají tři takové výjezdy. NEBÁT SE A BÝT SLYŠET Zahraniční zkušenost by podle Kataríny měli mít studenti už před začátkem kariéry. A stejně tak odvahu. „Nebát se prosadit, to je klíčové. Když má člověk relevantní argumenty, nesmí se bát s nimi přijít klidně i k nejvyššímu vedení.“ Microsoft je podle ní vstřícná společnost. Jak zevnitř, tak navenek. Má-li projekt smysl, získá od vedení podporu. Má-li člověk drive a je ochoten jít s kůží na trh, dostane šanci. „Je to tak i v životě. Když si o něco neřeknete, tak to nedostanete.“

ING. MARTIN ŠIMEČEK (MACH ASSOCIATE CONSULTANT) – vystudoval VŠE (obor informační systémy a technologie) – v Microsoftu působí od března 2013 – začíná v MACH programu

Text: Markéta Paráčková


absolute stimulant

Jdi na www.speed8.cz/eshop a zadej heslo superman8,

získej slevu 25% zdarma.

Doplněk stravy

a dopravu

Staň se tak Superbednou ve zkouškovém období. M M

RE PERFORMANCE RE FUN

Akce platí do 30. 6. 2013

www.speed8.cz


54

Kariéra

květen 2013

SEDM MÝTŮ O FINANČNÍM PORADENSTVÍ Peníze jsou jedna z mála věcí, které řešíme neustále. Když je máme, stejně jako když nám chybí. Přesto když dojde na peníze, vydáváme se s neuvěřitelnou lehkostí po zajetých kolejích svých rodičů nebo okolí. Vedou ale tyto koleje vůbec správným směrem? Neměli bychom si radši nechat poradit od odborníků?

1. NIC NEMÁM, TAKŽE FINANČNÍHO PORADCE ROZHODNĚ NEPOTŘEBUJI. Nejčastější námitka. Přitom dobrý finanční poradce se vyplatí právě v této situaci. Stačí jen neplést si správce aktiv, což je někdo, komu svěřujeme hodně peněz za účelem zhodnocení nebo ochrany jejich hodnoty, a právě finančního poradce. Ten na základě informací o vašich příjmech a výdajích, ale především o vašich plánech, snech a představách (samozřejmě jen o těch, na které potřebujete peníze) sestaví finanční plán. Finančního poradce z tohoto úhlu pohledu nepotřebuje jen ten, kdo žádné takové plány nemá.

FINANČNÍ PORADCE NENÍ JEN PRO BOHATÉ, ALE PRO VŠECHNY, KTEŘÍ MAJÍ PLÁNY A SNY, NA NĚŽ JSOU TŘEBA PENÍZE!

2. PENÍZE SE NEDAJÍ USPOŘIT, TY SE MUSÍ VYDĚLAT. Jasně, nejdříve se peníze musí vydělat, aby bylo z čeho spořit. Všimněte si ale, že mnoho velmi bohatých lidí je vlastně velmi spořivých. A naprostá většina z nich má pod kontrolou i malé částky! Nejzákeřnější jsou totiž drobné nenápadné výdaje, které v součtu vydají třeba na pár dní lyžování v Alpách.

ZKUSTE SI PÁR TÝDNŮ POČÍTAT ÚTRATY ZA KAFE NA ULICI, ČASOPIS DO VLAKU NEBO BAGETU NA SVAČINU. PRO OTRLEJŠÍ POVAHY – ZKUSTE ZAHRNOUT I ÚTRATY V KAVÁRNÁCH, BARECH A HOSPODÁCH. PŘEPOČTEM NA CELÝ ROK DOJDETE K DOST VYSOKÉMU ČÍSLU.

3. NESMRTELNOST ANEB MNĚ SE TO STÁT NEMŮŽE. Optimismus je skvělá vlastnost. Jenže když jde o peníze, je lepší věřit v to

nejlepší a počítat s tím nejhorším. Peníze tu sice budou stále, ale ne vždy v naší peněžence. Můžeme přijít o práci, bydlení, podporu rodičů nebo si třeba jen zpřetrhat vazy v kolenou a zůstat pár měsíců bez příjmů z brigády. Nebo můžeme zůstat zdraví a mít práci, ale ukradnou nám kolo, mobil nebo vyhoří počítač. Než pokaždé utratit „peníze na sny“, je lepší mít nějakou rezervu.

ROZDĚLTE SI PENÍZE PODLE ÚČELU. POKUD BUDETE MÍT VŠECHNY PENÍZE POHROMADĚ, NIKDY NEUŠETŘÍTE NA VZDÁLENĚJŠÍ NEBO FINANČNĚ NÁROČNĚJŠÍ CÍLE. PROSTĚ DO TOHO VŽDYCKY NĚCO VLEZE A PENÍZE JEDNODUŠE UTRATÍTE. ZAČÍNAT SPOŘIT ZAS A ZNOVU JE ÚMORNÉ, TAKŽE DŘÍVE NEBO POZDĚJI TOHO NECHÁTE.

4. PORADCE STEJNĚ NIKDY NEPROZRADÍ TIP NA „VELKOU RÁNU“. Pokud narazíte na poradce, který se s vámi odmítne podělit o „skutečně výhodnou, jedinečnou, bezrizikovou investici“, tak se ho držte. Takové rady jsou vždy podezřelé a nereálné. Stejně jako věříme v elixír mládí, můžeme věřit na takový druh investice, ale to ještě neznamená, že existuje.

ROZHODNĚTE SE, CO OD SVÝCH PENĚZ OČEKÁVÁTE. POKUD CHCETE VÝNOSNĚ INVESTOVAT, VŽDY POČÍTEJTE S URČITÝM RIZIKEM. BEZ NĚJ TO OPRAVDU NEJDE.


55

Kariéra

www.studenta.cz

5. NEVĚŘÍM NIKOMU, KOMU JE PŘES TŘICET A ŠŤOURÁ DO MÝCH PENĚZ. S první námitkou lze pracovat, najděte si mladého finančního poradce, i tací jsou. Ale pokud se dotyčný neptá a nešťourá, tak se držte dál. Opravdový finanční poradce nejdřív potřebuje vědět co nejvíce o tom, kolik peněz vyděláte či dostáváte, kolik a za co utratíte, jaké máte představy o budoucnosti, musí znát vaši pracovní perspektivu. Prostě hodně osobních věcí. Nemusí to být příjemné, ale to není ani návštěva určitého typu doktorů a stejně k nim musíme. Proč je tak důležité se o tyto informace dělit? Když od poradce očekáváte radu, musí znát podrobně vaši situaci. V opačném případě je to prodejce. Prodejci finančních produktů je jedno, co potřebujete, on chce jen a jen prodat.

FINANČNÍ PORADCE, DOKTOŘI, MAMINKA A ÚŘEDNICE FINANČNÍHO ÚŘADU. TĚM SE VYPLATÍ ŘÍKAT PRAVDU.

6. NEVĚŘÍM FINANČNÍM PORADCŮM, NUTÍ MI PRODUKTY JEN KVŮLI PROVIZÍM. Každý finanční poradce žije opravdu pouze z provizí, které dostane za prodaný produkt nebo uzavřenou smlouvu. To je naprosto v pořádku a ruku na srdce, není to vůbec jednoduché, živit se bez stálého platu a vydělávat podle toho, kolik daný měsíc prodám. Určitý střet zájmů vstupuje na scénu v okamžiku, kdy si uvědomíme, že různé produkty od různých společností nesou různé provize. Proto v posledních letech tolik letí některé investiční životní pojistky. Nesou tak tučné provize, že někteří prodejci neprodávají nic jiného a místo tzv. rady na míru nabízejí univerzální řešení – pojistku. A když už nějakou máte, tak ji prostě pomluví a donutí vás koupit jinou, rádoby lepší. Jak se tomuto vyhnout? Upřímně, těžko. Lze ale několika jednoduchými triky tohle nebezpečí minimalizovat.

ZPOZORNĚTE, KDYŽ TAKZVANÝ PORADCE O VÁS NIC NEVÍ, ALE ROVNOU NABÍZÍ ZARUČENĚ NEJLEPŠÍ A NEJVÝHODNĚJŠÍ PRODUKT. ASI MÁ NĚJAKOU SKRYTOU MOTIVACI. VŽDYCKY JE PODEZŘELÉ, KDYŽ SE NA PRVNÍ SCHŮZCE DOZVÍTE, ŽE VŠECHNY VAŠE STÁVAJÍCÍ FINANČNÍ PRODUKTY JSOU NEVÝHODNÉ. JE TŘEBA JE VYPOVĚDĚT A UDĚLAT NOVÉ – VÝHODNĚJŠÍ. NEVÍTE PŘESNĚ, CO PODEPISUJETE, ALE JSTE UJIŠŤOVÁNI, ŽE TO JE VÝHODNÉ? MUSÍTE VŠAK PODEPSAT IHNED, PROTOŽE AKČNÍ NABÍDKA UŽ VYPRŠELA, ALE POKUD TO PODEPÍŠETE DNES, TAK SE TO DÁ ZAŘÍDIT? OBCHOD VE SPĚCHU JE VŽDY PODEZŘELÝ. VE VŠECH TĚCHTO PŘÍPADECH MOHOU BÝT PROVIZE HLAVNÍM MOTIVEM. BUĎTE PROTO VE STŘEHU

7. VŮBEC NEVÍM, KDE BYCH TAKOVÉHO PORADCE NAŠEL/NAŠLA. Úplně nejlepší je získat důvěryhodné doporučení. Od někoho, komu věříte a kdo vám zároveň vysvětlí, proč může poradce doporučit. Osoba, která mezi dveřmi sousedovi nabízí nové, supervýhodné investiční pojištění,

Průvodce mýty o finančním poradenství připravila Ilona Katzová, vedoucí ekonomických analýz Modré pyramidy. důvěryhodná není. Ale zbystřete, pokud znáte někoho, kdo si nemusí hlídat obnovu pojistek, protože to za něj dělá jeho poradce. Nebo kdo o zařizování hypotéky mluví jako o naprosté pohodě. A když navíc ten dotyčný tvrdí, že všemu, co podepisuje, díky finančnímu poradci rozumí a ví, proč to dělá, jste doma. Pokud žádné doporučení není k mání, volte spíš někoho, kdo je dlouhodobě dohledatelný. Má svoji kancelář, pracuje u zavedené finanční instituce nebo aspoň nabízí služby takovýchto institucí. Buďte obezřetní u takzvaných nezávislých finančních poradců, kteří nabízejí, že pro vás vždy najdou tu nejlepší nabídku na trhu. Často je to nejlepší nabídka, ale pro něj, a to díky nejvyšší provizi. Výběrem služeb od různých společností také můžete přijít o výhody a slevy z „balíčkování“ produktů. Konkurence je vysoká a věrnost klienta se cení čím dál víc. Můžete se setkat s tzv. závislým finančním poradcem, který prodává produkty a služby většinou jedné značky, nenabízí tedy přímo konkurenční produkty. Může se opravdu stát, že ne pokaždé dostanete úplně tu top nabídku napříč trhem. Na druhou stranu tito poradci žijí z toho, že klientům vytvářejí portfolio vhodných produktů, logicky proto musejí budovat dlouhodobý vztah s klientem. Teď prodají kreditku a penzijko, a pokud bude klient spokojený, ozve se kvůli hypotéce. Vždycky ale platí:

POUŽIJTE SELSKÝ ROZUM. NECHAT SI PORADIT JE FAJN, ALE JSOU TO VAŠE PENÍZE A VAŠE PLÁNY. TÉ ODPOVĚDNOSTI SE PROSTĚ NEZBAVÍTE.

Máte už hotový seznam svých snů? Text: Ilona Katzová


56

Kariéra / Rozhovor

květen 2013

VÍTĚZSLAV BICAN: CHCETE BÝT ÚSPĚŠNÍ? NEBOJTE SE PŘIJMOUT JAKOUKOLI ZKUŠENOST Rád studentům rozšiřuje obzory a kupředu ho žene ješitnost. Jako dítě chtěl být Vítězslav Bican prezidentem. Na toho státního to sice zatím nedotáhl, ale přeci jen aktivně prezidentuje – Asociaci jazykových škol a agentur ČR. Kromě toho sympatický ředitel jazykovky Channel Crossings učí ekonomii, běhá maratony a na stáří si plánuje stát se slavným spisovatelem. Jak vypadá váš běžný den? „Vy chcete vlastně ty extrémní časy…,“ říká mi vedoucí katedry vždycky na začátku semestru. A celkem to sedí. Učím kolem půl osmé ráno a konzultační hodiny mám naopak skoro až v noci. Ze svých studentů tak znám jenom ty opravdu motivované. Celý den pak většinou trávím tady v agentuře. Několik hodin týdně mi zabere také práce pro asociaci. Co vás na vaší práci nejvíc baví? Jako ředitel mám rád, když se věci dotáhnou do konce. Jako učitel chci rozšiřovat studentům obzory a ukazovat cesty, na které dřív nepomysleli. Chci, aby po mně zůstal nějaký výsledek, abych lidi i věci posunul dál. Je to vlastně trochu ješitnost, ale bez ní člověk nemá ten potřebný drajv. Jak vzpomínáte na studia? Kéž bych ještě studoval! Zpětně si uvědomuji, že jsem spoustu zážitků a znalostí nestihl. Než jsem se rozkoukal, už byl konec. Kéž bych se zase vrátil do doby přednášek, posedávání v kavárnách a chození do knihovny pozorovat mediky, jak se učí. Jací studenti jsou podle vás na trhu práce úspěšní? Ti, kteří mají praxi už z dob studií a nebojí se při-

jmout jakoukoli zkušenost. Ti, kteří jsou ochotní na sobě pracovat. I my v Channel Crossings dáváme takovým absolventům příležitost, když čas od času hledáme nového kolegu.

Proč bych měla jít studovat právě k vám? Kvůli individuálnímu přístupu. S každým studentem se nejprve sejdeme a probereme, co přesně a jak se chce učit. Pak mu na míru vybereme kurz. Stejný postup se týká i firem. Nedoporučujeme nic, co nemáme vyzkoušené. Je pro nás důležité, aby byl klient spokojený. A daří se to, mnoho z nich s námi spolupracuje léta. Jaké kurzy jsou momentálně v kurzu? Dlouhodobě pořád vede angličtina. Ačkoliv by se zdálo, že už tu všichni anglicky umí, pořád tomu tak není. Co se zahraničních pobytů týče, tak v létě se často vyjíždí na Maltu. Ráno se tam učí anglicky, odpoledne tráví na pláži a večer na party. Jinak je největší zájem o Velkou Británii a Irsko. Začíná se dařit i exotickým jazykům. Jste sám sobě klientem? Aby kovářova kobyla nechodila bosa, musí se i ředitel jazykovky sám jazykově vzdělávat. Baví mě hlavně zahraniční pobyty, zpravidla je spojuji s dovolenou.

Vítězslav Bican • vystudoval MUNI (filozofie a politologie) a VŠE (podniková ekonomika a management) • na VŠE působí jako doktorand • vyučuje ekonomii v extrémních ranních časech • profesní život začínal jako prodavač v antikvariátu • pro jeho práci je nejdůležitější zvládat multi-tasking • relaxuje během – každoročně absolvuje maraton • jako dítě chtěl být prezidentem • ve stáří plánuje napsat knihu • líbí se mu motto „Každá mince má dvě strany“

Čtenáři, pozor! Přijdeš-li s výtiskem Studenty do Channel Crossings, dostaneš 15% slevu na kurzy pro veřejnost, překlady nebo mezinárodní zkoušky (City & Guilds, TFI, WiDaF, TOEIC)!

Text: Markéta Paráčková Foto: Pavel Cyprich


57

KariĂŠra

www.studenta.cz


58

Kariéra

květen 2013

SAMA MEZI MUŽI, CO SI RÁDI HRAJÍ Jedenáct démonů a jediný anděl. Když se vyšší vedení společnosti Capgemini převlékne na vánočním večírku do kostýmů, zaručeně ji poznáte. Je tam totiž mezi muži úplně sama. V IT firmě to není zase takovým překvapením a HR manažerka Alice Růžičková si z toho rozhodně hlavu nedělá. „S muži se mi pracuje lépe než se ženami,“ přiznává dokonce s úsměvem. „Jsou přímočařejší a neintrikují.“ Zákulisní hrátky nemá Alice ráda, a proto je jí maskulinní svět IT blízký. „I když se s kolegy třeba někdy neshodneme a možná padnou i nějaká ostřejší slova, jede se dál. U žen občas hrozí, že si to pamatují a pořád vám to mají za zlé. Muži jsou v tomhle daleko věcnější a to je mi bližší.“

Genderově nevyváženou situaci jí navíc kompenzuje firemní kultura. „Týmový duch v Capgemini je obrovské plus, které – troufám si říct – budete těžko hledat někde jinde,“ říká a vzpomíná, jak ve společnosti začínala. „Když jsem odcházela z Accenture, tak mě samozřejmě

mrzela ztráta kolegů, kteří byli profesionálové v oboru a bezvadné osobnosti. Ale Capgemini mě velmi příjemně překvapilo. Jsme spíš rodinná firma, táhneme za jeden provaz. Nehrajeme si tu na žádnou high society ani se tu nechodí přes mrtvoly.“


59

Kariéra

www.studenta.cz

Žen je v Capgemini málo, to Alice uznává. Dáno je to ovšem povahou odvětví, v němž společnost podniká, IT je obecně častěji vyhledáváno muži. „Myslím si, že působivější vizitkou je, že deset ze zhruba sto třiceti kolegů tu letos pracuje už více než deset let. A těch, kteří jsou tu déle než pět let, máme také spoustu.“

Pořádají se stylové vánoční večírky v kostýmech – na těch posledních se ajťáci převlékali například za anděly a démony nebo za mafiány a kurtizány – a hodně se tu hraje.

POHYB, PÁNOVÉ! Dlouhodobě za jeden provaz táhnou v Capgemini při práci i mimo ni. Mnoho z kolegů se přátelí i v osobním životě, chodí spolu do posilovny, na pivo, hrají spolu fotbal. Navzdory fámě, že bledá kůže ajťákova na slunci shoří stejně jako ta upírova, jsou totiž místní počítačoví géniové celkem solidně sportovně založení. „Máme tu kolegu, který denně jezdí do práce na kole,“ souhlasí Alice. „A nebylo ani v zimě mnoho dní, kdy na něm nepřijel.“

Inspirováno populární televizní soutěží, v níž se lidé s převratným nápadem pokoušejí získat pro jeho realizaci investora, vedení Capgemini uspořádalo pro své zaměstnance její interní obdobu. Každý tým měl za úkol připravit si nějaký projekt, který by podle jeho názoru zefektivnil nebo inovoval chod firmy. A zájem byl značný, kromě týmů se přihlásili i jednotlivci a předvedlo se celkem deset projektů.

Cyklistika je prý v Capgemini poměrně oblíbená. „Loni jsme měli letní akci na Orlíku, kam několik kolegů dorazilo z Prahy na kolech, a na letošek už se jich taky drahně chystá dojet tam po svých. Já je v tom podporuji a fandím jim,“ směje se. S klienty se kope do míče, na ledě se kouzlí s pukem, sjíždí se divoká voda. Na start letošních firemních štafet, kterých se účastnilo bezmála pět set týmů, postavilo Capgemini hned tři skupiny a všechny skončily zhruba v první polovině. „V létě se několik kolegů dokonce chystá běžet maraton,“ dodává Alice s tím, že jí prý pravidelně hlásí, kterak už poctivě trénují. Kromě toho se v přírodě pořádají také různé teambuildingy a workshopy, které kromě pracovní složky doplňuje i nějaká sportovní akce. „Například jsme byli na horských koloběžkách ve Špindlu, nebo jsme si dokonce sami pořádali olympiádu, kde nám úvodní projev zatelefonoval jeden významný klient, což nejednoho kolegu velmi potěšilo i pobavilo.“

BUĎME KREATIVNÍ Neoficiální motto společnosti je „Buďme kreativní!“ a přesně tak se i Alice snaží dělat svou práci. Hledá pro kolegy nápadité a zajímavé volnočasové aktivity, které by jim umožnily odreagovat se od celodenního sezení u počítače.

Kromě her typu TEPfaktor, který by Alice pro kolegy v brzké době ráda zajistila, se hraje i interně. „Vždycky se vyhlašovaly soutěže, kde se oceňoval největší přínos pro firmu, inovace, výkon a podobně. Ale pak přišel Den D.“

Mgr. Alice Růžičková

ZAMĚ

• vystudovala Univerzitu J. A. Komenského v Praze • čtyři roky působila v Accenture Central Europe • v roce 2008 nastoupila do společnosti Empire (o rok později nastala fúze firmy s Capgemini) • v Capgemini pracuje už pátým rokem PRÁCE HROU • více než rok měla na starosti celou HR divizi Jak se ukázalo, Den D měl velký přínos jak pro management, tak pro zaměstnance. Zhruba poČR a Slovensko • kreativní spolupráce ... lovinu z prezentovaných projektů totiž teď Cap- týmová • je členkou dvanáctičlenného vyššího gemini zavádí do praxe. „Jedním z•projektů byla učit se a pracovat informačními vedenís nejnovějšími společnosti Capgame, Práce hrou, kterou jsem si koupila technologiemi ... jako investor já,“ chlubí se Alice s úsměvem. • na zajímavýchPohyb, projektech nejen na českém trhu ... „Ten nápad se mi hrozně líbil, protože si v něm Capgemini! seBody zázemím mezinárodní kolegové de facto ušili bič sami na •sebe. se • do práce na kolespolečnosti ... tam totiž získávají mimo jiné i za pečlivé a včas• každoročně se pořádá letní teambuilding né dodržování pravidel běžné pracovní náplně, Orlíku pracovat právě k nám, ... tak neváhejte na a pojďte takže za vyplňování formulářů, psaní reportů • běžely se Republic! firemní štafety do Capgemini Czech a za další administrativu.“ • schyluje se k maratonu • s klienty se hraje fotbal, hokej, nohejbal Hra je momentálně v plné přípravěCAPGEMINI a co nevidět CZECH REPUBLIC nabízí řadu pracovních • při týmových akcích hrozí třeba horské se spustí. Body neboli capgoldy v ní budou příležitostí nejen koloběžky pro studenty a čerstvé absolventy. získávat jak jedinci, tak týmy. Bude možné o ně • proběhla i olympiáda také přijít, když se něco nesplní nebo pokazí. „Potěšilo mě, že kolegové obětovaliCAPGEMINI spoustu vol- JE SPOLEČNOST S CELOSVĚTOVĚ Capgame V OBLASTI PORADENSTV ného času tomu, aby hru přivedli kVEDOUCÍM dokonalosti, POSTAVENÍM • motivační herní aplikace pro zaměstnance a je vidět, že je to baví, takže mě pak přirozeně TECHNOLOGIÍ, OUTSOURCINGU A LOKÁLNÍCH Capgemini také baví se na tom s nimi podílet,“ podotýká PROFESIONÁLNÍCH SLUŽEB. • každý hraje za sebe a všichni za tým Alice. • capgoldy se získávají výjimečnými výkony rutinou pracovní pozice Co bude hlavní cenou, se zatím neví. Možná Všechny našei pečlivou otevřené • o capgoldy lze i přijít spotřební elektronika, vstupy na zajímavá školena plný i částečný úvazek naleznete na • ceny: školení, elektronika, vlčí bábovka ní nebo luxusní večeře. Anebo taky vlčí bábovka pečená za úsvitu. Prý se ještě uvidí.www.cz.capgemini.com.

PŘIDEJTE SE K NÁM ... CAPGEMINI

Hledáte zajímavé pracovní uplatn Pokud Vás baví ...

Text: Markéta Paráčková


60

S PŘIZNÁNÍMI SE ROZTRHL PYTEL

Média o nás

ventského projektu zfilmovat povídku Poslední odměna z pera slavného fantasy autora Terryho Pratchetta. Jako vůbec první český tvůrce k tomu získal přímo od autora souhlas. Z herců se před kamerou objeví Marko Igonda, Tomáš Matonoha, Jarek Hylebrant nebo Lenka Zahradnická.

DO KAMRLÍKU SE JICH NACPALO PŘES ŠEDESÁT. STUDENTI UMĚNÍ POKOŘILI REKORD Zdroj: iDNES.cz Na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze bylo v dubnu horko. Zejména v jednom z ateliérů, kde se 65 studentů natěsnalo do prostoru o 6,1 metru čtverečního. Vytvořili tak světový rekord. Hlavním cílem akce prý bylo posílit kolektivního ducha ve škole plné individualit. Zatančit místo toho Harlem Shake se jim nezdálo.

STUDENTI NAPŘÍČ ČESKEM PŘIZNÁVALI PODVODY, LENOST I SEX VE ŠKOLÁCH Rozhovor s tvůrcem přiznání čtěte na www.studenta.cz/priznani Sociální sítě Facebook a Twitter se začátkem dubna začaly hemžit přiznáními, v nichž studenti popisují, jak ve škole podvádějí, nudí se, dělají si naschvály nebo souloží. Mezi nejpeprnější zpovědi patří ty z pitevny. Rozhodně se máme za pár let v ordinacích na co těšit!

ČESKÝ STUDENT NATOČÍ PRATCHETTA. SÁM AUTOR MU DAL SVOLENÍ Zdroj: iDNES.cz Ladislav Plecitý z Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku chce v rámci svého absol-

květen 2013

KVŮLI BIEBEROVU KONCERTU ŠKOLY PŘESUNULY ZKOUŠKY Zdroj: tn.cz Americký zpěvák Justin Bieber měl přijet koncertovat do Norska zrovna v období zkoušek. Jelikož studenti učitelům sdělili, že se kvůli vystoupení popového idolu náctiletých nehodlají k testům dostavit, školy termíny přesunuly.

ODKLIDILI Z CESTY ŠOKOVANÉHO PROFESORA A ZATANČILI Zdroj: tvnoviny.sk Studenti Obchodní fakulty na Ekonomické univerzitě v Bratislavě předvedli ukázkový flashmob. Překvapeného přednášejícího odklidili z prostoru u tabule a před spolužáky a vedením univerzity sedícím v první řadě auly zatančili. Šlo zejména o dívky.

Připravila: Markéta Paráčková


61

KariĂŠra

www.studenta.cz


62

Studium / Návod

květen 2013

Sedm kroků, jak si vybrat správnou jazykovku VŠECHNY KURZY NA JEDNOM MÍSTĚ Server ClickandStudy.com funguje jako „e-shop“ všech jazykovek v Česku. Školu najdete jednoduše podle svého bydliště. Na základě hodnocení bývalých studentů a dalších parametrů si vyberete nejvhodnější kurz. Výhodou je, že se na stejné stránce můžete na lekce rovnou i zapsat a také získat exkluzivní slevu. Stránky ClickandStudy.com znáte z klipu Debilní kecy studentů. Rozhovor s jedním z tvůrců Erikem Meldikem a celé video včetně bonusů najdete na www.studenta.cz/meldik.

Jazykových kurzů už je dneska na trhu bezpočet a není jednoduché se v nich vyznat, natož si vybrat ten pravý pro sebe. Kvalita jazykovek je různá a každému vyhovuje jiný styl výuky. Při výběru jazykovky můžete sázet na tipy od kamarádů, vybírat si na webu nebo podlehnout lákavé reklamě. Přinášíme několik tipů, jak se v nabídce škol zorientovat a na co si dát před zaplacením kurzu pozor.

1. Styl výuky – Zjistěte si, jak probíhají jednotlivé hodiny. Každá jazyková škola preferuje jinou učební metodu, spousta jich přináší také nevšední způsoby, jak cizí řeč do hlavy dostat. Zatímco jeden má radši jasné vysvětlení látky a pak procvičování, druhý může dávat přednost volnější hodině protkané hrami a založené na mluvení. 2. Počet studentů – S přibývajícím počtem lidí v kurzu se obvykle snižuje cena, úměrně s ní však často i kvalita výuky. Když vás bude ve třídě patnáct, nikdy se vám učitel nebude schopný věnovat tak, jako když vás bude osm. „Pokud se na kurz hlásíte hlavně proto, abyste

se zdokonalili v mluveném projevu a naučili se plynule konverzovat, je vhodné být na hodině maximálně s pěti žáky,“ radí Pavel Roder z ClickandStudy.com.

jestli se vydržíte soustředit dvě hodiny v kuse, nebo zvládnete jen hodinu. Pokud začínáte s novým jazykem, je určitě lepší chodit do kurzu co nejčastěji. 6. Obtížnost – On-line test většinou k zařazení do jazykové úrovně nestačí. Nejde totiž jen o to, doplňovat do vět správné tvary sloves. Zvládnutí cizího jazyka zahrnuje také schopnost porozumět textu, nahrávce a umět mluvit. Je proto lepší absolvovat ještě ústní pohovor. Není nic horšího, než když probírané učivo už dávno znáte nebo v hodinách nerozumíte a novou látku nestíháte.

3. Reference – Kromě referencí od kamarádů je dobré vyhledat si také hodnocení bývalých studentů. Reference na webovkách jazykovky asi příliš objektivní nebudou, podívejte se radši na různá fóra či webové stránky, které se kvalitou jazykových škol zabývají (viz box). Úplně nejlepší způsob, jak zjistit skutečnou náplň kurzu, je přijít se přímo do hodiny podívat. Dobré a kvalitní školy by vám to měly umožnit. 4. Lektoři – Úspěšnou školu dělají kvalitní lektoři. Nejlepší jsou samozřejmě rodilí mluvčí. Pozor však na cizince bez jakýchkoliv pedagogických dovedností či studenty bez praxe. „Jazyková škola s profesionálními lektory se jimi nebojí pochlubit, jejich kvalifikaci či kontakty většinou najdete na webových stránkách školy,“ doporučuje Pavel Roder.

7. Podmínky konání kurzu – Dejte si pozor, abyste si nezaplatili kurz konverzací pro pokročilé a nakonec jste neskončili ve všeobecném kurzu pro mírně pokročilé, protože se na vybranou lekci nepřihlásilo dost studentů. Zjistěte si dopředu podmínky otevření jednotlivých kurzů a další postup, pokud se určitá lekce neotevře. Jazykové školy mohou buď vracet peníze, nebo „zařazovat do nejpodobnější skupiny“.

5. Intenzita výuky – Dobře zvažte, jestli pro vás bude lepší navštěvovat jazykový kurz dvakrát v týdnu, nebo postačí jednou. Zhodnoťte,

Text: Markéta Březinová


63

Studium / Návod

JAK ZAČÍT OBCHODOVAT NA BURZE?

Láká tě svět akcií, tvůj nejoblíbenější film je Wall Street: Peníze nikdy nespí a vzrušit tě dokážou hlavně křivky vývoje kurzů měn? Nyní máš možnost si roli finančního žraloka vyzkoušet nanečisto, bez rizika prodělání svých těžce vydřených peněz z brigády. S demo nebo zkušebním účtem si může kdokoli bez rizik vyzkoušet, jakým způsobem obchodovat ve Forexu a jak se naučit triky tohoto řemesla. Otevření zkušebního účtu je zdarma, dostaneš virtuální „kapesné“ a obchodo-

www.studenta.cz

vání si můžeš řídit vlastním tempem – takže kvůli tvému novému koníčku neutrpí škola ani brigáda. Než ale začneš s obchodováním nanečisto, hodilo by se umět číst a interpretovat jednotlivé typy grafů. Důležité je se také seznámit s různými časovými rámci, které ukazují trendy a pohyby na trhu. Všechny tyto rady a tipy pro začátečníky poskytuje MAYZUS Investment Company na svých webových stránkách www.mayzus.cz. Tady si také můžeš založit svůj demo účet.

MAYZUS Investment Company je od roku 2008 předním poskytovatelem on-line obchodování Forex a finančních služeb po celém světě. Majitel společnosti Sergey Mayzus získal titul na Baltic Fishing Fleet State Academy v Kaliningradu a svou kariéru odstartoval v oblasti vývoje softwaru pro finanční analytiky. Je též zakladatelem uznávané a revoluční společnosti ve Forex průmyslu „Liteforex“. V současnosti se věnuje mnoha oborům, je akcionářem řady dalších podniků od médií až po výstavbu a rozvoj. Využijte na mayzus.cz výuku Forexu a zapojte se do soutěže MAYZUS DEMO FOREX Championship o jedinečné ceny.

Obchodování na finančních trzích a zvlášť na Forexu s sebou nese rizika. Hodnota investic se může zvýšit i snížit a investoři mohou o své investice přijít. V případě pákového efektu může být ztráta větší než počáteční investovaný kapitál. Pro více informací si prosím přečtěte poučení o rizicích na naší webové stránce.


64

Studium / Rozhovor Téma

květen 2013

REKTOR JČU LIBOR GRUBHOFFER: LÁKÁME STUDENTY NA JEDINEČNÉ OBORY Do Českých Budějovic přišel za prací v ústavu Akademie věd a v kraji už zůstal. Po sametové revoluci stál u zrodu Biologické fakulty a za akademiky z jihu „kope“ dodnes. Profesor Libor Grubhoffer, rektor Jihočeské univerzity, je dalším z námi zpovídaných kapitánů českého vysokého školství.

Jaká byla vaše cesta na Jihočeskou univerzitu? Moje cesta na Jihočeskou univerzitu začíná cestou do Českých Budějovic už před hezkou řádkou let. Jsem jedním z tehdejších mladých lidí, kteří nastoupili do nových ústavů Československé akademie věd. Do Českých Budějovic byly z Prahy v polovině osmdesátých let přemístěny akademické ústavy ekologicko-biologického zaměření.

A odkud vlastně pocházíte? Pocházím z Českomoravské vrchoviny, od Poličky. Studoval jsem v Praze, tady jsem také absolvoval vědeckou aspiranturu, dnes bychom řekli doktorské studium. Jako většina mladých lidí jsem chtěl v Praze zůstat, ale nebylo jednoduché tu získat bydlení, obzvlášť když už jsem měl rodinu. Zrovna v té době se otevíraly ony nové ústavy na jihu Čech, tak jsem využil příležitosti a nastoupil do Parazitologického ústavu

AV v Českých Budějovicích, kde jsem svými výzkumnými aktivitami vázán doposud.

A s univerzitou to tedy bylo jak? Moje cesta na univerzitu souvisela s listopadem ’89. Hned na začátku 90. let jsme začali uvažovat, jak posílit české vysoké školství. Navíc nebyl úplně jasný ani další osud Akademie věd. Jako mladý vědecký pracovník jsem se spolu s dalšími kolegy z jihočeských pracovišť


65

AV nadchnul pro myšlenku vytvořit fakultu zaměřenou na biologické vědy. Fakulta nemohla existovat při ústavech AV, a tak jsme zcela přirozeně přivítali možnost připojit se k nově zakládané Jihočeské univerzitě. Počátek mého působení na univerzitě tak souvisí s prací v přípravném výboru na ustavení Biologické fakulty. Mnohem později jsem byl zvolen jejím děkanem a v roce 2007 jsme původní, úzce zaměřenou Biologickou fakultu přeměnili v Přírodovědeckou fakultu.

Vy tedy máte zkušenost se stěhováním za studiem a prací, hodně cestujete. Jak vidíte situaci dnešních studentů a jejich vztah k mobilitě? Myslím si, že na to není tak úplně jednoduchá odpověď. Je jisté, že ta dnešní generace je proti té mé ve zcela jiné situaci. My jsme toužili cestovat, jakkoliv to skoro nebylo možné, příležitostí bylo minimum. Dnes je situace zcela jiná, možnosti pro výjezdy ven jsou neomezené, takže v dnešní generaci univerzitních studentů je podstatná část, která vyjíždí za poznáváním nových zemí a zkušeností. Současně je ale dost i těch, kdo se do zahraničí z různých důvodů nehrnou. A neměli by se studenti snažit víc? Určitě by mobilita studentů a vůle mladých lidí po zahraničních zkušenostech mohly být větší, nicméně mám pocit, že je to trend pozorovaný nejenom u nás, ale i v jiných zemích Evropy či mimo ni. Z osobní zkušenosti vím, že třeba není jednoduché získat v USA skupinu studentů pro pobyt na univerzitách u nás. Nicméně nemusí jít nutně o pobyty výměnné. Snažíme se, aby počet zahraničních kolegů a studentů u nás byl co největší, protože každodenní kontakt s nimi je velkou zkušeností také pro naše studenty a učitele. Na dnešní studenty je kladen veliký nátlak, aby získávali praxi už během studia. Je takový tlak i u vás? A co mohou pro získání praxe studenti udělat? Studenti takové možnosti vyhledávají, bohužel není uspokojen každý, kdo o praxi stojí. Myslím, že se to docela dobře daří našim studentům Ekonomické fakulty, v určitých oborech i Přírodovědecké fakultě, zejména tam, kde studenti dostávají možnosti pracovat třeba v biotechnologických firmách či na ekologických projektech. Nedávno jsem zjistil, že aktivní skupina našich studentů informatiky založila společnost, která se zabývá komerční

Téma Studium / Rozhovor

činností v oblasti vývoje softwaru, a jejich práce se setkává s docela velkým zájmem. V rámci Jihočeského vědecko-technického parku existuje inkubátor firem, do jejichž činnosti se rovněž někteří studenti zapojují.

Daří se vám do Českých Budějovic lákat dostatek studentů? Univerzitní svět často vypadá velmi pragocentricky... Jedním z nepříznivých faktorů pro pražské vysoké školy jsou vysoké životní náklady, které bývají zejména pro mimopražské často neúnosné. Na to ale pochopitelně studenty primárně nelákáme. Na univerzitě máme obory, které zájmem uchazečů o studium přesahují hranice jihočeského regionu, pravdou však je, že jiné obory z podstatné části naplňujeme právě studenty z našeho kraje. Považujeme si jich, neboť jejich absolventi dobře slouží našemu kraji. Přírodovědecká fakulta si vede velice dobře v oblasti biologických disciplín, biologie tu má silné zázemí právě v tradiční vazbě na pracoviště AV. Studenty z větších dálek láká ale i naše Zemědělská fakulta, kde se dá studovat v podstatě to tradiční zemědělství, zatímco na ostatních zemědělských vysokých školách už namnoze převažují trendy zdůrazňující mnohem více zaměření spíše do potravinářského sektoru. Jihočeskou specialitou naší univerzity je nová Fakulta rybářství a ochrany vod, vzešlá z dlouhé tradice rybářského a vodohospodářského školství a praxe na jihu Čech. Jaký je váš kontakt se studenty na univerzitě? Snažím se, abych měl kontakt se studenty co největší. Dostatek příležitostí mám v mé laboratoři, kde bychom se bez studentů vůbec neobešli, jsou pro nás vskutku kolegy. Jinou příležitostí je moje výuka, přednáším celému ročníku základní kurz biochemie v bakalářském studiu a jsem garantem a zároveň učím v přeshraničním oboru biologická chemie, který už od roku 2007 provozujeme s Univerzitou Jana Keplera v Linci a který je naší chloubou. A co kontakt mimo školní lavice? Co se osobního kontaktu týče, scházím se s různými zájmovými skupinami studentů pokaždé, když připravují některou ze svých akcí, jakou byla např. Miss Jihočeské univerzity 2013 nebo volejbalový maraton a řada dalších. Se studenty jsem také v čilém elektronickém kontaktu; s nadsázkou říkám, že „telegrafuji“ každý den až do půlnoci, a velmi často při tom odpovídám na dotazy studentů. Odepíšu vždy a každému,

www.studenta.cz

bývá to časově náročné, ale opravdu se snažím komunikovat pilně. Být v těsném kontaktu se studenty nebo kolegy vidím jako nesmírně důležitou věc a považuji to mimo jiné za smysl mé práce. Chystám se pořádat pravidelné podvečerní veřejné diskuse se studenty a pedagogy, při kterých budou mít možnost se mě zeptat na cokoliv (první taková diskuse proběhla několik dní po tomto rozhovoru – pozn. red.).

Text: Luděk Vokáč Foto: Jindra Kodíček

PROF. RNDR. LIBOR GRUBHOFFER, CSC. Rektorem Jihočeské univerzity se stal zhruba před rokem, 1. dubna 2012. Na univerzitě má však za sebou dlouhou a významnou kariéru, dvě volební období byl děkanem Přírodovědecké fakulty (dříve Biologické fakulty), na jejímž vzniku se krátce po listopadu 1989 podílel. Je předním odborníkem v oboru parazitologie a velkým zastáncem mezinárodní spolupráce akademických obcí. V Českých Budějovicích působí od poloviny osmdesátých let, kdy nastoupil do Parazitologického ústavu Akademie věd.


66

Studium

květen 2013

TYPOLOGIE STUDENTA: JSI PARTY BOY, ŠPRT, DUCH, NEBO DOBRODRUH?

Mezi studenty se pohybují převážně čtyři typy. Najdou se samozřejmě i tací, kteří vybočují a nabourávají všechny systémy, takzvaní protiprouďáci, ale ti mají svůj svět a nebudeme se jimi dnes zabývat. Na univerzitě můžete potkat, nebo spíš nepotkat, party boye. Vyznačují se intenzivním alkoholickým oparem, a pokud se do školy dostaví, na přednáškách zhluboka podřimují. Jejich náplní týdne je chození po akcích, střízlivění a sledování seriálů. Dále tu máme šprty. Ti na party nikdy ani nepáchnou a nevidí dále než za okraj učebnice. Šprtají se od nevidím do nevidím, a někdy i víc. Třetím typem jsou ti, kdo jsou tu omylem. Na školu se dostali čirou náhodou nebo na popud rodičů. Na koleji je potkáte zřídkakdy a mezi studenty se jim přezdívá duchové. No a tím se dostáváme k poslední skupině, a tou jsou takzvaní dobrodruzi. Ve škole příliš nevynikají,

ale procházejí. Na party se objeví, ale odejdou po svých. Dělají spoustu věcí při studiu a tu a tam podniknou něco, o čem se prvním třem skupinkám ani nezdá. Na čtvrtou skupinu se zaměříme, protože ta je z těch čtyř jediná, která si zaslouží víc než tři řádky. Dobrodruzi mají nejzajímavější a nejpestřejší život při škole a většinou nejlépe zařízený život po škole. Jak skončí po škole ostatní skupiny? Party boyové to o sedmé zapíchnou u lahůdek v Tesku a skočí si za svůj podprůměrný plat na jedno do hospody. Šprti se budou ohánět jedničkami, ale personalisté uvidí 50x stejný životopis, ve kterém bude napsáno Vysoká škola ekonomická, a všechny je hodí do koše, protože je jedničky ve škole nezajímají. Hurá na pracák. Duchové budou stále neviditelní a neviditelnými zůstanou. Jak skončí po škole dobrodruzi? Budou pravdě-

podobně dělat to, co je baví, ve firmě, která jim vyhovuje, a za nekřesťansky vysoký plat. Proč? Protože se celých těch 5 let neflákali a nebáli se něco pro sebe udělat. Možností, jak se stát dobrodruhem, je spousta. Stačí jen hledat. Jednou z nich je studentská organizace AIESEC. Ta studentům VŠ nabízí možnost získat praxi už při studiu formou zahraniční stáže nebo členství v organizaci. Praxe a stáž, dvě magická slova, na která personalisté u nás slyší. Můžete zkusit pracovní stáž přímo v zahraničí a po návratu si budete vybírat vy, kam chcete jít pracovat a za kolik. Nebo můžete jet na letní stáž a trochu prozkoumat tu naši zeměkouli. I to se počítá. Taková kulturní stáž s AIESEC je ta nejlevnější dovolená, kterou nikde v katalogu nenajdete. Dovolená v Egyptě na čtrnáct dní, 15 000 Kč. Stáž v Turecku na dva měsíce s AIESEC, 5 000 Kč. Ať počítám, jak počítám, tak stáž je o moc výhodnější než dovolená. To ani nemluvím o tom, že na vás nečeká jen válení se na pláži, ale spousta nových přátel a opravdový náhled do kultury a zvyků dané země. Chcete být taky dobrodruzi a hospodské povaleče a šprty nechat daleko za sebou? Tak to udělejte. Je to snadnější, než se zdá. Získáním praxe už při studiu nebo zkušeností ze stáže v zahraničí uděláte velký krok před všechny ostatní a taky si to neskutečně užijete. Text: Libor Pelikán Foto: AIESEC


67

MBA

Kariéra

www.studenta.cz

Master Management et Administration des Entreprises Podmínky pro přijetí:

Kontakt:

Znalost francouzského jazyka VŠ, bac+4 nebo bakalářský stupeň + 3 roky praxe Uzávěrka přihlášek: 5. 6. 2013 Cena dotovaná francouzskou vládou: 54 000 Kč

Vysoká škola ekonomická v Praze Francouzsko-český institut řízení (IFTG) nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 tel. 224 098 537, karetovv@vse.cz

http://iftg.vse.cz - muzikál uVádí Hity uVádí skuPiny HityluCie skuPiny luCie - muzikál

Premiéra

Hudba/libreto Hudba/libreto

ˇák /P.belko koller koller kodym kodym dVorˇákdVor P.b.CH. b. CH. /

belko

ˇts ˇí Veˇtsˇí Ve ˇ malé nezˇ malé nez ˇstVí lásky mnozˇstVí lásky mnoz

říjen 201 3

barbora PolákoVá, emma smetana, noid bárta, barbora PolákoVá, emmaVáClaV smetana, VáClaV noid bárta, a dalsí VaCulík a dalsí JiríJirí korn, daVid daVid kraus, PaVel liska, lukásliska, VaCulíklukás korn, kraus, PaVel

© Disney

© Disney

Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova Vstupenky 10, Praha 8, tel.: 221 868 666, obchodnímPraha odd. 8, tel tel.: 221 868 777, 888, 999, e-mail: tel.: 221 86 objednavky@hdk.cz, a v síti TicketArt objednavky vč. všech poboček CK Čedok. www.hdk.cz poboček C


68

Studium / Školy

květen 2013

ČZU PŘEDSTAVILA EXOTICKÉ FOTOGRAFIE Výstava unikátních fotografií z exotických zemí připomíná desítky rozvojových projektů, které během posledního desetiletí úspěšně realizovala Fakulta tropického zemědělství ČZU. Fotografie představují práci týmů z ČZU v deseti zemích čtyř kontinentů od Vietnamu, Kambodže přes Mongolsko, Moldavsko, Etiopii či Angolu až k Peru a Haiti. Fotografie dokumentují místní prostředí a především výzkumné a pedagogické aktivity odborníků z ČZU. Výstava je instalována ve výstavních prostorách Studijního a informačního centra ČZU a bude přístupná do 30. června.

VUT TĚ BUDE BAVIT NA MAJÁLESU 7. května vypukne v Brně největší studentská slavnost Majáles. A VUT bude při tom. Studentské organizace pro tebe nachystaly spoustu soutěží o ceny a zábavné hry, které ti zpříjemní pobyt na Majálesu. Máme vlastní pódium, kde představíme studentské kapely; zahrají třeba i Floex nebo Kofe-in. Na řadu přijde i nějaké to chemické kouzlení, Nerdy Fashion Show, zajezdíš si na koloběžce, odneseš si domů fotku s Mossem a třeba i nějakou tu výhru!

VE ZLÍNĚ VZNIKÁ MODERNÍ CENTRUM POLYMERNÍCH SYSTÉMŮ Stavbu výzkumného komplexu Centra polymerních systémů zahájila Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Díky projektu vznikne moderní pracoviště garantující světové parametry pro výzkum polymerních systémů, kde najde práci přes 120 vědců z ČR i ze zahraničí, kteří budou zkoumat např. polymerní nanovlákna, materiály pro medicínské aplikace, biopolymery či inteligentní polymerní materiály. „Ve výzkumu polymerů dosahuje UTB mezinárodní úrovně,“ říká rektor prof. Petr Sáha.

DOKTORSKÉ STUDIUM NA VŠE VŠE v Praze nabízí pro rok 2013/2014 místa doktorandů v programech finance a účetnictví, mezinárodní ekonomické vztahy, politologie, ekonomika a management, aplikovaná informatika, kvantitativní metody v ekonomice, ekonomie a hospodářská správa. Všechny jsou akreditovány i v angličtině. Přihlášky se podávají do 15. 5. 2013. Přijímací zkoušky se konají  21. 6. 2013 (náhradní termín 13. 9. 2013). Více na www.vse.cz/doktorandi.


69

KariĂŠra

www.studenta.cz


70

Studium / Rozhovor

květen 2013

„TAK TAKHLE NE, PANE MINISTŘE“ Bojuje za práva studentů proti státním úředníkům, lobbistům a všem nepromyšleným pokynům shora. I když jeho práce není na první pohled vidět – pokud se tedy zrovna neprotestuje v ulicích jako loni při Týdnu neklidu – není o nic méně intenzivní. Miroslav Jašurek předsedá Studentské komoře Rady vysokých škol, a když vidí, že se v akademické obci děje nějaká nepřístojnost (nezákonné poplatky za studium, odpískání studentských slev na jízdném apod.), nebojí se zakročit. Co je na systému vysokého školství v Česku dobré a co špatné? Začnu s tím, co je dobré. V posledních letech se výrazně zvýšil počet studentů. Dokonce takovou rychlostí, jaká je ve světě unikátní. Co ovšem příliš nerostlo, je objem financí a počet akademických pracovníků. Dobré je, že se s touhle situací dokázaly školy vypořádat, aniž by nějak výrazně omezily nabídku oborů a kvalitu výuky. Také nezaměstnanost absolventů je tu jedna z nejnižších v Evropě. Co ve školství chybí, jsou logicky finance. A také nějaká ucelená strategie toho, jak spolu souvisí základní, střední a vysoké školství. Je podle tebe na školách příliš studentů? Je jich tam víc než v minulosti, a je to dobře. Ještě před patnácti lety studovalo minimum lidí, na práva se například dostal jeden ze dvaceti uchazečů. Lidé, kteří byli schopni studovat, nedostali

šanci, protože školy neměly místo. Teď je situace o mnoho lepší. Školy mají svoje přijímací zkoušky a možnosti selekce a nepřijmou nikoho, kdo na studium nemá.

S čím vysokoškolská reforma nemůže hnout? Hlavně s tím, co není vinou vysokých škol. I na vysokých školách se často nadává na to, že tam přicházejí studenti, co nic neumějí. Jenomže tohle je problém, který vzniká daleko dříve. Na střední škole, dokonce na základní. A má na tom svou vinu mnoho faktorů, včetně nastavení systému předškolní výuky, kdy stát už dnes nemá žádné nástroje k tomu, aby uhlídal, co se děti ve školkách učí. I proto je nezbytná nějaká obecnější školská koncepce. Loni se protestovalo proti vlivu byznysmenů na studium. Firmy jsou ale těmi,

kdo pak studenty zaměstnává. Kde je hranice zdravé propojenosti byznysu a vzdělávání? Třeba v Německu tato komunikace probíhá velmi intenzivně, na celorepublikové úrovni v rámci různých sdružení, a výstupy směrem k vysokým školám jsou pak už výsledkem rozsáhlejší diskuse. V Česku je v rámci této debaty jediným výrazným zástupcem zaměstnavatelů Svaz průmyslu a obchodu, což je subjekt orientovaný pouze jedním směrem a má požadavky specifické pro své zaměření, které ovšem mohou být v přímém rozporu třeba s požadavky IT sektoru, sektoru služeb a jiných. Jaká je nálada při jednání o reformě nyní? Ministerstvo dlouhodobě komunikovalo poměrně zvláštním způsobem. Mezi rektory, vyučujícími i studenty se tak ztratila důvěra v to, že když


71

Studium / Rozhovor

ministerstvo chce něco měnit, tak že to třeba i myslí dobře. A velmi těžko a pomalu se obnovuje.

nedá, tak k tomu mám ještě na univerzitě zaměstnání, dělám analytickou činnost.

Miroslav Jašurek – vede Studentskou komoru Rady vysokých škol (SK RVŠ) – vystudoval politologii na Univerzitě Karlově – působil v Evropské studentské unii – vysokoškolské politice se věnuje i v doktorském studiu

Proč jsi do SK RVŠ vstoupil? Byl jsem tehdy členem Akademického senátu, z čehož vyplývá, že mě fungování univerzity zajímalo už dřív, přišlo mi to zajímavé a důležité. Pak se začala řešit vysokoškolská reforma a diskutovalo se o tom, co se děje, na celostátní úrovni. A to mě zaujalo. Když je člověk z jedné univerzity, tak má povědomí jen o ní, kdežto tady se věci řešily na globální úrovni. Svět najednou nekončil za plotem jedné univerzity. Zpětně můžu říct, že mi to hodně dalo jak osobnostně, tak co do způsobu uvažování o věcech.

Co děláš v „civilním“ životě mimo SK RVŠ? Ještě pořád studuji, jsem doktorand na katedře veřejné a sociální politiky FSV UK, kde se zabývám, ne úplně překvapivě, vysokým školstvím. A protože se z doktorského stipendia příliš přežít

Jaká je pracovní doba předsedy SK RVŠ? Mám za úkol reprezentovat komoru navenek, takže se účastním mnoha jednání s ministerstvem, zasedání Rady vysokých škol apod. Musím studovat různé materiály, koordinuji činnost SK RVŠ a její veřejné výstupy. Je to každodenní práce, nemáme prázdniny ani v létě. Sice se toho v tom období příliš neděje a schůze nepořádáme,

▼ inzerce

www.studenta.cz

protože by to snad hraničilo s týráním, ale občas se nám ministerstvo pomstí a nahrne na nás nové materiály zrovna tehdy.

Co ti působení ve Studentské komoře dává? Zajímám se o vysoké školy dlouhodobě a i v odborné rovině. Být při tom i fakticky je pro mě zkrátka hrozně zajímavé. Chceš pokračovat do „velké politiky“? Kdybych měl odpovědět jako „velký politik“, tak bych řekl: Nikdy neříkej nikdy. Moje priorita to ale určitě není, láká mě spíš setrvání v akademické sféře. Baví mě to a společnost inteligentních lidí mi přijde jako velmi příjemné pracovní prostředí. Máš nějakou vysněnou práci? Zlé jazyky by možná řekly ministr školství. Ale takhle já nepřemýšlím. A jestli čekáš, že řeknu rektor, tak taky neřeknu. Text: Markéta Paráčková, Foto: Martin Mičánek


72

Speciál

květen 2013

ČESKÁ STUDENTSKÁ UNIE: 13. KOMNATA ČESKÝCH STUDENTŮ Považují se za tvář českých studentů, ovšem svými praktikami se stávají spíše jejich 13. komnatou. Česká studentská unie (ČeSU) je sama o sobě zvláštní organizací. Na jedné straně pořádá odborné konference a snaží se studenty vzdělávat, na té druhé je černou dírou velkých finančních příjmů a právně nespecifickým útvarem.


73

Členství v instituci s tak vznešeným názvem jako Česká studentská unie se nabízí jako nejsnadnější cesta, jak být pod jednou střechou se všemi studenty a být tak u rozhodování o hlavních vysokoškolských tématech. I proto se řadu let hlásila některá studentská sdružení k ČeSU. Chtěla být součástí něčeho velkého, co sjednocuje myšlení nás mladých a stále nadšených lidí. Jenže právě to nadšení poslední měsíce rychle vyprchává. Stačí se pokusit najít ČeSU v obchodním rejstříku nebo databázi občanských sdružení. Marná snaha. Instituce, která žije z vysokých finančních příjmů právě díky tomu, že si hraje na organizaci zaštiťující všechny české studenty, v podstatě neexistuje. „Přestože nemají žádnou právní podobu, Michal Novák (zakladatel ČeSU, pozn. red.) opakovaně vystupuje jako předseda této unie. Studentská unie UK s ním přitom nikdy nebyla v kontaktu. Překvapilo nás, že někdo takový vystupuje jako zástupce všech českých organizací,“ divil se už před třemi lety Vojtěch Kopal, radní Studentské unie Univerzity Karlovy, a dodal: „My ani žádný z našich členských spolků působících výhradně na Karlově univerzitě se k ČeSU nehlásíme.“ Podobně reagovala například i Studentská unie ČVUT, UTB ve Zlíně nebo Akademické centrum studentských aktivit v Brně. Zády se k ČeSU muselo po řadě nesrovnalostí otočit i uznávané Evropské sdružení studentů práv (ELSA). „Zpočátku jsme se snažili v České studentské unii pomoci vytvořit vnitřní předpisy, které by ČeSU dopomohly k právní subjektivitě. Ona je ale nikdy nepřijala, a do dnešního dne je tak nekontrolovatelným a netransparentním subjektem s velkým příjmem peněz,“ zní v oficiální zprávě ELSA Česká republika k vystoupení z ČeSU. „Finance poskytované partnery na podporu projektů zapojených organizací jdou na účet, o jehož existenci nemá nikdo ze sdružených organizací žádné informace.“ I proto ELSA ČR loni v prosinci oficiálně vystoupila z ČeSU. Nejen studentské unie se však spálily s praktikami ČeSU. Čerstvou zkušenost má i rozvojové a poradenské centrum VŠE a ČVUT, které nazvalo společný projekt těchto dvou vysokých škol EconTech. Slibné začátky ale nabourala zvláštní snaha napodobit tento projekt ze strany ČeSU, když svůj nově vycházející časopis nazvala velmi „originálně“ EkonTech.

„Když jsem se o tom dozvěděla, chtěla jsem

Speciál

se dohodnout na spolupráci nebo je požádat o změnu názvu, protože je to samozřejmě zavádějící. Dodnes má snaha zůstala téměř bez odezvy. Obrací se na mě řada partnerských firem, kterým musím vysvětlovat, že tyto dva projekty spolu vůbec nesouvisejí,“ zlobí se Ilona Prausová z kariérního centra ČVUT, respektive projektu EconTech. Podobných případů bychom našli celou řadu, přitom na první pohled ČeSU nepůsobí pro studenty jako neužitečná. Naopak, pořádá zajímavé konference, zve k diskusím odborníky a působí seriózně. Veškerou tuto snahu však hatí její vystupování. Že něco není v pořádku, zaznamenal i Jakub Hojer z projektu VAŠE liga (dříve VŠ liga). Největší amatérská sportovní liga byla dlouhé roky označována jako partner ČeSU, i když mezi těmito organizacemi neprobíhal žádný kontakt. Když na to vedení ČeSU Hojer upozornil, setkal se s dotazem: „Kdo že vlastně je?“ Tomu se musel jako hlavní představitel jen nevěřícně pousmát.

www.pravdaocesu.cz

Kdo stojí za ČeSU a jaké projekty dělají? Jarka Kořená – předsedkyně ČeSU a Stavovské unie studentů Ostrava Zuzana Věšínová – tajemnice ČeSU Bratři Novákové Jedinou podstatou oficiálního fungování ČeSU je web na adrese www.cesu.cz a ochranná známka loga, jež patří Asociaci studentů a absolventů, kterou spoluzakládal Michal Novák (stejně jako ČeSU). V subjektu figuruje i jeho bratr Daniel Novák.

„Moje reakce byla celkem rychlá – když jsme s kolegy slyšeli a pak i zažili, jaké praktiky ČeSU dělá, rozhodli jsme se vystoupit. Nemám rád, když někdo kopíruje cizí projekty a jedná stylem, že kdo nesouhlasí, bude mu odebrán přístup do diskuse,“ vysvětlil Hojer.

Absurdistán Organizace, která není oficiálně registrována, nemá právní základ, de facto neexistuje. Nemůže tak mít bankovní účet, oficiální vedení ani vnitřní stanovy. Pokud byste ji chtěli zažalovat, máte smůlu, nemáte co žalovat. Přesně na této bázi funguje ČeSU. Neexistující instituce snažící se zastupovat české studenty.

Závěrem je potřeba dodat, že myšlenka národní studentské unie sama o sobě není špatná. Však také většina členů a členských organizací ČeSU ani neví, jakou hru jejich představitelé rozehrávají, a pracují s dobrým úmyslem. Bohužel fakt, že ČeSU není žádným oficiálním právním subjektem, nabízí řadu otazníků. Na jaký účet mizí velké finanční příjmy? Jak se v podobné „instituci“ utvářejí vnitřní předpisy a jak mohou její členové o čemkoliv oficiálně hlasovat? Odpovědi neexistují, stejně jako právní forma České studentské unie.

Ačkoliv Michal Novák není nikde mezi členy vedení na stránkách ČeSU uveden, podle informací od členů unie ji ovládá a řídí: „V organizaci, která se tváří, že zastřešuje nejvíce studentských klubů v ČR, má Michal Novák absolutní rozhodovací pozici. Demokratické principy, otevřená diskuse a možnost svobodné volby jsou v ČeSU neznámým pojmem,“ popisuje Stanislav Šefl, dnes již bývalý první viceprezident Studentské unie ČZU (člena ČeSU), spolupráci s Novákem. „Na případné výhrady ohledně vedení ČeSU reaguje zpravidla alibisticky a při svém vystupování působí velmi sebejistě. Kritiků se snaží rázně zbavit – byl jsem svědkem cílených pomluv, vyhrožování a zastrašování. Způsob, jakým Michal Novák řídí ČeSU, se jevil velmi vzdálený od mé původní představy o organizaci, která hájí zájmy studentů. Nejen fungovaní ČeSU, ale také zvýšený tlak a snaha o ovlivňování vedení SU ČZU mne vedly k rozhodnutí ze SU ČZU vystoupit.“

www.studenta.cz


74

ČeSU kromě odborných přednášek a konferencí na vysokých školách spustila několik dalších komerčních projektů: Miss Studentka ČeSU nově pořádá soutěž krásy českých studentek. Původně unie stála o spolupráci s Miss Academia, která má u nás více než desetiletou tradici a pořádá ji Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Organizátoři odmítli a ČeSU přišla s konkurenčním projektem, přičemž navíc nepravdivě tvrdí, že Miss Studentka je první celorepublikovou miss vysokoškolaček.

Fakulta roku Minulý rok spustila ČeSU projekt Fakulta roku. S tvorbou webu se ale vůbec neobtěžovala a zkopírovala web soutěže Kolej roku, a to včetně grafiky a obsahu s texty. „Když se od nuly vytváří nový projekt, je přirozené, že se tvůrci inspirují u jiných a sledují podobně zaměřené projekty. V tomto případě ale inspirace překročila všechny hranice a web je prakticky totožný s naší prací na webu kolejroku.cz. Jak ostatně můžete vidět sami,“ říká o podobě stránky www.fakultaroku.cz Michal Šamánek, ředitel společnosti Sherwood Media, která stránky www.kolejroku.cz vytvořila.

Speciál

Průzkumy ČeSU pravidelně média zásobuje svými průzkumy, které se týkají například oblíbenosti firem nebo názoru studentů na reformu školství. Několikrát skrze ně vystupovala v médiích jako zástupce českého studentstva. Mezi odborníky však tyto průzkumy vzbuzují pochybnosti o své vypovídací hodnotě a transparentnosti. „Do výzkumu je třeba zahrnout nejen různé školy, stupně a formy vzdělávání, pohlaví studentů, ale i regionální rozložení, rozložení mezi různými fakultami a obory. Centrum pro výzkum studentského mínění, které pro ČeSU výzkumy realizuje a analyzuje, nemá veřejně dohledatelnou metodiku ani podrobnosti o datových souborech, se kterými pracuje, což vzbuzuje pochybnosti samo o sobě,“ říká socioložka a novinářka z UK Kateřina Kňapová. EkonTech Od října 2012 vychází tištěný komerční magazín EkonTech pro studenty ekonomie a techniky. Název je až nápadně podobný déletrvajícímu a úspěšnému projektu ČVUT a VŠE EconTech (více v textu). Špatné zkušenosti s Michalem Novákem v EkonTechu má i Aleš Pitín, majitel CEO Easy Media, největšího vydavatele médií pro středoškoláky: „Půl roku jsem zastával pozici šéfredaktora časopisu EkonTech. Během té doby jsem se dostal mezi nejužší skupinu lidí, která ČeSU řídí. Do časopisu jsem vstupoval s velkým nadšením a ideály, časem se však ukázalo, že jediným a absolutistickým vládcem ČeSU je Michal Novák, ten řídí ČeSU skrze svého bratra Daniela Nováka a tajemnici Zuzanu Věšínovou. Mimo něj nemá v ČeSU nikdo pravomoc o čemkoliv rozhodovat, z toho důvodu se spolupráce s Michalem Novákem ukázala jako nemožná a já jsem se rozhodl časopis opustit,“ říká Pitín a pokračuje, „ČeSU není oficiálně založeným občanským sdružením a nemá stanovy ani jednací řády, což Michalu Novákovi umožňuje dělat si, co se mu zlíbí. Michal Novák své jednání staví na ústních dohodách, tyto dohody jsou pak bez písemné smlouvy těžce vymahatelné. Michal Novák mi za mou práci v časopise nezaplatil, dodnes dluží mně a mým grafikům desítky tisíc korun za půlroční práci.“ Jako vydavatel časopisu EkonTech je vedle neexistující České studentské unie uvedeno i občanské sdružení ASA, které také založil – Michal Novák. Vyjádření ČeSU Během příprav článku jsme poskytli prostor pro komentář k uvedeným skutečnostem oficiálním zástupcům ČeSU (Věšínová, Kořená), bez reakce. Michal Novák se s naší společností odmítl bavit úplně.

květen 2013

Nejvýznamnější studentské organizace s ČeSU odmítají spolupracovat SK RVŠ – Studentská komora Rady vysokých škol (oficiální zástupci českého studentstva) se od ČeSU distancovala už v roce 2009: „Aktivity těchto dvou funkcionářů (Michala Nováka a Adama Soustružníka – pozn. red.) nemají jasnou podporu studentských organizací. O ustanovení ČeSU neproběhlo na konferenci (…) žádné hlasování, stejně tak se nekonala volba jejího vedení. ČeSU proto není reprezentativním orgánem aktivních studentů,“ stojí v oficiálním prohlášení. SU UK – Studentská unie Univerzity Karlovy členství v ČeSU odmítla v roce 2011 kvůli nejasnému způsobu financování konferencí. „Z dostupných zdrojů je možné, že za celým tímto projektem stojí soukromý subjekt,“ je uvedeno v oficiálním stanovisku. A stejný názor v ní panuje dodnes: „ČeSU je pro nás nečitelná. Nevím ani, s kým tam jednat, aby to bylo závazné – minulá předsedkyně Markéta Šestáková prohlásila, že to, že je předsedkyně, neznamená, že organizaci řídí,“ říká současná prezidentka SU UK Markéta Havelková. SU ČVUT – Studentská unie Českého vysokého učení technického do ČeSU také nevstoupila. „Nechtěli jsme s nikým, kdo nemá jasnou strukturu a právní základ, spolupracovat. Neměli jsme ani žádný důvod do ČeSU vstoupit, nenabízejí nic, co by nás zajímalo,“ říká Tomáš Zloch, který unii vedl do února 2013. ACSA – Akademické centrum studentských aktivit také není členem ČeSU. Důvod? „Jedná se o rozporuplnou skupinu s nejasnou organizační strukturou a právní subjektivitou. ACSA je otevřeno spolupráci s každou transparentní studentskou organizací, jejímž upřímným posláním je podpora studentů.“ SU UTB – Studentská unie Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s ČeSU nespolupracuje kvůli jejímu nejasnému právnímu statusu: „Myslíme si, že organizace, která vybírá od svých členů peníze a požaduje od nich propagaci akcí třetích stran, by měla být schopná přehledně doložit, co se s takto získanými prostředky děje a kdo za ně nese odpovědnost,“ uvádí prezident unie Marek Klos. ELSA – Evropské sdružení studentů práv z ČeSU vystoupilo: „Již vícekrát si ELSA ČR nepřeje být s tímto celkem spojována. ELSA nemůže souhlasit s tím, jak jsou organizace v ČeSU dlouhodobě využívány k prosazování především politických zájmů jednoho člověka.“


75

Speciál

www.pravdaocesu.cz

který si musíme vyběhat sami. Jsme normální transparentní s. r. o., platíme daně, dáváme práci spoustě studentů, rozvíjíme se, snažíme se, co to jde, a zároveň prostřednictvím našich služeb pomáháme ostatním. Svoji práci máme rádi stejně jako náš skvělý kolektiv. A přesně tohle někomu nedá spát. Už více než rok jsme konfrontováni s českou podnikatelskou realitou. Stáváme se terčem nehorázných pomluv, našim klientům je vyhrožováno, rektory VŠ zaplavují nenávistné fámy na náš účet. Už více než rok vše pokorně snášíme a soustředíme se na sebe. Vývoj v posledních měsících nás však donutil k tomu, otevřeně vystoupit a přidat se k nejvýznamnějším studentským uniím v ČR s jasným postojem – ostře se distancujeme od neexistující a neseriózní organizace zvané Česká studentská unie (ČeSU), jejíž vedení za vším stojí. Na následujících stránkách najdete pravdu o tom, jaké praktiky ČeSU používá pro to, aby získala peníze a vliv. V našem sporu totiž nejde o nic jiného než o konkurenční boj. ČeSU je neexistující, prázdná bublina, občanské sdružení v pozadí však má své „majitele“, kteří si fakturují statisíce za inzerce. Zároveň o sobě pokrytecky tvrdí, že jsou nekomerční, a členské organizace jen zneužívají jako svůj mediální štít. Konkurovat kvalitou moc neumějí. Proto zvolili jinou strategii – poškodit naši pověst a shrábnout odpadnuté peníze do svých projektů. Překroutili jeden novinový článek a vytvořili si vlastní fikci o našem napojení na politickou stranu Věci veřejné, která stojí na jediném faktu – že Adam Kožela chodil s Kristýnou Kočí. Vyjádření k tomuto tématu, které nenechá nikoho na pochybách, najdete v závěru tohoto speciálu.

Konkurence po česku: anonymy, vyhrožování a lživé útoky

Při čtení následujících stránek si možná řeknete, co za člověka je vůbec schopno tak šílené a nenávistné rétoriky. Jsou to lidé často z vašeho blízkého okolí, kteří nedokážou přežít cizí úspěch. Nežijí svůj vlastní život, ale neustále sledují ostatní. Cítí se ukřivděně. Od lepších se neučí, ale závidí jim. Jedinou živnou půdou jsou pro ně internetová fóra a Facebook, kde ožívají a cítí se silní. Osobní schůzku a diskusi však odmítnou a při náhodném setkání uhnou pohledem. Jsou to zbabělci odkázaní svou povahou k celoživotnímu neštěstí.

Vystudoval jsem Ekonomickou univerzitu ve Vídni, kde nás učili, jak se má podnikat (alespoň tedy v kultuře německy mluvících zemí). Profesoři nám na příkladech úspěšných firem roky vštěpovali do hlavy základní hodnoty, jak uspět a být zároveň přínosný pro společnost. Neustálá inovace, sázka na kvalitní a motivovaný tým lidí, profesionální a zároveň pokorný přístup ke své cílové skupině, zajištěné financování, pracovitost a zodpovědnost. Stejně, jako je tomu ve sportu, jsme slýchali, že konkurence je zdravá a nezbytná. Můžeme se od ní učit a nutí nás být ještě lepšími.

V závěru bych rád zdůraznil, že si vážím jednotlivých studentských organizací, které jsou v dobré víře členy ČeSU a o praktikách své „reprezentace“ mnoho nevědí. Odvádějí na svých univerzitách spoustu úctyhodné práce, která si zaslouží podporu. Náš spor není s nimi, ale pouze s jednou osobou ve vedení ČeSU – se zakladatelem a ideovým vůdcem Michalem Novákem (který u nás mimochodem před lety pracoval jako zapálený obchodní zástupce).

S těmito ideály jsme se s kolegou Adamem Koželou vydali v roce 2006 do Prahy od nuly budovat náš vlastní sen – dělat média pro studenty. Dnes, po sedmi letech dřiny, čte každé vydání našeho magazínu Studenta 95 000 vysokoškoláků, téměř 25 000 nadšených studentů navštívilo naše Light show na VŠ kolejích v průběhu dubna za účasti všech televizních stanic, další tisíce potom ostatní party, jako je Suit up nebo Miss VŠE. Náš portál na spolujízdu autem Jízdomat.cz využívá téměř 50 000 mladých lidí, kteří zároveň šetří peníze a životní prostředí. Skrze UNIjobs.cz pomáháme najít práci stovkám z vás každý měsíc. Ano, jsme komerční subjekt. Nemáme žádné granty, dotace, podpory ze strany nejrůznějších nadací. Nemáme nic kromě tvrdého komerčního chleba,

Děkuji Vám za podporu a čas věnovaný čtení těchto smutných řádků. S úctou Tomáš Rašner, ředitel Studenta Media

Vzhledem k tomu, že se nám hlásí spousta lidí s podobnými zkušenostmi, rozhodli jsme se založit web www.pravdaocesu.cz, kde od této chvíle zveřejňujeme všechny dopisy, zprávy a pravdivé příběhy o ČeSU v plné podobě. Pokud chcete zveřejnit ten svůj, ozvěte se nám.


76

Speciál

květen 2013

DOPISY FIRMÁM A UNIVERZITÁM Na následujících několika stránkách přinášíme dopisy Michala Nováka, zástupců ČeSU a anonymů s nápadně podobnou rétorikou a stejným obsahem s cílem poškodit své konkurenty v očích obchodních partnerů, akademické veřejnosti. Všechny dopisy a e-maily přetiskujeme neupravené, včetně gramatických chyb. Další dopisy najdete na www.pravdaocesu.cz. DATUM: DUBEN 2012 VÝŽIVNOST

*****

OBCHODNÍ KOMUNIKACE A RÉTORIKA MICHALA NOVÁKA Z ČESU PŘI SNAZE ZÍSKAT INZERTNÍ PARTNERY (Společnost si přála při masovém zveřejnění zůstat v anonymitě. Pro účely vyšetřování je však ochotna vše dosvědčit. Obsah mailu je vykrácen o důvěrné informace.)

From: tajemnik@cesu.cz PM Sent: Thursday, April 05, 2012 4:18 To: XXX Cc: zuzana.vesinova@seznam.cz otázka budoucí Subject: Česká studentská unie: spolupráce

mezi ČeSU a studenty ě jednáte ČeSU odmítla. O situaci skupinu studentů s níž dlouhodob ,,démonizovat». To se jim bohuČeSU jí chtě které , další a k článe korupčníky vypovídá i tento izaci-na-czu czu/398-veletrh-studentskych-organ žel nedaří. www.izun.eu/kultura-na. . . . . . . . . ..

l je docela dlouhý,

emai l a tím i zklamání z objasnění. Můj Dobrý den pane XXX, děkuji za emai tku... začá u na proto nejdůležitější body a rady shrn ...........

é Věci Veřejné (nahrástudentů, aby se neopakovaly druh 2) dejte si pozor na praktiky oněch dopisů) => máme ých ačsk udav ání posíl vání, edito diskr vání na mobilní telefony, záměrné ČZU! z ti enos ní negativní zkuš s těmito studenty právě tyto vlast ........... jete toto vytvoříse kterými již dlouhodobě spolupracu 5) ... Ze skupiny korupčních studentů, pokračování v Kočí ýny Krist áme dočk se zcela jistě te jen velmi těžko. A když už, tak pak ale rád, že vidím, zazněly negativní reference: ... Jsem Add skupina studentů ČZU, od které ži přiřadit jména. doká si ktů proje dle a jete pracu spolu že s touto skupinou již dlouhodobě naše materiály má , řekl Vám důvěrné informace a že Jen mě mrzí, že jsem Vám důvěřoval nyní korupční síť studentů... studentů na ČZU. ty a univerzity mluvil (...) o korupci Otevřeně jsem totiž na senátu fakul naší univerzity, ale z ne l přiše dopis proto je silná síť, Velmi důležité pro vás je, že korupce zuje zmíněná provo právě u zájem o Miss Agro, ktero z ČVUT, která měla a stále ještě má Studenta (ověřit lze na jných Veře Věcí azín mag na jená napo skupina studentů korupčníků webu www.missagro.cz/partneri)... Add moje rétorika: ušek v podobě této , protože s korupčníky typu pan Jano 1) návrh ani nemohl být diskutován . Když se podíváte ČeSU z nikdo ani ně, osob já du nebu vat skupiny studentů nikdy spolupraco korupcí. Onu s ny spoje ou NEjs které e, ty organizac na stránky ČeSU, zjistíte, že tam jsou

přímo a otevřeně za své názory nestyděl a říkal věci 3) add moje rétorika: nikdy jsem se eně), i proto teď za mnou otevř věci říkat budu že , práce (i toto jsem říkal na začátku spolu korupci bojují. organizacemi,které proti studentské stojí celá ČeSU se 40 studentskými pokřivenou totiž Mají í. chyb i velm korupčníkům Tato obrovská síla bohužel studentům ývá nic jiného, než spolupracovat nezb jim tak a vat praco spolu ce morálku, nikdo s nimi nech se Studenta média a tím VV. m, abyste si dávali , než si umíte představit. Proto prosí Korupce mezi studenty je daleko větší založení ČeSU si u Již zům. z přesvědčení, kdo kvůli peně velký pozor, jak XXX spolupracovat liková unie založila (více epub celor jako unie, ntská stude á ,,mocné síly» nepřály, aby se Česk y obrovskou sílu. v této podobě mají jinde v zemích Evrop v příloze), protože studenti jednotní u: ntstv stude t pozor v českém Mohu být i konkrétní, na koho si dáva a Studenty (http://m. ), důkaz zde: o propojení Víta Bárty Studenta Media (časopis Studenta tudenti-diskusi-sitli-s y-odm pravd o-doo k-byl ani/ja ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelav -dobesem) na ČVUT, UK se Studentou a zbylými organizacemi Asociace studentů ČZU (spolupracuje t24/212411034000061dio-c 7-stu 9176 01014 ady/1 z/por atd.), důkaz zde: www.ceskatelevize.c + odkaz o propojení s Miss Agro výše. -studenti-k-pripravovanym-akcim entská komora Rady á unie UK, Studentská unie UTB, Stud Studentská unie ČVUT, Studentsk , kde jsou ty samé osoby školy é vysok odné svob za tivy Inicia vysokých škol (a její převtělení do it (toto centrum emické centrum studentských aktiv - tito nikdy chtít změny nebudou) Akad í) je šedou eminencí těchto organizac (...) S pozdravem Michal Novák, tajemník České studentské unie

Názor psycholožky: Velmi obecně, pisatel předpokládá spiknutí různých skupin a mocných, je přesvědčen o úniku informací do „nepřátelských“ rukou, přičemž se ale neopírá o objektivní fakta. Pravděpodobně se u pisatele jedná o psychotickou poruchu typu paranoidní schizofrenie. Mgr. Alexandra Hrouzková

Naše reakce: Požádali jsme o vyjádření psychologa. Komentář: WTF?? Michale, tobě opravdu straší ve věži. V řadách strašlivých korupčníků jsou samozřejmě všichni, kteří ČeSU již roky odmítají. Takto reprezentuješ hlas všech svých členských organizací?


77

Speciál

DATUM: ČERVEN 2012 VÝŽIVNOST

*****

Anonym adresovaný téměř stovce klientů Studenta Media. Dopisy odešly poštou ke 3–5 lidem z vrcholného managementu firem.

www.pravdaocesu.cz

Naše reakce: Trestní oznámení na neznámého pachatele (červen 2012). Komentář: Hustééé. Literární majstrštyk, chlapci, který však bohužel nedává smysl. Nás financují VV a zároveň my je prostřednictvím inzertních partnerů? Skutečně si myslíte, že takto zoufaleckou výhrůžkou zastrašíte svobodné rozhodování privátních firem?


78

Speciál

květen 2013

DATUM: DUBEN 2012 VÝŽIVNOST

****

DOPIS ADRESOVANÝ VŠEM REKTORŮM VYSOKÝCH ŠKOL V ČR

Vážená paní rektorko, Kožely Studenta Media, s.r.o. (majitelů Adama dovoluji si Vás informovat o kauze firmy repubČeské v ch školá ých vysok na z nta.c is Stude a Tomáše Rašnera), která vydává časop dit. poško velmi může Vás i a nty vysokých škol lice. Tato kauza aktuálně vře mezi stude né díky s korupční politickou stranou Věci Veřej Kauza této firmy je dlouhodobě spojena la izova organ tví škols trovi minis jako kterému napojení na Víta Bártu a Josefa Dobeše, k na České pozici: http://www.ceskačláne být může ů důkaz z ím Jedn nty. schůzky se stude -s-dobesem ylo-doopravdy-odmitli-studenti-diskusi pozice.cz/domov/veda-vzdelavani/jak-b Česká pozice: Část článku ze zpravodajského portálu čnost, , narazili jsme na jednu zajímavou skute textu to tomu k ady podkl i Když jsme sbíral bylo zapsáno 1. března které čko, eséro o Jde . Media nta Stude která se týká vydavatelství České nty. Mezi podporovateli jsou firmy jako 2006 a vydává tištěný magazín pro stude POZICE É ČESK ací inform podle je a Kožel Adam dráhy či Accenture. Již zmíněný jednatel s nějak snad to sí Souvi é. zvolené za Věci veřejn bývalý přítel poslankyně Kristýny Kočí Dobešovým ministerstvem?

pci budeme upozorňovat i česká média. Zástu však pokračuje i nadále a my na tuto kauzu vysokých škol a snaží se Věci y děkan a ry rekto ovat oslov i začal firmy Studenta Media totiž ří již byli ctvím svého časopisu Studenta. Někte Veřejné dostat zpět do „hry“ prostředni touto firmou podvedeni. ý í i Vás, rádi bychom apelovali na Váš zdrav Protože firma Studenta Media jistě oslov ě vtáhnout Vás stran cké politi bné pochy jiné nebo úsudek a nedovolili Věcem Veřejným do politické hry. škola může mít podepsanou smlouvu Dovolujeme si Vás upozornit, že i Vaše (dříve společnost TA Promotion nebo Media o umístění stojanů firmy Studenta se u Vás může rozdávat časopis Studenta Eurocampus) v prostorách školy nebo . Věcem Veřejným přímo k Vašim studentům p přístu dávat omě nevěd a tím můžete ovny, kdy se Věci Veřejné dostali sněm necké posla do mi volba před Stejně jako tomu bylo do politiky díky hlasům mladých lidí.

sí ntského mítinku Studenta Media souvi „Mohu se domnívat, že organizace stude to bylo jednou z příčin, proč jsme se i neboť u, Bárto Vítem s y Kožel a se spoluprací Adam nkyně mné dohodě,“ řekla ČESKÉ POZICI posla s Adamem loni na jaře rozešli po vzáje . Celá kauza svého podle ntář kome udělá jistě Kočí. Ve světle této domněnky si každý

*****

ANONYM ADRESOVANÝ REKTORÁTU VUT V BRNĚ PÁR DNŮ PŘED POŘÁDÁNÍM POPULÁRNÍ LIGHT SHOW NA KOLEJI POD PALACKÉHO VRCHEM. Předmět: Střed oškoláci se rozho dují: VUT nebo ČVUT? A volí ČVUT, když VUT jsou Véčkaři Víta Bárty.. Datum: Mon, 01 Apr 2013 17:58:20 +0200 (CEST) Od: zlatantavic@ email.cz Dobrý den, jsem studentem posledního ročník u technické střed jsem se na techn ní školy a hlásil iku. Jediné dvě vys oké školy, které při byly VUT a ČVUT. padaly v úvahu Myslel jsem, že tak é budu milovat VU T, ale teď se dost být Véčkař, jak se bojím. Nechci začalo na sociální ch sítích a mezi mý říkat VUTčku, když mi spolužáky spolupracuje s firm ou Studenta Media napojenou na Vít , firmou a Bártu. A navíc si dělá legraci z Polic z kolejí VUT: http:/ ie v tom videu /www.youtube.co m/watch?v=R4xIXX mám vysvětlovat pulxA. Jak to svému otci, který u Policie pracuje? Trochu jsem hleda l na webu, proč mi kamarádi říkají Vé jsem toto. O napo čkař a našel jení firmy Studenta Media, která pořád kterou si VUT dává á Kolej roku, i na svůj web!!! píš í i média, napříkla d zpravodajský

S úctou Zuzana Věšínová tajemnice České studentské unie

na mne můžete obrátit.

Naše reakce: Žaloba na Zuzanu Věšínovou (protože ČeSU právně neexistuje a nedají se proti ní podnikat právní kroky). Komentář: Vzhledem k tomu, že celá pomlouvačná kampaň je postavena na jednom výroku poslankyně Kristýny Kočí, požádali jsme ji o vyjádření. Zneužití jejího jména pro konkurenční boj ji šokovalo.

DATUM: DUBEN 2012 VÝŽIVNOST

V případě potřeby dalších informací se

„Výrok pochází z poměrně vyhroceného období náročného soudního sporu. Během dvou let policejního vyšetřování a soudu se neprokázalo žádné spojení mezi Adamem Koželou a Vítem Bártou.“ Kristýna Kočí, poslankyně Parlamentu ČR

web Česká pozice: http://www.ceska pozice.cz/domov/ve vani/jak-bylo-doop da-vzdelaravdy-odmitli-stu denti-diskusi-s-dob se domnívat, že org esem „Mohu anizace students kého mítinku Stu souvisí se spolupra denta Media cí Adama Kožely s Vítem Bártou, ne jednou z příčin, pro boť i to bylo č jsme se s Adam em loni na jaře roz jemné dohodě,“ řek ešli po vzála ČESKÉ POZICI po sla domněnky si každ nkyně Kočí. Ve svě ý jistě udělá kome tle této ntář podle svého. Video jednoho z ma jitelů firmy Stude nta Media u soud tou (http://www.yo u s Vítem Bárutube.com/watch ?v=MSOXGr6W_4 Za pár dní Kolej rok Q) už je vrchol. u a Light Show firm y Studenta Media kolejích POD PALA budou na CKÉHO VRCHEM. Díky VUT, ale Véčk ař být nechci a pů jdu studovat na ČV spolužákům přepo UT. Všem svým šlu tento email tak é, budu sdílet dál sítích. Věci Veřejné na sociálních a Vít Bárta je nejho rší špína v Čechác s touto špínou VU h a když T spolupracuje, ať má ještě větší ostud u, než má. Student SŠ

Naše reakce: Ach jo. Komentář: Véčka, véčka, véčka. Ten otec u policie nás ale totálně zabil :-)) Pokud jste promo video na Kolej roku 2013 neviděli, doporučujeme zhlédnout na www.kolejroku. cz/video-palacak.


79

Speciál

www.pravdaocesu.cz

DATUM: DUBEN 2013 VÝŽIVNOST

***

VÝHRŮŽNÝ DOTAZNÍK ČESU (MAGAZÍNU EKONTECH) NAŠIM INZERTNÍM PARTNERŮM

From: redakce@eko ntech.cz Sent: Thursday, Ap ril 04, 2013 01:12 AM Central Europe Sta Subject: Reportáž ndard Time o korupci - otázky Dobrý den, jmenuji se Adam Ko vář a jsem redaktore m časopisu EkonTe studenty techniky a ch.cz - časopisu pro ekonomie, který vyc hází v nákladu 21 00 Časopis můžete vid 0 kusů třikrát za sem ět v archivu čísel na estr. www.EkonTech.cz. Náš časopis se mimo technická a ekonom ická témata zabývá problémy. Jedním z i celospolečenskými nich je bezesporu kor upce a různé kauzy připravujeme rozsáh s ní spojené. Právě teď lou reportáž o korup ci v politice a o tom politiky a korupce dos , jak se snaží chapad áhnout až do studen la tského prostředí a na bychom se Vaší spo univerzity. Rádi lečnosti zeptali na něk olik otázek, neboť spo Studenta Media, s.r. lupracujete s firmou o. (http://www.studen tamedia.cz/referen Kožely, který dle zpr ce/) majitele Adam avodajského server a u Česká pozice spolup s Vítem Bártou (Věci racuje či spoluprac Veřejné). oval http://www.ceskapo zice.cz/domov/veda-v zdelavani/jak-bylo-do opravdy-odmitli-… 1) Zjišťuje si Vaše spo lečnost reference o svých obchodních par tnerech? Pokud NE, neobává se Vaše společnost rizi ka ztráty dobré pověst domky začnete spo i v případě, že nevělupracovat se společ ností se špatnými ref jakým způsobem je erencemi? Pokud AN ve Vaší firmě nastav O, en proces zjišťování referencí? 2) Věděli jste před zač átkem spolupráce Va ší firmy s firmou Stu telem časopisu Stu denta Media (vydav denta.cz) o spoluprác ai Adama Kožely (majit s Vítem Bártou (Věci ele Studenta Media Veřejné), jak jej kom ) entuje Kristýna Kočí, Adama Kožely, na ser bývalá přítelkyně veru Česká pozice? Pokud věděli, nebojít e se rizika, že spolup rací s touto firmou rá pověst Vaší firmy? může být poškozena Pokud nevěděli a zjis dobtili propojení až nyn nevědomou spolup í, neobáváte se toho, rací s touto firmou že mohla být poškozena dobrá pověst Vaší firm y? 3) Nese ve Vaší firm ě zodpovědnost za inz erci Vaší společnos denta Media, s.r.o. jed ti v médiích firmy Stu na osoba, nebo inzert ního partnera vybírá více zaměstnanců? 4) Je úkolem zodpov ědných osob za inzerc i prověřovat i refere partnery? nce na obchodní 5) Jaká jsou kritéria

pro výběr média, ve

kterém bude Vaše firm a inzerovat? 6) Neobáváte se toh o, že by peníze Vaší spo lečnosti mohly hyp financování nějaké oteticky být použity politické strany? na 7) Zveřejňuje Vaše spo lečnost dle zákona o účetnictví každý rok své účetní závěrky? 8) Požadujete Vaše společnost od svých obchodních partne České republiky? rů, aby dodržovali zák ony

Naše reakce: Celou záležitost jsme předali k vyřešení právním zástupcům. Komentář: Story anonym v bledě modrém. Plivnu, zahrozím, počkám, co to udělá, a nabídnu své služby, které jsou „nekomerční, ultrastudentské a ty jediné správné“. Kdy už konečně pochopíte, že v normálním racionálním světě na nepodložené výkřiky není nikdo zvědavý? Společnosti, se kterými již sedm let spolupracujeme, dobře vědí proč a nemusejí se za své svobodné rozhodnutí nikomu zpovídat. Tím méně někomu, kdo stojí za jejich dveřmi s dlaní nataženou pro jejich peníze.

Pokud ano, jak hodnot íte fakt, že firma Stu denta Media, obchod nosti, zveřejnila svo ní partner Vaší společ ji účetní závěrku nap osledy v roce 2009, a porušuje tak zákon? 9) Máte informaci, že kvůli spolupráci Ad ama Kožely (Student (Věci Veřejné) řeší pok a Media) a Víta Bárty račování spoluprác e s firmou Studenta v České republice, a Media vysoké školy že některé již spolup ráci vypověděly? 10) Máte informaci, že také studenti a stu dentské organizace sami upozorňují na na vysokých školác propojení firmy Stu h denta Media a Vít Bá rta (Věci veřejné)? Děkuji Vám za odpově di. Prosím o jejich zas lání do 10ti pracovníc h dnů. S pozdravem Adam Kovář redaktor časopisu Eko nTe

ch


80

Speciál

květen 2013

DATUM: DUBEN 2013 VÝŽIVNOST

****

HATE NA KOLEJ ROKU NA FACEBOOKOVÝCH STRÁNKÁCH ČESU S MIMOŘÁDNĚ ZAJÍMAVOU DISKUSÍ (samozřejmě po čase smazána, autoři komentářů však dosvědčí)

Naše reakce: Na tohle se snad reagovat ani nedá… Komentář: Jakub Hojer, VAŠE Liga, ke konverzaci na Facebooku. „Do diskuse jsem se zapojil, protože se mi nelíbilo, že v ní nebyl dán prostor argumentům Adama Kožely. V podstatě to bylo jednostranné útočení bez šance se bránit. Naštvalo mě to. Pak se navíc do diskuse zapojil i Jakub Kočí a poté, co zpochybnil financování ČeSU, tak byl zablokován a nemohl dále do diskuse přispívat. Že byly jeho příspěvky smazány, dodávat asi ani nemusím.“

Jak to bylo s Light show v Ostravě? Přes tisíc ostravských studentů hlasovalo, abychom Light show udělali na koleji VŠB-TUO v Porubě. Prezidentka Stavovské unie studentů a zároveň novopečená předsedkyně ČeSU Jarka Kořená však akci shodila ze stolu a svým „likem“ podpořila i výše uvedený facebookový post. Vedení univerzity se korektně postavilo za stanovisko své SU, na což má právo a my to plně respektujeme. Akce v Ostravě prostě nebude. Velmi nás však zaskočila písemná poptávka po Light show z pera kolegy Jarky Kořené Lukáše Křetínského přímo u našich polských partnerů, kteří pro nás akci zajišťují po technické stránce. Naši exkluzivní akci si prostě chtěli ukrást pro sebe.


81

Speciál

www.pravdaocesu.cz

vlastně ani nemohla – jednak jsme se s Kristýnou vídali skutečně velmi krátce, zároveň v tu dobu českou politikou hýbaly zcela jiné problémy a navíc došlo současně s naším rozchodem k praktickému rozpadu Věcí veřejných jako takových. Představa, že bychom z pozice studentského média mohli protežovat nějaké politiky a tím jim v očích studentů zvyšovat preference, je absurdní. Jednak není politika až tak oblíbené téma, abychom o ní mohli psát častěji než jednou za rok, a jednak jsou studenti dostatečně inteligentní a samostatní, aby si názor udělali sami a z jiných zdrojů. Obvinění, že prosazujeme politiku skrze projekty jako Jízdomat.cz, Miss VŠE nebo Kolej roku, patří někam daleko za ploty psychiatrických léčeben.

Jak jsem se (ne)stal „véčkařem“ „Dorosteš do určité velikosti, kdy začneš lidem vadit.“ Nikdy jsem si nemyslel, že se toto motto ze světa byznysu může týkat i nás, děláme přece jeden magazín, pár webů a nějaké party pro studenty. V roce 2012 se ale někdo rozhodl, že naši společnost poškodí. Vyšťoural historii mého osobního života, bývalou přítelkyni Kristýnu Kočí, a rozhodl se, že to použije pro své obchodní zájmy, že tím znehodnotí práci desítek lidí, kteří se na Studentě podílejí. Nepodaří se mu to proto, že co tvrdí, není pravda. S Kristýnou jsem se seznámil při rozhovoru do Studenty na podzim 2010, stýkali jsme se několik málo měsíců na přelomu roku 2010 a 2011 a během divokého období sporů uvnitř VV jsme se rozešli, výhradně z osobních důvodů. Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany a politika samotná nehrála roli ani v našem vztahu – „véčka“ jsem stejně nevolil a ani programově jsem k nim nijak netíhl. Kristýna byla tehdy normální vysokoškolačka, která do velké politiky v podstatě nahlížela a dělala první větší krůčky. To, že jsme se vídali, není žádným tajemstvím, v tu dobu toho byla plná média a věděl to každý, kdo aspoň občas pustil televizi. Žádná politická témata se ale do práce mé nebo mých kolegů nikdy nepromítla a promítnout

Naše činnost vždy byla a bude 100% transparentní. Neděláme nic jiného než to, co čtete v každém vydání, přes inzerenty, které vidíte na našich webech, až po partnery, které potkáváte na našich akcích. Vše je kompletně dohledatelné v archivech (Studenty za posledních několik let jsou na www.issuu.com/Studenta), fotkách, reportážích, obchodním rejstříku a nikde není ani náznak toho, z čeho nás nepravdivě obviňují. Naopak dáváme cíleně prostor všem ideovým i politickým proudům, v minulosti jsme uveřejnili rozhovory např. jak s panem Karlem Schwarzenbergem, tak s Milošem Zemanem, nespočtem ministrů za různé politické strany i se zástupci opozice. Jediné, co na nás objevili, je výrok mé bývalé přítelkyně v článku na serveru Česká pozice k připravované debatě studentů s tehdejším ministrem školství, který se rozhodli překroutit a 100krát opakovat, než by se ona lež stala pravdou. A my se tu snažíme dokázat, že nestane. Proto jsme se rozhodli dát prostor k vyjádření všem, kterých se to týká, a máte to tady černé na bílém. Naivní by byla představa, že fízlovské praktiky skončily s rokem 1989, pomlouvání, posílání lživých a anonymních dopisů, snaha hlavně škodit (a méně tvořit) zůstaly zakořeněné v některých lidech a lidé stojící na pozadí České studentské unie jsou toho živým důkazem. Nemohou nic vytknout naší práci, našim produktům, tak se snaží očernit nás jako osoby. Místo toho, aby se soustředili na svoje podnikání (není to skutečně nic jiného než podnikání, jenom tak nějak načerno) a svoje produkty, kopírují ty naše a nás pomlouvají, kde mohou. Sledují nás, s kým se stýkáme, kam chodíme a co tam děláme. Nemáte odvahu založit si taky vlastní firmu a postavit se nám čelem ve férovém podnikatelském souboji? Místo toho používáte mladé a nejspíš i trochu naivní studenty, kteří váš byznys ještě neprokoukli, na černou práci proti nám. Toto je konkurence po česku? Adam Kožela, ředitel Studenta Media

„Po osobní schůzce s Adamem Koželou (a seznámení se s jím předloženými materiály) jsem byl překvapen, jakým způsobem je starší, drobnější a neinvestigativní článek České pozice z 2. března 2012 opakovaně využíván k anonymnímu napadání společnosti Studenta Media. Dovoluji si proto podotknout, že šlo pouze o veřejné tvrzení poslankyně Kristýny Kočí (tehdy VV), jež mi jej takto doslovně zaslala formou SMS zprávy. Pan Kožela spolupráci s Vítem

Bártou odmítá a v citovaném textu se k této věci i sám vyjadřuje. Musím přiznat, že pro tvrzení poslankyně Kočí jsem později žádné doklady nezískal a věci jsem se jakožto novinář ani dále nevěnoval.“ Martin Rychlík etnolog a redaktor České pozice (autor všude zmiňovaného článku o Studenta Media), vyučuje na Filozofické fakultě UK


82

22 otázek

1. Co považuješ za svůj dosud největší životní úspěch? Manželství. A také svou práci. Dělám, co mě baví, a ještě za to dostávám peníze. 2. Ke kterému zvířeti by ses přirovnal? Mořský koník.

19. Co je nejhorší možný dárek? Špatná striptérka. 20. U kterého filmu jsi naposledy brečel? U šestého dílu Hvězdných válek. 21. Co tě v poslední době nejvíc naštvalo? Sezonní opravy veřejných komunikací v Praze.

4. Jak se zaručeně zbavíš deprese? Kouřením kouzelné dýmky.

22. Co tě v poslední době nejvíc potěšilo? Spolupráce s kapelou Pražský výběr.

6. Jak vypadají mimozemšťané? Jako Raego. 7. Které drogy by měly být legální? Marihuana. 8. Jaký je nejlepší večerníček? Krkonošské pohádky. 9. Co je právě teď tvoje nejoblíbenější píseň? DJ Lobsterdust – Like Pixies In The Sky (Rihanna vs. Pixies).

NEJHORŠÍ DÁREK BYLA ŠPATNÁ STRIPTÉRKA

18. Co ti dalo studium? Skvělý základ k rozvíjení talentu.

3. Kdy a proč ses naposledy opil? Včera, když se k nám nastěhovala moje bejvalka/nej kámoška manželky.

5. Jak bude vypadat konec světa? Až mě přestane sponzorovat Adidas Originals :-)

22 OTÁZEK DOSTAL DJ Rockstar:

květen 2013

10. Ve kterém filmu bys chtěl žít? Ve Hvězdných válkách. 11. Kdybys uměl létat, kam bys letěl nejdříve? Na benzinku pro colu. 12. Co (nebo kdo) nejvíce ovlivnilo tvůj život? Michael Jackson. 13. Která žena má pro tebe největší sex-appeal? Moje žena. 14. Co si myslíš o vztahu na jednu noc? Zábavné. 15. Čeho se nejvíce bojíš? Aktivního kontaktu s mimozemskou civilizací. 16. Komu fandíš? Spartě! 17. Co závidíš ženám? Jejich krásu.

DJ Rockstar/ Dominik Turza (*1983) Studoval 5 let soukromou taneční konzervatoř TCP, maturoval na obchodní akademii a absolvoval na Vyšší odborné škole herecké v Praze. Uspěl v mezinárodním konkurzu pro světoznámou cirkusovou společnost Cirque du Soleil. Momentálně se věnuje taneční, divadelní a hudební produkci. Vyvinul vlastní autorská extraordinérní hudebně animovaná představení, která představil v soutěži Talentmania, kde vystupoval v kostýmu smrtky. V posledních letech se objevuje jako performer, moderátor, herec a DJ.

Tiráž Vydavatel (info@studenta.cz): Studenta Media, s. r. o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, IČ 27678148, Ředitelé vydavatelství: Tomáš Rašner, Adam Kožela Asistentka vedení: Irena Rákosová Inzerce (obchod@studenta.cz): Tomáš Hybeš, Ondřej Reif, Kristýna Kottová, Jana Slavíková Redakce (redakce@studenta.cz): Michaela Raková (šéfredaktorka), Richard Valoušek, Markéta Paráčková, Mariana Kopecká, Petr Plachký, Luděk Vokáč, Pavel Urban, Tereza Seidlová, Marie Tumová, Markéta Březinová, Štěpán Lenk (ilustrace) Fotografové: Jindra Kodíček – UPM8.cz (cover foto), Martin Mičánek, Soňa Rašková, Pavel Cyprich Grafický design: Leoš Kokeš Jazyková korektura: Lucie Horčíková IT department: Tomáš Kocfelda, David Hoza, Jiří Nagy Distribuce: Petr Kubíček, Ondřej Sedláček Copyright © 2013, Studenta Media s.r.o, Studenta vychází 6krát ročně, tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Uzávěrka: 22. dubna 2013, distribuce: 6. května 2013, příští číslo vyjde v říjnu 2013. Registrace MK ČR E 16630


83

TĂŠma

www.studenta.cz


84

Téma

květen 2013

Profile for Studenta

Studenta 32 Květen 2013  

Studenta magazín vydání květen 2013

Studenta 32 Květen 2013  

Studenta magazín vydání květen 2013

Profile for studenta
Advertisement