Page 1

   

Sociale media in mijn klas!                              


STAP 1:  INFORMEREN WAAROM? Het  is  enorm  belangrijk  dat  de  leerlingen  op  de  hoogte  zijn  van  sociale  media.  Ze  komen  hier  in   het  dagelijks  leven  mee  in  contact  (televisie,  vrienden,  ouders,  school).  Sociale  media  kan  vaak  in   een  verkeerd  daglicht  geplaats  worden.  Dit  komt  vooral  door  de  negatieve  gebeurtenissen  uit  het   nieuws  (bv.  facebook  moord).  Zorg  er  zeker  voor  als  leerkracht  dat  je  ook  het  positieve   benadrukt.  Zo  kan  sociale  media  heel  educatief  zijn,  je  kan  bv.  afbeeldingen  opzoeken  op   instagram  omtrent  je  hobby’s.   Lesdoelen:     →   De  leerlingen  maken  kennis  met  sociale  media  op  een  veilige  manier.   →   De  leerlingen  worden  bewust  over  de  rol  van  sociale  media.     →   De  leerlingen  worden  bewust  van  de  invloed  die  sociale  media  heeft  op  ons.  

HOE? Lesverloop:   1.   Bekijk  het  filmpje:   https://www.youtube.com/watch?v=_u3BRY2RF5I&feature=youtu.be&list=PLgdivEi5ZW0 P78zZf-­XImrCqZEHP0uR2K   2.   Vraag  aan  de  leerlingen  verschillende  soorten  media  te  benoemen  en  kom  zo  op  de  term   ‘sociale  media’.   3.   Woordspin  (leerlingen  krijgen  een  beeld  van  wat  je  allemaal  onder  sociale  media  kan   verstaan)   a.   De  leerkracht  schrijft  het  woord  sociale  media  op  bord.     b.   De  leerkracht  deelt  post-­it’s  uit   c.   De  leerlingen  mogen  op  iedere  post-­it  een  woord  schrijven  ivm  sociale  media   d.   De  leerlingen  hangen  het  aan  bord   e.   Klasgesprek   4.   Bevraag  de  leerlingen  over  hun  online  activiteiten.   5.   Sociale  media  logo’s  (de  leerlingen  worden  bekend  met  de  verschillende  soorten  sociale   media)   a.   Leerkracht  toont  enkele  logo’s  vooraan  op  het  bord   b.   De  leerlingen  raden  over  welke  sociale  media  app  het  gaat     6.   Sociale  media  stellingen     a.   De  leerkracht  laat  de  leerlingen  aangeven  of  de  stellingen  waar  of  niet-­waar  zijn.        


STAP 2:  AANLEREN HOE JE OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIK KAN MAKEN VAN SOCIALE MEDIA

WAAROM? Leerlingen gaan  zelf  ooit  ook  actief  aan  de  slag  met  sociale  media.  Het  is  de  bedoeling  dat  ze  dat   op  een  veilige  manier  gaan  doen.  Je  kan  het  veilig  sociale  media  gebruik  alvast  stimuleren  als   leerkracht  door  hen  aan  te  leren  hoe  je  op  een  gepaste  manier  actief  bent  op  sociale  media.  Je   leert  hen  omgaan  met  vriendschapsverzoeken,  privacy  instellingen  en  nog  veel  meer.  Deze   kennis  en  vaardigheden  gaan  ervoor  zorgen  dat  ze  zich  kritischer  gaan  opstellen  tegenover  de   functies  en  mogelijkheden  van  sociale  media.   Lesdoelen:     -   -   -  

De leerlingen  weten  wanneer  ze  een  vriendschapsverzoek  mogen  aanvaarden.   De  leerlingen  weten  dat  er  privacy  instellingen  zijn  die  ervoor  kunnen  zorgen  dat   je  op  een  veilige  manier  aan  de  slag  kan  gaan.   De  leerlingen  weten  hoe  je  het  best  een  veilig  wachtwoord  kan  instellen.  

HOE? Lesverloop:   -­  

 

Bevraag de  leerlingen  over  de  privacy-­instellingen:     →   Wie  kan  je  profiel  zien?   →   Hoe  kan  je  de  ‘toeschouwers’  beperken?   →   Wil  je  dat  je  informatie  alleen  maar  zichtbaar  is  voor  vrienden,  familie?   →   Hoe  weet  je  dat  iemand  die  je  niet  kent  wel  echt  de  persoon  is  wie  hij  zegt  te   zijn?   Demonstreer  hoe  je  zelf  de  privacy-­  instellingen  kan  aanpassen     o   Leuke  tip:  gebruik  een  facebook  account  van  een  ‘klasknuffel’.   o   Leg  hen  zeker  ook  uit  dat  je  na  het  openen  van  je  profiel  je  je  altijd  moet   afmelden.   Doe  de  test  (de  leerlingen  leren  dat  je  niet  zomaar  ieder  vriendschapsverzoek  mag   aanvaarden)   →   http://kenjevrienden.nu/   o   Bespreek  achteraf  de  resultaten  klassikaal  


Stel hen  2  belangrijke  vragen   o   Laat  ze  de  letter  omhoog  houden   o   Bespreek  de  antwoorden   o   Leg  de  nadruk  op  het  feit  dat  je  wachtwoord  persoonlijk  is,  niemand  anders  mag   dit  weten.    

Leg hen  de  regels   tot  een  goed,  veilig  wachtwoord  uit   o   Gebruik  een  wachtwoord  van  minimaal  acht  tekens   o   Stel  nooit  één  enkel  woord  in  als  jouw  wachtwoord   o   Gebruik  minimaal  één  woord  en  een  cijfercombinatie  die  alleen  jij  kent   o   Gebruik  geen  geboortedata,  adressen  of  iets  anders  dat  eenvoudig  is  te  raden   o   Bewaar  jouw  wachtwoord  zorgvuldig   Toon  het  filmpje:     o   https://www.youtube.com/watch?v=6uknozuNBG0   Maak  de  test:  is  je  wachtwoord  wel  veilig?     o   http://www.wifiwijs.nl/images/stories/password%20meter/pwdmeter.htm/  

   

-­ -­  

       


STAP 3:  OPEN COMMUNICATIE WAAROM? Leerlingen  horen  een  goede  vertrouwensband  te  hebben  met  zowel  de  leerkracht  als  onder   elkaar.  Zorg  ervoor  dat  je  als  leerkracht  je  openstelt  naar  de  leerlingen  toe.  Open  communicatie   kan  ervoor  zorgen  dat  je  als  leerkracht  de  leerlingen  gemakkelijker  gaat  kunnen  begeleiden  en   ondersteunen.     Lesdoelen:     -   -  

De leerlingen  geven  hun  mening  ivm  sociale  media.   De  leerlingen  kunnen  hun  ervaringen  delen  ivm  sociale  media.  

HOE? Dit kan  je  doen  aan  de  hand  van  een  klasgesprek.     Een  leuke  manier  om  op  een  anonieme  manier  te  pijlen  naar  ervaringen:     -   -  

 

Zet de  leerlingen  geblindoekt  op  één  lijn     Laat  ze  steeds  een  stap  naar  voren  zetten  per  stelling.   §   Ik  gebruik  sociale  media   §   Ik  verzwijg  dit  voor  anderen     §   Ik  heb  pestgedrag  waargenomen   §   Ik  heb  zelf  pestgedrag  ondervonden   §   …    

Lessuggesties omtrent preventief handelen rond sociale media.  
Lessuggesties omtrent preventief handelen rond sociale media.  
Advertisement