สื่ออารมณ์ดี R-romdee ฉบับเดือนเมษายน 2565 ฉบับที่ 125

Page 1

สื่ ออารมณ์ดี

R-ROMDEE ฉ บั บ เ ดื อ น เ ม ษ า ย น 2 5 6 5 ฉ บั บ ที่ 1 2 5

งานให้คำปรึกษา ส่วนพัฒนานักศึ กษา student-support@mfu.ac.th facebook.com/MFUCounseling


ช ว น คุ ย

ขอบคุณสำหรับวันนี้.."

"..

สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่าน พบกันในเดือนเมษายน บรรยากาศหน้าร้อน เริ่มมาแล้ว ช่วงนี้หลายคนอาจเจอหลายอย่างที่กระทบจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นภาระ หน้าที่ต่างๆ ข่าวสาร สภาพเศรษฐกิจ ฯลฯ จนเผลอตั้งคำถามว่า เมื่ อไหร่จะ ผ่านพ้นวันที่แสนหนักหน่วงนี้ไปเสียที การคิดเช่นนี้สร้างความกดดันให้ยิ่ง รู้สึกวุ่นวายใจมากขึ้นโดยไม่รู้ตัว สูญเสียวันดีๆ วันหนึ่งไปอย่างน่าเสียดาย มีงานวิจัยทางจิตวิทยาระบุว่า การแสดงความรู้สึกขอบคุณสิ่งต่างๆ ในแต่ละวัน แม้เป็นเรื่องเพียงเล็กน้อย ส่งผลให้เรามีแนวโน้มสุขภาพจิตดี มีความสุขได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องรอให้ถึงโอกาสพิเศษ จึงอยากชวนทุกคน ฝึกมองหาข้อดีและแสดงความขอบคุณในทุกวัน อย่างน้อยที่สุดจงขอบคุณ ตัวเองที่สามารถประคับประคองจิตใจให้เข้มแข็งมาได้จนทุกวันนี้

ผู้จัดทำสื่ออารมณ์ดี งานให้คำปรึกษาฯ ส่วนพัฒนานักศึกษา ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ( อ . แพนด้า ) ทีมงาน : พี่เค พี่ดาว พี่เว พี่เมล์ 0-5391-6167 ถึง 9 และ 0-5391-6666 student-support@mfu.ac.th facebook.com/MFUCounseling


เ ค ล็ ด ไ ม่ ลั บ . . . ดู แ ล ใ จ


แ น ะ นำ ห นั ง สื อ น่ า อ่ า น

อย่าให้เสียงคนอื่นมากลบเสียงหัวใจของเรา เป็นแบบที่เราต้องการ นั่นแหละ.....ดีที่สุดแล้ว" "

หนังสือ : โทษที วันนี้ชีวิตฉันสำคัญที่สุด ผู้เขียน : Lee Jini (อีจินอี) ผู้แปล : กนกรัตน์ อรุณรัตนรุจรวี


แบบทดสอบทายใจ เห็นอะไรในภาพ บ่งบอกนิสัยและมุมมองความรักในตัวคุณ


แบบทดสอบทายใจ

1. เห็นใบหน้าของผู้ชาย ลักษณะนิสัย เป็นคนที่มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ ชอบศิลปะ รักการผจญภัย ชอบใช้ชีวิตที่สนุกสนาน แต่เน้นความมั่นคง เรียกได้ว่าเป็นสาวอาร์ตตัวจริง มุมมองความรัก เป็นเหมือนน้ำเต็มแก้ว คือสามารถ เติมเต็มให้ตัวเองได้เสมอ จนบางครั้งก็ล้น แต่เชื่ อว่า มีบางสิ่งที่สนุกๆ รออยู่เสมอ ตอนนี้ยังไม่พร้อมสำหรับ ความรักที่จริงจัง

2. เห็นใบหน้าของผู้หญิง ลักษณะนิสัย เป็นคนให้ความสำคัญกับคนรอบข้าง เสมอ อบอุ่น น่ารัก รู้สึกสนุกและมีความสุขที่ได้ดูแล คนรอบข้าง บ่อยครั้งที่เพื่ อนๆ จะโทรมาเล่าหรือระบาย เรื่องราวต่างๆ ให้ฟังอยู่เสมอ มุมมองความรัก มักมีความสับสนเกี่ยวกับความรักบ่อย บางครั้งรู้สึกดีกับการเป็นที่ปรึกษา แต่บางครั้งก็รู้สึก เหงา ควรจัดสมดุลเรื่องความสัมพันธ์ เรียงลำดับสิ่งที่ ตัวเองต้องการ แล้วความรักกับคนอื่ นๆ จะดีตามไปด้วย

3. เห็นใบหน้าของเด็ก ลักษณะนิสัย เป็นคนไม่ค่อยพู ดหรือแสดงความคิดเห็น ชอบชีวิตที่เป็นแบบแผน ยึดมั่นเรื่องความซื่ อสัตย์ มุมมองความรัก ไม่ชอบความหวือหวา ความรักต้องเกิด จากพื้ นฐานที่มั่นคงและซื่อสัตย์


แบบทดสอบทายใจ

4. เห็นใบหน้าในน้ำ ลักษณะนิสัย เป็นคนใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย รายล้อม ด้วยเพื่ อนแบบเดียวกัน ไม่ชอบการคิดแบบลึกซึ้ง หรือคิดมากเกินไป เลือกที่จะอยู่กับปัจจุบันมากกว่า มุมมองความรัก ไม่ต้องการการผูกมัด และไม่ต้อง การให้ใครเข้ามาใกล้เกินไป ชอบความเป็นเพื่ อนที่มี รายล้อมรอบตัวมากกว่า แล้วค่อยพัฒนาเป็นคนรู้ใจ

5. เห็นรูปร่างของผู้หญิง ลักษณะนิสัย ชอบเป็นศูนย์กลางความสนใจ ใช้ชีวิต เหมือนกับผีเสื้ อในสังคม โดดเด่น และหัวเราะอย่าง มีความสุขเสมอ มุมมองความรัก ลึกๆ ข้างในใจกลัวเรื่องความสัมพันธ์ กลัวการผูกมัดเป็นอย่างมาก นั่นคือสาเหตุที่แท้จริงที่ เธอยังไม่มีแฟน

ที่มา :

https://today.line.me


ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ ค ร ว่ า ย า ก สำนวนภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับหน้า

วันนี้เรามาดูสำนวนภาษาอังกฤษน่ารู้ที่เกี่ยวกับใบหน้าว่ามี สำนวนอะไรที่น่าสนใจแล้วสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเรากันเถอะ โดยเราจะแบ่งเป็นหมวดๆ ผม ตา หู จมูก ปาก และคาง แล้วอย่าลืมเอาไป ฝึกใช้กันด้วยนะ

: )

The Hair get in someone’s hair ก่อความรำคาญหรือรบกวนผู้อื่ น pull your hair out เป็นอาการเครียด หงุดหงิด จนถึงขั้นดึงผม bad hair day เป็นวันที่มีแต่เรื่องแย่ๆ ยุ่งๆ แบบวันที่ผมยุ่ง

The Eyes apple of one’s eye สิ่งอันเป็นที่รัก สิ่งพิเศษ ดั่งแก้มตาดวงใจ cry your eyes out ร้องไห้หนักมาก ร้องจนเหมือนตาหลุดออกมา turn a blind eye เมิน ทำมองไม่เห็น


The Ears turn a deaf ear to เพิกเฉย ทำเป็นไม่ได้ยิน มองไม่เห็น lend an ear to ตั้งใจฟังใครบางคนด้วยความเห็นอกเห็นใจ play it by ear ไม่มีแผนตายตัว ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ The Nose pay through the nose จ่ายในราคาที่แพงเกินไป turn up one’s nose ไม่ชอบ หรือดูถูกใครบางคน keep nose out of business อย่ามายุ่งเรื่องของฉัน

The Mouth have a big mouth คนขี้นินทา ปากโป้ง foam at the mouth โกรธจัด โกรธมาก down in the mouth ดูเศร้า ไม่มีความสุข

The Chin keep one’s chin up เป็นการให้กำลังใจคนที่ท้อแท้ ประมาณว่าให้เชิดหน้าไว้ ยกคางขึ้น make chin music การพูดคุยเรื่อยเปื่ อย Chin Wag คุยกันอย่างสนุกสนาน ที่มา :

https://www.shorteng.com


HEALTH

&

BEAUTY

รู้จักบอดี้เวท ออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อ โดยไม่ใช้อุปกรณ์

บอดี้เวท

(Bodyweight)

เป็นการออกกำลังกายรูปแบบหนึ่ง

ที่เน้นการใช้น้ำหนักตัวในการบริหารร่างกาย มักจะเป็นการออกกำลังกาย

กล้ามเนื้ อซึ่งช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้ อในร่างกาย บอดี้เวทช่วยเสริมสร้างสุขภาพ ที่แข็งแรงและสร้างสัดส่วนที่กระชับมากขึ้น การเล่นบอดี้เวทส่วนใหญ่มักไม่ ซับซ้อนและไม่จำเป็นต้องใช้อุ ปกรณ์ ทำให้ไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังเป็นการ

ออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกาย

ประโยชน์ของบอดี้เวท การออกกำลังกายแบบบอดี้เวทอย่างเหมาะสม อยู่เป็นประจำ อาจส่งผลดีในด้านต่อไปนี้ เพิ่มมวลกล้ามเนื้ อ เพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อต่อ ลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรัง สัดส่วนร่างกายที่ดูดีขึ้น

ท่าบอดี้เวทสำหรับมือใหม่ ท่าออกกำลังกายแบบบอดี้เวทมีหลากหลาย แต่ละท่าจะช่วยบริหารส่วนที่ต่างกันไป หรือบางท่าสามารถบริหารได้หลายส่วนพร้อมกัน ก่อนจะเริ่มบอดี้เวทควรอบอุ่น ร่างกายทุกครั้ง เพื่ อเตรียมร่างกายให้พร้อม ป้องกันการบาดเจ็บ และช่วยให้บริหาร กล้ามเนื้ อได้เต็มที่มากขึ้น อาจเริ่มจากการกระโดดตบ การเดินเร็ว การยืดร่างกาย ด้วยท่าทางต่างๆ รวมกันสัก 1 0 นาทีก่อนเริ่ม หลังจากอบอุ่นร่างกายแล้ว สามารถ เริ่มบอดี้เวทได้เลย โดยให้เล่นท่าละ 30 วินาทีในแต่ละเซต พัก 30 วินาทีระหว่างเซต และทำท่าละ 2–3 เซต


วิดพื้น (Push-up) ท่านี้จะเน้นบริหารกล้ามเนื้ อหัวไหล่ หน้าอก หลั งแขน ในขณะเดียวกัน ก็ ต้ อ ง ใ ช้ ก ล้ า ม เ นื้ อ ห ลั ง ห น้ า ท้ อ ง และลำตัวร่วมด้วย เพื่อรักษาร่างกาย ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ครั้นช์ (Crunch) ท่านี้เป็นท่าบริหารหน้าท้อง ใครอยาก มีซิกแพค ท่านี้อาจช่วยได้ ควรระวัง การกระชากตัวขึ้นโดยไม่ใช้หน้าท้อง หรือการใช้มือที่ประสานไว้ท้ายทอย ดึงตัวขึ้น อาจทำให้หน้าท้องไม่ได้ถูก บริหารเต็มที่ และอาจทำให้กล้ามเนื้ อ คอและหลังบาดเจ็บอีกด้วย

สควอท (Squats) ท่าสควอทจะช่วยเพิ่มความกระชับและ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อสะโพก และต้นขา

แพลงก์ (Low Plank) และไฮแพลงก์ (Full Plank) ท่านี้จะช่วยเสริมความแข็งแรงของ กล้ามเนื้ อแกนกลางลำตัวเป็นหลัก ร่วมกับกล้ามเนื้อส่วนอื่ นทั่วร่างกาย ทั้งหัวไหล่ หลัง สะโพก และต้นขา ที่มา :

https://www.pobpad.com


แ น ะ แ น ว แ น ะ นำ


แ น ะ แ น ว แ น ะ นำ


ขำ ขั น

"เรื่องสยองสองบรรทัด"


The best preparation for tomorrow is doing your best today. การเตรียมความพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้ ก็คือการทำวันนี้ให้ดีที่สุด