Page 1

13. kulturni poletni festival

Studenec 2013 Poletno Poletno gledališče gledališče Studenec Studenec pri pri Domžalah Domžalah Časopisni članki 2013

DOMAČA GLEDALIŠKA PREDSTAVA

Ilustracija: Uroš Hrovat

Po motivih Frana Milčinskega in Ervina Fritza napisal in približal današnjemu svetu Alojz Stražar.

1


KS Krtina ODMEV 2012

predvsem miru, v novem letu pa ljubega zdravja.«

Še ena uspešna sezona na Studencu Ajda SOKLER Poletno gledališče Studenec vsako

večerov v njihovi družbi. Spomnimo

Ob odprtju festivala so ljubitelji

leto znova preseneča s pestrim

se, kaj vse so nam ponudili nosilci

zborovskega petja lahko prisluhnili

izborom številom ljubezen odločijo

studenške kulture v pretekli sezoni 2012. Zvrstilo se je kar nekaj vrhunsko izpeljanih glasbenih prireditev.

zvokom Komornega zbora Ave v akustičnem ambientu krtinske cerkve, pod umetniškim vodstvom Jerice Gregorc Bukovec in ob

kulturnih

prireditev,

s

tistih, ki jih povezuje do kulture, in tistih, ki se za popestritev poletnih

14

ODMEV 2012

spremljavi vrhunskega organista, Toneta Potočnika. Kdor se je odločil za obisk že omenjene krtinske cerkve in prisostvoval na odličnem koncertu zamejskega Okteta Suha iz Avstrijske Koroške, mu zagotovo ni bilo žal. Trideset let svojega uspešnega delovanja so dokazali z izjemnimi glasovi in očarali obiskovalce ob spremljavi pianista Blaža Jurjevčiča in gostje, pevke Nuške Drašček. Mednarodna mojstrovina – Ljubezenski napoj je bila prva prireditev na studenškem odru. Opero v dveh dejanjih, v originalnem italijanskem jeziku, so izvedli mladi solisti, študentje akademije Križ pri Trstu. V njej smo lahko zasledili tudi Marjeto Cerar, sopranistko iz Krtine. Sledil je glasbeno humoristični koncert ob 20-letnici ansambla Igor in Zlati zvoki. Nepozaben večer z veliko dobre glasbe, humorja in plesnih nastopov je napolnil naše gledališče z obilico nasmejanih ust, za katere je izvrstno poskrbel Konrad Pižorn – Kondi in narodnozabavna glasba.

2

Pred do zadnjega kotička napolnjenim gledališčem je bilo zagotovo v zadovoljstvo nastopiti uspešnemu pevskemu triu Eroiki, kar pogosti spremljevalki naših festivalnih dogajanj. Svoj pečat je prav na tem koncertu pustila tudi Klapa Mali grad iz Kamnika. Spremljal jih je Simfonični orkester Domžale-Kamnik pod taktirko Patrika Grebla. Nadvse veliko presenečenje je bila domača gledališka predstava »Dogodivščine dobrega vojaka Švejka« v priredbi domačega

ODMEV 2012

režiserja. Dramaturgija in pesnitve pripadajo Romanu Končarju, glasba pa Slavku Avseniku ml. Obiskovalcem in izvajalcem se je izredno humoristična ter zgodovinsko zaznamovana zgodba zagotovo vtisnila v spomin kot ena največjih uspešnic Poletnega gledališča na Studencu, pa tudi kot izredno obiskana gledališka uprizoritev. Lahko se pohvalimo s šestnajstimi ponovitvami in obiskom z vseh koncev Slovenije, ki si ga prav vsako gledališče lahko samo želi. Vojak Švejk je navdušil s svojo preprosto in umirjeno ter nadvse unikatno pojavo. Seveda je to vlogo brez pomislekov sprejel in upodobil že zvesti član kulturnega društva Konrad Pižorn – Kondi. Odigral je življenjsko vlogo in v svoj opus dodal že, le eno manj, kot stoto premiero. Da pa gledališče živi in diha z igralci, sodelavci in obiskovalci, skrbi Alojz Stražar, režiser in glavni organizator dogajanja na Studencu. Na odru sta se združila glas in gledališki stas, vsak od nas je prispeval kanček sebe in pripomogel k navdihujoči celoti. Poleg Švejka Kondija pa naj omenim še nekaj izvrstnih igralcev: Jože Vunšek, Primož Ložar, Jure Sešek, Metod Palčič, Robert Vrčon, Urša Sešek, Rajko Majdič, Brigita Hrovat, Zoran Potočan, Pia Brodnik, Eva Majdič, Tomaž Usenik, Avguštin Gales, Irena Capuder, Špela Prenar, Milan Capuder in drugi. Sceno za naš oder, za domače predstave in tudi koncerte, že šestnajsto leto izdeluje Jože Napotnik, stalnica našega gledališča - tudi letos je poskrbel 15


za

funkcionalno

kot so: slikarka Irena Polanec,

za otroke. Osrednje prireditve bodo

scenografijo, Nada Slatnar pa za

umetniško

in

igralec in pesnik Tone Kuntner,

v Češminovem parku v Domžalah.

nepozabni izgled akterjev. Tu je še

pesnica

Angelca

Uspešno leto zaključujemo z velikim

tehnična ekipa, vodja predstave,

Likovič in avtor razstave Miha Kač.

zadovoljstvom, da je za nami še

inšpicientka, tajnica režije, luč,

Praznovati ob tako odlični vokalni

ena uspešno opravljena sezona in

ton, prodajalke vstopnic, redarji,

glasbi, kot je zbor Bee Geesus pod

da so se želje uresničile. Le s čim

scenski delavci in še bi lahko naštevali. Hvala vsem, ki ste namenili čas kulturi: tako tistim, ki ste jo uprizarjali, kot tudi vsem tistim, ki ste jo zvesto spremljali! V mesecu decembru smo bili lahko priča še enemu izjemnemu dogodku, razstavi in pogovoru o kulturi ob 70-letnici kiparja Mihe Kača. V Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah se je pogovor, skupaj z eminentnimi gosti, odvil pod vodstvom Silva Terška. Večer so zaznamovali odlični sogovorniki,

vodstvom Mateja Virtiča ter ob spremljavi pianista Ivana Gorenca Inča, je vredno in nepozabno.

vas presenetimo naslednje leto?

Neža

Maurer,

Otroci so se v mesecu decembru razveselili snega, še bolj pa prihoda sv. Miklavža, ki ga je pospremila kratka gledališka uprizoritev v izvedbi mlajših članov kulturnega društva. Rekordno število obiskovalcev, ki so pospremili dobrega moža, nam je v ponos in zadovoljstvo. Pripravljamo pa se tudi na druge decembrske dogodke

»Ob

tej prilika vam želimo

vesel božič in srečno novo leto, tudi v naši družbi!«

Športno društvo Krti v letu 2012 Vaši Krti Leto 2012 je bilo do Krtov v vremenskem smislu bolj prizanesljivo kot lani, a vseeno še ne tako, kot bi to pričakovali ali celo želeli. Večino akcij smo lahko izpeljali, nekatere smo morali prestavljati, par pa smo jih morali, na žalost, v celoti odpovedati. 16

Naj nam torej spomin seže v začetek leta, ko smo leto pravzaprav začeli s pohodom še iz lanskoletnega plana, nato pa se je zvrstilo kar nekaj bolj ali manj odmevnejših akcij. Pa pojdimo lepo po vrsti: Prvi v letu 2012 je bil torej pohod še iz prejšnjega plana, tako ime-

novani novoletni pohod, ki smo ga letos raje prestavili v ponovoletni čas. Zasedenost veselega decembra je že legendarna, tako pa se enostavno izognemo vsej gneči. Po Črnivcu in Veliki planini je bil letos na vrsti Krvavec! In to kar od domačega praga, mimo Nožic,

ODMEV 2012

3


PoVELJNIK šTABA CZ

10-LETNICA GIMNAZIJE

KIPAR

gl asilo občine domžale 2 2 . f e brua r 2 013 | l e t n i k l i i i | š t e v i l k a 2 | i z daja k u lt u r n i dom f r a nc a be r n i k a dom ž a l e

številka 2 | februar 2013 | letnik liii sl a m n i k @ k d - d o m z a l e . s i

sla mnik@kd-domza le.si

Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja občine Domžale in krajevna organizacija ZB Ihan vabita na

Spominsko slovesnost

V spomin umrlim članom in članicam

h

Strune milo se glasite, milo pesmica žaluj ...

pri spomeniku padlim borcem Kamniško-zasavskega odreda na Oklem nad Ihanom v soboto, 23. februarja 2013, ob 11. uri. Skupni odhod na oklo bo ob 10.30 iz Dobovelj. Udeležence bo pozdravila Marija Majhenič, predsednica Združenja borcev za vrednote NoB občine Domžale. Slavnostni govornik bo Toni Dragar, župan občine Domžale.

V kulturnem programu Izjemno uspešno delo, ki tudi bodo nastopili: učenci osnovne šole Ihan, Moški pevevilo mladih kaže, da je v Dobu KD Miran Jarc Škocjan V počastitev posebej je ob pohvali za dosedanje delo ski zbor Radomlje, pevka Silva Kosec, za gasilstvo še vedno izjemno kulturnega praznika in v spomin na vse zaželel veliko uspeha v letošnji kulturni harmonikar Anže Zavrl. a znamo vedno stopiti skupaj, pokojne, ki so sodelovali v okviru Kultur- sezoni vsem članom in članicam KulturProgram bo povezovala rebno, so pozdravili tudi vsi go- nega društva Miran Jarc Škocjan vse od nega društva Miran Jarc Škocjan. Dragica Anžin Jeretina. jimi Rajko Novak, predsednik leta 1949 do 2012 ter nam vsak po svojih O glasbenem programu na kratko: bil je e, poslanec v Državnem zbo- močeh prinašali luč veselja, je bila 9. fe- lep in tak, da je zanj župnik Jure Ferlež Medobčinski Hrovat pa sosednja gasilska in bruarja v škocjanski cerkvi maša, ki jo je menil, da bi se bilo lepo navaditi, da bi otroški parlament uštva, prijatelji iz Borovnice, daroval g. Jure Ferlež, župnik v Dobu, o pri maši pela oba pevca in igral citrar. Vsi a sta gasilcem izrazila domači pomenu praznika je spregovorila zgodovi- trije so nam z izbranimi domačimi sklad- Tudi RAD IMETI se je Foto: Andraž Gregorič e Ferlež ter predsednik KS Ju- narka, novinarka in publicistka dr. Rosvita bami polepšali prijeten večer, v katerem treba naučiti. ič. Pesek, nastopili pa so še baritonist Domen je. dr. Rosvita Pesek govorila o zgodovini Zveza prijateljev mladine Domžale je letolo jih je več kot 100, so opravi- Križaj, sopranistka Marjeta Cerar, citrar naše mlade države, pomenu kulture in kul- šnji Medobčinski šolski parlament skupaj ve. Za predsednika je bil tako Tomaž Plahutnik in povezovalkaTadeja turnega praznika, ki je posebej v teh dneh z osnovno šolo Dragomelj pripravila na temo oDRAšČANJE in mlade parlamentarvoljen Luka Pušnik, za name- Capuder Flegar. priložnost za premislek, pa tudi o aktual- ce z osnovnih šol Domžale, Venclja Perka, Roje, Preserje pri Radomljah, Dob, ert Hrovat, za poveljnika pa Jure Pri maši je dobski župnik Jure Ferlež nih zadevah, ki od nas zahtevajo, da ob Rodica, Mengeš, Trzin in Jurij Vega Moravče prav sedanji predsednik Pavel Voj- razmišljal o kulturi in krščanstvu, o po- posameznih odločitvah dobro premislimo, na valentinovo 2013 povabila, da na ometemo povedo svoja razmišljanja, e bil poveljnik več kot 15 let, je slanstvu, ki naj bi slišali vsi, vjesebi našli 6. februarja kako se bomo kako odločali njeno predloge in pobude, s katerimi se srečuV počastitev Prešernovega ustvarjanja in ga naše kulture v sredo, 2013, obnašali ob 19. uri in v Kulturnem jejo v svojem odraščanju. žrtvovalno in odlično delo, taodmev in ga posredovali generacijam nav prihodnje. Svoj nagovor je zaključila s domu Franca Bernika Domžale potekala slavnostna akademija ob slovenskem kulturnem prazniku, ki ga Gostitelji so se na medobčinski parlavu kot občinski gasilski zvezi, prej. Vsak naj bo ustvarjalen, kreativen, v Prešernovimi verzi, katerim premalokrat ment zelo dobro pripravili, na kar je kazala praznujemo 8. februarja. imenitno polepšana šola, kjer smo se na no zahvalo in nagrado predse- sebi naj najde mir in ustvarjalnost. Pou- prisluhnemo. vsakem koraku srečali s srčki ter mislimi tva. Sprejet je bilbčinstvo tudi slavnostne program darileden je,bolj naj naprej posredujemo vse, kar Vojska aktivnih kiparjev našega mesta. Slavnostne akademiakademije se je udeležila tu- obiskovalcem sta seVera predstavila z nekaj in reki o ljubezni. pozdravu ravnateljice osnovne šoje je bilo deležno programa, Eden od njegovih se nahaja tudi v in di podžupanja . imamo, ter takokipov bogatimo sebe druge, občine Domžale Andreja skladbami, ki so del programa februarske- Po le Dragomelj Metke Murn, predsednice prepletenega s tremi umetno- stalni zbirki Galerije Domžale. Pogačnik Jarc ter častni občani, občinski ga abonmajskega koncerta. Zveze prijateljev mladine Domžale Eme so podelili priznanja vsem, ki V nadaljevanju kulturnega programa se je stnimi zvrstmi, ki so poleg Jurij Smole je v svojem govoru med drugim svetniki in drugi obiskovalci. gledališča v marsičem temeljne za pro- dejal: »Lahko smo zares ponosni na kulturo S koncertnim programom sta se predstavi- predstavil eden najprepoznavnejših slo- škrjanc ogorevc ter podžupanje Andreje opravili strokovne tečaje ter za gram Kulturnega doma Franca Bernika v Domžalah, ker je odlična, profesionalna la klarinetist Mate Bekavac, ki je že drugo venskih filmskih režiserjev produkcijske Pogačnik Jarc – vse so govorile o lepoti predano delo. Tako so za 40-leDomžale, in sicer likovna umetnost, ter izjemno dobro organizirana in vodena. sezono umetniški vodja klasičnega koncer- hiše Triglav film Janez Lapajne, ki s svojo odraščanja pa tudi o njegovih stiskah ter Kultura služi nam vsem, nas bodri, bogati tnega cikla, v katerem z mladimi glasbeniki produkcijsko hišo deluje na Rodici. Pred- problemih – in kratkem, a prijetnem kulglasba in film. iznanja prejeli Tomaž Breznik, Slavnostni govornik je bil Domžalčan Jurij in daje upanje. Naša prihodnost je odvi- strastno raziskuje glasbena obdobja od ba- premierno so si obiskovalci lahko ogledali turnem programu šole gostiteljice, smo Smole, akademski kipar in docent r, Bojan Limoni, Edo Šimenc in na Aka- sna samo od naše pozitivne naravnanosti ročne glasbe pa vse do modernih klasikov, tudi njegov kratki film »Kdo se boji črne- prisluhnili poročilom parlamentarcev posameznih šol. ›2 demiji za likovno umetnost v Ljubljani. Je in kulture.« in Aco Bišćević na klavirju. ga moža«. ec, za 50 let Lado Kušar, plakeAndrej Videmšek, Lado Kaplja AKTUALNO INTERVJU OKOLJE Rok za oddajo vrl, PGD Dob je prejelo zahvalo Naslednja številka Slamnika izide v petek, 29. marca 2013. Rok za oddajo prispevkov je v četrtek, 14. marca 2013, do 12. ure. Pri vsakem prispevku mora biti jasno razvidno, kdo je poplavah . Male uharice sredi Domžal Podelitev športnih priznanj France Rode, znanstvenik avtor prispevka, podpis fotografa ter komentar k fotografiji. Prispevke lahko v času uradnih v katerem so člani in članice ur oddate v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale, izven uradnih ur v nabiralniku na V polni dvorani Kulturnega doma Franca France Rode, ki prihaja iz Nožic in za kate- Naše Domžale so vsako zimo deležne prav acij ob pomoči naštetih vsepotekala rega lahko brez dvoma rečemo, da je eden posebnega obiska. Na stari brezi poleg stavbi ali pa na naš e-naslov. V skladu z Odlokom o javnem glasilu Občine Domžale »SlaBernika ježe v četrtek, 24. januarja, mnik« nenaročeni prispevki ne bodo honorirani, končno odločitev o objavi prispevkov in Godbenega doma se že decembra zbere večjih slovenskih znanstvenikov, je pred podelitev priznanj za najboljše športnice, , predvsem pa v veliko veselje njihovi dolžini pa sprejema uredništvo. Za vsa vprašanja smo vam na voljo na e-naslovu: športnike ter športne delavce občine Dom- več kot 50 leti „lačen znanja“ odšel v ZDA, skupina malih uharic, ki preživijo dan teurednistvo.slamnik@gmail.com vse nalogežaleinv letu dolžnosti, tudi v 2012, ki jo je organiziral Zavod za kjer je nato v Silicijevi dolini pisal zgodo- sno druga poleg druge. Lansko zimo smo vino računalništva. opazilil štiri, letošnjo pa na brezi živi kar štiin rekreacijo Domžale. adaljuje zšport uspešnim delom in Na slavnostni prireditvi se je zbralo večje Bil je namreč eden ključnih inženirjev, ki rinajst sov Zakaj se zbirajo v skupine sredi OB 20. OBLETNICI število športnic, športnikov, športnih delav- so ustvarili prvi žepni kalkulator, predho- naselja ? Bolj kot drugi ptiči so mali uharici a na dokončno ureditev gasilPODARJAMO SKUTER cev in ostalih, ki jim je šport blizu in je del dnika tabličnih računalnikov in pametnih nevarni napadi kragulja, ki je njihov smrHONDA NSC50R SPORTY a, kar bo njihovega zanesljivo prispevalo življenja. Poleg najboljše športni- telefonov, postavil pa je tudi temelje pre- tni sovražnik. Zato pozimi tako rade živijo V VREDNOSTI 2.190 EUR ce leta 2012, Gregorin, in najboljšega nosnemu računalniku in elektronski na drevju v naseljih, parkih ali ob pokopalijšemu delu vse KSTejeDob.

Slavnostna akademija ob slovenskem kulturnem prazniku

O

športnika leta 2012, Klemna Bauerja, je priVeradelo Vojska znanje za življenjsko v športu prejel prof. Metod Klemen. ›4

kartici. Z njim smo se pogovarjali, ko je obiskal svojo rodno domovino. › 14

ščih, skratka tam, kjer ni kraguljev. Zimsko zbiranje v velike skupine je namreč posebnost male uharice. › 24

ov

. 4

Sopranistka Marjeta Cerar in citrar Tomaž Plahutnik

NAGRADNA IGRA TRAJA OD 1.1. DO 30.9.2013


gLaS oTRoK

DoMŽaLE 2013"

gl asilo občine domžale 2 9 . m a r ec 2 013 | l e t n i k l i i i | š t e v i l k a 3 | i z daja k u lt u r n i dom f r a nc a be r n i k a dom ž a l e

slamnik@kd-domza le.si

Državno prvenstvo v latinskoameriških plesih Letošnje državno prvenstvo v latinskoameriških plesih se je odvijalo v Domžalah.

letnik liii | marec 2013 | številka 3 sl a m n i k @ k d - d o m z a l e . s i

Butalci prihajajo na ta veseli dan ali Cefizelj se ženi Kulturno društvo Miran Jarc Škocjan v letih 2012 in 2013 KD Miran Jarc Škocjan »Kapo dol!« je bila osnovna ocena lanskoletne sezone,

ki so jo na zboru članstva v začetku marca izrekli zbrani člani in članice ter gostje. Tega mnenja je bil tudi Lojze Stražar, predsednik društva, ki je v pisno poročilo med drugim zapisal: »Upravičeno lahko zapišem, da je za nami leto, kakršnega bi si še Iztok Dimc želel.« Svoj ponos nad lansko sezono je delil z vsemi prisotnimi, pa najbrž tudiFoto: z blizu dvajset tisoč obiskovalci, ki so lani obiskali katero od prireditev. Pogovor je tekel tudi o letošnjem poletnem kulturnem festivalu in verjemite, da so se večini zaiskrile oči, ko so slišali naslov letošnje domače gledališke predstave: Butalci ali ta veseli dan – Cefizelj se ženi. Ampak o tem malo kasneje. Najprej kratek sprehod po lanskoletnem 12. festivalu: koncerta Komornega zbora Ave ter Okteta Suha z Nuško Drašček v krtinski cerkvi, opereta Ljubezenski napoj, jubilejni koncert ansambla Igor in zlati zvoki, glasbeni spektakel skupine Eroika z orkestrom in klapo Mali grad, gledališka predstava Dogodivščine Občina Domžale je zaključila pomembno investicijo nadomača področju družbenih dejavnosti. V torek, 19.dobrega marca vojaka Švejka z odprto 2013, je bil slovesno odprt razširjeni vrtec Krtekgeneralko, v Ihanu. premiero in 15 ponovitvami ter nepozabnim Kondijem Pižornom v glavni vlogi; za zaključek pa še razstava ob 70-letnici Miha Kača, lavnostni govornik, župan občine dnih časih zaključimo tako velik projekt,« veliko mero dobre volje, posluha in strokov-in izolacijo podstrešja in novo strešno kritino omenimo pa še izvedbo miklavževanja, slovenskih jaslic dedka Mraza. Naslovi, Domžale Toni Dragar, je poudaril je dodal ter se zahvalil vsem, ki so poma- nega znanja ter v skladu z našo vizijo: Naj na starem delu vrtca. Notranja in zunanja za katerimi je na tisoče ur prostovoljnega tudi veselja in radosti zaradi zadogali pri projektu. pomen odprtja vrtca za reševanašim otrokomdela vedno pa sije sonce.« za pe- oprema vrtca je znašala 180.000 EUR. V prinje problematike zagotavljanja »S prvim marcem 2013 je 126 otrok s ster kulturni program so poskrbeli otroci iz zidku vrtca Krtek je občina uredila sedem voljstva obiskovalcev. Ob tem naj zapišem še, da je bila v letu 2012 zgrajena asfaltna varstva predšolskih otrok v občini pa tudi svojimi starši prvič prestopilo prag nove- vrtca Krtek, Vzgojiteljski pevski zbor Vrtca igralnic in tri učilnice (za potrebe osnovne Domžale, otroci iz podružnične šole v Iha- šole), njegov pomen za varno in prijetno otroštvo Sodobno opremljeni, in tri notranje otroško igrišče, hodnik potgazavrtca. invalide, urejeneprijazni so bile garderobe ter zagotovljena vzdrževalna dela invezni obnaših malčkov. »Danes je pomemben dan prostorni bivanjski prostori so bili pripra- nu ter godba Domžale. vrtcem in telovadnico na osnovni šoli, nova nekaterih drugih projektov. občina Domžale je v septembru 2012 med tako za občino kot tudi za vse starše in njivljeni za sprejem malčkov,« je nadaljevala razdelilno kuhinjo in večnamenske prostohove otroke, ki obiskujejo novi vrtec Krtek. Jana Julijanazanesljivo Pirman, ravnateljica Vrtca prenovilane kuhinjo ihanski podružnični re. Poleg tega Butalce je občina Domžale uredila 13. festival zaradi številke bo vnesrečen, sajšo-kdor pozna Frana Vesel sem, da smo investicijo zaključili v Domžale, ter se zahvalila občini Domžale, li in za to namenila 270.000 EUR. Vrednost tudi nova parkirna mesta, v zaključni fazi Milčinskega, da smeha ne bodelmanjkalo. Domača gledališča predstava bo namreč podružnični šolive, Ihan, krajevni skupnosti dogovorjenem roku in da smo znova doza izgradnjo prizidka k vrtcu Krtek je pa so dela za novo dvopasovno cesto z enoIhan, staršem in svojim sodelavcem. »Svo- znašala kazali, da lahko s smotrnim načrtovanjem 2.450.600simpatične EUR in vključevala vsa ki stranskim in javno razsvetljavo na oder na Studencu pripeljala te nadvse like, jih je pločnikom Lojze Stražar ob sredstev tudi v teh gospodarsko neugo- je delo bomo tudi v prihodnje nadaljevali z gradbeno obrtniška dela na novem objektu, ter obračališče za avtobus. pomoči Milčinskega in Humarja za Studenec napisal pod naslovom Butalci ali ta veseli dan - Cefizelj se ženi. AKTUALNO ŠPORTo planu investicij, obnove OKOLJE Na KULTURA zboru članstva je bilo veliko govora in vzdrževanja poletnega gledališča za leti 2013 in 2014. Nujno potrebno bo namreč dokončno izgraditi Knjigomati tudi v Domžalah Vera Terstenjak, akademska Aleš Klavžar, predsednik KK Marko Fatur, podjetje oder in pododrje, saj nista več primerna in težkimi scenskimi Helios za projekte z velikimi Prodnik slikarka Sodobna multimedijsko in računalniško elementi, opozorili pa so tudi na predvideno obnovo elektromostu ter Grdavovega opremljena Knjižnica Domžale se lahko po- Po nekajletnem umiku v svoj svet intime, Po dokaj uspešnem prvem delu lige Tele- Javno komunalno podjetje Prodnik je eno od znamenja, kar bodo opravili skupaj z domžalski vaščani, razrešiti pazabouspešnejših potrebno tudi problem mach se Helios podaja v boj kjer je po moževi smrti iskala novih mopodjetij v Sloveniji na področju hvali z novo tehnološko pridobitvijo RFID in či in inspiracije, je ponovno opaziti pravo odličja proti najboljšim sedmim ekipam. V ravnanja z odpadki, oskrbe s pitno vodo in knjigomati. Uporabnikom so po novem na čistilne naprave. voljo knjigomati, s pomočjo katerih uporab- ustvarjalno eksplozijo. Stene njenega ate- letošnji sezoni, ki je prinesla enega večjih

Naj našim otrokom vedno sije sonce

S

niki lahko vrnejo in podaljšajo že izposojeno knjižnično gradivo. Eden od knjigomatov je lociran v preddverju Knjižnice Domžale in omogoča vračilo knjižničnega gradiva tudi v primeru, ko je knjižnica zaprta in je odprt Mercator center, torej ob sobotah popoldan in ob nedeljah dopoldan. Knjigomati so tako enostavni za uporabo, da jih lahko uporabljajo prav vsi, od otrok do starejših. ›2

ljeja so polne platen, na njih so v različnih barvnih tonih bolj ali manj intenzivnih barv prisotne čarobne in skrivnostne kozmične pokrajine. V zadnjem obdobju se je na njena platna vrnil tudi človeški lik. Ker je s svojim sodelovanjem in sokreiranjem nekaterih dogodkov ponovno opozorila na svojo vpetost v širšo okolico, je bila to priložnost za pogovor. › 14

premikov, po skoraj 20 letih se je poslovil predsednik Uroš Slavinec, smo dobili novega predsednika. Vodenje kluba je prevzel aleš Klavžar, ki si je kot glavni cilj zastavil, da KK Helios vsako leto vzgoji vrsto izvrstnih mladih košarkarjev. Hkrati pa upa, da se bo zgodba o uspehu nadaljevala tudi po lastniških spremembah v družbi Helios. › 22

Vera Vojska

V nedeljo, 3. marca 2013, se je v Hali komunalnega centra plesalo. Plesni klub Miki je v sodelovanju s Plesno zvezo Slovenije odlično organiziral državno prvenstvo in športno dvorano Komunalnega centra Domžale za nekaj ur spremenil v prizorišče najbolj atraktivnega državnega prvenstva v športnih plesih, na katerem se je pomerilo 64 plesnih parov iz kar 15 plesnih klubov. Dogodek je z navdušenjem spremljalo preko 600 gledalcev. Slavnostni govornik, župan občine Domžale Toni Dragar, je zbrane nagovoril z besedami: »Ples je dejavnost, ki nas združuje ne glede na življenjske stile, običaje in kulturo. Vsi hrepenimo po vrhunskih uspehih, vsak na svojem področju. Vesel sem, da imamo v Domžalah odlične plesalce in da se državno prvenstvo v latinskoameriških plesih tokrat odvija v Domžalah. Pleskoncert v Sloveniji zje uspeKajti bil v seriji šnimi plesnimi klubi in plesalci dokazuje, glasbene abonmajske da(jubilejne) ima ta šport še kako velike potenciale. zahvala gre perspektivnim plesalcem in zunaj rednega števila (taki pri predanim trenerjem, ki so del tokratnega državnega in se- že v b smo prvenstva, lahko organizatorjem prisluhnili veda sponzorjem, ki kljub težkim časom novoletnem času) panizati še interm plesnim klubom še vedno omogočajo uspeh uspehom.« ali zakar multimedialno› 26 je bil prog

Nino Rota in

Izrednemu koncertu dom zunajglasbeni izraz: kon KDFB

in izvedbeno obarvan. Po uvodn Italijana Nina Rote (1911–197 namreč videli in slišali še enega filmov, ki je slednjega družil z ital (filmskim) režiserjem in scen Federicom Fellinijem (1920 seveda vse skupaj z našim in zda domžalsko neutrudnim klarinet Rok za oddajo umetniškim vodjem Matejem Bek Naslednja številka Slamnika izide v petek, 26. 2013. Naaprila začetku in kot ponavadi: najp Rok za oddajo prispevkov je v četrtek, 11. ba –2013, indo to12.seveda izključno Italija aprila ure. Rote, ki je še kako pomemben ne Pri vsakem prispevku mora biti jasno razlinijeve ampak za italijansk vidno, kdo jefilme, avtor prispevka, podpis fotografa ter komentar k fotografiji. Priin za glasbo nasploh. Saj ima po spevke lahko v času uradnih ur oddate v Kulturnem domu Franca Domžaske glasbe karBernika precejšen opus s le, izven uradnih ur v nabiralniku na stavbi inštrumentalnih kom ali pa na naš e-naslov. Za vsakoncertov, vprašanja smo vam na voljo na e-naslovu: klavirskih del, dve operi in balet tem bogatem in razvejanem d urednistvo.slamnik@gmail.com ustvarjalčevih zgodnjih let (1920 odvajanja odpadne vode. V primerjavi s slodo njegove smrti vejejo čistost sl venskim povprečjem odloženih odpadkov, in pretanjen humor. ki ka je 58-odstotno, je Javno komunalno pod-Marsikaj jetje skupaj zna občankami in občani jeProdnik vplivalo njegovo filmsko g občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica Del tegaizjemno smouspeslišali tudi inobratno. Moravče na tem področju šno. Direktorja smo povprašali o poslovanju žalskem glasbenem odru, ko nam podjetja, o prihajajočih spremembah načina zaračunavanja storitev in kaj petericakomunalnih inštrumentalistov: Jerca nam bodo te spremembe prinesle. › 27 flavta, M. Bekavac/klarinet in um vodstvo, Božena Angelova/violi

Evgen Car

Milena Zupančič

SREČEN ZA UMR Film Matevža Luzarja

NAJBOLJŠI SCENARIJ

NAGRADA OBČINSTVA

NAJBOLJŠA SCENOGRAFIJA

5

NAJB KOSTUM


gl asilo občine domžale 2 6 . a pr i l 2 013 | l e t n i k l i i i | š t e v i l k a 4 | i z daja k u lt u r n i dom f r a nc a be r n i k a dom ž a l e | c e na 1,0 9 e u r

sla mnik@kd-domza le.si

Občina Domžale ZB NOB občine Domžale

Slovesno odprtje prizidka k Osnovni šoli Rodica Foto: Vido Repanšek

Slavnostna seja ob občinskem prazniku Slavnostna seja ob občinskem prazniku s podelitvijo občinskih priznanj je potekala v sredo, 17. aprila 2013, v Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah. a občinski praznik, 19. aprila, se občani in občanke spominjamo dogodkov iz preteklosti, na katere smo ponosni oziroma so del naše bogate zgodovine. Na ta dan vsako leto praznujemo zavest in ponos, da pripadamo naši občini in našim rodovom. ob tem praznujemo lepoto naše narave in kulturne dediščine, našo delavnost, ustvarjalnost, sodelovanje in uspehe, za katere je še kako pomembno medsebojno razumevanje, pomoč in prijateljstvo. župan občine Domžale Toni Dragar je

med gosti pozdravil poslanko Sašo Kos in poslanca Roberta Hrovata, častne občane Petra Primožiča, dr. Miroslava Stiplovška in dr. Velimira Vulikiča, podžupanjo Andrejo Pogačnik Jarc in podžupana mag. Lovra Lončarja, občinske svetnike in svetnice, letošnje in nekdanje nagrajence ter druge goste. »Dragi nagrajenci, v vašem delu je veliko predanosti, prostovoljstva in strokovnosti, ki ste jo posredovali drugim, in pomoči, ki ste jo nudili tistim, ki so jo potrebovali. Hvaležni in ponosni smo na vas in na vse, kar ste dobrega naredili za naše občanke in občane.

občutek imam, da bi moralo biti podobnih priložnosti še več. Ljudi, ki znajo, ljudi, ki hočejo, ljudi, ki jim ni vseeno, je med nami namreč veliko. In vsekakor si zaslužijo, da jim enostavno povemo: „opazili smo vas, cenimo vas in hvaležni smo vam.“ Konec koncev je prav, da se na zaslužne in izjemne opozarja, tudi zato, ker nas zavedanje, kaj imamo, navdaja z optimizmom,« je v svojem govoru povedal župan Toni Dragar. In nato dejal: »Gospodarske napovedi tudi v prihodnje niso dobre, pa vseeno nas to ne bo ustavilo in bomo še naprej uresničevali

naše poslanstvo – skrb za kvalitetne bivalne pogoje, urejeno infrastrukturo in razvoj kulturnih, izobraževalnih, športnih ter socialnih dejavnosti.« V kulturnem programu so nastopili Mešani pevski zbor Klas Groblje, baritonist Domen Križaj in sopranistka Marjeta Cerar, ki sta nastopila ob spremljavi pianistke Tanje šterman, plesalke Kulturnega društva Miran Jarc so predstavile ples iz švejka ter Tadeja Flegar in Matej Primožič, ki sta z recitacijo predstavila domžalski kabaret.

AKTUALNO

GLAS MLADIH

PORTRET

ŠPORT

Festival mladih v Domžalah

Stojnica, kjer je najdaljša vrsta

Jože Cerar, motokros

6

Rok za oddajo

zadnje afere v industriji hrane so znova obudile številna razmišljanja o zdravi in kvalitetni hrani. Pri tem se je še enkrat potrdilo, kako pomembna je lokalno pridelana hrana in osebni stik s tistimi, pri katerih kupujemo pridelke in proizvode. Kraji, kjer se prodaja takšna hrana, pa so tržnice, ki so po obdobju skorajšnjega zamrtja v zadnjem času močno pridobile na veljavi. Med tistimi, ki prodajajo na domžalski tržnici že od samega začetka, sta med najbolj priljubljenimi babica Ančka › 16 Cajhen in njen vnuk Janez Svetek.

Jože Cerar se je za motorje navdušil že v mladosti, a ker je prihajal iz velike družine, na začetku ni imel osnovnih pogojev, da bi se že v mladosti, pri 15 letih, lahko ukvarjal z motokrosom. Je pa to dočakal pri 26 letih, ko je začel aktivno tekmovati v motokrosu in v tem ostal vse do 33. leta. V času premora so počasi prihajala vabila, da bi začel tekmovati v kategoriji veteranov, in na koncu je res prišlo tako daleč, da je doma vzel star motor in šel z njim na dirko starodobnikov na Ljubelj, kjer je tudi zmagal.

› 26

Pri vsakem prispevku mora biti jasno razvidno, kdo je avtor prispevka, podpis fotografa ter komentar k fotografiji. Prispevke lahko v času uradnih ur oddate v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale, izven uradnih ur v nabiralniku na stavbi ali pa na naš e-naslov. V skladu z Odlokom o javnem glasilu Občine Domžale »Slamnik« nenaročeni prispevki ne bodo honorirani, končno odločitev o objavi prispevkov in njihovi dolžini pa sprejema uredništvo. Za vsa vprašanja smo vam na voljo na e-naslovu: urednistvo.slamnik@gmail.com

Nastopajoči

Vse prepogosto se ob pogovoru z mladimi glede Domžal sliši stavek, da so Domžale mrtvo mesto in da tu mladi nimajo kaj početi. V Mladinskem svetu Domžale se s tem vsekakor ne strinjajo. Prepričani so, da je lahko občina Domžale še kako živa in prijazna mladim. V ta namen bodo v soboto, 25. 5. 2013, od 10. ure dalje v Češminovem parku organizirali prvi festival mladih v Domžalah. Da pa bo veljalo prijetno s koristnim, se bodo na festivalu predstavile najrazličnejše organizacije in skupine, ki tako ali drugače delajo z mladimi. › 11

DRUŠTVO TABORNIKOV ROD SKALNIH TABOROV DOMŽALE Društvo tabornikov Rod skalnih taborov Domžale, v njem se združuje 323 članov in članic, je prostovoljno, nepridobitno, mladinsko, nestrankarsko, nevladno, vzgojno društvo, odprto vsem, ne glede na poreklo, spol, raso ali prepričanje. Društvo na območju občine Domžale vključuje otroke, mladino in odrasle, ki jih družita ljubezen in veselje do življenja v naravi. V šestih desetletjih je društvo opravilo neizmerno veliko prostovoljnega dela ter z njim privzgajalo in krepilo pri mladih spoštovanje in ljubezen do narave, po-

4 | slamnik

aktualno

Arboretum Volčji Potok, ki ga v vseh letnih časih obiskuje tudi veliko število občanov in občank iz naše občine, vas tokrat vabi na že 22. spomladansko razstavo tulipanov, cvetja, vrtnarstva in vrtne opreme, ki bo med 25. aprilom in 6. majem 2013. V tem času boste lahko med več kot dva milijona cvetočih tulipanov poiskali svojega, uživali v pogledih na cvetoče okrasne češnje, spoznali najnovejše izdelke in pripomočke za dom in vrt, dobili ideje, kako urejati dom in okolico, še posebej pa bi vas radi povabili v Nizozemsko vas. ›2

zmogljivost šole na Rodici je postajala premajhna po konstantnem naraščanju števila učencev zaradi priseljevanja in tudi visokega naravnega prirasta, ki v zadnjih letih v poprečju presega 5 % letno. Pomanjkanje primernih prostorov je bilo najbolj izrazito za potrebe 1. triletja, saj obstoječe učilnice niso zadoščale potrebam glede na število otrok. z novim prizidkom se je tako rešila potreba po prostorih za učilnice 1. triletja, za učilnice za predmetni pouk, za kabinete za dodatno delo z učenci ter potreba po dodatnih športnih površinah. V novem prizidku so v kleti večnamenski prostor, garderobe, sanitarije in tehnični prostor; v prvem nadstropju sta dve učilnici za prvo triado, vsaka s svojim kabinetom, garderoba in sanitarije; v drugem nadstropju pa dve učilnici za glasbo in tuji jezik ter šest kabinetov. Vrednost del je znašala 1 milijon EUR. Urejeni sta tudi okolica šole in javna razsvetljava. župan občine Domžale, Toni Dragar je ob otvoritvi dejal: »želim vam, dragi učenci in učitelji, da se v novih prostorih dobro počutite in da s svojim znanjem, spretnostmi, dosežki, kot tudi prijateljstvom in pomočjo drug drugemu nadaljujete svojo šolsko pot.« Ravnateljica osnovne šole Rodica Milena Vidovič se je v imenu šole, učencev in njihovih staršev zahvalila občini Domžale za skrb in posluh pri reševanju prostorske stiske. › 2

Naslednja številka Slamnika izide v petek, 31. maja 2013. Rok za oddajo prispevkov je v četrtek, 16. maja 2013, do 12. ure.

Župan občine Domžale Toni Dragar je med gosti pozdravil poslanko Sašo Kos in poslanca Roberta Hrovata, častne občane Petra Primožiča, dr. Miroslava Stiplovška in dr. Velimira Vulikiča, podžupanjo Andrejo Pogačnik Jarc in podžupana mag. Lovra Lončarja, občinske svetnike in svetnice, letošnje in nekdanje nagrajence ter druge goste. Slavnostna akademija je namenjena predvsem nagrajencem. »Dragi nagrajenci, v vašem delu je veliko predanosti, prostovoljstva in strokovnosti, ki ste jo posredovali drugim, in pomoči, ki ste jo nudili tistim, ki so jo potrebovali. Hvaležni in ponosni smo na vas in na vse, kar ste dobrega naredili za naše občanke in občane. Občutek imam, da bi moralo biti podobnih priložnosti še več. Ljudi, ki znajo, ljudi, ki hočejo, ljudi, ki jim ni vseeno, je med nami namreč veliko. In vsekakor si zaslužijo, da jim enostavno povemo: „Opazili smo vas, cenimo vas in hvaležni smo vam.“ Konec koncev je prav, da se na zaslužne in izjemne opozarja, tudi zato, ker nas zavedanje, kaj imamo, navdaja z optimizmom,« je v svojem govoru povedal župan Toni Dragar. In nato še dejal: »Gospodarske napovedi tudi v prihodnje niso dobre, pa vseeno nas to ne bo ustavilo in bomo še naprej uresničevali naše poslanstvo – skrb za kvalitetne bivalne pogoje, urejeno infrastrukturo in razvoj kulturnih, izobraževalnih, športnih ter socialnih dejavnosti.«

Arboretum Volčji Potok

›4

10. aprila 2013 je bil uradno odprt prizidek k OŠ Rodica.

SMUČARSKO DRUŠTVO DOMŽALE Pestra šestdesetletna zgodovina Smu-

Dobrodošli in iskrene čestitke ob 27. aprilu – dnevu upora proti okupatorju.

številnih otrok, ki so jo pridobivali na domačih in tujih terenih, k popularizaciji tega športa pa tudi k tekmovalnim uspehom, dobri organizaciji tekmovanj ter uveljavitvi smučarskega športa kot pomembnega dela

V kulturnem programu sodelujejo: Godba Domžale, dirigent Damjan Tomažin, pevka Nataša Loborec- Perovšek, ansambel Zajc, učenci Osnovne šole Dob, Moški pevski zbor Radomlje, povezovalka Draga Jeretina Anžin.

prispeva k dobremu delu društev v svoji krajevni skupnosti.

Pozdravni nagovor: Marija Majhenič, predsednica ZB NOB občine Domžale. Slavnostni govornik bo podpredsednik ZZBS tovariš Matjaž Kmecl.

nega člana in dolgoletnega predsednika Turističnega društva Turnše Češenik, tudi člana društva upokojencev Naš dom Dob in člana sveta KS Dob. V mladosti je bil aktiven zlasti na športnem področju,

v soboto, 27. aprila 2013, ob 15. uri, v Domu krajanov v Žejah.

Nagrado Občine Domžale so prejeli:

Slavnostna seja ob občinskem prazniku s podelitvijo občinskih priznanj je potekala v sredo, 17. aprila 2013, v Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah.

Vabimo vas na

osrednjo občinsko prireditev ob 27. aprilu – dnevu upora proti okupatorju

Nagrajenci skupaj z županom občine Domžale Tonijem Dragarjem

N

tovrstno kulturno dediščino kot pomembnega dela domžalske zgodovine, je v letih 2011 in 2012 postavil po zamislih mag. Tatjane Dolžan Eržen, muzejske svetovalke s področja etnologije v Gorenjskem muze-

VABILO

PODELITEV PRIZNANJ OBČINE DOMŽALE V LETU 2013

sl a m n i k @ k d - d o m z a l e . s i

številka 4 | april 2013 | letnik liii

Občina Domžale Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja občine Domžale


7


18 KULTURA ALOJZ STRAŽAR, AVTOR IN REŽISER PREDSTAVE BUTALCI

12 TEMA MESECA POLETNE POčITNICE V OBčINI DOMŽALE

10 VELIKI INTERVJU EMA ŠKRJANC OGOREVC, PREDSEDNICA ZPM DOMŽALE

gl asilo občine domžale

V začetku junija je v parku pri Občini Domžale v sodelovanju med Slamnikarskim muzejem, Kulturnim domom Franca Bernika in občino potekal prvi Slamnikarski sejem, na katerem so organizatorji poskrbeli za predstavitev številnih rokodelcev, ki so se že v preteklosti ukvarjali in se še danes ukvarjajo s slamnikarstvom.

8

OKOLJE

Sprejem najboljših učencev in dijakov

Zaposlovanje mladih – status: porazno

Biološko razgradljivi odpadki

Župan Toni Dragar je v sredo, 12. junija, v Kulturnem domu Franca Bernika sprejel najboljše učenke, učence, dijakinje in dijake ter jim čestital za njihove dosežke. Na sprejem so bili povabljeni učenci, ki so se uspešno dokazovali vseh devet osnovnošolskih let, najboljši učenci Glasbene šole Domžale in najboljši dijaki Srednje šole Domžale. Povabljeni pa se ne odlikujejo le kot izvrstni učenci, ampak so aktivni in uspešni tudi na mnogih drugih področjih: na šolskih tekmovanjih in na športnem, glasbenem ali katerem drugem področju. ›6

Stanje v državi glede zaposljivosti mladih je porazno. Na Zavodu za zaposlovanje RS je bilo februarja letos prijavljenih skoraj 30.000 mladih, starih od 25 do 29 let. V enem letu pa jih zaposlitev najde le približno sedem tisoč. Od leta 2007 do 2013 se je delež brezposelnih v tej starostni skupini s terciarno izobrazbo povečal za več kot 68 odstotkov, medtem ko se je brezposelnost mladih z osnovnošolsko in srednješolsko izobrazbo zmanjšala. Kakšne samopodobe in koliko samospoštovanja pa bodo še premogli mladi izobraženci v tem položaju? › 13

Odvozi rjavih zabojnikov se v poletnem času izvajajo enkrat tedensko, v zimskem terminu pa na štirinajst dni. Glavni namen ločenega zbiranja biološko razgradljivih odpadkov je zagotoviti najprimernejše in najučinkovitejše nadaljnje ravnanje s tovrstnimi odpadki, zato so vsi ločeno zbrani biološko razgradljivi odpadki ustrezno predani družbam za ravnanje s tovrstnimi odpadki, nato pa predelani v kompostarni. Urnike odvozov odpadkov in druge informacije o pravilnem ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki najdete na spletni strani www.jkp-prodnik.si. › 31

PRI NAS OPRAVITE VSE NA ENEM MESTU! Polnjenje klime že od 35€ naprej

!

tehnični pregled • zavarovanje vozila • servis • pranje vozila AVTO KVEDER D.O.O. Obrtniška ulica 1, Lukovica Uradne ure: 7.00 - 19.00, sobota 8.00 - 12.00 TEHNIČNI PREGLEDI: 01/ 7236 - 844 SERVIS: 01/ 7236 - 840 www.avtokveder.com

UGODNO! Od 18 €/mes.

Internet

brezžično do objekta lahko tudi telefon

Hitri Internet

zanesljiv, brezžičen do naročnika, možnost telefonije

SEDAJ TUDI IZ LIMBARSKE GORE! 040 997 007 info@gorosan.com www.zvezdatv.si

Cenjene stranke obveščamo, da smo od 26.6.2013 na novi lokaciji, Ljubljanska c. 9, Dob (100m naprej pred picerijo Kapra)

P P

iše pa tudi, da jo je po motivih Frana Milčinskega ter Ervina Fritza napisal in današnjemu svetu približal Alojz Stražar, ki iše pa tudi, premiera da jo je pojemotivih bo komedijo, katere 13. julija Milčinskega ter namenili Ervina 2013, tudiFrana režiral. Zato smo mu Fritza napisal in današnjemu nekaj vprašanj o dosedanjem poteku 13. približalfestivala, Alojz Stražar, poletnegasvetu kulturnega največki bo komedijo, katere premiera jeletošnje 13. julija besed pa je teklo o predstavitvi 2013, tudigledališke režiral. Zato smo muButalci. namenili domače predstave nekaj vprašanj o dosedanjem poteku 13. poletnega kulturnega festivala, največ Prva ocena letošnjega trinajstega besed pa je o predstavitvi letošnje – upam, dateklo kljub številki trinajst domače gledališke predstave Butalci. srečnega – kulturnega poletnega festivala Studenec 2013. Prva ocena letošnjega trinajstega Na kratko odlično, saj smo zadovoljni tako upam,imenitnima da kljub številki trinajst z–dvema pevskima nastopoma srečnega – kulturnega poletnega Vokalne akademije Ljubljana z zborovodjo festivala Studenec 2013. Stojanom Kuretom ter vokalno zasedbo Na kratko ensemble, odlično, sajvsmo zadovoljni tako Ingenium cerkvi sv. Lenarta z dvema nastopoma na Krtini,imenitnima kamor smopevskima s petjem pripeljali Vokalne akademije Ljubljana z zborovodjo res vrhunske izvajalce. Pohvalo zaslužijo Stojanom terKersnik vokalnoBrdo, zasedbo tudi učenciKuretom OŠ Janko saj so Ingenium ensemble, v cerkvi sv. Lenarta z imenitno opereto Kresniček navdušili na Krtini, kamor smo s petjem pripeljali veliko število gledalcev, ki so do vrha in res vrhunske izvajalce.gledališče Pohvalo zaslužijo čez napolnili poletno tudi ob tudi učenci JankoPozabiti Kersnik Brdo, so zadnjem NaOŠ zdravje. pa ne saj smem z imenitno opereto Kresničektekmovanja navdušili niti zaključka 34. državnega veliko številokrožkov gledalcev, ki so do vrhainin čebelarskih iz vse Slovenije čez napolnili poletno gledališče tudi ob razvitja prapora Čebelarskega društva zadnjem Nakar zdravje. Pozabiti pa ne smem Krtina Dob, je letos predstavljalo niti zaključka 34. državnega tekmovanja začetek festivala. čebelarskih krožkov izpavse in O ostalih prireditvah obSlovenije kateri drugi razvitja prapora Čebelarskega društva priložnosti. Krtina Dob, kar je letos predstavljalo začetek 13. julijafestivala. 2013 bo na vrsti vselej težko O ostalih prireditvah pa gledališka ob kateri drugi pričakovana domača priložnosti. Zakaj Butalci? predstava. Pisatelj Fran Milčinski se je odločil 13. julija 2013 bonadarjenost na vrsti vselej težko svojo pisateljsko in pisanje

GLAS MLADIH

Vera Vojska Foto: Iztok Dimc

AKTUALNO

Foto: Iztok Dimc

kov pa so točno ob dvanajsti uri poskrbeli podžupanja Občine Domžale Andreja Pogačnik Jarc, direktor kulturnega doma Franca Bernika Milan Marinič ter predstavnika Slamnikarskega muzeja Domžale, ki sta dala pobudo za začetek čudovite tradicije – Roman Kos in Igor Kuzmič. Domžalčani in Domžalčanke, če ga še nimate, je čas, da si naposled nadenete svoj slamnik. S ponosom, saj ima naše mesto bogato zgodovino, ki jo znamo ohranjati! ›2

Alojz StrAžAr, avtor in režiser predstave BUTALCI

trk pripravili otroci iz Osnovne šole Venclja Perka, za glasbeno popestritev pa je poskrbel Mešani pevski zbor Slamnik Ihan. Otroci iz vrtca Mojca so pripravili delavnico izdelovanja prašičkov iz slame, Oto Nemanič pa je predstavil pokrivanje strehe s slamo. Obiskovalci so na sejmu lahko spoznavali dejavnosti Slamnikarskega muzeja, si ogledali, kako poteka šivanje slamnikov, ter se v ročnih spretnostih preizkusili tudi sami. Za uradno otvoritev sezone nošenja slamni-

KULTURA

18 | slamnik

18 | slamnik

KULTURA

N

a sejemskem dogajanju so se predstavili tako s svojimi izdelki kot tudi ročnimi spretnostmi, ki so potrebne ne le za nastanek čudovitih pokrival, ki nam olajšajo premagovanje vročine, pač pa predvsem skrbijo, da ročne spretnostih naših babic in dedkov ne gredo v pozabo. Da tradicija prehaja iz roda v rod, so poskrbeli vsi, od najmlajših do najstarejših. Tako so že zjutraj pravi slamnikarski zaj-

pomembnejših butalskih mož in žena: Robert Vrčon, Jože Vunšek, Metod Palčič, Rajko Majdič, Stane Zemljarič, Brigita Hrovat, Roman Zorman, Tadej Stražar, pomembnejših butalskih in žena: David Homar, Luka Sešek,mož Milan Capuder, Robert Vrčon, Vunšek, Metod Palčič, Tomaž UsenikJože in drugi. Rajko Majdič, Stane Zemljarič, Brigita

Pokrijte se z domžalskim slamnikom!

Tako ekipa raste in v posameznem letu ni težav z zasedbo vlog. Ker pa gre tudi letos za burko s petjem, smo pri izbiri igralcev upoštevali tudi njihovo pripravljenost, da Tako ekipa raste in v posameznem letu ni ob igralskem pokažejo tudi pevski talent. težav z zasedbo vlog. Kerjepa gre tudi letos Prepričan sem, da nam uspelo. za burko s petjem, smo pri izbiri igralcev

Sredi poletne vročine bo v češminovem parku v Domžalah prvič zaživel letni kino, ki bo prve tri tedne v juliju skrbel za ljubitelje filmov na prostem. Nekaj po deveti uri zvečer, ko se bo vročina že polegla, se bo pod zvezdami prižgal kinoprojektor in v nočnem hladu bomo pregledali filmske uspešnice pretekle sezone ter premierno predstavili tudi nekaj čisto svežih filmskih naslovov. Eden od najbolj pričakovanih je Osamljeni jezdec, v katerem se na filmska platna vrača Johnny Depp v vlogi čudaškega Indijanca, ki s šerifskim kolegom išče pravico in preganja zločince. Druga razburljiva premiera bo film Mojstri iluzij, v katerem ekipa iluzionistov in čarodejev pod pokroviteljstvom skrivnostnega mecena med svojim nastopom uprizori bančni rop in denar razdeli med občinstvo. Poleg premier bomo prečesali tudi uspešnice pretekle sezone, nagrajene s številnimi nagradami, predvsem z oskarji: Ano Karenino in Nesrečnike, pa tudi Za dežjem posije sonce ter Stranske učinke, ki ju na platnu Mestnega kina Domžale še nismo imeli priložnosti videti. Začetek in zaključek letnega kina pa bo posvečen slovenskemu filmu. Na odprtju bo to Srečen za umret, o upokojencu, ki se odpravlja v dom za ostarele, potem pa po vrsti komičnih zapletov ugotovi, da se mu je tam pravo življenje šele začelo, zaključili pa bomo z novo romantično komedijo Metoda Pevca Vaje v objemu, ki bo navdušila tudi ljubitelje tanga. Zvečer torej vabljeni v češminov park, kjer vas čaka kino v parku!

Naša predstava želi nastaviti ogledalo našemu času, hkrati pa Naša predstava želi je naša želja, da bi se vsaj nastaviti ogledalo skozi satiro in gledališče

Burka s petjem – krstna izvedba BUTALCI piše v predstavitveni knjižici 13. poletnega kulturnega festivala Studenec 2013 o letošnji domači gledališki predstavi, ki je vselej najbolj pričakovani del festivala. Vera Vojska

Burka s petjem – krstna izvedba BUTALCI piše v predstavitveni knjižici 13. poletnega kulturnega festivala Studenec 2013 o letošnji domači Alojz StrAžAr, avtor in režiser predstave BUTALCI gledališki predstavi, ki je vselej najbolj pričakovani del festivala.

Foto: Miha Ulčar

Julija se Mestni kino Domžale seli v Češminov park z izborom poletnih filmov, ki bodo zagotovo pregnali počitniški dolgčas in vas zabavali pod milim nebom.

gib, ples, organizacijo in vodenje predstave . . . Tudi med njimi so sodelavci iz dosedanjih domačih predstav: lektor Ludvik Kaluža, gib, organizacijo vodenje ki jeples, napisal tudi nekajinveč o zgodovini predstavepa. Nada .. Butalcev, Slatnar, ki bo imela tuTudi medskupaj njimi so sodelavci iz dosedanjih di letos, z Ano Homar, veliko dela

slamnik@kd-domzale.si

Kino v parku

Posebej za vas – smeha in dobre Posebej za vas – smeha in dobre volje v izobilju volje v izobilju

sl a m n i k @ k d - d o m z a l e . s i

številka 6 | junij 2013 | letnik lii

sl a m n i k @ k d - d o m z a l e . s i

številka 6 | junij 2013 | letnik lii

2 8 . j u n i j 2 013 | l e t n i k l i i i | š t e v i l k a 6 | i z daja k u lt u r n i dom f r a nc a be r n i k a dom ž a l e | c e na 1,0 9 e u r

LILA, trgovina s tekstilnim blagom, Ljubljanska c. 9, Dob tel.: 01 72 14 085 delovni cas: non-stop 9.00 - 19.00, sobota 9.00 - 13.00


9

Se bomo veliko smejali v družbi butalskega župana in županje ter

Bi imel pisatelj Fran Milčinski torej tudi danes veliko vsebine za svoje knjige? V povezavi z vsebino Butalcev si upam reči, da bi moral pisatelj živeti danes, med Butalci sedanjega časa. Imel bi veliko preveč zgodb in težko bi jih obrnil le v humor, kot je to počel na pisateljskem vrhuncu. Kot kaže, so njegove zgodbe večne in se še kako dotikajo sedanjosti, le imena in igralci so drugi. Tudi naša predstava želi nastaviti ogledalo našemu času, hkrati pa je naša želja, da bi se vsaj skozi satiro in gledališče zavedali resnosti današnjega časa, ki se vse bolj ponavlja in spominja na Butale.

13. julija 2013 bo na vrsti vselej težko pričakovana domača gledališka predstava. Zakaj Butalci? Pisatelj Fran Milčinski se je odločil svojo pisateljsko nadarjenost in pisanje nameniti predvsem otrokom ter mladini, da bi jih zaposlil z branjem in jih odvrnil od stranpoti. S temi deli je vzgojno vplival nanje in bil pri tem tudi uspešen. Ob tem pa je znal s svojimi zgodbami tudi groteskno podkrepiti človeške zmote, pri tem pa humorno in prikupno ohranjati ljudsko domišljijo. Taki so v zanimivih zgodbah BUTALCI, ki jih poznajo vse generacije, rade segajo po njih in se veselo, včasih pa tudi žalostno nasmehnejo ob njihovih poskusih spremeniti življenje na bolje. Rad prebiram to knjigo, in če povem po pravici, sem dalj časa razmišljal o postaviti zgod in nezgod Butalcev na naš oder, predvsem pa sem razmišljal o tem, kako bi njihovo življenje približal času, v katerem živimo ter v katerem nas, žal, vse preveč stvari spominja na Butale.

veliko število gledalcev, ki so do vrha in čez napolnili poletno gledališče tudi ob zadnjem Na zdravje. Pozabiti pa ne smem niti zaključka 34. državnega tekmovanja čebelarskih krožkov iz vse Slovenije in razvitja prapora Čebelarskega društva Krtina Dob, kar je letos predstavljalo začetek festivala. O ostalih prireditvah pa ob kateri drugi priložnosti.

Odločil si se za staro, preizkušeno ekipo? Ja. »Zakaj bi menjal konja, ki vleče,« pravi znani slovenski rek. V Butalce se bodo prelevili že doslej na Studencu večkrat preizkušeni igralci in igralke, tako kot vsako leto doslej, pa je tudi letos vključenih nekaj novih, mladih obrazov.

njune hčerke, razbojnika Cefizlja, policajev, občanov in občank Butal? Boste ali pa tudi ne. V predstavi bo veliko duhovitih domislic, ki vam bodo dale misliti, bo veliko pevskih vložkov, dinamično in pestro dogajanje vam bo zanesljivo v veselje in razvedrilo, kot je bilo nam na vajah. Najbrž pa zelo držijo besede lektorja Ludvika Kaluže, ki je med drugim zapisal: »Z 'nedolžnim' burkaštvom smešijo naše skupne slabosti brez konkretnih navedb, prepoznavanje in razkrinkavanje pa avtor predstave prepušča gledalcu na njegovo lastno odgovornost.« Tako bo od vsakega posameznega obiskovalca odvisno, koliko se bo smejal, vsi pa bomo zanesljivo veliko razmišljali in iskali vzporednice med nami in Butalci.

Naša predstava želi nastaviti ogledalo našemu času, hkrati pa je naša želja, da bi se vsaj skozi satiro in gledališče zavedali resnosti današnjega časa, ki se vse bolj ponavlja in spominja na Butale.

Pogledava še malo druge vloge in njihovo zasedbo. Lahko. V vlogi županje bo nastopila dobra znanka našega gledališča Pija Brodnik, ki je kot igralka in pevka nepogrešljiva, enako kot so nepogrešljivi igralci v vlogah

Pa reciva še nekaj besed o glavni ženski vlogi … Mlada igralka Marjeta Cerar je že večkrat nastopila na naših predstavah v manjših vlogah, tokrat pa sem ji zaupal glavno žensko vlogo – županove hčere. S svojo naivno prikupnostjo v predstavi spreobrne strašnega Cefizlja, da postane prijaznejši in pravzaprav pravi dobrotnik. Še posebej pa jo odlikuje izredno lepo petje v tej predstavi. Kako se konča njuna romanca, pa vse zveste na premieri ali eni izmed sedemanjstih ponovitev.

Piše, da so Butalci burka s petjem. Butalce sem napisal sam, po motivih Frana Milčinskega in Ervina Fritza, za predstavo pa je pesmi spesnil Roman Končar, glasbo pa, kot že za nekaj zadnjih predstav, je napisal Slavko Avsenik ml. Pesmi bodo prepevali posamezni igralci in igralke, v veliko pomoč pa so nam že tudi večkrat preizkušeni pevci iz okoliških pevskih zborov, ki jih je za nastop pripravil zborovodja Karel Leskovec, korepetitorka pa bo Martina Golob Bohte.

Katera pa je v Butalcih glavna vloga in komu si jo zaupal? Župan je sicer najmarkantnejša osebnost v Butalcih, pa vendar to ni glavna vloga. Glavno vlogo v predstavi prevzema Cefizelj, ki zaradi svoje tatinske iznajdljivosti nastopa v več vlogah. Za to vlogo se mi je zdel najprimernejši Jure Sešek, gledalci ga zanesljivo niste pozabili v nekaterih drugih glavnih vlogah (Martin Krpan, Janez v Cvetje v jeseni, Bedanec v Kekcu in drugih . . .). Že na prvih vajah me je prepričal, da je moja izbira prava. V predstavi se predstavlja kot izredno 'prefrigan' tat, ljubimec, pa tudi kot sodobni Robin Hood, ki jemlje bogatim in daje revnim, za kar je še posebej prava osebnost.

Potem pa so tu umetniki, ki poskrbijo za govor, kostume, za ličila, pričeske,

Bo umetnik Jože Napotnik tudi tokrat poskrbel, da bodo Butale tako čudovite, kot so bila prizorišča domačih gledaliških predstav doslej? Že veš, kako bodo videti Butale? To sem vedel, že ko sem se odločal za Butalce. Že od samega začetka sem si ustvaril scensko podobo Butal in natančno videl, kje se bodo dogajale glavne stvari. Edina težja naloga je zamisel prenesti na igralce, še posebej natančno je treba to posredovati scenografu Jožetu Napotniku. Škoda, da si je Jože prav v tem času poškodoval ramo, kar mu zelo otežuje izdelavo scene. Še posebej zato, ker se še ni nikoli doslej tako razveselil naslova predstave kot ravno tokrat. Upam, da bo kljub poškodbi z velikim naporom vendarle uspel uresničiti svojo zamisel z nekoliko več pomoči Florjana Strmšek, Štefana Vidergarja, Franceta Osolina in Sreča Urankarja.

pomembnejših butalskih mož in žena: Robert Vrčon, Jože Vunšek, Metod Palčič, Rajko Majdič, Stane Zemljarič, Brigita Hrovat, Roman Zorman, Tadej Stražar, David Homar, Luka Sešek, Milan Capuder, Tomaž Usenik in drugi.

Tako ekipa raste in v posameznem letu ni težav z zasedbo vlog. Ker pa gre tudi letos za burko s petjem, smo pri izbiri igralcev upoštevali tudi njihovo pripravljenost, da ob igralskem pokažejo tudi pevski talent. Prepričan sem, da nam je uspelo.

In kaj lahko rečeš za konec? Bom ponovil kar besede iz letošnjega povabila na 13. poletni kulturni festival. Mi bomo poskušali poskrbeti, da vam bo prijetno, od vas pa je odvisno, če boste naše povabilo sprejeli. Dobrodošli! ❒

Najbrž tudi letos pričakujete veliko obiskovalcev? Seveda, zato smo tudi odločili, da poleg premiere, 13. julija 2013, pripravimo še 16 predstav. V lanskem letu smo jih načrtovali 12, potem pa smo zaradi zanimanja dodali še 4. Verjemite pa mi, da je mnoge teže reklamirati dodatne predstave, kot da povečano število predstav načrtujemo vnaprej. V veliko veselje nam je, da je že sedaj najavljenih izredno veliko obiskovalcev, med njimi številni avtobusi iz vseh krajev Slovenije, najbrž pa bodo Butalci zanimali tudi Slovence v zamejstvu, ki so skoraj naši stalni obiskovalci. Ob tem večkrat pomislim na vremenske nevšečnosti in sem vesel, da jih na Studencu zaradi strehe ni.

gib, ples, organizacijo in vodenje predstave . . . Tudi med njimi so sodelavci iz dosedanjih domačih predstav: lektor Ludvik Kaluža, ki je napisal tudi nekaj več o zgodovini Butalcev, pa Nada Slatnar, ki bo imela tudi letos, skupaj z Ano Homar, veliko dela s kostumi, koreografinja bo Sabina Selan, Goran Bogdanovski bo poskrbel za gib, Sašo Vene in Vesna Novina pa za masko, pričeske in lasulje; neprecenljiva pa bo tudi pomoč vseh drugih. Vodja predstave bo Franc Stražar, Ajda Sokler bo tajnica režije, Janez in Mira Mlakar bosta poskrbela za razsvetljavo, Rado Černe za ozvočenje in predvajanje glasbe, Ambrož Mlakar bo poskrbel za predvajanje učinkov; pomembna je Neva Mavsar Lenarčič kot šepetalka, omenim pa naj tudi Marto Majdič kot inspicientko.


pevske skupine v cerkvi sv. Roka na Krtini. vsak zase pomenijo najkakovostnejšo raven, Umetniški odbor pod vodstvom dr. Mirka prenaša po državi in zunaj nje. Opozoril je Cudermana je tokrat za prvi nastop na fe- na trdoživost, izročilnost in samozavest tako 13. kulturni poletni festival Stud stivalu izbral Vokalno akademijo Ljubljana. izvajalcev kot občinstva, ki izraža zvestobo Pevska skupina je bila ustanovljena sep- domačnosti in odprtost v svet. Naj studenec Vokalna skupina Ingenium ensemtembra 2008 ter spada med najuglednejše nikoli ne presahne, je zaželel dr. Dular 18 terKULTURA 12 TEMA MESECA 10 VELIKI INTERVJU ble, katere ime lahko ‘prevedemo’ tudi pri nas in v tujini. Sestavljajo jo izkuodprlPOčITNICE 13. poletni kulturni festival. ALOJZkot STRAŽAR, AVTOR IN duh, je konec maPOLETNE EMA ŠKRJANCzbore OGOREVC, notranji ustvarjalni REŽISER PREDSTAVE BUTALCI V OBčINIVokalna DOMŽALE PREDSEDNICAšeni ZPM DOMŽALE zborovski pevci iz vse Slovenije. Zbor akademija Ljubljana pod zboroja nastopila v cerkvi sv. Lenarta na Krtini vodi Stojan Kuret, v letu 2012 tudi dobitnik vodjem Stojanom Kuretom se je tudi tokrat ter bila pospremljena s samimi presežninagrade Prešernovega sklada za dirigentske predstavila s skladbami iz različnih obdo- ki, saj je po mnenju poslušalcev prav vsak dosežke. Pevci so pod njegovim vodstvom bij ter s svojimi izvedbami dala skladbam od štirih pevcev in dveh pevk talent zase, doma in v tujini prejeli vrsto nagrad na pre- posebno novo barvo in luč ter svežino. Po- krtinska cerkev pa tudi po mnenju pevcev stižnih tekmovanjih. slušalci so nagradili vsako skladbo, še Koncert je vodila Tadeja Capuder Flegar, posebej pa so se v drugem delu razveselili festival pa je slavnostno odprl dr. Janez Du- vrste slovenskih skladb. gl asilo lar ter poudaril, da je festival ter Kulturno To je bil pravi praznik lepega petja, čudodruštvo Miran Jarc Škocjan v slovenskem vit uvod v festival, o katerem je govoril tudi občine in mednarodnem prostoru prava kulturna dobski župnik Jure Ferlež ter zaželel, da tudi domžale senzacija, ki jo na dolgi in ustvarjalni poti letošnje poletje festival preseneča in bogati 2 8 . j u n i j 2 013 | l e t n i k lodlikuje i i i | š tvsakoletni e v i l k a 6 bogat | i z daja k u ltprogram u r n i dom fvse ra– nctako a beizvajalce r n i k a dom a l e | c e na 1,0 9 e u r sla mnik@kd-domzale.si kotžobiskovalce. vsebinski in odlična tehnična organizacija. Pomeni izKino v parku redni ustvarjalni kulturni utrip na vasi, ki se Vera Vojska

Veliki dobrodeln komornega orke

Mate Bekavac spet dirigent in s

Kresniček, Na zdravje in Star fotr so že obiskali Studenec

Foto: Miha Ulčar

Na zdravje

Pokrijte se z domžalskim slamnikom!

Julija se Mestni kino Domžale seli park z z Zvezo prijate in vvČešminov sodelovanju izborom poletnih filmov, ki bodo zagotovo pregnali počitniški in vas tudi letošnja boPočasidolgčas se zaključuje zabavali pod milim nebom.tudi v Domžalah gata glasbena sezona,

spet Na tokratnem koncerSredi(pre)bogata. poletne vročine bo v češminovem parku v Domžalah prvič zaživel letni kino, ki tnem odru smo na praznični dan (25. junij bo prve tri tedne v juliju skrbel za ljubitelje filmov prostem.slišali Nekaj po le deveti uri zve-del: od napove2013)nasicer dvoje čer, ko se bo vročina že polegla, se bo pod dane prižgal orkestrske ponudbe zvezdami kinoprojektor in v nočnem pa le godala. hladu pregledali filmske Naš bomo umetniški vodjauspešnice sicer glasbenega cipretekle sezone ter premierno predstavili tuklusa v KDFB Domžale v sezonah 2011/12 di nekaj čisto svežih filmskih naslovov. Eden od pričakovanih je Osamljeni jezdec,pa je bil spet v innajbolj 2012/13 Mate Bekavac v katerem se na filmska platna vrača Johntrojni umetniški dirigent in ny Depp vvlogi: vlogi čudaškega Indijanca,vodja, ki s šerifskim kolegom išče pravico in preganja solist-klarinetist. Zato je lahko tokratna izzločince. Druga razburljiva premiera bo film vedbena slonelainle na dveh delih Mojstri iluzij, v gradacija katerem ekipa iluzionistov čarodejev pod pokroviteljstvom skrivnostnepovsem različnih skladateljev in slogov: ga mecena med svojim nastopom uprizori bančni rop in denar razdeli medČe občinstvo. Mozarta in Finzija. nenadomestljivega Poleg premier bomo prečesali tudi uspeMozarta sploh ni treba posebej predstašnice pretekle sezone, nagrajene s številnimi nagradami, predvsem Anonjegovo Karenivljati, sploh čez oskarji: gre za Malo nočno no in Nesrečnike, pa tudi Za dežjem posije glasbo, pa jeučinke, morda Geraldom sonce ter Stranske ki juznaAngležem platnu Mestnega kina povsem Domžale še nismo imeli pri-pa spet ne tako, Finzijem drugače; ložnosti videti. Začetek in zaključek letnega če že zdaj napišemo, da jeNašlo za še eno od kina pa bo posvečen slovenskemu filmu. odprtju bo to Srečen za umret, o upokojenBekavčevih interpretacij Finzijevega Koncu, ki se odpravlja v dom za ostarele, potem pa po vrstiza komičnih zapletov da se op. 31. certa klarinet inugotovi, orkester, mu je tam pravo življenje šele začelo, zakljujeromantično bil seveda z že omenjenim čili paZačetek bomo z novo komedijo Metoda Pevca Vajein v objemu, ki bo navduMozartom njegovo Eine kleine Nachtšila tudi ljubitelje tanga. musik, KVvabljeni 525 iz enegapark, od skladateljevih Zvečer torej v češminov kjer vas čakaplodnih kino v parku!let (1787), saj gre za čudonajbolj

Festival, ki se je letos začel s pravcatim sloV prvi polovici junija je Poletno glevenskim čebelarskim praznikom, saj so dališče Studenec obiskal še STAR FOTR bila v poletnem gledališču na Studencu v izvedbi Janeza Hočevarja Rifleta, ki je s podeljena priznanja najboljšim sloven- smešnimi platmi staranja zabaval vse ge- vito in ustvarjalno Mozartovo leto, ko je nastala tudi opera Don Juan in druga deskim mladim čebelarjem, prapor pa so neracije. Prijetno in veselo! svečano predali svojemu namenu člani Festival so nadaljevali Klapa Mali grad la. Gre za še eno od priljubljenih melodij in članice Čebelarskega društva Krtina, z rojstnodnevno zabavo ob deseti obletnici Wolfganga Amadeusa Mozarta (1756–1791; V začetku junija je v parku pri Občini Domžale v sodelovanju med Slamnikarskim muzejem, Kulturnim Dob. Program se je nadaljeval z mladin- uspešnega petja ter številnimi gosti, potem kasacije, divertimenti, serenade …), ki so domom Franca Bernika in občino potekal prvi Slamnikarski sejem, na katerem so organizatorji poskrbeli za imele že ob naročilu za slavje ali podobno sko spevoigro v odlični ukvarjali izvedbi inpa bili priča še narodno-zabavnemu predstavitev številnih rokodelcev, ki soKresniček se že v preteklosti se smo še danes ukvarjajo s slamnikarstvom. prireditev v palači tega ali onega plemiča Osnovne šole Janka Kersnika. Bravo, mla- muzikalu z glasbo ansambla bratov Avsepovsem drugo, zabavno in pogosto celo a sejemskem dogajanju so di! se Še trk pripravili otroci iz Osnovne šole Venclja kov pa so uri poskrbeli nik – Spektakel, kot ga še ni bilo. en biserček na ogrlici festivala, kitočno je ob dvanajsti PRI NAS OPRAVITE VSE NA ENEM MESTU! predstavili tako s svojimi izdel- Perka, za glasbeno popestritev pa je poskr- podžupanja Občine Domžale Andreja Ponatobelgostila zadnjo oddajo Pre-direktor kulturnega In natodoma pridejo 13. julija in še skoraj plesno funkcijo. Še najbolj pa so se vsa ta ki kot tudi ročnimi spretnostmi, Mešani pevski zbor Slamnik Ihan. Na Otrocizdravje. gačnik Jarc, njimi prav ena najbolj priljubljeki so potrebne ne le za nastanek iz vrtca Mojca so pripravili delavnico nastopajoči izde- Franca Bernika Marinič ter predstavPolnjenje klime žedela, od 35€med naprej polno gledališče, številni in Milandvajsetkrat Butalci in vsi, ki imate 13. kulčudovitih pokrival, ki nam olajšajo prema- lovanja prašičkov iz slame, Oto Nemanič nika Slamnikarskega muzeja Domžale, ki nih tovrstnih skladb, Mala nočna glasba, turničudovite poletni radi! Dobrodošli! edinstvena izvedba V dolini tihi za začetek govanje vročine, pač pa predvsem skrbijo, pa je predstavil pokrivanje Slakove strehe s slamo. sta dala pobudo tradici-festival tehnični pregled • zavarovanje vozila • servis • pranje vozila prilegala ljubkemu, da ne rečem kar svida ročne spretnostih naših babic in dedkov na sejmu lahko spoznavali je – Roman Kos in Igor Kuzmič. Domžalčani – z Obiskovalci več kotsotisoč pevci in številnimi harne gredo v pozabo. dejavnosti Slamnikarskega muzeja, si ogle- in Domžalčanke, če ga še nimate, je čas, da AVTO KVEDER D.O.O. lenemu Mozartovemu slogu, klasicizmu, monikarji. Nepozabno! Vojska Obrtniška ulica 1,Vera Lukovica Da tradicija prehaja iz roda v rod, so podali, kako poteka šivanje slamnikov, ter se si naposled nadenete svoj slamnik. S ponoUradne ure: 7.00 - 19.00, sobota 8.00 - 12.00 dunajski klasiki. Večina Mozartovih seskrbeli vsi, od najmlajših do najstarejših. v ročnih spretnostih preizkusili tudi sami. som, saj ima naše mesto bogato zgodovino, Internet Tako so že zjutraj pravi slamnikarski zaj- Za uradno otvoritev sezone nošenja slamni- ki jo znamo ohranjati! ›2 TEHNIČNI PREGLEDI: 01/ 7236 - 844 renad, med katere prištevamo tudi Malo brezžično do objekta SERVIS: 01/ 7236 - 840 www.avtokveder.com lahko tudi telefon nočno glasbo ali tudi Serenado v G-duru, je napisana v petih stavkih, zato je več kot AKTUALNO GLAS MLADIH OKOLJE očitno, da je tudi iz tega dela en stavek izHitri Sprejem najboljših učencev Zaposlovanje mladih – Biološko razgradljivi Od 18 €/mes. gubljen. Zato smo lahko v štirih stavkih, Okvirjanje slik, Marko Drabik s.p. in dijakov odpadki status: porazno zanesljiv, brezžičen do naročnika, možnost telefonije pisanih tako rekoč za (razširjeni) godalni Kolodvorska 1, 1230 Domžale Župan Toni Dragar je v sredo, 12. junija, v Stanje v državi glede zaposljivosti mladih je Odvozi rjavih zabojnikov se v poletnem času (s kontrabasom), SEDAJ TUDI kvartet IZ LIMBARSKE GORE! slišali v tradiKulturnem domu Franca Bernika sprejel naj- porazno. Na Zavodu za zaposlovanje RS je bi- izvajajo enkrat tedensko, v zimskem terminu Tel. : 040/244-015 cionalni (komorni) zasedbi 15-članskega 040 997 007 info@gorosan.com www.zvezdatv.si boljše učenke, učence, dijakinje in dijake ter lo februarja letos prijavljenih skoraj 30.000 pa na štirinajst dni. Glavni namen ločenega jim čestital za njihove dosežke. Na sprejem mladih, starih od 25 do 29 let. V enem letu pa zbiranja biološko razgradljivih odpadkov je godalnega orkestra (4-4-3-3-1): koračniški so bili povabljeni učenci, ki so se uspešno jih zaposlitev najde le približno sedem tisoč. zagotoviti najprimernejše in najučinkovitejObveščamo vas, da bo v času od 21. junija do 31. avgusta Allegro, lirično in nekoliko čustveno Rodokazovali vseh devet osnovnošolskih let, Od leta 2007 do 2013 se je delež brezposelnih še nadaljnje ravnanje s tovrstnimi odpadki, Cenjene stranke obveščamo, da smo od najboljši učenci Glasbene šole Domžale in 2013 v tej starostni skupini s terciarno izobrazbo zato so vsi ločeno zbrani biološko razgradljivi ulice. V tem potekala rekonstrukcija Kolodvorske času manco/Andante, Menuetto/Allegretto in najboljši dijaki Srednje šole Domžale. Po- povečal za več kot 68 odstotkov, medtem ko odpadki ustrezno predani družbam za ravna26.6.2013 na novi lokaciji, Ljubljanska c. 9, vabljeni pa se ne odlikujejo le kot izvrstni bomo se je brezposelnost mladih z osnovnošolnje s tovrstnimi odpadki, nato pa predelani Rondo. Slednja dva stavka sta tudi v izvedposlovali samo v popoldanskem času od 15-18h. Oglas Dob (100m naprej pred picerijo Kapra) učenci, ampak so aktivni in uspešni tudi na sko in srednješolsko izobrazbo zmanjšala. v kompostarni. Urnike odvozov odpadkov bi Bekavčevih izvajalcev doživela ves svoj mnogih drugih področjih: na šolskih tek- velja Kakšne samopodobe in koliko samospoštoinformacijev o pravilnem z kot kupon za 10%in druge popust časuravnanju od 21.6.-31.8.2013. LILA, trgovina s tekstilnim blagom, Ljubljanska c. 9, Dob tel.: 01 72 14 085 movanjih in na športnem, glasbenem ali vanja pa bodo še premogli mladi izobraženci biološko razgradljivimi odpadki najdete na in elegance 18. st. Bedelovni cas: non-stop 9.00 -povzetek 19.00, sobota 9.00ljubkosti - 13.00 katerem drugem področju. › 6 v tem položaju? › 13 spletni strani www.jkp-prodnik.si. › 31 kavčevih dirigentskih ambicij tukaj sploh ni bilo, saj je omenjeni (komorni godalni) ansambel igral po vzoru res najboljših

N

!

UGODNO!

10

10% POPUST 10% POPUST

Internet


10 VELIKI INTERVJU EMA ŠKRJANC OGOREVC, PREDSEDNICA ZPM DOMŽALE

18 KULTURA ALOJZ STRAŽAR, AVTOR IN REŽISER PREDSTAVE BUTALCI

12 TEMA MESECA POLETNE POčITNICE V OBčINI DOMŽALE

gl asilo občine domžale

GLAS MLADIH

OKOLJE

Zaposlovanje mladih – status: porazno

Biološko razgradljivi odpadki

Stanje v državi glede zaposljivosti mladih je porazno. Na Zavodu za zaposlovanje RS je bilo februarja letos prijavljenih skoraj 30.000 mladih, starih od 25 do 29 let. V enem letu pa jih zaposlitev najde le približno sedem tisoč. Od leta 2007 do 2013 se je delež brezposelnih v tej starostni skupini s terciarno izobrazbo povečal za več kot 68 odstotkov, medtem ko se je brezposelnost mladih z osnovnošolsko in srednješolsko izobrazbo zmanjšala. Kakšne samopodobe in koliko samospoštovanja pa bodo še premogli mladi izobraženci v tem položaju? › 13

Odvozi rjavih zabojnikov se v poletnem času izvajajo enkrat tedensko, v zimskem terminu pa na štirinajst dni. Glavni namen ločenega zbiranja biološko razgradljivih odpadkov je zagotoviti najprimernejše in najučinkovitejše nadaljnje ravnanje s tovrstnimi odpadki, zato so vsi ločeno zbrani biološko razgradljivi odpadki ustrezno predani družbam za ravnanje s tovrstnimi odpadki, nato pa predelani v kompostarni. Urnike odvozov odpadkov in druge informacije o pravilnem ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki najdete na spletni strani www.jkp-prodnik.si. › 31

letnik liii | junij 2013 | številka 6

Sprejem najboljših učencev in dijakov

sl a m n i k @ k d - d o m z a l e . s i

Župan Toni Dragar je v sredo, 12. junija, v Kulturnem domu Franca Bernika sprejel najboljše učenke, učence, dijakinje in dijake ter jim čestital za njihove dosežke. Na sprejem so bili povabljeni učenci, ki so se uspešno dokazovali vseh devet osnovnošolskih let, najboljši učenci Glasbene šole Domžale in najboljši dijaki Srednje šole Domžale. Povabljeni pa se ne odlikujejo le kot izvrstni učenci, ampak so aktivni in uspešni tudi na mnogih drugih področjih: na šolskih tekmovanjih in na športnem, glasbenem ali katerem drugem področju. ›6

PRI NAS OPRAVITE VSE NA ENEM MESTU!

Polnjenje klime že od 35€ naprej

!

Počasi se zaključuje tudi letošnja bogata glasbena sezona, tudi v Domžalah spet (pre)bogata. Na tokratnem koncertnem odru smo na praznični dan (25. junij 2013) sicer slišali le dvoje del: od napovedane orkestrske ponudbe pa le godala. Naš umetniški vodja sicer glasbenega ci-

tehnični pregled • zavarovanje vozila • servis • pranje vozila

AVTO KVEDER D.O.O. Obrtniška ulica 1, Lukovica Uradne ure: 7.00 - 19.00, sobota 8.00 - 12.00 TEHNIČNI PREGLEDI: 01/ 7236 - 844 SERVIS: 01/ 7236 - 840 www.avtokveder.com

UGODNO! Od 18 €/mes.

Internet

brezžično do objek lahko tudi telefon

Hitri Internet

zanesljiv, brezžičen do naročnika, možnost telefonije

Po tradiciji se je tudi 13. poletni kulturni festival Studenec 2013 pričel z nastopom pevske skupine v cerkvi sv. Roka na Krtini. Umetniški odbor pod vodstvom dr. Mirka Cudermana je tokrat za prvi nastop na festivalu izbral Vokalno akademijo Ljubljana. Pevska skupina je bila ustanovljena septembra 2008 ter spada med najuglednejše zbore pri nas in v tujini. Sestavljajo jo izkušeni zborovski pevci iz vse Slovenije. Zbor vodi Stojan Kuret, v letu 2012 tudi dobitnik nagrade Prešernovega sklada za dirigentske dosežke. Pevci so pod njegovim vodstvom doma in v tujini prejeli vrsto nagrad na prestižnih tekmovanjih. Koncert je vodila Tadeja Capuder Flegar, festival pa je slavnostno odprl dr. Janez Dular ter poudaril, da je festival ter Kulturno društvo Miran Jarc Škocjan v slovenskem in mednarodnem prostoru prava kulturna senzacija, ki jo na dolgi in ustvarjalni poti odlikuje vsakoletni bogat vsebinski program in odlična tehnična organizacija. Pomeni izredni ustvarjalni kulturni utrip na vasi, ki se

AKTUALNO

Za začetek imenitno petje Vokalne akademije Ljubljana

kov pa so točno ob dvanajsti uri poskrbeli podžupanja Občine Domžale Andreja Pogačnik Jarc, direktor kulturnega doma Franca Bernika Milan Marinič ter predstavnika Slamnikarskega muzeja Domžale, ki sta dala pobudo za začetek čudovite tradicije – Roman Kos in Igor Kuzmič. Domžalčani in Domžalčanke, če ga še nimate, je čas, da si naposled nadenete svoj slamnik. S ponosom, saj ima naše mesto bogato zgodovino, ki jo znamo ohranjati! ›2

13. poletni kulturni festival Studenec 2013

trk pripravili otroci iz Osnovne šole Venclja Perka, za glasbeno popestritev pa je poskrbel Mešani pevski zbor Slamnik Ihan. Otroci iz vrtca Mojca so pripravili delavnico izdelovanja prašičkov iz slame, Oto Nemanič pa je predstavil pokrivanje strehe s slamo. Obiskovalci so na sejmu lahko spoznavali dejavnosti Slamnikarskega muzeja, si ogledali, kako poteka šivanje slamnikov, ter se v ročnih spretnostih preizkusili tudi sami. Za uradno otvoritev sezone nošenja slamni-

Kresniček, Na zdravje in Star fotr so že obiskali Studenec

s seznamom uglednih kulturnih delavcev, gledaliških in glasbenih ter drugih skupin, ki vsak zase pomenijo najkakovostnejšo raven, prenaša po državi in zunaj nje. Opozoril je na trdoživost, izročilnost in samozavest tako izvajalcev kot občinstva, ki izraža zvestobo domačnosti in odprtost v svet. Naj studenec nikoli ne presahne, je zaželel dr. Dular ter odprl 13. poletni kulturni festival. Vokalna akademija Ljubljana pod zborovodjem Stojanom Kuretom se je tudi tokrat predstavila s skladbami iz različnih obdobij ter s svojimi izvedbami dala skladbam posebno novo barvo in luč ter svežino. Poslušalci so nagradili vsako skladbo, še posebej pa so se v drugem delu razveselili vrste slovenskih skladb. To je bil pravi praznik lepega petja, čudovit uvod v festival, o katerem je govoril tudi dobski župnik Jure Ferlež ter zaželel, da tudi letošnje poletje festival preseneča in bogati vse – tako izvajalce kot obiskovalce.

N

Foto: Uroš Zagožen

V začetku junija je v parku pri Občini Domžale v sodelovanju med Slamnikarskim muzejem, Kulturnim domom Franca Bernika in občino potekal prvi Slamnikarski sejem, na katerem so organizatorji poskrbeli za predstavitev številnih rokodelcev, ki so se že v preteklosti ukvarjali in se še danes ukvarjajo s slamnikarstvom. a sejemskem dogajanju so se predstavili tako s svojimi izdelki kot tudi ročnimi spretnostmi, ki so potrebne ne le za nastanek čudovitih pokrival, ki nam olajšajo premagovanje vročine, pač pa predvsem skrbijo, da ročne spretnostih naših babic in dedkov ne gredo v pozabo. Da tradicija prehaja iz roda v rod, so poskrbeli vsi, od najmlajših do najstarejših. Tako so že zjutraj pravi slamnikarski zaj-

Mate Bekavac spet dirigent in solist – tokrat za letovanje socialno ogroženih otrok na Krku in v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Domžale in Lions in Rotary kluboma Domžale

Sredi poletne vročine bo v češminovem parku v Domžalah prvič zaživel letni kino, ki bo prve tri tedne v juliju skrbel za ljubitelje filmov na prostem. Nekaj po deveti uri zvečer, ko se bo vročina že polegla, se bo pod zvezdami prižgal kinoprojektor in v nočnem hladu bomo pregledali filmske uspešnice pretekle sezone ter premierno predstavili tudi nekaj čisto svežih filmskih naslovov. Eden od najbolj pričakovanih je Osamljeni jezdec, v katerem se na filmska platna vrača Johnny Depp v vlogi čudaškega Indijanca, ki s šerifskim kolegom išče pravico in preganja zločince. Druga razburljiva premiera bo film Mojstri iluzij, v katerem ekipa iluzionistov in čarodejev pod pokroviteljstvom skrivnostnega mecena med svojim nastopom uprizori bančni rop in denar razdeli med občinstvo. Poleg premier bomo prečesali tudi uspešnice pretekle sezone, nagrajene s številnimi nagradami, predvsem z oskarji: Ano Karenino in Nesrečnike, pa tudi Za dežjem posije sonce ter Stranske učinke, ki ju na platnu Mestnega kina Domžale še nismo imeli priložnosti videti. Začetek in zaključek letnega kina pa bo posvečen slovenskemu filmu. Na odprtju bo to Srečen za umret, o upokojencu, ki se odpravlja v dom za ostarele, potem pa po vrsti komičnih zapletov ugotovi, da se mu je tam pravo življenje šele začelo, zaključili pa bomo z novo romantično komedijo Metoda Pevca Vaje v objemu, ki bo navdušila tudi ljubitelje tanga. Zvečer torej vabljeni v češminov park, kjer vas čaka kino v parku!

Vera Vojska

Pokrijte se z domžalskim slamnikom!

Julija se Mestni kino Domžale seli v Češminov park z izborom poletnih filmov, ki bodo zagotovo pregnali počitniški dolgčas in vas zabavali pod milim nebom.

Veliki dobrodelni koncert Abonmajskega komornega orkestra v KDFB Domžale

edinstveno prizorišče za tovrstne koncerte. V mešani pevski zasedbi, katere začetki segajo v jesen 2009, pojejo mladi prekaljeni pevci Mirjam Strmole (sopran), Višnja Fičor (mezzosopran – alt), Blaž Strmole (tenor), Gašper Banovec (tenor), Domen Anžlovar (tenor), Jan Kuhar (bas). Vokalna skupina uspešno uresničuje Vokalna skupina Ingenium ensemble, katere ime lahko ‘prevedemo’ tudi kot notranji ustvarjalni duh, je konec maja nastopila v cerkvi sv. Lenarta na Krtini ter bila pospremljena s samimi presežniki, saj je po mnenju poslušalcev prav vsak od štirih pevcev in dveh pevk talent zase, krtinska cerkev pa tudi po mnenju pevcev

13. kulturni poletni festival Studenec 2013

Ingenium ensemble – Notranji ustvarjalni duh

Foto: Uroš Zagožen Foto: Miha Ulčar

sla mnik@kd-domzale.si

Kino v parku

Vera Vojska

ambicijo po ustvarjanju ter poustvarjanju klasičnih in modernih stvaritev, predstavlja javnosti nova dela ter raste v kvaliteti izvedbe in interpretacije. Kot nagrado za trdo delo in nadarjenost, s katerima povezujejo lepo in kakovostno glasbo, so prejeli so že vrsto priznanj, tudi mednarodnih. V krtinski cerkvi so se predstavili z izvrstnim mednarodnim programom ter nastop tudi sami povezovali ter poslušalce in poslušalke, ki kar niso mogli prenehati glasno ploskati, opozarjali na vsebino svojih pesmi, pa tudi način izvajanja. Tako smo lahko prisluhnili pesmi, v kateri so ob vsaki kitici dodali glas ter pri končnem amen pokazali vse svoje talente. Prijetne so bile tri romantične skladbe, vsaka v svojem jeziku, bili smo navdušeni nad pravo poročno hvalnico, se s pesmijo preselili na Portugalsko . . . Drugi, po njihovem mnenju bolj posvetni del se je začel z Gallusovim opevanjem glasbe, nadaljeval s šansonom dveh klepetulj, navdušila sta nas dva italijanska madrigala – parodija na ljubezen in vojno, ob francoskem napevu pa so nam pričarali zvok srednjeveških instrumentov. Z nemškim madrigalom so opozorili, da kdor ne poje, naj ne pije. Poslušalci smo uživali na ‘polno’, kar strmeli nad glasovi ter pevci, ki niso le peli z usti, temveč tudi z očmi in rokami – nepozabno. Očaral nas je tudi zadnji del, v katerem so se predstavili s slovenskimi pesmimi, za jagodo na torti pa dodali še eno simpatično pesem. Bil je večer, kot si jih le želimo in ki je dokazal, da je Slovenija res dežela pevskih talentov.

slamnik | 23

kultura

2 8 . j u n i j 2 013 | l e t n i k l i i i | š t e v i l k a 6 | i z daja k u lt u r n i dom f r a nc a be r n i k a dom ž a l e | c e na 1,0 9 e u r

SEDAJ TUDI IZ LIMBARSKE GORE!

040 997 007 info@gorosan.com www.zvezdatv.si

Cenjene stranke obveščamo, da smo od 26.6.2013 na novi lokaciji, Ljubljanska c. 9, Dob (100m naprej pred picerijo Kapra)

LILA, trgovina s tekstilnim blagom, Ljubljanska c. 9, Dob tel.: 01 72 14 085 delovni cas: non-stop 9.00 - 19.00, sobota 9.00 - 13.00

11


m na Mali

ne športne, literarne in ustvarjalne vsebine (plezanje, žongliranje, boks, sabljanje, kolesarjenje, karate, izdelovanje perjanic, lokov, obisk pravljične vile …). Po 20.30 se bo dogajanje kulturni del prireditve – od 10prelevilo VELIKIv INTERVJU otroških vsebin do vseh mogočih EMAglasbenih ŠKRJANC OGOREVC, kulturnih nastopov naZPM nivoju predstavitev PREDSEDNICA DOMŽALE talentov iz Domžal in drugod. Ob popolnem zaključku je načrtovana še kratka kulturna nočna predstava.

domislicami in dejanji zoperstavljali človeškim slabostim, jih razkrinkavali, kritizirali in smešili. Butalci pa so kolektivni junaki, kakršnih je v slovstvu malo. Oni se namreč človeškim slabostim ne zoperstavljajo, temveč so sami 12 TEMA MESECA poosebljenje (personifikacija) prav teh slaboPOLETNE sti ... Vse to in še več v tolikšni inPOčITNICE tako pretirani meri, da se smešijo v mislih, besedah in Vsami, OBčINI DOMŽALE dejanjih. Informacije in nakup vstopnic po telefonu: 051/61 41 41, vsak dan, od 9. do 12. ure in od 16. do 19. ure.

Sobota, 13. julij 2013

KUHARSKO TEKMOVANJE

la stopala. Sprehod je voden, vodil vas bo Ivan Cifrek, ki je uredil in oblikoval park čutil. Plača se vstopnina v park, vodenje po parku čutil je brezplačno. Zbirno mesto je na koncu drevoreda. Na prireditve se morate prijaviti do petka, 18 KULTURA ob 12. uri, in sicer po elektronski pošti prirediALOJZ STRAŽAR, AVTOR IN tve@arboretum.si. REŽISER PREDSTAVE BUTALCI Sobota, 20. julij 2013

VESELICA PGD Pšata-Dragomelj

TD Tuhinjska dolina bitelji narave, DELAVNICA ZA OTROKE Gasilska veselica a. Vabljeni na Deseto kuharsko tekmovanje v Arboretum Volčji Potok ibe, ki vas vaDruštvo PGD Pšata-Dragomelj letos praznupripravi postrvi za ljubitelje in a Mali planini. je častitljivo 90-letnico obstoja. Vabimo vas gl asilo Izdelava zgodovinskih maket sokogorske paprofesionalne kuharje na gasilsko veselico, od 20. ure dalje, na prire- občine ike planine. Ta Je sicer otroška delavnica, vendar je primerna ditvenem prostoru pred domom gasilcem na V pripravi postrvi se bodo že desetič pomeridomžale i. Njen zaščitni Pšati. Nastopila bo glasbena skupina Spev. Vatudi za dijake srednjih šol in učitelje. Makete li ljubiteljski in profesionalni kuharji! Število pastirskimi staboste izdelovali iz različnih materialov. Mobljeni tudi na ogled slavnostne seje v četrtek in tekmovalcev je omejeno, zato s prijavami ne 2 8 . j u n i j 2 013 | l e t n i k l i i i | š t e v i l k a 6 | i z daja k u lt u r n i dom f r a nc a be r n i k a dom ž a l e | c e na 1,0 9 e u r slamnik@kd-domza le.si rezna, planina odlašajte. Pridite kot tekmovalec ali ljubitelj goče bo izdelati maketo rimskega termalnega sektorske vaje v petek. arije Snežne, ki ačrtih arhitekta Kino v parku m redkih ohraJulija se Mestni kino Domžale anes zavarovan seli v Češminov park z rske arhitektuizborom poletnih filmov, nostih (srebrna ki bodo zagotovo pregnali ič (lepo okrašepočitniški dolgčas in vas . Če boste imeli zabavali pod milim nebom. oža ali belo dee, ki so jih pred Sredi poletne vročine bo v češminovem parku v Domžalah prvič zaživel letni kino, ki še vedno živijo bo prve tri tedne v juliju skrbel za ljubitelje ormacij najdete filmov na prostem. Nekaj po deveti uri zveribe.si. čer, ko se bo vročina že polegla, se bo pod

13. KULTURNI POLETNI FESTIVAL

STUDENEC 2013

PREMIERA sobota

zvezdami prižgal kinoprojektor in v nočnem hladu bomo pregledali filmske uspešnice pretekle sezone ter premierno predstavili tudi nekaj čisto svežih filmskih naslovov. Eden od najbolj pričakovanih je Osamljeni jezdec, v katerem se na filmska platna vrača Johnny Depp v vlogi čudaškega Indijanca, ki s šerifskim kolegom išče pravico in preganja zločince. Druga razburljiva premiera bo film Mojstri iluzij, v katerem ekipa iluzionistov in čarodejev pod pokroviteljstvom skrivnostnega mecena med svojim nastopom uprizori bančni rop in denar razdeli med občinstvo. Poleg premier bomo prečesali tudi uspešnice pretekle sezone, nagrajene s številnimi nagradami, predvsem z oskarji: Ano Karenino in Nesrečnike, pa tudi Za dežjem posije sonce ter Stranske učinke, ki ju na platnu Mestnega kina Domžale še nismo imeli priložnosti videti. Začetek in zaključek letnega kina pa bo posvečen slovenskemu filmu. Na odprtju bo to Srečen za umret, o upokojencu, ki se odpravlja v dom za ostarele, potem pa po vrsti komičnih zapletov ugotovi, da se mu je tam pravo življenje šele začelo, zaključili pa bomo z novo romantično komedijo Metoda Pevca Vaje v objemu, ki bo navdušila tudi ljubitelje tanga. Zvečer torej vabljeni v češminov park, kjer vas čaka kino v parku!

DOMAČA GLEDALIŠKA PREDSTAVA

13. julij 2013 ob 21. uri

o in radi kuhadijske kuhinje. Vaishnav, ki že no ohranja trastavine poskrbi b lepem vremeZbirno mesto otroškem igrijaviti do petka, Foto: Miha Ulčar ki pošti prirediskega tečaja je

Ponovitve: nedelja

14. julij četrtek, petek, sobota in nedelja

Po motivih Frana Milčinskega in Ervina Fritza napisal in približal današnjemu svetu Alojz Stražar.

18., 19., 20. in 21. julij

Pokrijte se z domžalskim slamnikom! četrtek, petek, sobota in nedelja

sobota V začetku junija četrtek, je v parkupetek, pri Občini Domžale v sodelovanju med Slamnikarskim muzejem, Kulturnim domom Franca Bernikaininnedelja občino potekal prvi Slamnikarski sejem, na katerem so organizatorji poskrbeli za predstavitev številnih rokodelcev, ki so se že v preteklosti ukvarjali in se še danes ukvarjajo s slamnikarstvom.

N

1., 2., 3. in 4. trk pripravili otroci iz Osnovne šole Venclja avgust Perka, za glasbeno popestritev pa je poskr-

a sejemskem dogajanju so se predstavili tako s svojimi izdelki kot tudi ročnimi spretnostmi, ki so potrebne ne le za nastanek čudovitih pokrival, ki nam olajšajo premagovanje vročine, pač pa predvsem skrbijo, da ročne spretnostih naših babic in dedkov ne gredo v pozabo. Da tradicija prehaja iz roda v rod, so poskrbeli vsi, od najmlajših do najstarejših. Tako so že zjutraj pravi slamnikarski zaj-

bel Mešani pevski zbor Slamnik Ihan. Otroci iz vrtca Mojca so pripravili delavnico izdelovanja prašičkov iz slame, Oto Nemanič pa je predstavil pokrivanje strehe s slamo. Obiskovalci so na sejmu lahko spoznavali dejavnosti Slamnikarskega muzeja, si ogledali, kako poteka šivanje slamnikov, ter se v ročnih spretnostih preizkusili tudi sami. Za uradno otvoritev sezone nošenja slamni-

četrtek, petek in sobota

8., 9. in 10. avgust

kov pa so točno ob dvanajsti uri poskrbeli podžupanja Občine Domžale Andreja Pogačnik Jarc, direktor kulturnega doma Franca Bernika Milan Marinič ter predstavnika Slamnikarskega muzeja Domžale, ki sta dala pobudo za začetek čudovite tradicije – Roman Kos in Igor Kuzmič. Domžalčani in Domžalčanke, če ga še nimate, je čas, da si naposled nadenete svoj slamnik. S ponosom, saj ima naše mesto bogato zgodovino, ki jo znamo ohranjati! ›2

PRI NAS OPRAVITE VSE NA ENEM MESTU!

Ilustracija: Uroš Hrovat

25., 26., 27. in 28. julij

Polnjenje klime že od 35€ naprej

!

tehnični pregled • zavarovanje vozila • servis • pranje vozila

AVTO KVEDER D.O.O. Režija: Alojz Stražar Obrtniška ulica 1, Lukovica UradneMarjeta ure: 7.00 - 19.00, sobota 8.00 - 12.00 Igrajo: Konrad Pižorn - Kondi, Pija Brodnik, Cerar, Jure Sešek,

TEHNIČNI PREGLEDI: 01/ 7236 - 844 Robert Vrčon, Jože Vunšek, Metod Palčič, Brigita Hrovat, Rajko Majdič,

Internet

SERVIS: 01/ 7236 - 840 Vse predstave ob 21. uri bo lahko vživel www.avtokveder.com lahko tudi telefon Stane Zemljarič, Roman Zorman, Tadej Stražar, David Homar, Luka v smislu iznajStudenec AKTUALNO Poletno gledališče GLAS MLADIH Sešek, Milan OKOLJE Capuder, Tomaž Usenik, Avguštin Gales, Jože Prašnikar, acije … Urnik se menske razmeBojan Irena Capuder, Špela Prenar, Urša Sešek, Miša Jerman, Sprejem najboljših učencev Zaposlovanje mladih Biološko razgradljivi – Klemenc, Od 18 €/mes. n prej, v mokrih in dijakov status: porazno Ana Kovač,odpadki Cena vstopnice: Zdravka Prašnikar, Maruša Lampret, Anže Gregorič, Miha zanesljiv, brezžičen do naročnika, možnost telefonije dijansko. OtroRokTUDI Ravnikar, Vogrinčič, Urošrjavih Ravnikar, Zabret, Luka Lisjak, 15v€,Stanje otroci Župan Toni Dragar je vodrasli sredo, 12. junija, v državi10 glede€, zaposljivosti mladih je Odvozi zabojnikov se vFlorjan poletnem času ime, perjanico, SEDAJ IZ LIMBARSKE GORE! sprejel naj- porazno. Na Zavodu za zaposlovanje RS je bi- izvajajo enkrat tedensko, v zimskem terminu a druženja,Kulturnem vse domu Franca Bernika Nejc Lisjak in drugi. nedeljske 040 997 007 info@gorosan.com www.zvezdatv.si boljše učenke, učence, dijakinje in dijake ter predstave: lo februarja letos prijavljenih skoraj 30.000 pa na štirinajst dni. Glavni namen ločenega omov. Primerno jim čestital za njihove dosežke. Na sprejem mladih, starih od 25 do 29 let. V enem letu pa zbiranja biološko razgradljivih odpadkov je Nastopilo bo preko 80 igralcev, plesalcev in pevcev. popust 2 € zagotoviti najprimernejše in najučinkovitejso bili povabljeni učenci, ki so se uspešno jih zaposlitev najde le približno sedem tisoč. o 12 let. Več indokazovali vseh devet osnovnošolskih let, Od leta 2007 do 2013 se je delež brezposelnih še nadaljnje ravnanje s tovrstnimi odpadki, sad.mavrica@ Cenjene stranke obveščamo, da smo od najboljši učenci Glasbene šole Domžale in v tej starostni skupini s terciarno izobrazbo zato so vsi ločeno zbrani biološko razgradljivi 14-870. najboljši dijaki Srednje šole Domžale. Po- povečal za več kot 68 odstotkov, medtem ko odpadki ustrezno predani družbam za ravna26.6.2013 na novi lokaciji, Ljubljanska c. 9,

UGODNO!

brezžično do objekta

Hitri Internet

Informacije seinje nakup po telefonu: Nakup vstopnic preko spleta: brezposelnostvstopnic mladih z osnovnošolnje s tovrstnimi odpadki, nato pa predelani

vabljeni pa se ne odlikujejo le kot izvrstni učenci, ampak so aktivni in uspešni tudi na mnogih drugih področjih: na šolskih tekmovanjih in na športnem, glasbenem ali katerem drugem področju. ›6

sko in srednješolsko izobrazbo zmanjšala. Kakšne samopodobe in koliko samospoštovanja pa bodo še premogli mladi izobraženci v tem položaju? › 13

v kompostarni. Urnike odvozov odpadkov in druge informacije o pravilnem ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki najdete na spletni strani www.jkp-prodnik.si. › 31

051 / 61 61 51 (Marjana) 051 / 61 41 41 (Urša)

Dob (100m naprej pred picerijo Kapra)

www.studenec.net

LILA, trgovina s tekstilnim blagom, Ljubljanska c. 9, Dob tel.: 01 72 14 085 delovni cas: non-stop 9.00 - 19.00, sobota 9.00 - 13.00

vsak dan od 9. do 12. ure in od 16. do 19. ure

12 oglas Slamnik 5-2013.indd 3

10.6.2013 18:35:27


13


14


15


kulturnih spomenikov mesta Ohrid, ki si je zaradi svojih 365 cerkva prislužilo vzdevek ‚Balkanski Jeruzalem‘. Ogledali smo si cerkev Sv. Kanea, antično gledališče in se sprehodili po Samuelovi trdnjavi. Nazaj smo se odpeljali s čolni, sledilo pa je kosilo v hotelu in prosto popoldne, ki smo ga namenili počitku, plavanju in sončenju. V sredo zvečer nas je čakal prvi godbeni nastop, in sicer parada skozi mesto Ohrid ter uradna otvoritev festivala. Poleg Godbe Domžale so pri programu sodelovali tudi Godba Železniki, Mažoretke Lenart in Mažoretke Radeče. Godbeniki in mažoretke smo tako združili moči in popestrili večerno dogajanje na ohridskih ulicah. Naslednje jutro smo se skupaj vkrcali na ladjo in obiskali muzej na vodi ter si ogledali znameniti samostan Sv. Nauma. Uživali smo v sončnem vremenu, lepi pokrajini in medsebojnem druženju, ki smo ga zvečer nadaljevali na prostem v Strugi, kjer smo izpeljali tudi krajši glasbeno-plesni program. Petek, zadnji dan našega bivanja v Makedoniji, je minil brez večjih obveznosti. Po zajtrku smo pred hotelom izpeljali kratko vajo za večerni promenadni koncert, ki pa je bil pozneje zaradi organizacijskih 2 6. jodpovedan. u l i j 2 013Kljub | temu l e t nstai kGodliii težav bi Domžale in Železniki zvečer v centru Ohrida zaigrali nekaj koračnic, Domžalčani pa smo vse gledalce navdušili s šov

in en član društva Lipa iz Domžal, ki so se udeležili obiska pesnikovih krajev, branja njegovih pesmi in srečanja z njegovimi sorodniki. Člani Lipe Joži Anžin, Angelca Dovžan, Mira Jarc, Nuša Lojen, Binca Lomšek, Irena Osolnik, Iva Petek in Silvo Zgonc so razmišljanja o pesmih upodobili v likovnih delih. Odprtje razstave z literarnim večerom je potekala 21. 6. 2013, ob 19.30 uri, v OŠ Krašnja, v izjemno sproščenem vzdušju. Ogledali smo si tudi spominsko hišo Pr‘ Pavlet, kjer imajo urejen muzej in sobo

5 TEmA mESECA EKOLOŠKO PRIDELANA HRANA – KAKO LOČITI ZRNO OD PLEV?

6 VELIKI INTERVJU JANEZ LAPAJNE, fILmSKI REžISER

8 PORTRET mATIJA SVOLJŠAK, UPOKOJENI DIREKTOR TOVARNE UNIVERZALE

| š t e v i l k a 7 | i z daja k u lt u r n i dom f r a nc a be r n i k a dom ž a l e | c e na 1,0 9 e u r

Domača gledališka predstava, ki bo zaznamovala letošnje kulturno poletje

premieri muzikala Bila sva mlada oba, za katerega so izvajalci napisali, da »česa podobnega še niste videli, ker česa podobnega še ni bilo«.

Za vse ljubitelje predvsem dalmatinske glasbe in klapskega prepevanja je bilo praznovanje desetega rojstnega dne klape Mali grad edinstveno doživetje. Glasbena www.avtoset.si / www.avtocar.si

Ne varčujte na napačnem mestu. Menjava jermena razdelilnega sistema zagotavlja dolgo življenjsko dobo motorja.

209€*

Klapa Mali grad

skupina, katere člani so: Roman Zorman, Boris Selko, Toni Rajk, Bojan Kotnik, Matjaž Zadravec, Boštjan Kurmanšek, France Plahuta in Marjan Plemeniti, za njihovo glasbeno točnost pa skrbi Primož Leskovec, so s člani klape Kvarner, ansamblom Slovenski muzikantje ter Tamburaškim orkestrom Vrhpolje pripravili pravo rojstnodnevno zabavo. Na njej ni manjkalo niti iskrenih čestitk niti dobrih želja, da vsi nastopajoči, predvsem pa klapa Mali grad, tudi v prihodnjih letih razveseljujejo ljubitelje tovrstne glasbe. »Česa podobnega še niste videli, ker česa podobnega še ni bilo,« so v povabilo in predstavitev muzikala Bila sva mlada oba – z glasbo Ansambla bratov Avsenik – zapisali organizatorji ter nas spomnili, da prav vsaka skladba najuspešnejše slovenske glasbene skupine s seboj prinaša zgodbo. In te zgodbe so spletli v prijazen

za zamenjavo jermenov

Prva sezona letnega kina v Češminovem parku * Cena vključuje originalne nadomestne dele Renault (garnituro jermena razdelilnega sistema in garnituro jermena dodatne opreme) in njihovo zamenjavo za Renault vozila z motorjem 1.0 in 1.2. Cena vključuje DDV. Akcijska ponudba velja le za fizične osebe ter velja do 31.12.2013 v vseh Renaultovih delavnicah, ki sodeljujejo v akciji.

RENAULT STORITEV

AVTO SET d.o.o.

Dragomelj 26, Domžale GSM: 031 / 648 166

AVTO CAR d.o.o. Svetčeva 1, Mengeš GSM: 051 / 383 400

13. poletni kulturni festival v organizaciji Kulturnega društva miran Jarc Škocjan je letos kot domačo predstavo prinesel krstno izvedbo burke s petjem Butalci, ki jo je po motivih frana milčinskega in Ervina fritza napisal in današnjemu svetu približal Alojz Stražar. Butale s svojimi Butalci, kulturniki in gasilci so namreč ponudile ne le prikaz življenja najlepše občine na svetu, temveč je avtor v njih našel dovolj priložnosti za prikaz slabosti in stranpoti sedanjega časa. Alojz Stražar je tako s pomočjo igralcev, pevcev, glasbenikov in plesalcev ne le ustvaril prijetno predstavo, temveč dal vsem obiskovalcem priložnost za razmišljanje, uživanje in smeh ob posameznih prizorih. Ta je bil včasih res malce grenak, zanesljivo pa je dal vsem priložnost, da sebe ali druge najdejo vlog. Čudovita vesel spektakel, ki vjeeni bil od obakrat zelo lepo scena z butalskim in županovo sprejet. Več kot 20trgom nastopajočih, medhrukaško, nova, s cvetjem Nataša ozaljšana terimi sta izstopala Tičbrizgalna, Ralijan in Butalska godba in mažoretke, Butalci, kulGojmir Lešnjak Gojc, pohvaliti pa je treba turniki in gasilci – na kratko uvodna scena tudi mlajšo in najmlajšo generacijo igral–cev, je obljubljala veliko in to tuditer dala. plesno skupino Artifex režiserja Butalci – burka s petjem predstava, ki Jašo Jamnika. Posebej pa jejetreba pohvaliti bo zanesljivo na Studenec privabila številvrhunske glasbenike iz ansambla Gregorji, ne Dobra prijetna glasba, ki obiskovalce. so nas spomnili naigra, kar nekaj Avsenikoples in ubrano petje – tako vih skladb, obiskovalci paposameznikov ne bi imeli nič kot zbora, teršeočarljivi koproti, če bičudovita se številoscena skladb povečalo za stumi gledalce nasmejejo, kateronavdušujejo, od najraje poslušanih. predvsem pa ponujajo primerjavo med Bu13. kulturni poletni festival Studenec talci času časom, 2013vje bilmilčinskega priložnost,in dasedanjim je narodno-zako se človeku da je oansambla njem milčinski bavni muzikalzdi, z glasbo bratov slutil, avtor in režiser Alojz Stražar paprvič naAvsenik naredil – prvič v Sloveniji, pisal. sploh – prvi korak med ljubitelje tovrstnih › 16 predstav. Zanesljivo pa ne zadnji, zato jih pridite pogledat, če imate priložnost. Verjemite, da vam ne bo žal. Vera Vojska Rok za oddajo Naslednja številka Slamnika izide v petek, 30. avgusta 2013. Rok za oddajo prispevkov je v petek, 16. avgusta 2013, do 12. ure.

To poletje smo v Češminovem parku v Domžalah prvič po dolgih letih dobili letni kino. ‚Kino v parku‘ predstavlja veliko popestritev julijskih koncev tedna, organizatorji pa so nam zatrdili, da bo postal tradicionalna domžalska poletna prireditev.

L

sla mnik@kd-domzale.si

Butalci v Poletnem gledališču Studenec

Praznovanje desetega rojstnega dne in premiera muzikala, kot ga še ni bilo

Foto: Andraž Gregorič

Tekst in fotografije: Binca Lomšek

gl asilo občine domžale

13. kulturni poletni festival Studenec 2013 Poletno gledališče Studenec Druga polovica junija je v Poletnem gledališču v Škocjanu minila v praznovanju desetega rojstnega dne Klape Mali grad ter v

na Tauferja, ki je bil pesnikov sodelavec. V zaključnih besedah je gospod Taufer poudaril, da tako preprostega in bogatega literarnega srečanja še ni doživel, da je v duhu pesnika preprost in izjemno bogat hkrati in da bi bil lahko vsak poet ponosen, če bi se s tako pozornostjo lotili upodabljanja njegovih pesmi. Do konca leta bo prizadevno kulturno društvo izdalo knjižico z izbranimi pesmimi in ustvarjenimi likovnimi deli in s tem počastilo pomemben jubilej rojaka.

Pri vsakem prispevku mora biti jasno razvidno, kdo je avtor prispevka, podpis fotografa ter komentar k fotografiji. Prispevke lahko v času uradnih ur oddate v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale, izven uradnih ur v nabiralniku na stavbi ali pa na naš e-naslov. V skladu z Odlokom o javnem glasilu Občine Domžale »Slamnik« nenaročeni prispevki ne bodo honorirani, končno odločitev o objavi prispevkov in njihovi dolžini pa sprejema uredništvo. Za vsa vprašanja smo vam na voljo na e-naslovu: urednistvo.slamnik@gmail.com

etos so se po redni filmski sezoni v dvorani odločili filme prvič preseliti še na prosto, kar sta jim omogočila predvsem novi digitalni projektor in posrečena izbira prizorišča v Češminovem parku, ki je po besedah organizatorjev idealen za tovrstne projekte, saj je blizu centra mesta, hkrati pa ponuja sproščeno okolje, v katerem lahko v poletnih večerih mirno uživamo v najljubših filmih. Obiskovalci so lahko tako vsako popoldne opazovali transformacijo parka v filmsko

prizorišče, najprej z vratolomnim postavljanjem ogromnega napihljivega platna, testiranjem zvoka in slike, postavljanjem stolov in seveda priročnega filmskega bara, kar je ustvarilo prijetno sproščeno atmosfero. Nekaj po deveti večerni uri, ko se je ravno prav stemnilo, pa so na vrsto seveda prišli filmi, od uspešnic preteklega leta do najnovejših priljubljenih naslovov, ki so se v Češminovem parku ‚odvrteli‘ takoj po svetovni in slovenski premieri. Program je

sestavljalo devet filmov, od tega dve domači uspešnici (Srečen za umret ter Vaje v objemu), nekaj klasik z zaključka sezone ter nekaj povsem svežih premier, ki so si jih obiskovalci z navdušenjem ogledovali s postavljenih sedežev ter vseh koncev parka, pa naj bo to s pogrnjene odeje, ležalnika, ob pivu in kokicah iz filmskega bara ali preprosto mimogrede. V mestnem kinu Domžale so nam povedali, da so z izvedbo prvega letnega kina zadovoljni, prav tako z obiskom. Za nji-

mi je tehnično in logistično zelo zahteven projekt, posebej zaradi številnih nepredvidljivih zapletov, ki so jih morali zaobiti pred prvo izvedbo, kar pa je že skoraj samoumevno, zatrdili pa so, da bo s pridobljenimi izkušnjami letni kino naslednje leto že skoraj rutina. Ekipi mestnega kina Domžale lahko torej čestitamo za uspešno izvedbo prvega Kina v parku in veselo pričakujemo njegovo nadaljevanje čez eno leto.

AKTUALNO

GLAS MLADIH

KULTURA

ŠPORT

OKOLJE

17. Etno rock festival

Študentski boni na dopustu

Danica Šraj, LD Senožeti

Primož Habat, EZ3X

Genski inženiring

V KUD Kontrabant se že pripravljajo na sedemnajsto izvedbo etno rock festivala, ki bo tudi letos konec avgusta. Po besedah vodje festivala Bela Szomi Kralja je Etno rock festival v Domžalah zibelka mladih glasbenikov, ki se ukvarjajo z etno-akustično glasbo in njeno predelavo v sodobne zvoke. Po šestnajstih letih Etno rock festivala v Domžalah bo imel festival že tretjič zapored dva festivalska dneva, sledil pa bo še 3. Jari etno rock festival. Tudi letos bo ta festivalski dan v celoti posvečen otrokom in mladini.

Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ v Sistemu subvencionirane študentske prehrane je že lansko leto začelo veljati, da upravičenci nimajo pravice do subvencioniranega obroka med 15. julijem in 15. avgustom. To pa je priložnost, da se študenti preizkusijo v kuhanju in svojo ustvarjalnost v kuhinji delijo z vsemi nami ter si prislužijo koristno nagrado. S 15. julijem se je namreč začela nagradna igra na spletni strani www. jemzdravo.si, kjer si bodo študenti z najbolj inovativnimi recepti lahko prislužili uporabne male kuhinjske aparate.

Likovno društvo Senožeti je v dvanajstih letih delovanja dodobra pretreslo domžalski ustvarjalni svet. S svojimi projekti, načrtnim in izobraževalnim modelom likovnega ustvarjanja, predvsem pa iskanjem znanja širše dajejo dober zgled vsem tistim, ki jih umetnost zanima na amaterski ravni. Likovno društvo Senožeti v letošnjem letu pripravlja poseben projekt Poleti na paleti, v okviru katerega želijo prebivalce Domžal spoznati s svojim delom, ki nam ga bodo aktivno predstavljali v naslednjih tednih.

»Smo skupina mladih športnikov, ki se zavzema za izboljšanje pogojev na področju ekstremnih športov na lokalni ter regionalni ravni. Najbolj smo aktivni na domžalskem poligonu za adrenalinske športe, sodelujemo pa tudi pri podobnih projektih z mladinskimi organizacijami v Sloveniji. med našimi člani so tudi državni prvaki in mednarodni tekmovalci, ki so že dosegali odlične rezultate na tovrstnih adrenalinskih tekmovanjih,« pravijo v Športnem društvu EZ3X, ki je edino tovrstno društvo v našem mestu.

Daljnosežne posledice rabe novih biotehnologij bi morale biti v središču družbene pozornosti in naravnost srhljiv je razmeroma obroben pomen, ki ga za zdaj še zasedajo med družbenimi problemi. Sposobnost manipuliranja z zasnovo življenja nam ostro postavlja številna vprašanja o našem bivanju. Genski inženiring je verjetno najbolj tvegana tehnologija sodobnega sveta, prav zato moramo pri njeni uporabi delovati po še posebej strogih načelih postopnosti in previdnosti, razmišlja v svoji kolumni Anton Komat.

›2

16

›9

› 14

›2

› 20

› 23


fILmSKI REžISER

Društvo žena in deklet Vače

21. Vaški dan

Društvo žena in deklet vabi na tradicionalno prireditev 21. Vaški dan. Dogajanje bo pestro, za vsakogar se bo našlo kaj. Spoznavali boste eno od zanimivih področij naše snovne kulturne dediščine, na voljo bodo tudi domača hrana, pijača in veliko zabave. Prisrčno vabljeni prav vsi! Več informacij 041 276 484 (Majda Rebolj), 01 89 76 065 (Marija Krhlikar) ali elektronski naslov majda.rebolj@ssgtlj.si.

Viteške igre Valvasorjeva konjenica

Slike iz suhih rož Arboretum Volčji Potok

STUDENEC 2013

lni projekti

abi, da sodelujete pri branja otrok (Čudežni in Pravljični potepin). brano gradivo knjižnistvarjanje in urjenje pravljic! Več informaknjiznica-domzale.si.

četrtek, petek, sobota in nedelja

25., 26., 27. in 28. julij

a

nalna maša

eh bo Knjižnica Domžalskem bazenu, kjer

Petje hvalnice soncu Arboretum Volčji Potok

1., 2., 3. in 4. avgust

V tem nemirnem obdobju, ko se vse spreminja, Petje hvalnice soncu posameznik potrebuje oporo v vsakdanjem žiV tem nemirnem obdobju, ko se vse spreminja, vljenju. Mantra Gajatri, ki jo priporoča Sathya Sai posameznik potrebuje v vsakdanjem žiBaba, je takšna opora inoporo zaščita. Slednje človek vljenju.resnično Mantra Gajatri, ki joPravilno priporoča Sai danes potrebuje. in Sathya redno poBaba, je takšna innas zaščita. Slednje človek navljanje mantreopora Gajatri varuje pred slabim, danes resnično potrebuje. redno poprinaša v naše življenje mir,Pravilno zdravje,inblaginjo in navljanje mantre nasdružite varujevsako pred slabim, duha. Vabljeni, daGajatri se z nami soboto v naše mir, zdravje, in vprinaša avgustu, ob 18.življenje uri. Dogodek, ki trajablaginjo približno duha. da se zvremenu. nami družite vsako soboto dve uri,Vabljeni, bo ob vsakem Hvalnico soncu v avgustu, 18. uri. Dogodek, traja približno bomo peli vob Zgornjem angleškemkiparku. Plača se dve uri, bo ob vsakem samo vstopnina v park.vremenu. Hvalnico soncu bomo peli v Zgornjem angleškem parku. Plača se samo vstopnina v park. Nedelja, 4. avgust 2013

četrtek, petek in sobota

8., 9. in 10. avgust

3

u

Volčji in Potok Po motivih FranaArboretum Milčinskega Ervina Fritza Sprostitev v parku napisal in približal današnjemu svetu Alojz Stražar.

četrtek, petek, sobota in nedelja

tritev dogajanja v poštevilne prireditve, ki arvane in tako namestarosti ter različnih , 15. avgusta, na Veliki Marijinega vnebovzekapeli Marije Snežne. pletni strani www.vei številki 01 832 72 58.

13

DOMAČA GLEDALIŠKA PREDSTAVA

Ponovitve:

013

o gledališče Studenec -zabavnega muzikala ba. Dogajanje je umeprejšnjega stoletja, ko cu ustvarjalnosti. Zaed o dveh zelo mladih h se skozi vrsto skrivnemirljivih prigod, ki mletna hči – vnukinja, manco s seveda srečenutke, polne čustev, preobratov umirjajo enikove viže. Uživali romantični komediji, rjala velemojstra smejmir Lešnjak Gojc. Nič nadarjeni predstavniki aruša Majer, Žiga Udir v režiji Jaše Jamnika.

Izdelovanje škotskih slik iz suhih rož je delavniSlike iz suhih rožstarejše od 11 let. Naučili ca za odrasle in otroke, Izdelovanje škotskih slikpoizetnoloških suhih rož je delavnise boste tehnike, ki slovi motivih in ca za odrasle in otroke, starejše od 11Bolj let. Naučili izhaja iz škotske vasice Gretna Green. zaintese bosteudeleženci tehnike, ki slovi po etnoloških motivih in resirani se boste naučili zahtevnejših izhaja izZa škotske vasicelahko Gretna Green. Bolj zaintetehnik. najmlajše organiziramo manj resirani udeleženci se boste naučili zahtevnejših zahtevno skupino. Ves material priskrbi izvajalka tehnik. ZaBianca najmlajše lahko(Cambridge organiziramo manj delavnice Rumble Museum zahtevno skupino. Ves material priskrbi izvajalka Slovenija, d. o. o.). Cena delavnice je 11 do 12 EUR delavniceod Bianca Rumble Museum (odvisno okvirjev). Plača(Cambridge se tudi vstopnina v Slovenija, d. o. o.).seCena delavnice je 11 dozraven 12 EUR park. Delavnica odvija pod brezami (odvisno od okvirjev). tudiNa vstopnina otroškega igrišča, od 15.Plača do 17.seure. prireditvev park. Delavnica odvija pod zraven se morate prijavitisedo petka, obbrezami 12. uri, in sicer otroškega igrišča, odprireditve@arboretum.si. 15. do 17. ure. Na prireditve po elektronski pošti se morate prijaviti do petka, ob 12. uri, in sicer po elektronski pošti prireditve@arboretum.si. Sprostitev v parku

13. KULTURNI POLETNI FESTIVAL

i

nsambla bratov

DIREKTOR UNIVERZALE bodo vna prostorih CZM potekale poledobite spletniTOVARNE straniDomžale www.czm-domzale.si, tne delavnice španskega jezika. Več informacij elektronskem naslovu info@czm-domzale.si dobite na spletni strani www.czm-domzale.si, ali telefonski številki 01 722 66 00 oziroma 041 elektronskem naslovu info@czm-domzale.si 364 961. ali telefonski številki 01 722 66 00 oziroma 041 364 961. knjig Prodaja CZM Domžale

Prodaja knjig gl asilo Dobrodelni CZM Domžale bolšjak za Marino Cencelj občine Dobrodelni bolšjak Marinodomu, Vsak dan do septembra bo vza Domžalskem domžale Cencelj od 9. do 19. ure, potekal Dobrodelni bolšjak knjig

XV. Valvasorjeve viteške igre Vsak dan9 do bo v Domžalskem Zbrane zamaške indomu, sred2 6 . j u l i j 2 013 | l e t n i k l i i i | š t e v i l k a 7 | i z daja k u ltDelavnica u r n i dom f r a nc a be r n i k a dom ž a l e | c ein nazbiranje 1,0 ezamaškov. useptembra r sla mnik@kd-domzale.si

3

a

Za otroke

Sprostitev in revitalizacija v LOČITI ZRNO OD PLEV? Tomaž Juvančič. Etno rockKAKO festival v Domžalah Zdravilnem gajuigricah Tunjice pri ob družabnih Knjižnica je zibelka mladih glasbenikov, ki seZabava ukvarjajo Domžale Kamniku z etno-akustično glasbo ter predelaveKnjižnica le-te v so- Domžale vabi osnovnošolske otroke na dobne zvoke. Na tej vsakoletni prireditvi dobijo ob Program, ki traja dve uri, je primeren za vse staZabava družabnih igricah druženje igrah v uricah Odklopi se! priložnost za nastop mlajši glasbeniki, ki lahko ob družabnih rostne skupine. Obiskovalce se razdeli v manjše Knjižnica osnovnošolske otroke na Urice bodo potekale torek in petek, od 10. izmenjajo izkušnje z že dokazanimi glasbeniki, ki Domžale skupine vabi in vsak se jim na dinamičen način predstaso mnogim nastopajočim tudi idoli. Vstopnine ni! ob vi do pravilne načine gibanja, revitalizacijo telesa druženje družabnih igrah v uricah Odklopi se! do 12. ure, vse konca avgusta. Vabljeni na poskozi energijske centre ter sprostitveno meditaUrice bodo potekale vsak torekna inspletni petek, strani od 10. čitniški odklop! Več informacij cijo s pomočjo tehnike vizualizacije. Možna je do 12. ure, vse dodegustacija konca avgusta. na powww.knjiznica-domzale.si. tudi žive vode.Vabljeni Cilji programa: dvig imunskega sistema in večja telesa; čitniški odklop! Več informacij nasproščenost spletni strani zmanjšanje stresa; energijsko okrepljeno telo; www.knjiznica-domzale.si. sobota, 3.predstavitev avgustzdravega 2013 načina življenja; izkustvo sproščanja, ki ga lahko posameznik izvaja doOpomba:2013 Priporočena športna obutev. Več sobota, 3.ma. avgust Delavnica informacij na 041 785 675 ali spletni strani www. Arboretum Volčji Potok zdravilnigaj.si.

Foto: Andraž Gregorič

Vse predstave Prva sezona letnega kina ob 21. uri v Češminovem parku

Ilustracija: Uroš Hrovat

v Domžalskem domu, brodelni bolšjak knjig ane zamaške in sreddo namenjeni Marini ike na OŠ Venclja Perni pri petnajstih letih a je aktivna športnica, n je članica slovenske informacij dobite na o@czm-domzale.si ali 6 00.

od 9.od doprodanih 19. ure, potekal Dobrodelni bolšjak knjig stva knjig bodo namenjeni Marini in zbiranje zamaškov. Zbranena zamaške in sredCencelj, učiteljici matematike OŠ Venclja PerButalci vpri Poletnem stvaMarina od prodanih knjig bodo namenjeni ka. je zaradi bolezni petnajstihMarini letih gledališču Studenec Cencelj,nogo, učiteljici matematike OŠ Venclja Perizgubila kljub temu pa je na aktivna športnica, ka.trenira Marina je zaradi bolezni petnajstih letih ki sedečo odbojko in jepri članica slovenske Domača gledališka izgubila nogo, kljub temu je aktivna dobite športnica, paraolimpijske ekipe. Večpainformacij na predstava, ki bo ki trenira sedečo odbojko in je članica slovenske elektronskem naslovu info@czm-domzale.si ali zaznamovala letošnje paraolimpijske ekipe. informacij dobite na telefonski številki 01 722Več 66 00. kulturno poletje elektronskem naslovu info@czm-domzale.si ali 13. telefonski številki 01poletni 722 66kulturni 00. festival v organizaciji Kulturnega društva miran Jarc Škocjan

je letos kot domačo predstavo prinesel krstno izvedbo burke s petjem Butalci, ki jo je po motivih frana milčinskega in Ervina fritza napisal in današnjemu svetu približal Alojz Stražar. Butale s svojimi Butalci, kulturniki in gasilci so namreč ponudile ne le prikaz življenja najlepše občine na svetu, temveč je avtor v njih našel dovolj priložnosti za prikaz slabosti in stranpoti sedanjega torek, 13. avgust 2013 časa. Alojz Stražar je tako s pomočjo igralcev, pevcev, glasbenikov in plesalcev ne le ustvaril prijetno predstavo, temveč dal torek, 13.dejavnosti avgust 2013 Poletne vsem obiskovalcem priložnost za razmišljanje, uživanje in smeh ob posameznih Knjižnica Domžale prizorih. Ta je bil včasih res malce grenak, Poletne dejavnosti zanesljivo pa je dal vsem priložnost, da sebe ali druge najdejo v eni od vlog. Čudovita Knjižnica Domžale scena z butalskim trgom in županovo hruKnjižnica Domžale vas svabi, daozaljšana sodelujete pri ško, nova, cvetjem brizgalna, Butalska godba in mažoretke, kulprojektih za spodbujanje branja otrokButalci, (Čudežni turniki in gasilci – na kratko uvodna scena Knjižnica Domžale vas vabi, dain sodelujete kovček, Pravljična in Pravljični – jelutkarija obljubljala veliko to tudipotepin). dala. pri Butalci izbrano – burka s petjem je predstava, ki projektih za spodbujanje branja otrok (Čudežni Vsi ponujajo kvalitetno gradivo knjižnizanesljivo na Studenec privabila številkovček,ter Pravljična lutkarija in Pravljičniinpotepin). čarjev obilobo idej za ustvarjanje urjenje ne obiskovalce. Dobra igra, prijetna glasba, Vsi ponujajo kvalitetno izbrano knjižnidomišljije. Vabljeni vubrano svet pravljic! Več informaples in petje –gradivo tako posameznikov kotidej zbora, scena terin očarljivi kočarjev ter obilo začudovita ustvarjanje urjenje cij na spletni strani www.knjiznica-domzale.si. stumi navdušujejo, gledalce nasmejejo, domišljije. Vabljeni v svet pravljic! Več informapredvsem pa ponujajo primerjavo med Butalci vwww.knjiznica-domzale.si. času milčinskega in sedanjim časom, cij na spletni strani Četrtek, 15. avgust 2013 ko se človeku zdi, da je o njem milčinski slutil, avtor in režiser Alojz Stražar pa napisal.

Bralno spodbujevalni projekti

Bralno spodbujevalni projekti

Četrtek, 15. avgust 2013 Tradicionalna maša

Velika planina

› 16

Tradicionalna maša

Rok za oddajo Poletno gledališče Praznik in tradicionalna maša Velika planina Nedelja, 4. avgust 2013 Sprostitev Naslednja številka Slamnika izide v peRežija: Alojz Stražar Studenec tek, 30. avgusta 2013. Rok za oddajo Na Veliki planini za popestritev dogajanja v poArboretum Volčji potok To poletje smo v Češminovem parku v Domžalah prvič po dolgih letih dobili letni kino. ‚Kino v parku‘

prispevkov je v petek, 16.maša avgusta 2013, Praznik in tradicionalna Sprostitev številne prireditve, ki do 12. ure. predstavlja veliko popestritev julijskih koncev organizatorji so nam zatrdili, da bo postal letnih mesecih poskrbijo Robert Vrčon, Jožetedna, Vunšek, Metod Palčič,pa Brigita Hrovat, Rajko Majdič, Na Veliki planini za popestritev dogajanja v poso vsebinsko raznoliko obarvane in tako nameJoga v parku Arboretum Volčji potok Cenadomžalska vstopnice: poletna Pri vsakem prispevku mora biti jasno razStane Zemljarič, Roman Zorman, Tadej Stražar, David Homar, Luka tradicionalna prireditev. letnih obiskovalcem mesecih poskrbijo prireditve, njene starosti ter različnih vidno,vseh kdo ještevilne avtor prispevka, podpiski Redna vaba joge razvija zdravje, skladnost in Avguštin Gales, Jože Prašnikar, odrasli 15 €, otroci 10 €, Sešek, Milan Capuder, Tomaž Usenik, fotografa ter komentar kin fotografiji. so zelo vsebinsko raznoliko obarvane tako okusov. Tako vas v četrtek, 15. avgusta, nanameVeliki Joga parku etosnedeljske so se po redni filmski sezoni v prizorišče, z vratolomnim posta- sestavljalo devet filmov, od Sešek, tega dve Miša domi je Pridružite tehnično in logistično zahteven uravnoteženost uma, telesa in duše. Bojannajprej Klemenc, Irena Capuder, ŠpelavPrenar, Urša Jerman, Prispevke lahko v času uradnih ur oddate predstave: posebejin zaradi številnih dvorani odločili filme prvič preseliti vljanjem ogromnega napihljivegaPrašnikar, platna, mači uspešnici (Srečen za umret ter Vaje projekt, njenenepredviobiskovalcem vsehdomu starosti tervnebovzerazličnih planini vabijo navpraznik Marijinega Kulturnem Franca Bernika DomžaAna Kovač, Zdravka Maruša Lampret, Anže Gregorič, Miha Redna vaba joge razvija zdravje, skladnost se vadbi joge po sistemu 'joga v vsakdanjem žipopust € še na prosto, kar sta jim2 omogočila testiranjem zvoka in slike, postavljanjem v objemu), nekaj klasik z zaključka sezo- dljivih zapletov, ki so jih morali zaobiti pred uradnih v nabiralniku na stavbi okusov. Tako vasle,vizven četrtek, 15.uravgusta, Veliki tja in tradicionalno mašo v kapeli Marijena Snežne. uravnoteženost uma, telesa duše. Pridružite vljenju', brezami pri otroškem igrišču. Plača Luka Lisjak, Rok Ravnikar, Vogrinčič, Uroš Ravnikar, Florjan predvsem novi digitalni projektor stolov in seveda priročnega filmskega bara, ne ter Zabret, nekajpod povsem svežih premier, kiin so prvo izvedbo, kar pa je že skoraj samouali pa na naš e-naslov. planini vabijo na praznik Marijinega vnebovzeVeč informacij dobite naz spletni www.vein posrečena izbira prizorišča v Češmino- kar jeNejc ustvarilo prijetno sproščeno atmos- si obiskovalci navdušenjem ogledo-v vsakdanjem mevno, zatrdili pa s pridobljenimi sejihvstopnino vadbi jogevzpo sistemu 'joga ži-so, da bo se park. Na prireditve se morate priV skladu Odlokomstrani o javnem glasilu in drugi. Lisjak vem parku, ki je po besedah organizatorjev fero. vali s postavljenih sedežev ter vseh koncev izkušnjami letni kino naslednje že sko- aliObčine Domžale »Slamnik« nenaročetja inleto tradicionalno mašo v kapeli Marije Snežne. likaplanina.si telefonski številki 01 832 72 58. vljenju', pod pri otroškem igrišču. Plačamestnega javiti donajpetka, ob 12. uri, inležalsicer po elektronski Nekaj po devetibo večerni uri, 80 ko seigralcev, je rav- parka, idealen za tovrstne projekte, saj je blizu pa boin tobrezami spevcev. pogrnjene odeje, raj rutina. Ekipi kina Domžale Nastopilo preko plesalcev ni prispevki ne bodo honorirani, končno informacij na spletni strani www.vecentra mesta, hkrati pa ponuja sproščeno no prav stemnilo, pa so na vrsto seveda nika, obprireditve@arboretum.si. pivu in kokicah iz filmskega baraInformacije lahko torej čestitamo uspešno izvedbo dobite se vstopnino v park. Na prireditve se morate pošti oprire- za Več odločitev o objavi prispevkov in njihovi okolje, v katerem lahko v poletnih večerih prišli filmi, od uspešnic preteklega leta do ali preprosto mimogrede. prvega Kina v parku in veselo pričakujemo alidolžini likaplanina.si telefonski številki 01 832Za72vsa 58. pa sprejema uredništvo. javiti do petka, ob 12. uri,vin sicer po elektronski dni vadbi v društvu Joga vsakdanjem življenju 2013 mirno uživamo v najljubših filmih. Obi- najnovejših priljubljenih naslovov, ki so V mestnem kinu Domžale so nam po- njegovo nadaljevanje čezPetek, eno leto. 16. avgust vprašanja smo vam na voljo na e-naslovu: Informacije in nakup vstopnic po telefonu: Nakup vstopnic preko spleta: pošti prireditve@arboretum.si. Informacije o reDomžale lahko dobite na spletni strani www. skovalci so lahko tako vsako popoldne se v Češminovem parku ‚odvrteli‘ takoj po vedali, da so z izvedbo prvega letnega kina urednistvo.slamnik@gmail.com opazovali transformacijo parka v filmsko svetovni in slovenski premieri. Program je zadovoljni, tako zali obiskom. njidni vadbiprav v društvu Joga vZa vsakdanjem jvvz.org/domzale na elektronski poštiživljenju domzaPetek, 16.› 2avgust 2013 Glasbena predstava (Marjana) Domžale lahko nabospletni strani www. le@jvvz.org. Jogadobite v parku v avgustu potekala Poletno gledališče Studenec jvvz.org/domzale vsako nedeljo, od ali 17.na ureelektronski do 18. 30. pošti domzaGlasbena predstava (Urša) ŠPORT OKOLJE AKTUALNO GLAS MLADIH KULTURA le@jvvz.org. Joga v parku bo v avgustu potekala Muzikal z glasbo ansambla bratov Poletno gledališče Studenec vsak dan od 9. do 12. ure in od 16. do 19. ure vsako nedeljo, od 17. ure do 18. 30. Četrtek, 8. avgust 2013 Primož Habat, EZ3X Genski inženiring Avsenik 17. Etno rock festival Študentski boni na dopustu Danica Šraj, LD Senožeti

Igrajo: Konrad Pižorn - Kondi, Pija Brodnik, Marjeta Cerar, Jure Sešek,

L

051 / 61 61 51 051 / 61 41 41

oglas Slamnik 5-2013.indd 4 V KUD Kontrabant se že pripravljajo na sedemnajsto izvedbo etno rock festivala, ki bo tudi letos konec avgusta. Po besedah vodje festivala Bela Szomi Kralja je Etno rock festival v Domžalah zibelka mladih glasbenikov, ki se ukvarjajo z etno-akustično glasbo in njeno predelavo v sodobne zvoke. Po šestnajstih letih Etno rock festivala v Domžalah bo imel festival že tretjič zapored dva festivalska dneva, sledil pa bo še 3. Jari etno rock festival. Tudi letos bo ta festivalski dan v celoti posvečen otrokom in mladini.

›2

www.studenec.net

Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ v Sistemu subvencionirane študentske prehrane je že lansko leto začelo veljati, da upravičenci nimajo pravice do subvencioniranega obroka med 15. julijem in 15. avgustom. To pa je priložnost, da se študenti preizkusijo v kuhanju in svojo ustvarjalnost v kuhinji delijo z vsemi nami ter si prislužijo koristno nagrado. S 15. julijem se je namreč začela nagradna igra na spletni strani www. jemzdravo.si, kjer si bodo študenti z najbolj inovativnimi recepti lahko prislužili uporabne male kuhinjske aparate.

›9

Muzikal z glasbo ansambla Ob 20.30 vabljeni v poletno gledališče bratov Studenec

10.7.2013 11:28:59 skupina mladih športnikov, ki se Daljnosežne posledice rabe novih biotehLikovno društvo Senožeti je v dvanaj- »Smo Četrtek, 8. avgust 2013 Komedija oglednaprvega narodno-zabavnega muzikala pogojev po- nologij bi morale biti v središču družbene stih letih delovanja dodobra pretreslo zavzema za izboljšanjena lokalni ter sva pozornosti in naravnost srhljivStudenec jeje razmerodomžalski ustvarjalni svet. S svojimi pro- dročju ekstremnih športov Gledališče Studenec Obna 20.30 vabljeni v poletno gledališče na svetu Bila mlada oba. Dogajanje umejekti, načrtnim in izobraževalnim modelom regionalni ravni. Najbolj smo aktivni na ma obroben pomen, ki ga za zdaj še zasedajo Komedija na ogled prvega narodno-zabavnega muzikala ščeno v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, ko likovnega ustvarjanja, predvsem pa iska- domžalskem poligonu za adrenalinske med družbenimi problemi. Sposobnost maGledališče Studenec podobnih nipuliranja zoba. zasnovo življenja nam ostro njem znanja širše dajejo dober zgled vsem športe, sodelujemo pa tudi napri svetu Bila sva mlada Dogajanje je umeso bili Avseniki na vrhuncu ustvarjalnosti. Zaorganizacijami v postavljaleta številna ostoletja, našem bivatistim, ki jih umetnost zanima na amater- projektih z mladinskimi ščeno vinsedemdeseta prejšnjega ko bavna duhovita pripoved ovprašanja dveh zelo mladih V čem je čar Butalcev? Doslej znani ljudski in Sloveniji. med našimi člani so tudi državni nju. Genski inženiring je verjetno najbolj ski ravni. sodveh bili Avseniki na mladih vrhuncu Zain seustvarjalnosti. skozi vrsto skrivumetno ustvarjeni ponarodeli šaljivi juna- tekmovalci, in mednarodni kimalo so že manj tvegana tehnologija sodobnega sveta, prav Likovno društvo Senožeti vter letošnjem letu prvaki zato pripoved moramo pri njeni uporabi delovati po dosegali rezultatenostnih, na tovrstnih adrepripravlja poseben projekt Poleti na paleti, bavna indinamičnih duhovita o dveh zelo mladih in vznemirljivih prigod, ki V čem je individualni čar Butalcev? Doslej in ki so bili junaki, kiznani so se ljudski s odlične svojimi v okviru katerega želijo prebivalce Domžal nalinskih tekmovanjih,« pravijo v Športnem še posebej strogih načelih postopnosti in in dveh malo manj se skozi skrivjih dodatno šemladih sedemletna –vrsto vnukinja, umetno ustvarjeni ponarodeli šaljivi junadomislicami in dejanji zoperstavljali človeškim EZ3X, ki je edino tovrstno društvozačini v previdnosti, razmišlja vhči svoji kolumni Anspoznati s svojim delom, kiter nam ga bodo društvu nostnih,vdinamičnih in romanco vznemirljivih prigod, ki ki so predstavljali bili individualni junaki, ki so seinsmestu. svojimi razplete optimistično s seveda srečslabostim, jih razkrinkavali, kritizirali smešili. našem ton Komat. aktivno v naslednjih tednih.

Avsenik

Gledališka predstava Butalci

Gledališka predstava Butalci

› 14kakršnih domislicami in dejanji junaki, zoperstavljali človeškim Butalci pa so kolektivni je v sloslabostim, razkrinkavali, kritizirali slabostim in smešili. vstvu malo;jih oni se namreč človeškim Butalci pa so kolektivni junaki, kakršnih je v slone zoperstavljajo, temveč so sami poosebljenje vstvu malo; oni se namreč človeškim slabostim (personifikacija) prav teh slabosti ... Vse to in še ne zoperstavljajo, so meri, sami da poosebljenje več v tolikšni in takotemveč pretirani se smešijo (personifikacija) prav teh in slabosti ... Vse to in še sami, v mislih, besedah dejanjih. Informaveč vintolikšni tako pretirani meri, da051 se smešijo cije nakupinvstopnic po telefonu: / 61 41 sami, v dan mislih, inin dejanjih. 41, vsak od 9.besedah do 12. ure od 16. doInforma19. ure. cije in nakup vstopnic po telefonu: 051 / 61 41 41, vsak dan od 9. do 12. ure in od 16. do 19. ure. sobota, 10. avgust 2013

sobota, 10. avgust 2013 Razstava

Arboretum Volčji Potok

› 20 › 23 jih dodatno začini še sedemletna – vnukinja, nim koncem. Razvnete trenutke,hči polne čustev, razplete v optimistično romanco s seveda srečhrepenenja in nenadnih preobratov umirjajo nim koncem. RazvneteAvsenikove trenutke, polne čustev, znane in priljubljene viže. Uživali hrepenenja in nenadnih preobratovkomediji, umirjajo boste v duhoviti in napeti romantični znane in priljubljene Avsenikove viže. Uživali saj jo bosta vodila in usmerjala velemojstra smeboste v duhoviti in napeti romantični ha Nataša Tič Ralijan in Gojmir Lešnjakkomediji, Gojc. Nič saj jo zabavni bosta vodila usmerjala velemojstra smemanj pa neinbodo nadarjeni predstavniki ha Nataša Tič Ralijan in Maruša Gojmir Lešnjak Gojc.Udir Nič igralskega podmladka: Majer, Žiga manj zabavni bodo nadarjeni in Tadej Pišek,pa vsineskupaj v režiji Jašepredstavniki Jamnika. igralskega podmladka: Maruša Majer, Žiga Udir in Tadej Pišek, vsi skupaj v režiji Jaše Jamnika. sobota, 17. avgust 2013

17

sobota, 17. avgust 2013 Za otroke

Ned

Ned Pri

Druš

Pri Druš 21.

Druš 21. redit Druš vsak redi od za vsak dišči odve z in dišč infor in ve( 065 info da.re 065 da.r Vit

Valva

Vit Valv XV.

XV.


ura

KAKO LOČITI ZRNO OD PLEV?

fILmSKI REžISER

2 6. j u l i j 2 013 |

09 eur

gl asilo občine domžale letnik liii | številk a 7 |

gl asilo občine | letnik liii številka 7 | julij 2013 domžale i z daja k u lt u r n i dom f r a nc a be r n i k a dom ž a l e | c e na 1,0 9 e u r

Butalci v Poletnem ruštvo Domžalski rogisti nadaljuje uspešno glasbeno pot, saj se lahko po udeležbi gledališču Studenec odnem tekmovanju glasbenih skupin na Gornjem Avstrijskem pohvali še z enim Domača gledališka predstava, ki bo zaznamovala letošnje kulturno poletje

spričeval lovskim pripravnikom, prijetni spomini jih vežejo na igranje lovske maše v Ljubnem na Gorenjskem, nepozaben pa je tudi nastop na slovesnosti ob dvajsetem rojstnem dnevu prijateljev – Štajerskih rogistov iz Nove cerkve. Tudi letos so posebno skrb namenili sodelovanju na mednarodnem tekmovanju na dvorišču Benediktinskega samostana v kraju Reighersberg am Inn, kjer so se potegovali za naslednji zlati rog. Na tekmovanju se je zbralo več kot 800 tekmovalcev, ki so navdušili zbrano občinstvo. Sprememba ure nastopa domžalskih rogistov ni zmedla, saj so prišli na tekmovanje dobro pripravljeni, tako z obveznim programom kot z izbiro dodatnega lastnega glasbenega programa, še posebej pa so v prostem programu navdušili s tremi koračnicami. Rezultat rednih vaj in stalne umetniške rasti pod vodstvom umetniškega vodje Ivana Kozariča sta tudi tokrat obrodila sadove. Novi zlati rog, ki so ga osvojili v Es zasedbi, jim pomeni priznanje za kvalitetno rast igranja, hkrati pa nadaljevanje uspešne poti, za katero jim iskreno čestitamo in jim na njej tudi v prihodnje želimo veliko uspeha. KD Domžalski rogisti se za finančno pomoč zahvaljujejo županu Toniju Dragarju ter KS Slavka Šlandra in Simona Jenka, iskrena hvala pa tudi PGD Domžale za prevoz s kombijem, posebej hvala šoferju Marku Majcnu.

sl a m n i k @ k d - d o m z a l e . s i

sla mnik@kd-domzale.si

Butalci v Poletnem gledališču Studenec

slamnik@kd-domzale.si

mžalskim rogistom še en zlati rog

om.

DIREKTOR TOVARNE UNIVERZALE

Domača gledališka predstava, ki bo zaznamovala letošnje kulturno poletje 13. poletni kulturni festival v organizaciji Kulturnega društva miran Jarc Škocjan je letos kot domačo predstavo prinesel krstno izvedbo burke s petjem Butalci, ki jo je po motivih frana milčinskega in Ervina fritza napisal in današnjemu svetu približal Alojz Stražar. Butale s svojimi Butalci, kulturniki in gasilci so namreč ponudile ne le prikaz življenja najlepše občine na svetu, temveč je avtor v njih našel dovolj priložnosti za prikaz slabosti in stranpoti sedanjega časa. Alojz Stražar je tako s pomočjo igralcev, pevcev, glasbenikov in plesalcev ne le ustvaril prijetno predstavo, temveč dal vsem obiskovalcem priložnost za razmišljanje, uživanje in smeh ob posameznih prizorih. Ta je bil včasih res malce grenak, zanesljivo pa je dal vsem priložnost, da sebe ali druge najdejo v eni od vlog. Čudovita scena z butalskim trgom in županovo hruško, nova, s cvetjem ozaljšana brizgalna, Butalska godba in mažoretke, Butalci, kulturniki in gasilci – na kratko uvodna scena – je obljubljala veliko in to tudi dala. Butalci – burka s petjem je predstava, ki bo zanesljivo na Studenec privabila številne obiskovalce. Dobra igra, prijetna glasba, ples in ubrano petje – tako posameznikov kot zbora, čudovita scena ter očarljivi koDomača gledališka predstava, ki bo zaznamovala letošnje kulturno poletje stumi navdušujejo, gledalce nasmejejo, predvsem pa ponujajo primerjavo med Butalci v času milčinskega in sedanjim časom, se človekupremoru zdi, da je osmo njemskupaj milčinskiz Poletno gledališče Studenec ČudoPokokratkem slutil, avtor in režiser Alojz Stražar pa navita scena z butalskim trgom in županovo Butalci z velikim zanimanjem pogledali pisal. hruško, nova, s cvetjem ozaljšana brizgal- igrokaz o volitvah butalskega župana, v

13. poletni kulturni festival v organizaciji Kulturnega društva miran Jarc Škocjan je letos kot domačo predstavo prinesel krstno izvedbo burke s petjem Butalci, ki jo je po motivih frana milčinskega in Ervina fritza napisal in današnjemu svetu približal Alojz Stražar. Butale s svojimi Butalci, kulturniki in gasilci so namreč ponudile ne le prikaz življenja najlepše občine na svetu, temveč je avtor v njih našel dovolj priložnosti za prikaz slabosti in stranpoti sedanjega a mednarodnem tekmovanju rogistov v Avstriji. Foto: Andraž Gregorič časa. Alojz Stražar je tako s pomočjo igralcev, pevcev, glasbenikov in plesalcev ne mar Gregor Rettinger, ki uspešno igranje, govorili o zgodovini lovle ustvaril temveč dalo ske glasbe,predstavo, o instrumentih, posebej pa uštveno kroniko, je pove- prijetno vrstah rogov, priložnost kot so lovski rog, rog, skoraj nič manj nastopov vsem obiskovalcem zažepni razmigistov kot prejšnja leta, po- pafforce4e Es ter parforsni rok. Razdelišljanje, uživanje in smeh ob posameznih o tudi letos (to ni bil njihov li so jim tudi brošure, ki so jih izdali ob › 16 na, butalska godba in mažoretke, Butalci, katerem je imela glavno vlogo občinska uš prizorih. je bil včasih malcezahvaljujejo grenak, domu) nastopili za varo- Tajubilejih. Ob tem res se iskreno kulturniki in gasilci – na kratko uvodna Šprinca Marogla ter brade kandidatov za pokojencev Domžale ter pa koordinatorki sodelovanja, Silvi Demšar, zanesljivo je dal vsem priložnost, da seIn potem se je vse tako zapletlo, scena – je obljubljala veliko in to tudi da- župane. udskimi pevci iz Blagovice tako za priložnost za nastop kot pozornosti Rok za oddajo be ali Kondrugeob najdejo eni od vlog.daČudovita la. Tako smo se najprej seznanili z več kot da so morali v Butale priti tudi tepanjo kulturno srečanje. nastopu,vter obljubljajo, še pridejo. Naslednja številka Slamnika izide v pe80 nastopajočimi, ki so skupaj z nami prišli ski lovci, ki sicer niso ustrelili nevarnega scena z butalskim trgom in županovo li tako, da so varovancem Med številnimi nastopi omenimo še,hruda so tek, 30. avgusta 2013. Rok za oddajo Todvajsetletno poletje smo v Češminovem parku v Domžalah prvič po dolgih letih dobili letni kino. ‚Kinonamenjeno v parku‘novi bri- medveda, na gasilsko veselico, temveč večjega psa, ter svoje več kot igrali tudi na podelitvi Vera Vojska prispevkov je vmalce petek, 16. avgusta 2013, ško, nova, sDomžalski cvetjemrogisti ozaljšana brizgalna, ki boda prvičbo uporabljena do 12.da ure.je Cefizelj (večina ga v prepredstavlja veliko popestritev julijskih koncev tedna, organizatorji pa so namzgalni, zatrdili, postal v trodelnem prispevali, Butalska godba in mažoretke, Butalci, kulstare ženičke ni prepoznala), ki je napadu. Glavni je bil seveda župan Nakre- obleki Pri vsakem prispevku mora biti jasno raztradicionalna domžalska poletna prireditev. določen za občinskega san (odlični Konrad Pižorn Kondi), ki je bil že pomiloščen, vidno, kdo je avtor prispevka, podpis turniki in gasilci – na kratko uvodna scena enako kot vsi prisotni z radostjo v srcu in s tajnikafotografa in županovega zeta, skoraj doživel ter komentar k fotografiji. – jeetos obljubljala veliko in vto tudi dala. so se po redni filmski sezoni prizorišče, najprej z vratolomnim posta- sestavljalo devet filmov, od tegaponosom dve do- vmi je tehnično in logistično zelo zahteven očeh odprl največjo slovesnost bridkoPrispevke smrt nalahko gavgah). to samo zato, v času In uradnih ur oddate projekt, posebej zaradi številnih nepredvidvorani odločili filme prvič preseliti vljanjem ogromnega napihljivega platna, mači uspešnici (Srečen za umretvter Vaje v Kulturnem domunadaljeval Franca Bernika Domžazgodovini Butal. Po enkratnem nastopu ker je po pomilostitvi grešno žiButalci – burka s petjem je predstava, ki še na prosto, kar sta jim omogočila testiranjem zvoka in slike, postavljanjem v objemu), nekaj klasik z zaključka sezo- dljivih zapletov, ki so jih morali zaobiti pred le, izven uradnih ur v nabiralniku na stavbi mažoretk (ocena odlično – takih v Slove- vljenje. In ko bi ga že skoraj obesili, sta na predvsem novi digitalni projektor privabila stolov in seveda priročnega filmskega bara, ne ter nekaj povsem svežih premier, ki so prvo izvedbo, kar pa je že skoraj samoubo zanesljivo na Studenec številali pa naženski naš e-naslov. niji ni), zažigu porušenega poslopja, da bo sceno stopili junakinji in prispevain posrečena izbira prizorišča v Češmino- kar je ustvarilo prijetno sproščeno atmos- si jih obiskovalci z navdušenjem ogledo- mevno, zatrdili pa so, da bo s pridobljenimi V skladu z Odlokom o javnem glasilu obiskovalce. igra, prijetna glasba, li, da so se prisotni hitro premislili in bili trodelni gasilskiletni napad zaže skofero. vemne parku, ki je po besedahDobra organizatorjev vali s postavljenih sedežev ter vsehimel koncev izkušnjami kino priložnost naslednje leto Občine Domžale »Slamnik« nenaročepreizkus brizgalne, kratkimkina pogonadvsenizadovoljni poslovneNekaj po deveti večerni uri, ko se je rav- parka, pa naj bo to s pogrnjene odeje, idealen zain tovrstne projekte, saj je–blizu ležal- nove raj rutina. Ekipiter mestnega Domžale ples ubrano petje tako posameznikov prispevki nenad bodomladem honorirani, končno renjskih komedijantov že šestnajstič v Dobu centra mesta, hkrati pa ponuja sproščeno no prav stemnilo, pa so na vrsto seveda nika, ob pivu in kokicah iz filmskega barao nekaj lahkofinančnih torej čestitamo za uspešno izvedbo vorom nedoslednostih žem, kiodločitev se ukvarja z lažjim delom: krade, o objavi prispevkov in njihovi kotv katerem zbora,lahko čudovita scena ter ko- preteklega leta do ali preprosto mimogrede. okolje, v poletnih večerih prišliočarljivi filmi, od uspešnic prvega Kina v parku in veselo pričakujemo vlečepa zasprejema nos ter jeuredništvo. brez šol –Zalahko pri nakupu brizgalne (opozicija je Ro- ropa indolžini vsa mirno uživamo v najljubših filmih.gledalce Obi- najnovejših priljubljenih naslovov, ki so V mestnem kinu Domžale so bert nam ponjegovo stumi navdušujejo, nasmejejo, vprašanja smo vampa na voljo na e-naslovu: predvsem bo postal ljubeči Vrčon), ko jenadaljevanje bilo videti,čez daeno boleto. vaja za župana, smo se že kar navadili, da tako zastonj prebivanje Sol in tobak iz Trzina predstavili s priredbo Sartrovega skovalci so lahko vsako popoldne v zaporu; se v Češminovem parku ‚odvrteli‘ takoj po vedali, da so z izvedbo prvega letnega kina urednistvo.slamnik@gmail.com popolnoma uspela, je vse skupaj uničila mož županove hčerke. Kaj pa če se Cefizelj, predvsem pa primerjavo Busvetovni inmed slovenski premieri. opazovali transformacijo v filmsko zadovoljni, prav tako z obiskom. Za nji›2 nevom državnosti gostimo paponujajo jeparka bil prijetno presenečenje, posebej za delaProgram Otrokajemuh v režiji Tatjane Peršuh, županova žena (odločna Pija Brodnik). Pri- ki niti slučajno noče tako spoštovane funkdijante', ki so se letosvpredprevarane ženske, saj je bila prevarana talci času milčinskega in sedanjim časom, ki ji je kot asistentka režije pomagala Bri- šla je namreč povedat, da je nekdo ukradel cije, kot je župan, ne bo spremenil Se pač predstavami in še enkrat žena nepričakovano nagrajena. Režiser- gita Ložar. To je bila še ena predstava, ki ko se človeku zdi, da je o njem milčinski je zahtevala vso pozornost gledalcev in jo iz cerkve butalskega zavetnika sv. Florija- ne bo, pa kaj potem! Pomembno je, da je a so drame in komedije ter ka predstave je bila Alenka Bole Vrabec. OKOLJE AKTUALNO MLADIH na z golido,ŠPORT ki je doslej namesto brizgalne največje bogastvo županove hčere in da bo avtor in režiser AlojzGLAS Stražar pa na- odlikuje odličnaKULTURA igra. predstave še slutil, kako prisovaroval Butale pred požari. Seveda svetnik mislil tako, kot mislijo Butalci ... območju Gorenjske. Javni Dogodek v mestu Gogi pisal. ni šel na farbanje, kamor ga je pospremila In po čeminženiring si bomo Butalce posePrimož Habat, EZ3X Genski 17. Etno rock festival Študentski boni na dopustu Danica Šraj, LD Senožeti

Butalci

Prva sezona letnega kina v Češminovem parku

ne predstave za resne čase L

ulturne dejavnosti ter njeKdor je že prebral eno od najbolj za- Nagrajenci tudi helebarda glavnega butalskega po- bej zapomnili: po skoposti in zavisti, po › 16 izpostava Domžale sta v nimivih slovenskih del, Dogodek v mestu Pred koncem festivala sta Peter Mili(Jože»Smo Vunšek), temveč je svetnika z ki nepremagljivi želji po odlikovanjih in priskupina mladih športnikov, se Daljnosežne posledice rabe novih biotehV KUD Kontrabant se že pripravljajo na se- Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih Likovno društvo Senožeti je v licaja dvanajzvedbi Kulturnega društva Gogi Slavka Gruma, je že pred začetkom tarev, letošnji selektor, ter Miloš Starbek, golido, policajevo ter pogojev spotomana poznanjih, pobiizvirnosti, zanikrnih in zavzema helebardo za izboljšanje nologij morale biti vpo središču družbene demnajsto izvedbo etno rock festivala, ki bo financ v Sistemu subvencionirane študent- stih letih delovanja dodobra pretreslo Kulturno društvo Jožef Virk Dob, ki je tupripravili (v tudi okviru prazno- predstave vedel, da ske bo prehrane treba predstavo dročju ekstremnih športov na lokalni ter pozornosti in naravnost srhljiv je razmeroletos konec avgusta. je že lansko leto začelo veljati, domžalski ustvarjalni svet. S svojimi proše tepanjsko monštranco odnesel kdo drug nezanesljivi občinski blagajni, po plagiržavnosti terPoVečerov natančno spremljati slediti. Innimajo res jepravice di letos odlično izpeljalo festival, podelila modelom regionalni ravni. Najbolj smo aktivni na ma obroben pomen, ki ga za zdaj še zasedajo besedahpod vodje festivala Bela Szomi in da ji upravičenci do subvenjekti, načrtnim in izobraževalnim kot razbojnik Cefizelj (dober v vseh vlogah atih, korupciji, ki naj živi in se razvija; po Rok zafestival oddajo bilo tako. Mladinski Kranj je pod rerijetne kulturne posebna Javnega sklada RS za domžalskem poligonu zadaadrenalinske med družbenimi problemi. maKraljafestivalske je Etno rock v Domžalah zi- oder cioniranega obroka med 15. julijem inpriznanja 15. likovnega ustvarjanja, predvsem iska–paJure Sešek). S tem je povzročil, je ve- poštenem podkupovanju, kiSposobnost vsem koristi, kar zahtevnih žiserskim Huzejrovića in kulturno dejavnost. Za najboljšo glavno športe, sodelujemo pa tudi pri podobnih nipuliranja z zasnovo življenja nam ostro njem znanja širše dajejo dober zgled vsem belkapostavitev mladih glasbenikov, ki se vodstvom ukvarjajo Ajdina avgustom. To pa je priložnost, da se študenti selica zaradi slabega vremena (dobesedno, tudi po slabi banki, ki bo rešila Butale; po Naslednja številka Slamnika izide v peki jih umetnost zanima na amater- projektih z mladinskimi organizacijami v postavlja številna vprašanja o našem bivaz etno-akustično in njenoLogar predelavo preizkusijo v kuhanju in svojo ustvarjalnost ivalske predstave izmenič-glasbo Barbare gledalcem prikazal mesto žensko vlogo jetistim, priznanje prejela Elvisa saj se je žeSloveniji. veselo bliskalo) na razočaranje tem, da je mnogo slabših, kot so v Butalah; med našimi člani so tudi državni nju. Genski inženiring je verjetno najbolj ski ravni. v sodobne zvoke. šestnajstih letih Etnoprebivalcev v kuhinji z vsemi namiHalačević, ter si prislužijo vorani kulturnega doma in Po Gogo in hlepenje po dogodku za moško Frenk Kranjec; najtek, 30. avgusta 2013. Rok za delijo oddajo vsehletu odpadla. tem,tehnologija da je mogoče vse sveta, odpustiti prvaki in mednarodni tekmovalci, ki so tudi že po tvegana sodobnega prav v letošnjem v Domžalah bo imel festival žepredlogi, koristnokar nagrado. S 15. julijem se je namreč m gledališčurock nafestivala Močilniku. zvesto po literarni je zahtevaboljšo stransko Likovno ženskodruštvo vlogo Senožeti je odigrala Nato je s pravim konjem prijezdil du- adrein povrhu dobitipri nagrado, pa da marsikv petek, 16. avgusta 2013, zato moramo njeni uporabi delovati po na tovrstnih tretjičprispevkov zapored dva festivalska dneva, začelavseh nagradna igra na spletni strani www. moško pripravlja projekt Poleti na paleti, dosegali odlične rezultate loje zbranost in sledil razmišljanje prisotnih, Lara Fortuna, paposeben Sebastjan Beninajski, danes bi mutekmovanjih,« rekli nadinšpektor ali do šešetega ne ve, da nič ne ve; pa tudi po nalinskih pravijo v Športnem posebej strogih načelih postopnosti in pa bodo še 3.12. Jari etno rock festival. Tudi letos jemzdravo.si, kjer si bodo študenti z najbolj v okviru katerega želijo prebivalce Domžal ure.ki jih je navdušila igra mladih igralcev. re pošteno krast' gar. Silvester Sicu je za posebno priznanje EZ3X, ki je edino tovrstno društvo v previdnosti, razmišlja kolumni Anbo ta festivalski dan v celoti posvečen otro- inovativnimi recepti lahko prislužili uporab- spoznati s svojim delom, ki nam korupcijska ga bodo društvu komisija, nadhelebardar, ki mladem poslovnežu, ki vsesvoji ukvarja z lažočo aktualno komedijo Daselektorja prejel za večletno vodenje in renašemfinanc mestu. pošteno podkuril jim delom: ton Komat. kom in mladini. aktivno predstavljali v naslednjihje tednih. ne male kuhinjske aparate. po pregledu krade, ropa in vleče za nos ter Pri vsakemOtroka prispevku biti jasno razališka skupina Kulturnega muh mora žiranje v KUD › 23 ›2 › 9 Pod lipo Adergas. Čestitamo županu, › 14 s katerim sta zaradi prave nevih- › 20 je brez šol – lahko za župana, saj bo znal stič Homec predstavila do-kdo jeLeavtor redko se zgodi, da si na festivalu in kličemo 'dobrodošli' na 17. festivalu govidno, prispevka, podpis te (videti je bilo, kot da bi se tudi naravne brez skrbi vse podkupiti, se sliniti ter požvilnimi komičnimi trenutki lahko ogledamo kar dve 'domači' predsta- renjskih komedijantov v letu 2014! sile rade vključile v letošnjo domačo pred- reti besede, ki jih je dal pred volitvami ... fotografa komentar k fotografiji. nstvo v Kulturnem domu v ter vi. Tokrat so se zadnji večer festivala člani stavo) opravljala v njegovi hiši. Medtem Vam zveni znano? Meni tudi! ahteven v času uradnih ur oddate a, o kateri smo v Prispevke Slamniku lahko in članice Kulturnega društva Franc Kotar Vera Vojska Pa še nasvet za današnji čas: med štesmo obiskovalci premiere malo počakali, predviTomislava Tomšiča, je bila v Kulturnem domu Franca Bernika Domžada se je vreme ustalilo, in bili priča pravi vilnimi stvarmi, ki so še neobdavčene, je o sprejeta uvod biti predter prijeten ljubezenski zgodbi med Cefizljem in odloč- tudi pokora. Pohitite in jo obdavčite, prele, izven uradnih ur v nabiralniku na stavbi stival . . . no županovo hčerko Jerico (Marjeta Cerar den bankrotiramo – usp, bankrotirajo ... samouali pa na naš e-naslov. – bodoča glasbena zvezda), ki je, podob- v Butalah. bljenimi no kot njena mama, takoj dala vedeti, kdo V skladu z Odlokom o javnem glasilu dstavo, kot nalašč za topel že skonosi hlače v Butalah. Vera Vojska gledališču Dob,Občine je izvedlo Domžale »Slamnik« nenaročeomžale vo Rudija Jevretiča z Ribni prispevki ne bodo honorirani, končno azvedbo jo je Sergej Verč. Prijetno adranski obali tradici- o objavi prispevkov in njihovi 18 terodločitev kujemo nski zapleti meddolžini prikupnopa sprejema uredništvo. Za vsa enimi oboževalci, ki jih pri smo vam na voljo na e-naslovu: vprašanja e Carlu Goldoniju nikoli ne

Razstava ‘Navdih trenutka’


19


20


21


Nedeljski dnevnik

22


23


24


25


26


27


28


29


30

oglas Slamnik 5-2013.indd 3

vsak dan od 9. do 12. ure in od 16. do 19. ure

051 / 61 61 51 (Marjana) 051 / 61 41 41 (Urša)

Ilustracija: Uroš Hrovat 10.6.2013 18:35:27

www.studenec.net

Nakup vstopnic preko spleta:

Nastopilo bo preko 80 igralcev, plesalcev in pevcev.

Robert Vrčon, Jože Vunšek, Metod Palčič, Brigita Hrovat, Rajko Majdič, Stane Zemljarič, Roman Zorman, Tadej Stražar, David Homar, Luka Sešek, Milan Capuder, Tomaž Usenik, Avguštin Gales, Jože Prašnikar, Bojan Klemenc, Irena Capuder, Špela Prenar, Urša Sešek, Miša Jerman, Ana Kovač, Zdravka Prašnikar, Maruša Lampret, Anže Gregorič, Miha Vogrinčič, Uroš Ravnikar, Florjan Zabret, Luka Lisjak, Rok Ravnikar, Nejc Lisjak in drugi.

Režija: Alojz Stražar Igrajo: Konrad Pižorn - Kondi, Pija Brodnik, Marjeta Cerar, Jure Sešek,

Po motivih Frana Milčinskega in Ervina Fritza napisal in približal današnjemu svetu Alojz Stražar.

DOMAČA GLEDALIŠKA PREDSTAVA

Informacije in nakup vstopnic po telefonu:

odrasli 15 €, otroci 10 €, nedeljske predstave: popust 2 €

Cena vstopnice:

Poletno gledališče Studenec

Vse predstave ob 21. uri

8., 9. in 10. avgust

četrtek, petek in sobota

1., 2., 3. in 4. avgust

četrtek, petek, sobota in nedelja

25., 26., 27. in 28. julij

četrtek, petek, sobota in nedelja

18., 19., 20. in 21. julij

četrtek, petek, sobota in nedelja

14. julij

nedelja

Ponovitve:

ob 21. uri

13. julij 2013

PREMIERA sobota

STUDENEC 2013

13. KULTURNI POLETNI FESTIVAL

Družina, julij 2013

STUDENEC 2013

13. KULTURNI POLETNI FESTIVAL

vsak dan od 9. do 12. ure in od 16. do 19. ure

Dolenjski list 18-7-2013.indd 1

Nakup vstopnic preko spleta:

10.7.2013 17:37:01

051 / 61 61 51 • 051 / 61 41 41 www.studenec.net

Informacije in nakup vstopnic po telefonu:

Cena vstopnice: 15 € odrasli, 10 € otroci, nedeljska predstava 2 € popusta

Poletno gledališče Studenec pri Domžalah Predstave:18., 19., 20., 21., 25., 26., 27., 28. julij 1., 2., 3., 4., 8., 9.,10. avgust, vse ob 21. uri

Domača gledališka predstava

Dolenjski list 18.7.2013


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


SLOVENSKE NOVICE 8. 8. 2013

45


46


...ste rekli, da morda ne bo polno; pa izgleda kar dobro. Tole je posnel Crnkovič in na Twittreju je dodal še prijazen komentar: “Na premieri Butalcev, the musical. Poletno gledališče Studenec. Pavza. Križanke v gozdu. Neverjetno.”

47

Casopisni clanki 2013  
Casopisni clanki 2013  
Advertisement