Page 1


REFERENSER


REFERENSER


PROGRAM

2018 2019

NU ÄR DET DAGS ATT FÅ VÄLJA SJÄLV! Hur du än väljer antingen om det är efter intresse, kompisar, resväg, arbetsmarknad eller annat så är det ditt val. Du bestämmer! Nära och kära är väldigt bra att lyssna på, men stanna upp och lyssna inåt. Vad vill Du?

- FÖLJ DITT HJÄRTA - INTE NÅGON ANNANS - TA REDA PÅ ALTERNATIVEN - TA REDA PÅ FAKTA OM DINA VAL

- GÖR UPP EN PLAN - VAR BEREDD ATT ÄNDRA DIN PLAN - HA ROLIGT

4

Barn- och fritidsprogrammet • #BF

5

Bygg- och anläggningsprogrammet • #BA

6

Ekonomiprogrammet • #EK

7

Fordons- och transportprogrammet • #FT

8

Handels- och administrationsprogrammet • #HA

YRKESPROGRAM

HÖGSKOLA EFTER YRKESPROGRAM?

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskola.

Du som läser ett yrkesprogram på gymnasiet kan välja till kurserna Svenska 2-3 samt Engelska 6 - då får du både utbildning mot ett yrke OCH behörighet till högskola om du vill läsa vidare!

9

Hantverksprogrammet • #HVFRI

10

Introduktionsprogrammet • #IM

11

Industritekniska programmet • #IN

INDIVIDUELLT VAL

12

Naturvetenskapsprogrammet • #NA

Individuella valet, eller "indvalet" som vi kallar det, är ditt eget val. Du läser det i tvåan och trean, men valet gör du i slutet av åk 1. Spelar du innebandy kan du välja LIU, då får du träna på skoltid. Är du kreativ och vill ägna tid till att teckna så kan du välja bild. Eller känner du att du vill läsa mer matte så finns det såna kurser också. Det finns något för alla!

13

Samhällsvetenskapsprogrammet • #SA

14

Teknikprogrammet • #TE

15

Lokal idrottsutbildning • #LIU

GYMNASIEARBETE Under sista året på gymnasiet gör du ditt Gymnasiearbete. På yrkesprogram visar du att du är förberedd att jobba med det du utbildat dig för. På högskoleförberedande program formulerar du en frågeställning, planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som anknyter till ditt program.

NY HE T

VAD ÄR DET BÄSTA MED

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

MK-GYMNASIET?

APL ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE

Du som läser ett högskoleförberedande program får med dig behörighet till en hel del program på högskolan men ibland kräver vissa utbildningar särskild behörighet. Vi försöker lösa ditt önskemål inom programmet du läser så du får med dig det du behöver om du tänker plugga vidare.

Du som går yrkesprogram har minst 15 veckor av utbildningen förlagd till en arbetsplats.

ALEXANDER

MERITPOÄNG? VAD ÄR DET?

Det är extra poäng du kan få och använda när du söker till högskola. Engelska, matte och moderna språk ger vid vissa steg meritpoäng som kan användas till vissa utbildningar. Fråga SYV om du vill veta mer!

Lärarna, helt klart!

CORINA

Lärarna vill både lära ut och få oss att tycka om ämnet.

FLORIAN Kommunikationen mellan lärare och elever är vänskaplig och respektfull - vi möts på samma nivå.

SAGA Att eleverna går i första hand.

2

YRKESPROGRAM

ITIDSET

rinner för att se här utbildningen tiviteter för både

utveckla dina ledarka pedagogiska . Vi samarbetar med olor och med personal

ARBETE

a aktiviteter för barn. tra barnens skapandedeller om hur man niskor. Du kan välja att n och ungdomar.

TE

Älskar du människor och brinner för att se andra utvecklas? Efter den här utbildningen kan du planera och leda aktiviteter för både barn och vuxna.

BF

DET HÄR LÄSER DU PÅ BF-PROGRAMMET

DET HÄR LÄSER DU PÅ BF-PROGRAMMET

En viktig del i utbildningen är att utveckla dina ledaregenskaper och att jobba med olika pedagogiska modeller för hur människor lär sig. Vi samarbetar med elever och lärare i kommunens skolor och med personal och brukare inom LSS.

-

Engelska 5 Historia 1a1 Idrott och hälsa 1 Matematik 1a Naturkunskap 1a1 Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1a:1 Svenska 1-2 Hälsopedagogik Naturkunskap1a:2 Kommunikation Lärande och utveckling Människors miljöer Pedagogiskt ledarskap Samhällskunskap 1a:2 Entreprenörskap Estetisk kommunikation Kost och hälsa Skapande verksamhet Specialpedagogik 1

Här lär du dig att planera och leda aktiviteter för barn. Du lär dig modeller för att uppmuntra barnens skapandeförmåga och du får testa olika modeller om hur man ska leda och utveckla andra människor. Du kan välja att inrikta dig på yngre eller äldre barn och ungdomar.

YRKESPROGRAM

BYGG- & ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Utbildningen ska ge dig kunskaper om hela branschens olika yrken och typer av arbetsprocesser. Arbetsmiljöregler och säkerhetsbestämmelser ingår i utbildningen.

Inriktningen innehåller nybyggnation, renovering och ombyggnad av bostäder och lokaler och andra anläggningskonstruktioner.

På inriktning socialt arbete: - Socialt arbete - Sociologi

Är du en kreativ person med intresse för teknik, design eller programmering? Är du bra på att hitta nya infallsvinklar och se nya lösningar? Vill du ha en teknisk, modern och högskoleförberedande utbildning?

BETONGARBETARE, ENTREPRENÖR, HUSBYGGARE, PLATTSÄTTARE, BERGARBETARE, ANLÄGGARE, SNICKARE

YRKESPROGRAM

På inriktning socialt arbete:

Arbeten genomförs utifrån kundens beställning och du lär dig att planera, genomföra dokumentera och kvalitetssäkra arbetet. INRIKTNING HUSBYGGNAD Inriktningen innehåller nybyggnation, renovering och ombyggnad av bostäder och lokaler och andra anläggningskonstruktioner.

PLUGGA

HÖGSKOLA

UNIK

Berg- och tunnelarbete är en spännande bransch och den här utbildningen är unik. Därför är den riksrekryterande. Som bergarbetare kan du till exempel jobba SOCIONOM, BRANDMAN, med borrning och sprängning i gruvor och vid anläggLÄRARE, POLIS, eller ning av vägar, med tunnelbyggen, brobyggen SOCIALPEDAGOG, med anläggning av husgrunder. Utrustningen är i stor SPECIALPEDAGOG, MASSAGETERAPEUT utsträckning datorstyrd.

FRITIDSPEDAGOG

INRIKTNING DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING De här är inriktningen kombinerar experimentlust med praktisk problemlösning. Med hjälp av datorstyrd design och konstruktion jobbar du med produktutveckling av många olika slag. Du får också lära dig att presentera tekniskt innehåll och att göra modeller med hjälp av interaktiva och digitala medier.

3D-PROJEKTÖR, BYGGNADSINGENJÖR, ANLÄGGNINGSDYKARE, ANLÄGGNINGSINGENJÖR

PLUGGA

Engelska 5 Historia 1a1 Idrott och hälsa 1 Matematik 1a Naturkunskap 1a1 Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1a1 Svenska 1 Bygg och anläggning 1-2 Bergarbetarutbildning Anläggningsprocessen Anläggning 1-2 Bergarbeten Bergborrning Bergmaskiner Bergsprängning Lastmaskiner och truckar Husbyggnad Husbyggnadsprocessen Husbyggnad 1-2 Husbyggnad 3; ombyggnad Bygga i trä Trä 1; stommar Trä 2; beklädnad Trä 3; montage Specialyrken 1

BETONGARBETARE, ENTREPRENÖR, HUSBYGGARE, PLATTSÄTTARE, BERGARBETARE, ANLÄGGARE, SNICKARE

FLYGTEKNIKER, MÄTNINGS- OCH KARTTEKNIK, MOBILAPPLIKATIONSUTVECKLARE, WEBBUTVECKLARE

5

CIVILEKONOM, CIVILINGENJÖR, ARKITEKT, AUDIONOM

14

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

TEKNIKPROGRAMMET Är du en kreativ person med intresse för teknik, design eller programmering? Är du bra på att hitta nya infallsvinklar och se nya lösningar? Vill du ha en teknisk, modern och högskoleförberedande utbildning?

TE

DET HÄR LÄSER DU PÅ TE-PROGRAMMET -

På teknikprogrammet jobbar du mycket i projektform, ofta i samarbete med både klasskompisar och olika företag. Problemlösning och kreativitet är viktiga delar av utbildningen. Vi använder CAD-teknik för att skapa digitala 3D-modeller och designar prototyper som tas fram i en 3D-printer. INRIKTNING DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING De här är inriktningen kombinerar experimentlust med praktisk problemlösning. Med hjälp av datorstyrd design och konstruktion jobbar du med produktutveckling av många olika slag. Du får också lära dig att presentera tekniskt innehåll och att göra modeller med hjälp av interaktiva och digitala medier.

Engelska 5-6 Idrott och hälsa 1 Historia 1a1 Matematik 1c-3c, 4 Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1b Svenska 1-3 Fysik 1-2 Kemi 1 Teknik 1 Bild och form 1a1 CAD 1 Design 1 Konstruktion 1 Programmering 1 Teknikspecialisering

FRAMTIDSUTSIKTER

PLUGGA

3D-PROJEKTÖR, BYGGNADSINGENJÖR, ANLÄGGNINGSDYKARE, ANLÄGGNINGSINGENJÖR

HÖGSKOLA

YRKESHÖGSKOLA

ENERGITEKNIKER INDUSTRIDESIGN, IT-DRIFTTEKNIKER

BA

YRKESHÖGSKOLA

Engelska 5-6 Idrott och hälsa 1 Historia 1a1 Matematik 1c-3c, 4 Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1b Svenska 1-3 Fysik 1-2 Kemi 1 Teknik 1 Bild och form 1a1 CAD 1 Design 1 Konstruktion 1 Programmering 1 Teknikspecialisering

FRAMTIDSUTSIKTER HÖGSKOLA

FRAMTIDSUTSIKTER JOBBA Idé, illustrationer, formgivning och tryck

-

På teknikprogrammet jobbar du mycket i projektform, ofta i samarbete med både klasskompisar och olika företag. Problemlösning och kreativitet är viktiga delar av utbildningen. Vi använder CAD-teknik för att skapa digitala 3D-modeller och designar prototyper som tas fram i en 3D-printer.

DET HÄR LÄSER DU PÅ BA-PROGRAMMET -

TE

DET HÄR LÄSER DU PÅ TE-PROGRAMMET

PLUGGA YRKESHÖGSKOLA

Utbildningen ska ge dig kunskaper om hela - Socialt arbete branschens - Sociologi olika yrken och typer av arbetsprocesser. Arbetsmiljöregler och säkerhetsbestämmelser ingår i utbildningen.

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

TEKNIKPROGRAMMET

FRAMTIDSUTSIKTER

På inriktning pedagogiskt arbete: - Barns lärande och växande - Pedagogiskt arbete

INTEGRATIONSPEDAGOG

Engelska 5 Historia 1a1 Idrott och hälsa 1 Matematik 1a Naturkunskap 1a1 Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1a1 Svenska 1 Bygg och anläggning 1-2 Bergarbetarutbildning Anläggningsprocessen Anläggning 1-2 Bergarbeten Bergborrning Bergmaskiner Bergsprängning Lastmaskiner och truckar Husbyggnad Husbyggnadsprocessen Husbyggnad 1-2 Husbyggnad 3; ombyggnad Bygga i trä Trä 1; stommar Trä 2; beklädnad Trä 3; montage Specialyrken 1

JOBBA

BYGG- & ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

RIKSREKRYTERANDE YRKESHÖGSKOLA BERGARBETARUTBILDNING

UNIK

Berg- och tunnelarbete är en spännande bransch och den här utbildningen är unik. Därför är den riksrekryterande. Som bergarbetare kan du till exempel jobba med borrning och sprängning i gruvor och vid anläggning av vägar, med tunnelbyggen, brobyggen eller med anläggning av husgrunder. Utrustningen är i stor utsträckning datorstyrd.

På inriktning pedagogiskt arbete: - Barns lärande och växande - Pedagogiskt arbete

FRAMTIDSUTSIKTER

-

INRIKTNING HUSBYGGNAD

RIKSREKRYTERANDE BERGARBETARUTBILDNING

BA

DET HÄR LÄSER DU PÅ BA-PROGRAMMET

Arbeten genomförs utifrån kundens beställning och du lär dig att planera, genomföra dokumentera och kvalitetssäkra arbetet.

- Engelska 5 - Historia 1a1 - Idrott och hälsa 1 - Matematik 1a INRIKTNING SOCIALT ARBETE 1a1 Här utbildar du dig för att arbetaNaturkunskap med människor som av olika anledningar behöver stöd i sin vardag. Att förstå - samhället, Religionskunskap 1 hur vi människor formas av vår familj och omgivning är en viktig del av utbildningen. En del av - Samhällskunskap 1a:1 utbilningen handlar om grupprocesser, självkänsla och identitet. - Svenska 1-2 - Hälsopedagogik FRAMTIDSUTSIKTER - Naturkunskap1a:2 JOBBA- Kommunikation PLUGGA HÖGSKOLA - Lärande och utveckling YRKESHÖGSKOLA - Människors miljöer PERSONLIG ASSISTENT, SOCIONOM, BRANDMAN, - Pedagogiskt ledarskap ELEVASSISTENT, BARNSKÖTARE LÄRARE, POLIS, SOCIALPEDAGOG, SPECIALPEDAGOG, MASSAGETERAPEUT - Samhällskunskap 1a:2 FRITIDSPEDAGOG INTEGRATIONSPEDAGOG - Entreprenörskap - Estetisk kommunikation 4 - Kost och hälsa - Skapande verksamhet - Specialpedagogik 1 INRIKTNING PEDAGOGISKT ARBETE

med människor som av in vardag. Att förstå ället, vår familj och dningen. En del av sser, självkänsla och

NT, KÖTARE

BF YRKESPROGRAM

BARN- & FRITIDSPROGRAMMET

PLUGGA

HÖGSKOLA

YRKESHÖGSKOLA

ENERGITEKNIKER INDUSTRIDESIGN, IT-DRIFTTEKNIKER

FLYGTEKNIKER, MÄTNINGS- OCH KARTTEKNIK, MOBILAPPLIKATIONSUTVECKLARE, WEBBUTVECKLARE

5

14

HÖGSKO

CIVILEKONOM CIVILINGENJÖ ARKITEKT, AUDIONOM


-

PROGRAM

2018 2019

 @nya_martin_koch_gymnasiet • #martinkochgymnasiet • #hedemora • #dalarna 1


GRUVORTEN

Logotyper och grafisk profil

innovation


Logotyp och grafisk profil till gymnasial gruvutbildning


Logotyper


T

L NG

C AR

C ONSU

TI

ER


Nybranding av N2C. IdÊarbete, formgivning och produktion av personifierade mätbara utskick via Direct Smile. www.need2code.se


N2C Webshop N2C Webshop

DETTA ÄR N2C WEBSHOP

Komplett webbshop Säljande och användarvänlig design som kan anpassas efter ditt företags grafiska profil

Need2Code:s e-handelslösning för Business-2-Business gör det enkelt för din kunder att beställa utan att kontakta en säljare. Och det spara pengar för ditt företag genom

Administration från iScala

att minska personalbehovet. Administrationen sker direkt från iScala med full

Säkra och stabila order i iScala

synkronisering mellan iScala och webbshopen.

Kundspecifika betalningssätt Plattformen bygger på WordPress tillsammans med WooCommerce

”Införandet av webbshopen har varit lönsamt för oss. Vi sparar in en tjänst på orderavdelningen under sommarmånaderna, när vi har högsäsong. Samtidigt ökar vi servicen till återförsäljarna så att de kan beställa när de vill på dygnet och direkt får en bekräftelse om leverans av en viss glassort kan ske vid nästa tillfälle. Utvecklingen och införandet tillsammans med Need2Code har gått smidigt, säger Ulf Henningson, SIA Glass.”

Pris: 120.000 SEK exkl. moms. Ingår: webbshop inkl. koppling till iScala. Tillkommer: grafisk anpassning eller specialfunktioner. Årligt underhållsavtal: 20% på pris. Inkluderar uppgraderingar med nya funktioner i webbshopen och för att fungera med uppgraderingar i Wordpress och iScala. Systemkrav: Epicor iScala 2.3 SR2 eller senare samt Epicor Service Connect (SalesOrderIn, SalesOrderOut).

Kontakt I Magnus Norlén I 0735-19 10 25 I magnus@need2code.se

N2C Integration Palette – iScala N2C Integration Palette – iScala

INTEGRATIONEN STÖDJER: Till iScala

Ankomstbokning och definitivbokning av omkostnadsfakturor Ankomstbokning och definitivbokning av inköpsorderfakturor Tillåter även periodisering av fakturor

Need2codes integration mellan Palette och iScala har kontinuerligt utvecklats under flera år och är idag välbeprövad. Integrationen skickar information direkt och

Från iScala

automatiskt mellan systemen i båda riktningarna. Fungerar lika bra med

Leverantörsinformation

serverinstallationen som med Palettes molntjänst. Integrationen jobbar i första hand med Webservice-teknik så man kan med fördel jobba med online-lösningar. Integrationen bygger på standard i Epicors integrationsmotor Service Connect. Det gör att integrationen fungerar utan justeringar efter uppgraderingar* och att Epicor ger support. Skulle någon funktionalitet saknas så kan vi med erfarenhet svara på om det går att utveckla.

Konto- och konteringsdimensioner Konteringssamband Valutor Momskoder Leverantörsbetalningar m.m.

Ingår: Installation och uppsättning enligt standardfunktionalitet i integrationen. *Så länge systemleverantörerna inte gör större ändringar i sina system.

Utökad funktionalitet enligt offert. Uppgraderingar med ny funktionalitet som utvecklas ingår, ni betalar bara för tiden det tar att uppgradera. Systemkrav: Epicor iScala 2.3 SR2 eller senare Frågor? Ring Magnus som är produktansvarig eller Mats som är vår integrationsexpert. Magnus Norlén I 0735-19 10 25 I magnus@need2code.se Mats Igelmark I 0735-19 10 26 I mats@need2code.se


FESTEN

Avesta Art 2018

Identitet Identity

Avesta Art 2017 AVESTA ART 2017

1

Struktur Structure

Avesta Art 2016

Avesta Art 2019


Årligt återkommande produktion av konstkatalog för utställningen Avesta Art.


kundträffar om nya fjärrvärmetaxan www.hedemoraenergi.se

Fjärrvärme Bekymmersfritt med gott samvete

www.hedemoraenergi.se


Vet du om att vi har

insamling av Grovavfall

Ledningskollen!

elnät Här ser du var dina ledningar finns

utöver återvinningscentralen i Hamre

Flera områden klara för

byggstart Läs mer om projektplanen för fiberanslutningar

Stadsnät med framtidstro

Vi söker två

VA-Tekniker Fiber till byn fi

Vill du göra skillnad och hjälpa till att leverera en väldigt viktig samhällsfunktion?

Anslut dig nu!

fjärrvärme Det är smart att elda tillsammans

Helhetsuppdrag till Hedemora Energi. Projektledning, idé, strategi, formgivning och produktion av tryck och webb. www.hedemoraenergi.se


Vi gör in te Vi gör k kök för alla. ök bara för dig.

Vi är no m

Gå gärn a in och

rösta på

inerade igen

oss via Är smidi www.cla ga essonk för umgä funktioner oc ok.se h smart ng a lös stilen i kö e eller ytor för matlagn ningar det vik ket? Lu tigaste gn – du ing? Ell Claesso för dig? er fokus kan få all nkök fin era Pla tih ns mäng kan få de der av ge op! Under ytan r du på känslan ts t du önsk på de läc nomtän och ar dig oc kta detal kra köke h det du jer n frå inte vis ste att du och listiga påhit n t. Du ville ha!

Fabriks gatan 2, Kr

ylbo I 0226-61 8 24 I www.cla essonk ok.se I Mån - fre 10

Claessonkök. Idé, strategi, formgivning, fotografering och produktion av annonser, tryck, webb och sociala kanaler. www.claessonkok.se

GLOSS Den högblanka ytan i Gloss ger ditt kök en stram, exklusiv ton. Kombinationen av olika material i bänkskiva och handtag ger en unik stil som passar både i en klassisk, gedigen villa och i ett nyproducerat hus. En infälld vinkyl förgyller hemmet och köksön ger gott om extra utrymme för både frukostmys och läxläsning. Hos oss på Claessonkök är du med och designar ditt kök i varje detalj, alltid tillsammans med erfarna köksdesigners som är experter på att utforma genomtänkta lösningar till just era behov och önskemål.

Gloss

högblank vit bänkskivor i ek

Gloss högblanka lucka med bänkskivor i ek och strama rostfria handtag knyter ihop trägolvet och braskaminen i den klassiska villan. Lägg märke till den specialdesignade diskbänksplåten med infälld ho och häll.

- 17 I Lör 10 -

14


www.stuart.pro •

stuartreklam


www.stuart.pro •

stuartreklam


www.stuart.pro •

stuartreklam

Profile for STUART REKLAM

STUART Reklambyrå & Print Portfolio 2019  

STUART Reklambyrå & Print Portfolio 2019  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded