__MAIN_TEXT__

Page 1

NYHETER MATEMATIK NATIONELLA PROV ÅK 6

Mattekollen LÄTT SVENSKA

Lästråden

Alla böcker 31 kr/st

Arbetsböcker

SVENSKA ENGELSKA GEOGRAFI MATEMATIK RELIGIONSKUNSKAP

2019


Skolcopy ger ut fristående arbetsböcker i svenska, engelska, geografi, matematik och religionskunskap. Böckerna kostar 31 kronor styck. Produktutveckling sker i Södra Dalarna. Skolcopys arbetsböcker kan användas som: • Klassens ordinarie arbetsböcker • Ett komplement till andra läroböcker • Ett sätt att repetera • Läxböcker • Stöd i mindre grupp • Stöd i SVA-undervisning Beställ böcker på www.skolcopy.se. För mer information eller råd om vilken arbetsbok som passar just dina elever, ring vår kundtjänst på telefon 0225-126 72 alla vardagar mellan klockan 10–12 och 13–16. Eller så kontaktar du oss via mail: info@skolcopy.se. Denna katalog och alla våra arbetsböcker trycks på miljövänligt papper.

Grundskolor Gymnasieskolor Invandrarundervisning Folkhögskolor

rcises in

ARBETSBOK I VÄRLDSRELIGIONERN A

English

RFA ödCIaT

FACIT LEN TTEKOL MA lla prov i åk 6 övningar inför natione

Blandad

Licens nr 341203 Centrumtryck

Licens nr

341203 Centrumtryck

AB, Avesta,

tråden

e övninga

r i svensk a

A

FACIT

FACIT Step by Step

Kriminalvårdsanstalter Särskolor Skoldaghem Svenska skolor utomlands

Uppdrag religion

p First Ste Various Exe

> > > >

AB, Avesta, 2014

-serien

2013

Licens nr

341203 Centrumtryck

AB, Avesta,

2013

MATTEKOLLEN OBS! Kopiering

Maria är vårt energiknippe till VD som konstant funderar på nya idéer till Skolcopy. Hon planerar mässor, klurar på strategier, träffar kunder och leverantörer i en rasande fart. När hon inte är på jobbet, motionerar hon och kopplar av vid Siljans strand.

Maud Borger - Kundservice

Det är trevliga Maud du får prata med när du ringer. Hon har stenkoll på allt som händer på kontoret. Beställningar, lager, packning och leveranser sköter hon galant. På helgerna hittar du Maud i någon trevlig storstad där det finns god mat och dryck.

Maria Oljans - Produktutvecklare

Böcker för alla behov > > > >

Maria Gullersbo - VD

1

förbjuden

Facit till alla arbetsböcker Det finns facit till alla Skolcopys arbetsböcker. Facit kostar 31 kronor styck och du får köpa dem när du beställer minst fem ex av en arbetsbok. När du beställer minst 25 ex ingår ett facit.

Vår härliga lärare Maria hjälper oss med faktagranskning. Hon har lång erfarenhet inom skolvärlden. Maria kommer att debutera som författare under 2019. En ny arbetsbok i svenska med enklare texter som lanseras av Skolcopy. Spännande tycker vi!

Rättat och klart! I Skolcopys arbetsböcker finns en praktisk innehållsförteckning där eleven enkelt kan kryssa i vilka sidor som är klara och rättade. På så sätt kan elev och lärare se hur arbetet går framåt, vilket ofta upplevs som motiverande.

INNEHÅLL 2 3

Bokstavsjak

4

Vokaler

5

Vokaler

6

Hitta nya ord

7

28 Å-ljud et, Rebus 29 Stava till tusen, Dat um 30 Adjek tiv

Skattjakten

31 Svåra ord 32 Verb

8

Liknelser

9

33 Rimord

Motsatsord

34 Alfabe tisk

ordning 35 Ordkun skap 36 Hitta adj ektiv 37 Förkor tningar 38 Ett ord – två betyde lser 39 Hitta nya ord 40 Ordkun skap 41 Av- stav -ning 42 J-ljude t

11 Knep & knå

p

12 Alfabe tsm

eningar

13 Alfabe tsm 14 Substan tiv

eningar

15 Hitta nya ord 16 Kors & tvärs 17 Ordkun ska

p

18 Rimstug an 19 Felstav ade

43 Ordkun ska

p

44 Hitta ver b

ord

20 Ordkun ska

45 Finn fem fel

p

21 Synony me

r

22 Ng-lju det 23 Gömd a ord 24 Substan tiv 25 Knep & knå

p

26 Ordkun ska

x

46 Skiljet ecken 47 Skriv en berättelse 48 Björke n 49 Björke n 50 Korso rd

p

51 Korso rd

rs

52 Labyrin ti

27 Kors & tvä

85427-55-0

SKOLCOPY

RÄTTAT

ten

10 Ordpar

ISBN 978-91-

2

KLART

Alfabetet

53 Fakta

havet

KLART

RÄTTAT


Svenska Röda tråden Bas

Röda

tråden BAS

Skolår 2 och uppåt

Boken innehåller många varierande övningar i rättstavning (bl a ng-ljud, tj-ljud och sj-ljud), bildbeskrivningar, korsord, rimord, lucktexter m.m. Boken är rikt illustrerad och innehåller en faktasida med alfabetet, vokaler, stor och liten bokstav m.m. Går även utmärkt att använda i förstärkt svenska.

Blandade övningar i svenska

Arbetsbok: 978-91-85427-29-1 Facit: 978-91-85427-30-7 Antal sidor: 48 Pris: 31 kr

INNEHÅLL KLART

Se fler sidexempel på skolcopy.se

HEMLIGA MEDDELANDEN

RÄTTAT

KLART

RÄTTAT

ORD MED 5 BOKSTÄVER

Byt ut varje bokstav mot bokstaven innan i alfabetet så får du veta vad de säger.

Skriv vad bilderna föreställer. Välj bland orden längst ner.

2

Alfabetet

26 Ord med 4 bokstäver

3

Hemliga meddelanden

27 En stege, två stegar

4

Vokaler & konsonanter

28 Ng-ljudet

5

Ringa in vokaler

29 Ng-ljudet

6

Aj, det gör ont!

30 Ordfläta

Lztt njh tä gäs ev tf!

7

Aj, det gör ont!

31 Ett oväntat besök

______________________________________________

8

Huller om buller

32 Vilket ord ska bort?

9

Namnleken

33 En rymdresa

Ös ev njo esanqsjot? ______________________________________________

________________ ________________ ________________ ________________

10 Ord med 3 bokstäver

34 Ord med 2 bokstäver

Xjmlfo zolmjh esblf!

11 Räkna matte

35 På stranden

____________________________________________

12 Saknade ord

36 Vad är frågan?

13 Vilken färg?

37 Vad är frågan?

Xöoub ujmmt kbh tqsvubs njo fme!

14 Skriv meningar

38 Ord med 5 bokstäver

__________________________________

15 Gömda ord

39 Sammansatta ord

16 Hitta vägen

40 Frukter och bär

17 Stor eller liten?

41 Nu är det jul igen ...

18 Vad jobbar vi med?

42 Motsatser

19 Vad jobbar vi med?

43 Sj-ljudet

20 På Afrikas savann

44 Liknelser

21 På Afrikas savann

45 Liknelser

22 Motsatser

46 Tj-ljudet

23 Baka en kaka

47 Min dagbok

Qbttb ejh tä kbh jouf uspmmbs cpsu ejh!

24 Ett ord blir två

48 Korsord

_________________________________________

25 I skogen

49 Faktasida

_________________________________________

________________ ________________ ________________ ________________

__________________________________

________________ ________________ ________________ ________________

Fo täebo gvm iöyb! _________________________________________

________________ ________________ ________________ ________________

OBS! Kopieringsförbud

ISBN 978-91-85427-29-1

3

bofink

rödbeta

blå

klocka

potatis

hammare

kråka

morot

borr

gök

penna

såg

____________________ klocka

____________________

____________________

gädda

ros

torsk

vår

lönn

räv

juni

björk

makrill

sommar

vitsippa

____________________

____________________

geting

tussilago

jacka

prästkrage

bi

känga

blåklocka

humla

stövel

ekorre

____________________

____________________

____________________

OBS! Kopieringsförbud

??

Alexander

Melvin

Laleh

Josefine

Tilda

Alice

Ludvig

Hannes

Johannes

Leila

Kevin

Liam Wilmer

Mehmet

Karin

Dennis

Reza

Isabella

Lova

Camilla

Ali

Elin

Linus

Maja

____________________

sandal

Joanna

Liv

Leon Signe

Filip

Malin

Ibrahim

Vilma

Fanny Loke

Malte

smula

?

tall

Love

Ingrid

höst

block

kvast

kotte

 Stryk alla namn med ng -ljud (kan även stavas gn).  Stryk alla namn med nn i sig.  Stryk alla namn med il i sig.  Stryk alla namn som slutar på e.  Stryk alla namn som slutar på in och im.  Stryk alla namn som börjar på l.  Stryk alla namn som börjar eller slutar på a .

Sanna

gädda

kyrka

sparv

nagel

skiva

Moa ska åka hem till en klasskompis, men vem var det nu igen? Ta reda på det genom att följa instruktionerna:

solros sol

38

lykta krona

karta

NAMNLEKEN

Dela upp orden i två nya ord. Se exemplet.

I varje cirkel ska ett ord bort. Ringa in ordet och skriv det på raden.

pumpa

hjälm

ETT ORD BLIR TVÅ

VILKET ORD SKA BORT?

robot

cykel kanot

Emil

Ville

Agnes

Lina

Vilhelm

Vem ska Moa åka hem till? Svara med en hel mening. __________________________________________________________________________

32

__________________________________________________________________________ OBS! Kopieringsförbud

OBS! Kopieringsförbud

24

9

OBS! Kopieringsförbud

SKOLCOPY

3


Svenska Röda

tråden

Blandade övningar i svenska

Röda tråden A

A

Skolår 3 och uppåt

Boken innehåller varierande övningar i fri skrivning, ordkunskap, grammatik och rättstavning (bland annat ng-ljud, å-ljud och j-ljud). Dessutom förkortningar, synonymer, korsord, knep & knåp. Längst bak finns en faktasida med alfabetet, vokaler, ordklasser m.m. Arbetsbok: 978-91-85427-55-0 Facit: 978-91-85427-56-7 Antal sidor: 52 Pris: 31 kr

INNEHÅLL KLART

BOKSTAVSJAKTEN

RÄTTAT

KLART

Å-LJUDET

RÄTTAT

 Långt å-ljud stavas ofta med å.  Kort å-ljud stavas ofta med o.

2

Alfabetet

28 Å-ljudet, Rebus

3

Bokstavsjakten

29 Stava till tusen, Datum

4

Vokaler

30 Adjektiv

5

Vokaler

31 Svåra ord

1. ____ sna

10. l ____ ppa

19. b ____ rste

28. fl ____ tte

6

Hitta nya ord

32 Verb

D Å J

R H Z B C P

2. g ____ s

11. tv ____ l

20. s ____ mmar

29. h ____ r

7

Skattjakten

33 Rimord

________________________________

________________________________

3. kl ____ cka

12. k ____ tte

21. m ____ s

30. l ____ cka

8

Liknelser

34 Alfabetisk ordning

22. k ____ pp

31. b ____ ge

35 Ordkunskap

Vilket alternativ passar ihop med ordet? Kryssa i rätt ruta.

13. l ____ s

Motsatsord

Vilket alternativ passar ihop med ordet? Kryssa i rätt ruta.

4. sk ____ p

9

5. p ____ jke

14. m ____ ne

23. d ____ lig

32. n ____ rr

6. sn ____ l

15. k ____ ppar

24. g ____ sse

33. k ____ rg

7. tr ____ d

16. b ____ t

25. t ____ mte

34. p ____ ve

8. tj ____ ck

17. d ____ cka

26. ____ r

35. b ____ ll

9. g ____ ta

18. pl ____ t

27. h ____ ppa

36. r ____ g

I de här orden fattas stavningen av å-ljudet. Fyll i å eller o. Byt ut varje bokstav mot den som kommer två steg efter i alfabetet.

ko

10 Ordpar

36 Hitta adjektiv

11 Knep & knåp

37 Förkortningar

12 Alfabetsmeningar

38 Ett ord – två betydelser

13 Alfabetsmeningar

39 Hitta nya ord

14 Substantiv

40 Ordkunskap

15 Hitta nya ord 16 Kors & tvärs 17 Ordkunskap

43 Ordkunskap

18 Rimstugan

44 Hitta verb

19 Felstavade ord

45 Finn fem fel

20 Ordkunskap

46 Skiljetecken

21 Synonymer

47 Skriv en berättelse

häst

hund

fisk

insekt

fågel

Byt ut varje bokstav mot den som kommer två steg före i alfabetet. O W N G P

M T Å

41 Av-stav-ning

________________________________

________________________________

42 J-ljudet

Vilket alternativ passar ihop med ordet? Kryssa i rätt ruta.

Vilket alternativ passar ihop med ordet? Kryssa i rätt ruta.

molnig

solig

glad

sjuk

frisk

ledsen

M X E P M I R

V Y W W M R

48 Björken

23 Gömda ord

49 Björken

________________________________

________________________________

24 Substantiv

50 Korsord

25 Knep & knåp

51 Korsord

Vilket alternativ passar ihop med ordet? Kryssa i rätt ruta.

Vilket alternativ passar ihop med ordet? Kryssa i rätt ruta.

26 Ordkunskap

52 Labyrint i havet

27 Kors & tvärs

53 Fakta

Afrika

Asien

Europa

äta

sova

3

APPTIVSI (blommar på våren)

_______________________

_______________________ A H RT Ä J (pumpar blod)

_______________________ J A P PAO G E (färggrann fågel)

_______________________

_______________________

Jag heter Anna

Vad är klockan

Vad heter du

Vad roligt

Gillar du hästar

Jag vaknade klockan sju

Linus sitter på stolen

Mamma kör bilen

Kom hit

Titta, det snöar

Har du en hund

Hjälp mig

28

OBS! Kopieringsförbud

1. snäcka 2. sjöhäst 3. sjöstjärna 4. sjögurka 5. manet 6. sköldpadda 7. fisk 8. korall 9. bläckfisk

START

SKRIV EN BERÄTTELSE

En dag skulle jag ______________________________ till ______________________________ . När jag verb

substantiv

hade ___________________________ en liten bit, såg jag plötsligt en ____________________________ adjektiv

substantiv

LKYENC (bra till låset)

SÄCKKIFLB (har åtta armar)

_______________________

_______________________ IGNNIDT (här finns nyheter)

substantiv

______________________________ . Men jag blev också lite ______________________________ . Jag adjektiv

adjektiv

tittade mig omkring. Då såg jag plötsligt en jättestor ______________________________ . Det här var substantiv

väldigt ___________________________ . Vad skulle jag göra? Jag ____________________________ mig

_______________________

adjektiv

ÄRRSYKTJN (för skrynkliga kläder)

DELGADFESÖ (en gång om året)

_______________________

_______________________ LÖJÅFT (kan man sitta i)

verb

bakom en ______________________________ . Skulle jag kunna _______________________________ substantiv

verb

förbi den ____________________________ ____________________________ innan den såg mig? adjektiv

substantiv

Eftersom jag vid det här laget var ganska _________________________________ så bestämde jag mig

_______________________

adjektiv

NOSRIUDAIE (levde för länge sedan)

ROLIGAL (apa)

_______________________

_______________________

för att _____________________________ . Sakta ______________________________ jag sedan till verb

verb

_____________________________ . Oj, vilken ______________________________ dag! substantiv

_______________________________________________________________________________________

_____________________________ som hoppade ut från ______________________________ . Jag blev

_______________________

_ KTTE

verb

NAPSTKEAN (till matlagning)

_ KLKA + H +

_ ÅNE

Skriv substantiv, verb eller adjektiv på raderna så att det blir en berättelse.

YNRÅASTNFO (årets sista dag)

_ BT +

_ TD + T T +

+A +

Kan du gå genom labyrinten så att du möter de här djuren i rätt ordning?

Skriv punkt, frågetecken eller utropstecken efter meningarna.

PINASEL (söt och orange)

SK +

_K +

LABYRINT I HAVET

SKILJETECKEN

Vilka ord gömmer sig här? Kasta om bokstäverna och skriv på raderna. Inom parentes står en ledtråd.

SKOLCOPY

dricka

_

+

+N +

? _______________________________________________________________________________________

OBS! Kopieringsförbud

GÖMDA ORD

Rebusen blir en mening. Skriv först bokstäverna under bilderna. När du är klar skriver du rent meningen på raderna under.

_TT

22 Ng-ljudet

OBS! Kopieringsförbud

REBUS

Byt ut varje bokstav mot den som kommer fyra steg före i alfabetet.

ISBN 978-91-85427-55-0

4

Beställ enkelt på skolcopy.se

23

OBS! Kopieringsförbud

adjektiv

MÅL

47

52

OBS! Kopieringsförbud


Svenska Röda

tråden

Blandade övningar i svenska

Röda tråden B

B

Skolår 4 och uppåt

Boken innehåller varierande övningar i fri skrivning, ordkunskap, grammatik och rättstavning (bland annat k-ljud, tj-ljud och sj-ljud). Dessutom skiljetecken, korsord, knep & knåp m.m. Längst bak finns en faktasida med vokaler, grammatik och skrivtips. Arbetsbok: 978-91-85427-57-4 Facit: 978-91-85427-58-1 Antal sidor: 52 Pris: 31 kr

RÄTTAT

KLART

RÄTTAT

ALFABETISK ORDNING

MOTSATSORD

På varje rad finns fyra ord. Sätt ett kryss i rutan vid de tolv rader där orden står i alfabetisk ordning. Du får hjälp med den första raden.

Skriv motsatserna till orden. Se exemplet.

2

Alfabetisk ordning

28 Ordkunskap

3

Vokaler

29 Ett, två, tre

lok

mink

nyckel

snöre

4

Substantiv, adjektiv, verb

30 K-ljudet

kök

olja

rida

teater

5

Korsord

31 Korsord med k-ljud

axel

bråka

farlig

enkel

6

Rimord

32 Ordkunskap

gyttja

jaga

syra

tårta

7

Lek med bilnummer

33 Synonymer

krypa

måne

tok

ärta

Inbrottstjuven

34 Fånga hunden!

fiol

någon

tall

mat

9

Inbrottstjuven

35 Fånga hunden!

nio

spurta

varg

träd

10 Substantiv

36 E och ä

bio

hand

rock

skal

11 Knep & knåp

37 Ordspråk

stad

undulat

rast

spis

12 Av-stav-ning

38 Tj-ljudet

ek

lada

vas

älska

13 Motsatsord

39 Måla med språket

gips

lärka

tank

sko

14 Förkortningar

40 Knep & knåp

pistol

orkan

regler

sida

lim

kälke

jäst

stup

kam

svan

vide

ånga

fat

en

savann

piano

elefant

fredag

häst

gris

hiss

spik

ute

yxa

docka

frisk

rum

ugn

kruka

D E

glad

S

gasa

44 Sj-ljudet

19 Idiomatiska uttyck

45 Tala tydligt

20 Skiljetecken

46 Att kommunicera

lamm

orgel

pris

21 Skiljetecken

47 Att kommunicera

telefon

plint

trösta

svavel

22 M och n

48 Min intervju

häst

isborr

kvist

jojo

23 Kors & tvärs

49 Min intervju

gräva

insida

lampa

näver

24 Skriv en berättelse

50 Korsord

artig

dricka

fest

ekorre

25 Skriv en berättelse

51 Korsord

lus

kant

städa

öken

26 Verb

52 Kan du stava rätt?

citron

näring

ridå

åka

27 Göra ord av ord

53 Fakta

S

feg

M T

otrolig

S

sjuk

A

vit

T

vår

S

äldst sällan

O R

rak

rt

D

mjuk

13

OBS! Kopieringsförbud

KAN DU STAVA RÄTT?

Här ser du hur man komparerar adjektiv. Långa adjektiv komparerar man ofta genom att skriva ”mer” och ”mest” framför adjektivet.

Ringa in det rättstavade ordet på varje rad. Se exemplet.

KOMPARATIV

SUPERLATIV

starkare längre mindre mer praktisk

starkast längst minst mest praktisk

Jag är k

ADJEKTIV

stark lång liten praktisk

hus !

?

OBS! Kopieringsförbud

POSITIV

litet hus!

O

hemma

2

Skriv punkt, utropstecken eller frågetecken efter meningarna.

et ilk

A

långsam

sto

18 Dubbelteckning

norr

V il ket

43 Lika men ändå olika

t! t as or

Hur många rätt får du?

1.

stjärna

sjärna

tjärna

29.

medela

meddela

meddella

2.

tidikt

tidigt

tidit

30.

schema

stjema

sjema

3.

förän

förren

förrän

31.

hökst

högst

höckst

gamal

gammal

gammall

Kan du se mig

Här finns det många vitsippor

Man ska inte leka med elden

4.

jöra

göra

gjöra

32.

Vi ska åka till morfar på lördag

Vart ska du åka

Vilken söt hundvalp

5.

vagn

vang

vangn

33.

mågna

månnga

många

Jag älskar spenat

Han har fått en blånagel

Bor Paula i det röda huset

6.

cykel

cyckel

sykel

34.

tyvärr

tyvär

tyvvär

Usch, vad läskigt

Gå och lägg dig

Tycker din kusin om pizza

7.

tugn

tunng

tung

35.

skjorts

shårts

shorts

Matchen slutade oavgjort

Är inte du trött

Vi ses

8.

möjllit

möjligt

möjlit

36.

schips

chips

chipps

9.

välkomna

välkommna

vällkomna

37.

anledning

andledning

anlening

ossean

ocean

38.

väldit

väldigt

välldigt

stjäla

schäla

själa

39.

snabt

snappt

snabbt

12. tjyrka

kyrcka

kyrka

40.

sjuta

skjuta

schuta

13. jymnastik

gymnastik

gymmnastik

41.

tjåck

tjock

tjåkk

14. Stokholm

Stockholm

Stockhollm

42

Sverige

Sverge

Sverije

15. skjorta

schorta

sjorta

43.

presis

pressis

precis

16. konnsert

konssert

konsert

44.

slacksmål

slagsmål

slagssmål

Komparera adjektiven och skriv i spalterna. Längst ner får du själv hitta på fyra adjektiv. POSITIV

det var en mörk kväll i mitten av

KOMPARATIV

SUPERLATIV

10. osean

varmare

Den här texten saknar punkter och stora bokstäver. Skriv ut dem direkt i texten. Det blir 23 meningar. Du får hjälp med den första meningen.

11.

vitast bra

november. jag var ensam hemma jag satt i mitt rum

sämre

och gjorde matteläxan då hörde jag plötsligt ett konstigt ljud ovanför mitt huvud det kom

ung

från vinden först gnisslade det till sedan lät det som snabba fotsteg över vindsgolvet luckan

mest intresserad

lade jag örat intill vindsluckan där var det gnisslande ljudet igen försiktigt lirkade jag upp

vackrare

luckan och kikade in i mörkret det var becksvart därinne efter en stund kunde jag urskilja

roligare

plötsligt till två gröna prickar lyste skarpt i mörkret sedan rörde sig prickarna och något stort och lurvigt kom emot mig jag hann inte reagera innan jag såg vad det var det var vår busiga katt Skrållan som hade smitit upp på vinden hon spann och strök sig mot mitt ansikte jag bar ner henne och stängde vindsluckan äventyret var över och matteläxan väntade

OBS! Kopieringsförbud

16

alddrig

45.

resept

receppt

recept

appelsin

apellsin

46.

alltid

altid

allttid

19. juga

ljuga

djuga

47.

förståss

föstås

förstås

20. själlv

sjelv

själv

48.

stjänka

skäncka

skänka

ock

och

49.

gyttja

jyttja

gytjja

22. lugnt

lungnt

lungt

50.

värkligen

verkligen

verckligen

23. jäspa

gespa

gäspa

51.

ugnen

ungnen

ugnnen

24. köppte

köpte

köptte

52.

tjände

kännde

kände

25. ketchup

kettchup

ketshup

53.

plöttsligt

plötsligt

plötslit

26. gedda

jädda

gädda

54.

också

ochså

åckså

27. endast

ändast

endasst

55.

tunnt

tunntt

tunt

28. jorde

gjorde

hjorde

56.

ejentligen

egentligen

21.

prickig

några mörka konturer en gammal soffa stod längst bort i hörnet under soffan glimmade det

aldrig

18. apelsin

17.

större

till vinden fanns i taket utanför mitt rum jag smög dit och klättrade uppför stegen sedan

20

U billig

42 Ordkunskap

D

D snäll

41 Göra ord av ord

Skiljetecken använder man för att skilja meningar i en text från varandra. Tre vanliga skiljetecken är punkt (.), utropstecken (!) och frågetecken (?).

R

fred sent

17 Uttalas lika – stavas olika

SKILJETECKEN

A

rik

16 Adjektiv

? , ! ! . ? .? , ,!

T

smal

15 Måla med språket

ISBN 978-91-85427-57-4

I T

liten

Alfabetet hittar du på s. 53.

8

H

låg bra

V

INNEHÅLL KLART

Se fler sidexempel på skolcopy.se

OBS! Kopieringsförbud

52

alldrig

åck

egentlien

OBS! Kopieringsförbud

SKOLCOPY

5


Svenska Röda

tråden

Blandade övningar i svenska

Röda tråden C

C

Skolår 5 och uppåt

Boken blandar roliga övningar i fri skrivning med ordkunskap, stödord, grammatik och rättstavning (bl a tj-ljud, sj-ljud och j-ljud). Dessutom ordspråk och bildspråk, knep & knåp, motsatsord m.m. Längst bak finns en faktasida med grammatik och skrivtips. Arbetsbok: 978-91-85427-59-8 Facit: 978-91-85427-60-4 Antal sidor: 52 Pris: 31 kr

KORSORD

INNEHÅLL KLART

RÄTTAT

KLART

2

Substantiv i klassrummet

28 Skriv en berättelse

3

Felstavade ord

29 Skriv en berättelse

4

Vokaler

30 Vilket verb?

5

Kryptokryss

31 Årstidsdikter

6

Tre ordklasser

Beställ enkelt på skolcopy.se

RÄTTAT

5

Skriv meningar

33 Synonymer

8

Substantiv

34 Ordkunskap

9

Beskriv två bilder

35 J-ljudet

Berätta vad du ser på bilderna. Försök också att beskriva färger, dofter och ljud. Använd många adjektiv.

7 6

1

10

9 8

4 3

32 Sj-ljudet

7

BESKRIV TVÅ BILDER

Lös korsordet genom att skriva ut förkortningarna. Kom ihåg att skriva stora bokstäver.

2

11

14

12

13

10 Ng-ljudet

36 Sammansatta ord

11 Knep & knåp

37 Tj-ljudet

12 Min berättelse

38 Kryssa rätt

13 Min berättelse

39 Skriv meningar

14 Komparera adjektiv

40 Stödord

15 Ordkunskap

41 Korsord

16 Skiljetecken

42 Pronomen

17 Skiljetecken

43 Pronomen

18 Å-ljudet

44 Ordspråk

19 Ordkunskap

45 Tre ordklasser

20 Ta tema på verb

46 Intervjua ett djur

21 Ta tema, Leta ordklasser

47 Intervjua ett djur

22 Stödord

48 Kryptokryss

23 Skriv av texten

49 Skriv en limerick

24 Idiomatiska uttryck

50 Ordjakten

25 Bilda ord

51 Korsord

26 M eller n?

52 Nian

27 Knep & knåp

53 Faktasida

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

15 17

20

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

18

_______________________________________________________________________________________

16

19

  24

21 23

22

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

1. o.s.v. 2. em 3. forts. 4. kr

21. ev. 22. bl.a. 23. ggr 24. apr.

17. l 18. m.fl. 19. i.st.f. 20. ung.

13. d.v.s. 14. jfr 15. t.ex. 16. mm

9. km 10. p.g.a. 11. nr 12. f.d.

5. ca 6. tors. 7. tsk 8. st.

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

ISBN 978-91-85427-59-8

41

OBS! Kopieringsförbud

OBS! Kopieringsförbud

9

BILDA ORD NG-LJUDET

PRONOMEN

Ng-ljudet kan stavas på tre sätt: ng , g + n eller n + k

I varje mening finns minst ett ord där ng-ljudet utelämnats. Fyll i ng-ljudet som i exemplet. Tänk på att stava rätt.

Pronomen är ord som står i stället för substantiv. Det finns flera slags pronomen. Personliga och possessiva pronomen är de vanligaste.

Bilda verb utifrån dessa substantiv. Se exemplet.

ng var vi på husva ______ g nssemester. 1. En gå ______ 2. Det står må ______ a bä ______ kar i parken. 3. Det re ______ nar ute. 4. Hon vi ______ kade till publiken. 5. Olle tältade i fyra dy ______ n. 6. Är din väska tu ______ ? frågade Be ______ t. 7. Vi ska spri ______ a 60 meter på tävli ______ en.

_______ vandra vandring ___________________________

kam ____________________________________

blod _____________________________________

krock __________________________________

sång _____________________________________

grill ___________________________________

promenad _________________________________

vatten __________________________________

spegel ____________________________________

arbete __________________________________

övning ___________________________________

förlust _________________________________

PERSONLIGA PRONOMEN

POSSESSIVA PRONOMEN

Subjektsform jag du han hon den, det vi ni de

Personliga jag du han hon den, det vi ni de

Objektsform mig dig honom henne den, det oss er dem

Possessiva min din hans hennes dess, dess vår er deras

8. På hösten brukar vi plocka flera hi ______ kar med li ______ on. Skriv de eller dem på raderna.

Bilda adjektiv utifrån dessa substantiv.

9. Ta ______ kbilen svä ______ de in på skolgården.

11. Reservdu ______ ken var helt tom.

sot ______________________________________

känsla __________________________________

2. Ja, ______________ sjunger så vackert!

12. Lamporna på discot bli ______ kade i takt med musiken.

prick _____________________________________

avund __________________________________

3. Kalle har två katter. ______________ heter Tussan och Sotis.

13. A ______ neta och Ulla satt i hammocken och gu ______ ade.

damm ___________________________________

styrka __________________________________

4. Var är dina lärare? ______________ står där borta.

14. Det blä ______ ker om den nytvättade bilen.

sorg _____________________________________

glädje __________________________________

5. Kan du be ______________ att komma hit?

15. I ______ rid och Ma ______ nus är grannar.

kurva ____________________________________

dumhet _________________________________

6. Läxorna var svåra, men pappa hjälpte mig med ______________ .

16. En tria ______ el har tre vi ______ klar.

rädsla ____________________________________

elektricitet ______________________________

7. ______________ tog tåget från Malmö till Köpenhamn. 8. Tåget var försenat, men det gjorde ______________ ingenting.

17. Köp en kvällstidni ______ , sade Ra ______ nar. 18. Jag lä ______ tar till sommaren.

9. ______________ där böckerna är väldigt spännande! Har du läst ______________?

Bilda substantiv utifrån dessa verb.

10. Jag läste en av ______________ förra sommaren.

19. U ______ nen ska stå på 200 grader, sade pappa. 20. Bilen hade fått pu ______ kteri ______ .

hoppa ____________________________________

fantisera ________________________________

11. Änderna har fått ungar. ______________ är så söta!

21. Kören sju ______ er otroligt vackert.

tänka ____________________________________

lukta ___________________________________

12. Här är soporna. Gå ut med ______________ är du snäll.

22. Bussen stä ______ kte ner barnen.

snickra ___________________________________

panta __________________________________

13. Har ______________ sommarlov nu?

23. Ri ______ till tandläkaren, sade mamma.

le _______________________________________

mata ___________________________________

14. Fråga ______________ !

24. Få ______ arna flydde och rånade en ba ______ k.

brodera ___________________________________

addera _________________________________

15. När ______________ kom hem var ______________ väldigt trötta.

importera _________________________________

marschera ______________________________

16. Har du frågat ______________ om ______________ vill komma på kalaset?

10

6

På s. 53 finns en regel om när man använder de och dem.

1. Där är mina systrar. Har du hört ______________ sjunga?

10. Ta det lu ______ nt, sade lagledaren.

SKOLCOPY

OBS! Kopieringsförbud

OBS! Kopieringsförbud

25

42

OBS! Kopieringsförbud


Svenska Röda

tråden

Blandade övningar i svenska

D

Röda tråden D Skolår 6 och uppåt

Boken innehåller en hel del läsförståelse, men också ordklasser, satsdelar, rättstavning, ordkunskap, huvudsats och bisats, fri skrivning, särskrivning m.m. Längst bak finns en faktasida med grammatik och skrivtips. Arbetsbok: 978-91-85427-63-5 Facit: 978-91-85427-64-2 Antal sidor: 48 Pris: 31 kr

Se fler sidexempel på skolcopy.se

INNEHÅLL KLART

RÄTTAT

KLART

2

Förkortningar

26 20 svåra ord

3

Lång och kort vokal

27 Vem gillar pizza?

4

Mina två boktips

28 Hittelönen

5

Vilket land?

29 Hittelönen

6

Lägerskolan

30 Subjekt och predikat

7

Substantiv, verb, adjektiv

31 Vilket land?

8

Sortera ord

32 Året runt

9

Meningar med många ord

33 Komparera adjektiv

RÄTTAT

EN BILD KAN SÄGA SÅ MYCKET

SUBJEKT OCH PREDIKAT Vad är en sats?

Ta gärna hjälp av skrivtipsen på s. 49.

Berätta vad du ser på bilderna. Beskriv också färger, dofter och ljud. Använd många adjektiv.

Det är en mening som innehåller subjekt och predikat.

Subjekt och predikat är satsdelar. Subjektet talar om vem, vad eller vilka som gör något i en sats. Predikatet talar om vad som händer eller vad någon gör i en sats.

Ex. Hästen hoppar. Vem hoppar? Jo, hästen. ”Hästen” är subjekt. Vad händer? Jo, någon hoppar. ”Hoppar” är predikat.

10 Målvakten

34 Pronomen

Sätt ut subjekt (s) och predikat (p) i meningarna som i exemplet. Tänk på att en mening kan innehålla flera subjekt och predikat. 1. Solen skiner. 8. Hinner du vattna blommorna?

11 Målvakten

35 Förläng satserna

2. Pappa sjunger i en kör.

9. Jag läser många böcker.

12 Subjekt och predikat

36 Objekt

3. Love och Lisa åker buss.

10. Per och Åsa dansar väldigt bra.

13 Knep & knåp

37 Särskrivning

14 Tre ordklasser

38 Ordkunskap

4. Gjorde laget många mål?

11. Ser du fullmånen?

15 Sudoku med vokaler

39 Skriv meningar

5. Vi gick och pratade länge.

12. Mormor löser ett korsord.

16 En bild kan säga så mycket

40 Prepositioner

6. Fotbollsspelaren dribblar.

13. Simon chattade och skrev ett sms.

_______________________________________________________________________________________

17 En bild kan säga så mycket

41 Motsatsord

7. Mamma både spelar och dansar.

14. Bor du i Danmark?

_______________________________________________________________________________________

18 Huvudsats och bisats

42 Lika men ändå olika

19 Huvudsats och bisats

43 Lika men ändå olika

20 Öga mot öga

44 Dubbel vinst

21 Öga mot öga

45 Dubbel vinst

22 Sj-ljudkryss

46 På löpsedeln

23 Ta tema på verb

47 På löpsedeln

24 Skriv en berättelse

48 Gör en annons

25 Skriv en berättelse

49 Fakta

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

Skriv fem satser. Sätt sedan ut subjekt (s) och predikat (p).

______________________________________________________________________________________

1. _____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 4. _____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

5. _____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

ISBN 978-91-85427-63-5

12

16

OBS! Kopieringsförbud

DUBBEL VINST

SÄRSKRIVNING

MOTSATSORD

Läs texten. Svara sedan på frågorna.

I den här texten finns 29 särskrivna ord. Ringa in dem. Du får hjälp med det första.

Man kan bilda motsatsord genom att lägga till en förstavelse. Fyra vanliga förstavelser är: in-, miss-, o- och van-. Gör motsatsord av orden i rutan genom att lägga till rätt förstavelse. Se exemplet.

– Grattis, den här är din! Farmor tittade förvånat på skraplotten som hon just fått av kassören i mataffären. – Affären fyller 25 år idag och ni är vår tjogofemte kund. Därför får ni en skraplott. Jag hoppas att ni vinner en storvinst, sade kassören. Farmor tackade för lotten. Sedan gav hon den till mig. – Den här ska du ha! Jag tackade, stoppade lotten i fickan och sedan började vi gå hemåt. Ute på gatan passerade vi en affär där de sålde gitarrer. Några tjejer och killar som var två år äldre än jag stod och tittade i skyltfönstret. Jag visste att de spelade i ett band. En tjej kom fram till mig och sade: – Hej! Jag har hört att du spelar trummor och att du är bra. – Ja, jag spelar trummor, sade jag. Men om jag är bra vet jag inte. – Vi behöver en ny trummis till vårt band. Kan du komma hem till mig i kväll klockan sju och provspela? Vi ska repa med bandet då. – Jag kommer gärna, sade jag. Jag och farmor gick vidare. När de andra inte kunde se oss längre, gjorde jag ett högt glädjeskutt med armarna i luften som om jag hade vunnit en 100 meters-final i OS. När vi kommit hem tyckte farmor att jag skulle skrapa lotten. Jag plockade fram den ur jackfickan och vi turades om att skrapa fram beloppen. Till slut var det bara en dold siffra kvar och det var min tur att skrapa. Jag hade chans att vinna 100, 10 000 eller 100 000 kronor. Sakta skrapade jag fram det sista beloppet. – Vi vann 10 000 kronor, farmor! – Det är dina pengar, det är du värd! Nu kan du köpa det där dyra, fina trumsetet du önskat dig så länge. Men jag måste fråga vad du blev mest glad över: pengarna eller erbjudandet att få provspela för bandet? – Att få provspela! Hoppas du inte blir sur över det, farmor! – Nej tvärtom, jag blir väldigt glad. Pengar är nog bra, men det är inte allt här i livet. Det bästa i livet går inte att köpa för pengar, sade min kloka farmor.

OBS! Kopieringsförbud

Varje sommar lov brukar jag åka till min mor mor på västkusten. Hon bor i ett litet brunt hus precis vid

in-

havet. Hon har en träd gård med ett potatisland och några päron träd. I skogen bakom huset finns många

miss-

o-

van-

när vi ska bada går vi nerför berget på en smal trä trappa. Man måste gå försiktigt och hålla i ett rep som

direkt _________________________________________________

sitter vid sidan om. Vid havet finns ingen sand strand, utan bara en platt klippa och några sten bumlingar.

t?

ttat ...

sköta __________________________________________________

Till vänster finns en brygga där mormors rodd båt ligger förtöjd. På kvällarna brukar vi ro ut och fiska. Det

ärlig __________________________________________________

i bastun till nittio grader innan hon vadar ut i havet och doppar sig. Min mormor är en riktig krut gumma!

stadig _________________________________________________

Mormors granne heter Andersson. Han har såklart ett för namn, men jag minns inte vilket eftersom alla

trivs __________________________________________________

iss u

förstå _________________________________________________

Den använder hon året om, även kalla vinter dagar när det är minus grader ute. Då drar hon upp värmen

gm

modern ________________________________________________

saft och smörgåsar med ost, skinka och tunna tomat skivor. Längre bort på stranden ligger mormors bastu.

ppfa

formell ________________________________________________

är skönt att sitta och guppa på vågorna medan man väntar på napp. Mormor packar alltid en kaffe termos,

gh j, j a Ne

n ar

o

lyckas _________________________________________________

bara säger hans efter namn. Andersson bor i en röd hus vagn med sin labrador Selma. Varje torsdag sätter

korrekt ________________________________________________

han sig på sin flakmoped  och åker iväg till mat affären för att handla. Selma sitter framtill på flaket  med

stabil __________________________________________________

fladdrande öron. Det går undan när de far fram på grus vägarna, men Andersson plingar i en ring klocka

_____________________________________________________________________________________

a tt fa

uu

hedra __________________________________________________

Ha rd

missuppfatta uppfatta _______________________________________________

en jätte söt igelkott och jag ser ofta rådjur i skogsbrynet. Huset ligger på ett berg. Varma sommar dagar

pp

fåglar. På morgnarna hör jag ofta en hackspett i tallen utanför mitt sovrums fönster. Under verandan bor

1. Är huvudpersonen en kille eller tjej?

tur ____________________________________________________

så man hinner hoppa åt sidan innan man riskerar att bli över körd. Sommaren är härlig! Det enda

verklig ________________________________________________

dåliga är alla myggor som dyker upp på sommar kvällarna. Jag har redan fått tre mygg bett:

nöjd __________________________________________________

ett i nacken, ett på armen och ett på stor tån. De kliar jätte mycket! Men som

gynna _________________________________________________

tur är försvinner de snabbt. Nu måste jag gå. Vi ska åka till tåg stationen

van ___________________________________________________

och hämta min mor bror som kommer hit över helgen. Hej då!

konsekvent _____________________________________________ effektiv ________________________________________________

2. Vad hände när de kom till kassan och skulle betala?

tro ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

diskret ________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

rädd __________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 44

OBS! Kopieringsförbud

OBS! Kopieringsförbud

37

OBS! Kopieringsförbud

41

SKOLCOPY

7


Svenska Ordbanken

Ordbanken

Svenska för nybörjare

Svenska för nybörjare

Boken är främst avsedd som svenska för nybörjare, men kan naturligtvis också användas i annan svenskundervisning. Bokens tema är ordbildning på en grundläggande nivå. Innehåller varierande övningar med bl a siffror, färger, årstider, mat och dryck, klockan, vädret, verb samt prepositioner. Arbetsbok: 978 -91-85427- 46-8 Facit: 978-91-85427-24 -6 Antal sidor: 48 Pris: 31 kr

Licens nr 30410203 STUART Print, Avesta, 2016

Beställ enkelt på skolcopy.se

Här är elva frågor om personerna på sidan 2. Para ihop frågorna med rätt svar. Se exemplet.

VAD HETER DU?

INNEHÅLL

Här är fyra personer. Läs om dem och svara på frågorna. KLART

RÄTTAT

KLART

2

Vad heter du?

26

I köket

3

Vad heter du?

27

Vilket ord ska bort?, Lucktext

4

Räkneord

28

Sporta & träna

5

Vad är klockan?

29

Sporta & träna

6

Dagar, månader, årstider

30

Djur i Sverige

RÄTTAT

Namn: Maria Andersson Ålder: 46 år Bor: Malmö Familj: Sambo, två barn och ett bonusbarn Yrke: Läkare

7

Dagar, månader, årstider

31

Djur i Sverige

8

Vädret

32

Plural

9

Vädret

33

Komparera adjektiv

10 I klassrummet

34

Yrken

11

Ordkunskap

35

Yrken

12 Kroppsdelar

36

Fyra rum

13 Kroppsdelar

37

Fyra rum

14 Kläder & skor

38

Lägenhet & villa

15 Kläder & skor

39

Kombinera ord

16 Vad har de på sig?

40

En dag på stan

17 Adjektiv – motsatsord

41

En dag på stan

18 Verb

42

Hur hittar jag till...?

19 Verb

43

Hur hittar jag till...?

20 Tidsuttryck

44

Preteritum

21 Pronomen

45

Din dagbok

22 Prepositioner

46

Sveriges geografi

23 Frågeord

47

Sveriges geografi, Tippa rätt

24 Mat & dryck

48

Beskriv dig själv

25 Mat & dryck

49

Fakta

Namn: Johan Persson Ålder: 15 år Bor: Uppsala Familj: Föräldrar, en syster och två bröder Yrke: Går i skolan

Namn: Anna Strömberg Ålder: 22 år Bor: Umeå Familj: Föräldrar, en bror, två systrar och pojkvän Yrke: Student

Namn: Peter Lindkvist Ålder: 53 år Bor: Göteborg Familj: Gift, inga barn Yrke: Polis

Maria Andersson berättar om sig själv: ”Jag heter Maria Andersson, är 46 år och bor i Malmö. Jag har en sambo, två barn och ett bonusbarn och jag jobbar som läkare.

1. Vad heter du?

Hon bor i Umeå.

2. Hur gammal är Maria?

Nej, han bor i Göteborg.

3. Var bor Anna?

Hon jobbar inte. Hon är student.

4. Har Peter tre barn?

Hon är 46 år.

5. Vad jobbar Anna med?

Nej, han är singel.

6. Är Maria gift?

Nej, hon är sambo.

I

7. Har Johan en flickvän?

Jag heter Johan.

8. Arbetar Johan?

Han har en syster.

9. Hur många bröder har Anna?

Nej, han har inga barn.

10. Bor Peter i Stockholm?

Nej, han arbetar inte. Han går i skolan.

11. Hur många systrar har Johan?

Hon har en bror.

Skriv och berätta om två av de andra personerna på samma sätt. Börja meningarna: ”Hon/Han heter ...”.

När man träffar någon man känner är det vanligt att fråga hur han eller hon mår.

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

JOBBA MED EN KLASSKOMPIS

Hur mår du?

1. Turas om att berätta om er själva på samma sätt som i rutan på sidan 2.

Jag mår bra.

2. Turas om att fråga och svara på följande frågor:  Vad heter du?

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

 Hur mår du?  Hur gammal är du?  Var bor du?  Vad heter dina föräldrar?  Har du några syskon?  Vad heter de?  Har du en flickvän eller pojkvän?  Arbetar du?

2

OBS! Kopieringsförbud

OBS! Kopieringsförbud

3

ISBN 978-91-85427-46-8

VÄDRET

FAKTA

I KÖKET

Skriv rätt väderuttryck vid bilderna.

Skriv orden på rätt rad.

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

TRE ORDKLASSER: SUBSTANTIV, VERB & ADJEKTIV Substantiv: Sakord och namn. Man kan oftast säga ”en”, ”ett” eller ”flera” framför. Ex: klocka, tröja, Sverige Verb: Talar om vad någon gör eller vad som händer. Ex: läsa, simma, gå Adjektiv: Beskriver hur något eller någon är eller ser ut. Ex: snäll, varm, blå KLOCKAN 3

2

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

1

4

9

8

10

12

11

7 6

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

17

5

18

15

19

14

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Det är kallt. Det blåser. Det snöar.

_________________________

Det är varmt. Det är dimmigt. Det regnar.

Det är molnigt. Det åskar. Det är soligt.

Klockan är ett.

Klockan är fem över elva.

Klockan är halv sju.

Klockan är tjugo i fyra.

Klockan är kvart i fem.

Klockan är fem i halv tio.*

Klockan är kvart över åtta.

Klockan är fem över halv två.*

* Man kan också säga ”Klockan är 25 över nio” respektive ”Klockan är 25 i två”.

FÄRGER 16

13

20

en tekanna en kniv en assiett en stekpanna en mugg en duk en gaffel en tillbringare/kanna en tallrik en kaffebryggare en kastrull ett glas en djup tallrik en tesked en skärbräda en brödrost ett fat en servett en kopp en skål en matsked

21

1. ________________________

8. ________________________

15. ________________________

2. ________________________

9. ________________________

16. ________________________

3. ________________________

10. ________________________

17. ________________________

4. ________________________

11. ________________________

18. ________________________

5. ________________________

12. ________________________

19. ________________________

6. ________________________

13. ________________________

20. ________________________

7. ________________________

14. ________________________

21. ________________________

vit

ljusblå

beige

mörkblå

gul

ljusgrön

orange

mörkgrön

röd

brun

rosa

grå

lila

svart

Emil 8

8

SKOLCOPY

OBS! Kopieringsförbud

26

OBS! Kopieringsförbud

OBS! Kopieringsförbud

ORDNINGSTAL 1:a första 2:a andra 3:e tredje 4:e fjärde 5:e femte 6:e sjätte 7:e sjunde 8:e åttonde 9:e nionde 10:e tionde

Maja

RÄKNEORD noll 0 en/ett 1 två 2 tre 3 fyra 4 fem 5 sex 6 sju 7 åtta 8 nio 9 tio 10 elva 11 tolv 12 tretton 13 fjorton 14 femton 15 sexton 16 sjutton 17 arton 18 nitton 19 tjugo 20 tjugoen/ett 21 tjugotvå 22 tjugotre 23 trettio 30 fyrtio 40 femtio 50 sextio 60 sjuttio 70 åttio 80 nittio 90 (ett) hundra 100 två hundra 200 1 000 (ett) tusen 2 000 två tusen

49


Svenska Ordbyrån

Ordbyrån

Skolår 5 och uppåt

Ordklasser och satsdelar

Ordbyrån är en renodlad arbetsbok i grammatik. Innehåller enkla och tydliga faktasidor samt övningar med ordklasser och satsdelar. Boken kan med fördel användas parallellt med Röda tråden-böckerna.

Arbetsbok: 978-91-85427-61-1 Facit: 978-91-85427-62-8 Antal sidor: 48 Pris: 31 kr

Licens nr 30410203 STUART Print, Avesta, 2016

INNEHÅLL

Se fler sidexempel på skolcopy.se

ORDKLASSER

ORDKLASSER

Plural

Lös korsodet med synonymer. Kom ihåg att skriva stora bokstäver.

SUBSTANTIV KLART

SUBSTANTIV

RÄTTAT

KLART

INTERJEKTIONER

RÄTTAT

29 Fakta, Skrivövning

2

Fakta

3

Singular/plural

4

Hitta substantiv

5

Plural

6

Abstrakta substantiv

7

Korsord

30 Stryk över ord

1.

blommor

frukt

blad

buske

31 Kryssa rätt

2.

mattor

bänk

skrivbord

stol

Fakta

9

Stryk under adjektiv

papperskorg

telefon

bollar

bilar

4.

dörr

tak

golv

vägg

33 Skriv en text

5.

glas

tallrik

gaffel

knivar

6.

arm

ben

lår

höft

7.

cykel

tåg

bil

flygplan

8.

tröjor

byxor

skjorta

sko

9.

dörr

fönster

vägg

hörn

hus

stuga

garage

34 Fakta, Stryk under ord

11 Komparera oregelbundet

35 Korsord

12 Stryk ord 13 Korsord med motsatser

KONJUNKTIONER

10. villa

36 Fakta VERB

5

4

9 11

10

Ex. ett träd – flera träd

13

12 14

15

16 17

18 20

19

37 Skriv konjunktioner

14 Fakta 15 Leta verb

SUBJEKT & PREDIKAT

16 Tema – regelbundna verb

38 Fakta

17 Tema – oregelbundna verb

39 Ta ut satsdelar

18 Verb som blivit svenska

40 Ta ut satsdelar

19 Korsord med synonymer

3. _____________________________________________________________________________________

43 Ta ut satsdelar

SUBSTANTIV, ADJEKTIV, VERB

5. _____________________________________________________________________________________

REPETITION

ADVERB

_____________________________________________________________________________________

46 Korsord

26 Fakta, Vilket slags adverb?

47 Korsord

27 Pluraltestet

6. _____________________________________________________________________________________

48 Ta ut satdelar

28 Skriv adverb

_____________________________________________________________________________________

49 Fakta

ISBN 978-91-85427-61-1

OBS! Kopieringsförbud

5

OBS! Kopieringsförbud

1. Titta på Felicia. Kan du se Felicia?

_________________________

2. Hunden var fin och hunden var mycket lydig.

_________________________

3. Min pappa är lärare. Min pappa gillar sitt jobb.

_________________________

4. Alma är hemma igen. Jag såg Alma på träningen.

_________________________

5. Jag och min bror brukar spela schack med pappa.

_________________________

6. Tomten kom över gärdet. Jag såg tomten vinka.

_________________________

7. Där borta står Amir. Amir är från Norge.

_________________________

8. Titta på älgen där borta! Kan du se älgen?

_________________________

9. Sandra äger väskan. Även jackan är Sandras.

_________________________

10. Titta där är boken, boken jag har saknat så länge.

_________________________

11. Vi ropar på mamma. Hon kan hjälpa dig och mig.

_________________________

12. Lillebror gick vilse, men vi fann lillebror till slut.

_________________________

13. Han skriver ett långt mejl till Matilda.

_________________________

14. Ska din och min gata också asfalteras?

_________________________

hans vilka

dig deras

henne vilken

p

3. Visade dansläraren stegen för eleverna?

s

Adjektiv (s. 8)   Adjektiv beskriver hur någon/några/något är eller ser ut. Ex. snäll, lång, vit   Att böja adjektiv kallas att komparera.   De tre komparativformerna är positiv, komparativ och superlativ.

4. Försäljaren erbjöd oss rabatt.

s

p

5. Vi köpte en ny mobiltelefon till Jonatan.

s p

Verb (s. 14)   Verb talar om vad någon gör eller vad som händer. Ex. prata, läsa, gå Man tar tema på verbet genom att skriva eller säga   det i verbformerna infinitiv, preteritum och supinum. Ex. tala - talade - talat, skriva - skrev - skrivit

Vilka satsdelar är understukna? Skriv på samma sätt som tidigare. Välj mellan dessa satsdelar: s = subjekt p = predikat ao = ackusativobjekt do = dativobjekt

Skriv dessa 16 pronomen under rätt rubrik. (Obs! Ett av dem passar under två rubriker.) som din

p

2. Vi beställde hamburgare och pommes frites.

p

min dem

Pronomen (s. 20)   Pronomen är ord som står i stället för substantiv. Ex. jag, hon, honom, vilken, som   Det finns flera slags pronomen. Tre vanliga är personliga, possessiva och relativa pronomen.

Personliga pronomen

Possessiva pronomen

Relativa pronomen

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ _________________________

_________________________

_________________________

19

Adverb (s. 26)   Det finns olika typer av adverb. Ex. ibland, där, hit   Tre vanliga adverb är tidsadverb, sättsadverb och rumsadverb. Interjektioner (s. 29)   Interjektioner är utropsord. Ex. vov, aj, usch, hej   Interjektioner delas bl.a. in i ljudhärmande ord, känsloord, hälsningord och befallningsord.   Svordomar räknas ibland till interjektioner.   Efter interjektioner sätter man kommatecken eller utropstecken. Räkneord (s. 32)   Räkneord skrivs med bokstäver eller siffror beroende på sammanhanget. Ex. 2, 3:e, arton, femte   Räkneord delas in i grundtal och ordningstal. Prepositioner (s. 34)   Prepositioner är småord som ofta står framför ett substantiv eller pronomen. Ex. av, på, i, med   Prepositioner kan bestå av flera ord. Ex. i stället för   Prepositioner anger ofta läge eller riktning. Konjunktioner (s. 36)   Konjunktioner är ord som binder ihop satser eller satsdelar. Ex. och, eller, men, när, sedan   Det finns samordnande och underordnande konjunktioner.

SATSDELAR

En satsdel är en del av en sats, med en viss funktion i satsen. En satsdel kan vara ett eller flera ord. De viktigaste satsdelarna är subjekt och predikat.

Till dig!

3. Lagade Anna maten till familjen?

Subjekt och predikat (s. 38)   Subjektet (s) talar om vem, vad eller vilka som gör något i en sats.   Predikatet (p) talar om vad som händer eller vad någon gör i en sats. Predikatet är ett verb.   En eller flera satser bildar en mening. För att en sats ska vara fullständig krävs det att den innehåller subjekt och predikat.

4. Hon önskade sig en jacka, en spegel och en bok. 5. Polisen hade en batong och en pistol. 6. Vi skickade en present till släktingarna.

OBS! Kopieringsförbud

OBS! Kopieringsförbud

Den här sidan är en sammanfattning av allt du får lära dig i boken!

Adverbial (s. 42)

7. Ali köpte en blomma till sin fru.

Objekt (s. 44)   Objekt delas in i ackusativobjekt och dativobjekt.   Ackusativobjekt kallas också direkt objekt.   Dativobjekt kallas också indirekt objekt.

  Det finns olika typer av adverbial. Tre vanliga är tidsadverbial, rumsadverbial och sättsadverbial. OBS! Kopieringsförbud

1. Hon spelar fotboll. 2. Orkestern spelade ett extranummer för publiken.

_________________________

Substantiv (s. 2)   Substantiv är ord för människor, djur, växter, saker samt namn på personer, gator, länder m.m. Ex. katt, träd, Amanda, Storgatan, Frankrike   Man kan oftast säga en, ett eller flera framför ett substantiv.   Substantiv kan stå i obestämd eller bestämd form.   Abstrakta substantiv kan man inte ta på. Ex. frihet

1. Pappa hämtade en linjal till Alice.

s

Alla ord i det svenska språket är indelade i olika grupper beroende på deras betydelse, deras funktion i satsen och deras böjning. En sådan grupp kallas ordklass. Här är nio vanliga ordklasser:

Skriv ackusativobjekt (ao) eller dativobjekt (do) under understrykningarna. Du får hjälp med subjekt (s) och predikat (p).

s

ORDKLASSER

Hitta satsdelar

Byt ut de understrukna orden till rätt pronomen. Skriv på raderna.

ORDKLASSER & SATSDELAR

OBJEKT

PRONOMEN

er vår

SATSDELAR

ORDKLASSER

oss mig

SUPINUM

_____________________________________________________________________________________

45 Hitta satsdelar

25 Ett ord – två ordklasser

PRETERITUM

4. _____________________________________________________________________________________

44 Fakta

24 Ett ord – två ordklasser

INFINITIV

_____________________________________________________________________________________

OBJEKT

23 Femradingar

Välj sex av verben i korsordet och ta tema på dem.

_____________________________________________________________________________________

42 Fakta

22 Skriv pronomen

17. fallit 18. crawlade 19. rensade 20. paddlat

13. förstöra 14. sammanföra 15. darrade 16. känner sig

9. skallra 10. kånkade 11. misstänka 12. ge mjölk

_____________________________________________________________________________________ 2. _____________________________________________________________________________________

ADVERBIAL

21 Stryk under pronomen

5. skrika 6. grubbla 7. hoppar 8. förstå

Flera blommor i det lilla huset hade blad som var helt vissna. 1. _____________________________________________________________________________________

REPETITION

20 Fakta

1. förmodade 2. tittat 3. tittar 4. signalera

Skriv sex långa meningar med orden du har ringat in. Minst ett inringat ord (men gärna flera) ska vara med i varje mening. Se exemplet.

41 Bilda ord

PRONOMEN

22

3 7 8

Tänk på att singular- och pluralformerna kan vara lika.

3.

PREPOSITIONER

10 Komparera regelbundet

2

6

32 Fakta, Skriv talen

RÄKNEORD

8

hennes honom

1

SUBSTANTIV, ADJEKTIV, VERB

ADJEKTIV

En synonym är ett ord som betyder samma eller ungefär samma sak som ett annat ord.

VERB

Här är tio rader med ord. På varje rad finns två substantiv som står i plural. Ringa in dessa ord som i exemplet.

49

45

SKOLCOPY

9


Engelska Small Steps 1

Small Steps 1

Skolår 2 och uppåt

English Exercises for Beginners

Boken är avsedd för nybörjare, lämplig när eleven ska börja lära sig skriva engelska. Innehåller roliga och varierande övningar med siffror, färger, djur, kroppsdelar, verb m.m. Längst bak finns alla nya ordsamlade i en ordlista. Arbetsbok: 978-91-85427-39-0 Facit: 978-91-85427-40-6 Antal sidor: 48 Pris: 31 kr

Step by Step-serien Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

INNEHÅLL / CONTENTS

Beställ enkelt på skolcopy.se

YES OR NO?

yes = ja no = nej

JA ELLER NEJ? KLART

RÄTTAT

KLART

NUMBERS

RÄTTAT

BODY PARTS

2

Numbers

24 Body parts

3

How many?

25 How many can you see?

4

What is it?

26 I am

5

What is your ...?

27 It’s a cow

1

6

Animals

29 How old are you?

7

What animal is it?

CLOTHES

__________________________________________

I ringen gömmer sig nio verb. Leta reda på dem och skriv på raderna.

green

31 What clothes ...?

9

Colour a picture

32 Hidden words

__________________________________________

3. Is it a cow?

33 I have got

play

read

35 Have or haven’t got?

12 Verbs

FOOD AND DRINK

13 Can you find the verbs?

36 Food and drink

14 I can read

37 In the kitchen

pig

one

sheep

cat

eat

blue

brown

sing

4

34 Have or haven’t got?

VERBS

talk

write

4. Is it a mouse? __________________________________________ purple

cow

see

5

5. Is it a pig?

__________________________________________

6. Is it a dog?

__________________________________________

7. Is it a bird?

__________________________________________

38 Find the picture

15 I can read

dog

three

walk

bird

Colours

11 What animals?

2. Is it a fish?

find = hitta

KAN DU HITTA VERBEN?

3

8

10 Yes or no?

__________________________________________ No, it is a bird.

2

30 Clothes

COLOURS

1. Is it a cat?

CAN YOU FIND THE VERBS?

drink

28 What can you see?

ANIMALS

Svara ja eller nej på frågorna. Se exemplet.

ENGLISH

16 Can a horse sing?

39 Odd one out

17 Can a horse sing?

PEOPLE

SCHOOL

40 People

18 School

41 Julie’s family

19 What can you see?

42 Who is it?

20 Plural

43 Who is it?

21 Plural

THE DAYS OF THE WEEK

22 I like cats

44 The days of the week

23 Word snake

45 Which day?

6

7

8

8. Is it a sheep? __________________________________________

46 What can you see? 9

47 What can you see?

9. Is it a horse? __________________________________________

48 Crossword

SWEDISH

drink 1. _________________________________

_________________________________ dricka

2. _________________________________

_________________________________

3. _________________________________

_________________________________

4. _________________________________

_________________________________

5. _________________________________

_________________________________

6. _________________________________

_________________________________

7. _________________________________

_________________________________

8. _________________________________

_________________________________

9. _________________________________

49 Ordlista

_________________________________

Fotnot: I England säger man ofta it’s i stället för it is.

ISBN 978-91-85427-39-0

10

6. BODY PARTS KROPPSDELAR

I pratbubblan finns tio kroppsdelar. Skriv orden på rätt rad i rutan.

leg

mouth nose

OBS! Kopieringsförbud

OBS! Kopieringsförbud

HOW OLD ARE YOU? HUR GAMMAL ÄR DU?

I varje cirkel finns ett ord som inte passar in. Stryk över det. Skriv sedan ordet på engelska och svenska. Se exemplet.

Hur gammal är du? Svara på frågorna.

13

How old are you? I am eight years old.

zero

tomato

book

four

shoes

hand

horse

banana

foot

leg

eye

ETT ORD SKA BORT

hand

ear

ODD ONE OUT

stomach foot

arm head

10

eight

apple

How old is he? ________________ book ________________ bok

________________

________________

________________

________________

1

1. _____________________________

5

How old is she?

2 3

2. _____________________________

jumper

4

dress

3. _____________________________

6

two

mouse

pig

shirt

7

8

6. _____________________________

Lär dig alla ord innan du fortsätter!

10

SKOLCOPY

________________

________________

walk

ham

________________ 4

________________

see

pupil

purple

water

teacher

2

milk

juice

classmate

How old is he?

OBS! Kopieringsförbud

__________________________________________________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

OBS! Kopieringsförbud

How old is she?

socks

10

__ 10. ___________________________

__________________________________________________________

________________

read

9. _____________________________

How old is she?

__________________________________________________________

8. _____________________________

6

green

9

7. _____________________________

cereal

brown

bird

________________

5. _____________________________

__________________________________________________________

yellow

girl

4. _____________________________

24

__________________________________________________________ He is 9

39

7

How old is he? __________________________________________________________ OBS! Kopieringsförbud

29


Engelska Small Steps 2

Small Steps 2

Skolår 3 och uppåt

English Exercises for Beginners

Här får eleven följa fem barn från engelskspråk­iga länder i deras vardag. Boken innehåller spännande övningar i ord­kunskap, grammatik, geografi m.m. Dessutom ett par enklare skrivövningar. Längst bak finns alla nya ord samlade i en ordlista. Arbetsbok: 978-91-85427-53-6 Facit: 978-91-85427-54-3 Antal sidor: 48 Pris: 31 kr

Step by Step-serien Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

INNEHÅLL /CONTENTS

Se fler sidexempel på skolcopy.se

WHAT TIME IS IT?

What time is it? What’s the time? It’s two o’clock.* answer question clock

VAD ÄR KLOCKAN? 1. Emily is from England

KLART

RÄTTAT

KLART

2

The map

26 Which animal?

3

A letter to Emily

27 My favourite food

4

Numbers 0–20

28 You are tall, Niki is happy

5

Emily has got a blue skirt

29 Write and translate

6

A /An, The

7

Colour the clothes

4. Tiaan is from South Africa

8

What colour?

30 The map

9

Is Emily a girl?

31 Crossword

RÄTTAT

Läs på orden till höger. Titta sedan hur man frågar och svarar vad klockan är:

= = = = = =

MY FAVOURITE FOOD

Vad är klockan? Vad är klockan? Klockan är två. svara fråga klocka

MIN FAVORITMAT Vilken är din favoritmat? Ta hjälp av en svensk-engelsk ordbok och berätta.

* o’clock läggs bara till efter hela timmar.

Fråga: What time is it? Svar: It’s two o’clock.

MIN FAVORITMAT:

Svenska: _________________________________________________________________

Fråga: What’s the time? Svar: It’s eight o’clock.

_________________________________________________________________ Engelska: __________________________________________________________________

What time is it? Answer the questions.

__________________________________________________________________

It’s four o’clock. 1. ___________________________________________________

32 On the beach

2. ___________________________________________________

NÅGRA INGREDIENSER MAN BEHÖVER:

2. Justin is from Canada

33 A day on the beach

10 The map

34 Tiaan’s story

11 Justin’s blog

35 Four seasons

4. ___________________________________________________

Svenska: ______________________________________

Engelska: ______________________________________

12 Good morning, Justin

36 He swims in the sea

5. ___________________________________________________

______________________________________

______________________________________

13 What time is it?

37 Do you ...?

6. ___________________________________________________

______________________________________

______________________________________

14 Do, Don’t

38 Short, shorter ... , Than

______________________________________

______________________________________

15 Crossword

39 Odd one out

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

1

2

4

3. ___________________________________________________

3

5

6

Vad är klockan? Svara som i exemplet.

16 I brush my teeth 17 Yes and no

5. Kayla is from USA

18 My dog is lost!

40 The map

19 Where is the mouse?

41 Hidden words

1

2

3

4

Is clock number 1 ten o’clock?

42 At the ski slope 3. Niki is from Australia

43 Let’s go to the ski slope!

20 The map

44 I walked to school

21 Niki likes to chat

45 The 7 days of the week

22 Food and drink

46 Which season?, Does

23 Are you hungry?

47 Answer the questions

24 One book – two books

48 Crossword

25 In Niki’s garden

49 Ordlista, Flaggor

___________________________________________________________________________________ No, it isn’t. It’s eight o’clock. RITA & SKRIV

Is clock number 2 three o’clock?

Hur ser din favoritmat ut? Varför är den bäst? Rita och skriv. Du får skriva på svenska.

___________________________________________________________________________________ Is clock number 3 eight o’clock? ___________________________________________________________________________________ Is clock number 4 twelve o’clock? ___________________________________________________________________________________

ISBN 978-91-85427-53-6

OBS! Kopieringsförbud

13

27

OBS! Kopieringsförbud

NIKI LIKES TO CHAT NIKI GILLAR ATT CHATTA

HE SWIMS IN THE SEA

often always sometimes never many

HAN SIMMAR I HAVET På verb i presens lägger man efter he, she och it till -s. I you he she it we you they

swim swim swims swims swims swim swim swim

= = = = = = = =

= = = = =

ofta alltid ibland aldrig många

jag simmar du simmar han simmar hon simmar den/det simmar vi simmar ni simmar de simmar

Niki chattar ofta med sin kompis Leon efter skolan. Läs och översätt.

a little tired me too do tonight have to now see you tomorrow

= = = = = = = = =

lite trött jag med göra ikväll måste nu vi ses imorgon

YOU ARE TALL DU ÄR LÅNG Adjektiv beskriver hur något/någon är, t. ex. bra, lång, kall. Para ihop adjektiven. You are short! 1. tall

________________________________________________________

Fyll i rätt verbform i meningarna. Välj bland orden inom parentes.

swims 1. Tiaan’s mum (=she) often ______________________ in the sea. (swim /swims) 2. Tiaan’s dad (=he) sometimes ______________________ a glass of water. (drink /drinks) 3. Dad and Tiaan (=they) always ______________________ in the sea. (swim /swims)

– Hello Leon! – Hi, how are you? – I’m ok. I’m a little tired. – Yes, me too. – What will you do tonight? – I will watch TV. – What time is it? – It’s six o’clock. – I have to go and eat now. – See you in school tomorrow. – Yes, see you at nine o’clock. – Bye!

6. Tiaan’s dog always ______________________ in the sea. (swim /swims)

a ...

. bl

5. Tiaan’s mum and dad never ______________________ orange juice. (drink /drinks)

bla .

..

4. Tiaan sometimes ______________________ a book. (read /reads) . . . bla . .

.. . . . bl a . . . bla .

7. Tiaan never ______________________ his hair after the swim. (comb /combs)

________________________________________________________

vacker

2. cold

kort

I

3. warm

lång

4. nice

lätt

5. short

ledsen

6. good

trevlig

7. sad

varm

8. small

bra

9. beautiful

stor

10. easy

mörk

11. dark

mjuk

________________________________________________________

12. big

liten

________________________________________________________

13. happy

kall

________________________________________________________

14. soft

glad

________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________

You are tall!

Jobba med en klasskompis. Förhör varandra på adjektiven.

!

8. Tiaan’s sisters always ______________________ sandwiches. (eat /eats) 9. Tiaan sometimes ______________________ to the beach. (walk/walks)

AUSTRALIEN

Skriv och rita något om Australien. Ta hjälp av orden till höger. Du får skriva på svenska.

10. Tiaan’s dog often ______________________ near Tiaan. (sit /sits) 11. They always ______________________ many people on the beach. (see /sees) 12. Tiaan sometimes ______________________ ice-cream. (eat /eats) 13. They often ______________________ football. (play/plays)

NIKI IS HAPPY

aboriginer Ayers Rock Stora barriärrevet känguru Sydney

NIKI ÄR GLAD Lägg ett papper över rutan ovanför (så att du inte kan tjuvtitta). Översätt sedan meningarna. 1. Niki is happy but Leon is sad.

14. He never ______________________ on a towel. (sit /sits)

_____________________________________________________________________________________ 2. My jumper is warm and soft. _____________________________________________________________________________________ 3. It’s dark and cold. _____________________________________________________________________________________

36

OBS! Kopieringsförbud

OBS! Kopieringsförbud

21

28

OBS! Kopieringsförbud

SKOLCOPY

11


Engelska First Step

First Step

Skolår 4 och uppåt

Various Exercises in English

Boken innehåller grundläggande grammatik och ordbildning. Här finns roliga övningar med siffror, kroppsdelar, possessiva pronomen, komparation m.m. Dessutom flera enklare skrivövningar. Längst bak finns en världskarta över engelskspråkiga länder. Arbetsbok: 978-91-85427-31-4 Facit: 978-91-85427-32-1 Antal sidor: 56 Pris: 31 kr

Step by Step-serien Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

Beställ enkelt på skolcopy.se

THE WEATHER INNEHÅLL /CONTENTS

VÄDRET

IT’S A PINK CAR

Obs! It is kan skrivas it’s.

DET ÄR EN ROSA BIL KLART

RÄTTAT

KLART

2

Numbers 0–20

30 Always, never, often ...

3

Crossword: Up and down

31 The map

4

A cat – the cat

32 Fruits and berries

5

A cat – the cat

33 Fruits and berries

6

One book – many books

34 It is, there is, there are

7

One book – many books

35 It is, there is, there are

8

Colours

36 Where is the boy?

9

Count and paint

37 Crossword: Lay the table

RÄTTAT

__________________

stol __________________

väska __________________

_________________________ It’s warm.

_________________________

blomma __________________

katt __________________

penna __________________

__________________

hatt __________________

banan __________________

_________________________ Det är varmt.

_________________________

boll hus

__________________

hund __________________

flagga __________________

bok

__________________

träd __________________

äpple __________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

buss

10 It’s a pink car

38 Flat and house

11 It’s a pink car

39 Flat and house

12 The alphabet

40 I – myself

13 Crossword: Many words

41 Correct the spelling

14 What time is it?

42 Opposites

15 The clock

43 Crossword: Animals...

16 The girl’s ball

44 Vegetables

17 The girl’s ball

45 Vegetables

18 Numerals

46 My ball or yours?

19 How much?

47 My ball or yours?

20 Parts of the body

48 This, that, these, those

21 Parts of the body

49 This, that, these, those

22 Tall, taller, the tallest

50 Clothes

23 Tall, taller, the tallest

51 Clothes

24 Here I am! Can you see ...

52 A lot of questions

25 Here I am! Can you see ...

53 A lot of questions

26 Days, months and seasons

54 My crossword

27 Days, months and seasons

55 My crossword

28 The weather

56 Crossword: Some countries...

Skriv väderuttrycken vid rätt bild och översätt dem. Se exemplet.

Översätt orden i rutan.

Skriv klart meningarna. Se exemplet.

29 Crossword: Adjectives 10

ISBN 978-91-85427-31-4

a car. It is _________________

It is _________________

_________________________

_________________________

pink. It’s _________________ (rosa)

It’s _________________ (blå)

_________________________

_________________________

It is _________________

It is _________________

_________________________

_________________________

It’s _________________ (röd)

It’s _________________ (gul)

_________________________

_________________________

It is _________________

It is _________________

_________________________

_________________________

It’s _________________ (grå)

It’s _________________ (brun)

_________________________

_________________________

It is _________________

It is _________________

It’s _________________ (grön)

It’s _________________ (vit)

It’s warm.

It’s cloudy.

It’s windy.

It’s freezing cold.

It’s raining.

It’s hot.

It’s sunny.

It’s cold.

It’s snowing.

It’s foggy.

OBS! Kopieringsförbud

28

A LOT OF QUESTIONS

MY BALL OR YOURS?

MANY WORDS

MIN BOLL ELLER DIN?

MÅNGA ORD

Possessiva pronomen kallas också ägandepronomen. De talar om vem som äger något.

Läs på substantiven i plural på s. 6–7. Lös sedan korsordet. Is that my ball?

FÖRENAD FORM

SJÄLVSTÄNDIG FORM

my your his her its our your their

mine yours his hers its ours yours theirs

– – – – – – – –

min din hans hennes sin/dess vår/vårt er deras

– – – – – – – –

MÅNGA FRÅGOR

My name is Amy.

1

6

5

4

8

2

who whose what which which of

15

12

11

14

18

17 16

1. Is that _______________ (min) plate?

1. ____________________ is that girl?

7. ____________________ is Sweden’s longest river?

2. ____________________ the toys is yours?

8. ____________________ the sports do you like best?

3. ____________________ are you talking to?

9. ____________________ shoes are these? Mine?

4. ____________________ ball is this? Yours?

10. ___________________ boy is your cousin?

5. ____________________ day is it today?

11. ___________________ wrote this letter?

6. ____________________ is your name?

12. ___________________ would you like to eat?

19

Skriv rätt pronomen på raderna. 20

Översätt till engelska.

25

2. She took _______________ (sin) shoes.

1. Vad heter du?

21

3. _______________ (vårt) house is bigger than _______________ (ert).

_______________________________________________________________________________

4. _______________ (deras) new dog is very small.

24

22

2. Vem är den där långa mannen?

5. Is this _______________ (hans) t-shirt or _______________ (hennes)?

_______________________________________________________________________________

6. The mouse had a piece of cheese in _______________ (sin) mouth.

23

3. Vilken av cyklarna är din?

7. Is that _______________ (din) brother?

_______________________________________________________________________________

8. _______________ (min) new bike is cheaper than _______________ (din).

4. Vems gröna jacka är det här?

9. Where are _______________ (era) keys? 1. kalvar 2. kyrkor 3. arméer 4. historier 5. städer

10. Is this car _______________ (deras) or _______________ (vår)? 11. _______________ (hans) name is Ted Wilson. 12. Is the black horse _______________ (din)? Yes, it’s _______________ (min).

12

SKOLCOPY

vem, vilken, vilka (om personer) vems, vilkens, vilkas (om personer, djur och saker) vad, vad för slags (om personer, djur och saker) vilken, vilket, vilka (om personer, djur och saker. Urval av en mängd) vilken av (om personer, djur och saker. Urval av en mängd)

Skriv who, whose, what, which eller which of.

13

= = = = =

10 9

 De förenade formerna hör ihop med ett substantiv. Ex. It’s my ball.  De självständiga formerna står utan substantiv. Ex. It’s mine.

46

What is your name?

Några vanliga frågeord är who, whose, what, which och which of. 7

3 No, it’s mine. That ball is yours.

min din hans hennes sin/dess vår/vårt er deras

OBS! Kopieringsförbud

OBS! Kopieringsförbud

OBS! Kopieringsförbud

6. böcker 7. pojkar 8. halsdukar 9. tomater 10. barn

11. kyssar 12. lådor 13. sängar 14. länder 15. möss

16. systrar 17. rum 18. blommor 19. blyertspennor 20. män

_______________________________________________________________________________

21. bollar 22. bilar 23. glas 24. löv 25. tänder

5. Vilken är den största staden i Norge? _______________________________________________________________________________

13

52

OBS! Kopieringsförbud


Engelska Second Step

Second Step

Skolår 5 och uppåt

English Language Exercises

Boken innehåller grundläggande grammatik och ordbildning. Här finns varierande övningar med some /any, do/does, regelbundna och oregelbundna verb, yrken, korsord m.m. Dessutom flera enklare skrivövningar. Arbetsbok: 978-91-85427-35-2 Facit: 978-91-85427-36-9 Antal sidor: 56 Pris: 31 kr

Step by Step-serien Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

INNEHÅLL /CONTENTS KLART

RÄTTAT

KLART

RÄTTAT

Se fler sidexempel på skolcopy.se

A NEW FOOTBALL

THE SHOPPING LIST

EN NY FOTBOLL

INKÖPSLISTAN

Skriv en berättelse till bilderna.

Para ihop de engelska och svenska orden genom att skriva siffrorna i rätt ruta.

2

Birds and fish

30 Phonetics

3

Birds and fish

31 At the zoo

4

Sports

32 The shopping list

5

Sports

33 The shopping list

______________________________________________________________

______________________________________________________________

34. lamb chop 35. yoghurt 36. sour cream 37. soup 38. rice 39. cookie 40. apple pie 41. bakery 42. flour 43. margarine 44. ice cream

1. butter 2. coffee 3. chicken 4. cake 5. tea 6. butcher’s 7. a loaf of bread 8. hamburger 9. meat balls 10. milk 11. sugar

12. biscuit 13. Danish pastry 14. turkey 15. dairy 16. bun 17. cream 18. sausage 19. salt 20. beef 21. white bread 22. cheese

kyckling

mjölk

gräddfil

glass

salt

livsmedelsbutik

mjöl

sylt

_______________________________________________________________________________________

hamburgare

senap

äppelpaj

chark(uteri)

______________________________________________________________

ost

varm korv

te

kalkon

ägg

wienerbröd

grädde

ris

bageri

filmjölk

mejeri

lammkotlett

köttbullar

smör

franskbröd, vitt

knäckebröd

soppa

skinka

margarin

keso

______________________________________________________________

kex, kaka (BE)1

nötkött

en limpa

socker

6

Correct the spelling

34 I play, she plays

______________________________________________________________

7

Crossword – Lots of things

35 I play, she plays

______________________________________________________________

8

Instruments

36 The bank robbery

9

What are they playing?

37 The bank robbery

______________________________________________________________ ______________________________________________________________

23. mustard 24. ham 25. sour milk 26. hot dog 27. brown bread 28. grocer’s 29. jam 30. cottage cheese 31. pork chop 32. egg 33. crisp bread

10 Odd one out

38 A phonetic crossword

11 A new football

39 The letter

12 I stopped the car

40 I’m singing in the rain ...

______________________________________________________________

13 What’s the word?

41 What are they doing?

______________________________________________________________

14 Money, measurements ...

42 Do & does

15 Money, measurements ...

43 Do & does

16 Some & any

44 Crossword – Things ...

17 Some & any

45 My own crossword

18 Crossword – Opposites

46 Did I win?

19 How are you?

47 Hjälpverb

______________________________________________________________

20 Professions

48 Play, played, played

______________________________________________________________

21 Professions

49 Play, played, played

______________________________________________________________

22 I am/was – you are/were

50 The whole world

23 I am/was – you are/were

51 The whole world

24 Crossword – Buildings ...

52 Oregelbundna verb

25 Numbers

53 Oregelbundna verb

26 In the street

54 Oregelbundna verb

______________________________________________________________

kaffe

tårta

fläskkotlett

bulle

27 In the street

55 Oregelbundna verb

______________________________________________________________

korv

mörkt, grovt bröd

yoghurt

kaka (AE) 2

28 Have/has, had

56 Ljudskrift

______________________________________________________________

29 Have/has, had

57 Ljudskrift

______________________________________________________________

______________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ ______________________________________________________________

1. BE = British English (som man pratar i Storbritannien). 2. AE = American English (som man pratar i USA).

______________________________________________________________

ISBN 978-91-85427-35-2

OBS! Kopieringsförbud

OPPOSITES slow

NÅGOT, NÅGRA

mother in front of

Man använder någon form av any :   1. I frågor. 2. När ordet not finns i meningen. Annars använder man någon form av some.  

cheap

E S

11. _______________ grapes were red.

E

wet outside

OBS! Kopieringsförbud

18

13. It is difficult to ________________________ (förstå) what a baby says. 14. Nobody has __________________ (berättat) me what to do. 15. He __________________ (drack) a lot of water, because he was thirsty.

17. She __________________ (sade) that she wanted to go to Germany.

old

late

11. We __________________ (skickade) her an MMS on her birthday. 12. The fastest runner __________________ (vann) marathon.

16. Excuse me, you __________________ (tog) my bag.

T

old

15. We have _______________ butter in the fridge.

10. The big dog __________________ (sprang) after the little cat. You are short.

F

H

cold

13. He gave her _______________ money.

OBS! Kopieringsförbud

Fyll i rätt verbform med oregelbundna verb.

O

tall

12. We didn’t find _______________ berries.

16

9. The bus driver __________________ (körde) too fast.

T

that

10. The police asked me _______________ questions.

14. There aren’t _______________ water bottles in the bag.

8. We __________________ (trodde) that she told the truth.

S

husband

thin

9. I bought _______________ apples.

7. My brother has __________________ (kört) them home.

I

before

8. Have you got _______________ horses?

6. Look here, I have __________________ (funnit) a wallet.

O

sister

7. He has got _______________ very old coins.

3. I __________________ (mötte) my teacher in the park.

5. There were not _______________ teachers in the room. 6. I have _______________ good friends in Denmark.

5. I __________________ (åt) a lot of chocolate yesterday.

man

left

Yes, I’ve got some.

4. My mum has __________________ (givit) me a new radio.

P

black

4. We have got _______________ new balls.

E

autumn

big

3. Albert has not got _______________ animals.

H

P

Have you got any money?

2. Have you got _______________ cousins?

T

full

Skriv some aller any. 1. Peggy has got _______________ French books.

2. Have you __________________ (hört) the news today?

D

O

often

* Some kan i vissa fall betyda lite. Ex. Could I have some tea, please? – Kan jag få lite te, tack?

32

1. Who has __________________ (skrivit) this e-mail?

N light

somebody, someone, anybody, anyone = någon something, anything = någonting

Ta hjälp av en ordbok om det blir svårt.

F I

easy morning

Både some och any betyder något, några. * Ex. I have some books on my desk. – Jag har några böcker på min bänk. I don’t have any money. – Jag har inte några pengar.

11

TIPS!

MOTSATSER

SOME & ANY

18. Where have you __________________ (köpt) this tennis racket? 19. Hurry up, the lesson has already __________________ (börjat).

And you are tall.

20. She could not __________________ (sitta) in the hot sun. 21. The hospital was __________________ (byggt) in 1940.

W

22. Last night I __________________ (läste) a very exciting book.

O

23. Please, __________________ (ha) a piece of cake and a cup of tea.

R

24. We __________________ (såg) him last Wednesday evening.

D

25. Can you __________________ (köra) a tractor?

S OBS! Kopieringsförbud

OBS! Kopieringsförbud

53

SKOLCOPY

13


Engelska Third Step

Third Step

Skolår 6 och uppåt

English Language Exercises

Boken fördjupar elevens kunskaper i grammatik. Här finns övningar i ordkunskap, längre skrivövningar, ett stycke om USA (traditioner, historia, geografi), ljudskrift, knep & knåp m.m. Boken avslutas med ett roligt test, en sida med förslag på extra övningar och en färgkarta över Londons sevärdheter. Arbetsbok: 978-91-85427-41-3 Facit: 978-91-85427-42-0 Antal sidor: 64 Pris: 31 kr

Step by Step-serien Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

INNEHÅLL /CONTENTS KLART

2

RÄTTAT

KLART

This is me

33

RÄTTAT

Beställ enkelt på skolcopy.se

THE TRIP TO DOVER

RELATIVES

RESAN TILL DOVER

SLÄKTINGAR Lös korsordet.

Översätt berättelsen till engelska.

The year

1

Dublin

3

This is me

34

Proverbs

4

School subjects

35

Proverbs

5

My timetable

36

In the bathroom

6

Tools

37

A lot of adjectives

7

Same pronunciation ...

38–39 The hungry bear

8

A lot of prepositions

40

Much, many, a lot of

9

A lot of prepositions

41

Write the questions

10–11 Was it a dream?

42–43 My diary

12

It is, there is/are

44

Answer your own ...

13

The trip to Dover

45

A lot of bands

14

What are their names?

46

Irregular verbs

15

Resan till Dover Klockan är kvart över sju på morgonen och min väckarklocka ringer. Idag ska jag besöka min kusin John, som bor i Dover. Jag tittar ut genom fönstret och jag kan se att det regnar. Efter frukost kör min mamma mig till järnvägsstationen. Klockan halv två anländer tåget till Dover. John står bredvid sin bil och han vinkar till mig. När vi sitter i bilen, säger John: ”Välkommen till Dover. Nu ska vi ha en underbar tid tillsammans.”

2 London

3 Dover

Calais

5 6

__________________________________________________________________________________

Write sentences

48

Which words match?

__________________________________________________________________________________

18

Who drinks tea?

49

Translation

__________________________________________________________________________________

19

Which words match?

50–51 The youth centre

__________________________________________________________________________________

20

Lots of verbs

52

Similes

__________________________________________________________________________________

21

From an explorer’s diary

53

Irregular verbs

__________________________________________________________________________________

22–23 A trip to London

54

I’m happy today

__________________________________________________________________________________

24

Relatives

55

Funny Swedish places

__________________________________________________________________________________

25

Relatives

56

Test yourself

__________________________________________________________________________________

26

Many questions

57

Test yourself

__________________________________________________________________________________

27

Excuse me, can you ...?

58

Test yourself

__________________________________________________________________________________

28

The USA

59

Test yourself

__________________________________________________________________________________

29

American history

60–61 Oregelbundna verb

30

American holidays

62–63 Uttal och ljudskrift

We all speak English

64

________________________________________________________________

Fun exercises

________________________________________________________________

OBS! Kopieringsförbud

A LOT OF ADJECTIVES

EXCUSE ME, CAN YOU TELL ME ... ?

MÅNGA ADJEKTIV

URSÄKTA, KAN DU SÄGA ... ?

Översätt de engelska adjektiven och skriv i rutorna.

Nu ska du öva dig i att göra och följa en vägbeskrivning. Översätt först de här uttrycken:

F B

I L

N 6

2

3

E

4

7

E

10

12

E

R

R

13

17

16

T

I

9

8

11

15

5

14

19

18

23

24

35

39

40

OBS! Kopieringsförbud

14

SKOLCOPY

25. god 26. läcker 27. liten 28. liten 29. dyr 30. jämställd 31. lätt 32. fantastisk; hemsk

33. sval 34. hög, stark (ljud) 35. svår 36. tragisk 37. lugn 38. tokig 39. olik 40. snygg, prydlig

37

OBS! Kopieringsförbud

1. Yesterday he ... the bus to school.

a) takes

b) took

c) taken

2. My father ... (arbetar) in Norway.

a) work

b) works

c) worked

3. Last year we ... in Denmark the whole summer.

a) are

b) was

c) were

turn left/right ___________________________

roundabout ______________________________

4. My sisters ... waiting for you in the livingroom.

a) am

b) is

c) are

______ traffic lights _______________________

_______ zebra crossing _______________________

5. Tom is ... than his brother.

a) old

b) older

c) the oldest

towards _______________________________

junction ________________________________

6. Tonight is ... night this month.

a) cold

b) colder

c) the coldest

7. ... four children in the kitchen.

a) There is

b) There are

c) Is there

8. Go and see if ... a newspaper on the table.

a) there is

b) there are

c) is there

9. Has ... seen my sister?

a) somebody

b) someone

c) anybody

10. Give me ... money, please.

a) some

b) any

c) someone

b) ate

c) eaten

POLICE STATION

THEATRE

11. How many pancakes can you ... if you are very hungry? a) eat

MOSQUE

12. Helena’s parents were late and she ... very lonely.

a) feel

b) felt

c) feels

13. I ... only three years old when my mother died.

a) am

b) was

c) were

14. They ... playing (spelar) very well today.

a) are

b) was

c) were

15. My pencil is ... than your pencil.

a) short

b) shorter

c) the shortest

16. I have got a ... (stor) mountainbike.

a) big

b) bigger

c) the biggest

17. ... raining cats and dogs.

a) There is

b) It is

c) There are

18. ... five miles to Liverpool.

a) It is

b) There is

c) There are

19. ... people like jazz music.

a) Some

b) Any

c) Anyone

20. Don’t give her ... money.

a) some

b) any

c) somebody

21. His wife left him and he ... (kände sig) miserable.

a) feel

b) feels

c) felt

22. He has ... and broken his arm.

a) falls

b) fell

c) fallen

23. The cars ... (var) very old.

a) are

b) was

c) were

24. London ... visited by many tourists last year.

a) is

b) was

c) were

25. It was a sunny and ... day yesterday.

a) warm

b) warmer

c) the warmest

_____________________________________________________________________________________

26. The sitting-room was very ... .

a) dark

b) darker

c) the darkest

_____________________________________________________________________________________

27. ... seven books in my bag.

a) There is

b) There are

c) Are there

_____________________________________________________________________________________

28. What time is it? ... half past ten.

a) There is

b) There are

c) It is

29. I don’t understand ... (någonting) at all.

a) anything

b) something

SHOP

SUPERMARKET

BUS STATION

BANK

CHURCH

_____________________________________________________________________________________

17. låg 18. varm 19. mycket 20. hög 21. het 22. lång 23. sen 24. spännande

9. farlig 10. söt 11. tunn 12. trevlig 13. utmärkt 14. tjock 15. vänlig 16. tråkig

1. fin 2. tom 3. ung 4. stor 5. förskräcklig 6. lätt 7. gul 8. vild

on your left/right __________________________

Start at the library. Walk straight on and cross the street. Turn left at the second street and go to the junction. Turn right. Walk along the street towards the roundabout. Turn left at the roundabout and go to the traffic lights. Turn right. The place you are going to is the first building on the left. What is the building? 38

___ cross the street _________________________

1. Följ vägbeskrivningen och se var du hamnar:

37

____ walk along __________________________

33

36

11. far 12. svärmor 13. släktingar 14. syster 15. make

straight on _____________________________

26

32

24

6. hustru 7. bror 8. morfar, farfar 9. morbror, farbror 10. moster, faster

_______________________________________________________________________________

LIBRARY

34

1. mormor, farmor 2. svärfar 3. syssling, tremänning 4. mor 5. kusin

You are my wife.

Testa dina engelska! Ringa in a, b eller c. I några meningar står det svenska ordet inom parentes. Lycka till!

29

31

You are my husband.

TESTA DIG SJÄLV

CINEMA

30

15

Excuse me, can you tell me how I get to the shop?

SCHOOL

28

13

20

25

27

14

TEST YOURSELF

RESTAURANT

22

13

Skriv gärna ett eget slut till berättelsen!

PHARMACY

21

10 11 12

__________________________________________________________________________________

ISBN 978-91-85427-41-3

1

9

__________________________________________________________________________________

47

British /American English

8

__________________________________________________________________________________

Nicknames

32

7

__________________________________________________________________________________

16–17 Saved by ”The Bell”

31

4

2. Skriv hur man går från biblioteket till teatern. _____________________________________________________________________________________

3. Skriv två andra vägbeskrivningar i din skrivbok. Testa på en klasskompis! OBS! Kopieringsförbud

27

56

c) anyone

OBS! Kopieringsförbud


Engelska Fourth Step

v

Fourth Step

Skolår 7 och uppåt

Texts and Accompanying Exercises

Boken innehåller fyra kortare texter med åtföljande text-, grammatik- och ord­övningar. Eleven får träna på att presentera sig själv och sina intressen och uppmuntras att diskutera olika ämnen med klasskompisar. Boken innehåller flera förslag på extra uppgifter samt tips på hur man övar glosor på ett enkelt sätt. Arbetsbok: 978-91-85427-43-7 Facit: 978-91-85427-44-4 Antal sidor: 56 Pris: 31 kr

Step by Step-serien Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

PART ONE

CONTENTS Klart

Se fler sidexempel på skolcopy.se

Rättat

Klart

Rättat

PART 1: A call to Keira

ANSWER THE QUESTIONS

Börja med att gå till Word Centre på sidan 26. Översätt alla ord. Rätta och lär dig dem. Läs sedan texten här nedanför.

2

Text

30 Word Centre

3

Word exercise, Opposites

31 Word Centre

4

Questions, Translation

5

Irregular verbs

PART 3: The Truth and ...

6

Subjects, Ranking

32 Text

Grandmother: Hello Keira!

7

Word order, Pen friends

33 Translation

8

The family

34 The true story, Opposites

9

My family

35 Modala hjälpverb

Answer the following questions on the text about Keira. A

a. one

A CALL TO KEIRA*

a. yes

PART 4: From Maya’s blog

16 Translation, Exercise

42 Text

17 Exercise, True or false

43 Translation

18 Word order, Music words

44 Comparison

19 Music words

45 Time, New word

20 Make questions

46 In the future

21 Questions and answers

47 Quotations

22 Irregular verbs

48 Computer terms

Keira: Great, I will see you soon then.

23 Translation, Dictation

49 Computer terms

24 Crossword

50 Irregular verbs

25 End of story, Extra

51 Crossword

36 Crimes

11 An e-mail to Keira

37 Definitions, Ranking

12 Exercise, Keywords

38 Word order

13 Crossword

39 Mixed letters, Extra 40 Irregular verbs 41 Crossword

14 Text

a. yes

53 I’m going to, Extra 54 Irregular verbs 55 Irregular verbs

28 Grammatical Centre

56 Crossword

a. languages a. a teacher

b. P.E.

c. maths

b. a football player

c. The text doesn’t tell us.

TRANSLATION Translate into English. You will find the answers within the text on page 2. 1. Spelar hon fortfarande fotboll? _____________________________________________________________________________________ 2. Min hund sover alltid i sin korg. _____________________________________________________________________________________ 3. Keira tycker om att rida. _____________________________________________________________________________________ 4. Vi gillar inte skolan. It’s g ... ood t o see you

_____________________________________________________________________________________ 5. Jag ska träffa en kompis om en halvtimme. _____________________________________________________________________________________ 6. Han gillar inte att vara ensam. _____________________________________________________________________________________ 7. Jag tillbringar mycket tid i stallet. _____________________________________________________________________________________

!

29 Grammatical Centre 2

ISBN 978-91-85427-43-7

QUESTIONS AND ANSWERS What did you do last night?

I had a party!

He went to the Bahamas. No, I don’t. I got there by plane. I’ll be there at three.

Because I can’t stop. It costs five pounds. Yes, I am. I had a party.

c. The text doesn’t tell us.

6. What does Keira want to become in the future?

* Keira uttalas [ki:r].

Word /Grammatical Centre

c. The text doesn’t tell us.

b. no

5. What subject does Keira like best at school?

Grandmother: Bye Keira!

27 Word Centre

c. The text doesn’t tell us.

b. no

4. Does Keira enjoy school?

Bye grandma!

26 Word Centre

b. no

a. yes

52 I’m going to

Answer the questions. Pick the answers from the grey area.

C

c. The text doesn’t tell us.

3. Does Keira play fotball?

15 Word exercise, Opposites

10 An interview

b. two

2. Does Keira have a pet?

Keira: Hi grandma! How are you? Grandmother: Well, my leg is hurting again, but apart from that I’m well. It’s good to see you, you have grown so much since we last spoke. How old are you now? Keira: I’m 14, but I will turn 15 next month. Grandmother: Yes, I remember your birthday. I have already sent you a present. Where are you now? Keira: I’m at my dad’s house. I’m usually just here on weekends, but my mum is working tonight and I didn’t want to be alone. My dog Astro is here as well. He is so cute, he’s sleeping in his basket right now. Grandmother: How is school? Which form are you in? Keira: I’m in form 8. School is good, I like it. I’m not too clever though, but I get by. But I’m really good at P.E., that is my favourite subject. Grandmother: That is great. What do you do in your spare time? Keira: I see my friends, write on my blog and spend a lot of time in the stable. I really like horseback riding and wish I had a horse of my own. Grandmother: Do you still play football? Keira: No, not anymore, although dad sometimes takes me to a football match when our favourite team is playing. Grandma, I have got to go now. I’m going to see my best friend Alice in half an hour. By the way, are you coming here for Christmas? Grandmother: Yes, I booked a flight last week. It was really nice to talk to you.

PART 2: Ted Brix – a legend

B

1. How many people does Keira live with?

OBS! Kopieringsförbud

NOW: Go

4

to page 12 and continue with the exercises.

MODALA HJÄLPVERB

DEFINITIONS

I texten på sidan 32 finns flera modala hjälpverb. Här är några exempel:

What is the crime called? Choose from the words in the grey area. Translate into Swedish.

ENGLISH: SWEDISH: ENGLISH: SWEDISH: ENGLISH: SWEDISH:

What would mum and dad say? Vad skulle mamma och pappa säga?

speeding

Now he could do whatever he liked. Nu kunde han (skulle han kunna) göra vad han ville.

assault

murder

shoplifting

arson

forgery

OBS! Kopieringsförbud

mugging

1. Stealing goods in a supermarket.

He could buy the nice presents that he had never been able to afford. Han skulle kunna köpa de där fina presenterna som han aldrig hade kunnat ha råd med.

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ = ___________________________ snatteri 2. Deliberately taking another person’s life. ___ ___ ___ ___ ___ ___ = ___________________________

Translate into English.

3. Using threat to take another person’s money, mobile phone etc.

1. Jag kan göra det. _____________________________________________________________________________________ 1. What did you do last night? _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 5. Why do you smoke?

_____________________________________________________________________________________

6. Where did he go?

7. Jag skulle göra det om jag kunde. _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

8. Kan det här vara sant? _____________________________________________________________________________________

7. Do you really like it?

kan kunde, skulle kunna kunna skulle

8. Are you listening? _____________________________________________________________________________________

21

RANKING LIST

DISCUSSION

Rank the crimes above. Write the crime you think is the worst as number one, the crime you think is the second worst as number two, and so on.

Compare and discuss your ranking list with a classmate. Try to do it in English. I think ...

1. ___________________________________________ 2. ___________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ = ___________________________

6. Du får inte göra så här! _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

OBS! Kopieringsförbud

___ ___ ___ ___ ___ = ___________________________ 7. Driving your car or another vehicle faster than the speed limit allows.

5. Får jag se på tv?

4. When will you come?

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ = ___________________________ 6. Setting fire to a house or other property.

4. Man (= du) borde inte röka.

3. How much does it cost?

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ = ___________________________ 5. Making copies of 500 crown notes.

3. De hade kunnat göra det.

2. How did you get there?

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ = ___________________________ 4. Attacking another person.

2. Vi kunde göra det.

OBS! Kopieringsförbud

= = = =

can could be able to would

borde = kunnat = få (tillåtelse) = får inte =

3. ___________________________________________

should been able to may must not

4. ___________________________________________ 5. ___________________________________________

35

OBS! Kopieringsförbud

37

SKOLCOPY

15


Engelska Fifth Step

Fifth Step

Skolår 9 och uppåt

Texts and Accompanying Exercises

En relativt avancerad arbetsbok, för de som vill ha något extra att bita i. Innehåller bl a en text om hur en engelsman ser på Sverige samt en rolig och informativ text om den nya engelskan Estuary English. Eleven uppmuntras då och då att arbeta med klasskompisar. Arbetsbok: 978-91-85427-51-2 Facit: 978-91-85427-52-9 Antal sidor: 40 Pris: 31 kr

Step by Step-serien Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

CONTENTS Klart

PART 1: Estuary English

1. SPEAKING ENGLISH PROPER: ESTUARY ENGLISH

Rättat

Klart

2

Estuary English: Part I

22 Numbers and numerals

3

Translation, narration

23 Numbers and numerals

4

Estuary English: Part II

24 Påhängsfrågor

5

Writing exercise

25 Påhängsfrågor

6

Estuary English: Part III

26 Small words

7

Translation

27 Everyday phrases

8

Adjektiv eller adverb?

28 Missing prepositions

9

Adverbs

29 Missing prepositions

Rättat

1

Well done! You are learning to speak English. But what kind of English are you learning to speak? In Great Britain there are many regional accents and dialects. But for the last ten years or so there has been much discussion about the growth of what has been called Estuary English.

5

Estuary English is a form of English spoken in the south-east of England, in other words Greater London and the areas around the estuary of the River Thames. It seems to be spreading throughout the country, especially amongst the young. 10

Estuary English is said to sound like something between Cockney, the dialect of London’s working class, and what is called Received Pronunciation*. But Estuary English has started to be spoken by people living far away from London and is very often heard on TV and radio.

PART III: En resa till London

12 Small words

30 En resa till London

13 Phrases, discussion

31 Translation

33 Translation

14 A Londoner: Part I

34 Everyday phrases

15 Translation, opposites

35 Mixed exercises

16 A Londoner: Part II

36 Ing-form

17 Opposites, translation

37 Exercises

18 A Londoner: Part III

38 Small words

19 Translation, opposites

39 Translation

20 A Londoner: Part IV

40 Crossword

21 Translation

41 Kända britter

Translate the following lines from page 2 into Swedish.

Estuary English has spread even into the Royal family: they say that Prince Edward, Queen Elizabeth’s youngest son, is one of the more prominent speakers of Estuary.

15

32 Det PART II: A Londoner moves to Stockholm

Where is the centre of Estuary English? Mark on the map.

PART 1

10 The passive 11 Make verbs, write sentences

Se fler sidexempel på skolcopy.se

Lines 4–5: _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

* Received Pronunciation is the traditional pronunciation of the better-educated and the upper classes and on British radio and television. Förklaring på svenska: Received Pronunciation är det vedertagna uttalet av brittisk engelska som bl.a. talas på BBC.

_______________________________________________________________________________________ Lines 12–13 _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

Find the meaning of the following words from the text above.

_______________________________________________________________________________________

growth _______________________________

even _____________________________________

NARRATION

areas ________________________________

prominent ________________________________

estuary * ______________________________

pronunciation ______________________________

Use the following keywords and practise telling a friend about Estuary English. Work in twos.

spread _______________________________

better-educated ____________________________

throughout ____________________________

upper classes ______________________________

amongst ______________________________

In Great Britain ...

In Great Britain – many regional accents and dialects – last ten years – discussion – growth – Estuary English – English spoken – south-east – Greater London – seems to be spreading – throughout – young – Cockney – Received Pronunciation – often heard – TV/radio – Prince Edward

* Estuary uttalas [ Iestjʊərɪ].

2

ISBN 978-91-85427-51-2

THE PASSIVE att kallas / bli kallad jag kallas / blir kallad jag kallades / blev kallad jag har kallats / har blivit kallad

OBS! Kopieringsförbud

KÄNDA BRITTER

PÅHÄNGSFRÅGOR = = = =

to be called I am called I was called I have been called

Ex. He speaks Russian, doesn’t he? You aren’t good at playing tennis, are you? You can’t do much about it, can you? Denna mening består av två satser: He speaks Russian, doesn’t he?

has been called _________________________

I

to be spoken _________________________________

2

Denna mening består också av två satser: You aren’t good at playing tennis, are you? I

Fill in the passive. Dialekten hörs överallt.

Överst står namnen på 28 personer från Storbritannien. Nedanför finns korta texter om varje person. Jobba två och två. En läser upp texterna, den andra lägger ett papper över texterna och gissar bland namnen. Det är ganska svårt, men ge inte upp! När ni gjort övningen några gånger blir det lättare.

Två exempel på svenska påhängsfrågor är ”eller hur?” och ”inte sant?” Dessa kan översättas till engelska på många sätt.

Translate into Swedish.

2

Lägg märke till att ordet not (n’t ) finns i antingen sats I eller II. Om man gör frågor av de två meningarna ovan blir resulatet två nya meningar:

The dialect ____________________________________ everywhere.

Dialekten hördes överallt.

The dialect ____________________________________ everywhere.

Does he speak Russian? Are you good at playing tennis?

Dialekten har hörts överallt.

The dialect ____________________________________ everywhere.

”Frågeorden” i de två nya meningarna överensstämmer alltså med påhängsfrågornas frågeord.

Translate into English. Choose the correct alternative from the words at the bottom.

1. Hon kallades Geniet. _____________________________________________________________________________________ 2. Huset flyttades förra året.

1. It is Sunday today, __________________ it? 2. We must do our job, __________________ we?

_____________________________________________________________________________________ 3. Svenska talas inte i det landet.

6. Rom byggdes inte på en dag. _____________________________________________________________________________________

7. This can’t be true, __________________ it? 8. You will come, __________________ you?

a r e y o u?

_____________________________________________________________________________________

doesn’t he?

_____________________________________________________________________________________ 5. Min bil har inte tvättats på en månad.

5. She doesn’t eat too much, __________________ she? 6. This is not difficult, __________________ it?

9. She won’t do it, __________________ she?

8. Han skickades till Sibirien.

does didn’t can mustn’t isn’t will won’t aren’t don’t is

OBS! Kopieringsförbud

SKOLCOPY

24

15. Florence Nightingale 16. Diana 17. J R R Tolkien 18. Catherine 19. David Beckham 20. Paul McCartney 21. Charles Darwin

22. J K Rowling 23. William Shakespeare 24. David Livingstone 25. Virginia Woolf 26. Horatio Nelson 27. Mick Jagger 28. Beatrix Potter

1. Winston Churchill Levde 1874 –1965. Englands premiärminister 1940– 45 och 1951–55. Var också författare och fick nobelpriset i litteratur 1953.

8. Stephen Hawking Född 1942. Teoretisk fysiker med obotlig nervsjukdom. Framstående forskare inom relativitetsteori och kosmologi.

22. J K Rowling Född 1965. Författare. Har skrivit bokserien om trollkarlen Harry Potter.

2. Doris Lessing Född 1919. Författare och nobelpristagare i litteratur 2007. Har bl.a. skrivit ”Gräset sjunger” om sin uppväxt i Sydrhodesia (nuvarande Zimbabwe).

9. William Född 1982. Prins och hertig av Cambridge. Äldste son till prins Charles och prinsessan Diana.

15. Florence Nightingale Levde 1820 –1910. Sjukvårdsreformator, samhällsforskare och sjuksköterska. Bl.a. känd för att ha grundlagt den moderna sjuksköterskeutbildningen.

4. Margaret Thatcher Född 1925. Storbritanniens första kvinnliga premiärminister 1979–90. 5. Charlie Chaplin Levde 1889–1977. Skådespelare och komiker. Mest känd för sin roll som trashank och upptågsmakare.

7. Elizabeth II Född 1926. Storbritanniens drottning sedan 1952.

_____________________________________________________________________________________ 10

8. Stephen Hawking 9. William 10. Jane Goodall 11. Charles Dickens 12. Jane Austen 13. Alfred Hitchcock 14. David Bowie

6. Bob Geldof Född 1954. Initiativtagare till Band Aid 1984 där brittiska musiker samlade in pengar till Etiopiens svältande folk. Arrangerade välgörenhetsgalan Live Aid året efter.

10. I’m the best, __________________ I?

7. Spionen arresterades av polisen. _____________________________________________________________________________________

1. Winston Churchill 2. Doris Lessing 3. John Lennon 4. Margaret Thatcher 5. Charlie Chaplin 6. Bob Geldof 7. Elizabeth II

3. John Lennon Levde 1940 –1980. Musiker och medlem i The Beatles. Sköts till döds i New York.

3. You like computer games, __________________ you? 4. He flew to London, __________________ he?

_____________________________________________________________________________________ 4. Hon har inte setts till sedan juni.

16

3

OBS! Kopieringsförbud

OBS! Kopieringsförbud

OBS! Kopieringsförbud

10. Jane Goodall Född 1934. Etolog. Har sedan 60-talet studerat vilda schimpansers beteende. Bor i Tanzania. 11. Charles Dickens Levde 1812–1870. Författare. Skrev bl.a. ”Oliver Twist” och ”Lysande utsikter”. 12. Jane Austen Levde 1775 –1817. Författare. Skrev bl.a. ”Förnuft och känsla” och ”Stolthet och fördom”. 13. Alfred Hitchcock Levde 1899 –1980. Filmregissör. Gjorde filmerna ”Psycho” och ”Fåglarna”. Kan sägas ha skapat genren psykologisk thriller.

17. J R R Tolkien Levde 1892–1973. Författare. Skrev fantasy-trilogin ”Sagan om ringen”. 18. Catherine Född 1982 som Kate Middleton. Hertiginna av Cambridge. Gift med prins William sedan 2011.

23. William Shakespeare Levde 1564 –1616. En av världslitteraturens största dramatiker. Tre kända verk är ”Hamlet”, ”Macbeth” och ”Romeo och Julia”. 24. David Livingstone Levde 1813 –1873. Skotsk upptäcktsresande. Nådde 1855 som förste europé de av honom namngivna Victoriafallen mellan Zambia och Zimbabwe. 25.Virginia Woolf Levde 1882 –1941. Författare. Skrev bl.a. ”Orlando” och ”Mrs Dalloway”.

19. David Beckham Född 1975. Fotbollsspelare. Spelat i lagen Manchester United, Real Madrid och Los Angeles Galaxy.

26. Horatio Nelson Levde 1758 –1805. Sjömilitär. Största segern var slaget vid Trafalgar 1805 mot den fransk–spanska flottan.

20. Paul McCartney Född 1942. Musiker och medlem i The Beatles. Fick Polarpriset 1992.

27. Mick Jagger Född 1943. Sångare i The Rolling Stones.

21. Charles Darwin Levde 1809 –1882. Naturforskare. Skrev verket ”Om arternas uppkomst” om bl.a. det naturliga urvalet.

14. David Bowie Född 1947. Musiker och skådespelare. Känd för sin ständigt skiftande glamrocks-image.

16. Diana Levde 1961–97. Prinsessa av Wales. Gift 1981–1996 med prins Charles. Dog i en trafikolycka i Paris.

28. Beatrix Potter Levde 1866 –1943. Författare och bilderbokskonstnär. Känd för sina bilderböcker med kaniner och möss. Källa: www.ne.se

41


Engelska Further Steps

v

Further Steps

Skolår 8 och uppåt

A Walk Through English Grammar

Boken är en renodlad arbetsbok i grammatik, avsedd att ge en god bas inför Fifth Step. Den tar på ett interaktivt och resonerande sätt upp substantiv, verb, tidsuttryck, adverb, pronomen, artiklarna m.m. Efter varje avsnitt får eleven själv prova sina kunskaper i ett kort test. Arbetsbok: 978-91-85427-49-9 Facit: 978-91-85427-50-5 Antal sidor: 48 Pris: 31 kr

Step by Step-serien Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

Klart

Rättat

Klart

VERB

Plural

28

Ing-form

3

Plural

29

Eller hur?

4

Singular/plural

30

Bruka

5

Singular/plural

31

Kunna

6

Övningar

32

Ska/kommer att

7

Övningar

33

Bör/borde, skulle

34

Måste

35

8

Komparation

9

Övningar

10

Adjektiv, adverb

11

Adjektiv, adverb

12

Övningar

36

TIDSUTTRYCK

Singular/plural

Singular/plural

2

ADJEKTIV, ADVERB

SUBSTANTIV

SUBSTANTIV

CONTENTS SUBSTANTIV

Beställ enkelt på skolcopy.se

Rättat

Här är några substantiv med singular form i engelskan. Som du ser motsvaras dessa oftast av plural form i svenskan. advice business furniture income information knowledge money news

råd affärer möbler inkomst(er) upplysning(ar) kunskap(er) pengar nyheter

Här är några engelska substantiv med plural form som motsvaras av singularer i svenskan. Imagination is more important than knowledge.1

Albert Einstein, Nobelpristagare i fysik 1922, (1879–1955).

Passivum Fraser med for

38

Objekt + infinitiv

39

Övningar

40

Do, does, did

Business is good. _____________________________________________________________________

41

Do, does, did

We sold the furniture. __________________________________________________________________

Translate into Swedish.

Once, twice, three times

42

Ordpar

14

Fler tidsuttryck

43

Ordpar, olika ordklasser

15

Prepositioner

16

Genitiv, övningar

PRONOMEN

Test 1

That money is mine. ___________________________________________________________________

pincers

__ a pair of pincers/pliers/tongs en tång ___________________________________________________________________________ en sax ______________________________________________________________________________ en pyjamas __________________________________________________________________________

44

Test 2

Reflexiva pronomen

45

Test 3

18

Övningar

Av substantiven i den blå rutan är det endast income och knowledge som kan stå med obestämd artikel (a, an). Översätt till svenska.

46

Test 4

19

Possessiva pronomen

46

Test 5

He has a good income. _____________________________________________________________________

20

Possessiva pronomen

47

Test 6

21

Relativa pronomen

48

Test 7

22

Indefinita pronomen

De övriga substantiven i den blå rutan måste konstrueras med t.ex. a piece of (en del av). Översätt till svenska.

a piece of news ___________________________________________________________________________

Ordlista

Translate into English. 1. Jag behöver en liten sax.

a piece of good advice ______________________________________________________________________

ORDLISTA

49

trappa (inomhus) trappa (utomhus) våg pyjamas tack

Translate into Swedish.

____ No news is good news. _____________________________________________________________

17

ARTIKLARNA

tongs

pliers

tång

Substantiven i den blå rutan får alltså inte föregås av obestämd artikel (a, an). Hur översätter man då ”en sax” till engelska? Jo, man använder uttrycket a pair of (ett par).

TESTER

44

innehåll sax

Dessa substantiv skrivs i plural eftersom de flesta består av fler än en del: Ex. En pyjamas har två byxben. En trappa har flera trappsteg.

37

13

contents scissors pincers pliers tongs stairs1 steps scales pyjamas thanks

23

Obestämd artikel

I bought a nice piece of furniture yesterday. ______________________________________________________

24

Bestämd artikel

25

Övningar

_________________________________________________________________________________________

26

Ej bestämd artikel

27

Övningar

_____________________________________________________________________________________ 2. Vad är innehållet i den här boken? _____________________________________________________________________________________ 3. Var är den röda saxen? – Jag vet inte. Jag har inte sett den. _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 1. a stair = ett trappsteg För att översätta ”en trappa (inomhus)” säger man a flight of stairs.

5

OBS! Kopieringsförbud

1. Fantasi är viktigare än kunskap.

ISBN 978-91-85427-49-9

4

Prepositioner

Titta på följande ord och uttryck. this morning this afternoon tonight last night yesterday evening last Saturday this year one of these days any day now the other day Today is my birthday. nowadays recently

i morse i eftermiddag i kväll/i natt igår kväll

Last night I ordered a whole meal in French. The waiter1 was amazed2 – it was a Chinese restaurant ...

i lördags i år endera dagen/vilken dag som helst häromdagen Idag är det min födelsedag. nu för tiden nyligen

Gör testen på ett av följande sätt (eller helst båda): 1. Muntligt (med en kompis som rättar med facit). 2. Skriftligt.

in Vid årtal, århundrade, månader, årstider och delar av dagen: in 2006 in the twentieth century in June in winter in the afternoon in the morning in the evening 1

(år) 2006 på 1900-talet i juni på vintern på eftermiddagen på morgonen på kvällen

on Vid veckodagar och datum: on Wednesday on August 3rd/ on 3rd of August 2

på onsdag den 3 augusti

TEST 1: SUBSTANTIV (s. 2–7)

1. Jag steg upp tidigt i morse. _____________________________________________________________________________________ 2. Du måste köpa böckerna i eftermiddag. _____________________________________________________________________________________ 3. Vi mötte vår gamla lärare häromdagen. _____________________________________________________________________________________ 4. Varför kan du inte hälsa på oss i kväll? _____________________________________________________________________________________ 5. Min mormor kommer hit vilken dag som helst. _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 6. I år har vi haft företaget i tio år. _____________________________________________________________________________________ 7. Idag är det min mammas födelsedag. _____________________________________________________________________________________ 1. waiter = kypare 2. amazed = förbluffad, häpen OBS! Kopieringsförbud

1. en hustru, många hustrur _____________________________________________________________

It’s noon. Why are you home from school so early?

2. en potatis, många potatisar ___________________________________________________________ 3. en gås, många gäss _________________________________________________________________

I was the only one who could answer a question.

4. två kineser ________________________________________________________________________ 5. svärsönerna _______________________________________________________________________

Oh really? What was the question?

at Vid klockslag och vissa tidpunkter på dygnet: at two o’clock at sunrise at sunset at noon 3

7 TEST Efter varje avsnitt i boken ska du göra det test som hör till avsnittet.

Vid olika tidsuttryck använder man prepositionerna in, on, at eller for.

What’s the English?

14

OBS! Kopieringsförbud

TIDSUTTRYCK

FLER TIDSUTTRYCK

6. one churchgoer (=kyrkobesökare), many ... ______________________________________________ 7. one crisis (=kris), many ... ____________________________________________________________

Who threw the rubber at the headmaster?

8. Vi skakade hand. ___________________________________________________________________ 9. en dyr möbel ______________________________________________________________________

klockan två vid soluppgången vid solnedgången kl 12 (på dagen)

10. lite upplysningar __________________________________________________________________ 11. en upplysning ____________________________________________________________________ 12. Det här är de senaste nyheterna. ______________________________________________________

for Om tid och svar på ”Hur länge?”: I stayed for 2 years. I slept for 10 hours.

13. Det var ett riktigt fynd. _____________________________________________________________ 14. en sax, tre saxar ___________________________________________________________________

Jag stannade i 2 år. Jag sov i 10 timmar.

________________________________________________________________________________ 15. Den här saxen är liten. _____________________________________________________________

Translate into English.

Rätta dina svar!

1. Sue och Jim möttes första gången 1974. _____________________________________________________________________________________

TEST 2: ADJEKTIV (s. 8–12)

1. Det här är det sämsta du kan göra. _____________________________________________________

2. Vi går på restaurang på lördagarna.

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2. Det där är det minsta du kan göra. _____________________________________________________

3. De är (= var) båda födda den 14 december.

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3. min äldre bror _____________________________________________________________________ 4. Idag är den viktigaste dagen. __________________________________________________________

4. Shakespeare föddes på femtonhundratalet.

5. Han kör bra. _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

6. Jag känner mig bra. _________________________________________________________________

1. Även at night. 2. Detta gäller skriftlig engelska. När man talar engelska säger man on August the 3rd, on the 3rd of August. 3. Även 12 o’clock eller midday. OBS! Kopieringsförbud

Fortsättning

15

44

OBS! Kopieringsförbud

SKOLCOPY

17


Geografi Geografi Sverige

Geografi SVERIGE

Skolår 4 och uppåt

Boken behandlar varje landskap på ett uppslag. Innehåller namngeografi och övningar i form av fantasiresor, korsord, rituppgifter, luck­texter m.m. Boken har flera faktasidor som uppdateras kontinuerligt. Arbetsbok: 978-91-85427-27-7 Facit: 978-91-85427-28-4 Antal sidor: 64 Pris: 31 kr

Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

När du beställer 25 ex av Geografi Sverige får du ett roligt Sverigespel i A3-format (2–4 spelare)

BOHUSLÄN

INNEHÅLL

A

Färglägg Bohuslän rött på kartan!

GRANNLAND RÄTTAT

KLART

RÄTTAT

2

Hitta rätt!

33

Tippa 13 rätt

3

Sveriges 25 landskap

34–35

Skåne

4–5

Blekinge

36–37

Småland

6–7

Bohuslän

38–39

Södermanland

8–9

Dalarna

40–41

Uppland

10–11

Dalsland

42–43

Stockholm

12–13

Gotland

44–45

Värmland

14–15

Gästrikland

46–47

Västerbotten

16–17

Halland

48–49

Västergötland

K 7. ____________________________

18–19

Hälsingland

50–51

Västmanland

M 8. ____________________________

20–21

Härjedalen

52–53

Ångermanland

L 9. ____________________________

22–23

Jämtland

54–55

Öland

S 10. ___________________________

Bohusläns landskapsdjur är knubbsälen. Vad äter knubbsälar? Knubbsälens päls är grå med små fläckar. Färglägg. __________________________________________________

N 1. ____________________________

__________________________________________________

GRANNLANDSKAP D 2. ____________________________

0

10

20

30 km

B

V 3. ____________________________

STÖRSTA TÄTORT

______________________________________________________________

U 4. ____________________________

______________________________________________________________

1 6

ANDRA TÄTORTER

______________________________________________________________

18

K 5. ____________________________

______________________________________________________________ N

S 6. ____________________________

12

Lappland

56–57

Östergötland

26–27

Medelpad

58–59

Korsord om Sverige

VATTEN

28–29

Norrbotten

60–61

Mitt landskap

S 12. ___________________________

30–31

Närke

62–64

Faktasidor

32

Landskapskryss

______________________________________________________________ ______________________________________________________________

Ö

V

En hällristning från bronsåldern.

S 2

C

8

M 11. ___________________________

24–25

I Tanumshede finns flera hällristningar från bronsåldern (1700–500 f. Kr). Vad är en hällristning? Vad kan hällristningar föreställa? Markera Tanumshede med ett rött kryss på kartan på s. 6.

FOTO: ROLF JANSSON

KLART

14

7

4

_____________________________________________________________________ 16

H 13. ___________________________

_____________________________________________________________________

10

G 14. ___________________________ 11

torsk makrill ostron hummer blåmussla strömming havskräfta krabba räka

_____________________________________________________________________

3

_____________________________________________________________________

15

17

G 15. ___________________________

I havet utanför Bohuslän finns många sorters fiskar och skaldjur. Välj en fisk eller ett skaldjur bland dem till höger. Rita och skriv några fakta om den/det du valt. _____________________________________________________________________

9

_____________________________________________________________________

13

5

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

ÖAR

_____________________________________________________________________

O 16. ___________________________

_____________________________________________________________________

T 17. ___________________________ K 18. ___________________________ KOSTERHAVETS NATIONALPARK Kosterhavets nationalpark är Sveriges enda nationalpark som består av både havsoch landområden. Den ligger öster och sydost om Kosteröarna.

Folkmängd: _________________ ____ Areal: ___________________

ISBN 978-91-85427-27-7

6

STOCKHOLM

Klara tar tåget till Stockholm för att hälsa på sin kusin Hugo. Han möter henne på Stockholms centralstation.

Stockholm är Sveriges huvudstad. Följ med Klara och Hugo under en dag i Stockholm. Titta på kartan och fyll i orden som saknas.

__________________________________________ . Stockholm är byggd på flera öar mellan den stora sjön

n

n

trand

3

OBS! Kopieringsförbud

stans kullerstensgator, tittar på souvenirer och möter ______________________________ från hela världen. DJURGÅRDEN

4

8

Sedan besöker de ___________________________________________ där kungaparet bodde tidigare. Nära slottet ligger ________________________________________________ . Där ligger många svenska kungar

GAMLA STAN

begravda och det sägs att det spökar där. Efter besöket i kyrkan hoppar kusinerna på en sightseeingbåt. Den

9

d

stran r Mälar

Söde

Östersjön

gatan

åker först västerut på Riddarfjärden. På höger sida ser de _________________________________________ där man varje år delar ut alla Nobelpris. På tornet finns en spira med _______________________________ ,

Götga

SÖDERMALM

arbetar regeringen, alltså de personer som bestämmer i Sverige. Klara och Hugo promenerar runt på Gamla

Mälars

Horns

som byggdes på 1200-talet. På vägen dit passerar de ________________________________________ . Där

Strandvägen

7

Riddarfjärden

väljer att promenera. De går först till Stockholms äldsta stadsdel, __________________________________ , 6

2

Mälaren

I Stockholm kan man åka både ____________________________________ och buss, men Klara och Hugo

gata

an

ggat

ttnin

GÄRDET

lavä ge

rls r Ja ge

Dro

Norr

V K dem heter ______________________________________ och ____________________________________ .

5

1

__________________________________ och Östersjön. Stockholm består av flera olika stadsdelar. Två av Valh al

NORRMALM KUNGSHOLMEN

Hugo berättar att Stockholm ligger i två landskap, _________________________________________ och

Bir

VASASTADEN

tan

1. Stadshuset 2. Riksdagshuset 3. Kungliga slottet 4. Riddarholmskyrkan 5. Dramaten 6. Kaknästornet 7. Skansen 8. Vasamuseet 9. Gröna Lund 10. Globen

gen

Årstaviken

10

____________________________ . Vid Södermalms östra del svänger båten vänster. Om den i stället hade svängt höger, skulle den så småningom komma till ____________________________________ och öarna som utgör Stockholms __________________________________ . Klara och Hugo hoppar av båten och hyr i stället cyklar för att ge sig ut till Djurgården, en stadsdel med många sevärdheter. På Östermalm cyklar de förbi den vackra byggnaden _________________________________________ där man kan titta på teater. Väl framme på Djurgården besöker kusinerna först ________________________________________ där de

Riddarholmskyrkan Gamla stan Vasamuseet björnar Uppland

Södermanland 1600-talet tunnelbana Globen Gröna Lund

Stadshuset Dramaten Riksdagshuset Kaknästornet Kungsholmen

Östersjön Kungliga slottet Skansen Mälaren Årstaviken

tittar på regalskeppet Vasa som sjönk i Stockholm på _____________________________ . Sedan går de till ______________________________ , djurparken med både _____________________________ och vargar. Alldeles norr om Djurgården, i stadsdelen _______________________________ , ligger det 155 meter höga

OBS! Kopieringsförbud

OBS! Kopieringsförbud

STÖRSTA INSJÖARNA

1. Stockholm Stor-Stockholm 2. Göteborg Stor-Göteborg 3. Malmö Stor-Malmö 4. Uppsala 5. Linköping 6.Västerås 7. Örebro 8. Norrköping 9. Helsingborg 10. Jönköping 11. Umeå 12. Lund 13. Borås 14. Huddinge 15. Eskilstuna

1.Vänern 2.Vättern 3. Mälaren 4. Hjälmaren 5. Storsjön 6. Torneträsk 7. Siljan 8. Hornavan 9. Akkajaure 10. Uddjaure

881 235 2 163 042 526 089 958 024 307 758 678 460 202 625 148 521 140 499 138 952 132 124 132 011 129 478 117 294 112 950 104 867 101 010 98 765

LÄNGSTA ÄLVARNA 1. Göta älv/Klarälven 2. Dalälven 3. Torneälven 4. Kalixälven 5. Luleälven 6.Vindelälven 7. Ångermanälven 8. Umeälven 9. Ljusnan 10. Indalsälven

7

747 km1 554 km 525 km 463 km 462 km 450 km 449 km 445 km 438 km 431 km

5 513 km² 1 884 km² 1 078 km² 477 km² 456 km² 330 km² 292 km² 262 km² 260 km² 249 km²

HÖGSTA BERGSTOPPARNA (Alla ligger i Norrland) 1. Kebnekaise 2. Sarektjåhkkå 3. Kaskasatjåkka 4. Sulitelma 5. Helagsfjället 6. Norra Storfjället 7. Templet 8. Lillsylen 9. Marsfjället 10. Åreskutan

2 106 m.ö.h. 2 089 m.ö.h. 2 076 m.ö.h. 1 860 m.ö.h. 1 796 m.ö.h. 1 768 m.ö.h. 1 728 m.ö.h. 1 702 m.ö.h. 1 590 m.ö.h. 1 420 m.ö.h.

Svealands högsta bergstoppar 1. Storvätteshågna 2. Mulen 3. Härjehågna 4. Städjan 5. Transtrandsfjällen

1 204 m.ö.h. 1 191 m.ö.h. 1 185 m.ö.h. 1 131 m.ö.h. 948 m.ö.h.

Götalands högsta bergstoppar 1. Tomtabacken 2. Galtåsen 3. Hökensås 4. Taberg 5. Ålleberg

här dagen med spöktåg och sockervadd på tivolit ______________________________________________ .

FAKTA – KOMMUNER, VATTEN, BERG

______________________________________________ . Man kan åka upp i tornet och har då en fantastisk

FOLKRIKASTE KOMMUNERNA

utsikt över hela Stockholm. Men det får bli en annan dag. Klara och Hugo bestämmer sig för att avsluta den

en gammal symbol för Sverige. Båten svänger sedan in i __________________________________________

gvä

42

och åker österut längs Södermalms södra sida. Ännu längre söderut ligger en alldeles rund arena som heter

Rin

Vasastaden turister skärgård Gärdet tre kronor

OBS! Kopieringsförbud

43

377 m.ö.h. 362 m.ö.h. 354 m.ö.h. 343 m.ö.h. 334 m.ö.h.

¹ Varav 200 km i Norge. Källa: www.scb.se

63

18

SKOLCOPY


Geografi Geografi Europa

Geografi

Skolår 5 och uppåt

EUROPA

Boken behandlar varje land på en sida eller ett uppslag. Innehåller namngeografi och övningar i form av fantasiresor, korsord, lucktexter m.m. Boken har flera faktasidor som uppdateras kontinuerligt samt en sida med Europas flaggor i färg. Arbetsbok: 978-91-85427-37-6 Facit: 978-91-85427-38-3 Antal sidor: 64 Pris: 31 kr

Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

INNEHÅLL

KLART

När du köper 25 ex av Geografi Europa får du två kopierings­ underlag i A3- och A4format.

BELGIEN, NEDERLÄNDERNA

RÄTTAT

KRYSSA RÄTT

Kryssa rätt land. Ibland blir det kryss för båda länderna.

2–3

Europas länder

4–5

Norge

6–7

Danmark

8–9

Finland

10–11

Island

12–13

Estland, Lettland, Litauen

14–17

Irland, Storbritannien

GRANNLÄNDER 1. __________________________

18–19

Belgien, Nederländerna

2. __________________________

20–23

Tyskland

24–25

Polen

3. __________________________ 4. __________________________

26–27

Vitryssland, Moldavien, Ukraina

28–29

Ryssland

30–34

Faktasidor

35

Diagram: stapeldiagram och cirkeldiagram

36–39

Frankrike

40–41

Spanien, Portugal

Belgien

Nederländerna N

BELGIEN

Ö

V S

12 15

18 10

11. _________________________

42–43

Österrike, Schweiz

44–45

Italien

13. _________________________

46–47

Tjeckien, Slovakien

48–49

Ungern, Rumänien

BERG 14. _________________________

50–51

Bulgarien

52–53

Grekland

NEDERLÄNDERNA

54–57

Slovenien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro, Kosovo, Makedonien

GRANNLÄNDER 2. __________________________

58–61

14 länder och stater

62–63

Europakrysset

64

Vad visar framsidan?

65

Europas flaggor

SLOVENIEN, KROATIEN, BOSNIEN-HERCEGOVINA SERBIEN, MONTENEGRO, KOSOVO, MAKEDONIEN

13 14

4

3

0

50

100

150

Albanien

Estland

9

Grekland

11

3

Andorra

Bulgarien

EU

Irland

S

4

10

12

6

Armenien

Cypern

Azerbaijan

Danmark

Finland

Frankrike

Kosovo

Kroatien

Island

Lettland

Italien

Liechtenstein

14

0

20

50

100 150 200

LÄNDER

HUVUDSTÄDER

1. __________________________________

8. __________________________________

2. __________________________________

9. __________________________________

3. __________________________________

10. _________________________________

4. __________________________________

11. _________________________________

5. __________________________________

12. _________________________________

6. __________________________________

13. _________________________________

7. __________________________________

14. _________________________________

11. Här heter valutan euro.

11

12. Är med i EU.

12

13. Flaggan är svart, gul och röd.

13

14. Kallas ”tulpanernas land”.

14

15. Gränsar till Frankrike och Tyskland.

15

16. Har monarki.

16

17. Här är Rotterdam en stor hamnstad.

17

18. Edamerosten kommer från ... .

18

19. Här finns bergskedjan Ardennerna.

19

20. Flamländare och valloner är två folkgrupper i ... .

20

21. Högsta berget Vaalserberg är 321 m.ö.h.

21

22. Frisiska öarna ligger i norr.

22

23. Härifrån kom smeder och bergsmän till Sverige på 1600-talet.

23

24. Storföretaget Philips hemland.

24

19

FAKTA – EUROPAS LÄNDER

Belgien

England

Georgien

Kazakstan

LAND

Areal (km2 )

Folkmängd

Huvudstad

Valuta

Tid (0 = svensk)

EUmedlem

Belgien

30 500

11 000 000

Bryssel

euro

0

x

Bosnien och Hercegovina

51 200

3 800 000

Sarajevo

marka

0

Bulgarien

111 000

7 300 000

Sofia

lev

+1

x

Danmark

43 100

5 600 000

Köpenhamn

krone

0

x

Estland

45 200

1 300 000

Tallin

euro

+1

x

Finland

338 000

5 400 000

Helsingfors

euro

+1

x

Frankrike

552 000

63 300 000

Paris

euro

0

x

Grekland

132 000

11 300 000

Athen

euro

+1

x

Irland

70 000

4 500 000

Dublin

euro

-1

x

Island

103 000

300 000

Reykjavik

króna

-1

Italien

301 000

60 700 000

Rom

euro

0

Kosovo

10 9001

1 800 0001

Pristina

euro

0

Kroatien

56 600

4 400 000

Zagreb

kuna

0

x

Lettland

64 600

2 100 000

Riga

euro

+1

x

Litauen

65 300

3 200 000

Vilnius

euro

+1

x

Makedonien

25 700

2 100 000

Skopje

denar

0

Moldavien

33 800

3 600 000

Chisinau

leu

+1

Montenegro

13 800

600 000

Podgorica

euro

0

Nederländerna

37 400

16 700 000

Amsterdam

euro

0

Litauen

Luxemburg

Makedonien

Malta

Moldavien

Monaco

Montenegro

Nederländerna

Nordirland

Norge

Polen

Portugal

Rumänien

Ryssland

San Marino

Schweiz

7

9 10

OBS! Kopieringsförbud

19

13

21

8

10. Kallas ofta ”de många kanalernas land”.

I Nederländerna har man odlat tulpaner sedan 1600-talet.

OBS! Kopieringsförbud

5

22

54

7

ÖAR 22. _________________________

Ö

V

2

6

7. Har flest invånare.

N

18

2

15

5

6. Högsta berget Botrange är 694 m.ö.h.

EUROPAS FLAGGOR

Bosnien-Hercegovina

22

4

5. Här ligger EU:s högkvarter.

km

17

1

3

4. Här tillverkas Volvobilar.

VATTEN 21. _________________________

16

8

2

3. Tintins skapare kommer från ... .

NEDERLÄNDERNA

19. _________________________ 20. _________________________

18. _________________________

5

8

11

16. _________________________ 17. _________________________

2 9

STÄDER 15. _________________________

18

7 6

5. __________________________

ISBN 978-91-85427-37-6

19

17

9. __________________________ 10. _________________________ VATTEN 12. _________________________

1

16

2. Skridskoåkning är en populär sport.

9. Flandern är en del av ... .

21

7. __________________________ 8. __________________________

1

8. Har mycket mark under havsytenivån.

22 20

STÄDER 6. __________________________

BELGIEN

1. Flaggan är röd, vit och blå.

km

OBS! Kopieringsförbud

Serbien

Skottland

Slovakien

Slovenien

Spanien

Storbritannien

Tjeckien

Turkiet

Tyskland

Ukraina

Ungern

Vatikanstaten

Vitryssland

Wales

Österrike

x

Källa: www.ne.se Källa (areal och folkmängd): www.scb.se. Avrundade tal.

1

Eftersom Sverige inte tas upp i boken så finns inte den svenska flaggan med här.

OBS! Kopieringsförbud

x

65

30

SKOLCOPY

19


Geografi Geografi Världen

Geografi

Skolår 6 och uppåt

VÄRLDEN

Boken börjar med jordens plats i universum, ytförhållanden, bergskedjor och de större haven. Efter en kort repetition av Europa tas övriga världsdelar upp mer ingående. Några länder behandlas separat, t.ex. Kina, Ryssland och USA. Boken innehåller en faktasida med area/folkmängd som uppdateras kontinuerligt. Arbetsbok: 978-91-85427-47-5 Facit: 978-91-85427-48-2 Antal sidor: 64 Pris: 31 kr

Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

INNEHÅLL KLART

3

INDIEN

RÄTTAT

KLART

32–39

PLANETERNA

HAV

JORDEN

4

Breddgrader, Längdgrader

5

Stora hav, Ytförhållanden

Fakta

6 –7

Areal, Folkmängd

39

Diagram: Areal, folkmängd Diagram: Bergstoppar

0

9

12–14 Länder och huvudstäder

44

Fakta

45

Korsord

46–51 USA 46–47 Naturgeografi och städer 48

Fakta, Övningar

16–17 Naturgeografi och städer

49

USA:s 50 delstater

18

Fakta

50–51 En resa genom USA

19

Korsord, Presentera ett land

20–31

9. _________________________________ 10. ________________________________

6

ASIEN

11. ________________________________

12

SYDAMERIKA

22–24 Länder och huvudstäder

55

Språk (Nord-, Sydamerika)

24

Korsord

56

Fakta

25

Fakta

57

Korsord, Befolkningstäthet

För nummer 8–12, välj bland: Deccan Bengalen Kashmir Punjab Hindustan

Floden Ganges Floden Ganges är helig för hinduer. Vattnet anses rena från synder. Lotusblomman är Indiens nationalblomma.

ANTARKTIS

64

28

OBS! Kopieringsförbud

JORDEN

norra polcirkeln södra vändkretsen sydpolen ekvatorn nordpolen södra polcirkeln norra vändkretsen

BREDDGRADER

Breddgrader, latituder eller parallellcirklar kallas de cirklar som går runt jorden, parallellt med ekvatorn. a b c

OBS! Kopieringsförbud

OBS! Kopieringsförbud

29

EN RESA GENOM USA

___________________________________ . H Följ med på en resa genom USA. Vi startar i Kubas huvudstad

S h heter ______________________________________________ . Vid havet ligger en stad som är känd för

_______________________________ M Där kliver vi ombord på ett fartyg och åker nordvästerut över havet

S F sina många backar. Den heter _______________________________________ . Staden blomstrade 1848,

______________________________ g . När vi närmar oss land ser vi floddeltat till USA:s näst längsta flod

g S -floden. För att slippa då man hittade _________________ i ___________________________________

____________________________________ ______________ M N . Vid flodens utlopp ligger den stora staden

trötta ut oss i stadens backar tar vi oss runt med kabelspårvagn. Sedan fortsätter vi söderut med bil längs

_________________________ O där många byggnader förstördes av orkanen Katrina år 2005. I staden byter

L A kusten ca 600 km. Då hamnar vi i staden __________________________________________ . Där ligger

d

vi till hjulångare och färdas sedan uppför floden. Vid staden Saint Louis möts Mississippi av USA:s längsta

H USA:s berömda filmcentrum _________________________________ . Nu tar vi flyget igen och far rakt

e

_____________________________________ M flod, . Där stiger vi av hjulångaren och tar flyget västerut.

A österut över nästan hela USA. I delstaten Georgia landar vi i staden ______________________________

______________________________ , och närmar oss den höga bergskedjan prä Vi passerar de stora slätterna,

App som arrangerade OS 1996. Norr om staden ligger bergskedjan __________________________________ .

_______________________________________________ K b . Vid foten av bergskedjan landar planet i den

W D.C. . Där Därifrån flyger vi nordösterut till USA:s huvudstad ______________________________________

f

g

________________________________________

2

62–63 Stilla havet

4. Vilken är hinduernas heligaste flod?

18. ________________________________

60–61 Australien, Nya Zeeland

________________________________________

17. ________________________________

16

18

60–63 OCEANIEN

3. Vilken religion är störst i Indien?

16. ________________________________

58–59 Brasilien

________________________________________

15. ________________________________

11

54–55 Länder och huvudstäder

_____________ miljoner

________________________________________

14. ________________________________

1

17

52–53 Naturgeografi

_____________ miljoner

3. ___________________

2. I Indien talar många engelska, men vilket språk har flest personer som förstaspråk?

13. ________________________________

15

_____________ miljoner

2. ___________________

1. Vad heter ön strax sydost om Indien?

STÄDER 3

1. ___________________

ÖVNINGAR

12. ________________________________

14

20–21 Naturgeografi

Största städer:

8. _________________________________

8

5

16–19 Ryssland

2

Längsta flod: _________________________________

REGIONER/OMRÅDEN

10

Fakta

30–31 Mellanöstern

Språk (de två viktigaste): ________________________ __________________________________________

BERGSKEDJA

13

Korsord

28–29 Indien

Valuta: _____________________________________

7. _________________________________

15

26–27 Kina

km

5. _________________________________

7

14

52–59

600

NORDAMERIKA

42– 43 Länder och huvudstäder

EUROPA

400

4

40–41 Naturgeografi

10 –11 Naturgeografi

200

6. _________________________________

Kolonialtiden

40–51

Statsskick: __________________________________

4. _________________________________

S

38–39 Sydafrika

9

Ö 

VÄRLDSDELARNA

8

_________ Huvudstad: _________________________ FLODER

N

V

6–9

Folkmängd: ___________________________ miljoner

3. _________________________________

Korsord

37

__ km2 Areal : _________________________________

2. _________________________________

AFRIKA

34–36 Länder och huvudstäder 36

INDIEN – NÅGRA FAKTA

1. _________________________________

NATURGEOGRAFI OCH STÄDER

RÄTTAT

32–33 Naturgeografi

4–5

10–15

Beställ enkelt på skolcopy.se

Vad heter de här cirklarna och punkterna? Välj bland orden i rutan. a. ________________________________________

e. ________________________________________

b. ________________________________________

f. _________________________________________

c. ________________________________________

g. ________________________________________

d. ________________________________________ Hur många breddgrader finns på jordklotet? ____________________________________________________

_______________________ . Härifrån rider vi på hästar upp i bergen tills vi möter den stora D stora staden

V h bor USA:s president i __________________________________________ . Vi hyr en bil och far vidare

____________________________ C flodens källor. Där byter vi till en kanot och gör en vildmarksfärd nedför

Bal i nordostlig riktning. Vi passerar miljonstäderna ________________________________________ och

_______________________________________ G C floden. Vi passerar genom den världsberömda kanjonen .

______________________________________ Phi innan vi så småningom kommer till landets största stad

_______________________ -dammen tar flottfärden slut. Då fortsätter vi i stället med H Men vid den stora

______________________________ ___ , som ibland kallas för _________ N Y The B ________________________ A .

______________________________ L V bil ca 50 km västerut tills vi kommer till den stora spelstaden som

W T Staden drabbades 2001 av ett terrordåd då tvillingtornen _______________________________________

_________________________ N ligger i delstaten . I närheten (strax västerut) ligger en dal som är känd för

_________________________ C attackerades. Nu promenerar vi ner till hamnen och tittar på den berömda

_________________________________________________ . D V sina extrema temperaturer. Dalen kallas

Fri skulpturen __________________________________________ . Slutligen kliver vi på en båt för att resa

Nu lämnar vi våra bilar och byter till helikopter. Vi flyger nordvästerut tills vi ser det stora havet som

A rakt österut över det stora havet ______________________________________ hem till Europa.

LÄNGDGRADER

Längdgrader, longituder eller meridianer kallas de cirklar som går mellan polerna (nord- och sydpolen). a

Longituden ”a” kallas Greenwich-meridianen eller nollmeridianen. Vilken stor stad i England går den igenom? __________________________________________ Hur många längdgrader finns på jordklotet? __________________________________________

50

4

20

SKOLCOPY

OBS! Kopieringsförbud

OBS! Kopieringsförbud

OBS! Kopieringsförbud

51


Religionskunskap Uppdrag religion

Uppdrag religion

Skolår 4 och uppåt

ARBETSBOK I VÄRLDSRELIGIONERNA

Boken behandlar världsreligionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. Här får eleven träffa fem barn som tillhör olika religioner och genom roliga samt varierande övningar lära sig vad som är viktigt inom varje religion: gudar, symboler, heliga skrifter, heliga hus, högtider m.m. Arbetsbok: 978-91-85427-67-3 Facit: 978-91-85427-68-0 Antal sidor: 48 Pris: 31 kr

Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2014

Fler sidexempel skolcopy.se Sepåfler sidexempel på Flerfler sidexempel Se sidskolcopy.se på skolcopy.se

exempel på

INNEHÅLL KLART

Här berättar Lydia om sin religion islam.

RÄTTAT

KLART

FEM VÄRLDSRELIGIONER

SYSKONRELIGIONERNA

2–3

Vad är religion?

26

Tre syskonreligioner

4

Vem har ansvaret?

27

Vad visar bilderna?

5

Fem världsreligioner

6

Hur började allt?

7

28

Fakta m.m.

29

Nereida är hindu

JUDENDOM

30

Hinduiska gudar

8

Fakta m.m.

31

Karma, Ett tempel

9

Benjamin är jude

32

Tänk om ...

10

Gud testar Abraham

33

Rätt eller fel?

11

Ett svårt val, Högtider

12

Judisk mat

13

Rätt eller fel?

Jag tänkte berätta lite om mitt liv som muslim. Jag bär alltid slöja, hijab kallas den. Det gör jag för att täcka mitt hår, och jag har valt det själv. Det finns många muslimska flickor och kvinnor som inte bär hijab. Min bästa kompis har aldrig hijab och det är hennes val. Som muslim ber jag fem gånger om dagen. I skolan kan jag gå in i ett tomt klassrum och be, men i vår familj har vi bestämt att jag får be när jag kommer hem efter skolan. Då slipper jag gå ifrån lektionerna och kan vara med mina klasskompisar på rasterna. Rita korset. Ta hjälp av s. 49.

Titta på kartan på s. 49. Färglägg sedan det område där kristendomen är starkast i världen.

Min favorithögtid är Id al-fitr. Det är en högtid som avslutar vår fastemånad ramadan. Då ber vi bordsbön och äter god mat. Men vi äter aldrig fläskkött eftersom grisen enligt islam är ett orent djur. Jag pratar mycket med mina föräldrar om vad det innebär att vara muslim idag. Mina föräldrar är lite mer traditionella än jag, de tycker att det är viktigt att jag lär mig laga mat, ta hand om ett hem och att jag gifter mig. Men jag får se hur jag gör. Först kommer jag i alla fall att studera och bli lärare eller läkare.

BUDDHISM

Fakta m.m.

35

Tai är buddhist

36

Från prins till Buddha

Fakta m.m.

37

Dalai lama

15

Mikaela är kristen

38

Korsord

16

Berättelsen om Jesus

39

Rätt eller fel?

17

5 kristna högtider

18

Korsord

19

Rätt eller fel?

14

• Kristna tror på en gud och att Jesus är Guds son. • Kristendomen grundades av Jesus. • Den heliga skriften kallas Bibeln. • Den heliga platsen kallas kyrka. Där håller prästen gudstjänst. • Två heliga städer är Jerusalem i Israel och Rom i Italien. • På 1000-talet efter att Jesus dött och uppstått, splittrades

kristendomen i två delar. Den ena delen blev katolsk, den andra ortodox. Sedan splittrades den katolska delen ytterligare en gång på 1500-talet och blev då protestantisk. • Den katolska kyrkan leds av påven. Han bor i Vatikanstaten i Rom. • En vanlig symbol är korset (se s. 49).

34

KRISTENDOM

Jag heter Lydia och är muslim. Jag tror på islam.

FAKTA

RÄTTAT

HINDUISM

Rita skapelsebilder

LYDIA ÄR MUSLIM

KRISTENDOM

1. Varför bär Lydia hijab? _____________________________________________________________________________________ 2. Hur många gånger om dagen ber Lydia? _____________________________________________________________________________________ 3. Hur gör Lydia med bönen när hon är i skolan?

BLANDADE ÖVNINGAR

ISLAM

40

Hinduism & buddhism

41

Labyrint

42

Vilket ord ska bort? Skriv frågor, Gåtor

20

Fakta m.m.

43

21

Lydia är muslim

44–45 Tankar om religion

22

Profeten Muhammed

46

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

Vad föreställer bilderna? Skriv rätt siffra på raderna.

4. Vad tycker Lydias föräldrar är viktigt? 1. Bibeln

Vilken religion?

2. påve 3. kyrka

23

Vilket ord?

47

Kryssa rätt

24

De 5 grundpelarna

48

Tabell, Min religion

25

Rätt eller fel?

49

Karta, Symboler

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

4. Jerusalem

5. Hur ser Lydia på sin framtid? _____________________________________________________________________________________

_______

_______

_______

_______

14

_____________________________________________________________________________________ OBS! Kopieringsförbud

21

OBS! Kopieringsförbud

ISBN 978-91-85427-67-3

HINDUISM & BUDDHISM

VAD VISAR BILDERNA?

• Båda religionerna har sitt ursprung i Indien. • Man tror på återfödelse, som människa eller djur. • Karma, det man gör i livet, påverkar ens nästa liv. • Man strävar efter att sluta återfödas. • Man har ofta ett tempel i sitt hem.

9

Människor som tillhör de fem världsreligionerna finns över hela världen. Här ser du var majoriteten av utövare inom varje religion finns.*

Vi tror på olika religioner ...

LIKHETER – HINDUISM & BUDDHISM

1

10

VAR UTÖVAS VÄRLDSRELIGIONERNA?

Det finns många likheter mellan hinduismen och buddhismen:

Här är 10 bilder som har med syskonreligionerna att göra. Skriv rätt ord på raderna längst ner. Välj bland orden i mitten.

... men är vänner ändå!

2

Fyll i lucktexten. Välj bland orden nedanför.

Det finns två världsreligioner som är väldigt lika varandra. Den ena heter ________________________

kors synagoga Mellanöstern Koranen advent kyrka vallfärd kippa chanukka ramadan

8

7

och den andra ________________________ . Båda dessa religioner bildades för länge sedan i landet 3

________________________ som ligger i Asien. Något som är väldigt viktigt att känna till är att inom båda dessa religioner tror man på ___________________________________________ . Men detta är egentligen något man så småningom vill upphöra med. Har man dessutom under det liv man lever samlat på sig dålig ________________________ så finns det stor risk att man nästa gång återföds till ett ________________________ .

4

* Kartan är inte exakt utan endast en förenklad översikt.

Judendom: Många judar lever i Israel och USA (främst i Florida). Kristendom: Kristna finns över hela världen, bl.a. i Nord- och Sydamerika, Europa, södra Afrika och Australien. Islam: De flesta muslimer lever i Mellanöstern, norra Afrika och delar av Asien.

6

återfödelsen

5

hinduism

djur

Indien

buddhism

Hinduism: De flesta hinduer lever i Indien.

karma

Buddhism: De flesta buddhister lever i de östra delarna av Asien, bl.a. Kina, Japan och Thailand.

SYMBOLER

Stämmer de här meningarna? Kryssa i rätt eller fel.

Här är några vanliga symboler inom de fem världsreligionerna. Rätt

Fel

1. Det högsta målet för en hindu är att hamna i moksha.

1. ________________________________________

6. ________________________________________

2. ________________________________________

7. ________________________________________

3. ________________________________________

8. ________________________________________

4. ________________________________________

9. ________________________________________

5. ________________________________________

10. _______________________________________

OBS! Kopieringsförbud

27

2. Många buddhister ber till gudarna Vishnu och Shiva.

Judendom: davidsstjärnan Stjärna med sex uddar.

Kristendom: korset Jesus dog på ett stort träkors.

Islam: halvmånen Syns ofta med en stjärna.

Hinduism: om-tecknet Symboliserar hela universum.

Buddhism: livets hjul Symbol för återfödelse.

3. Kor är heliga djur för hinduer. 4. En buddhistisk flicka kan välja att gå i kloster och bli nunna.

40

OBS! Kopieringsförbud

49

OBS! Kopieringsförbud

SKOLCOPY

21


Matematik ttejakten Ma Övningar i matematik

Beställ enkelt på skolcopy.se

Mattejakten Skolår 3 och uppåt

Mattejakten innehåller roliga och varierande övningar i de fyra räknesätten. Eleven får öva sig på klockan, månaderna, mynt och sedlar, jämna och udda tal, enklare geometri, bråkräkning m.m. Boken innehåller dessutom en faktasida med bland annat multiplikationstabellerna 1–10. Arbetsbok: 978-91-85427-65-9 Facit: 978-91-85427-66-6 Antal sidor: 40 Pris: 31 kr

Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

Laborativ matematik I

Laborativ matematik III

Skolår 4 och uppåt

Skolår 6 och uppåt

Boken innehåller främst praktiska uppgifter som behandlar längd, vikt, tid och diagram, men också många sidor med vanliga uppgifter i de fyra räkne­sätten. Eleven uppmuntras då och då att själv söka fakta och skapa egna övningar.

Boken innehåller främst praktiska uppgifter som behandlar omkrets och area, volym, hastighet, vinklar och skala, men också ett par sidor med siffer­leken sudoku. Eleven uppmuntras då och då att själv söka fakta och skapa egna övningar.

Arbetsbok: 978-91-85427-02-4 Facit: 978-91-85427-03-1 Antal sidor: 40 Pris: 31 kr

Arbetsbok: 978-91-85427-45-1 Facit: 978-91-85427-07-9 Antal sidor: 40 Pris: 31 kr

Nyheter Mattekollen - utkommer våren 2019 Inför nationella prov i åk 6 MATTEKOLLEN övningar inför nationella prov i åk 6

MATTEKOLLEN

OBS! Kopiering förbjuden

22

SKOLCOPY

1

Mattekollen innehåller övningar som är lämpliga att ge eleverna inför de nationella proven på mellan­stadiet och även som repetition på högstadiet. Arbetsbok: 978-91-85427-69-7 Facit: Antal sidor: 56 Pris: 31 kr

Lästråden

Lästråden Lästråden - utkommer våren 2019 Lästråden Enkla texterEnkla medtexter med tillhörande frågor Enklatillhörande texter medfrågor

tillhörande frågor

Enkla texter på svenska

Lästråden innehåller texter med frågor som berör omvärlden och vardagliga händelser. Boken passar bra till de som nyligen lärt sig läsa eller de som är nybörjare i det svenska språket. Arbetsbok: Antal sidor: 32 Pris: 31 kr


Våra läromedel Svenska

Lästråden

Röda Tråden Bas Röda Tråden A Röda Tråden B Röda Tråden C Röda Tråden D Ordbyrån Ordbanken Lästråden (2019)

Enkla texter med tillhörande frågor

Engelska Small Steps I Small Steps II First Step Second Step Third Step Fourth Step Fifth Step Further Steps

v

v

Fifth Step Fourth Step Further Steps Texts and Accompanying Exercises Texts and Accompanying Exercises A Walk Through English Grammar

Step by Step-serien Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

Step by Step-serien

Step by Step-serien Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

Geografi Religion

Geografi Sverige Geografi Europa Geografi Världen Uppdrag Religion

Mattejakten Matematik I Matematik III Mattekollen

Matematik II har utgått

Matematik MATTEKOLLEN övningar inför nationella prov i åk 6

OBS! Kopiering förbjuden

MATTEKOLLEN

SKOLCOPY

1

23


Beställningslista Artikel

ISBN/ Best. nr

Antal

FACIT, ISBN/ Best. nr

Röda tråden Bas

978-91-85427-29-1

978-91-85427-30-7

Röda tråden A

978-91-85427-55-0

978-91-85427-56-7

Röda tråden B

978-91-85427-57-4

978-91-85427-58-1

Röda tråden C

978-91-85427-59-8

978-91-85427-60-4

Röda tråden D

978-91-85427-63-5

978-91-85427-64-2

Ordbanken

978-91-85427-46-8

978-91-85427-24-6

Ordbyrån

978-91-85427-61-1

978-91-85427-62-8

Lästråden

Utkommer 2019

Small Steps 1

978-91-85427-39-0

978-91-85427-40-6

Small Steps 2

978-91-85427-53-6

978-91-85427-54-3

First Step

978-91-85427-31-4

978-91-85427-32-1

Second Step

978-91-85427-35-2

978-91-85427-36-9

Third Step

978-91-85427-41-3

978-91-85427-42-0

Fourth Step

978-91-85427- 43-7

978-91-85427-44-4

Fifth Step

978-91-85427-51-2

978-91-85427-52-9

Further Steps

978-91-85427-49-9

978-91-85427-50-5

Geografi Sverige

978-91-85427-27-7

978-91-85427-28-4

Geografi Europa

978-91-85427-37-6

978-91-85427-38-3

Geografi Världen

978-91-85427- 47-5

978-91-85427-48-2

Uppdrag religion

978-91-85427-67-3

978-91-85427-68-0

Mattejakten

978-91-85427-65-9

978-91-85427-66-6

Laborativ matematik I

978-91-85427-02-4

978-91-85427-03-1

Laborativ matematik III

978-91-85427-45-1

978-91-85427-07-9

Mattekollen

978-91-85427-69-7

Utkommer 2019

Summa:

Summa:

Antal Vid beställning av fem arbetsböcker kan du köpa ett Facit ETT GRATIS Facit om du beställer 25 arbetsböcker av samma sort. Alla arbetsböcker och Facit kostar 31 kr/st

Du kan även beställa på vår hemsida: www.skolcopy.se Kika in på vår Facebook och Instagram! @skolcopy

Kunduppgifter

Leveransadress

Beställare

Skola/Företag

Kundnummer

Mottagare

E-post

Gatuadress

Tel

Post nr.

Mobilnummer

E-post och mobilnummer

Faktureringsadress (om annan än lev.adress) Skola/Företag

Skolcopy AB Box 111 774 23 Avesta

Telefon: 0225-126 72 info@skolcopy.se Innehar F-skattebevis

Org. nr: 556569-6613 www.skolcopy.se

Ref.nr.

Försäljningsvillkor:

Omgående leverans 30 dagar netto

Ingen expeditionsavgift Moms & frakt tillkommer

Ort

Gatuadress/Box Post nr.

Ort

Stort tack för din beställning!

Profile for STUART REKLAM

Skolcopy katalog 2019