__MAIN_TEXT__

Page 1

Inga bekymmer!

Fjärrvärme Bekymmersfritt med gott samvete

www.hedemoraenergi.se


varför fjärrvärme? Fjärrvärmen luktar inte, låter inte och behöver i stort sett ingen tillsyn. Det är bekymmersfritt och tryggt att vara fjärrvärmekund, eftersom tekniken är okomplicerad och driftsäkerheten är hög.

Fördelar med fjärrvärme: • Billigare än olja och el • Kräver litet utrymme • Kräver ingen arbetsinsats • Toppas inte med el vid låga utetemperaturer

Fjärrvärmen bygger på den enkla idén att det är smartare att låta flera värmas av en gemensam värmekälla än att var och en håller sig med sin egen.

Eftersom vårt kraftvärmeverk är flexibelt och kan utnyttja olika bränslen beroende på pris och tillgång kommer prisnivån att förbli attraktiv i förhållande till andra uppvärmningsformer.


miljövänlig uppvärmning, hur fungerar det? Tack vare våra effektiva värmeverk i både Hedemora och Säter får du en säker värmekälla, skonsam mot både människor, djur, vatten och grönska som andas och lever i vår natur. Genom att vi nyttjar skogsavfall från trakten och andra lokala resurser tar fjärrvärmen till vara på lokal energi. Vi använder sedan värmen till skicka ut varmt

vatten i ledningar som bildar fjärrvärmenätet. Nätet finns runt om i hela Hedemora och leder in till villor, kontor, fabriker och andra fastigheter. I just din fastighet eller bostad installerar vi en fjärrvärmecentral som ansluts till ditt befintliga eller nya vattenburna värmesystem. När det värmt upp ditt system skickas det tillbaka till oss och värms upp på nytt, om och om igen.

Hur blir jag fjärrvärmekund? För att kunna bli fjärrvärmekund krävs att din fastighet befinner sig inom ett befintligt fjärrvärmenät. För att fastställa möjligheten till anslut-

ning av din fastighet är du välkommen att kontakta vår tekniska kundtjänst på tel. 0225–349 00 alt. via e-post kundtjanst@hedemoraenergi.se


stuart.pro I 2017

Anslut dig till fjärrvärme idag Att ansluta sig till fjärrvärmenätet har många fördelar både för närboende och fastighetsägaren själv. Bland argumenten finns bättre miljö

– lägre utsläpp, kretsloppsanpassat bränslesystem, lägre uppvärmningskostnad jämfört med el och olja och det frigör utrymmen i huset.

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för Sveriges fjärrvärmeföretag, som producerar och distribuerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Till organisationen är också ett 60-tal andra företag knutna, bland annat leverantörer och konsulter som är verksamma i fjärrvärmebranschen.

Hedemora Energi AB Box 33, 776 21, Hedemora Besöksadress: Ivarshyttevägen 2 0225-349 00

www.hedemoraenergi.se

Profile for STUART REKLAM

Folder om fjärrvärme 2017  

Folder om fjärrvärme 2017