Page 1

Strzelce Kraj., 05.11.2012r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W STRZELCACH KRAJ. OGÓŁEM ZAREJESTROWANI W DNIU 31.10. 2012r. Wyszczególnienie

Bezrobotni

Bezrobotni z prawem do zasiłku

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Miasto Dobiegniew

321

163

61

34

Gmina Dobiegniew

474

264

76

31

Gmina Zwierzyn

401

203

86

Gmina Stare Kurowo

315

176

Miasto Drezdenko

870

Gmina Drezdenko

Bezrobotni do 25 roku życia

Bezrobotni powyżej 50 roku życia

Długotrwale bezrobotni

Bezrobotni bez kwalifikacji zawod.

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

170

96

168

81

488

282

334

191

38

81

44

83

24

196

110

160

83

50

22

76

46

70

23

173

111

128

77

468

194

95

300

179

289

103

684

417

540

313

543

304

115

61

Miasto Strzelce Kraj.

761

424

175

100 285

156

349

137

779

468

620

354

Gmina Strzelce Kraj.

779

408

166

82

PUP RAZEM:

4464

2410

923

463

912

521

959

368

2320

1388

1782

1018

Wzrost (+) lub spadek (-) do poprzedniego miesiąca

-36

+1

-37

-25

+26

+14

-37

-19

+10

+20

-33

-4

Wzrost (+) lub spadek (-) do analogicznego okresu roku ubiegłego

+381

+153

+78

+19

+56

-6

+14

-27

+225

+156

+170

+64

sporz. mgr K. Antczak

Stan%20bezrobocia%20na%20koniec%20miesi%C4%85ca%20pazdziernik%202012201211211409  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/26abbebe-9e53-483a-9a85-656856c7aa89/Stan%20bezrobocia%20na%20koniec%20miesi%C4%85ca%20pazdzie...

Stan%20bezrobocia%20na%20koniec%20miesi%C4%85ca%20pazdziernik%202012201211211409  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/26abbebe-9e53-483a-9a85-656856c7aa89/Stan%20bezrobocia%20na%20koniec%20miesi%C4%85ca%20pazdzie...

Advertisement