Page 1

Strzelce Kraj., 04.09.2012r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W STRZELCACH KRAJ. OGÓŁEM ZAREJESTROWANI W DNIU 31.08. 2012r. Wyszczególnienie

Bezrobotni

Bezrobotni z prawem do zasiłku

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Miasto Dobiegniew

330

168

64

38

Gmina Dobiegniew

452

233

74

25

Gmina Zwierzyn

375

183

87

Gmina Stare Kurowo

324

185

Miasto Drezdenko

854

Gmina Drezdenko

Bezrobotni do 25 roku życia

Bezrobotni powyżej 50 roku życia

Długotrwale bezrobotni

Bezrobotni bez kwalifikacji zawod.

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

156

89

183

81

481

264

315

177

37

79

44

75

22

185

103

153

77

58

25

66

45

75

27

188

120

124

79

457

190

103

246

154

298

121

681

416

518

298

548

317

106

57

Miasto Strzelce Kraj.

816

448

213

123 280

154

402

164

798

473

650

375

Gmina Strzelce Kraj.

810

432

196

99

PUP RAZEM:

4509

2423

988

507

827

486

1033

415

2333

1376

1760

1006

Wzrost (+) lub spadek (-) do poprzedniego miesiąca

+33

+31

-26

-10

+12

+9

-4

-10

+30

+28

+22

+22

Wzrost (+) lub spadek (-) do analogicznego okresu roku ubiegłego

+447

+154

+127

+56

+20

-26

+51

-2

+229

+124

+188

+63

sporz. mgr K. Antczak

Stan%20bezrobocia%20na%20koniec%20miesi%C4%85ca%20sierpnia%202012201209260734  
Stan%20bezrobocia%20na%20koniec%20miesi%C4%85ca%20sierpnia%202012201209260734  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/1705c7fb-510f-4fba-8d5c-5c97acf86ebd/Stan%20bezrobocia%20na%20koniec%20miesi%C4%85ca%20sierpni...

Advertisement