Page 1

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. OGÓŁEM ZAREJESTROWANI W DNIU 28.02.2007 ROKU Wyszczególnienie Miasto Dobiegniew Gmina Dobiegniew Miasto Drezdenko Gmina Drezdenko Gmina Stare Kurowo Miasto Strzelce Kraj. Gmina Strzelce Kraj. Gmina Zwierzyn PUP - RAZEM Wzrost (+) lub spadek (-) do poprzedniego miesiąca Wzrost (+) lub spadek (-) do analogicznego okresu roku ubiegłego

Bezrobotni ogółem kobiet

Z prawem do zasiłku ogółem kobiet

382

193

65

32

515

286

69

19

1119

579

220

106

601

322

124

49

350

205

49

21

844

458

217

98

834

402

170

44

397

216

90

31

5042

2661

1004

400

- 115

- 91

- 28

- 18

- 1361

- 569

- 195

- 120


/Stan%20bezrobotny  
/Stan%20bezrobotny  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/7205f1c4-02ff-4c29-bb7a-c449fdc049f9/Stan%20bezrobotnych%20na%20koniec%20miesiaca%20luty%20200...

Advertisement