Page 1

Strzelce Kraj., 02.12.2011r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W STRZELCACH KRAJ. OGÓŁEM ZAREJESTROWANI W DNIU 30.11. 2011r. Wyszczególnienie

Bezrobotni

Bezrobotni z prawem do zasiłku

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Miasto Dobiegniew

355

172

60

27

Gmina Dobiegniew

467

249

74

28

Gmina Zwierzyn

326

181

64

Gmina Stare Kurowo

356

194

Miasto Drezdenko

852

Gmina Drezdenko

Bezrobotni do 25 roku życia

Bezrobotni powyżej 50 roku życia

Długotrwale bezrobotni

Bezrobotni bez kwalifikacji zawod.

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

180

101

200

79

489

273

344

195

34

72

48

61

21

168

97

125

72

56

33

88

54

64

24

188

105

135

77

469

190

110

284

165

313

136

654

405

494

274

539

289

120

62

Miasto Strzelce Kraj.

739

405

150

93 280

155

365

145

732

436

596

349

Gmina Strzelce Kraj.

721

393

156

63

PUP RAZEM:

4355

2352

870

450

904

523

1003

405

2231

1316

1694

967

Wzrost (+) lub spadek (-) do poprzedniego miesiąca

+122

+30

+13

+4

+45

+6

+14

-5

+42

+20

+35

-2

Wzrost (+) lub spadek (-) do analogicznego okresu roku ubiegłego

+188

+168

-117

-42

+21

+6

+63

+49

+239

+209

+262

+178

sporz. mgr K. Antczak

/Stan%20bezrobocia  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/8a01976f-6f39-4e8d-99ba-20c0a4866aff/Stan%20bezrobocia%20na%20koniec%20listopad%202011%20-%20g...

Advertisement