Page 1

Plan pracy KLUBU PRACY IV kwartał 2012r. CAZ – SK.5411.4.2012.M.Kap. I.

Lp.

Zajęcia aktywizacyjne:

Tematyka:

1.

Podstawowe usługi i formy aktywizacji zawodowej

2.

Podstawowe usługi i formy aktywizacji zawodowej

3.

Mój debiut na rynku pracy

4.

Podstawowe usługi i formy aktywizacji zawodowej

5.

Jak polubić komputer?

6.

Internet jako instrument w poszukiwaniu pracy

Termin: 02.10.2012 r. (zgłoszenia do 26.09.2012 r.)

04.10.2012 r. (zgłoszenia do 01.10.2012 r.)

09.10.2012 r. (zgłoszenia do 05.10.2012 r.)

11.10.2012 r. (zgłoszenia do 08.10.2012 r.)

16-18.10.2012 r. (zgłoszenia do 11.10.2012 r.)

19.10.2012 r. (zgłoszenia do 11.10.2012 r.)

Czas trwania:

Liczba uczestników:

4 godz. 09⁰⁰ – 13⁰⁰

12 osób

4 godz. 09⁰⁰ – 13⁰⁰

12 osób

4 godz. 09⁰⁰ – 13⁰⁰

12 osób

4 godz. 09⁰⁰ – 13⁰⁰

12 osób

12 godz. (3 dni) 09⁰⁰ – 13⁰⁰

4 osoby

4 godz. 09⁰⁰ – 13⁰⁰

4 osoby

Cel zajęć: Zapoznanie z prawami i obowiązkami osoby bezrobotnej, charakterystyka podstawowych usług rynku pracy oraz poszerzenie wiedzy na temat realizowanych przez PUP form aktywizacji zawodowej Zapoznanie z prawami i obowiązkami osoby bezrobotnej, charakterystyka podstawowych usług rynku pracy oraz poszerzenie wiedzy na temat realizowanych przez PUP form aktywizacji zawodowej Przygotowanie uczestników do samodzielnego poruszania się po rynku pracy, zdobycie wiedzy na temat lokalnego rynku pracy, zapoznanie z metodami poszukiwania pracy, poznanie ścieżek kształcenia oraz form zatrudnienia Zapoznanie z prawami i obowiązkami osoby bezrobotnej, charakterystyka podstawowych usług rynku pracy oraz poszerzenie wiedzy na temat realizowanych przez PUP form aktywizacji zawodowej Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie obsługi komputera, poznanie zasad sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz opracowanie własnego CV i listu motywacyjnego. Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakładaniu oraz użytkowaniu poczty elektronicznej e-mail Zapoznanie z działaniem internetu, nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakładaniu oraz użytkowaniu poczty elektronicznej e-mail, nabycie umiejętności poszukiwania ofert pracy za pomocą internetu

Miejsce szkolenia:

PUP Strzelce Kraj.

Filia Drezdenko

PUP Strzelce Kraj. Biuro Zamiejscowe Dobiegniew

Filia Drezdenko

Filia Drezdenko


7.

Jak polubić komputer?

8.

Internet jako instrument w poszukiwaniu pracy

9.

Mój debiut na rynku pracy

10.

Podstawowe usługi i formy aktywizacji zawodowej

11.

Rynek pracy i zachowania asertywne w poszukiwaniu pracy

II.

Lp. 1.

23-25.10.2012 r. (zgłoszenia do 19.10.2012 r.)

26.10.2012 r. (zgłoszenia do 19.10.2012 r.)

08.11.2012 r. (zgłoszenia do 05.11.2012 r.)

05.12.2012 r. (zgłoszenia do 03.12.2012 r.)

12.12.2012 r. (zgłoszenia do 07.12.2012 r.)

12 godz. (3 dni) 09⁰⁰ – 13⁰⁰

5 osób

4 godz. 09⁰⁰ – 13⁰⁰

5 osób

4 godz. 09⁰⁰ – 13⁰⁰

12 osób

4 godz. 09⁰⁰ – 13⁰⁰

12 osób

4 godz. 09⁰⁰ – 13⁰⁰

12 osób

Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie obsługi komputera, poznanie zasad sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz opracowanie własnego CV i listu motywacyjnego. Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakładaniu oraz użytkowaniu poczty elektronicznej e-mail Zapoznanie z działaniem internetu, nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakładaniu oraz użytkowaniu poczty elektronicznej e-mail, nabycie umiejętności poszukiwania ofert pracy za pomocą internetu Przygotowanie uczestników do samodzielnego poruszania się po rynku pracy, zdobycie wiedzy na temat lokalnego rynku pracy, zapoznanie z metodami poszukiwania pracy, poznanie ścieżek kształcenia oraz form zatrudnienia Zapoznanie z prawami i obowiązkami osoby bezrobotnej, charakterystyka podstawowych usług rynku pracy oraz poszerzenie wiedzy na temat realizowanych przez PUP form aktywizacji zawodowej Nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, poznanie praw asertywności oraz zasad ułatwiających poszukiwanie pracy, unikanie sytuacji nie niekomfortowych w procesie poszukiwania pracy

PUP Strzelce Kraj.

PUP Strzelce Kraj.

Filia Drezdenko

PUP Strzelce Kraj.

Filia Drezdenko

Szkolenie: „Klub Pracy – Szukam pracy”:

Tematyka:

Klub Pracy – Szukam pracy

Strzelce Kraj., 29.08.2012 r.

Czas trwania:

Termin:

Liczba chętnych osób:

80 godz. /15 dni/

(zgłoszenia do 31.10.2012 r.)

12-30.11.2012 r.

8 osób

Miejsce szkolenia:

PUP Strzelce Kraj.

Przygotował: Marek Kapiczak Lider klubu pracy – stażysta

Plan%20pracy%20KLUBU%20PRACY%20kw.IV%202012%20r.201208310952  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/989147f4-f0fe-4af0-ab6f-f4b275f20315/Plan%20pracy%20KLUBU%20PRACY%20kw.IV%202012%20r.201208310...