Page 1

Propozycje Działań w ramach OTK

załącznik nr 1

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie Wlkp., Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze Numer działania:

Nazwa instytucji podejmują cej działanie:

Ewentualni partnerzy działania:

Nazwa/ tytuł działania:

Termin realizacji:

Miejsce realizacji:

Krótki opis działania:

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za koordynację działania: (imię i nazwisko, tel., e-mail)

1.

Oddział Zamiejscowy WUP w Zielonej Górze – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie Wlkp.

Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp.

Warsztat „Moje predyspozycje zawodowe”

15.10.2012r.

Zespół Szkół Mechanicznych ul. Dąbrowskie go 32 w Gorzowie Wlkp.

Celem spotkania grupowego jest: - uświadomienie ważności decyzji dot. planowania kariery zawodowej - zwiększenie trafności podejmowanych decyzji edukacyjnych i zawodowych - określenie własnych predyspozycji zawodowych oraz odpowiadającej im grupy zawodów.

Anetta Sidorowicz 95 722 80 25 a.sidorowicz@wup.zgora.pl

Oddział Zamiejscowy WUP w Zielonej Górze – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Oddział Zamiejscowy Gorzów Wlkp.Zespół ds. Obsługi Rynku Pracy (asystent EURES).

Inicjatywa "Dzień Otwarty dla Twojej Kariery Zawodowej”

15.10.2012r.

CIiPKZ Gorzów Wlkp., ul.

Celem „Drzwi otwartych” jest: - promowanie doradztwa zawodowego dla każdego ucznia – osoby dorosłej - prezentowanie zawodu doradcy zawodowego -prezentacja usług gorzowskiego Centrum -możliwość skorzystania z poradnictwa indywidualnego – doradcy zawodowego/psychologa - możliwość skorzystania z testów

Anetta Sidorowicz 95 722 80 25 a.sidorowicz@wup.zgora.pl

2.

Kombatantów

34 (8 piętro, budynek Watrala)

Monika Pokropek 95 722 80 25 m.pokropek@wup.zgora.pl

Monika Pokropek 95 722 80 25 m.pokropek@wup.zgora.pl Sabina Francizkowska 95 724 04 84


Propozycje Działań w ramach OTK

załącznik nr 1

w Gorzowie Wlkp.

3.

4.

Oddział Zamiejscowy WUP w Zielonej Górze – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie Wlkp.

Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Fundacja Inicjatyw Społecznych "Dla Przyszłości", Państwowa Inspekcja Pracy, Powiatowy Urząd Pracy, Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, Stowarzyszenie „Człowiek w potrzebie” Wolontariat Gorzowski– instytucje z Gorzowa Wlkp.

Inicjatywa "Porady Ekspertów" – III edycja

Oddział

Fundacja Rozwoju

Warsztat dla

16.10.2012r. Godz. 9.00 – 15.00

CIiPKZ Gorzów Wlkp., ul. Kombatantów

34 (8 piętro, budynek Watrala)

18.10.2012r.

CIiPKZ

preferencji i zainteresowań zawodowych - informacja dotycząca pracy za granicą od pośrednika pracy – asystenta EURES - propagowanie idei ekonomii społecznej

s.franciszkowska@wup.zgora.pl Ariel Murmyło 95 724 04 84 a.murmylo@wup.zgora.pl

Celem inicjatywy „Porady Ekspertów” jest inspirowanie lokalnych działań na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego oraz promocja doradztwa zawodowego i zawodu doradcy zawodowego. Projekt „Porady ekspertów” stworzy możliwość skorzystania osobom w każdym wieku, znajdujących się na różnych etapach swojego życia edukacyjnego i zawodowego z porad specjalistów z różnych dziedzin – w jednym miejscu i w tym samym czasie. Podczas porad osoby zainteresowane uzyskają odpowiedzi na pytania, np.: - jak założyć własną firmę i zdobyć dotacje na ten cel? - jakie są twoje prawa jako pracownika? - jak uzyskać pomoc socjalną? - jak wybrać szkołę, zawód? - jak ukierunkować swoje dziecko do wyboru drogi kształcenia? - z jakich form pomocy może skorzystać osoba niepełnosprawna?

Elżbieta Rojszczak 95 722 46 61 e.rojszczak@wup.zgora.pl Anetta Sidorowicz 95 722 80 25 a.sidorowicz@wup.zgora.pl

Celem warsztatu jest:

Anetta Sidorowicz


Propozycje Działań w ramach OTK

5.

załącznik nr 1

Zamiejscowy WUP w Zielonej Górze – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie Wlkp

Systemu EdukacjiKrajowe Centrum Europass w Warszawie

doradców zawodowych i doradców szkolnych „Portfolio Europass: Twoje dokumenty – Twoja Przyszłość”

Oddział Zamiejscowy WUP w Zielonej Górze – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie Wlkp

Państwowa Inspekcja Pracy w Gorzowie Wlkp. Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.

„Świadomie podpisuję umowę o pracę”

Sporządziła: Anetta Sidorowicz

Gorzów Wlkp., ul. Kombatantów

34 (8 piętro, budynek Watrala

19.10.2012r.

CIiPKZ Gorzów Wlkp., ul. Kombatantów

34 (8 piętro, budynek Watrala)

- zapoznanie doradców zawodowych/szkolnych z narzędziem portfolio dokumentów EUROPASS - wskazanie zasad wypełniania i funkcjonowania dokumentów wchodzących w skład EUROPASS - wskazanie mocnych stron dokumentu - umożliwienie samodzielnego wypełnienia CV w formacie EUROPASS

95 722 80 25 a.sidorowicz@wup.zgora.pl

Celem spotkania informacyjnego grupowego jest: - aktualizacja i pogłębienie wiedzy z zakresu umów o pracę, ich treści, form zatrudnienia ze sposobami nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy - wskazanie wad i zalet poszczególnych umów o pracę - wskazanie uprawnień pracowniczych - uświadomienie różnic pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi - zwiększenie świadomości podczas podpisywania umowy o pracę

Anetta Sidorowicz 95 722 80 25 a.sidorowicz@wup.zgora.pl

OTK---szczego-owy-harmonogram-CIiPKZ-Gorzow-Wlkp-OTK%20-%20szczeg%C3%B3%C5%82owy%20harmonogram%20CIi  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/1690f31f-bdc4-4502-b6f6-0992ef790de9/OTK---szczego-owy-harmonogram-CIiPKZ-Gorzow-Wlkp-OTK%20-%...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you