Page 1

Strzelce Kraj., 04.10.2011r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W STRZELCACH KRAJ. OGÓŁEM ZAREJESTROWANI W DNIU 30.09. 2011r. Wyszczególnienie

Bezrobotni

Bezrobotni z prawem do zasiłku

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Miasto Dobiegniew

320

161

49

22

Gmina Dobiegniew

435

237

68

29

Gmina Zwierzyn

303

173

61

Gmina Stare Kurowo

330

183

Miasto Drezdenko

782

Gmina Drezdenko

Bezrobotni do 25 roku życia

Bezrobotni powyżej 50 roku życia

Długotrwale bezrobotni

Bezrobotni bez kwalifikacji zawod.

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

165

100

188

80

450

253

320

192

37

79

47

52

23

148

85

120

72

65

38

77

50

64

23

174

97

121

70

438

185

104

277

178

292

128

600

373

463

264

509

289

109

58

Miasto Strzelce Kraj.

711

401

160

100 258

152

349

141

723

424

588

356

Gmina Strzelce Kraj.

693

375

148

56

PUP RAZEM:

4083

2257

845

444

856

527

945

395

2095

1232

1612

954

Wzrost (+) lub spadek (-) do poprzedniego miesiąca

+21

-12

-16

-7

+49

+15

-37

-22

-9

-20

+40

+11

Wzrost (+) lub spadek (-) do analogicznego okresu roku ubiegłego

-47

+110

-155

-65

-2

+40

+13

+21

+157

+151

+204

+178

sporz. mgr K. Antczak

/Stan%20bezrobocia  
/Stan%20bezrobocia  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/df08b4b7-5992-4858-9b60-4f3d31cdf6ce/Stan%20bezrobocia%20na%20koniec%20wrze%C5%9Bnia%202011%20...

Advertisement