Page 1

Strzelce Kraj., 04.11.2011r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W STRZELCACH KRAJ. OGÓŁEM ZAREJESTROWANI W DNIU 31.10. 2011r. Bezrobotni

Wyszczególnienie

Bezrobotni z prawem do zasiłku

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Miasto Dobiegniew

348

173

59

27

Gmina Dobiegniew

453

247

70

28

Gmina Zwierzyn

327

183

59

Gmina Stare Kurowo

346

189

Miasto Drezdenko

807

Gmina Drezdenko

Bezrobotni do 25 roku życia

Bezrobotni powyżej 50 roku życia

Długotrwale bezrobotni

Bezrobotni bez kwalifikacji zawod.

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

173

100

193

81

483

270

332

197

32

72

45

62

23

169

98

132

79

65

38

78

48

64

23

180

100

130

75

454

185

108

272

169

309

137

633

395

465

261

529

291

115

56

Miasto Strzelce Kraj.

739

415

151

92 264

155

361

146

724

433

600

357

Gmina Strzelce Kraj.

684

370

153

65

PUP RAZEM:

4233

2322

857

446

859

517

989

410

2189

1296

1659

969

Wzrost (+) lub spadek (-) do poprzedniego miesiąca

+150

+65

+12

+2

+3

-10

+44

+15

+94

+64

+47

+15

Wzrost (+) lub spadek (-) do analogicznego okresu roku ubiegłego

+41

+125

-152

-68

-17

+7

+69

+46

+235

+205

+225

+172

sporz. inż. Emil Szurkawski

/Stan%20bezrobocia  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/5f97f1a2-091e-4a52-a64d-ef4e87424262/Stan%20bezrobocia%20na%20koniec%20października%202011%20-...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you