Page 1

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 8/11 Zarządu Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego w Strzelcach Kraj. z dnia 8 lutego 2011 roku

koordynacja bezpośrednia

koordynacja pośrednia

/Schemat%20organiz  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/29adbdf1-573e-41c8-b9ec-cb9d50e80542/Schemat%20organizacyjny%20Powiatowego%20Urz%C4%99du%20Pra...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you