Page 1

Strzelce Kraj., 03.01.2012r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W STRZELCACH KRAJ. OGÓŁEM ZAREJESTROWANI W DNIU 31.12. 2011r. Wyszczególnienie

Bezrobotni

Bezrobotni z prawem do zasiłku

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Miasto Dobiegniew

381

185

60

27

Gmina Dobiegniew

496

257

71

27

Gmina Zwierzyn

367

209

73

Gmina Stare Kurowo

374

205

Miasto Drezdenko

884

Gmina Drezdenko

Bezrobotni do 25 roku życia

Bezrobotni powyżej 50 roku życia

Długotrwale bezrobotni

Bezrobotni bez kwalifikacji zawod.

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

198

107

204

78

516

281

366

204

39

77

55

72

25

200

120

141

81

61

36

92

56

67

25

197

109

141

78

478

187

105

308

178

315

137

681

422

524

289

571

321

128

69

Miasto Strzelce Kraj.

768

420

170

100 299

163

399

158

778

467

636

362

Gmina Strzelce Kraj.

796

420

173

68

PUP RAZEM:

4637

2495

923

471

974

559

1057

423

2372

1399

1808

1014

Wzrost (+) lub spadek (-) do poprzedniego miesiąca

+282

+143

+53

+21

+70

+36

+54

+18

+141

+83

+114

+47

Wzrost (+) lub spadek (-) do analogicznego okresu roku ubiegłego

+282

+274

-105

-26

+65

+47

+23

+36

+246

+244

+329

+212

sporz. mgr K. Antczak

/Stan%20bezrobocia  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/bd3c161e-2c63-4a6c-952b-f3e82e3e1351/Stan%20bezrobocia%20na%20koniec%20grudzień%202011%20-%20g...

/Stan%20bezrobocia  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/bd3c161e-2c63-4a6c-952b-f3e82e3e1351/Stan%20bezrobocia%20na%20koniec%20grudzień%202011%20-%20g...

Advertisement