Page 7

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy

MPiPS – 01 Sprawozdanie o rynku pracy

Strzelce Krajeńskie

Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy

Numer identyfikacyjny REGON 01.10.2012- 31.10.2012 211027381

Dział 4. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA GRUPOWE, ZWOLNIENIA MONITOROWANE W miesiącu sprawozdawczym z sektora z sektora publicznego prywatnego zakłady osoby zakłady osoby

Wyszczególnienie 0

W końcu miesiąca sprawozdawczego z sektora z sektora publicznego prywatnego zakłady osoby zakłady osoby

1

2

3

4

5

6

7

8

01

0

0

0

0

1

1

0

0

Zwolnienia grupowe

02

0

0

0

0

X

X

X

X

Zwolnienia monitorowane

03

0

0

0

0

X

X

X

X

Zgłoszenia zwolnień grupowych

Strona 7

MPIPS%2001%20%20pa%C5%BAdziernik%202012201211211408  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/717873e2-ca4b-4140-89b2-67c759d73db6/MPIPS%2001%20%20pa%C5%BAdziernik%202012201211211408.pdf

Advertisement