Page 1

Warszawa, dn. 20.01.2008 r. Andrzej Kozłowski ul. Nowaka 1 m. 55 00-950 Warszawa tel. 555 555 555 e-mail: akozlowski@example.com

Sz. P. Jan Kowalski CV-raport S.A. ul. Internautów 12 00-950 Warszawa Szanowni Państwo, W odpowiedzi na Państwa ofertę pracy, zamieszczoną na stronie www.cv-raport.pl, chciałbym przedstawić swoją kandydaturę na stanowisko Kierowcy. Posiadam wieloletnie doświadczenie jako kierowca. Doskonale znam topografię całego kraju, a w szczególności Warmii i Mazur. Podczas pracy na stanowiskach związanych z handlem bardzo dobrze poznałem województwo warmińsko-mazurskie oraz główne drogi na terenie kraju. Moim niewątpliwym atutem jest także nieograniczona dyspozycyjność oraz silna motywacja do podjęcia pracy w Polsce, również w formie umowy zlecenia czy też innych umów cywilnoprawnych. Dzięki umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów i pogodnemu usposobieniu sprawdziłem się w swojej dotychczasowej pracy. Jestem przekonany, że sprostam wyzwaniu również na stanowisku proponowanym przez Państwa. Możliwość odbycia rozmowy kwalifikacyjnej byłaby dla mnie okazją do bliższego zaprezentowania mojej osoby i lepszego poznania Państwa firmy.

Z poważaniem, Andrzej Kozłowski Wzór pochodzi ze strony: www.cv-raport.pl

list_kierowca201004061420  
list_kierowca201004061420  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/b7b1687f-4e03-4317-8b17-f9eda83ed730/list_kierowca201004061420.doc

Advertisement