Page 1

Strzelce Kraj., 03.04.2012r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W STRZELCACH KRAJ. OGÓŁEM ZAREJESTROWANI W DNIU 31.03. 2012r. Wyszczególnienie

Bezrobotni

Bezrobotni z prawem do zasiłku

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Miasto Dobiegniew

389

191

75

34

Gmina Dobiegniew

496

253

74

27

Gmina Zwierzyn

385

201

88

Gmina Stare Kurowo

373

203

Miasto Drezdenko

988

Gmina Drezdenko

Bezrobotni do 25 roku życia

Bezrobotni powyżej 50 roku życia

Długotrwale bezrobotni

Bezrobotni bez kwalifikacji zawod.

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

193

106

211

84

512

280

356

202

42

79

48

74

22

188

111

148

75

66

33

94

58

72

25

200

121

137

77

504

183

104

333

177

314

131

750

442

608

319

625

337

123

71

Miasto Strzelce Kraj.

902

487

227

137 315

172

449

174

856

509

715

403

Gmina Strzelce Kraj.

894

462

210

101

PUP RAZEM:

5052

2638

1046

549

1014

561

1120

436

2506

1463

1964

1076

Wzrost (+) lub spadek (-) do poprzedniego miesiąca

-149

-88

-22

-22

-68

-41

-23

-13

-44

-20

-74

-32

Wzrost (+) lub spadek (-) do analogicznego okresu roku ubiegłego

+356

+221

+6

+28

+54

+31

+38

+16

+153

+148

+388

+237

sporz. mgr K. Antczak

Stan%20bezrobocia%20na%20koniec%20miesiąca%20marzec%202012201205091254  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/78e59469-72cc-4c1b-880e-c60c0786685e/Stan%20bezrobocia%20na%20koniec%20miesiąca%20marzec%20201...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you