Page 1

Strzelce Kraj., 03.02. 2009r.

OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: 31.01. 2009r. Wyszczególnienie

Bezrobotni

Bezrobotni powyżej 50 roku życia

Długotrwale bezrobotni

Bezrobotni z prawem do zasiłku

Bezrobotni do 25 roku życia

Bezrobotni bez kwalifikacji zawod.

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

178

82

186

73

445

246

355

183

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Miasto Dobiegniew

330

147

76

24

Gmina Dobiegniew

464

228

107

35

Gmina Zwierzyn

342

172

95

38

58

31

65

22

160

86

147

62

Gmina Stare Kurowo

333

178

72

29

77

48

78

26

149

99

143

72

Miasto Drezdenko

894

465

251

122

Gmina Drezdenko

573

312

160

75

327

180

320

125

645

393

560

296

Miasto Strzelce Kraj.

752

397

250

124

Gmina Strzelce Kraj.

735

369

240

105

339

186

323

127

593

355

594

305

4423

2268

1251

552

979

527

972

373

1992

1179

1799

918

PUP RAZEM: sporz. J.Pindrys

akcept.

Stan%20Bezrobocia%20na%20koniec%20miesiaca%20styczen%202009201202081503  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/bbcdb336-6f1f-4b0d-b5a3-ac23b2e33017/Stan%20Bezrobocia%20na%20koniec%20miesiaca%20styczen%2020...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you