Page 9

Spektrum

Ples Brezničanov 2010 Opäť sme sa stretli po roku už na 11. ročníku plesu Brezničanov, ktorý bol výsledkom snaženia a spolupráce Základnej školy, Materskej školy a Obecného úradu v Breznici. Hostí pri vstupe do kultúrneho domu privítali organizátorky plesu: riad. MŠ Ľubica

9

22. február 2010

nálade a skvelej atmosfére. Celé toto podujatie sa mohlo uskutočniť aj vďaka sponzorom, ktorí do tomboly venovali hodnotné ceny. LCD televízor, mikrovlnná rúra, gril, značkové športové potreby a  iné zaujímavé ceny prilákali všetkých účastníkov

Motorest Fulimex, Karol Brendza, PD Stropkov, JODO, Peter Gombita, Pizzeria Fiori Ľubomír Petruška, Drevmat Jozef Materňák, Fedor Maleš, Ekoprodukt Brusnica s.r.o., Kvetinárstvo Amaryllis, Šraga- Gajdoš, Kaderníctvo Martina Nábožná, Agro Vojtovce, PSS-Ing. Slavomíra Bazyľáková, Anton Vaško, Pem sport Peter Mihálik, Jana Gonosová, Milk Agro Breznica, Boel Miroslav Hrnčar, Kozmetický salón Slávka Smoligová, Mäso Eso Ján Varga, TO & Ma Stropkov, riaditeľky ZŠ a MŠ, Kníhkupectvo Hviezdoslav, Predajňa Saly Jaroslav Saloň.  -ov-

Karneval v Lomnom

Gonosová a poverená riad. ZŠ Mgr. Jana Gombitová. Úvodným slovom Ing. Slávky Bazyľákovej, poslankyne obecného úradu bol ples Brezničanov oficiálne otvorený. Manželia Draveckí, učitelia ZUŠ v  Stropkove, svojimi hudobnými vstupmi spríjemňovali priebeh plesu. Stretli sa tu samí príjemní ľudia, ktorí sa rozhodli na chvíľu zabudnúť na každodenné starosti a  problémy a  pri výbornej hudbe skupiny Prospekt a  dobrom jedle, o  ktoré sa postaral tím Dušana Malačinu, nič nechýbalo k dobrej

Nastal čas fašiangový, čas zábav, karnevalov a plesov. Aj my, žiaci ZŠ a MŠ v Lomnom, sme sa v tomto fašiangovom čase zabávali na karnevale. V  rytme hudby sa našim

aj tak vyhodnotila tie najoriginálnejšie masky. Po chutnom obede sme čakali na žrebovanie tomboly. Cien v tombole bolo veľa a netrpezlivo čakal, ktoré číslo z tomboly bude jeho.

rodičom, učiteľom, žiakom predviedli rôzne masky: perla, vianočný stromček, mačka, žehlička, rodinka upírov a pod. Porota mala neľahkú úlohu, ale

Perfektnou diskotékou sa náš karneval schýlil ku koncu. Tešíme sa na ďalší a dúfame, že bude ešte lepší ako tento. Žiaci ZŠ a MŠ Lomné

k zakúpeniu si tombolových lístkov. Hlavnú cenu tomboly – LCD televízor vyhrala Mgr. Gabriela Vašková z Breznice. Celý výťažok z plesu poputuje na školské potreby Materskej a Základnej školy v Breznici. Vrelá vďaka patrí týmto sponzorom: Dúha Prešov, Obec Breznica, Fulimex- Anton Ruda, Trio – Štefan Jakub, Dušan Malačina, Urbariát Breznica, Novoplyn Stropkov, Materňak Ladislav, Slavomír Brendza, Dušan Malačina, Hora Brez- poľovný revír, Dachcom s.r.o. Ján Dovičák,

Okienko

Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Stropkov

*************** Predaj povolení na rybolov na rok 2010 ***************

Fašiangový ples vo Vyšnej Olšave V sobotu 30.1.2010 sa vo Vyšnej Olšave uskutočnil fašiangový ples, ktorý je v našej obci už tradíciou. Ples zahájil krátkym príhovorom starosta obce p. Ján Olčák. Po slávnostnom prípitku sa začala samotná zábava, ktorá začala naberať na obrátkach už od samotného úvodu a pokračovala do skorých ranných hodín. Pre všetkých plesajúcich organizátori plesu pripravili bohatú tombolu. Po 24.00 hod sa začalo s losovaním, vyžrebovaný výherca si cenu sám vybral prepichnutim balónika, v ktorom bolo ukryté číslo tombolovej ceny. Výhercovia sa určite potešili z pekných cien, ako bol DVD prehrávač,

rýchlovarná kanvica, hriankovače, torta, smetný kôš a pod. Ako starosta obce sa chcem aj touto cestou poďakovať sponzorom nášho fašiangového plesu a to: Poslancovi PSK Ing. Bzdiľovi Milanovi, tiež sponzorom, ktorými boli Drustav, s.r.o. Svidník, Potraviny Juraj Kasarda Vyšná Olšava, Jozef Gula Stropkov, Kamenárstvo p. Fiľarský Stropkov, Piváreň Jozef Dráb Vyšná Olšava, Potraviny Vyšná Olšava, Poľnohospodárske družstvo Nižná Olšava, Ján Ilčisko Okrúhle, RIKI – Olčák Richard Vyšná Olšava, Obecný úrad Vyšná Olšava. -OcÚ-

Povolenia na rybolov na rok 2010 sa budú predávať na VN Stropkov (rybník Ondava) v termínoch: 24. 2. 2010 (streda) od 16.00 - do 17.00 hod. 27. 2. 2010 (sobota) od 9.00 - do 10.00 hod. Pri kúpe povolenia na rybolov je nutné mať pri sebe členskú legitimáciu a platný rybársky lístok. Bez týchto dokladov nebude žiadne povolenie vydané. Zároveň je nutné uhradiť všetky podlžnosti voči MO SRZ (pokuty za brigády, pokuty uložené v disciplinárnom konaní a pod.). Cenník povolení na rok 2010 je zverejnený na nástenke MO SRZ Stropkov alebo na stránke http://www.srzrada.sk Ďalšie termíny predaja povolení budú oznámené na nástenke MO SRZ Stropkov, prípadne v týždenníku SPEKTRUM.

*********** Výročná členská schôdza MO SRZ STROPKOV *********** Dňa 7. 3. 2010 (nedeľa) sa uskutoční Výročná členská schôdza MO SRZ, v programe ktorej sú aj voľby členov Výboru a Kontrolnej komisie na obdobie rokov 2010 – 2014. V tejto súvislosti vyzývame našich členov na čo najvyššiu účasť na členskej schôdzi a voľbách do orgánov MO SRZ. Pozvánka na schôdzu bude v predstihu doručená členom MO SRZ na adresu uvedenú pri vydávaní povolenia na lov rýb. Pozvánka bude zaslaná len členom so zaplateným členským v roku 2009. Rovnako bude pozvánka zverejnená na nástenke MO SRZ a v týždenníku SPEKTRUM. S pozdravom Petrov zdar

Výbor MO SRZ

Spektrum 08.2010  

Spektrum 08.2010

Spektrum 08.2010  

Spektrum 08.2010

Advertisement