Page 2

2

Editoriál

Slovensko zaplavila obrovská olympijská radosť. Biatlonistka Nasťa Kuzminová vybojovala pre našu krajinu historicky prvé zlato. Polemiky, či je naozaj slovenské, keďže Nasťa je Ruska, pokladám za smiešne. Na Slovensku žije, trénuje, Slovensko reprezentuje a od slova do slova odspievaná slovenská hymna pre olympijského víťaza je už len pomyselnou čerešničkou na torte. Čo je však oveľa dôležitejšie, Nastenka, ktorej športový príbeh tak trochu pripomína osud jej rozprávkovej menovkyne z Mrázika, nám všetkým dala aj cennú životnú lekciu. Na Slovensko prišla po tom, čo ju kvôli tehotenstvu ako neperspektívnu vyhodili z ruskej reprezentácie. Nevzdala sa a dôveru, ktorú do nej, už ako do matky malého Jeniseja vložil Slovenský zväz biatlonu, nesklamala. Naopak, všetkým, ktorí jej verili, sa odmenila tým najkrajším spôsobom - olympijským zlatom. Nezlomilo ju ani obrovské sklamanie po vyradení z ruskej reprezentácie, ani úraz krátko pred olympiádou. Nasťa zvíťazila napriek prvému nevydarenému výstrelu, ktorý by iného športovca psychicky zložil. Na pohľad skromná, krehká, usmievavá žena, vo vnútri osobnosť zocelená tvrdými životnými skúškami. Jej zlatý príbeh je príkladom obrovskej sily ľudského ducha. Ponaučenie, ktoré z neho plynie, je pre všetkých Slovákov rovnako cenným darom, ako samotné olympijské zlato. Vďaka Nastenka:-)

22. február 2010

Spektrum

Ruský veľvyslanec oceňoval odbojárov v mene ruského prezidenta A. Medvedeva V  malej zasadačke Obvodného úradu vo Svidníku sa uplynulý štvrtok uskutočnilo slávnostné

Michal Bartko. Vyzdvihol tradičné slovensko-ruské priateľstvo a poprial všetkým zúčastneným hlavne

zhromaždenie pri príležitosti odovzdávania jubilejných medailí prezidenta Ruskej federácie „65 rokov víťazstva vo veľkej vlasteneckej vojne 1941-1945.“ V úvode slávnostného zhromaždenia vystúpil prednosta Obvodného úradu vo Svidníku Milan Cocuľa, ktorý privítal najmä priamych účastníkov bojov v  II. svetovej vojne, hostí a  taktiež J. E. Alexandra Udaľcova, veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku. Prítomní boli plk. Alexander Jakunin, vojenský pridelenec Ruskej federácie na Slovensku a  Vladimír Štefko, honorárny konzul Ruskej federácie na Slovensku. Po príhovore podpredsedu Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo Svidníku Jána Uhríka vystúpil aj samotný ruský veľvyslanec Alexander Udaľcov. Vyzdvihol odvahu, statočnosť a bojovnosť priamych účastníkov bojov a  pristúpil k odovzdávaniu medailí. Ocenených bolo 27 priamych účastníkov bojov z okresov Svidník a  Stropkov v  pôsobnosti ObIastného výboru SZPB vo Svidníku. Po prevzatí medailí sa v  mene ocenených poďakoval Ján Jurčišin, veľmi pekné a  dojímavé bolo vystúpenie „kultúrnej úderky“ v podaní Anny Vaňkovej, Márie Labikovej a Miroslava Humeníka. V  závere predniesol slávnostný prípitok primátor mesta Svidník

P. Prokopovič v parlamente skončí Minulý týždeň rozhodlo prezídium opozičnej SDKÚ-DS o sedemnástich nominantoch na kandidátku do nadchádzajúcich parlamentných volieb. Ďalších kandidátov na poslancov nominovali regionálne zväzy strany. 27. februára sa v primárnych voľbách SDKÚ-DS rozhodne o definitívnej podobe straníckej kandidátky. Isté však je, že v  nasledujúcom volebnom období nezasadne do poslaneckých lavíc, bez ohľadu na volebný výsledok strany, bývalý minister dopravy Pavol Prokopovič. Prezídium ani prešovský regionálny

pevné zdravie. ObIastný výbor SZPB vo Svidníku sa chce týmto poďakovať všetkým sponzorom, ktorí prispeli k zdarnému priebehu slávnostného zhromaždenia v meste Svidník. Ocenenie - jubilejnú medailu prezidenta Ruskej federácie „65 rokov víťazstva vo veľkej vlasteneckej vojne 19411945“ získali: Michal Bartko, Vasiľ Čobirka, Michal Danko, Peter Derco, Michal Dziana, Peter Fecko, Andrej Hafič, Ján Jurčišin, Vasiľ Jurčišin, Ján Kniš, Andrej Paľa-Kočiščák, Ján Komišák, Michal Kriško, Karol Ladimirský, Ján Maťaš, Ján Mihok, Ján Mikula, Štefan Nemec, Štefan Paňko, Ján Popik, Vasiľ Račko, Juraj Škublík, Imrich Šramko, Ján Štefaník, Michal Trebišovský, Vasiľ Vašuta, Eliáš Želizňák. Dodajme, že niektorým z nich bolo ocenenie udelené in memoriam. Pavel Gaľ, Oblastný výbor SZPB vo Svidníku

zväz ho totiž do primárok nenominovali. Stropkov však s najväčšou pravdepodobnosťou bude mať vo farbách SDKÚ-DS v  parlamente zastúpenie. V „silnej“ štrnástke kandidátov prezídia zaujal siedmu pozíciu riaditeľ ústrednej kancelárie strany Stropkovčan Kamil Homoľa. O  dôveru delegátov sa v  primárkach bude uchádzať aj súčasný poslanec NR SR Jaroslav Ivančo zo Svidníka (nominant prezídia) a  z  jedenásteho miesta MZ Prešov vstupuje do primárok aj Jaroslav Prokopovič.  -np-

Spektrum 08.2010  

Spektrum 08.2010

Spektrum 08.2010  

Spektrum 08.2010

Advertisement