Page 1

s t r ø & gø r l ø s e K i r k e b l ad

Vi ønsk er alle e n glædeli g jul og et velsig net nytår

N umm e r 4 · 2013- 1 4 dec · jan · feb årgan g 13


Storm over Strø

Adresse Liste

Sognepræst: Eva Graff Mikkelsen. Strø Præstebolig, Strøvej 56, 3320 Skævinge. Tlf. 48 28 81 08 / 20 15 81 08. E-mail: emi@km.dk. Træffes dagligt undtagen mandag som er fridag. Det fælles Kirkekontor og Hillerød provsti: Tlf. 70 23 03 93

gørløse

Strø

Menighedsrådsformand Lise Skjøt-Pedersen Gørløseparken 48 3330 Gørløse Tlf. 48 27 87 07 Kirkeværge Søren Buus Hansen Tlf. 48 27 86 01 Kasserer Per Andersen

Menighedsrådsformand Ingelise Hansen Strøbjergvej 10B Sigerslevøster Frederikssund. Tlf. 48 28 40 96

Redaktion

af kirkebladet: Eva Mikkelsen (ansv. red.) Mette Holck Birthe Hansen Ingelise Hansen Hanne Pedersen

Kirkeværge Ann-Mari Sørensen Tlf. 48 28 92 50 Kasserer Svend Erik Pedersen

Kirkesanger Mona Bohn

Graver Inge Holm Eriksen Tlf. 29 24 40 68. Fridag mandag

Organist Henrik Silver Graver Poul R. Jensen Tlf. 21 27 47 48 Fridag mandag Kirkegårdskontor i Gørløse Tlf. 48 27 89 49

2

Høstgudstjeneste

Kirkesanger Karin Mortensen Organist Henrik Silver

Lone og Birthe i køkkenet ved spaghettigudstjeneste

Hjemmeside: www.stroekirke.dk og www.goerloesekirke.dk Webmaster: Eva Mikkelsen


Kalenderen Tre vintermøder i Strø Tirsdag den 3/12 kl. 14-16 holder vi julemøde i kapelsalen med julehistorie, julebingo, julesange og masser af julehygge. Tirsdag den 14/1 kl. 14-16 mødes vi i konfirmandstuen i præsteboligen, og her vil Henny og Birger de Gier fra Møllevænget fortælle og vise billeder fra deres rejse til USA og Canada sidste sommer, hvor de kørte rundt i autocamper i Rocky Mountains, British Columbia og Yellowstone National Park i en måned. Tirsdag den 18/2 kl. 14-16 – også i konfirmandstuen i præsteboligen - kommer sognepræst i Uvelse Anette Nybo Henriksen og fortæller om moderne kunst i danske kirker. De senere år har store kunstnere nærmest stået i kø for at få lov til at udsmykke vores kirker, og vi skal se billeder fra kirker rundt omkring i landet, der viser moderne kirkekunst fra Joachim Skovgaard og frem. Ved alle vintermøderne er der også tid til hygge og samvær, og der er kaffe og hjemmebag hver gang.

Syng sammen Den første mandag i hver måned mødes de sangglade i sognestuen kl. 19.30, og første gang i det nye år er den 6/1. Per Egholm sidder ved klaveret og kirkesanger Mona synger for. Alle er velkomne!

Tirsdagsklubben Tirsdagsklubben mødes i sognestuen hver tirsdag fra 14-16 til kortspil og anden hygge. Der er julefrokost i tirsdagsklubben den 10. december kl. 12. Derefter holder man juleferie indtil den 7. januar.

Kirkens sykreds 14. januar kl. 13 hos Karen Oksbjerg, 28. januar, 11. februar, 25. februar, 11. marts, 25. marts, 8. april, 22. april. Bortset fra første gang foregår det fra kl. 14-16 i mødelokalerne i Skævinge Præstegård.

Læsekredsen Se på hjemmesiden, hvad vi læser og hvornår vi mødes næste gang.

3


arrangementer Julekoncert i Strø Kirke med Drabantgarden Søndag den 15/12 kl. 16 er der julekoncert i Strø Kirke med Drabantgarden fra Hillerød. Det bliver en stemningsfuld og levende julekoncert med de festlige og farverige musikere, som vil blæse koncerten i gang fra kirketårnet. Alle er meget velkomne, og der serveres et glas vin i våbenhuset efter koncerten.

Filmaften i Sognestuen onsdag den 15/1 kl. 19 Vi skal se »The Straight Story«, en film af David Lynch fra 1999: Alvin Straight er 73 år, dårligt gående og med svigtende syn, men hans viljestyrke og værdighed er intakt. Da han hører, at hans bror Lyle ligger syg efter et hjerteslag, erkender Alvin, at 10 års kølig luft og mange hundrede kilometers afstand ikke længere skal skille dem ad. Han stiger op på sin plænetraktor, drejer ud på landevejen og tøffer af sted med 8 km/t. Det bliver en rejse på flere måneder igennem flere stater i det centrale USA. Der venter en suværen og ganske særlig filmoplevelse. Præsten indleder filmen, og så taler vi sammen om den, når vi har set den. Der serveres øl, vand og vin, frugt og chips, og alle er velkomne.

4

Salmemaraton II I forlængelse af successen med Salmemaraton planlægger vi foredrag om og af salmedigtere. Det første bliver onsdag den 26. februar kl. 19.30 i Ullerød Kirke med salmedigteren Hans Anker Jørgensen, som under overskriften: »At gøre gavn, som Gud det vil!« fortæller om arbejdet i salmeværkstedet, om den lutherske sociale etiks ak­ tualitet og krise – og om Halfdan Rasmussens, Astrid Lindgrens og Inger Christensens forholdt til kristendommen. Vi synger Grundtvigs »Morgenstund har guld i mund« og bl.a. »Du satte dig selv i de nederstes sted«, »Livet er en kostbar gave« og »Arabiske sandaler« af Hans Anker Jørgensen.

Sogneindsamling 2014 Søndag den 9. marts er dagen for den landsdækkende sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp. Igen i år vil vi også være med til at yde en aktiv indsats for at hjælpe mennesker i den yderste nød. Nærmere oplysninger følger senere, men hvis du kunne tænke dig at være med til at samle ind, så sæt allerede nu X i kalenderen.


særgudstjenester Syng julen ind i Gørløse Kirke den 22/12 - 4. s. i advent - kl. 14. Vi har så mange dejlige julesalmer, men vi får sjældent sunget ret mange af dem. Det råder vi bod på ved at bruge denne adventseftermiddag til en gudstjeneste, hvor vi først og fremmest synger julesalmer. Sådan kan man stemme sindet til jul – og måske bliver der mulighed for at ønske sin yndlings-julesalme.

Spaghettigudstjeneste i Gørløse Kirke Onsdag den 5. februar kl. 17.30. Vi begynder i kirken med en gudstjeneste for børn med fortælling, sang og leg, og derefter spiser vi aftensmad sammen i sognestuen. Alle er velkomne!

Aftengudstjenester Gudstjenester juleaften Børnegudstjeneste i Gørløse kl. 13.00 Julegudstjeneste i Gørløse kl. 14.30 Julegudstjeneste i Strø kl. 16.00

Aftengudstjenesten udnytter den særlige aftenstemning og bygges op af læsninger, refleksion, bøn, sang, musik og stilhed. Særligt for dem, der sætter pris på en stund for fordybelse, eftertanke og ro. Det er den 29/1 kl. 19.30 i Gørløse Kirke og den 19/2 kl. 19.30 i Strø Kirke.

Fastelavnsgudstjeneste Nytårsgudstjeneste i Strø Kirke 31/12 kl. 15.00 Vi indleder nytårsaften med en nytårsgudstjeneste med fokus på den dobbelthed af vemod og forventning, der præger sindet ved årsskiftet. Efter gudstjenesten er der kransekage og mousserende vin i våbenhuset, så vi kan ønske hinanden et glædeligt nytår, inden vi går hver til sit.

i Strø Kirke søndag den 2/3 kl. 10.30. Efter gudstjenesten, som er for både store og små, slår vi katten af tønden i præstens carport. Når konge og dronning er kronet, er der fastelavnsboller i konfirmandstuen. Og jo flere, der møder i flotte udklædninger, jo bedre!

5


Præstens sider Puritanismens genkomst Under den overskrift skrev sognepræst i Hellerup Christine Gjerris nedenstående indlæg i lokalavisen »Villabyerne«. Og jeg synes, at det er så vigtigt et indspark i vores tid, at jeg hermed tillader mig at bringe det i vores kirkeblad. Ganske vist skriver hun om sin sommerferie, men problematikken lader sig meget let overføre til den juletid, vi nu går ind i: »Fik du dyrket nok motion i din sommerferie? Sådan lød et spørgsmål i et blad, jeg faldt over forleden. Fik du dyrket nok motion i din sommerferie? Prøv lige at læg mærke til det lille ord ‘nok’. De kunne også have spurgt: Fik du spist nok spelt i din sommerferie? Gik du tidligt nok i seng hver aften? Fik du drukket nok saft af kogt kål, tofu og knuste hørfrø? Jamen, hvad er det for noget at spørge om. Nok i forhold til hvad? Ja, i forhold til hvad vi bør. Fik du motioneret nok?

Det er godt for samfundsøkonomien, hvis folk holder sig sunde. Derfor er der skabt en historie om, at det gode liv handler om begrænsning, kontrol og mådehold. Den historie er de fleste hoppet på. Derfor har vi fået en kultur præget af påbud og forbud, af løftede pegefingre og sammenknebne munde. Vi bør holde igen med sukker og chokolade og hvidt brød og alkohol. Det eneste, vi må fornøje os ubegrænset med, er vand og råkost. Vi skal løbe maraton og være jernmænd på tid. Og er I klar over, hvor enormt mange mennesker, der sidder rundt omkring i landet og bruger 15 minutter på at spise én rosin for at få det fulde udbytte af den? Vi får dårlig samvittighed, når vi kommer til at spise en flødebolle og forarges over den tykke, der tillader sig at spise en is på gaden. Og forbløffende mange væmmes ved mødre, der ammer deres spædbørn i det offentlige rum. Prøv lige at lægge mærke til, at synd har flyttet sig fra at være noget, man gjorde med underlivet, til at være noget, man putter i munden! »Nu skal vi rigtig synde!«siger vi til hinanden lørdag aften og kaster os lystent over et stykke kage på 2 x 2 cm med smadderdårlig samvittighed. Hvor latterligt. Vores tid og dens trends er simpelthen mere moraliserende end Victoriatidens puritanisme og er præget af kontrol, minimalisme og begrænsning. Det er da påfaldende, at den moderne storbyhipsters fuldskæg får

6


Hvem udstikker den rette kurs?

kun munden op for at fortælle andre, hvad de bør. Fik jeg så dyrket motion nok i min sommerferie? Tjah, jeg tør vædde en flødeskumskage (kan man overhovedet købe en flødeskumskage på vores lokale Baker Street?) på, at der sidder mindst én læser og tænker, at den præst hun burde have spist færre is og dyrket mere motion.

ham til at ligne en amish-mand fra et af verdens mest rigide livsfornægtende og overkontrollerede kristne samfund. Der er en enorm selvforherligelse på færde, og de, der er kontrollerede nok, render rundt og ligner Grauballemanden og peger fingre ad de af os, der mere ligner julemanden. Nydelse er erstattet af forsagelse. Så fik du dyrket nok motion i din sommerferie? Nok i forhold til hvad? Ja, i forhold til tidens moraliserende succesparameter. Men hvorfor spørges der ikke: Fik du danset nok i din sommerferie? Fik du set nok stjerneskud? Fik du sunget nok, leget nok, elsket nok? Fordi der kun kan svares nej til de spørgsmål. Det er jo fuldkommen uden for kontrol og målelighed, om man fik elsket nok og leet nok. Og det er simpelthen håbløst umoderne at være generøs og storladen og ukontrolleret, fordi det kan ikke puttes i statistikker og besparelserne, og udbyttet kan ikke måles.

Men det gjorde jeg ikke. Jeg dyrkede den motion, jeg havde lyst til. Brugte hjertet til at føle med og læberne til at kysse med. Jeg røg smøger, når mine børn ikke så det, og drak rødvin og spiste lakridspiber og var oppe til solopgang. Jeg fik også sagt nogle dumheder, jokket i spinaten, skældt ud på de forkerte og danset alt for lidt. Masser af sanselighed og nydelse. Helt igennem uperfekt. Og wauw, hvor er det skønt!« Så vidt Christine Gjerris. Godt brølet, løve! – siger jeg bare. Hun tilføjer i et PS, at mødre gerne må amme i Hellerup Kirke. Det må de også gerne i Strø og Gørløse kirker. Må I alle komme gennem juletiden og godt ind i det nye år med stor glæde og livslyst! Fik du danset nok?

Tidens moralisme er vor tids farisæisme, selvtilstrækkelighed. Vi peger fingre ad andre og kniber læberne sammen for at kontrollere, hvad der kommer ind, og lukker

7


nyt fra menighedsrådene Ny graver i Strø pr. 1. oktober Vi er glade for at kunne præsentere den nye graver i Strø: Det er Inge Holm Eriksen, som bor i Grimstrup. Hun og hendes mand har en masse he- Inge Holm Eriksen ste, fordi de kører med hestevogne bl.a. på Bakken og til bryllupper. Inge er 42 og mor til to næsten voksne børn, og hun stortrives efter eget udsagn med udendørsarbejde. Vi byder Inge hjertelig velkommen og glæder os meget til samarbejdet, som allerede er godt i gang.

Menighedsmøde i Gørløse søndag den 15. december kl. 12.00 i sognestuen Det årlige menighedsmøde er en mulighed for at høre, hvad menighedsrådet har foretaget sig i årets løb og hvilke planer, der er. Her kan menigheden komme med egne ideer til aktiviteter. Der serveres kaffe og Luciaboller.

Kommende menighedsrådsmøder Der henvises til sognenes hjemmeside.

Minikonfirmander Der begynder et nyt forløb for eleverne i 3. klasse på Gørløse Skole i det nye år, og der sendes invitationer ud efter nytår. Ring til præsten, hvis du vil vide mere.

HUSK – du kan søge om julehjælp Det kan godt være vanskeligt at få enderne til at nå sammen i julen, ikke mindst hvis man har børn og gerne vil kunne give dem det, vi alle mener hører med til julen. Bor du i Strø og Gørløse sogne er der mulighed for en håndsrækning, for vi har midler til at uddele julehjælp til trængende i vore sogne. Du skal bare henvende dig til præsten på tlf. 48 28 81 08, hvis du ønsker lidt ekstra at gøre godt med til jul. Det er fuldstændig anonymt – kun præsten ved, hvem der modtager julehjælp. Midlerne til julehjælpen er indsamlet i vores kirker.

8


månedens digt

den nat af alle nætter Den nat af alle nætter hvor himlens lys blev tændt og tusindvis af engle blev ud af himlen sendt. De svævede til jorden og sang i vilden sky om Jesus, verdens frelser om fred i land og by. De sang om håb og glæde som nu blev plantet ud i hvert et menneskehjerte af kærlighed, af Gud. De sang om Jesusbarnet om tiden, der blev vendt den nat af alle nætter hvor himlens lys blev tændt. Det tændtes over stalden hvor Jesusbarnet lå og folk kom hen og priste et barn på halm og strå. Der lå han, kongesønnen vor frelser, Gud og mand, han lyste op i skæret fra himmelbuens rand. Han er det lys, der brænder. han stækker mørkets magt, og tænder håb og glæde i kærlighedens dragt. Vi synger om vor frelser, om tiden der blev vendt. Den nat af alle nætter hvor himlens lys blev tændt. Tekst: Henning Toft Bro 1999 Musik: Helge Engelbrecht 1999

9


1.

børne-julesiden Hvem får mandlen? Ib

BO

3.

10

4

EA

2.

Hvor mange 4-taller er der på juletræet?

4 2 3

3

1 5

4

4 5 3 5 2 4 1 2 3 1 5 4 2 4 5 3 5 2 1 2 4 3 4 3 1

AN

Find juleting på siden - ordene gemmer sig vandret og lodret:

Vinder af konkurrencen i sidste nummer: Amalie Klarlund (13 år), Gørløse. Tillykke!

2


Kirkelige handlinger

Løsninger 1. Mandlen får: ��������������������������� 2. Hvor mange 4-taller er der på juletræet? ____________________________ 3. Hvilken juleting er der ikke billede af? ____________________________

Navn:����������������������� Adresse:��������������������� ____________________________ Tlf:�������������������������

Døbte • • • • • • •

Patrik Balasiu Andersen, Gørløse Mads Westh Bernburg, Gørløse Massimo Krone Bonfiglio, Gørløse Storm Fiilsøe Filsøgaard, Strø Nikoline Braae Behrensdorff, Gørløse Lilly Wilhelmine Gerding, Gørløse Ida Silje Andersen, Gørløse

Viede • L ena og Ole Elvers Munnicke, Gørløse • Christina og Henrik Martin Tirsdal, Gørløse • Sabina og Niels Pedersen, Strø • Helle og Carsten Schultze Hansen, Strø • Susie og Kenneth Slott Borchersen Madsen, Strø

Begravede og bisatte • Jan Peter Stæhr, Gørløse • Alice Agerholm Laustsen, tidl. Maglekær • Børge Nielsen, Gørløse

Alder:�����������������������

Læg løsningen i postkassen ved sognestuen i Gørløse eller ved præsteboligen i Strø inden 1. februar - der vil blive trukket en vinder blandt de rigtige løsninger.

Deadline for næste nummer af kirkebladet er 28/1. Indlæg sendes / mailes til sognepræsten.

11


600

Gudstjenester Dag

Kirkeåret

StrØ

Gørløse

december  8. 2. s. i advent 15.

3. s. i advent

10.30

22.

4. s. i advent

10.30

14.00 Syng julen ind

24.

Juleaften

16.00

13.00 Børnegudstjeneste 14.30 10.30

25.

Juledag

26.

2. juledag

29.

Julesøndag

31.

Nytårsaftensdag

januar  1.

Nytårsdag

 5.

Helligtrekongers søndag

12.

1. s. e. H3K

19.

2. s. e. H3K

26.

3. s. e. H3K

29.

Onsdag aften

Februar  2. 4. s. e. H3K  5.

Onsdag aften

 9.

Sidste s. e. H3K

16.

Septuagesima

19.

Onsdag aften

23.

Seksagesima

marts  2.

Fastelavn

 9.

1. s. i fasten

10.30 10.30 15.00 Nytårsgudstjeneste

10.30 10.30

19.30 Aftengudstjeneste 10.30 17.30 Spaghettigudstj. 9.00

10.30

19.30 Aftengudstjeneste 10.30 10.30 Familiegudstj. 10.30

Hvor intet andet er anført, er gudstjenesten ved Eva Mikkelsen

Kirkebilen Ønskes befordring til gudstje­neste, Gudstjenester på Bauneparken kl. 10.30   5. december Michael Thomsen 24. december Michael Thomsen

12

  9. januar Eva Mikkelsen 23. januar Michael Thomsen

  6. februar Eva Mikkelsen 20. februar Michael Thomsen   6. marts Eva Mikkelsen

Team Lynderup · 97 17 34 08

kontaktes sognepræsten dagen inden gudstjenesten.

Kirkeblad nr. 4 2013  
Kirkeblad nr. 4 2013  
Advertisement