Page 1

2

Klankbordgroep binnenstad Arnhem opgericht

11

7

De huurovereenkomst in faillissement: de hoofdlijnen

Waarom laat u zoveel btw ‘verdampen’?

23

19

Dynamis Taxaties Nederland 75 taxateurs met één missie

Industriepark Kleefse Waard zoekt innovatieve bedrijven

EDITIE REGIO ARNHEM nr. 5 - oktober 2012

10 zalen, 1.760 stoelen

Bouw stationshal gestart

Arnhem Centraal op stoom!

Mega bioscoop in Arnhem

ARNHEM - Met de nieuwe perronkappen en de perrontunnel heeft station Arnhem Centraal al een metamorfose ondergaan. ARNHEM – Pathé Bioscopen heeft met

Inmiddels is ook gestart met de

de gemeente Arnhem een contract

daadwerkelijke realisatie van de

ondertekend voor de bouw van een

stationshal, die naar verwachting

nieuwe bioscoop tussen het Centraal

in maart 2014 open zal gaan voor

Station en het centrum van Arnhem.

de reizigers. De nieuwe stations-

De bioscoop krijgt tien zalen en 1.760

hal verbindt dan de perrons, het

stoelen. De bioscoop wordt ontwik-

busstation, de parkeergarage en

keld door Epicurus in opdracht van Pathé en vormt de bovenverdieping

de fietsenstalling met elkaar.

van een nieuw te ontwikkelen straat met commerciële voorzieningen en/

De stationshal krijgt de opvallende

of horeca. Ook tussen de bioscoop en

vorm die door architect Ben van Berkel

de toekomstige Openbaar Vervoer Ter-

is bedacht; glooiende lijnen, een hoge

minal komt een verbindingsstrip met

glazen pui en een golvend dak. Het

commerciële voorzieningen. Als alles

hoogste niveau van de hal sluit aan op

mee zit opent de bioscoop begin 2015

het plein voor de Park- en Rijntoren.

haar deuren.

Nieuw plan Centraal Oost De Gemeente Arnhem anticipeert op de marktontwikkelingen door te komen

grootschalige kantoren in de toe-

megabioscoop in combinatie met win-

functies wordt nog gezocht naar een

met een nieuw plan voor Arnhem

komstige Oude Stationsstraat, wordt

kels, horeca, kleinschalige kantoren,

exploitant of ontwikkelaar.

Centraal Oost. In plaats van te kiezen

in het onlangs vastgestelde steden-

ontmoetingsplekken en mogelijk een

voor de geplande appartementen en

bouwkundig plan gekozen voor een

hotel en congreszalen. Voor een aantal

Velperboest succesvol

Velperweg full of life

Sprekende Cijfers Bedrijfsruimtemarkten 2012 Aanbodcijfer stijgt minder sterk, transactievolume neemt toe

aanbod in de Dynamis regio’s bedraagt op 1 juli 2012 bijna

In de rapportage “Sprekende Cijfers Bedrijfsruimte” wordt

4.9 miljoen vierkante meter. In de periode 1 juli 2011 tot 1

duidelijk dat de bedrijfsruimtemarkt het afgelopen jaar een

juli 2012 is het transactievolume toegenomen tot 1,6 miljoen

stabiel beeld vertoond. Het aanbodcijfer is het afgelopen

vierkante meter bedrijfsruimte, een stijging van 23%. Het

jaar met 5% minder gestegen dan eerdere jaren. Het totale

complete rapport kunt u downloaden op www.stmakelaars.nl

ARNHEM - Tijdens een druk bezochte bijeenkomst is door het [A]- platform, het collectief van architectenbureau`s

Team Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars Arnhem

in de regio Arnhem, een plan gepresenteerd voor een transformatie van de Velperweg. Het plan omvat voorstellen voor verbeteringen van duurzaamheid en belevingswaarde van zowel de bebouwing als openbare ruimte. Aanvullend op de bestaande functies kan door het aantrekken van nieuwe, met name zorg gerelateerde, organisaties de multifunctionele allure worden versterkt. Na een korte reactie van Wethou-

Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars

Chris Lanting

Anouk van Baal

Alwin Rijpstra

Annemieke Zijerveld

Jacco Vogelaar

der Ruimtelijke Ordening, Margreet van

026 - 355 21 00

06-30 40 43 80

026 – 355 21 00

06 – 10 47 03 88

026 – 355 21 00

06 – 53 26 70 58

Gastel, werd vervolgens een levendige

bedrijfsmakelaars@s-t.nl

lanting@s-t.nl

vanbaal@s-t.nl

rijpstra@s-t.nl

zijerveld@s-t.nl

vogelaar@s-t.nl

discussie gevoerd over de plannen.

Colofon • Vastgoedcourant Oost is een initiatief van de Dynamis partners Oost-Nederland: Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars, Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars, Bramer Bedrijfsmakelaars en Rodenburg Bedrijfsmakelaars, Arnhem Tel. 026 - 355 21 00, E-mail: bedrijfsmakelaars@s-t.nl, Nijmegen Tel. 024 - 365 10 10, E-mail: info@s-t.nl, website: www.stmakelaars.nl • Oplage: 50.000 exemplaren • Verschijning: Twee maal per jaar • Redactie: Sjoerd Roelofs en Jacco Vogelaar (Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars) • Realisatie: Performis Media, Postbus 2396, 5202 CJ ‘s-Hertogenbosch, Tel. 073 6895889, www.performis.nl • Druk: Wegener NieuwsDruk West • Vormgeving: Performis Media • Copyright: Overname uit de inhoud van deze uitgave is alleen mogelijk met toestemming van Vastgoedcourant Oost. Het ongevraagd toesturen van fotomateriaal en diamateriaal geschiedt op eigen risico. • Aansprakelijkheid: Hoewel deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, zijn Vastgoedcourant Oost en Performis niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. Performis en Vastgoedcourant Oost zijn niet verantwoordelijk voor handelingen van derden, welke mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave.

COURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOED


Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars

nr. 5 - oktober 2012

“Energy Club” op Arnhems Buiten maakt vliegende start

Met Wazzup, Greenspread en Watt connects reeds 70% verhuurd ARNHEM - Op 5 oktober heeft wethouder Margreet van Gastel van de gemeente Arnhem de “Energy Club” op Businesspark Arnhems Buiten officieel geopend. De Energy Club is een open werkomgeving waar vooral kleine en middelgrote organisaties uit de energiesector elkaar ontmoeten, (samen)werken en vergaderen. De Energy Club start met 65 werkplekken, maar heeft de ambitie om binnen twee jaar Klankbordgroep winkels. Paul van Hoof (Gemeente Arnhem), Ingrid Noorman (SBA), Paul van Rooy(Engelsing beleggingen), Han Overkamp (SBA), Chris Lanting (Strijbosch Thunnissen Winkelmakelaars). Voor : Guus Haenen (Gemeente Arnhem) en Jos Wegdam (CCA). Foto Gerard Burgers

naar 200 werkplekken te groeien. Het concept slaat aan en inmiddels zijn de eerste gebruikers er al aan het werk, waaronder Wazzup. Wazzup heeft gekozen voor de Energy

Klankbordgroep binnenstad Arnhem opgericht

Club omdat zij een innovatieve werkomgeving voor een jong en energiek bedrijf zochten, waar flexibiliteit voorop staat,

ARNHEM – Arnhem wil zich verder profileren als een aantrekkelijke en dynamische winkelstad. Om

groei mogelijk is en waar werknemers

deze ambitie waar te maken is onlangs op initiatief van de Gemeente Arnhem, Binnenstadsmanage-

een plezierige werkomgeving met veel

ment en de ondernemersvereniging CCA een klanbordgroep opgericht.

faciliteiten wordt geboden. Strijbosch Thunnissen

heeft

De nieuwe Arnhemse Klankbordgroep Vastgoed brengt actief informatie, mensen, expertise en actuele

namens de verhuurder als makelaar

Bedrijfsmakelaars

vraagstukken rond het vastgoed in de Arnhemse binnenstad bij elkaar. Het belangrijkste doel dat de

opgetreden. Voor meer informatie over

groep nastreeft, is krachtenbundeling om van daaruit antwoorden te kunnen geven op de huidige situ-

de “Energy Club” neem contact op met

atie op de vastgoedmarkt. Aanjagen van nieuwe initiatieven bijvoorbeeld, ontsluiten van netwerken,

Alwin Rijpstra, rijpstra@s-t.nl of 06-10 47

vormen van visie als (binnen)stad op de totale opgave en ontwikkelingen, fungeren als gesprekspartner

03 88

voor geïnteresseerde partijen en individuele ondernemers, etc.

Enkele recente transacties

Jansbinnensingel 26 te Arnhem

Bakkerstraat 12 te Arnhem

Utrechtseweg 310 te Arnhem

Sonsbeekweg 4 te Arnhem

Kronenburgsingel 505-515 te Arnhem

Utrechtseweg 159 te Arnhem

Innovatie 3 te Duiven

Walstraat 12 te Arnhem

Sweerts de Landasstraat 50 te Arnhem

Rijnstraat 12 te Arnhem

H. Freezerstraat 3 te Arnhem

Weerdjesstraat 69 te Arnhem

Handelstraat 25 te Huissen

De Overmaat 33 te Arnhem

Marketing 21 te Duiven

Westervoortsedijk 73 te Arnhem

Walstraat 14 te Arnhem

Het Vergun 1-3 te Westervoort

Emmastraat 27 te Velp

Stationsweg 46 te Oosterbeek

Van Oldenbarneveldtstraat 90-92 te Arnhem

Zijpendaalseweg 6 te Arnhem

IJsselburcht 4 te Arnhem

Buskesdries 3 te Andelst

Eilandplein 506-508 te Duiven

2

COURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOED


nr. 5 - oktober 2012

Bedrijfsruimten Regio Apeldoorn/Deventer

TE HUUR

TE HUUR

Deventerstraat 17A t/m 23B te Apeldoorn • Te huur op een zeer markant punt in het stadscentrum gelegen moderne kantoorruimte. • De kantoorruimtes zijn gelegen op verschillende verdiepingen en maken onderdeel uit van het kantoorverzamelgebouw 'Centre Point'. • In het pand is circa 2.746 m² beschikbaar: • Beg.grond (17A): circa 155 m² • Beg.grond (19A): circa 407 m² • 1e Verdieping (17B): circa 250 m² • 2e Verdieping (21A): irca 488 m² • 3e Verdieping (21B): circa 488 m²

Tweelingenlaan 99 te Apeldoorn • Kantoorruimte met een totale oppervlakte van ca. 201 m² gelegen op het bedrijventerrein Apeldoorn Noord en nabij afslag rijksweg A50. • Totaal ca. 201 m² verdeeld over 3 representatieve units van 92 m², 50 m² en 59 m² (combinatie bespreekbaar) op de 1e verdieping van een kleinschalig kantoorgebouw. • Unit 1: circa 92 m² kantoorruimte, € 935,- per maand, exclusief BTW, inclusief 3 p.p. • Unit 2: circa 59 m² kantoorruimte, € 630,- per maand, exclusief BTW, inclusief 2 p.p.

• • • •

4e Verdieping (23A): circa 488 m² 5e Verdieping (23B): circa 488 m² In units vanaf 69 m². Oplevering o.a. v.v.: systeemplafond met verlichtingsarmaturen, scheidingswanden, toiletten, pantry, topkoeling, liftinstallatie. • Parkeren in ondergelegen parkeerkelder.

Huurprijs: € 115,- per m² per jaar, excl. BTW

TE HUUR

Huurprijs: vanaf € 530,- per maand, excl. BTW.

TE HUUR

TE HUUR

Floralaan 50 te Apeldoorn

Wilmersdorf 4-6 te Apeldoorn

Wilmersdorf 44C te Apeldoorn

• Modern half vrijstaand woonhuis met bedrijfsruimte gelegen nabij het centrum van Apeldoorn. • De bedrijfsruimte heeft een oppervlakte van circa 180 m² en is voorzien van twee overheaddeuren waarvan één met loopdeur. • Het buitenterrein is voorzien van een sierhek welke ruimte biedt voor diverse en voldoende parkeergelegenheid. • Ideale plek voor combinatie van wonen en werken.

• Bedrijfshal met kantoor en parkeerterrein, gelegen op Kuipersveld nabij Rijksweg A1. • Oppervlakte: bedrijfshal 600 m² en kantoor 180 m² verdeeld over beg. grond en de 1e verdieping. • De bedrijfsruimte is o.a. v.v. 2 overheaddeuren, vrije hoogte van circa 5,10 m. • Kantoorruimte is o.a. voorzien van airco, systeemplafonds met verlichting, dubbele toiletgroep en dubbele pantry.

• Modern bedrijfsobject bestaande uit bedrijfsruimte met kantoor gelegen op perfecte locatie aan de Wilmersdorf te Apeldoorn, nabij A1. Het object is v.v. van ruime parkeergelegenheid. • Totale oppervlakte bedraagt 974 m², t.w.: • bedrijfsruimte circa 732 m² • kantoorruimte begane grond circa 124 m² • kantoorruimte 1e verdieping circa 170 m²

Huurprijs: € 2.300,- per maand, excl. BTW

Huurprijs: € 43.000,- per jaar, excl. BTW

TE HUUR

• Unit 3: circa 50 m² kantoorruimte, € 530,- per maand, exclusief BTW, inclusief 2 p.p. • Unit 2 en 3 kunnen worden gecombineerd, waardoor er een oppervlakte ontstaat van 109 m². • De units zijn o.a. v.v.: systeemplafond met verlichting, kabelgoten, airco, luxaflex, screens, verwarming, vloerbedekking.

• Opleveringsniveau o.a. v.v.: monoliet afgewerkte, gevlinderde betonvloer, heaters (gasgestookt), vloerbelasting circa 2.000 kg/m², elektrisch bedienbare overheaddeur, vrije hoogte ca. 6 m., krachtstroomaansluitingen, persluchtinstallatie, douches, airconditioning, kabelgoten, etc.

Huurprijs: € 68.000,- per jaar, excl. BTW

TE HUUR

TE HUUR

De Kei, Wezenland 582 te Deventer

Hamburgweg 16 te Deventer

Harderwijkerstraat 9-19 te Deventer

• Wijkvoorzieningencentrum De Kei is een representatief multifunctioneel complex en hét centrum voor kinderen van 0-13 jaar en hun ouders. • Voor verhuur is op de begane grond ca. 355 m² en 1e verdieping 720 m² beschikbaar. • Verhuur in units vanaf 150 m². • De ruimten worden opgeleverd met o.a. toilet, pantry, plafondafwerking met basisverlichting, aansluiting nutsvoorziening en cv.

• Modern bedrijfsgebouw (bouwjaar 2008) met bestraat buitenterrein en p.p. • De bedrijfsruimte van ca. 960 m² is o.a. v.v. 1 overheaddeur, 2 loopkranen (3,5 tons) , heaters en een vrije hoogte van ca. 8 m. • De kantoorruimten van 360 m² zijn modern afgewerkt. • In overleg met verhuurder is gebruik/huur van kantoormeubilair, telefooncentrale met telefoons en computers mogelijk.

Huurprijs € 75,- per m² per jaar, excl. BTW

Huurprijs Bedrijfsruimte € 45,Kantoorruimte € 85,- per m² per jaar, excl. BTW

• Bedrijfscomplex bestaande uit 8 gelijke units gelegen aan de Harderwijkerstraat 9-19 te Deventer. • Het bedrijventerrein "Bergweide" ligt op slechts 2 autominuten van de op- en afrit van de Rijksweg A1 en binnen 8 minuten van het centrum van Deventer en NS-station. • Voor verhuur zijn een zestal units beschikbaar welke onderling gekoppeld kunnen worden. • Het betreft in totaal ca. 4.800 m² bedrijfsruimte en ca. 450 m² kantoorruimte. • De units hebben de navolgende indeling:

• Op de BG bevindt zich ca. 766 m² bedrijfshal met een hoogte van ca. 6,5 m, v.v. 2 overheaddeuren, lichtstraat, heater en krachtstroom. • De kantoorruimte is verdeeld over de BG en 1e verdieping en is v.v. pantry, toilet, cv en systeemplafond met verlichtingsarmaturen.

Huurprijs vanaf € 39.500,- per jaar, excl. BTW

www.rodenburg.nl 055 - 5 268 268 / 0570 - 68 68 68

Bedrijfsmakelaars 3

COURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOED


nr. 5 - oktober 2012

Bedrijfsruimten/Kantooruimten Regio Apeldoorn/Deventer

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

Vooraankondiging veiling! Kamperstraat 11, 13, 15 en 17 en Nijmegensestraat 10 te Deventer

Maagdenburgstraat 38 te Deventer

• Meerdere aaneengeschakelde gebouwen, bestaande uit bedrijfs-/productieruimten, vries- en koelcellen, bedrijfswoning, kantoorruimten, onder- en bijgelegen grond, erf, tuin en verdere aanhorigheden. • Totale opp. ca. 6.000 m². • Voldoende parkeermogelijkheden op eigen terrein en vóór het object. • De locatie is gelegen op Bergweide, op steenworp afstand van het "Hanzetrace".

• Representatief bedrijfscomplex met hoogwaardig afwerkingsniveau gelegen op het goed bereikbare handelspark "De Weteringen" te Deventer. • De bedrijfsruimte ter grootte van ca. 765 m² is voorzien van heaters, glad afgewerkte betonvloer, verlichtingsarmaturen, 2 overheaddeuren en een vrije hoogte van 7,5 m. • De kantoorruimte ter grootte van ca. 285 m² is verdeeld over de b.g. en 1e verdieping.

Nieuwe Markt 4 te Deventer • De kantoorruimte is functioneel en sfeervol ingericht en bestaat uit verschillende kantoorvertrekken, toiletgroepen, magazijnruimte en kantine. • Het kantoor is v.v. systeemplafonds met verlichtingsarmaturen, scheidingswanden, vloerbedekking, cv en verblijfruimte met pantry. • Het bedrijfscomplex beschikt over voldoende parkeermogelijkheden op eigen terrein. • Aanvaarding in overleg.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen!

Huurprijs op aanvraag

TE HUUR

Koop behoort tot de mogelijkheden!

TE KOOP

• Horecaruimte op prachtige hoeklocatie in het fraaie monumentale centrum. • Totale opp. ca. 120 m². • Mogelijkheid tot plaatsen van terras van ca. 30 m² (terrasvergunning vereist). • Tapinstallatie en koelapparatuur in bruikleen bij Brand Bierbrouwerij. • Voor overige aanwezige inventaris, inbouwpakket en technische installaties wordt een symbolische overnamesom gehanteerd.

Huurprijs € 1.875,- per maand, excl. BTW

TE HUUR

TE HUUR

Verkocht

Staverenstraat 13A te Deventer

Raalterweg 65 te Wesepe

De Stoven 21 te Zutphen

Zweedsestraat te Zutphen

• Distributiecentrum bestaande uit bedrijfs- en kantoorruimten, totaal ca. 4.534 m². • De magazijnruimte is voorzien van opslag- en transportvoorzieningen w.o. palletstellingen en hoogbouwkranen. • Opleveringsniveau: in huidige staat, vrij van huur en gebruik, leeg en ontruimd, m.u.v. de opslag- en transportmogelijkheden (indien overeengekomen). • Op eigen terrein voldoende parkeermogelijkheden.

• Op goede zichtlocatie gelegen vrijstaand bedrijfspand met bovenwoning aan doorgaande weg (voorheen N348) te Wesepe. • De vigerende bestemming van de locatie is "Bedrijf", welke gewijzigd kan worden naar een volledige woonbestemming. • De BG is voorzien van 80 m² kantoor/showroom en ca. 190 m² bedrijfsruimte. • T.p.v. de 1e verdieping is een royale woonruimte gelegen.

• Dit courante bedrijfsgebouw is thans in gebruik als autogaragebedrijf (Volvo Schotpoort). • Wegens verhuizing komt dit bedrijfsbouw vrij omstreeks september 2013. • Begane grond: showroom met 3 kantoor/ spreekkamers, balie/receptie en toilet, groot ca. 560 m². • 1e verdieping: magazijn, kantine, kleedruimte en toiletten, groot ca. 210 m². • Gelegen op het bedrijventerrein De Stoven.

• De totale opp. van de bedrijfsruimte aan de Zweedsestraat bedraagt ca. 2.030 m², maar tevens te huur in units vanaf ca. 137 m². • Combinatie van 2 of meer units is mogelijk. • Het gebouw is gelegen aan de belangrijkste toegangsweg van bedrijventerrein De Mars, één van de grootste aaneengesloten bedrijventerrein van de regio. • De Mars is bereikbaar via 3 toegangswegen.

Koopsom € 219.000,- k.k. excl. BTW

Huurprijs € 65.000,- per jaar, excl. BTW

Huurprijs € 200.000,- per jaar, excl. BTW Koopsom n.o.t.k.

Huurprijs in units vanaf € 350,- per maand, excl. BTW

TE KOOP TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

1e Wormenseweg 460 te Apeldoorn

Auroralaan 77 te Apeldoorn

Boogschutterstraat 1-43 te Apeldoorn

• Zeer representatieve kantoorruimte met bestemming ‘maatschappelijke doeleinden'. • Totaal vloeroppervlak ca. 790 m² • Ca. 236 m² op de begane grond en ca. 554 m² op de 1e verdieping • Gelegen gelegen in Apeldoorn Zuid, aan de rand van het Zuiderpark • V.v. toiletgroep, pantry, plafonds en verlichtingsarmaturen • Aanvaarding in overleg • Voor meer informatie zie www.dokzuid.nl

• Kantoor-/praktijkruimte (ca. 505 m²) op de begane grond van een kantoorgebouw gel. op zichtlocatie aan doorgaande weg in Apeldoorn (Wapenrustlaan). • De ruimte heeft een hoogwaardig opleveringsniveau, met recht een turn-key oplevering. • Parkeergelegenheid: 14 p.p. op het maaiveld, 1 pp in de ondergelegen parkeergarage en 1 pp in berging in de garage. • Object is te koop en te huur.

Huurprijs: BG € 150,- per m² per jaar, excl. BTW 1e Verdieping € 80,- per m² per jaar, excl. BTW

Huurprijs: € 67.500,- per jaar excl. BTW Vraagprijs: € 750.000,- k.k.

• Te huur op een geweldige zichtlocatie modern kantoorgebouw met een indrukwekkende architectuur. • Totale oppervlakte circa 14.579 m², deelverhuur vanaf ca. 140 m². • Object heeft multifunctionele indelings-mogelijkheden. • De kantoorruimte kan in overleg turn-key worden opgeleverd inclusief de volgende voorzieningen: • Cv installatie met radiatoren • Mechanische ventilatie

• • • • • • •

Topkoeling Lift (5x) Systeemscheidingswanden Vloerbedekking Systeemplafond met verlichtingsarmaturen Pantry per verdieping Voldoende pp in ondergelegen parkeerkelder.

Huurprijs: vanaf € 125,- per m² per jaar, excl. BTW

www.rodenburg.nl 055 - 5 268 268 / 0570 - 68 68 68

Bedrijfsmakelaars 4

COURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOED


nr. 5 - oktober 2012

Kantooruimten Regio Apeldoorn/Deventer

TE HUUR

TE HUUR

Boogschutterstraat 11A te Apeldoorn • Circa 550 m² kantoorruimte gelegen op de 5e verdieping van kantoorgebouw ‘La Tour’. • ‘La Tour’ is een kantoorontwikkeling van uitermate hoge kwaliteit onder architectuur van UN Studio Van Berkel & Bos. • De ruimte wordt o.a. opgeleverd met c.v., topkoeling, pantry, systeemplafonds, scheidingswanden, vloerbedekking, zonwering. • Tot de kantoorruimte behoren 11 parkeerplaatsen gelegen op eigen terrein.

TE KOOP

Boogschutterstraat 40, “De Noorderpassage” te Apeldoorn

Deventerstraat 81 te Apeldoorn

• Kantoorruimte in kantoorverzamelgebouw “De Noorderpassage”, gelegen op prominente zichtlocatie op bedrijvenpark "Apeldoorn-Noord". • Totale oppervlakte circa 1.345 m². Er zijn op het achterliggende terrein ruim voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. • Kantoorruimte circa 905 m² gelegen op de begane grond en circa 440 m² gelegen op de 1e verdieping. Deelverhuur is mogelijk vanaf circa 150 m².

• Desgewenst is een turn-key oplevering mogelijk. • Het pand is recent v.v. een geavanceerd, energiezuinig koelsysteem welke per kamer in te stellen is. Verder o.a. v.v. systeemplafonds met verlichtingsarmature, topkoeling, kabelgoten en c.v. • Parkeerplaats € 300,- per parkeerplaats per jaar, exclusief BTW.

Huurprijs: € 100,- per m² per jaar, excl. BTW

Huurprijs: n.o.t.k.

TE HUUR

TE HUUR

• Kantoor-/praktijkruimte gelegen aan één van de drukste toe- en afvoerwegen naar en van het centrum van Apeldoorn. • Het centrum van Apeldoorn, het financiële centrum en het gemeentehuis liggen op steenworpafstand van het onderhavige pand. • De oppervlakte bedraagt begane grond circa 100 m², 1e verdieping circa 80 m², totaal 180 m².

Vraagprijs: € 399.000,- k.k.

TE HUUR

TE HUUR

Jean Monnetpark 1 te Apeldoorn

Kanaal Noord 350, “Facilium” te Apeldoorn

Linie 620 (La Bellecroix) te Apeldoorn

Molenmakershoek 13 te Apeldoorn

• Uitstekend onderhouden kantoorpand. • Totaal vloeroppervlak ca. 2.454 m², verdeeld over 5 verdiepingen. Deelverhuur mogelijk. • Nabij de A1 en het stadscentrum van Apeldoorn • Er zijn 44 p.p aanwezig op eigen terrein. • Turn-key oplevering • Aanvaarding in overleg, desgewenst spoedig • BTW vrije huur is mogelijk

• Kantoor en showroom op zichtlocatie aan de invalsweg vanaf de snelweg A50 (223 pp, deels overdekt). • Hoogwaardige uitstraling en een bijzonder fraaie architectonische vorm. • Ca. 468 m² kantoor op 3e verd., deelhuur va 150 m². Ca. 932 m² showroom op beg gr., deelhuur va 300 m².

• Kantoorpand La Bellecroix gelegen op goede locatie in Apeldoorn Oost, nabij NS Station Osseveld. • Totale oppervlakte bedraagt ca. 2.037 m² verdeeld over begane grond en 4 verdiepingen. • Units per verdieping, vanaf ca. 322 m². • Hoogwaardige oplevering incl. o.a. systeemplafonds, luxe scheidingswanden, topkoeling, toiletgroepen, pantries, etc. • Parkeerplaatsen in ondergelegen kelder.

• Representatieve showroom met voldoende parkeerruimte gelegen op eigen terrein. • Totaal vloeroppervlak circa 450 m². • Gelegen op bedrijventerrein de Matenhoek. • Object heeft enorme frontbreedte! • Oplevering in huidige staat, met onder andere de navolgende voorzieningen: mechanische ventilatie, pantry en systeemplafond met verlichting. • Aanvaarding in overleg.

Huurprijs: € 135,- per m² per jaar, excl. BTW

Huurprijs: € 3.420,- per maand, excl. BTW

Huurprijs: € 125,- per m² per jaar, excl. BTW

Huurprijs: kantoor € 125,- per m² per jaar, excl. BTW / showroom € 85,- per m² per jaar, excl. BTW

TE HUUR

TE HUUR

Prins Willem-Alexanderlaan 300-380, te Apeldoorn • Flexibel in te delen representatieve kantoorruimte in het markante kantoorverzamelgebouw "De Brinkstede". • Totale oppervlakte circa 3.972 m², verdeeld over 2 gebouwen en meerdere verdiepingen. Te huur vanaf 100 m². Ruime parkeergelegenheid in achtergelegen parkeergarage. • Uitstekend gelegen op een zichtlocatie tegen de rand van het centrum van Apeldoorn, op steenworp afstand van het station en nabij uitvalswegen. • Door het flexibele karakter leent het pand zich voor alle soorten kantoorgebruikers of

zakelijke dienstverleners. De entrees en trappenhuizen zijn of worden door verhuurder geüpgrade, waarmee het pand een representatief en zakelijk karakter heeft gekregen. De te verhuren kantoorruimte kan op elk gewenst niveau opgeleverd worden. • Aanvaarding in overleg. • Huurprijs parkeerplaatsen € 550,00 per plaats, per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurprijs: € 110,- per m² per jaar, excl. BTW

TE HUUR

Sleutelbloemstraat 29 te Apeldoorn

Stadhoudersmolenweg 70 te Apeldoorn

• Moderne kantoorruimte, groot circa 465 m² gelegen op de 1e verdieping. • De ruimte is recent volledig gerenoveerd en v.v. airconditioning, alarmsysteem, elektra, databekabeling, systeemplafond, vloerbedekking en vitrage. • De entree is vernieuwd, de binnenzijde is geschilderd en v.v. intercom/videofoon systeem en nieuwe CV ketels. • Mogelijkheid tot huren van 15 parkeerplaatsen.

• Kantoorruimte gelegen op bedrijventerrein Stadhoudersmolen, nabij de rijksweg A50. • Totaal circa 957 m², verdeeld over 5 verd. • 9 parkeerplaatsen op eigen terrein. • O.a. v.v.: systeemplafond met inbouwverlichting, airco, vloerbedekking, zonwering (elektrisch), alarm middels zonebewaking, UTP data bekabeling CAT 5 en brandblussers. • Aanvaarding in overleg. • Deelverhuur mogelijk.

Huurprijs: € 85,- per m² per jaar, excl. BTW

Huurprijs: € 85,- per m² per jaar, excl. BTW

www.rodenburg.nl 055 - 5 268 268 / 0570 - 68 68 68

Bedrijfsmakelaars 5

COURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOED


nr. 5 - oktober 2012

Kantooruimten Regio Apeldoorn/Deventer

TE KOOP TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

Wilhelmina Druckerstraat 411-417 te Apeldoorn

Steenbokstraat 3 te Apeldoorn

Sutton 11-13 te Apeldoorn

• Representatieve kantoorruimte op het bedrijventerrein Apeldoorn-Noord op korte afstand van en naar de autosnelweg A50. De kantoorruimte is toegankelijk middels een eigen entree en trapopgang. • Oppervlakte circa 100 m² gelegen op de 2e verdieping. • Turn-key oplevering, o.a. v.v.: systeemplafond, vloerbedekking, airco-installatie, pantry en toilet, alarminstallatie. • 2 parkeerplaatsen op bijgelegen terrein.

• Gunstig gesitueerde vrijstaande kantoorruimte met parkeerfaciliteiten op het bedrijventerrein Kuipersveld met goede bereikbaarheid, nabij A1. • Ca. 640 m², waarvan ca. 100 m² magazijn. Deelverhuur vanaf ca. 200 m². • Sutton 13 is tevens geschikt als woonruimte. • Parkeerplaatsen op eigen terrein. • Aanvaarding in overleg.

Koopprijs: € 599.000,- k.k. Huurprijs: € 60.000,- per jaar, excl. BTW

Huurprijs: € 750,- per maand, excl. BTW.

TE HUUR

• Flexibel in te delen representatieve kantoorruimte in het markante kantoorverzamelgebouw "De Brinkstede". • Totale oppervlakte: circa 1.355 m². Te huur vanaf 100 m². Ruime parkeergelegenheid in achtergelegen parkeergarage. • Uitstekend gelegen op een zichtlocatie tegen de rand van het centrum van Apeldoorn, op steenworp afstand van het station en nabij uitvalswegen. • Door het flexibele karakter leent het pand zich voor alle soorten kantoorgebruikers of zakelijke dienstverleners. De entrees en

trappenhuizen zijn of worden door verhuurder geüpgrade, waarmee het pand een representatief en zakelijk karakter heeft gekregen. De te verhuren kantoorruimte kan op elk gewenst niveau opgeleverd worden. • Aanvaarding in overleg. • Huurprijs parkeerplaatsen € 550,00 per plaats, per jaar, te vermeerderen met BTW.

TE HUUR

TE HUUR

TE KOOP

Huurprijs: € 110,- per m² per jaar, excl. BTW

Wilmersdorf 29 te Apeldoorn

Hoofdweg 58-60 te Emst

Elspeterweg 60 te Uddel

Boxbergerweg 103 te Deventer

• Kantoor met opslagruimte en parkeergelegenheid op eigen terrein. • Totale oppervlakte ca. 410 m², deelverhuur mogelijk vanaf 100 m² (opslagruimte). • Gunstig gelegen te Apeldoorn Zuid op het bedrijventerrein “Kuipersveld” nabij de Rijkswegen A1 en A50. • O.a. v.v. systeemplafond, airco, zonnescreens, CV, verlichtingsarm., bekabeling en vloerbed. • Aanvaarding in overleg.

• Voormalige Rabobank met bijbehorende woning met garage aan doorgaande weg. • Totaal vloeroppervlak ca. 154 m² kantoor. • Prominent gelegen aan de Hoofdweg in Emst. • De bereikbaarheid per auto en bus is goed. Op eigen terrein zijn 6 pp aanwezig. • Interessant object om wonen en werken te combineren. • Aanvaarding in overleg.

• Prominent gelegen kantoorruimte gelegen aan belangrijke doorgangsweg in Uddel. • Totale oppervlakte 1.000 m², deelverhuur mogelijk vanaf circa 150 m². • Opleveringniveau o.a. v.v.: kabelgoten, kantine, verlichtingsarmaturen, scheidingswanden, toiletgroepen, plavuizen/vloerbedekking. • Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein aanwezig.

• Commerciële ruimte gelegen op de begane grond van een modern complex met appartementen op de verdiepingen. • De ruimte beschikt over een hoogwaardig afwerkingsniveau en is o.a. v.v. vloerverwarming, systeemplafond met verlichtingsarmaturen, keukeninrichting, toilet en airco-units. • De totale opp. bedraagt ca. 135 m² en de unit beschikt over een uitnodigende glazen pui met een frontbreedte van 23,5 meter.

Vraagprijs: € 415.000,- k.k. (kantoor inclusief woonhuis)

Huurprijs: € 75,- per m² per jaar, excl. BTW.

Huurprijs € 120,- per m² per jaar, excl. BTW

Huurprijs: € 60,- per m² per jaar, excl. BTW

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

Koop behoort tot de mogelijkheden! De Boreel, Boreelplein te Deventer • Dit historische gebouw is getransformeerd tot een inspirerende locatie, die ook ú als ondernemer uitgelezen kansen biedt. • Op de 2e en 3e verdieping zijn ca. 3.183 m² kantoorruimten voor verhuur beschikbaar. Units vanaf 200 m². • Het gebouw "De Boreel" is gelegen aan het Boreelplein te Deventer met een directe toegang tot de pittoreske binnenstad van Deventer en op 5 minuten loopafstand van het NS-station en busstation.

• Hoogwaardige oplevering: dubbele beglazing, marmeren vensterbanken, eikenhouten trappenhuizen, behangklare wanden, topkoeling, ingebouwde schakelaars, wandcontactdozen en loze leidingen t.b.v. databekabeling. • Schuin onder het kazernegebouw is een parkeergarage gesitueerd (Q-park) met 660 parkeerplaatsen, hiervan kunnen 100 parkeerplaatsen aan de huurders van het kazernegebouw worden toegewezen. Informeer naar de gunstige huurcondities!

Leeuwenbrug 115a te Deventer

Staverenstraat 17 te Deventer

• Kantoorgebouw De Leeuwenbrug is direct naast het NS trein- en busstation gelegen. • Het gebouw heeft een representatieve uitstraling met haar natuurstenen gevels, koperen dak en royale entree met ontvangstruimte. • De voor verhuur beschikbare kantoorruimte bevindt zich op de 8e verdieping van het gebouw en bemeet totaal 307 m² b.v.o. • Parkeren mogelijk in de verdiepte parkeergarage of achterzijde parkeerdek.

• Uitstekend onderhouden kantoorgebouw (deels voormalig datacenter) met diverse voorzieningen. • Totale opp. ca. 2.747 m². • Het pand is gelegen op het bedrijventerrein "Bergweide" met een grote diversiteit aan ondernemingen. • De bereikbaarheid is zeer goed door de ligging in de directe nabijheid van de uitvalswegen van de A1 alsmede de ligging t.o.v. het stadscentrum.

Huurprijs € 149,- per m² per jaar, excl. BTW

Huurprijs € 75,- per m² per jaar, excl. BTW Koopsom n.o.t.k.

www.rodenburg.nl 055 - 5 268 268 / 0570 - 68 68 68

Bedrijfsmakelaars 6

COURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOED


nr. 5 - oktober 2012

Waarom laat u zoveel btw ‘verdampen’? In de media worden wij er dagelijks aan herinnerd dat wij in een recessie leven. Nou ja herinnerd, het wordt ons meegedeeld. Barre tijden en veel somberheid. Wat daar allemaal van juist is (zelfs bij een paar tiende procentpunten groei en twee redelijke kwartalen achter ons blijft de beeldvorming in de pers verre van positief) laat ik in het midden, mijn glas is altijd half vol.

Maar wat ik dan niet begrijp is, dat

Of de verhuurder van een nieuwbouw

áls het allemaal zo slecht gaat en de

appartementencomplex met parkeer-

Nederlandse ondernemer klaagt dat

ruimte in de onderliggende parkeer-

hij ieder dubbeltje (excuus, eurootje)

bak. De parkeerruimte wordt tezamen

moet omdraaien, hij kwistig belasting-

met het appartement btw-vrijgesteld

geld over de balk smijt. Daar bedoel ik

(immers woonruimte) verhuurd. De ver-

mee dat hij kritisch naar kosten in zijn

huurder claimt geen btw-aftrek op de

omgeving kijkt (lees wat andere onder-

investeringkosten van de parkeerbak,

nemers c.q. overheden aan hem in re-

wordt immers vrijgesteld verhuurd.

kening brengen), maar daar waar het

Zonde! Vergeten btw! Verdampt!

zijn eigen belastinggelden betreft, als

Hoe dat anders kan vertel ik u graag

een mak schaap te veel aan de fiscus

een andere keer. Maar laat eerst eens

afdraagt. En dan heb ik het vanuit mijn

een ‘BTW-scan’ in uw organisatie uit-

vakgebied bezien over de omzetbelas-

voeren!

ting, de btw. Wij laten met zijn allen vele tientallen miljoenen aan btw ‘verdampen’. Door te veel btw te betalen of door te weinig btw terug te vragen. Idioot! Juist in deze tijd zou een kritische blik intern, voordeel kunnen opleveren. Maar dan komt het oerhollandse adagium ‘Pennywise, Poundfoolish’ om de hoek kijken. Waar gaat dit heen? Welnu, simpel, bekijk als (vastgoed)ondernemer je eigen organisatie eens kritisch en laat beoordelen waar jij btw (geld!) laat liggen. Ten aanzien van de omzet- en overdrachtsbelasting kan ik wel een paar plekjes noemen waar het geld voor het oprapen ligt. Zo liet ik u in courant zien hoe een projectontwikkelaar met veel bravoure de grenzen van de wet ‘verkende’ en uiteindelijk van een (lagere) rechter nog gelijk kreeg ook. Maar zover hoeft u helemaal niet te gaan. Het kan best zijn dat u de laatste 5 jaar btw-aangiften heeft gedaan waarvan achteraf blijkt

© FOTOSTUDIO LOUK HEIMANS

mijn vorige bijdrage in de Vastgoed-

dat u te veel btw heeft afgedragen of te weinig heeft teruggevraagd. Vaak bent u zich daar zelf niet van bewust.

zal aan het verzoek tegemoet komen

melgebouw. Hij verhuurt met optie

veel ‘overheadkosten’ gemaakt, kos-

Mr. Ewoud Pranger /

Laat een specialist met een frisse blik

als u een (aangifte)fout in uw nadeel

btw aan aftrekgerechtigde huurders

ten die niet rechtstreeks toerekenbaar

Independent Tax Partners &

eens kijken. Indien deze ‘vergeten’

heeft gemaakt. Net zoals de Belasting-

en zonder btw aan niet aftrekgerech-

zijn, zoals (bouw)kosten die betrekking

Advisors BV /

btw vindt, kan hij deze middels het in-

dienst het recht heeft bij u 5 jaar na te

tigde huurders. Vervolgens brengt hij

hebben op de algemene ruimten, gan-

www.itpa.nl

dienen van een verzoek om ambtshal-

heffen als u een fout ten nadele van

de btw die rechtstreeks toerekenbaar

gen, zalen etc. De btw die hier op drukt

ve teruggaaf bij de Belastinginspec-

de fiscus heeft gemaakt (verhoogd

is aan de btw-belast verhuurde delen

wordt vaak ‘vegeten’, verdampt dus,

Kantoorgebouw De Enk,

teur over maximaal de laatste 5 jaar

met boete!).

van het pand in aftrek en de btw toere-

maar is wel degelijk (deels) aftrekbaar.

Tivolilaan 205, 6824 BV Arnhem T. 026 – 845 45 25

kenbaar aan de btw-vrijgestelde delen

Dit geldt ook voor schoolgebouwen,

tegen

Een klassiek voorbeeld is de exploitant

niet. Tot zover gaat alles goed. Maar

zorgcentra,

over maar een ‘redelijke’ inspecteur

van een ‘multi tenant’ bedrijfsverza-

voor een dergelijk pand worden ook

etc. etc.

terugvragen. Hier staan geen rechtsmiddelen

(bezwaar/beroep)

woningbouwcorporaties,

www.itpa.nl

7

COURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOED


nr. 5 - oktober 2012

Kantooruimten/Winkelruimten Regio Apeldoorn/Deventer

TE KOOP TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

Geschikt voor woon-werkcombinatie

TE HUUR

Winkel gelegen op goede locatie

Zutphenseweg 2 te Deventer

Arnhemseweg 152 te Apeldoorn

Asselsestraat 40 te Apeldoorn

Deventerstraat 18 te Apeldoorn

• Op steenworp afstand van de op- en afrit van de A1 bevindt zich deze kantoorvilla. • Het object heeft eigen parkeervoorzieningen en is met het openbaar vervoer goed bereikbaar. • Totale oppervlakte van ca. 385 m² verdeeld over 3 bouwlagen. • Opleveringsniveau: in huidige staat, v.v. ruime eetkeuken, serre en ruime vergaderruimte op zolder. • Aanvaarding in overleg.

• Winkel met bovenwoning met eigen parkeergelegenheid gelegen aan één van de belangrijkste aanvoerwegen naar het centrum. • Recent is de buitenzijde van het pand volledig gerenoveerd. • Winkel op de begane grond groot ca. 282 m². • Bovenwoning voorzien van ruime woonkamer, keuken, badkamer en 3 slaapkamers. • Ruime parkeergelegenheid achter het object.

• Winkelpand met een mooi front van 11 meter, gelegen aan één van de belangrijkste aanvoerroutes van en naar het centrum van Apeldoorn. • Het object ligt in de directe nabijheid van het voetgangersgebied, naast Outdoor Rene Vos en tegenover IJssalon Van Swoll. • Winkelruimte ca 180 m², kelder ca 36 m², kantoor op verdieping ca 10 m², garage ca 35 m², derhalve totaal: circa 261 m². • Parkeren op eigen terrein achter het pand!

• Bijzonder fraai gerenoveerde winkelruimte gelegen op markante locatie in centrum Apeldoorn. • Totale opp. ca. 253 m², zijnde ca. 165 m² winkel op de begane grond en ca. 88 m² entresol. • Hoekfrontbreedte van ca. 15 meter! • Directe nabijheid van AH, Xenos, Mexx en Subway. • Bestemming: oa winkel, kantoor, horeca en overig.

Huurprijs: € 29.900,- per jaar, excl. BTW

Huurprijs: € 55.000,- per jaar, excl. BTW

Huurprijs totaal: € 38.100,- per jaar, excl. BTW Vraagprijs: € 495.000,- k.k.

Huurprijs € 42.000,- per jaar, excl. BTW

TE KOOP

TE HUUR

TE HUUR

Prachtig gerenoveerde winkel Hofveld 138-144 te Apeldoorn

Korenstraat 142 te Apeldoorn

• Winkelruimte c.q. praktijkruimte gelegen op goede locatie in Winkelcentrum "Schubertplein" te Apeldoorn. • Totale opp. circa 270 m², begane grond ca. 190 m² en souterrain ca. 80 m². • De ruimte heeft een groot front met 2 ingangen. • Bestemming voor de begane grond is ruim, o.a. detailhandel, horeca cat. 1, maatschappelijke doeleinden, kantoor, cultuur en ontspanning.

• Winkelruimte gelegen op de begane grond van het historische Leienhuis aan de Korenstraat hoek Nieuwstraat. De Korenstraat wordt aangemerkt als de “PC Hooftstraat” van Apeldoorn. • In de Korenstraat vindt u naast een scala van sterke locale ondernemers als Tempelman Exclusief, Shirts & Co, Buining, Noa Noa, Lapech en BlaBla, tevens vestigingen van Björn Borg, Piet Zoomers, Purdey, Tommy Hilfiger, DiCapolavori. • Oppervlakte winkelruimte ca. 120 m² winkel en ca. 55 m² kelderruimte.

Vraagprijs: € 325.000,- k.k.

TE HUUR

Mariastraat 25 te Apeldoorn • Casco opleveringsniveau, bestaande uit/aangevuld met; • historisch winkelfront met een hardglazen entreedeur; • aansluitingen water, gas en elektra via eigen aansluitingen; • De winkel is tevens gelegen tegenover het Nieuws van Apeldoorn en eetcafe De Buren.

Huurprijs: € 48.000,- per jaar, excl. BTW

• Uitstekend gelegen winkelruimte in het centrum van Apeldoorn. • De winkel is gelegen tegenover Bristol en nabij het Handelshuis, Oxener en Bart Smit. • Tevens gelegen nabij de ingang van WC "Oranjerie" en de Korenpassage • De winkel heeft een oppervlakte van 280 m² winkelruimte met ca. 80 m² kelderruimte (aan de Nieuwstraatzijde). • Aanvaardig in overleg.

Huurprijs: € 55.000,- per jaar, excl. BTW

TE KOOP TE HUUR

TE HUUR

BTW vrije huur bespreekbaar Soerenseweg 22 te Apeldoorn

Boxbergerweg 27-29 te Deventer

Kanaal Zuid 298 te Lieren

• Winkelruimte op een markante locatie en met een frontbreedte van ruim 19 m! • Ca. 284 m² waarvan ca. 167 m² winkelruimte, ca. 92 m² magazijnruimte en ca. 25 m² berging op bg, ca. 46 m² magazijnruimte op 1e verd. • Recht tegenover Schouwburg Orpheus en nabij de Grote Kerk en het stadscentrum. Voldoende parkeerruimte op eigen terrein, gelegen achter het pand. • Aanvaarding in overleg.

• Representatieve winkelruimte van ca. 141 m² gelegen aan de drukbezochte winkelstraat Boxbergerweg te Deventer. • De winkelruimte is v.v. pantry, toilet, cv, opslagruimte en een tweetal achteringangen t.b.v. de aan-/afvoer van goederen. • De winkelruimte heeft een frontbreedte van ca. 9 meter. • In de directe omgeving zijn voldoende parkeermogelijkheden.

• Winkelruimte met naast gelegen woning gelegen aan het Kanaal Zuid 298 te Lieren. • De winkel-/showroom heeft een oppervlakte van circa 275 m² op de begane grond en circa 120 m² op de verdieping. Voorts is het object v.v. bedrijfsruimte op de begane grond, groot ca. 750 m² alsmede 70 m² op de verdieping. • Het object is gunstig gelegen langs de doorgaande weg, Kanaal Zuid, richting Apeldoorn, nabij de Rijksweg A1 en A50.

Huurprijs: € 29.900,- per jaar, excl. BTW

• U bent circa 5 minuten onderweg naar de Rijksweg A-1. • Tevens is er een goede busverbinding, de bushalte bevindt zich op 100 meter afstand. • Voldoende parkeergelegenheid voor de winkel aanwezig.

Huurprijs: € 60.000,- per jaar, excl. BTW Vraagprijs: € 595.000,- k.k.

Huurprijs € 14.500,- per jaar, excl. BTW

www.rodenburg.nl 055 - 5 268 268 / 0570 - 68 68 68

Bedrijfsmakelaars 8

COURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOED


nr. 5 - oktober 2012

Bedrijfsruimten/Kantoorruimten Regio Nijmegen

TE KOOP TE HUUR

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

IN PRIJS VERLAAGD Ambachtsweg 38-40 te Andelst

Zilverwerf 8 te Beuningen

Prinses Margrietstraat 22 te Millingen aan de Rijn

Korenpad 6 te Nijmegen

• Geschakeld bedrijfspand met vrijstaande bedrijfswoning. • Gelegen nabij de afrit van de Rijksweg A15. • Bedrijfsruimte; bouwjaar deels 1988 en deels 1994, ca. 390 m² gelegen op de begane grond, ca. 70 m² op de verdieping en een smederij/ theorielokaal van ca. 105 m². • Woning; bouwjaar 1990, ca. 165 m² woonoppervlakte excl. kelder en ca. 550 m³ inhoud.

• Vrijstaand gekoeld bedrijfspand (voormalige slachterij) met kantoorruimte gelegen op het bedrijvenpark "Schoenaker". • Ca. 2.625 m² bedrijfsruimte, ca. 391 m² kantoorruimte, ca. 336 m² personeelsruimte en vrijstaande loods van 185 m². • Bedrijfsruimte v.v. 3 loadingdocks, overheaddeur met tochtsluis en krachtstroom. • Kantoorruimte v.v. systeemwanden, split-airco units, isolerende beglazing en kabelgoten met data en telefonie.

• Vrijstaand bedrijfs-/kantoorpand gelegen in het centrum van Millingen a/d Rijn. • Hoofdgebouw van ca. 575 m² verdeeld over 2 lagen en bijgebouw van ca. 105 m². • Voorzien van split-airco units, kabelgoten v.v. data en elektra, gescheiden toiletten, pantry en zonwering. • Alarmsysteem met detectiesensoren. • Omheind buitenterrein (ca. 700 m²) v.v. 2 schuifpoorten, ideaal voor ontwikkeling. • Aanvaarding per direct mogelijk.

• Vrijstaand bedrijfspand met kantoorruimte gelegen op bedrijventerrein "De Winkelsteeg". • Bedrijfsruimte van ca. 259 m² op bg en 71 m² op de entresol voorzien van krachtstroom, gasheater en 2 overheaddeuren. • CV-ketel met radiatoren, kabelgoten met data- en elektra bekabeling, TL-verlichtingsarmaturen, alarminstallatie met detectie en gescheiden toiletgroepen. • Aanvaarding in overleg.

Koopsom € 1.125.000,- k.k., huurprijs in nader overleg

Koopsom € 299.500,- k.k.

Koopsom € 395.000,- k.k.

Koopsom € 680.000,- k.k.

TE HUUR

TE KOOP TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

Kantoortuin of Kantoorkamers? Lagelandseweg 55 te Nijmegen

St. Teunismolenweg 48 C te Nijmegen

Woeziksestraat 622 te Wijchen

Kerkenbos 10-19 te Nijmegen

• Geschakelde bedrijfsruimte van 950 m² met 300 m² kantoorruimte gelegen op het bedrijventerrein "West-Kanaaldijk". • Vrije hoogte van ca. 6 meter. • Vloerbelasting 2.500 kg/m². • Voorzien van krachtstroomaansluitingen, gasheaters, overheaddeuren, kantineruimte met pantry, kleed/wasruimte, gescheiden toiletten, turnkey kantoorruimte en alarminstallatie met bewegingsdetectie. • 8 parkeerplaatsen op eigen terrein.

• Bedrijfsunit gelegen op bedrijventerrein "De Winkelsteeg". • Bedrijfsruimte van ca. 128 m² en ca 50 m² opslagruimte op de verdieping. • Vrije hoogte 6,5 meter. • Vloerbelasting 2.500 kg/m². • Voorzien van elektrische overheaddeur, lichtstraat, gasheater, downlufting, cement afdekvloer, krachtstroomvoorziening, brandslanghaspel, toilet en kantine met keuken. • 3 parkeerplaatsen op eigen terrein.

• Vrijstaande bedrijfshal met kantoorruimte gelegen op bedrijventerrein "Bijsterhuizen". • Ca. 1.710 m² bedrijfsruimte en ca. 405 m² kantoorruimte. • Vrije hoogte hal 1; 5,4 m¹ hal 2; 8 m¹ • Gasheaters, krachtstroomvoorzieningen, glad afgewerkte betonvloer,TL-verlichtingsarmaturen, split-airco units, databekabeling, alarminstallatie met detectiesensoren. • 18 parkeerplaatsen op eigen terrein.

• Vrijstaand kantoorobject op groene locatie op het kantorenpark Lindenholt. • Ca. 692 m² kantoorruimte verdeeld over 294 m² bg, ca. 304 m² op de 1e verdieping en ca. 94 m² op de 2e verdieping. • Voorzien van topkoeling, personenlift, alarminstallatie en een turnkey opleveringsniveau is mogelijk compleet naar wens van de huurder. • 11 exclusieve parkeerplaatsen. • Aanvaarding mogelijk op korte termijn.

Huurprijs € 57.500,- per jaar excl. BTW

Huurprijs € 11.000,- per jaar excl. BTW

Huurprijs € 89.000,- per jaar excl. BTW Koopsom € 950.000,- k.k.

Huurprijs € 120,- m²/jaar excl. BTW

TE HUUR

TE KOOP

Met groot dakterras op topfloor! Bijsterhuizen 31-33/31-35 te Wijchen • Representatief kantoorpand met bedrijfsruimte gelegen op uitstekende zichtlocatie aan de A326 op bedrijventerrein "Bijsterhuizen". • Ca. 1.200 m² kantoorruimte verdeeld over 3 verdiepingen (excl. dakterras) en 550 m² bedrijfsruimte verdeeld over 2 bouwlagen. • Hoogwaardige afwerking voorzien van systeemplafond met verlichtingsarmaturen (TLbalken en spots), centrale verwarming middels radiatoren, serverruimte. • Gescheiden sanitaire voorzieningen, pantry in elke vleugel.

Edisonstraat 28 te Wijchen • Multifunctioneel vrijstaand bedrijfspand met kantoorruimte en een riant omheind buitenterrein van 1.475 m². Gelegen op bedrijventerrein “Wijchen-Oost”. • Zeer goed bereikbaar via de Rijkswegen A326, A73 en A50. Treinstation Wijchen is vlakbij gelegen en staat in directe verbinding met het Centraal Station Nijmegen. • Bedrijfsruimte voorzien van 4 elektrische overheaddeuren, 2 gasheaters, krachtstroom, cement afdekvloer, werkplaatskantoor.

• Mechanische ventilatie, rolstoellift, brandveiligheidssystemen. • 2 overheaddeuren met loopdeur, krachtstroomvoorzieningen, lichtkoepels • Vrije hoogte van 7.5 meter. • 28 parkeerplaatsen op eigen terrein. • Deelverhuur mogelijk vanaf ca. 132 m². • Aanvaarding in overleg (v.a. januari 2013).

Huurprijs kantoorruimte v.a € 90,- p/m² en bedrijfsruimte v.a € 45,- p/m² per jaar excl.BTW

• Kantoorruimte verdeeld over 2 verdiepingen voorzien van systeemplafonds met inbouw TL-verlichtingarmaturen, split airco-units, CV-ketel met radiatoren, kabelgoten met telefonie- en databekabeling, kantine met pantry en toiletten per verdieping. • Object is beveiligd middels een alarminstallatie met detectiesensoren. • 9 parkeerplaatsen op eigen terrein. • Aanvaarding in overleg op korte termijn mogelijk. Koopsom € 825.000,- k.k.

www.stmakelaars.nl 024 - 365 10 10

Bedrijfsmakelaars 9

COURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOED


nr. 5 - oktober 2012

Kantoorruimten/Winkelruimten Regio Nijmegen

TE HUUR

TE HUUR

Turn-key oplevering naar wens Wijchenseweg 101 en 111 te Nijmegen • Hoogwaardige kantoorruimte op prominente zichtlocatie gelegen in de Brabantse Poort. • Turn-key of casco-plus opleveringsniveau in nader overleg met huurder. • Momenteel v.v. personenlift, centrale verwarming met radiatoren, te openen ramen, kabelgoten, systeemplafond met bandrasters en ingebouwde verlichtingsarmaturen. • Topkoeling, mechanische ventilatie en zonlichtwerende beglazing.

Wijchenseweg 20 te Nijmegen • Hoogwaardige turn-key kantoorruimte op zichtlocatie aan de Wijchenseweg in kantoor verzamelgebouw. • Luxe opleveringsniveau; o.a. cat 5-bekabeling, topkoeling, compleet inbouwpakket, tapijt, systeemplafond met inbouwarmaturen, lift, toiletgroepen en twee pantry’s per verdieping. • Ca. 2.421 m² kantoorruimte beschikbaar, deelverhuur vanaf ca. 400 m² mogelijk. • Uitstekend bereikbaar door de invalswegen, A73, A326 en A50 en op loopafstand van het trein- en busstation Dukenburg en winkelcentrum Dukenburg.

• Wijchenseweg 101 beschikt over ca. 630 m² op de 2e etage en ca. 186 m² op de 3e etage beschikbaar. 19 niet overdekte parkeerplaatsen. • Wijchenseweg 111 beschikt over ca. 498 m² op de begane grond en ca. 498 m² op de 4 etage. 22 niet overdekte parkeerplaatsen. • Topfloor Wijchenseweg 111 beschikt over een groot terras van ca. 124 m². • Aanvaarding per direct mogelijk. Huurprijs € 125,- m²/jaar excl. BTW

TE HUUR

TE HUUR

• Unieke parkeernorm van 1:40! • Tevens is er een datacenter te huur ter grootte van 380 m² (inclusief kantoorruimte). • Aanvaarding per direct mogelijk

Huurprijs € 135 m²/jaar excl. BTW / Parkeerplaatsen € 500,- per jaar excl .BTW.

TE HUUR

TE HUUR

Deels verhuurd! St. Jorisstraat 72 te Nijmegen

Wageningsestraat 43 te Zetten

Hadrianussingel 33-35 A/B te Beuningen

Heerbaan 170a te Millingen aan de Rijn

• Representatieve turn-key kantoorruimte op uitstekende zichtlocatie aan de St. Canisiussingel nabij de afrit van de Waalbrug. • Ca. 351 m² verdeeld over ca.179 m² bg en ca. 172 m² op de 1e etage. • Royale entree met receptie en wachtruimte, diverse kantoor- / spreekkamers, kantine met keuken, garderobe, gescheiden toilet en alarminstallatie met detectiesysteem. • Tevens 10 parkeerplaatsen en spreek-/archiefruimte in souterrain beschikbaar.

• Vrijstaande kantoorvilla met riante tuin gelegen op uitstekende hoek/zichtlocatie nabij Station Zetten en Rijksweg A15. • Ca. 774 m² verdeeld over 3 etages. • Hoogwaardig turn-key opleveringsniveau met airco-units, kabelgoten met bekabeling, screens, pantry en sanitaire voorzieningen. • Object is voorzien van een alarminstallatie met detectie en 15 p.p. • Aanvaarding per direct.

• Bedrijfs-/winkelruimte gelegen op shoppingpark "De Heuve". • Totaal ca. 1.653 m² verdeeld over 3 winkelruimten van ca. 644 m², 250 m² en 759 m². (ruimten kunnen worden geschakeld). • V.v. een kale cementvloer (enkele ruimtes met vloerafwerking), systeemplafond met verlichting, isolerende beglazing, pantry, toilet, meterkast met krachtstroomvoorziening, lift, brandpreventiemiddelen en alarminstallatie met detectie.

• Nieuwbouw winkel- /kantoorruimte gelegen aan de hoofdstraat in het centrum van Millingen aan de Rijn. • Commerciële ruimten beschikbaar vanaf ca. 98 m² tot 392 m². • Casco-plus oplevering met gladde wanden, zandcementdekvloer, systeemplafonds met TLarmaturen en spots, pantry en toilet. • Parkeren op openbaar gratis parkeerterrein aan de overzijde. • Aanvaarding per eind 2012 mogelijk.

Huurprijs € 125,- m²/jaar excl. BTW

Huurprijs € 115.000,- per jaar excl. BTW

Huurprijs € 70,- m²/jaar excl. BTW

Huurprijs € 95,- p/m² per jaar excl. BTW

TE HUUR

Eerste jaar huurkorting!

TE HUUR

TE HUUR

TE KOOP

Winkel/Horeca ruimte naast Primark!

Augustijnenstraat 8 te Nijmegen

Plein 1944 nummer 128 te Nijmegen

Plein 1944 nummer 29 te Nijmegen

Marie Curiestraat 68a te Nijmegen

• Representatieve winkelruimte gelegen op B1-locatie naast de Subway en nabij het Plein 1944. • Ca. 80 m² winkelruimte op de begane grond en 60 m² in de kelderruimte. • V.v. glad gestucte wanden, systeemplafond met ingebouwde verlichtingsspots, parket als vloerbedekking, toilet en pantry. • Frontbreedte van ca. 5 meter. • Aanvaarding per 1 januari 2013 (eerder in overleg).

• Winkelruimte met horecabestemming gelegen op het Plein 1944 naast de Primark. • Ca. 419 m² verdeeld over de kelder, begane grond en 1e verdieping. • Frontbreedte ca. 7.5 m² met nieuwe pui. • Toekomstige A-locatie direct gelegen naast het nieuw te openen Primark. • Het nieuwe middelpunt van het centrum gelegen aan busknooppunt Plein'44. • Aanvaarding per direct mogelijk.

• Op goede locatie in het centrum aan het Plein 1944, ter hoogte van de in-/uitrit van de nieuwe openbare parkeergarage. • Totale oppervlakte van ca. 88 m² waarvan ca. 55 m² winkelruimte. • Voorzien van laminaatvloer, wandstellingen, systeemplafond met TL-inbouw verlichtingsarmaturen, pantry met close-in-boiler en toilet. • Aanvaarding in overleg.

• Multifunctioneel half vrijstaand bedrijfspand gelegen in Nijmegen-Zuid. • Ca. 965 m² bedrijfsruimte, ca. 423 m² kantoorruimte en ca. 183 m² atelierruimte. • Vrije hoogte bedrijfshal grotendeels 6,3 m. • Bedrijfsruimte v.v. laadkuil met overheaddeur, entresol en krachtstroom. • Kantoorruimte v.v. alarminstallatie, vloerverwarming, splitairco units en verlichtingsarmaturen. • Goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer, aanvaarding in overleg.

Huurprijs € 31.500,- per jaar excl. BTW

Huurprijs € 80.000,- per jaar excl. BTW

Huurprijs € 22.000,- per jaar excl. BTW

Koopsom € 695.000,- k.k

www.stmakelaars.nl 024 - 365 10 10

Bedrijfsmakelaars 10

COURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOED


nr. 5 - oktober 2012

De huurovereenkomst in faillissement: de hoofdlijnen Uitgangspunten bij faillissement Indien het faillissement van een partij is uitgesproken door de rechtbank, wordt tevens een curator benoemd die wordt belast met de afwikkeling van alle financiële betrekkingen van de failliet. Die betrekkingen strekken zich uit van het oplossen van problemen met de fiscus en de bank, het terugdraaien van mogelijk ongeoorloofde transacties tot aan het verkopen van roerende en on-

Sinds de vastgoedcrisis zijn intrede heeft gedaan is er in toenemende mate aandacht voor de afwikkeling van faillissementen en de positie van de (onder-)

Fw inzake de beëindiging van wederkerige overeenkomsten, waarbij geen opzeggingsvereiste is gesteld, anders

huurder in geval van faillissement. Het komt steeds vaker voor dat in huur-

dan – desgevraagd - de verklaring van

relaties een der partijen de verplichtingen niet meer kan nakomen als gevolg

eenkomst wel of niet gestand zal doen.

de curator of hij de betreffende over-

van een faillissement. Dat heeft meestal vervelende financiële gevolgen en

Reageert de curator niet of wil hij de

het brengt vaak de nodige administratieve rompslomp met zich. In sommige

geen bij een onderhuursituatie nogal

gevallen leidt een faillissement van een contractspartij zelfs tot ingewikkelde

overeenkomst niet gestand doen, hetvoor de hand ligt, dan kan de onderhuurder de overeenkomst ontbinden.

puzzels of, door wie en op welke wijze verplichtingen uit de huurovereen-

De onderhuurder kan de curator van

zo goed mogelijke verdeling van de

komst moeten worden nagekomen c.q. gerespecteerd. In deze bijdrage ga ik

overeenkomst of rechtens niet verplich-

boedel te komen volgens de regels van

beknopt in op het bestaande wettelijk kader en enkele scenario’s in geval van

ten de huur voort te zetten. Dat is even-

een faillissement in huurrelaties.

hoofdverhuurder en de onderhuurder.

roerende zaken van de failliet om de boedel te vullen. Het doel is om tot een

de Faillissementswet (Fw). Op basis van die wet nemen enkele partijen die met

de onderverhuurder op grond van de

min aan de orde in de relatie tussen de

de failliet te maken hebben, een bij-

Een hoofdverhuurder kan om die re-

zondere positie in. Dat is bijvoorbeeld

den, nadat de opzegtermijn tussen

aan de orde in geval van een lopende

hem en de failliete hoofdhuurder is ge-

huurovereenkomst. De Faillissements-

gemaakt tussen de opzegging door de

eindigd, eenvoudig de ontruiming van

wet bevat een bepaling, in artikel 39

curator en de opzegging van de ver-

een onderhuurder in rechte afdwingen:

Fw, op basis waarvan aan zowel de

huurder in verband met de vraag voor

hij heeft simpelweg geen contractuele

curator als aan de verhuurder van een

wiens rekening de kosten van de ont-

relatie met de onderhuurder en kan

failliete partij de mogelijkheid wordt

ruiming komen (HR 18 juni 2004, JOR

daartoe niet worden gedwongen.

geboden om de huurovereenkomst op

2004/211, Circle Plastics). Indien de cu-

een termijn van maximaal 3 maanden

rator de huurovereenkomst opzegt, is

Afsluiting

op te zeggen. Deze opzeggingsmoge-

hij verantwoordelijk voor de kosten die

Aan de hand van ervaringen uit de

lijkheid doorkruist derhalve alle ande-

ontruiming van het gehuurde met zich

praktijk moet vastgesteld worden dat

re bepalingen die op grond van Boek

meebrengt; deze kosten behoren tot

een failliete huurder in vrijwel alle ge-

7 van het Burgerlijk Wetboek gelden

de boedelschuld. Zegt de verhuurder

vallen een fikse financiële strop is voor

ten aanzien van opzegging en beëin-

op, dan zal hij zich rekenschap moe-

de ‘achterblijver’ in die huurrelatie.

diging van een huurovereenkomst. De

ten geven van het feit dat hij daarmee

Helaas is die gedeelde smart dus geen

huurpenningen die verschuldigd wor-

een (stuk van zijn) verhaalspositie prijs

halve smart. Soms kan het verlies nog

den na datum van het faillissement

geeft ten opzichte van de curator: de

enigszins worden gecompenseerd door

worden gerekend tot de boedelschuld,

kosten van de ontruiming worden in

een bankgarantie, maar ook die ruimte

hetgeen impliceert dat deze schulden

dat geval niet als boedelschuld erkend.

is inmiddels door de ontwikkelingen in

(in beginsel) met voorrang door de

De verhuurder kan slechts zijn schade

de rechtspraak sterk aan banden ge-

curator moeten worden betaald. In de

indienen als ‘gewone’ concurrente vor-

legd (HR 4 januari 2011, NJ 2011/114,

praktijk betekent het echter vaak, ze-

dering.

Aukema q.q./Uni-invest). Dat brengt met zich dat het risico verzeild te raken

ker als de huurovereenkomst meteen wordt opgezegd, dat de verhuurder

De positie van de onderhuurder

in een faillissement van een huurder

kan fluiten naar zijn geld.

Een aparte rol is weggelegd voor de on-

juridisch niet goed te ondervangen en

derhuurder in faillissement. Stel, de fail-

dicht te timmeren is, ondanks vele po-

Vertrek uit gehuurde?

liete hoofdhuurder verhuurde met toe-

gingen daartoe.

Een ander probleem kan ontstaan

stemming van de verhuurder een deel

indien de huurovereenkomst is op-

van het gehuurde onder. Hoewel op

gezegd en de ontruiming van het

zichzelf een dergelijke overeenkomst

gehuurde voor de deur staat. Soms is

als een volwaardige huurovereenkomst

nog sprake van een ruimte, waar zich

moet worden beschouwd, zijn er toch

nog allerhande zaken bevinden die

belangrijke afwijkingen. Een van die

aan

rechthebbenden

afwijkingen betreft de omstandigheid

mr. M.C. (Marjolein) Mulder,

toebehoren. Ook is het mogelijk dat er

dat de failliete hoofdhuurder ook de

Heijltjes Advocaten, Heilig

schade is ontstaan aan het gehuurde,

hoedanigheid van failliete (onder-)ver-

Landstichting

waarvan de verhuurder meent dat de

huurder heeft: de bijzondere regeling

curator voor dat herstel zou moeten

van artikel 39 Fw is dan niet van toepas-

e-mail mmulder@heijltjes.nl of

zorg dragen. Uit rechtspraak blijkt

sing. In geval van een failliete (onder-)

telefonisch (024 – 381 66 64).

dat er een onderscheid moet worden

verhuurder geldt namelijk artikel 37

verschillende

11

COURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOED


nr. 5 - oktober 2012

Bedrijfsruimten/Kantoorruimten Regio Arnhem

TE KOOP

TE HUUR

TE KOOP

TE HUUR

Hazenkamp 9 te Arnhem

Ringbaan Zuid 10 te Arnhem

Innovatie 6 te Duiven

Segment 3 te Duiven

• Solitair bedrijfscomplex van ca. 963 m², waarvan ca. 662 m² bedrijfsruimte; • Het object is gelegen op bedrijventerrein “Rijkerswoerd” aan de A325; • Vrije hoogte ca. 5,5 meter; • Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein; • Het terrein is verlicht en volledig omheind.

• Gemoderniseerd bedrijfscomplex bestaande uit een bedrijfshal en een showroom/kantoor welke is bestemd voor volumineuze detailhandel; • Het object ligt aan de ringweg pal tegenover het treinstation van Zevenaar op het gerevitaliseerde bedrijventerrein "Zuidspoor"; • Het object heeft een totale oppervlakte van circa 1.200 m², waarvan 800 m² bedrijfshal en 400 m² showroom.

• Bedrijfscomplex bestaande uit kantooren bedrijfsruimte met rondom veel parkeergelegenheid; • Het object is gelegen op een kavel van circa 2040 m² op het hoogwaardige bedrijventerrein Centerpoort-Noord te Duiven; • Centerpoort Noord ligt direct aan de A12; • Het object beschikt over een totale oppervlakte van ca. 1.305 m².

• Uitstekend onderhouden bedrijfsruimte beschikbaar in bedrijvencomplex in Duiven; • Gelegen op hoogwaardig bedrijventerrein Centerpoort Noord; • Ca. 1.340 bedrijfsruimte en 450 m² kantoorruimte voor verhuur beschikbaar; • Object beschikt over loading docks en 9 meter vrije hoogte.

Huurprijs € 48.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Koopsom € 750.000,- kosten koper.

TE KOOP

Huurprijs € 100.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Koopsom € 725.000,- kosten koper.

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

Fahrenheitstraat 3 te Zevenaar te Zevenaar

Color Business Center Arnhem City

Groningensingel 1 te Arnhem

Izaak Evertslaan 1 te Arnhem

• Solitair bedrijfscomplex met aan de voorzijde op de begane grond en 1e verdieping kantoor ( circa 430m²) en aansluitend een bedrijfshal (circa 972 m²); • Gelegen op perceel van ca. 3.700 m²; • Object ligt nabij de A12 (Utrecht-Arnhem-Oberhausen); • Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.

• Eusebiusbuitensingel 7-8-9 te Arnhem • Monumentaal pand in de binnenstad met parkeerruimte; • Kantoorunits vanaf 12 m²; • Glasvezel verbinding; • Huur is inclusief gebruik vergaderruimtes (van 2 tot 20 personen); • Minimale huurtermijn drie maanden.

• Luxe kantoorruimte met een prachtig uitzicht beschikbaar in het bekende gebouw “Rijnpoort”, centraal gelegen nabij winkelcentrum Kronenburg; • Het object heeft een totale oppervlakte van circa 26.498 m², waarvan nog circa 3.500 m² voor verhuur beschikbaar is; • Deelverhuur in units vanaf circa 40 m²; • Per 40 m² is 1 parkeerplaats beschikbaar; • Diverse faciliteiten zoals restaurant, broodjesen koffiecorner.

• Karakteristieke monumentale kantoorvilla gelegen op een markante locatie tegenover het Sonsbeekpark; • Perfecte ligging op enkele autominuten van de snelwegen en het centrum van Arnhem; • Het object heeft een totale oppervlakte van circa 901 m²; • 15 parkeerplaatsen op eigen terrein.

Koopsom € 850.000,- kosten koper.

Huurprijs op aanvraag.

TE HUUR

Huurprijs € 130,- per m², per jaar, te vermeerderen met BTW.

TE HUUR

Huurprijs op aanvraag.

TE HUUR

TE HUUR

Volledig gerenoveerd Jansbuitensingel 6 te Arnhem

Facility Point Arnhem

Meander 651 te Arnhem

Mr. B.M. Teldersstraat 13 te Arnhem

• Zeer representatief kantoorgebouw "City Office" gelegen op een zichtlocatie aan de Jansbuitensingel in het city centrum van Arnhem; • Ca. 600 m² gelegen op de 2e verdieping; • 12 parkeerplaatsen (6 in parkeergarage, 6 onoverdekt achter het pand); • Recentelijk volledig gerenoveerd; • Energielabel B; • Gelegen aan de centrumring direct nabij stad, Centraal Station en Sonsbeekpark.

• • • • • •

• Duurzame kantoorruimte in “House of Energy” gelegen op businesspark “IJsseloord 2”; • Energielabel A; • Het object heeft een totale oppervlakte van circa 3.310 m²; • Deelverhuur is mogelijk in units vanaf 180 m²; • Voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.

• Kantoorruimte in een zeer representatief kantoorgebouw, genaamd ‘Own Office’, gelegen op het kantorenpark ‘De Gelderse poort’; • Het object heeft een totale oppervlakte van circa 2.020 m², waarvan nog circa 215 m² voor verhuur beschikbaar is; • Object is o.a. voorzien zeer representatieve entree, videofoon, vloerverwarming en vloerkoeling.

Huurprijs € 145,- per m², per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurprijs € 140,- per m², per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurprijs € 145,- per m², per jaar, te vermeerderen met BTW.

Meander 251 te Arnhem Aan de oprit naar de A12; Voldoende parkeerruimte; Kantoorunits vanaf 16 m2; Grand Café in het pand; Receptie & services vergaderruimtes aanwezig in het pand; • Flexibele huurovereenkomsten.

Huurprijs op aanvraag.

www.stmakelaars.nl 026 - 355 21 00

Bedrijfsmakelaars 12

COURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOED


nr. 5 - oktober 2012

Kantoorruimten/Winkelruimten Regio Arnhem

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

Naast Holiday Inn en Kenniscluster Nieuwe Oeverstraat 50 te Arnhem

Roermondsplein 30 te Arnhem

Tivolilaan 205 te Arnhem

Wassenaarweg 40 te Arnhem

• Representatief kantoorgebouw gelegen aan de centrumring van Arnhem; • Het object heeft een totaal verhuurbaar vloeroppervlakte van circa 4.683 m²; • Deelverhuur is mogelijk in units vanaf circa 325 m²; • Het gebouw zal op korte termijn worden voorzien van een nieuwe entree; • Volledig turn key oplevering is mogelijk.

• Kantoorruimte op zichtlocatie aan de rand van het centrum op loopafstand van de Rijnkade, Arnhem Centraal en de winkelstraten; • Het object heeft een totale oppervlakte van circa 300 m², waarvan circa 155 m² voor verhuur beschikbaar is; • Pand gedeeltelijk in gebruik door Modevakschool Arnhem; • Perfect bereikbaar per openbaar vervoer.

• Werken in een gemeentelijke monument; • Nabij station Velperpoort en uitvalswegen naar A12; • Kant en klare kantoorruimte; • Huurprijs inclusief service; • Receptiefunctie en brasserie aanwezig; • Gratis vergaderruimte.

• Zuidpoort@work; • Een compleet nieuw kantorenconcept in Arnhem Zuid; • Het concept biedt full service kantoorruimte en kant en klare kantoor kamers met volledige service; • Het object ligt perfect gelegen nabij de verbindingswegen naar de A325 en de A50 en is goed bereikbaar met openbaar vervoer; • Kom koffie drinken in de Brasserie en overtuig uzelf!

Huurprijs € 135,- per m² v.v.o., per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurprijs € 18.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurprijs vanaf € 445,- per maand, te vermeerderen met BTW.

Huurprijs vanaf € 195,- per maand, te vermeerderen met BTW.

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

Willemsplein 11 te Arnhem

Arnhemsestraatweg 29 te Velp

Looierstraat 43 te Arnhem

Bakkerstraat 20 te Arnhem

• Kantoorruimte in een monumentale stadsvilla in het centrum van Arnhem met diverse originele details; • Het pand is gelegen in het centrum van Arnhem op ca. 100 meter afstand van het Centraal Station; • Het object heeft een totale oppervlakte van circa 610 m², waarvan nog circa 450 m² voor verhuur beschikbaar is; • Deelverhuur is mogelijk in units vanaf ca. 105 m².

• Kantoorgebouw gelegen op een ruim kavel aan de doorgaande weg van Arnhem naar Velp; • Het kantoorpand ligt op slechts enkele autominuten van de op- en afritten van de A12; • Het object heeft een totale oppervlakte van circa 4.052 m², wat volledig voor verhuur beschikbaar is; • 65 parkeerplaatsen op eigen terrein.

• Winkelruimte gelegen aan de rand van het City centrum van Arnhem in de directe nabijheid van de V&D en Mediamarkt; • Het object heeft een totale oppervlakte van circa 190 m², waarvan ca. 115 m² als winkelruimte; • De frontbreedte bedraagt ca. 6 meter; • Mogelijkheid tot het huren van 2 parkeerplaatsen op eigen terrein.

• Winkel gelegen in dé modestraat van Arnhemse binnenstad; • De straat bevat een grote variëteit aan modewinkels, o.a. Claudia Sträter, Witteveen Men’s Shop, McGregor Shop, The Society Shop, State of Art Store, River Woods, Steppin Out, Fred de la Bretoniere, en Piet Zoomers zijn hier gevestigd; • Oppervlakte van ca. 98 m² met een front van ca. 3,5 meter.

Huurprijs € 48.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurprijs: € 65,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurprijs € 1.250,- per maand, te vermeerderen met BTW.

Huurprijs € 39.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

Compleet opleveringsniveau Weverstraat 24-25 te Arnhem

Van Toulon van der Koogweg 6 te Oosterbeek

Rijnstraat 35 te Arnhem

Parkstraat 1b te Velp

• Multifunctionele winkelruimte met secundaire ruimte op de 1e en 2e verdieping in de binnenstad van Arnhem; • De winkel ligt in het kernwinkelgebied van Arnhem op circa 200 m afstand van de kruising met de Vijzelstraat bij de Hema en McDonald’s; • De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 168 m²; • De frontbreedte bedraagt ca. 9 meter.

• Hoogwaardig afgebouwde winkelruimte gelegen in het gezellige winkelhart van Oosterbeek; • Oppervlakte van ca. 89 m² op de begane grond, alsmede ca. 20 m² secundaire ruimte in de kelder; • De frontbreedte bedraagt ca. 6 meter; • Gratis parkeergelegenheid in directe omgeving.

• Winkelpand gelegen in het kernwinkelgebied van Arnhem op ca. 20 meter van Top A1; • Goede mix van landelijke en regionale retailers in de directe nabijheid; • Winkelvloeroppervlak van ca. 95 m²; • 2 bovenliggende verdiepingen behoren ook tot het gehuurde; • Frontbreedte van ca. 6 meter.

• Winkelruimte met een totale oppervlakte van ca. 450 m² gelegen op toplocatie in Velp; • Winkelaanbod kenmerkt zich door landelijke filiaalbedrijven en plaatselijke ondernemingen; • Totale oppervlakte bedraagt ca. 450 m², waarvan ca. 330 m² winkelruimte; • Frontbreedte van ca. 25 meter.

Huurprijs € 26.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurprijs € 26.250,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurprijs € 63.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurprijs € 55.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

www.stmakelaars.nl 026 - 355 21 00

Bedrijfsmakelaars 13

COURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOED


nr. 5 - oktober 2012

Bedrijfsruimten Regio Twente

TE HUUR

TE HUUR

TE KOOP

TE KOOP

Bedrijvenpark Twente 44 te Almelo

Planthofsweg 51 te Almelo

Walserij 3 te Borne

Ballastweg 1 te Eibergen

• Te huur bedrijfsobject. • Totale oppervlakte: 1.280 m², bestaande uit 780 m² bedrijfsruimte en 500 m² kantoren. • Deelverhuur is mogelijk. • Object gesitueerd op het Bedrijvenpark Twente en uitstekend te bereiken vanaf de A35. • Op eigen terrein is meer dan voldoende parkeergelegenheid. • Aanvaarding in overleg.

• Representatieve multifunctionele bedrijfsruimte met kantoren. • Totale oppervlakte 813 m², waarvan 166 m² kantoorruimte. • Gesitueerd op het bedrijventerrein Bornsestraat. • Goed bereikbaar vanaf de Nijreessingel. • Ruim parkeren op eigen terrein. • Aanvaarding per direct.

• Multifunctioneel bedrijfsgebouw bestaande uit bedrijfsruimte en kantoorruimte. • Totale oppervlakte circa 3.300 m². • Kantoorruimte 441 m², bedrijfsruimte 2.400 m² en overige ruimte 461 m². • Perceelsgrootte 5.615 m². • Bouwjaar 2009. • Het object is goed bereikbaar vanaf de A1 en beschikt over voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

• Functionele bedrijfsruimte met kantoorruimte. • Totale oppervlakte 986 m², waarvan 856 m² bedrijfsruimte en 130 m² kantoorruimte. • Het object is gelegen op het industrieterrein De Kiefte. • Vrije overspanning 20 mtr x 40 mtr. • Perceelsoppervlakte 2.165 m². • Het object beschikt over voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. • Aanvaarding per direct.

Huurprijs € 42.500,- per jaar, excl. BTW

Huurprijs € 39.500,- per jaar, excl. BTW

Koopsom € 2.150.000,- k.k.

Koopsom € 569.000,- k.k., excl. BTW

TE HUUR

TE KOOP

TE HUUR

TE KOOP

De Reulver 30 te Enschede

De Reulver 55 te Enschede

Euregioweg 330 te Enschede

IJzersteden 18-20 te Enschede

• Verschillende units in bedrijfscomplex met buitenterrein. • Uitermate geschikt voor ZZP’ers. • Totale oppervlakte 976 m². • Te huur vanaf 200 m². • Het object is eveneens in zijn geheel te huur. • Op eigen terrein zijn meer dan voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. • Aanvaarding per direct.

• Bedrijfsruimte met kantoorruimte en nevenruimte. • Totale oppervlakte 1.890 m². • Bedrijfsruimte 1.485 m², kantoorruimte 240 m², nevenruimte 165 m². • Goed bereikbaar door haar ligging direct aan de A35. • Op eigen terrein en in de omgeving zijn voldoende parkeermogelijkheden. • Perceelsgrootte 3.420 m². • Aanvaarding per direct.

• Representatieve kantoorkamers, welke zowel gezamenlijk als separaat worden aangeboden. • Totale oppervlakte 145 m², te huur vanaf 13 m². • Het object is gelegen op het Euregio Bedrijvenpark. • Flexibele huurtermijnen zijn mogelijk. • Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. • Aanvaarding in overleg.

• Te koop multifunctioneel bedrijfsobject, bestaande uit bedrijfsruimte met kantoorruimte. • Totale oppervlakte bedraagt 5.075 m². • Makkelijk te verdelen in 3 separate units. • Object is uitstekend te bereiken met zowel eigen als met openbaar vervoer, de A1/A35 ligt op enkele minuten rijafstand. • Op eigen terrein is voldoende parkeergelegenheid.

Huurprijs vanaf € 600,- per maand, excl. BTW

Koopsom € 475.000,- k.k.

Huurprijs vanaf € 110,- per maand, excl. BTW

Koopsom € 2.500.000,- k.k.

TE HUUR

TE KOOP

TE HUUR

TE HUUR

Josink Esweg 10 te Enschede

Poolmansweg 130 te Enschede

Staalsteden 10 te Enschede

Klavermaten 67 te Goor

• Een modern solitair bedrijfsobject, bestaande uit kantoren en een hoogwaardig laboratorium. • Totale oppervlakte 1.482 m². • Het object is eveneens in delen te huur. • Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein. • Gezien de nabijheid van de A35 is er sprake van een uitstekende bereikbaarheid. • Absolute zichtlocatie aan de invalsweg "Westerval".

• Multifunctionele bedrijfsruimte met kantoor alsmede voldoende buitenterrein. • Totale oppervlakte 1.028 m². • Bedrijfsruimte 471 m², kantoorruimte 302 m², entresol 255 m². • Gesitueerd aan de rand van het centrum van Enschede. • Perceelsoppervlakte 1.649 m². • Ruim parkeren op eigen terrein. • Aanvaarding per direct.

• Bedrijfsruimte met kantoren en riant buitenterrein. • Totale oppervlakte 682 m². • Bedrijfsruimte 460 m², kantoorruimte 222 m². • Goed bereikbaar door de ligging van het bedrijventerrein aan de op-/afrit van de A35. • Er is een mogelijkheid tot uitbreiding van de bedrijfsruimte. • Aanvaarding per direct.

• Representatieve showroomruimte en kantoorruimte. • Totale oppervlakte 390 m², waarvan 370 m² showroomruimte. • Gesitueerd op het nieuwe industrieterrein Zenkeldamshoek. • Verkoop/verhuur van het gehele object (490 m² incl. bedrijfsruimte) is bespreekbaar. • Riant buitenterrein. • Aanvaarding in overleg.

Huurprijs op aanvraag

Koopsom € 429.000,- k.k.

Huurprijs € 36.500,- per jaar, excl. BTW

Huurprijs € 2.500,- per maand, excl. BTW

www.snelderzijlstra.nl 053 - 485 22 44

Bedrijfsmakelaars 14

COURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOED


Symbol verhuist naar nieuw kantoor op Business & Science Park in Enschede Op 14 september 2012 is tussen Symbol BV en BAM Utiliteitsbouw BV het contract getekend voor de ontwikkeling en realisatie van een nieuw kantoor voor Symbol. Het kantoor zal worden gerealiseerd aan de Palatijn op het Business & Science Park in Enschede.

Symbol helpt bedrijven in het verbeteren van productie en bedrijfsprocessen. Naast consultancy is het geven van trainingen een kernactiviteit. In het pand zal daarom een aantal trainingsfaciliteiten en een restaurant worden gerealiseerd. Ook BAM Utiliteitsbouw

regio Oost maakt veelvuldig gebruik van de expertise van Symbol bij het toepassen van de LEAN principes en instrumenten in het ontwerpen realisatieproces. Deze manier van LEAN bouwen leidt tot kortere bouwtijden en minder faalkosten. In samenwerking met BCT architecten is voor een ontwerp gekozen ca. 900 m2 dat aansluit bij het bedrijf Symbol en haar activiteiten. Zo is gekozen voor een transparant en overzichtelijk kantoor met een aantal ruime en creatief ingerichte trainingszalen waarin cursisten kennis en inspiratie op zullen doen. Het kantoor zal worden gerealiseerd volgens de richtlijnen voor duurzame utiliteitsbouw. De bouw zal in het voorjaar van 2013 starten en de oplevering staat gepland voor augustus 2013.

Van Wijhe Verf breidt uit in Zwolle BAM Utiliteitsbouw is in april 2012 met de bouw gestart van de uitbreiding van Van Wijhe Verf. Het gebouw aan de Russenweg is ontworpen door BDG Architecten uit Zwolle. BAM verwacht het nieuwe kantoorgebouw 1 november te kunnen opleveren. Het kantoor krijgt vier verdiepingen met een totaal oppervlak van 1.500 m2.

met de bestaande bouw. Op de begane grond, bij de entree komt een Experience ruimte. Op de eerste verdieping het Wijzonol Informatie Centrum (WIC) waar trainingen, presentaties en seminars gehouden worden. Het huidige WIC is vooralsnog gehuisvest op industrieterrein de Marslanden in Zwolle. Verdieping 2, 3 en 4 gaan fungeren als kantoorruimte.

Het nieuwe bedrijfspand is een Design & Build opdracht van BAM Utiliteitsbouw. Door al in een vroeg stadium mee te denken met de wensen en eisen van Van Wijhe Verf is een optimaal gebouw ontstaan. De nieuwbouw zal worden verbonden

Van Wijhe Verf ontwikkelt, produceert en levert decoratieve en beschermende verfproducten voor de professionele schilder, timmerfabrieken en de consument onder de merken Wijzonol, Ralston en Marlise Designverven.

BAM Utiliteitsbouw ontwikkelt en realiseert duurzame en betaalbare panden op maat De ontwikkeling en bouw van Symbol en Van Wijhe Verf zijn slechts twee voorbeelden van panden die wij ontwikkelen en bouwen. Of het nu een dierenkliniek in Almere is of een kantoor in Enschede, of het nu een nieuwbouw of een kleinschalige verbouwing is, voor al uw vragen geldt: Wij vertalen uw huisvestingswens in een programma, ontwerp en realisatie.

Hierbij wordt naast de bouwkosten ook gekeken naar uw toekomstige exploitatiekosten. Uw pand is niet alleen nu betaalbaar, maar ook in de toekomst.

Wilt u ook uitbreiden of verbouwen? Of staat u voor de keuze te verhuizen naar een bestaand ander pand of nieuwbouw? Wij denken graag met u mee.

Door deze integrale aanpak realiseren wij uw pand van het eerste idee tot sleuteloverhandiging in circa één jaar tijd.

U kunt contact opnemen met Bas van ’t Hag (06 51 06 18 91) of Patrica Dankert (06 51 41 96 92).

BAM Utiliteitsbouw regio Oost ontwikkelt en realiseert panden in alle bedrijfstakken Staat uw pand hier volgend jaar ook tussen?

DENKEN, ONTWIKKELEN, BOUWEN

PWC

Tebodin

Van Wijhe Verf

Dierenkliniek Berg & Daal

Symbol

Enschede

Hengelo

Zwolle

Almere

Enschede

“Door de goede samenwerking met BAM Utiliteitsbouw is er conform de afgesproken planning, een optimaal kantoor qua duurzaamheid, ontwerp en prijs aan ons opgeleverd,” aldus Jelle Zijlstra, directeur gebouwen, pijpleidingen en consultancy bij Tebodin Hengelo.


nr. 5 - oktober 2012

Bedrijfsruimten/Kantoorruimten Regio Twente

TE KOOP TE HUUR

TE KOOP

TE HUUR

TE KOOP

Metaalstraat 9 te Haaksbergen

Ruwerstraat 10 te Haaksbergen

Amarilstraat 21 te Hengelo

Boekeloseweg 96-98 te Hengelo

• Fraai grootschalig bedrijfscomplex bestaande uit kantoor-, productie-, en opslagruimten. • De totale oppervlakte bedraagt 13.320 m². • Het object is tevens te huur/te koop in kleinere gedeelten vanaf 1.375 m². • Gelegen op een goede locatie op het moderne bedrijventerrein Stepelo. • Perceelsgrootte circa 19.000 m². • Aanvaarding per direct.

• Ruime bedrijfsruimte met zeer royaal en verhard buitenterrein. • Separate kantoorruimte. • Fraaie dienstwoning (recent volledig gerenoveerd). • Bedrijfsruimte groot ca. 1.050 m². • Aanvaarding spoedig

• Bedrijfsruimte met kantoorruimte op een ruime kavel. • Totale oppervlakte 775 m². • Kantoorruimte 168 m², kantoor-/bedrijfsruimte 192 m², bedrijfsruimte 415 m². • Gelegen op het bedrijventerrein Twentekanaal Zuid. • Er zijn 25 parkeerplaatsen op eigen terrein. • Aanvaarding in overleg.

• • • • •

Koopsom € 475.000,- k.k.

Huurprijs € 45.000,- per jaar, excl. BTW

Koopsom € 219.000,- k.k.

Huurprijs vanaf € 20,- per m² per jaar, excl. BTW Koopsom € 3.950.000,- k.k., excl. BTW TE KOOP TE HUUR

TE KOOP

Bedrijfs-/kantoorruimte met buitenterrein. Totale oppervlakte circa 624 m². Voorzien van koel- en vriesruimten. Perceelsgrootte 852 m². Het object is gunstig gelegen aan de Boekeloseweg en op enkele minuten rijafstand van de rijksweg A35 en het centrum van Hengelo. • Parkeren op eigen terrein is mogelijk. • Aanvaarding per direct.

TE KOOP

TE KOOP

In delen te koop Hassinkweg 5-7 te Hengelo

De Zoeker Esch 1 te Losser

De Zoeker Esch 2-2a te Losser

Lübeckstraat 12 te Oldenzaal

• Bedrijfsobject bestaande uit bedrijfsruimte, expeditieruimte en kantoorruimte. • Totale oppervlakte 1.775 m². • Tevens gesplitst te huur en te koop. • Hassinkweg 5: 750 m². • Hassinkweg 7: 1.025 m². • Op eigen terrein is voldoende parkeergelegenheid. • Object is goed bereikbaar door de ligging nabij de A1. • Aanvaarding in overleg.

• Vrijstaand bedrijfsgebouw, bestaande uit bedrijfsruimte met kantoorruimte, alsmede een braakliggend terrein. • Totale oppervlakte 2.082 m² bedrijfsruimte, waarvan 322 m² kantoor-/nevenruimte. • Ook in delen te koop. • Het object is gelegen op industrieterrein “De Zoeker Esch” en daardoor goed bereikbaar vanuit Oldenzaal en Enschede. • Perceelsgrootte 8.200 m². • Aanvaarding per direct.

• Een tweetal geschakelde bedrijfsruimten voorzien van kantoorruimte alsmede een volledig bestraat buitenterrein. • De Zoeker Esch 2: 711 m², waarvan 51 m² kantoorruimte. • De Zoeker Esch 2a: 806 m², waarvan 70 m² kantoorruimte. • Bestraat buitenterrein 3.995 m². • Gelegen op het bedrijventerrein De Zoeker Esch, aan de zuidelijke rondweg. • Aanvaarding per direct.

• Representatief en multifunctioneel bedrijfspand met kantoorruimte. • Totale oppervlakte 860 m². • Kantoorruimte 380 m², bedrijfsruimte 200 m², bedrijfs-/nevenruimte 280 m². • Volledig geasfalteerd buitenterrein, groot circa 1.100 m². • Mogelijkheid bestaat om de bedrijfsruimte uit te breiden met circa 500 m². • Perceelsgrootte 2.896 m². • Aanvaarding in overleg, doch spoedig.

Huurprijs € 47.500,- per jaar, excl. BTW Koopsom € 550.000,- k.k.

Koopsom € 1.100.000,- k.k.

Koopsom € 1.100.000,- k.k.

Koopsom € 895.000,-- k.k., excl. BTW

TE HUUR

TE HUUR

TE KOOP

Twentepoort Oost 24 te Almelo

Twentepoort West 11b-11c te Almelo

Beckumerstraat 15 te Boekelo

• Turn-key kantoorruimte gelegen op de begane grond. • Totale oppervlakte 545 m². • Deelverhuur is bespreekbaar. • Gelegen op een zichtlocatie vanaf de A35 en tevens uitstekend bereikbaar. • Op eigen terrein is voldoende parkeergelegenheid. • Aanvaarding per direct.

• Bedrijfs- en/of kantoorruimte op de 1e verdieping. • Totale oppervlakte 800 m² • Unit A: 450 m², Unit B: 350 m². • Zeer energiezuinige ruimte. • Object is gelegen op een zichtlocatie aan de Henriette Roland Holstlaan. • Gelegen direct aan de oprit van de A35. • Voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein. • Aanvaarding per direct.

• Representatief kantoorgebouw in het centrum van Boekelo. • Totale oppervlakte 130 m². • Op eigen terrein zijn voldoende parkeerplaatsen. • Het object is goed te bereiken vanuit Enschede, Hengelo en Haaksbergen. • Aanvaarding in overleg.

Huurprijs € 90,- per m² per jaar, excl. BTW

Huurprijs € 49.500,- per jaar, excl. BTW

Koopsom € 215.000,- k.k.

TE KOOP TE HUUR

Brouwerijstraat ong. (Op de Brouwerij) te Enschede • Unieke kantoorruimten gelegen in de voormalige Brouwerij van Grolsch. • Oppervlakten varierend van 212 m² tot 1.881 m². • Unieke industriele uitstraling. • Flexibel in te delen ruimten. • In het commerciële centrum van Roombeek. • Gelegen naast de creatieve campus CeeCee. • Stadscentrum op loopafstand. • Aanvaarding per direct. Huurprijs vanaf € 120,- per m² per jaar, excl. BTW Koopsom op aanvraag

www.snelderzijlstra.nl 053 - 485 22 44

Bedrijfsmakelaars 16

COURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOED


nr. 5 - oktober 2012

Kantoorruimten Regio Twente

TE KOOP

Burgemeester M. van Veenlaan 88 te Enschede

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

Colosseum 11-19 te Enschede

Colosseum 21-29 te Enschede

Deurningerstraat 4-6 te Enschede

• Kantoorgebouw gelegen bij winkelcentrum Boswinkel. • Totale oppervlakte 230 m². • Het object is gelegen op een zichtlocatie aan de doorgaande weg richting het centrum van Enschede. • Nabij het object is ruim voldoende parkeergelegenheid. • Aanvaarding in overleg.

• • • •

Te huur representatieve kantoorruimte. Totale oppervlakte 1.320 m². Te huur in units vanaf 420 m². Het object is gelegen op het Business & Science Park. • Zeer goed bereikbaar vanaf de Auke Vleerstraat, welke rechtstreeks is verbonden met de A35. • 18 parkeerplaatsen beschikbaar voor verhuur. • Aanvaarding per direct.

• Tweetal zeer representatieve kantoorruimten • Gesitueerd op de begane grond en 3e verdieping. • 325 m2 per unit. • Zeer goed bereikbaar en gelegen op het Business & Science Park. • Voor verhuur zijn er per unit 5 parkeerplaatsen beschikbaar. • Aanvaarding per direct.

• Te huur kantoorruimte aan de rand van het centrum van Enschede. • 200 m² kantoorruimte, verdeeld over 2 verdiepingen. • Het object is gelegen op loopafstand van het centrum en het NS-station. • Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. • Aanvaarding in overleg.

Koopsom op aanvraag

Huurprijs € 120,- per m² per jaar, excl. BTW

Huurprijs € 125,- per m² per jaar, excl. BTW

Huurprijs € 1.650,- per maand, excl. BTW

TE KOOP

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

Fazantstraat 112-116 te Enschede

Hengelosestraat 86 te Enschede

Institutenweg 38 te Enschede

Kostverloren 36 te Enschede

• • • • •

Solitair kantoorpand. Totale oppervlakte 570 m². Begane grond 280 m². 1e verdieping 290 m². Het object beschikt over 2 overdekte parkeerplaatsen op eigen terrein. Daarnaast is er ruim voldoende gratis parkeergelegenheid in de omgeving. • Het object is zowel met openbaar als met eigen vervoer goed te bereiken. • Aanvaarding in overleg.

• Luxe en compleet gerenoveerde zelfstandige kantoorvilla. • Totale oppervlakte 874 m², verdeeld over 4 verdiepingen. • Gelegen aan de rand van het centrum van Enschede. • Op eigen terrein zijn 22 parkeerplaatsen gelegen. • Aanvaarding in overleg.

• • • •

Representatieve kantoorruimte. Totale oppervlakte 230 m². Deelverhuur vanaf 70 m². Op eigen terrein zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. • Goede bereikbaarheid met zowel eigen als openbaar vervoer door haar ligging op het Business & Science Park. • Aanvaarding in overleg.

• Geschakelde praktijk-/kantoorruimte. • Totale oppervlakte 80 m². • Gelegen aan de rand van de woonwijk Wesselerbrink. • Voldoende vrij parkeren in de omgeving van het object. • Op eigen terrein zijn 2 parkeerplaatsen beschikbaar. • Het object is geschakeld aan een woonhuis. • Aanvaarding per direct.

Koopsom € 395.000,- k.k.

Huurprijs € 115.000,- per jaar, excl. BTW

Huurprijs € 120,- per m² per jaar, excl. BTW

Huurprijs € 750,- per maand, excl. BTW

TE KOOP TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

zeer energiezuinig

TE HUUR

Geen BTW van toepassing!

Lippinkhof, Zuiderval te Enschede

Lippinkhof, Zuiderval te Enschede

Minkmaatstraat 134b+c te Enschede

Oosterstraat 2-5 te Enschede

• Kantoorkamers op de 2e verdieping van het kantoorgebouw `Regge`. • Beschikbaar vanaf 14 m². • Hoog opleveringsniveau. • Huurprijs is all-in. • Gezamenlijk gebruik van een vergaderkamer. • Uitstekende bereikbaarheid door haar ligging aan de Zuiderval die in directe verbinding staat met de rijksweg A35. • Aanvaarding 1 november 2012.

• Kantoorunits, kantoorverdiepingen in het nieuw te realiseren kantoorgebouw `Regge`. • Totale oppervlakte 1.389 m² verdeeld over 4 bouwlagen, per bouwlaag 347 m². • Mogelijkheid tot het huren/kopen van een kantoorunit vanaf 173 m². • Hoogwaardig opleveringsniveau. • Uitstekende bereikbaarheid door haar ligging aan de Zuiderval die in directe verbinding staat met de rijksweg A35. • Aanvaarding 1 november 2012.

• Circa 295 m² bedrijfs-/winkelruimte (Minkmaatstraat 134b). • Circa 70 m² kantoorruimte (Minkmaatstraat 134c). • Gesitueerd op een uitstekende zichtlocatie. • In de directe omgeving is ruim voldoende parkeergelegenheid. • Het object is middels de Singels goed bereikbaar. • Aanvaarding in overleg.

• Kantoor-/ praktijkruimte gesitueerd op de begane grond van het gezondheidscentrum "Oosterpoort". • Voor de verhuur is 57 m² beschikbaar. • Het object is goed bereikbaar door de centrale ligging nabij het stadscentrum. • Op het gezamenlijk terrein zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. • Aanvaarding per direct.

Huurprijs vanaf € 300,- per maand, excl. BTW

Huurprijzen en koopsommen op aanvraag

Huurprijs nr. 134b € 1.350,- per maand, excl. BTW Huurprijs nr. 134c € 600,- per maand, excl. BTW

Huurprijs € 155,- per m² per jaar

www.snelderzijlstra.nl 053 - 485 22 44

Bedrijfsmakelaars 17

COURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOED


nr. 5 - oktober 2012

Kantoorruimten/Winkelruimten Regio Twente

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

Piet Heinstraat 1 te Enschede

Stationsplein 10-11 te Enschede

Zuiderspoorstraat 11 / Getfertweg 290 (`t Baurichter) te Enschede

• Kantoorruimte in een monumentale kantoorvilla met vele originele details. • Begane grond 246 m², 1e verdieping 137 m² • Kamerverhuur mogelijk vanaf 39 m². • Recent volledig gerenoveerd. • Op eigen terrein zijn 10 parkeerplaatsen beschikbaar. • Uitstekend bereikbaar door haar ligging in het zakelijke centrum. • Op loopafstand van het station. • Aanvaarding per direct.

• Kantoorruimte in uiterst representatief kantoorgebouw. • Voor de verhuur is 2.215 m² beschikbaar. • Deelverhuur is mogelijk vanaf 303 m². • Het object is gesitueerd midden in het zakelijke hart van Enschede. • Ligging tegenover het NS Centraal Station, daardoor uitstekend te bereiken met het OV. • In de parkeerkelder zijn parkeerplaatsen beschikbaar.

• Representatieve kantoor-/bedrijfs-/ en commerciële ruimten • In het bedrijfsverzamelgebouw `t Baurichter. • Kantoorunits vanaf 105 m². • Commerciële ruimte vanaf 315 m². • Bedrijfsruimte vanaf 235 m². • Het betreffen geheel zelfstandige units.

Huurprijs vanaf € 22.500,- per jaar, excl. BTW

Huurprijs € 130,- per m² per jaar, excl. BTW

TE HUUR

• Uitstekende bereikbaarheid door de invalsweg "Zuiderval" van Enschede. • Ruim voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. • Informeer vrijblijvend naar de interessante huurvoorwaarden. • Aanvaarding per direct.

Huurprijzen op aanvraag

TE HUUR

TE KOOP

Unit huur is bespreekbaar!

TE HUUR

Beleggingsobject

Strootsweg 30 te Enschede

Hazenweg 50 te Hengelo

Oldenzaalsestraat 204 te Hengelo

Welbergweg 90-94 te Hengelo

• • • •

Kantoorruimte/kantoorkamers op zichtlocatie. Te huur vanaf 28 m². Korte huurtermijnen zijn bespreekbaar. Gelegen op het industrieterrein Het Havengebied. • Het object is uitstekend bereikbaar. • Aanvaarding in overleg.

• Zeer fraai en solitair kantoorgebouw op het kantorenpark Westermaat. • Totale oppervlakte 435 m². • Begane grond 215 m². • 1e verdieping 220 m². • Op eigen terrein zijn 10 parkeerplaatsen beschikbaar. • Het object is goed bereikbaar door haar ligging nabij de A1. • Aanvaarding per direct.

• Winkel/Woonhuis met bovenwoning in verhuurde staat. • Oppervlakte winkelruimte 260 m² (verhuurd aan Apotheek Mediq). • Totale huuropbrengst € 23.136,- per jaar. • Huuropbrengst winkelruimte € 17.736,- per jaar. • Huuropbrengst bovenwoning € 5.400,- per jaar. • Perceelsoppervlakte 298 m².

• Representatieve en multifunctionele kantoorruimte. • Totale oppervlakte 341 m², gesitueerd op de 2e verdieping. • Te huur vanaf 150 m². • Het object is gelegen op het kantorenpark Westermaat Noord nabij de rijksweg A1 en hierdoor uitstekend bereikbaar. • Op eigen terrein is ruim voldoende parkeergelegenheid. • Aanvaarding in overleg.

Huurprijs vanaf € 200,- per maand, excl. BTW

Huurprijs € 47.500,- per jaar, excl. BTW

Koopsom € 219.000,- k.k.

Huurprijs € 110,- per m² per jaar, excl. BTW

TE KOOP

TE KOOP TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

Scholten Reimerstraat 10-12 te Lonneker

Lübeckstraat 1 te Oldenzaal

Nieuwstraat 167 te Almelo

Nieuwe Markt 5c te Borne

• Kleinschalig en zeer goed onderhouden kantoorgebouw. • Totale oppervlakte 170 m². • Het object is goed bereikbaar vanuit Enschede en Oldenzaal, middels de Oldenzaalsestraat. • Op eigen terrein zijn 8 parkeerplaatsen gelegen. • Aanvaarding in overleg doch spoedig

• • • •

"Turn-Key'kantoorruimte op de 1e verdieping. Totale oppervlakte 450 m². Te huur vanaf 20 m². In overleg bestaat de mogelijkheid tot het huren van circa 100 m² bedrijfsruimte. • Op eigen terrein is voldoende parkeergelegenheid. • Goed bereikbaar door de ligging van het bedrijventerrein aan de A1. • Aanvaarding januari 2013.

• Een zelfstandige winkelruimte met kantoor- en nevenruimten alsmede een royale bovenwoning. • Totale oppervlakte 326 m², waarvan 128 m² winkelruimte. • Gelegen op een uitstekende zichtlocatie. • Aan de zijkant/achterzijde van het gebouw zijn circa 15 parkeerplaatsen gelegen. • Het is eveneens mogelijk om het object te huren. • Aanvaarding per direct.

• • • •

Koopsom € 325.000,- k.k.

Huurprijs € 75,- per m² per jaar, excl. BTW

Koopsom € 369.000,- k.k.

Huurprijs € 44.500,- per jaar, excl. BTW

Winkelruimte gelegen in het centrum. Totale oppervlakte 231 m². Het object wordt casco opgeleverd. Het object is uitstekend te bereiken met zowel eigen als met het openbaar vervoer. • Voldoende parkeergelegenheid in de omgeving. • In de directe omgeving zijn o.a. gevestigd: Beter Horen, Bakker Bart, Leurink Mode, Vögele, Prijsmepper en Bruna. • Aanvaarding per direct.

www.snelderzijlstra.nl 053 - 485 22 44

Bedrijfsmakelaars 13 18

COURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOED


nr. 5 - oktober 2012

Dynamis Taxaties Nederland Orteliuslaan 5 3528 BA Utrecht 030-767 03 99

Dynamis Taxaties Nederland: uw partner voor regio overschrijdende taxaties!

Dynamis is een samenwerking van 12 onafhankelijke - regionaal sterke makelaarskantoren met circa 30 vestigingen verspreid over heel Nederland en ongeveer 350 medewerkers. Al deze 12 partners hebben in de eigen regio een sterke positie op het gebied van zakelijk en/of particulier onroerend goed. Door bundeling van de krachten kan elke partner bovendien gebruik maken van de expertise en de netwerken van alle partners gezamenlijk.

Meer dan ooit is sprake van een toenemende behoefte aan kwalitatief hoogwaardige portefeuille taxaties. Als eigenaar of financier houdt u zich, middels frequente en gedegen waardebepaling, steeds meer bezig met risicobeheersing van uw vastgoed. Tegelijkertijd zijn er als gevolg van het dalende aantal transacties minder referentiedata beschikbaar. Het gevolg is een groeiende vraag naar taxaties, in combinatie Directeur: De heer B. Poolman

met een toenemende complexiteit van de waardebepaling. Dynamis

MRE MRICS RT

Taxaties Nederland speelt in op deze sterk verander(en)de markt.

bp@dynamistaxaties.nl

Dynamis Taxaties Nederland is gevestigd in Utrecht en wordt versterkt door een team van meer dan 75 gecertificeerde taxateurs verspreid over heel Nederland. Dynamis Taxaties Nederland is een 100% dochter van Dynamis speciaal opgericht voor het initiĂŤren, coĂśrdineren en uitvoeren van landelijke taxaties.

Regulated by RICS

Voor elke Logistieke Hotspot een Dynamis partner ! Eric de Hoogt Verschuuren & Schreppers Bedrijfsmakelaars Eindhoven 06 22 23 74 48

Guus de Bock Boek & Offermans Makelaars Heerlen 06 13 36 17 83

Logistics

Arjan Rens HRS Bedrijfsmakelaars Den Bosch 06 25 28 94 49

Gert-Jaap van Keulen Molenbeek Makelaars Utrecht 06 21 21 65 74

Paul de Wit Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting Rotterdam 06 51 57 51 71

Maarten van Tijen Van der Sande Van Opstal Bedrijfsmakelaars Breda 06 51 26 93 23

030-7670390

Jacco Vogelaar Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars Arnhem / Nijmegen 06 53 26 70 58

Jeroen van der Meer Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting Rotterdam 06 10 01 25 95

Logistics www.dynamislogistics.nl

19

COURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOED


nr. 5 - oktober 2012

Winkelruimten Regio Twente

TE HUUR

TE HUUR

TE KOOP TE HUUR

TE HUUR

Nieuwe Markt 7-8 te Borne

Calslaan 60-163 te Enschede

De Heurne 32 te Enschede

De Heurne 69-71 te Enschede

• • • •

Winkelruimte in het centrum van Borne. Totale oppervlakte: 162 m². Het object wordt casco opgeleverd. Het object is uitstekend te bereiken met zowel eigen als met het openbaar vervoer. • Voldoende parkeergelegenheid in de omgeving. • In de directe omgeving zijn o.a. gevestigd: Beter Horen, Bakker Bart, Leurink Mode, Vögele, Prijsmepper en Bruna. • Aanvaarding per direct.

• Commerciele ruimte gelegen op het campusterrein van Universiteit Twente. • Totale oppervlakte 140 m² b.v.o. • Goed bereikbaar door haar ligging op het campusterrein. In de directe nabijheid is voldoende parkeergelegenheid. • Aanvaarding per direct.

• Multifunctionele winkelruimte in het stadscentrum. • Totale oppervlakte 143 m², waarvan 123 m² winkelruimte. • De Heurne is tot 11:00 uur ’s ochtends opengesteld voor particulier vervoer. • In de directe omgeving is er voldoende parkeergelegenheid. • Aanvaarding in overleg.

• Winkelruimte met bovenwoning gelegen aan de rand van het stadscentrum van Enschede. • Totale oppervlakte winkelruimte 190 m². • De bovenwoning bestaat uit 2 woonlagen, totaal circa 130 m². • Het object beschikt over 2 parkeerplaatsen op eigen terrein. • Aanvaarding per direct.

Huurprijs € 34.500,-, excl. BTW

Huurprijs € 95,- per m² per jaar, excl. BTW

Huurprijs winkelruimte € 27.500,- per jaar, excl. BTW Koopsom € 462.500,- k.k. (incl. woning)

Huurprijs € 27.500,- per jaar, excl. BTW

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

Nog enkele units te huur G.J. van Heekstraat (Winkelcentrum Twekkelerveld) te Enschede

Marktstraat 5 te Enschede

Rijnstraat (WC Deppenbroek) te Enschede

• Winkelruimten in het nieuw gerealiseerde winkelcentrum gelegen in de wijk Twekkelerveld. • De wijk Twekkelerveld is in het noordwesten van Enschede gelegen en heeft een direct verzorgingsgebied van circa 10.000 inwoners. • Units vanaf 52 m² tot 199 m². • De winkelruimten worden casco verhuurd, echter inclusief een winkelpui.

• Representatieve winkelruimte in het stadscentrum, nabij de Oude Markt. • Totale oppervlakte 195 m². • Hoogwaardig afwerkingsniveau. • Het object is gesitueerd aan de looproute naar het stadscentrum. • Het centraal NS-station is op slechts 2 minuten loopafstand gelegen. • Aanvaarding in overleg.

• Winkelruimte gelegen in winkelcentrum Deppenbroek. • Totale oppervlakte 155 m² winkelruimte. • Te huur vanaf circa 80 m². • Uitstekend bereikbaar met zowel eigen als met openbaar vervoer. • Voldoende gratis parkeermogelijkheden rondom het winkelcentrum. • Aanvaarding in overleg.

Huurprijs € 42.000,- per jaar, excl. BTW

Huurprijs € 29.450,- per jaar, excl. BTW

• Albert Heijn, Lidl, Blokker, DA Drogist, Wibra, Dobey, Zeeman en Domino`s Pizza hebben zich hier al gevestigd. • Het winkelcentrum is goed bereikbaar zowel met eigen als met openbaar vervoer middels o.a. een eigen bushalte en heeft een ruim parkeerterrein waar gratis geparkeerd kan worden. • Huurtermijn 10 jaar, korter is bespreekbaar. • Aanvaarding in overleg. Huurprijs vanaf € 167,- per m² per jaar, excl. BTW

TE HUUR

TE KOOP TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

Gronausestraat 1197 te Glanerbrug

Grotestraat 147 te Goor

Beukweg 75-79 te Hengelo

Wegtersweg 80-84 te Hengelo

• Representatieve winkelruimte gelegen in het kernwinkelgebied van Glanerbrug. • Totale oppervlakte circa 230 m², waarvan 205 m² winkelruimte. • Frontbreeedte 11 meter. • Door de ligging aan de winkelstraat is het object goed bereikbaar. • 2 parkeerplaatsen op eigen terrein op het achtergelegen parkeerterrein. • Aanvaarding per direct.

• Representatieve winkelruimte. • Totale oppervlakte 398 m². • Het object is gelegen in het centrum van Goor. In de nabije omgeving zijn o.a. Ter Stal Fashion en Primera gevestigd. • Het object is goed bereikbaar door haar ligging aan de winkelstraat. • Bij het object is 1 parkeerplaats voor eigen gebruik beschikbaar. • Aanvaarding in overleg.

• Winkelruimte alsmede een verhuurde geldautomaat en een tweetal verhuurde appartementen. • Oppervlakte winkelruimte 393 m², waarvan 246 m² winkelruimte is gesitueerd op de begane grond. • Het object is goed bereikbaar. • Tevens is het geheel te koop als belegging, huuropbrengst € 17.750,- per jaar excl. huuropbrengst winkelruimte. • Aanvaarding in overleg.

• Winkel-/showroomruimte gelegen op de 1e verdieping op een absolute zichtlocatie. • Nog ca. 1.000 m² multifunctionele winkel-/ showroomruimte beschikbaar. • Het object is gelegen op bedrijventerrein Westermaat-Zuid en direct tegenover Hotel Van der Valk. • Uitstekend bereikbaar gezien haar ligging direct aan de afrit van de rijksweg A1. • Op het riante buitenterrein is meer dan voldoende parkeerruimte beschikbaar.

Huurprijs € 30.000,- per jaar, excl. BTW

Huurprijs € 135,- per m² per jaar, excl. BTW

Huurprijs € 19.950,- per jaar, excl. BTW Koopsom € 325.000,- k.k.

Informeer naar de zeer gunstige huurvoorwaarden

www.snelderzijlstra.nl 053 - 485 22 44

Bedrijfsmakelaars 20

COURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOED


nr. 5 - oktober 2012

Bedrijfsruimten Regio Zwolle

TE KOOP TE HUUR

TE HUUR

Gunstige prijzen en voorwaarden

Financiering tot 75% mogelijk

Robbertsmatenstraat 11 te Elburg

Hammerstraat 48 te Epe

• Multifunctioneel zeer goed onderhouden bedrijfsgebouw met vele mogelijkheden, gelegen op industrieterrein Kruismaten. • De totale vloeroppervlakte van het object bedraagt ca. 2.400 m², waarvan ca. 1.900 m² bedrijfsruimte en ca. 500 m² kantoorruimte. • Deelhuur is mogelijk in units vanaf ca. 50 m² kantoorruimte en/of ca. 150 m² bedrijfsruimte. • Tevens bestaat de mogelijkheid tot het realiseren van een bedrijfswoning. • De bedrijfsruimte is o.a. v.v.: goederenlift, twee laadkuilen, vier overheaddeuren, etc.

• Aan de rand van Epe gelegen multifunctionele bedrijfsunits variërend van 84 m² tot 206 m². • Fraai gesitueerd op industrieterrein "De Meent". • De units zijn uitermate geschikt als bedrijfsruimte met kantoor, kleinschalige productie of opslag, al dan niet met showroom. • Elke unit is voorzien van een eigen parkeergelegenheid. Daarnaast is er op het gezamenlijke terrein mogeljikheid tot parkeren.

• De kantoorruimte is o.a. v.v.: systeemplafonds met inbouwarmaturen, centrale verwarming, etc • Ruim voldoende parkeerruimte op eigen terrein. • Aanvaarding in overleg, op korte termijn mogelijk.

Huurprijzen vanaf € 27,50 per m² per jaar, excl. BTW

TE HUUR

• De units zijn voorzien van geïsoleerde transportdeuren van 3.00 x 3.00 meter. • Uitstekende ligging nabij zowel de A50, als de A1 en de A28. • Financiering tot 75% mogelijk.

Huurprijs vanaf € 650,- per maand, excl. BTW Koopsom vanaf € 124.900,- v.o.n. excl. BTW

TE HUUR

TE HUUR

TE KOOP

Flexibele huurvoorwaarden mogelijk Haatlanderdijk 57 te Kampen

Baileystraat 2L te Zwolle

Gasthuisdijk 8 te Zwolle

De Waag 6 te Hattem

• Op uitstekende locatie op industrieterrein Haatland wordt deze bedrijfsunit aangeboden. • De totale oppervlakte van het object bedraagt ca. 530 m². • De locatie ligt centraal op bedrijvenpark Haatland, dat een goede verbinding heeft met zowel het nieuwe bedrijventerrein als de rijksweg N50. • Aanvaarding in overleg, op korte termijn mogelijk.

• Bedrijfsunit gelegen in bedrijfs-verzamelgebouw "Businesspark Eiffel", gelegen op bedrijventerrein Marslanden G. • Begane grond: ca. 150 m² bedrijfsruimte incl. ca. 25 m² kantoorruimte/kantine. • Verdieping: circa 36 m² afgewerkte kantoorruimte met uitbreidingsmogelijkheid tot ca. 65 m². • De unit beschikt over meerdere parkeerplaatsen. • Mogelijkheid om kantoorruimte uit te breiden met 75 m². • De huurprijs betreft een ingroeihuur.

• Gunstig gelegen bedrijfsruimte met inpandige kantoorruimte op bedrijventerrein Voorst A. • Het betreft ruim 200 m² bedrijfsruimte met ca. 125 m² kantoorruimte. • Deelhuur is mogelijk vanaf ca. 125 m². • Het object is voorzien van inbraakbeveiliging en geheel omsloten door een hekwerk. • Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. • Aanvaarding in overleg.

• Circa 470 m² kantoor-/praktijkruimte gelegen nabij het centrum van Hattem. • Begane grond: 300 m² kantoorruimte, kantine, toiletten, magazijn. Verdieping: ca. 170 m² kantoorruimte, technische ruimte, entresol, magazijn. • Voorzieningen o.a.: CV-installatie, buitenzonwering, invalidentoilet, linoleum vloeren. • De koopsom wordt niet verhoogd met BTW. • Aanvaarding in overleg.

Huurprijs vanaf € 14.000,- per jaar, excl. BTW

Huurprijs € 19.500,- per jaar, excl. BTW

Vraagprijs € 575.000,- k.k.

Huurprijs € 39,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

TE KOOP TE HUUR

TE HUUR

Voltastraat 30-32 te Zwolle

Telfordstraat 28 te Zwolle • Ca. 1.000 m² bedrijfsruimte gelegen op bedrijventerrein Marslanden G te Zwolle. • Marslanden G is het meest recent ontwikkelde deel van bedrijventerrein Marslanden. • Begane grond: ca. 500 m² bedrijfsruimte (voorzien van overheaddeuren) met achtergelegen kantoorruimte, grote keuken/kantine en toiletgroep. • De verdieping bestaat uit ca. 500 m² opslagruimte.

• Ca. 1.470 m² bedrijfsruimte en ca. 510 m² kantoorruimte. • Deelhuur kantoorruimte mogelijk vanaf 255 m². • Voorzieningen o.a.: airconditioning, meerdere pantry’s, moderne toiletruimten, centrale verwarming in elke kantoorruimte. • Een huur vrij van BTW is bespreekbaar.

• Tevens is het pand voorzien van een speciale vuurwerkkluis. • Het object beschikt over voldoende parkeergelegenheid op het eigen terrein. • Voorzieningen o.a.: centrale verwarming in de kantoorruimte, elektrische overheaddeuren, toilet, pantry, vuurwerkkluis, etc. • Aanvaarding in overleg.

Huurprijs € 35.000,- per jaar, excl. BTW

• Gunstige ligging op bedrijventerrein Marslanden F. • Door de goede ligging nabij de ringweg is het object vanuit alle richtingen goed te bereiken. • Ruim voldoende gratis parkeergelegenheid op eigen terrein en langs de openbare weg. • Aanvaarding in overleg. Huurprijs kantoorruimte € 90,- per m² per jaar, excl. BTW. Huurprijs bedrijfsruimte € 45,- per m² per jaar, excl. BTW. Vraagprijs € 1.250.000,- kosten koper

www.bramer.biz 038 - 422 42 25

Bedrijfsmakelaars 21

COURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOED


nr. 5 - oktober 2012

Kantoorruimten/Winkelruimten Regio Zwolle

TE KOOP TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

Kantoorruimte op strategisch gelegen zichtlocatie Kerkplein 12 te Meppel

Blaloweg 20 te Zwolle

• Monumentaal, karakteristiek kantoorpand gelegen in het hart van het centrum van Meppel. • Het pand beschikt over ca. 280 m² representatieve kantoorruimte, ruimte vanaf ca. 40 m² beschikbaar voor verhuur. • De voor verhuur beschikbare ruimte is gelegen op de tweede en derde verdieping. • Ruim voldoende parkeergelegenheid (betaald) in de directe omgeving. • Aanvaarding op korte termijn mogelijk.

• Kantoorruimte te huur vanaf 150 m² tot 1.500 m² vanaf € 85,- per m² per jaar, excl. BTW. • Uitstekende parkeervoorzieningen op eigen terrein. • Mogelijkheid voor turn-key oplevering tegen nader te bepalen voorwaarden en condities. • Zichtlocatie. • Aan ringweg gelegen. • Nabij snelwegen.

Gouverneurlaan 1 te Zwolle • Combinatie met bedrijfsruimte mogelijk. • In het multifunctionele complex is naast de bovengenoemde kantoorruimte ca. 7.000 m² bedrijfsruimte vanaf € 40,- per m² per jaar, excl. BTW en ca. 1.500 m² showroomruimte vanaf € 75,- per m² per jaar, excl. BTW beschikbaar voor verhuur.

Huurprijzen zoals in bovenstaande tekst vermeld.

Huurprijs € 150,- per m² per jaar, excl. BTW Koopsom € 450.000,- k.k.

• Ruim 180 m² kantoorruimte gelegen in Zwolle-Zuid. • Totale metrage ca. 155 m² kantoorruimte op de begane grond en ca. 30 m² kantoorruimte op de verdieping. • Entree met toegang naar de vijf kantoorruimten, toiletruimte en opgang naar de verdieping. Op de verdieping is nog een kantoorruimte gesitueerd. • Deelhuur mogelijk vanaf 75 m². • Aanvaarding op korte termijn mogelijk. € 25.000,- per jaar te vermeerderen met BTW

TE HUUR

TE HUUR

Dokter Stolteweg 60-66 te Zwolle

Marconistraat 15 te Zwolle

• Circa 2.199 m² moderne, representatieve kantoorruimte gesitueerd in kantoorgebouw "Nobel" op het respresentatieve kantorenpark Oosterenk. • Vrij recent heeft het gehele gebouw een interne upgrade ondergaan waardoor het voldoet aan de eisen en wensen van de moderne kantoorgebruiker. • Het object is gelegen op een zichtlocatie aan de Ceintuurbaan en heeft dan ook een uitstekende bereikbaarheid. • Deelhuur is mogelijk vanaf circa 250 m².

• Multifunctioneel bedrijfspand gelegen op bedrijventerrein Marslanden. • Momenteel is ca. 300 m² kantoorruimte beschikbaar voor verhuur. • Door de flexibele indelingsmogelijkheden zijn diverse te huren metrages mogelijk. • Het object beschikt over een groot eigen parkeerterrein welke door de huurders gebruikt kan worden. • Voorzieningen o.a.: systeemplafond met inbouwarmaturen, centrale verwarming, brandmeldinstallatie, noodverlichting, sanitaire voorzieningen, etc.

• Het object beschikt over 48 parkeerplaatsen op eigen terrein. • Voorzieningen o.a.: liftinstallatie, centrale verwarming, systeemplafonds met inbouwarmaturen v.v. bewegingssensoren, meerdere toiletgroepen, ruime serverruimte, kabelgoten met cat. 6 bekabeling, etc. • Aanvaarding in overleg, op korte termijn mogelijk. Huurprijs € 110,- per m² per jaar, excl. BTW Parkeerplaatsen € 250,- per plaats per jaar, exc

TE HUUR

TE KOOP

• Het complex is zeer goed bereikbaar vanaf zowel de A28, de ringweg, vanuit het centrum alsmede de overige uitvalswegen. • Servicekosten € 25,- per m² per jaar, excl. BTW. • Aanvaarding in overleg, op korte termijn mogelijk.

Huurprijs € 65,- per m² per jaar, excl. BTW

TE HUUR

TE HUUR

Thorbeckegracht 17 te Zwolle

Kerkstraat 8 te Zwartsluis

Diezerpoortenplas 6 te Zwolle

Sassenstraat 66 te Zwolle

• Schitterend monumenteel grachtenpand, gelegen aan de fraaie Thorbeckegracht in het centrum van Zwolle. • Het gehele pand beschikt over ca. 250 m² kantoorruimte, verdeeld over drie verdiepingen. • Deelverhuur mogelijk vanaf ca. 80 m². • Dit charmante pand heeft een keurig afwerkingsniveau en beschikt over veel oude elementen. • Aanvaarding in overleg.

• In het hart van Zwartsluis gelegen royaal woon-/winkelpand. • Winkelruimte (ca. 92 m²) met een frontbreedte van ca. 7 meter. Bovengelegen woonruimte (ca. 90 m²) met zolderruimte (ca. 50 m²) en achteringang. • Door de grootte van de kavel en de achteringang leent het pand zich tevens voor een herontwikkeling tot een winkelruimte met meerdere appartementen op de verdieping.

• Aan de rand van het centrum gelegen fraaie winkelruimte van ca. 275 m². • Deelhuur mogelijk vanaf 120 m². • Het pand heeft door zijn hoekligging een riante frontbreedte van maar liefst 14 meter. • Het object is gelegen tussen de Diezerstraat en winkelcentrum Diezerpoort. • Ruim voldoende parkeergelegenheid (betaald) in de directe omgeving. • Aanvaarding op korte termijn mogelijk.

• In het stadshart gelegen multifunctionele winkelruimte, gelegen nabij de Sassenpoort. • Het pand bestaat uit ca. 90 m² winkelruimte met een frontbreedte van 4 meter en circa 30 m² kelderruimte. • De winkelruimte heeft tevens een ontsluiting aan de achterzijde van het pand. • Voldoende parkeergelegenheid in de omgeving. • Aanvaarding op korte termijn mogelijk.

Huurprijs € 40.000,- per jaar, excl. BTW

Koopsom € 319.000,- k.k.

Huurprijs € 79.000,- per jaar, excl. BTW

Huurprijs € 24.500,- per jaar, excl. BTW

www.bramer.biz 038 - 422 42 25

Bedrijfsmakelaars 22

COURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOED


Industriepark Kleefse Waard Arnhem www.ipkw.nl zoekt innovatieve bedrijven “Op IPKW vonden we kantoorruimte en een productiehal precies op maat en uitermate geschikt als demo-ruimte.” Ger Burgers, Biovalor Europe

Industriepark Kleefse Waard Westervoortsedijk 73 6827 AV Arnhem T +31 (0)26 384 46 46 F +31 (0)26 384 46 47 info@ipkw.nl www.ipkw.nl

IPKW zoekt innovatieve bedrijven! Industriepark Kleefse Waard (IPKW) is een bedrijventerrein in Arnhem speciaal ingericht voor productie en onderzoeksactiviteiten. Op dit moment zijn er meer dan 40 bedrijven gevestigd, voornamelijk actief in het cluster energie- en milieutechnologie (EMT). Deze bedrijven maken gezamenlijk gebruik van de faciliteiten van het park. Dit leidt tot synergievoordelen en aantrekkelijke besparingen. Het park, dat in 1942 werd gebouwd is het voormalig fabriekscomplex van AkzoNobel. Sinds 2003 wordt het terrein ontwikkeld door Schipper Bosch en is het getransformeerd naar een bedrijventerrein met uitgebreide faciliteiten. De belangrijkste faciliteiten op het park zijn: Beveiligd terrein omsloten door een hek met centrale toegangspoort Warmtekrachtcentrale en waterzuivering Milieucategorie 5 Proactief parkmanagement Parkrestaurant, congres en catering Bedrijfshuisvesting op maat Aan de hand van uw huisvestingsvraagstuk formeren wij een projectteam. Schipper Bosch heeft eigen tekenaars, bouwkundigen en projectleiders in huis. Dit team werkt al uw wensen voor uw bedrijfsruimte uit tot een ontwerp op maat. Tijdens dit proces heeft u op elk moment de mogelijkheid tot bijsturing. Daarna verzorgen wij de uitvoering van het gehele project. Het resultaat is een bedrijfsruimte, waarin u optimaal kunt ondernemen. Na oplevering ontzorgt het parkmanagement u verder in het beheer in onderhoud.

IPKW

Industriepark Kleefse Waard www.ipkw.nl happy industries I am electric

“Een goede basis van de voorzieningen is waardevol.” John Oude Egberink, Teijin Aramid

ARNHEM, DELTA 34 TE HUUR / TE KOOP

Unieke bedrijfsunit met kantoor Bedrijfsruimte Kantoor Totaal

ca. 180 m² ca. 165 m² ca. 345 m²

Huursom: € 27.500,-- per jaar, excl. BTW Koopsom: € 327.500,-- kosten koper

026-400 11 88

026-355 21 00


UW KANTOOR ALS MARKETINGTOOL!

OOSTERBEEK, STATIONSWEG 44 Het “Private Offices” concept gaat uit van flexibele verhuur van kantoorkamers op maat met de mogelijkheid van een full service pakket. Deze kantoorkamers zijn gelegen in een duurzame kantoorvilla en o.a. voorzien van verlichting, stoffering, CAT5 aansluitmogelijkheden, onafhankelijke warmte/koelregelaar, alsmede hoogwaardig kantoormeubilair. De luxe kantoorkamers zijn al te huur vanaf 20 m²! Uw voordelen zijn o.a.:

Géén investeringen Zeer representatieve en professionele setting Optimaal parkeren Uitstekend bereikbaar

Voor meer informatie zie:

www.privateoffices.nl

Vastgoedcourant Oost - oktober 2012  

Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars heeft het initiatief genomen samen met haar Dynamis partners in Oost-Nederland minimaal tweemaal per...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you