Page 1

PREDUZECE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE BORIVOJA STEVANOVICA 9/28,11000 BEOGRAD

e-mail: info@stridon.rs web: www.stridon.rs PIB:106376570, PDV:53156460, TEL:011/2886-509,011/2891-485 FAX:011/2886-509

TR:330-4009922-69

VP CENOVNIK DIJAMANTSKIH TESTERA TORPEDO ( SEGMENTNI ) - BETON,ARMIRANI BETON Ø 115 Ø 125 Ø 150 Ø 230

Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450

925.00 1,400.00 2,875.00 3,888.00

0.00 15,295.00 17,940.00 0.00

TORPEDO ( KONTINUALNI ) - KERAMIKA,CIGLA Ø 115 Ø 125 Ø 150 Ø 230

780.00 1,095.00 1,750.00 2,990.00

TORPEDO ( SINTEROVANI GRANIT ) - TANKI Ø 115

3,680.00

TORPEDO ( GRANIT TURBO ) - DIJAMANTSKI DISK ZA GRANIT Ø 230 -seg.7mm Ø 230 -seg.10mm

4,945.00 5,520.00

" ZENEZIS " - Prostorni raspored dijamanata u okviru segmenta BETON, ARMIRANI BETON Ø 115 Ø 125 Ø 150 Ø 230

Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450

3,450.00 5,520.00 7,360.00 8,970.00

15,870.00 18,975.00 0.00 0.00

" DIAMOND-X " - DIJAMANTSKETESTERE ZA SECENJE METALA Ø 100 X 1.3 - 3 W Ø 115 X 2.5 - 3 W Ø 115 - 2T - 20 W Ø 230 x 1.6 - 3 W Ø 230 x 3.1 - 3 W

ODSECANJE - TANKI ODSECANJE - NORMAL BRUSENJE - UPUSTENI ODSECANJE - TANKI ODSECANJE - NORMAL

2,415.00 2,760.00 6,670.00 7,015.00 5,405.00


Ø 230 x 3.7 - 10 W Ø 350 x 3.4 - 3 W

ODSECANJE I BRUSENJE ODSECANJE - NORMAL

15,180.00 12,305.00

VP CENOVNIK DIJAMANTSKIH KRUNA PRECNIK Ø 52 Ø 56 LASER Ø 64 Ø72 Ø 82 Ø 92 Ø 102 Ø 107 LASER Ø 112 Ø 122 Ø 132 Ø 152

" ZENEZIS "

" KERN "

SEGMENTI

10,120.00 10,580.00 11,845.00 14,375.00 15,295.00 16,215.00 16,905.00 15,295.00 19,205.00 21,620.00 22,425.00 23,000.00

9,669.00 10,329.00 11,867.00 13,405.00 14,064.00 14,503.00 18,240.00 18,459.00 19,338.00 22,634.00 24,393.00

5 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 13

CENA REPARACIJE PO SEGMENTU 6 € SVE CENE SU BEZ URACUNATOG PDV-a


GOVINU I USLUGE

53156460,


cenovnik-stridon-group-zenezis  
cenovnik-stridon-group-zenezis  
Advertisement