Page 1

             

BlueBerry online magazine + editor  Betreft   :  Impressie BlueBerry Magazine Editor      Datum   :  Januari 2008    Omdat internet steeds toegankelijker wordt verplaatsen traditionele offline media zich richting het  internet. Een variatie op een reguliere website is hierbij het gebruik van een online magazine. Een  website in de vorm van een tijdschrift waar bezoekers virtueel doorheen kunnen bladeren. De  bezoekers krijgen door de drie dimensionale interface het idee zich werkelijk in een tijdschrift te  bevinden.  

  U kunt het online magazine ideaal gebruiken voor eenmalige acties of juist voor uitgaven welke  maandelijks online gepubliceerd worden. Het gebruik van een online magazine zal de attentie waarde  van uw publicaties verhogen. Het voordeel van de BlueBerry software is de mogelijkheid zelf in eigen  beheer een magazine te ontwerpen, in te vullen en vervolgens te verspreiden via een website of per e‐ mail. Hierbij is er geen hulp vanuit BlueBerry meer nodig, enkel uw eigen creatieve ideeën. Het  invullen van uw eigen magazine gebeurd via een beveiligde locatie waar u zelf via uw webbrowser de  invulling van uw magazine kunt bepalen.    BlueBerry | online magazine   

Pagina 1 van 6 


De interface van het online magazine  Om het magazine te bewerken en vervolgens aan bezoekers te vertonen dient de programmatuur op  een aparte URL op de webservers  van BlueBerry te draaien. Het is hierbij mogelijk een apart domein  aan te vragen, of een subdomein van uw bestaande website naar ons door te koppelen.     Soort magazine  BlueBerry kan twee soorten magazines aanbieden. De keuze om voor een bepaald magazine is  afhankelijk van het beschikbare materiaal, uw ideeën en de frequentie waarin uw nieuwe edities van  het magazine wilt laten verschijnen.    1. Eenmalig magazine ontwikkeld door BlueBerry  Dit zijn eenmalige magazines waarbij de lay‐out extern wordt aangeleverd, of door BlueBerry kan  worden ontworpen. Dit type magazine wordt handmatig ontwikkeld zonder gebruik van de  magazine editor. Afhankelijk van het aantal pagina’s en de complexiteit van het ontwerp kan dit  voordeliger uitvallen dan het uitgebreide magazine met editor.    2. Uitgebreid magazine met editor functionaliteit  Voor bedrijven die graag zelf hun magazine willen inrichten hebben we de BlueBerry online editor  ontwikkeld. Via de editor kunnen er meerdere edities van magazines worden aangemaakt en is  men zelf verantwoordelijk voor de opmaak en inhoud van het magazine. Voordeel is dat u zelf snel  en makkelijk een magazine opzet zonder hulp van derden en zonder kennis van Flash. Bij  ontwikkeling van meerdere magazines is de optie om de editor te gebruiken al snel voordeliger.    Lay‐out van de interface   Afhankelijk van het type magazine dient er een lay‐out ontwikkelt te worden waarin de vormgeving  van het magazine wordt geplaatst. Dit is de schil die om de module wordt heen gebouwd.  Deze schil  bevat de buttons voor de extra uitleg, het logo, de buttons om te bladeren en het volume te bepalen.  De plaatsing van deze buttons is afhankelijk van het formaat van het magazine welke binnen een  resolutie van 1280x1024 dient te blijven. Het toevoegen van extra buttons met hierin de bijvoorbeeld  de algemene voorwaarden is ook mogelijk.  Enkel de inhoud van het magazine zelf is te bewerken via  de editor. Teksten of vormgevingselementen in de interface dienen aangepast te worden door  BlueBerry.  Mocht er geen interface design beschikbaar zijn is het ook mogelijk het magazine in een  standaard lay‐out te gebruiken.    Type interface  Afhankelijk van het gebruik van het magazine zijn er twee methodes om het magazine te presenteren.  Dit kan door het magazine direct op de website weer te geven of gebruik te maken van een index  pagina waar alle beschikbare edities worden weergegeven. Bezoekers kunnen vervolgens zelf een  editie kiezen om te bekijken en hier later ook weer terugkeren om van magazine te wisselen.        BlueBerry | online magazine   

Pagina 2 van 6 


Inladen van pagina’s  Afhankelijk van het aantal pagina’s binnen een magazine zijn er twee methoden om de pagina’s in te  laden. Bij een klein aantal pagina’s (of eigenlijk spreads, blad links +rechts) kan het magazine in 1 keer  worden ingeladen.  Alle pagina’s worden dan stuk voor stuk ingeladen. Deze pagina’s worden dan in  het geheugen van de browser geplaatst. Indien de inhoud van de pagina’s te groot is (in KB’s) of het  aantal pagina’s van het magazine is te hoog moet de tweede methode gebruikt worden. Bij deze  methode worden er steeds 3 pagina’s  vooruit geladen en 3 achteruit vanaf de spread waar iemand op  dat moment is. Pagina’s die buiten deze selectie vallen worden uit het geheugen gehaald om de  performance van het magazine optimaal te houden. Op oudere PC’s zou het magazine in dit soort  gevallen kunnen gaan haperen of video’s willen niet meer afspelen doordat het geheugen vol zit.     Wat heeft een gebruiker nodig om dit magazine te bekijken ?  Bezoekers die het magazine openen worden eerst gecontroleerd op de aanwezigheid van de Flash  player. Voor het bekijken van het flash magazine is Flashplayer 9 vereist.  Mocht het de bezoeker een  oudere variant, of misschien helemaal geen flash hebben wordt dit automatisch ge‐update of  geïnstalleerd. De performance van een magazine is daarnaast grotendeels afhankelijk van de inhoud,  bevat een spread veel grote fotografie en video’s zal de pagina langer moeten laden dan een kale  pagina met tekst. Hier dient de gebruiker bij de ontwikkeling van het magazine zelf rekening mee te  houden. De magazine editor zelf is voorzien van indicatie waarden om aan te geven of de spread te  groot gaat worden of niet.                                BlueBerry | online magazine   

Pagina 3 van 6 


De online magazine editor  Zoals eerder vermeld bent u met de magazine editor in staat zelf edities aan te maken waarin  vervolgens naar eigen idee & ontwerp de spreads opgemaakt kunnen worden. De magazine editor is  zo gemaakt dat men de meest gangbare tools kan gebruiken om het magazine levendig eruit te laten  zien.  Na het plaatsen van de editor op een apart domein krijgt de beheerder van het magazine een apart  webadres. Via deze beveiligde login pagina kan men starten met het bewerken van het magazine. 

In een overzicht van de verschillende edities van magazines kan men verder spreads aanmaken, op  volgorde zetten of bewerken. Een spread wordt eenmalig aangemaakt maar kan meerdere talen  bevatten. Advertenties en teksten die in het magazine voorkomen kunnen variabel worden ingevuld,  dit betekend dat er voor elke taal een ander tekstje kan worden ingevuld. Met deze methode hoeft  een magazine maar een keer ontworpen te worden voor meerdere talen.  Alles wat er in de magazine editor gebeurd wordt op de server opgeslagen, inclusief alle gebruikte  fotografie en video’s.  Elke nacht wordt er een backup gemaakt van de bestanden op de server, mocht  er iets zijn misgegaan kan BlueBerry de wijzigingen tot 2 weken terughalen.    De algemene opbouw van de magazine editor  De magazine editor is zo opgebouwd dat deze makkelijk is te begrijpen. De basis van de magazine  editor bevat een bibliotheek waar alle fotografie en video’s worden opgeslagen. Vanuit het menu  kunnen er nieuwe objecten aan een spread worden toegevoegd, deze objecten hebben allen een  paneel waar de eigenschappen in staan vermeld. De objecten die een spread in worden gesleept zitten  allen in een aparte laag. Door met de lagen te schuiven wordt de volgorde van de objecten bepaald.  Na het bewerken van een spread kan deze worden opgeslagen en altijd weer opnieuw worden  bewerkt.    BlueBerry | online magazine   

Pagina 4 van 6 


De opmaak mogelijkheden van het magazine  Het mooie van een online magazine is dat alles kan bewegen en interactief kan functioneren.  BlueBerry heeft hiervoor verschillende tools in de editor verwerkt die dit mogelijk maken. Bij het  aanmaken van een nieuwe spread begint men met een blanco werkblad, om dit te vullen heeft men de  de beschikking over de volgende opties :   

    Fotografie  Via een bibliotheek is het mogelijk eigen fotografie toe te voegen (JPG, GIF, PNG, SWF), dit kunnen  losse afbeeldingen zijn met transparantie of achtergronden die op maat zijn gemaakt zodat ze precies  in het magazine passen. Het is ook mogelijk SWF bestanden die vanuit flash zijn geëxporteerd te  gebruiken, mocht een spread nu een bepaalde eigenschappen moeten hebben die niet mogelijk zijn in  de editor is het altijd mogelijk dit effect bestand extern in flash te bouwen en te importeren in de  magazine editor. De afbeeldingen kunnen vervolgens worden verplaatst, gedraaid en worden vergroot.   Teksten  In verschillende kleuren, formaten en lettertypen is het mogelijk tekstblokken toe te voegen. Een  tekstblok kan op maat worden geschaald en daarna worden gevuld met inhoud. Dit tekstblok kan  vervolgens een achtergrond kleur krijgen, percentage transparantie meekrijgen of scrollen indien de  hoeveelheid tekst groter is als het geschaalde tekstblok.   Video  Net zoals een foto de magazine editor in wordt gesleept is hetzelfde met video materiaal mogelijk. Via  de bibliotheek is het mogelijk video’s in .FLV (Flash Video Formaat) te uploaden. Vanuit de bibliotheek  kan de video worden toegevoegd aan een spread. Ook hierbij kan de video worden verplaatst en  vergroot of verkleint. De persoon die de video’s aan de editor toevoegt dient echter zelf rekening te  houden met het formaat en de kwaliteit van de video’s.    BlueBerry | online magazine   

Pagina 5 van 6 


Slideshows Om meer foto’s op 1 pagina weer te geven kan de slideshow optie worden gebruikt. Met deze optie  kan een vlak worden aangegeven met daarin een volgorde foto’s. Deze foto’s spelen vervolgens  transparant in elkaar over als een slideshow. Hierbij kan de lengte van de overgang en het type  overgang zelf worden bepaald. 

Animaties  Om afbeeldingen of teksten te laten bewegen kunnen er animaties op objecten worden toegepast. Zo  kunnen teksten infaden of foto’s van links naar rechts bewegen. Men heeft de keuze uit verschillende  type animatie vormen. Een animatie kan daarbij gestart worden door een actie op een button of bij  het openen van de pagina.  Buttons  buttons kunnen in het magazine worden gebruikt om bepaalde acties te starten. Zo is het mogelijk  objecten zichtbaar of onzichtbaar te maken of animaties te starten of te beëindigen. Met gebruik van  deze buttons en acties wordt het magazine levendiger doordat mensen op verschillende onderwerpen  kunnen klikken.  Vormen  In de bibliotheek zijn er naast de eigen fotografie ook standaard vormen te vinden. Deze vormen  kunnen worden gebruikt om het magazine aan te vullen met cirkels, pijlen, sterren of andere  illustraties. Deze vormen kunnen vervolgens van kleur worden aangepast en worden geschaald,  geroteerd of worden verplaatst.  Geluid  Geluid speelt een belangrijke rol binnen het magazine. Standaard is er een achtergrond geluid voor het  hele magazine in te stellen maar het is ook mogelijk per spread een apart geluid te kiezen. Deze  kunnen zelf in MP3 formaat worden ge‐upload. Het magazine laat de geluiden automatisch in elkaar  overfaden.    BlueBerry | online magazine   

Pagina 6 van 6 

BlueBerry  

test ererere r

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you