Page 1

г) (1625 − 113 ⋅13 ) ⋅ 65 + 10 870 = (1625 − 1469 ) ⋅ 65 + 10 870 = = 156 ⋅ 65 + 10 870 = 10 140 + 10 870 = 21 010 . 430. а) 7 кішок · 7 = 49 кішок; б) 7 мишок · 49 = 343 мишки; в) 7 колосків · 343 = 2401 колосок; г) 7 зерен · 2401 = 16 807 зерен. б) 83 ⋅108 > 82 ⋅105 ; г) 62 ⋅107 < 63 ⋅106 . ? 432. Токар — 18 дет. · 6 днів Учень — 12 дет. · 6 днів ? — 300 дет. 1) 18 ⋅ 6 + 12 ⋅ 6 = 108 + 72 = 180 (дет.) — зробили токар і учень разом за 6 днів; 2) 300 − 180 = 120 (дет.) — залишилось зробити. Відповідь: 120 деталей. 433. З 1 га — 38 ц І п — 375 га ІІ п — 483 га ? ц 1) 375 + 483 = 858 (га) — площа двох полів; 2) × 858 (ц) — зберуть пшениці з двох полів. 38 6864 + 2574 32604 Відповідь: 32 604 ц. 434. S = S1 + S2 = v1 ⋅ t + v2 ⋅ t ; S1 = 27 км/год, v2 = 24 км/год, t = 7 год, S = 27 ⋅ 7 + 24 ⋅ 7 = 189 + 168 = 357 (км). Відповідь: відстань між пристанями 357 км. 435. S = S1 − S2 = v1t − v2t ; v1 = 28 км/год, v2 = 25 км/год, t = 7 год, S = 28 ⋅ 7 − 25 ⋅ 7 = 196 − 175 = 21 км. Відповідь: відстань між теплоходами 21 км. 436. а)

× 505 11 506 + 505 5555

б)

МАТЕМАТИКА В. Бевз, Г. Бевз

431. а) 37 ⋅ 48 < 37 ⋅ 49 ; в) 73 ⋅ 37 > 63 ⋅ 36 ;

× 909 11 + 909 909 9999

437. а) 2  2 345 000 654 — двадцять два мільярди триста сорок п’ять мільйонів шістсот п’ятдесят чотири; б) 106 010 600 106 — сто шість мільярдів десять мільйонів шістсот тисяч сто шість; в) 51 402 007 001 — п’ятдесят один мільярд чотириста два мільйони сім тисяч одинадцять; г) 702 400 293 004 — сімсот два мільярди чотириста мільйонів двісті дев’яносто три тисячі чотири. 438. а) Сума збільшиться на цей доданок; б) Сума зменшиться на цей доданок. 439. а) 4000 − ( 275 + 3429 : 9 ) = 4000 − ( 275 + 381) = 4000 − 656 = 3344 ; б) 4000 − 275 + 3429 : 9 = 4000 − 275 + 381 = 3725 + 381 = 4106 .

301


ВIДПОВIДI НА ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ РОБОЧОГО ЗОШИТА З ПРИРОДОЗНАВСТВА Д. А. ШАБАНОВА, К. М. ЗАДОРОЖНОГО, М. О. КРАВЧЕНКО ВСТУП. ЛЮДИНА ТА ПРИРОДА.

ПРИРОДОЗНАВСТВО

1. Місце людини у природі Роздивіться малюнки, які розміщені навколо схеми у центрі. Стрілками покажіть, до якої частини природи належить кожне з цих тіл.

Тварини

Людина Рослини

Рукотворний світ

Жива природа

Гриби

Мікроорганізми

Нежива природа

2. Допишіть визначення методів дослідження природи. 1) Спостереження — це дослідження проявів природи, які відбуваються без нашого втручання. 2) Експеримент — це вивчення наслідків, що викликані певними діями людини. 3. З’єднайте малюнки приладів з відповідним описом їх призначення. Дослідження небесних тіл Вимірювання часу Мікроскоп

Телескоп Дослідження малих тіл, які не можна побачити неозброєним оком

Фотоапарат

792

Зображення фізичних тіл та їх стану

Годинник


Вимірювання розмірів невеликих тіл Визначення об’єму рідини

Мірний циліндр

Терези

Вимірювання температури Лінійка

Термометр

ТЕМА 1. ТІЛА І РЕЧОВИНИ, ЩО ОТОЧУЮТЬ ЛЮДИНУ ФІЗИЧНІ ТІЛА ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4. Різноманіття фізичних тіл Роздивіться малюнок. Розфарбуйте його та випишіть по три приклади живих тіл, а також твердих, рідких та газоподібних неживих тіл, які зображені на ньому. Живі: жінка, хлопчик, собака (квіти, автомобіліст). Тверді: гора, м’яч, паркан (шина, відро). Рідкі: вода, суп, річка (калюжа). Газоподібні: пара, дим, полум’я (хмара).

ПРИРОДОЗНАВСТВО

Зважування

5. Знайдіть вірні твердження: Основна одиниця довжини — сажень. + Об’єм — це міра, що показує, скільки простору займає фізичне тіло. Щоб визначити об’єм цеглини, досить виміряти її довжину та висоту. + Літр — це об’єм куба з гранню 10 см. + Густина — це відношення маси тіла до його об’єму. Густина повітря більша за густину води. 6. Характеристики фізичних тіл Охарактеризуйте фізичні тіла з вашого оточення (за вашим вибором), використовуючи таблицю та наведений у ній приклад. Тіло

Форма

Розмір

Речовина

Пенал

Об’ємне прямокутне тіло

Довжина 10 см; ширина 4 см; висота 2 см

Пластмаса

Баскетбольний м’яч

Об’ємне кулясте тіло

Діаметр 30 см

Гума

Віконне скло

Плоске тіло

Довжина 1 м 20 см; ширина 80 см

Скло

7. Вимірювальні пристрої Вимірювальні пристрої визначають окремі характеристики фізичних тіл. Вони мають спеціальну шкалу з нанесених рисок, відстань між якими відповідає певним одиницям вимірювання.

793


Напишіть, які прилади слугують для вимірювання у наведених одиницях. Що можна вимірювати цими приладами? Прилади

Одиниці виміру

Що вимірюють

Термометр

Градуси Цельсія (°С)

Температуру

Лінійка

Метр (м), сантиметр (см)

Ваги Мірний циліндр

Кілограм (кг), грам (г)

Довжину, ширину, висоту Масу

Літр (л), кубічний сантиметр (см3)

Об’єм

ПРИРОДОЗНАВСТВО

8. Прилади та пристрої для вимірювання довжини Розгляньте прилади та пристрої, якими можна виміряти довжину, та намалюйте або напишіть, що можна вимірювати у такий спосіб. Пенал, яблуко, підручник

Дерево

Зріст людини

Довжину мікроба

9. Різновиди терезів Розгляньте різні види терезів та напишіть або намалюйте приклади фізичних тіл, які можна на них зважувати (як на останньому малюнку). Золото, ліки ґудзики

Овочі, фрукти, крупи, цукор

Картоплю, моркву, яблука

Автомобілі, худобу

10. Вимірювання об’єму рідини Визначте об’єм рідини у цих мірних циліндрах. 40 см3 10 см3 25 см3 11. Визначення об’єму та густини предмета Вам відомо, що для обчислення густини речовини треба розділити масу тіла з цієї речовини на його об’єм. Розгляньте малюнки. Визначте об’єм та масу солдатика. Обчисліть густину речовини, з якої він виготовлений. Об’єм дорівнює 3 см3 Маса дорівнює 5 г + 1 г = 6 г Густина дорівнює

6 г = 2 г/см3 3 см3

Практична робота 1 Тема: визначення маси та розмірів різних тіл Мета: навчитися визначати масу та розміри різних тіл та з допомогою вимірювальних приладів. Обладнання: лінійка, терези, предмети для вимірювання (підручник, пенал тощо). Хід роботи: 1. За допомогою лінійки визначте розміри (довжину, ширину і висоту) підручника і пеналу. Результати запишіть. Підручник: довжина 24 см; ширина 17 см; висота 1 см. Пенал: довжина 20 см; ширина 13 см; висота 2 см.

794

2. Розрахуйте об’єми підручника і пеналу, перемноживши три їхні виміри. Результат запишіть. Об’єм підручника: 24 см · 17 см · 1 см = 408 см3. Об’єм пеналу: 20 см · 13 см · 2 см = 520 см3.


3. Порівняйте результати і запишіть, яке з цих фізичних тіл має більший об’єм. Більший об’єм має пенал. 4. За допомогою терезів визначте масу предметів з вашого пеналу і запишіть її. Маса гумки 3 г; маса лінійки 5 г; маса ручки 2 г. 5. Порівняйте результати і запишіть, яке з цих фізичних тіл має більшу масу. Більшу масу має лінійка.

АГРЕГАТНІ СТАНИ 12. Допишіть визначення: 1) Речовини в газоподібному агрегатному стані не мають сталої форми та легко змінюють об’єм. 2) Тіла в рідкому агрегатному стані не мають сталої форми, але мають постійний об’єм. 3) Тверді тіла мають сталу форму та об’єм.

ПРИРОДОЗНАВСТВО

6. Запишіть висновки: 1) Які характеристики фізичних тіл ви визначали в ході роботи? Довжину, ширину, висоту, об’єм, масу. 2) Якими вимірювальними пристроями навчилися користуватися? Лінійка, терези.

13. Знайдіть і позначте вірні твердження: + Фізичні тіла можуть переходити з одного агрегатного стану в інші. При переході тіла з одного агрегатного стану в інший змінюється хімічна будова його молекул. У холодній воді лід розтане швидше, ніж у гарячій. + Тверді тіла при дуже високих температурах можуть перетворюватися на рідину і навіть пару. + Якщо на холодну шибку подути, пара нашого дихання перетвориться на лід. Каміння ні за яких умов не може перетворитися на рідину. 14. Агрегатні стани води Напишіть, у якому стані перебуває вода згідно зі схемою розташування її молекул. Допишіть значення температури (у °С), з якими при звичайних умовах пов’язані переходи з одного стану в інший.

0 °С

Твердий стан

100 °С

Рідкий стан

Газоподібний стан

15. Чи впораєтеся? А. На схемі в середині «Я», а по колу слова «температура повітря», «освітлення, «учитель», «сусід по парті», «одяг», «підручники, «зошити», «стілець», «парта».

795


ПРИРОДОЗНАВСТВО

Б. Вартість продукту визначається тільки його масою, тому що її легко виміряти з допомогою вагів. Об’єм продукту не завжди легко виміряти (наприклад, овочі, риба, птиця), до того ж залежно від густини речовин об’єм 1 кг різних продуктів може істотно відрізнятися (наприклад, кам’яна сіль і поп-корн). В. Довжина англійського фута визначається середньою довжиною людської ступні. Г. При виготовленні деталей машин важливо користуватися одними й тими ж одиницями вимірювання довжини, щоб деталі точно підходили одна до одної. Інакше рукоятка може виявитися більшою за вал м’ясорубки і буде вільно ковзати по ньому, а цоколь електричної лампочки не влізе в патрон. При продажу тканин важливо, щоб і продавець, і виробник користувалися однаковими мірами довжини, інакше продавець не отримає потрібної кількості грошей від покупця. АТОМИ, МОЛЕКУЛИ, РЕЧОВИНИ 16. Допишіть визначення: 1) Атоми — частинки речовини, що не змінюються під час хімічних перетворень (реакцій). 2) Хімічні елементи — різновиди атомів, які відрізняються за своєю будовою і властивостями. 3) Молекули — це найдрібніші частинки речовини, які складаються з певних атомів і зберігають її хімічні властивості. 17. Хімічні елементи Відомо близько 100 хімічних елементів. Запам’ятайте назви та позначення кількох із них. Для цього розплутайте лінії, що з’єднують назви елементів із зображеннями їх атомів та впишіть умовні позначення елементів перед їхніми назвами: Гідроген —Водень — Н

Оксиген —Кисень — О

Na

Нітроген — Азот — N

C

Карбон — Вуглець — С

H

Ферум — Залізо — Fe

N

Хлор — Хлор — Cl

O

Натрій — Натрій — Na

796

Fe

Cl


18. Різноманіття речовин Уважно розгляньте схеми будови молекул різних речовин. Напишіть, з яких елементів складаються ці речовини. Водень — Н

Вода

Водень — Н, Кисень — О

Спирт

Водень — Н, Кисень — О, Вуглець — С

Кисень

Кисень — О

Кухонна сіль

Натрій — Na, Хлор — Cl

Оцтова кислота

Водень — Н, Вуглець — С, Кисень — О

Метан

Водень — Н, Вуглець — С

Впишіть назви речовин, що наведені на попередній сторінці, у відповідні клітинки таблиці. Речовини

Прості — речовини, молекули яких складаються з однакових атомів

Складні — речовини, молекули яких складаються з різних атомів

Неорганічні — речовини, основою молекул яких не є з’єднані один з одним атоми Карбону. Переважають у неживій природі

Водень, кисень

Вода, кухонна сіль

Органічні — речовини, основою молекул яких є з’єднані один з одним атоми Карбону, з якими пов’язані інші атоми. Переважають у живій природі

ПРИРОДОЗНАВСТВО

Водень

Спирт, оцтова кислота, метан

Поясніть, чому клітинку, де повинні були б знаходитися прості органічні речовини, закреслено. Простих органічних речовин не існує, оскільки всі вони складаються з атомів вуглецю, з’єднаних з іншими атомами. РОЗЧИНИ І СУМІШІ 19. З’єднайте назви з відповідними до них визначеннями: Прості речовини

Речовини, що складаються з різних молекул або атомів, які перемішані між собою

Складні речовини

Перемішані між собою частинки або краплі різних речовин

Суміші

Речовини, що складаються з однакових молекул або атомів

Розчини

Речовини, в яких молекули перемішані завдяки тепловому руху 797


ПРИРОДОЗНАВСТВО

20. Різноманіття розчинів а) Впишіть назви вказаних розчинів у відповідні рядки: чай, побутовий газ, сталь, морська вода, бронза, повітря. б) Доповніть перелік іншими розчинами на власний розсуд. Рідкі: чай, морська вода, компот, чорнило, маринад. Газоподібні: побутовий газ, повітря, легкий газ у кульках «Macdonalds», пара бензину в двигуні автомобіля. Тверді: сталь, бронза, скло. Практична робота 2 Тема: ивчення розчинності речовин Мета: встановити розчинність різних речовин у воді й оцінити вплив різних факторів на розчинність речовин. Обладнання: хімічні склянки, пісок, сіль у вигляді дрібних та крупних кристаликів, мірна ложка, скляні палички. Хід роботи: 1. Налийте в склянки однакову кількість води й додайте однакові об’єми піску або солі. 1) вода + пісок; 2) вода + дрібна сіль; 3) вода + крупна сіль. 2. Запишіть, що відбувається: склянка 1: пісок осів на дно; склянка 2: дрібна сіль осіла на дно тонким шаром; склянка 3: крупна сіль осіла на дно більш товстим шаром. 3. Перемішайте вміст усіх склянок, запишіть, що відбувається: склянка 1: пісок осів на дно, не зазнавши змін; склянка 2: дрібна сіль розчинилася; склянка 3: крупна сіль розчинилася не повністю. 4. Запишіть висновки: 1) Як пісок і сіль відрізняються за своєю розчинністю? Пісок не розчиняється у воді, сіль розчиняється у воді. 2) Як впливає на розчинність солі розмір кристаликів? Чим дрібніші кристалики солі, тим швидше вони розчиняються. 3) Як впливає на розчинність солі перемішування розчину? Перемішування розчину прискорює розчинення солі. Практична робота 3 Тема: розділення суміші Мета: навчитися розділяти суміші речовин за допомогою відстоювання, випаровування та фільтрування. Обладнання: хімічні склянки, скляна лійка, пісок, рослинна олія, кухонна сіль, пальник, скляні палички, фільтрувальний папір. Хід роботи:

798

1. У склянку з водою додайте рослинної олії і енергійно перемішайте скляною паличкою. Після цього залиште склянку на кілька хвилин і запишіть, що ви побачили. Олiя вся зiбралася зверху. Цей спосіб розділення сумішей називається відстоювання.


2. Змішайте пісок і кухонну сіль та висипте суміш у склянку з водою. Перемішайте паличкою. Помістіть у скляну лійку фільтрувальний папір і перелийте через неї отриману суміш в іншу склянку. Запишіть, що ви побачили. Сіль розчинилась у воді й пролилася в іншу склянку. Пісок залишився на фільтрі. Цей спосіб розділення сумішей називається фільтрування.

3. Частину відфільтрованого розчину помістіть у пробірку та випарте розчин солі на полум’ї пальника. Утримуйте пробірку затиском і тримайте її під невеликим нахилом від себе. Розгляньте кристалики солі, що залишилися на стінках пробірки. Вода з пробірки випарувалась. Дрібні кристалики солі залишилися в пробірці. Цей спосіб розділення сумішей називається випарювання. 4. Запишіть висновки: 1) Які способи розділення суміші ви застосували? Відстоювання, фільтрування, випарювання. 2) Які властивості солі й піску ви використали? Сіль розчиняється у воді. Пісок не розчиняється у воді. Використано властивість розчинятися. Підготовка до тематичного контролю за темою 1 1в. 2г. 3в. 4г. 5г. 6г. 7г. 8в. 9б. 10г. 11б. 12в.

ПРИРОДОЗНАВСТВО

(Наступний спосіб розділу сумішей демонструється вчителем)

ТЕМА 2. СВІТ ЯВИЩ, У ЯКОМУ ЖИВЕ ЛЮДИНА

РІЗНОМАНІТТЯ ЯВИЩ 21. З’єднайте малюнки, які ілюструють певні явища, з їхніми назвами.

Механічне Теплове Звукове Магнітне Електричне Світлове Хімічне 799


22. Допишіть назви явищ та їх визначення: 1) Фізичні явища — явища, внаслідок яких молекули, з яких складаються тіла, не змінюються. 2) Хімічні явища — явища, внаслідок яких молекули, з яких складаються тіла, змінюються. 3) Механічні явища — явища, пов’язані з рухом та зміною форми тіл. 4) Теплові явища — явища, пов’язані зі зміною температури та агрегатного стану тіл. 23. Джерела тепла, світла та звуку Домалюйте джерела тепла, світла та звуку в таблиці.

ПРИРОДОЗНАВСТВО

Природні

Штучні

Джерела тепла

Джерела світла

Джерела звуку

24. Шлях електроенергії З’єднайте елементи схеми стрілками, які відповідають руху електроенергії від її отримання до споживання.

Гідроелектростанція

800

Підстанція

Настільна лампа

Електрична розетка

Лінії електропередачі

Телевізор


26. Закінчіть хімічну реакцію: У кожній із цих двох хімічних реакцій недомальовано по молекулі. Перерахуйте атоми, роздивіться, яких не вистачає, та домалюйте молекули. H

H

+ Cl

O

H

C

+

+

H

H O

H

O

Na

Na

H

H

Cl

O

O

C

O

O

O

O

+

H

O

H

ПРИРОДОЗНАВСТВО

25. Знайдіть і позначте вірні твердження: + Горіння — це хімічна реакція. Танення снігу — це хімічна реакція. В ході хімічних реакцій молекули інакше розташовуються в атомах або переходять до складу інших. + Перетворення речовин внаслідок хімічних реакцій супроводжується зміною їхніх властивостей: може випасти осад, виділитися газ, змінитися колір речовини та інше. + У живих організмах відбувається безліч хімічних реакцій. + Завдяки складним хімічним реакціям та сонячному світлу тварини виробляють органічні речовини з неорганічних.

H H

Практична робота 4 Тема: вивчення впливу світла на рослини Мета: дослідити вплив режиму освітленості на розвиток рослин. Обладнання: проростки пшениці або гороху (готуються вчителем заздалегідь), картонні коробки або ковпаки, чашки Петрі, фільтрувальний папір, лінійка. Хід роботи: (За один-два дні до роботи вчитель розміщує насіння пшениці або гороху для пророщування у трьох чашках Петрі на вологий фільтрувальний папір та виставляє їх на підвіконня. Перша чашка накривається картонною коробкою, друга — коробкою без однієї бічної стінки, а третя чашка залишається відкритою.) 1. Подивіться на забарвлення проростків у всіх трьох чашках Петрі. 2. Визначте, як спрямовані стебла проростків — догори чи вбік. 3. Виміряйте довжину трьох проростків з кожної чашки та визначте середню довжину проростків у чашці. Результати запишіть в таблицю. Характеристика проростків

Розміщення джерела світла Зверху

Збоку

Відсутнє

Забарвлення

Світло-зелене

Світло-салатне

Біло-жовте

Напрям стебла

Вгору

Вбік, в напрямку світла

Вгору

Середня довжина

2,5 см

2,7 см

1,9 см 801


4. Запишіть висновок: як освітлення впливає на проростки? Освітлення прискорює та спрямовує ріст проростків.

ПРИРОДОЗНАВСТВО

27. Чи ви впораєтеся? А. Прямолінійно рухаються: машини на вулицях, потяги, літаки, птахи в небі, дощові краплі по вікну. Обертально рухаються: каруселі, колеса машин і механізмів, ключ у замку. Коливально рухаються: гойдалки, маятник у годиннику, стрілка вагів. Б. Якщо звук досягнув лівого вуха раніше, ніж правого,— значить, джерело звуку знаходиться ліворуч. В. Схема:

Г. Травлення — з’їдена їжа перетворюється на енергію та воду. Дихання — вдихнутий кисень перетворюється на вуглекислий газ. Підготовка до тематичного контролю за темою 2 1г. 2б. 3б. 4а. 5г. 6г. 7б. 8в. 9в. 10б. 11б. 12а. ТЕМА 3. НЕБЕСНІ ТІЛА

СОНЯЧНА СИСТЕМА — ЧАСТИНА ВСЕСВІТУ 28. Дослідники Всесвіту З’єднайте імена дослідників Всесвіту з характеристиками їхніх досягнень.

802

Птолемей

Перший космонавт Незалежної України

Ніколай Копернік

Автор теорії будови Всесвіту з центральним розташуванням Землі

Галілео Галілей

Автор теорії будови Всесвіту з центральним розташуванням Сонця

Ісаак Ньютон

Винахідник телескопа

Юрій Гагарін

Відкривач сили тяжіння та законів руху небесних тіл

Нейл Армстронг

Перший космонавт планети Земля

Леонід Каденюк

Перша людина на поверхні Місяця


29. Допишіть твердження: 1) Астрономія — наука про небесні тіла. 2) Молочний (Чумацький) Шлях — галактика, в якій розташована наша Сонячна система. 3) Юрій Гагарін — перший космонавт Землі.

Астероїд Туманність

Планета

Зірка Метеорит

Комета

ПРИРОДОЗНАВСТВО

30. Різноманіття небесних тіл З’єднайте зображення небесних тіл з їхніми назвами:

31. Полярна зірка Позначте Полярну зірку на карті зоряного неба. Північ Полярна зiрка

Захід

Схід

Південь

803


32. Сонячна система Підпишіть назви планет Сонячної системи:

Сонце Венера Меркурій

Юпітер Сатурн

Земля

Уран Марс

Нептун

ПРИРОДОЗНАВСТВО

Плутон

СОНЦЕ, ЗЕМЛЯ, МІСЯЦЬ 33. Знайдіть і позначте вірні твердження, що пояснюють зміни пір року: Земля плоска. + Наша планета має кулясту форму. + Вісь Землі розташована під гострим кутом до площини її орбіти. Вісь Землі перпендикулярна до площини її орбіти. Усі ділянки поверхні Землі однаково освітлюються Сонцем. + У кожний момент часу різні ділянки земної поверхні освітлюються та підігріваються Сонцем по-різному. 34. Пори року а) Підпишіть на схемі річного руху Землі дати, що відповідають дням сонцестоянь, весняного й осіннього рівнодень. б) Позначте на зображенні Землі південну та північну півкулі. Північна півкуля 21 грудня ___________ Сонцестояння

21 березня ___________________ Рiвнодення

Південна півкуля

21 червня ___________ Сонцестояння

Північна півкуля Південна півкуля

Сонце

Північна півкуля Південна півкуля

Північна півкуля

804

Південна півкуля 21 вересня ___________________ Рiвнодення


35. Полярна ніч та полярний день Окресліть на схематичному зображенні Землі ті ділянки, де день та ніч тривають майже по півроку.

День

Екватор

Сонце

ПРИРОДОЗНАВСТВО

Нiч

36. Фази Місяця

37. Сторони горизонту Підпишіть сторони горизонту, дописавши їх у прямокутники на малюнку.

Південь

Схiд

Захiд

Півнiч

805


38. Припливи та відливи Покажіть, яким розташуванням Землі та Місяця відповідає кожна картинка морського узбережжя. Розташування спостерігача показане прапорцем.

Земля

ПРИРОДОЗНАВСТВО

Місяць Приплив

Місяць

Земля

Вiдлив

39. Сонячні та місячні затемнення Намалюйте, де знаходиться Місяць під час затемнень. Сонячне затемнення

Мiсяць Сонце Земля

Місячне затемнення

Мiсяць Сонце Земля

806


Практична робота 5 Тема: визначення сторін горизонту за допомогою Сонця Мета: закріпити знання про сторони горизонту та навчитися визначати їх за допомогою Сонця. Обладнання: зошит і олівець. Хід роботи:

2. Згадайте, у які вікна вашої школи сонце заглядає тільки вранці, у які — ввечері, а в які — не заглядає зовсім (якщо ці вікна не закриті від сонця іншими будівлями). Тільки вранці сонце заглядає у східні вікна, тільки ввечері — в західні, а в північні не заглядає зовсім. 3. Намалюйте схему розташування будинку вашої школи відносно сторін горизонту. 4. Станьте обличчям на південь і зробіть висновок: на якій стороні горизонту відносно вас знаходяться стіл учителя, дошка, вікна і остання парта у вашому ряду. 40. Чи ви впораєтеся? А. Відстані до зірок незрівнянно більші, ніж відстані до планет Сонячної системи, тому їхній рух не такий помітний. Б. Місяць набагато ближчий до Землі, ніж Сонце, тому здається, що вони однакові за розміром. Місяць світить відбитим, більш слабким світлом, ніж Сонце, яке випромінює власне світло. В. Так. Так. (Космонавти побачать світло Землі, якщо знаходитимуться на оберненому до неї боці Місяця). Г. Україна бере участь у міжнародному космічному проекті Sea Launch (Морський старт). З морської платформи, розташованої в Атлантиці неподалік від екватора, запускаються дослідницькі апарати у космос. Ракети-носії виготовляються в Україні, на дніпропетровському заводі «Південмаш». У селі Гракове (Харківська обл.) розташовано найбільший у світі радіотелескоп, здатний вловлювати сигнали далеких зірок, галактик та інших космічних об’єктів, які не можна побачити навіть у найпотужніший оптичний телескоп. Можливо, коли-небудь тут можна буде почути сигнали наших космічних братів по розуму.

ПРИРОДОЗНАВСТВО

1. У полудень у нашій півкулі Сонце перебуває на південній стороні горизонту. Тому, якщо в цей час стати обличчям до нього, то ззаду буде північна, праворуч — західна, а ліворуч — східна сторона горизонту.

Підготовка до тематичного контролю за темою 3 1а. 2б. 3а. 4а. 5г. 6б. 7а. 8г. 9в. 10г. 11в. 12а. ТЕМА 4. УМОВИ ЖИТТЯ НА ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ

41. Знайдіть і позначте вірні твердження. + Земля, як і вся Сонячна система, утворилась майже 5 мільярдів років тому. У центрі Землі розташоване ядро, оточене корою. На поверхні кори плаває мантія. 807


Гази атмосфери утримуються навколо нашої планети тонкою оболонкою, схожою на оболонку повітряної кульки. + На поверхні Землі відбувається безупинний колообіг води, який поєднує в єдине ціле всі водойми нашої планети. 42. Будова Землі Підпишіть шари Землі. Кора Мантія Зовнішнє ядро

ПРИРОДОЗНАВСТВО

Внутрішнє ядро

43. Склад повітря Підпишіть, з яких газів складається повітря. 78 100

Азот 4 10000

Вуглекислий газ

21 100

Кисень

44. Метеорологічні прилади

750 760 770 Опадомір

Флюгер

Термометр

Барометр

808


Практична робота 6 Тема: властивості води Мета: ознайомитися з основними властивостями води, які зумовлюють її значення на нашій планеті. Обладнання: пробірка з льодом, склянка з водою, маркер по склу, гаряча вода, дзеркальце. Хід роботи: 1. Кілька секунд потримайте прохолодне дзеркальце над гарячою водою. Запишіть, що утворилося на його поверхні. На поверхні дзеркальця утворилися водяні крапельки — осіла водяна пара. 2. Візьміть пробірку з льодом. Якщо поверхня льоду є нерівною, налийте вище за нього невелику кількість води. Позначте об’єм води з льодом, зробивши мітку маркером.

ПРИРОДОЗНАВСТВО

45. Колообіг води Користуючись підручником, визначте і позначте стрілками колообіг води у природі.

3. Нагрійте пробірку в гарячій воді. Коли лід почне танути, запишіть, плаває він у воді чи тоне в ній: Шматок льоду плаває у воді. 4. Коли лід розтане, визначте, зменшився об’єм води чи збільшився. Запишіть: Об’єм води зменшився. 5. Спостерігайте за потоками води, що нагрівається. Їх можна помітити по особливому мерехтінню в пробірці. Роздивіться, піднімаються потоки нагрітої води догори, чи спускаються донизу: Потоки нагрітої води піднімаються вгору. 6. Запишіть висновки: 1) З якими властивостями води ви познайомилися? а) Водяна пара осідає на холодну поверхню; б) крига легша за воду, її об’єм більший; в) більш тепла вода піднімається вгору. 2) Які явища у природному середовищі пов’язані з цими властивостями води? а) На остиглу за ніч землю випадає роса, на холодне віконне скло осідає пара; б) крижини плавають по морю; в) у ставку вода тепліша зверху, а в глибині — холодніша. 809


Практична робота 7 Тема: позначення на контурній карті водних об’єктів України Мета: навчитися позначати на контурній карті водні об’єкти України. Обладнання: фізична карта України з позначеними на ній водними об’єктами, контурна карта України, олівець. Хід роботи:

ПРИРОДОЗНАВСТВО

1. Позначте на карті Чорне та Азовське моря, Дніпро, Сіверський Донець, Південний Буг та Дунай.

Пi в

Дн iп

де

нн

Сiверс

ький Донець

ро

ий

Бу г

Ду н

Азовське море

а

й

Чорне море

2. Позначте на карті головні водні об’єкти вашого регіону. 3. Зробіть висновок: Напишіть, які водні об’єкти розташовані у вашому регіоні. 46. Рельєф Підпишіть назви форм рельєфу, наведених на малюнках. Поміркуйте, чому їх називають крупними формами рельєфу.

Гори

810

Рiвнина

Гори та рівнини називають крупними формами рельєфу, оскільки вони почасти займають величезну площу.


Яр Зливи, сніги, тала вода

Гора Зсуви земної кори

Терикон Діяльність людини

ПРИРОДОЗНАВСТВО

47. Чинники, що впливають на рельєф На малюнках зображено різні форми рельєфу, які зустрічаються в Україні. Вкажіть чинники, під впливом яких ці форми рельєфу могли сформуватися.

Дюни Вітер

Практична робота 8 Тема: позначення на контурних картах форм рельєфу України Мета: навчитися позначати на контурній карті основні форми рельєфу України. Обладнання: фізична карта України з позначеними на ній формами рельєфу, контурна карта України, олівець. Хід роботи: 1. Для позначень на карті виберіть добре загострений твердий олівець. 2. Позначте на карті найбільші гірські масиви України: Українські Карпати та Кримські гори. Назви пишіть олівцем уздовж найбільшої довжини гірського масиву. 3. Позначте на карті найбільші рівнини України: Придніпровську низовину, Придніпровську височину, Подільську височину, Поліську низовину, Причорноморську низовину тощо. Назви пишіть олівцем вздовж найбільшої довжини рівнини, або горизонтально, якщо форма рівнини округла. 811


ид Пр

іп дн

ьськ

а вис

оч и

i ьк и

Укр Ка аїн рп с ат

По діл

на низови и Пр

а іськ Пол

ні пр

ро вс ьк

на

ав

ов ськ

ис оч и

ан

из о

ви

на

сочина ви а к сь ов з ка низовина Приа орсь н

П

ПРИРОДОЗНАВСТВО

а

чо ри

ом рн

Кримськi гори

4. Запишіть висновок: Які гірські масиви та рівнини України є найбільшими? (Див. карту) 48. Чи ви впораєтеся? А. Водойма, рiчка, озеро, свердловина

Очiснi споруди

Водонапiрна станцiя

Водопровiд

Побутовий кран

Б. Шматок крейди утворився з осадкових порід, які накопичилися на дні океану з відмерлих мушлів молюсків. Цегла, використана при будівництві школи, утворилася після змішування та подальшого запікання «тіста» з глини та піску. Граніт і мрамор утворилися при дії на осадкові породи високої температури й тиску в надрах Землі. В. Риба сом. Живе на дні річок та озер, має видовжене тіло й довгі вуса, щоб орієнтуватися в каламутній придонній воді. Дуже сильна хижа риба. Має величезну пащу, щоб хапати крупну здобич. Г. В далекому майбутньому людина навчиться повністю керувати явищами природи. На замовлення можна буде влаштовувати дощ, сніг, туман або навіть невеликий тайфун — для розваги. У магазинах можна буде придбати пакетики з гірським, лісовим, морським повітрям та аудіозаписи голосів птахів, дзюрчання струмка або ревіння тигра. Найдорожчі тури будуть у заповідники, де людина зможе безперешкодно поспілкуватися з дикою природою. А для цього слід дбайливо ставитися до природи, зберігати багатство видів рослин і тварин. Підготовка до тематичного контролю за темою 4 1в. 2г. 3в. 4а. 5в. 6г. 7а. 8б. 9а. 10б. 11в. 12б. 812

ГДЗ решебник - відповіді до робочого зошита з Природознавства Шабанова Задорожного Кравченко