Page 1

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY

www.strefa-gospodarki.pl

NR 3 (45) 27 kwietnia 2015 r.

Podróże z iTaKĄ:

fascynujaca kraina flamenco , Powodówdo odwiedzaniaHiszpaniijestmnóstwo.Jednymz nichjestz pewnościąAndaluzja–hiszpańskakrainasłońca,magicznamieszankaflamenco,corridy,siestyi fiesty,gdziekulturahiszpańskamieszasięz arabską,a każdyzakątekregionupamiętaczasyWielkiegoKalifatuZachodniego.Dlategoteżniebrakujetuzabytkówo arabskimcharakterze,alei tychnależącychdo kulturyklasycznejHiszpanii.Wybierającsięw podróżz ITAKĄmożnaodwiedzićfascynującei najciekawszemiejscaregionu–słynnezabytkiMauróww Kordobie,Sewillii Granadzie,Rondę,licznezabytkiz listy UNESCOjaki małe,urokliwe,tętniąceżyciemi hiszpańskąekspresjąpołudniowemiasteczka.Możnarównieżskosztowaćfantastycznejregionalnejkuchniorazunikalnychmiejscowychtrunków. Podróżdo krainysłońca„W rytmie Flamenco” rozpoczynamyw Maladze – jednym z ważniejszych hiszpańskich portów rybackich, a obecnie jednym z większych miast położonych na Costa del Sol. Korzystając z okazji, iż tu-

tejszakuchniaopierasięw znacznym stopniu na darach Morza Śródziemnego, na dobry początek zamawiamy pescaíto fri-

to–różnegatunkirybi owoców morza panierowanych i smażonych w głębokiej oliwie, podawane z kawałkami cytryny. CałośćpopijamyoczywiściesłodkąmiejscowąMalagą.Takposileni,ruszamyuliczkamipełnymi tradycyjnych barów tapas i kawiarni na zwiedzaniemiasta:do XVI-wiecznejkatedry, do domunarodzinPabla Picassa oraz olbrzymiej arabskiej fortecyAlcazaba– siedziby mauretańskich władcówz IX w.Następnie udajemy się do Mijas–malowniczego „białego miasteczka”zwanegoklejnotemCostadelSol. Pierwsze,corzucasię tutajw oczy,tokolorowo przystrojone osły–symbolmiasta. To burrotaxis, czyli ośletaksówki,wożące po krętych uliczkach miasteczkana swych grzbietachzachwyconychturystów.Każda z czworonożnych„taksówek”ma swoją„tablicęrejestracyjną”z numerem.Z Mijasruszamydo Rondy,jednegoz najstarszychi bar-

dzo ważnych kulturowo miasteczekHiszpanii.Totuznajdujesię słynna Plaza de Toros należąca do najstarszych aren corridy, tu równieżustanowionezostałyzasadytejnarodowejhiszpańskiej rozrywki. Następny dzień rozpoczynamy od... rzutu okiem na Afrykę!W tymceluudajemy sięna chwilędo WielkiejBrytanii – a konkretnie Giblartaru, będ ąceg o angiels ką kolon ią, na punktwidokowyPuntadeEuropa.Rozkoszujemysięsięwspaniałym widokiem na Cieśninę Gibraltarskąi góryAtlasna kontynencieafrykańskim,zajadając ensalada malaguea – sałatkę z gorzkich pomarańczy – w towarzystwiekieliszkawybornego miejscowegojerez.Niesamowitei niezapomnianewrażenierobirównieżwizytaw jaskiniśw. Michałapołożonejw głębiskały giblartarskiej.Dalejudajemysię w stronęSevilli,po drodzemijającmiastotańczącychkoni–Kadyks i Jer ez de la Fronterę. Kolejny dzień poświęcamy na zwiedzaniestolicyandaluzyjskiegofolklorua Sevillamawyjątkowo dużo do zaoferowania w tymzakresie–tojednoz najpiękniejszych miast Hiszpanii, którego zabytkowy zespół jest wpisanyna listęUNESCO.Od-

wiedzamy XV-wieczną katedrę NajświętszejMariiPanny–największy i jeden z najwspanialszych gotyckich kościołów na świecie, w którym znajduje się m. in. kaplica z grobowcem KrzysztofaKolumba,zaglądamy na PlacHiszpański,dzielnicęSanta Cruz i bazylikę Macarena ze słynnąfigurąMadonnypłaczącej diamentami.Dzieńpełenwrażeń kończymywspinaczkąna wieżę Giralda skąd podziwiamy fantastycznąpanoramęmiastaCarmen, DonJuanai Figara.Opuszczając tętniące życiem miasto kierujemysięw stronęKordobyz największymświadectwemśredniowiecznejkulturymuzułmańskiej w całej Europie – wielkim meczetem La Mezquita – obecnie pełniącymfunkcjękatedryz zadziwiającąarchitekturąi rozmiaramiwnętrzem.Z Kordobyprzez renesansoweperełkiÚbedęi Baezęudajemysiędo Grenadya naszym celem jest zwied zanie ogromnego, romantycznego zespołu pałacow o- ogrod ow eg o Alhambry, zaliczanego do najwspanialszych zabytków Hiszpanii,pomnikaarchitekturyarabskiej w Europie Zachodniej, przywodzącego na myśl baśnie tysiącai jednejnocy.Tosymbol muzułmańskiegorajui szczęścia

Kordoba – most rzymski i La Mezquita

pod wszystkimi ziemskimi postaciami. Dzień pełen wrażeń kończymagicznyi hipnotyzujący pokaz umiejętności tancerzy flamenco,którymamyprzyjemnośćpodziwiaći chłonąćwszystkimizmysłami.Powolikończymyobjazdmagicznegopołudnia, odwiedzając jeszcze po drodze najbardziejurokliwemiasteczka w górskim rejonie Alpujarry, gdzie można skosztować typowychiberyjskichspecjałówwędliniarskich, a także zobaczyć ogromnąjaskinięCuevasdeNerja. Wracamy na popołudniowy

relaksdo jednegoz kurortówpołożonychna CostadelSol–Fuengiroli–korzystającz uroków plażowania, zastanawiamy się nad bogatą i kus zącą ofertą hoteli z portfolio ITAKi w tym regionie. Na szczególną uwagę zasługująhotele:VikGranCosta Del Sol położony na plaży, MedPlaya Riviera przeznaczony tylkodladorosłychgości,SolDon PedrolubSolPrincipe– jeżeliplanujemywakacjez dziećmi. Tekst i zdjęcia: Michał czyczyło

Redaktornaczelny: Grzegorz Kozicki • Korekta: Magdalena Ferens • Wydawca: Strefa Biznesu Media Centrum s.c., ul. Opolska 22, 40-084 Katowice • NIP:634-276-78-48 • tel. (32) 781-11-58 • fax (32) 781-11-57 • e-mail:redakcja@strefa-gospodarki.pl • DTP: STP KorGraf S.C. Katowice


F2

www.strefa-gospodarki.pl

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY

W potencjale ludzkich możliwości tkwi sukces firmy Z Januszemurbanikiem, Prezesem Zarządu firmy Ventor Sp. z o.o. rozmawia Grzegorz Kozicki.

– Firma Ventor Sp. z o.o. to od lat ceniony pracodawca i wielokrotny laureat nagrody Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR. Myślę, że to naturalna konsekwencja przyjętego przez Pana sposobu funkcjonowania w codziennych relacjach z ludźmi, których Pan po prostu docenia i szanuje… – To miłe wyróżnienie. Bardzo mnie cieszy to, że nasze działania oraz budowanie pozytywnych relacji w spółce są zauważane. Obecne czasy wymagają prowadzenia odpowiedzialnego biznesu, gdzie pracodawca odpowiada za środowisko pracy, podnoszenie kwalifikacji i wypoczynek pracowników. Pracodawca i pracownik razem budują jakość firmy. Tylko wspólnym działaniem mogą dokonać rzeczy wielkich i dobrze świadczyć o polskim biznesie. – Panie Prezesie, co zmieniło się w Pana postrzeganiu świata biznesu od momentu, kiedy lata temu został Pan pracodawcą, aż do teraz? – W 1992 roku kiedy wspólnie z żoną zakładałem firmę Ventor, byłem pełen zapału, pozytywnej energii i ukierunkowany na sukces. Wierzyłem, że w Polsce można stworzyć lepszą przyszłość dla młodego pokolenia. Teraz dalej chcę się rozwijać i iść do przodu. Nie oczekuję już, że sukces przyjdzie zaraz po podjęciu działań. Posiadając wieloletnie doświadczenie ostrożniej podejmuję de-

cyzje biznesowe i wiem, że osiągnięcie postawionych sobie celów wymaga dużego nakładu, nieraz mozolnej pracy. Na pewno mogę także powiedzieć, że spółka, która posiada ugruntowaną pozycję na rynku ma większe możliwości rozwoju, niż początkujący przedsiębiorcy, więc najtrudniejsze jest pierwsze 20 lat. – Proszę powiedzieć na bazie własnych doświadczeń, o czym myśli człowiek, który otwiera działalność gospodarczą i decyduje się zatrudnić pierwszego pracownika, a jakie są przemyślenia na temat HR i zatrudnianych ludzi doświadczonego biznesmena, mającego na koncie już kilka poważnych sukcesów? – Zatrudniając pierwszych pracowników myślałem, że dając ludziom pracę dzielę się z nimi swoim szczęściem. Dziś wiem, że praca z ludźmi to duże wyzwanie. Każdy dzień to różne sytuacje, ścieranie się wymagań pracownika z oczekiwaniami pracodawcy. Dobrze kiedy wzajemne wspieranie się i wymiana uwag kończy się wspólnym sukcesem. – Czy jest jakaś złota zasada, którą każdy człowiek zakładający firmę, w sposób szczególny powinien przestrzegać? – Myślę, że podstawową wartością, którą każdy przedsiębiorca powinien się kierować jest uczciwość. Nie ma gotowego przepisu na sukces. Własny biznes to duża odpowiedzialność, to budowanie struktur i panujących zasad od samych podstaw. W dodatku rozpoczęcie działalności gospodarczej to duże poświęcenie się pracy, niestety często kosztem własnej rodziny. Trzeba podchodzić z pokorą do wyzwań, ale się ich nie bać. Nie należy się poddawać kiedy napotkamy przeszkody, nie wolno tracić wiary w sukces, ponieważ z rzeczy ciężko zdobytych mamy więcej satysfakcji, niż z tych, które przychodzą łatwo. – Pana firma działa głównie na rynku norweskim. Proszę powiedzieć jak współpracuje się Panu z Norwegami? – Z Norwegami współpracuje się dobrze, ale nie oznacza to, że łatwo. Są wymagający i na ich zaufanie pracuje się latami. W Norwegii wzajemne zaufanie to podstawa relacji biznesowych.

Jeśli wiem, że ktoś mnie nim obdarza to muszę dołożyć maksymalnego wysiłku, aby ze swojego zadania wywiązać się jak najlepiej. Dobrze wykonana praca procentuje zaufaniem i szacunkiem, który jest dla Norwegów bardzo ważny. Kiedyś usłyszałem, że muszą się szanować i wspierać, bo jest ich tylko trochę ponad 4 mln. – Funkcjonując tam wiele lat, na pewno zaobserwował Pan i wprowadził w swojej firmie wiele rozwiązań typowych dla Skandynawów. Które z nich są wg Pana najistotniejsze dla Ventora? – Ventor jako firma nowoczesna nie może i nie powinna odsuwać

trzeba zwrócić szczególną uwagę, jest zasada braku akceptacji dla jakichkolwiek form dyskryminacji. Niezwykle ważne dla spółki Ventor jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa pracownikom. Od samego początku ta dziedzina działalności była jednym z najbardziej istotnych elementów kreowania sposobu funkcjonowania firmy. Wynika to nie tylko ze specyfiki branży, ale także z wysokich norm charakterystycznych dla krajów skandynawskich, czy wreszcie ze zwykłej empatii wśród osób zarządzających firmą. Realizacja założeń dotyczących stworzenia przyjaznego miejsca pracy, osiągana jest głównie dzięki budo-

– Czym różni się biznes norweski od polskiego? – Przede wszystkim troską o wspomniane już BHP. Pracownik jest w centrum uwagi. Norweski przedsiębiorca ma duże wsparcie od państwa. Są świadomi tego, że tylko współpraca przedsiębiorców z państwem zaowocuje pozytywnie postrzeganą marką „Norwegia” i „norweski przedsiębiorca”. Owszem, są spory na linii przedsiębiorca – państwo, ale na końcu zwycięża interes państwowy Królestwa Norwegii. Norwegowie mają duże zaufanie do władzy, są patriotami i są dumni z tego, że są Norwegami. – Jakie czynniki decydują o tym, że spółka Ventor zdobywa

stujemy w pracowników i w ich kwalifikacje, chcemy aby posiadali wszelkie niezbędne informacje przebywając poza granicami Polski, ponieważ zadowolony pracownik z większym zaangażowaniem podchodzi do powierzanych mu zadań, co przekłada się na nasz wspólny sukces. – A jak ocenia Pan przez pryzmat własnej wiedzy i doświadczenia, rozwój oraz znaczenie HR-u w polskim biznesie? – Moje doświadczenie jest oparte o wiedzę w zarządzaniu zdobytą w Norwegii, gdzie HR jest niezwykle istotny. Cieszy mnie, że w Polsce wzrasta świadomość jego znaczenia w biznesie. Jest niezwykle ważny w prowadze-

Ventor Sp.z o.o.z Dębicy to w chwili obecnej czołowy przedstawiciel branży budownictwa przemysłowego w Polsce. Wysoki prestiż firmy znany jest też poza granicami kraju, o czym świadczy ugruntowana pozycja na trudnym rynku skandynawskim. Ventor od początku swojego istnienia, a więc od 1992 roku, był przedsiębiorstwem, w którym za najistotniejsze uważano nowoczesną i odpowiedzialną politykę personalną. Znaczący wpływ na przyjęcie takich kryteriów miały doświadczenia założyciela i Prezesa firmy – Janusza Urbanika. W latach 80. Janusz Urbanik pracował w Norwegii. Profesjonalne podejście do wykonywanych obowiązków zaowocowało propozycją odkupu używanych maszyn zapewniających produkcję elementów armatury wentylacyjnej od ówczesnego, skandynawskiego pracodawcy. Wytrwałość i upór pozwoliły na stworzenie w 1992 roku Ventor Sp. z o.o. w podkarpackiej Dębicy. Firma zaczynała od instalacji przemysłowych, systemów wentylacyjnych i ich eksportu oraz montażu, jednak stały rozwój dał podstawy do poszerzenia oferty o systemy rusztowań, izolacje przemysłowe i konstrukcje stalowe. Obecnie Ventor znany jest z kompleksowego serwisu budownictwa przemysłowego, wykonywania projektów ETC (Engineering, Procurement, Construction) i produkcji systemów wentylacyjnych. Kolejne inwestycje pozwoliły na stworzenie w 2010 roku norweskiego oddziału Ventor Construction AS w Stavanger, który obsługuje projekty na terenie całej Norwegii, będąc jednak w pełni zależnym od rodzimej firmy w Dębicy. W przeciągu ponad 20-letniej obecności na rynku Ventor urósł nie tylko w ilość oferowanych usług, ale przede wszystkim z kilkunastoosobowego zespołu przekształcił się w przedsiębiorstwo zatrudniające ponad 800 osób. Mimo ogromu konkurencji podkarpacki Ventor wciąż imponuje Skandynawom szybkością i sprawnością działania, wysokimi kwalifikacjami oraz inwestycjami w pracownika. Wdrożony zintegrowany system zarządzania, którego zgodność z normami ISO 9001:2008 oraz OHSAS 18001:2007 potwierdziła firma certyfikująca Det Norske Veritas, pozwala na pozyskiwanie kolejnych kontrahentów, których zadowolenie ze zrealizowanych projektów opisane jest w licznych referencjach dostępnych na stronie firmy: www.ventor.com.pl. Globalne doświadczenia zebrane podczas pracy nie tylko w Norwegii, ale także w innych krajach takich jak Hiszpania, Wietnam czy Korea dały początek wielu nowatorskim rozwiązaniom w kwestii zarządzania oraz poprawy bezpieczeństwa pracy. Wszystko to w myśl zasady: „Ventor – potencjał ludzkich możliwości” ponieważ najważniejszą wartością naszej firmy są ludzie, kierujący się podstawowymi zasadami: profesjonalizm, jakość, lojalność – potwierdza Prezes Janusz Urbanik. Partnerstwo we współpracy z Klientami, Podwykonawcami, Dostawcami i Pracownikami, pewność działania oraz operatywność sprawiły, że firmie Ventor zaufali m.in.: Bilfinger, Beerenberg, Kvaerner, AkerSolutions, Goodyear, Foster Wheeler, Ventistal i wiele innych.

na plan dalszy kwestii związanych z etyką w zarządzaniu. Ventor wprowadził autorski kodeks postępowania etycznego. Określa on zasady, jakie winny być przestrzegane zarówno w wypełnianiu obowiązków, jak również w codziennych zachowaniach w miejscu pracy. Dodatkowo zbiór tych norm przybliża pracownikom bardziej skomplikowane sprawy, jak ogólne przedstawienie przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, co ma istotne znaczenie dla zapobiegania kłopotom wynikającym z różnic między systemami prawnymi Polski i krajów, gdzie Ventor realizuje kontrakty. Inną wytyczną przywołanego kodeksu, na którą

waniu świadomości pracowników poprzez codzienne odprawy, podczas których zwraca się uwagę na istotne kwestie związane z BHP. Omawiane i analizowane są również przypadki zachowań, które sprawdzają się w konkretnych sytuacjach, co pozwala na stworzenie odpowiednich zasad postępowania. Od strony formalnej firma wprowadziła system zarządzania oparty o normę OHSAS 18001:2007. Ciekawostkę stanowi fakt, że na ubraniach roboczych pracowników nadrukowane jest w wersji angielskiej motto firmy: „safety first”, co uzmysławia w każdej chwili, potrzebę zwracania uwagi i reagowania na niebezpieczeństwo.

na rynku norweskim coraz więcej kontraktów i jest tam bardzo konkurencyjna? – O tym, że Ventor jest rozpoznawalny w Norwegii i ma coraz więcej kontraktów decydują właśnie 23 lata funkcjonowania w tym pięknym kraju. Staramy się uświadomić pracownikom, iż każde zlecenie i staranność w jego wykonywaniu otwiera drzwi do dalszych zleceń, że tworzy naszą markę w Norwegii, budujemy zaufanie i szacunek wśród kontrahentów. Tak długo jest się cenionym, jak długo świadczy się usługi o wysokim poziomie jakości. Często tłumaczę pracownikom, iż z „bramkostrzelnego piłkarza żaden klub nie zrezygnuje”. Tak więc od lat staramy się być o jeden krok przed konkurencją. Norwegom bardzo się podoba zaangażowanie Ventora w szkolnictwo zawodowe. Oznacza to, że przez kolejne lata Ventor będzie dysponował wykwalifikowaną, młodą i ambitną kadrą pracowniczą. Norwegowie myślą strategicznie i szukają partnera na lata, a nie na sezon. Staramy się być dla nich takim właśnie partnerem – godnym zaufania, świadczącym usługi na wysokim poziomie, posiadającym wyszkolonych pracowników, rozwijającym się i chętnym do długofalowej współpracy. – Czy zatem bycie dobrym pracodawcą, poza całą sferą etyki, może przynieść też realne zyski dla firmy? – Zdecydowanie! W pracowników należy inwestować. Pracownik, który nie jest pewny swojego wynagrodzenia, nie jest przeszkolony, nie jest doceniany i nie zna daty swojego powrotu do domu będzie mniej efektywny i mniej skoncentrowany na pracy. Inwe-

niu przedsiębiorstwa i budowaniu relacji. Wszystkim będzie się żyło lepiej, gdy zdamy sobie sprawę, że razem rozwijamy krajową gospodarkę i że wspólnymi siłami możemy osiągnąć więcej. Współpraca, komunikacja, motywacja, przejrzystość, systematyczność są czynnikami pozwalającymi przyjemniej prowadzić firmę, co skutkuje lepszymi relacjami między pracodawcą i pracownikami i efektywniejszą pracą. Myślę, że miałem szczęście zaczynać oraz uczyć się w Norwegii i od Norwegów. Teraz mogę przenosić najlepsze rozwiązania na nasz rodzimy grunt. – Jak mógłby Pan opisać funkcjonującą w Ventor Sp. z o.o. filozofię działań przyjętej polityki personalnej? – Nasze motto brzmi: W potencjale ludzkich możliwości tkwi sukces firmy. Poprzez właściwy system doboru, szkoleń i egzaminów kwalifikacyjnych chcemy dawać pracę i szansę najlepszym. Profesjonalny i dobrze zmotywowany pracownik jest w stanie realizować najbardziej wymagające projekty. Nasi pracownicy wykazują się nie tylko bardzo wysokimi kwalifikacjami, ale również odpowiedzialnością. Te cechy sprawiają, że Ventor to znak towarowy bardzo wysoko ceniony w Norwegii i co jest ważne jest utożsamiany z Polską, co z kolei otwiera drzwi dla innych polskich firm na tamtejszym rynku pracy.


DODATEKINFORMACYJNO-PROMOCYJNY www.strefa-gospodarki.pl

F3

30 mln złotych na podwyżki, 20 mln złotych na szkolenia FirmaLidl,jednaz najbardziejdynamicznierozwijającychsięsiecihandlowychw Polsce,otrzymaławyróżnienieOdpowiedzialnyPracodawca–LiderHR 2015.O tym,jakiedziałaniaz zakresuzarządzaniapracownikamiwartopodejmować,działającw branżyhandlowej,mówiprzedstawicielLidla. Rozmowaz JeRzymŁOzą, DyrektoremPersonalnym w LidlPolska.

– Jak przyjęli Państwo informację o przyznaniu firmie tytułu „Odpowiedzialny Pracodawca”? – Naszafirmaprzezcałyczassię rozwija, rocznie powstaje kilkadziesiątnowychsklepów.Niedawnootworzyliśmytakżekolejne,już ósmecentrumdystrybucyjnew Polsce,któremieścisięw Bydgoszczy. Wszystko to związane jest z systematycznym wzrostem zatrudnienia. Bardzo dbamy o to, aby naszym pracownikom – zarównonowym,jaki tymz dłuższymstażemw naszejfirmie–zaoferować stabilne miejsce pracy i właściwie ich za nią wynagrodzić,a takżestworzyćimwarunki do rozwojuzawodowego.Cieszymysię,żedocenionorównieżmożliwości awansów wewnętrznych, naszeprogramyrozwojowei szkolenioweoferowanepracownikom. – niedawno komunikowaliście, że tylko w roku 2015 lidl wyda na szkolenia 20 mln zł. Część

tych pieniędzy ma zostać przeznaczona na zupełnie nowy projekt „Więcej niż kierownik”. O co w nim chodzi? – Branża handlowa podlega ciągłymprzeobrażeniom.Wrazz tym zmieniać muszą się także sieci sklepów.Lidlmatodo siebie,że nietylkopodążaza trendami,ale takżew wieludziedzinachjewyznacza.Jużterazwidzimy,żeistniejepotrzebaprzesunięciaakcentu w obowiązkach Kierowników Sklepów z działań operacyjnych, czylipracyna salisprzedaży,na zarządzanie pracownikami, delegowaniezadańi analizowaniewskaźników. Poprzez Development Center określamy, jakie kompetencje – zarówno miękkie, jak i twarde–powinnybyćrozwijanieu naszychKierownikówSklepówi na tejpodstawiedlakażdego z nich tworzymy trwający od kilku do kilkunastu miesięcy indywidualnyplanrozwoju.Chcielibyśmy, aby każdy spośród naszychKierownikówSklepówdocelowoobjąłstanowiskoManagera Sklepu. – To, o czym Pan mówi, przeczy stereotypowemu postrzeganiu pracy w branży handlowej. – W Lidluz rokuna rokcorazwięcej inwestujemy w ludzi. Tylko w tymrokuna podwyżkipłaci szkoleniawydamyłącznie 50mlnzłotych. Te ostatnie obejmują różne grupypracownikównaszejfirmy: pracownikówsklepów,centrówdystrybucyjnych, biur ekspansji oraz centrali.Stawiamyzarównona szko-

leniamerytoryczne,jaki szkolenia miękkie. Nasi pracownicy mają możliwośćwzięciaudziałuw programachwymianymiędzynarodowej czy nauki języków obcych. Młodym ludziom, rozpoczynającym swoją karierę, oferujemy wartościowepłatnestażeorazprogramyrozwojowe.Szkolimywszystkich pracowników i wszystkim umożliwiamy awans. Nic nie stoi na przeszkodzie,abyutalentowany i ambitnypracowniksklepuawansowałi objąłstanowiskokierownicze w sklepie, centrali czy regionalnymbiurzesprzedaży. – niedawno mówiło się o osłabionej kondycji dyskontów, niektóre firmy ograniczały lub wstrzymały planowaną ekspansję. Z Pana słów wynika, że w lidlu sytuacja ma się chyba inaczej, co więcej, wspomnianym Managerom Sklepów macie zamiar przekazać samochody służbowe… – Lidlrozwijasięw stałymtempiei dziękitemumożezapewnić stabilny rozwój oraz bezpieczne i pewnemiejscapracyswoimpracownikom. Bardzo dużo w nich inwestujemy,ponieważwiemy,że toonisąkluczemdo sukcesufirmy.Naszychpracownikówdoceniamyoferującimatrakcyjnewynagrodzenie oraz dodatkowe benefity. W przypadku Managerów Sklepów są to m.in. samochodysłużbowe.Każdafirmapowinnadbaćo to,abyrazemz jej rozwojem w parze szedł rozwój pracowników.

Statki XXI wieku

Największastoczniowagrupakapitałowaw Polsce,liderbranżyprzemysłowejw regionie,skupiającyponad 20firmorazjeden z największychpracodawcówna Pomorzu.RemontowaHolding SAtotakże 70-letniahistoriarozwoju,zmiani wytrwałościna polskimrynku,którąnierzadkoskomplikowanasytuacjapolitycznaczygospodarczanaszegokrajuwystawiałana próbę.Od wielulat podstawędziałalnościw GrupieKapitałowejRemontowaHoldingstanowiinwestycjaw ludzi,czegouhonorowaniemjestprzyznanyspółcetytułOdpowiedzialnyPracodawca–LiderHR 2015.

Zakotwiczenina Pomorzu PoczątkiGrupyKapitałowejRemontowaHolding SAsięgająroku 1945,w którymtodziałalność rozpoczęłoprzedsiębiorstwoo nazwie:Stocznianr 3.Dzisiajprężniedziałapod nazwąRemontowa Shipuilding,w którejpowstająnowoczesne jednostki pływające. W 1952 roku utworzona została GdańskaStoczniaRemontowa,liderna rynkuremontówi przebudów, nie tylko w branży okrętowej, ale także offshore. Długa historiagrupy,uwarunkowana trudnościamisytuacjiprzeistaczającej siępolitykii ekonomiiw Polsce, zapewniła wiedzę i doświadczeniepotwierdzoneuporemdążenia do wyznaczonychcelów.Obecnie Remontowa Holding SA zarządza 25spółkamiz branżyokręto-

weji offshore,w tymwłaśniedwiema stoczniami. Grupa kompleksowo odpowiada na potrzeby armatorów, oferując najwyższej jakości usługi związane z budową, remontem, przebudów statków i platform wiertniczych. Na uwagę zasługuje Remontowa Shipbuilding SA,specjalizującasię w budowienowoczesnychekologicznychpromówpasażersko-samochodowych, jak również zaawansowanych technologicznie statkówz branżyoffshorei okrętów. Druga stocznia należąca do HoldingutoGdańskaStocznia „Remontowa” im. Józefa Piłsudskiego – niekwestionowany lider na rynku remontów i przebudów zarówno statków, jak i platform wiertniczych.W szerokimwachlarzu spółek swoje miejsce ma też

największeokrętowebiuroprojektowew Europie–RemontowaMarine Design & Consulting. Holdingposiadarównieżproducentów zaawansowanychtechnologicznie maszyni urządzeń–Remontowa Hydraulic Systems, Remontowa LNGSystems,spółkiświadczące specjalistyczneusługi–Remontowa Marine Services oraz firmy z sektora meblowego – Famos, kompleksowego wyposażenia wnętrz,a takżespecjalizującesię w pracachantykorozyjnych–Remontowa Coating & Equipment. Taróżnorodnośćproduktówi specjalistycznychusługzapewniakompleksowe rozwiązania dla całej branżyokrętowej,w pełniwykorzystując potencjał i możliwości wynikającez funkcjonowaniaw silnej grupie kapitałowej. Podłoże sukcesu Grupy Kapitałowej RemontowaHolding SAleżyw konsekwentnierealizowanejod wielu latwizjistworzeniai rozwojuprężnejgrupyspółek,któredziśznane są w branży okrętowej na całym świecie. Twórcą tej nowoczesnej grupystoczniowejjestPiotr Soyka Prezes Remontowa Holding i jedenz najbardziejznanychw Polsce menadżerów. Nikt poza nim na Pomorzuniezbudowałw ciągu ostatnich 25 lat tak potężnej, prywatnejgrupyprzemysłowej. Członkowiezałogi Gwarantempowodzeniafirmy jest posiadanie zespołu kompe-

tentnych i lojalnych ludzi na kluczowych stanowiskach w organizacji.Gwałtownezmianyw zakresietechnicznym,technologicznym czy sytuacji ekonomicznej orazrynkowejniestanowiąwiększego zagrożenia dla firmy ze względu na posiadanie dobrze przygotowanychi wyposażonych w odpowiednie narzędzia menadżerów. W Grupie Kapitałowej RemontowaHoldingpracujeponad 8 tys. pracowników, z których ponad połowa zatrudniona jestna umowęo pracę,a drugie tylena stałewspółpracujez Remontowa Holding. Ze względu na wielkośćprzedsiębiorstwai różnorodnośćspółekdo niejprzynależących, grupa stale poszukuje nowych osób do wzmocnienia obecnejkadry,a takżeniwelowanialukpo pracownikachodchodzącychna emeryturę.Trudna droga transformacji, przez którą przeszłaspółka,nauczyłanietylkowytrwałości,aleprzedewszystkimzaufaniapracownikom,którzy nadają Grupie Kapitałowej RemontowaHoldingnowykształt. Liczne zmiany wymuszają poszukiwanienieszablonowychrozwiązań,łączącychtradycję,wiedzęi doświadczeniecowyróżnia Remontowąna rynku,a tymsamymjąrozwija.Dziękiwieloletniejdeterminacji,tworzeniuciągle nowego kształtu firmy, stawianiu sobie coraz bardziej ambitnychcelówpowstałanowa

jakośćw polskimi europejskim przemyśle–największastoczniowagrupaw Polscei jedna z wiodącychw Europie,w którejpowstają innowacyjne, najbardziej zaawansowaneprojektyi produktyw europejskimprzemyślemorskim. Przebudowy i modernizacje statków konwencjonalnych, promów oraz jednostek specjalnegoprzeznaczenia,a takżeobiektówspecjalistycznychoffshoreto znak rozpoznawczy oferty GrupyKapitałowejRemontowaHol-

ding.Obecnierealizujenajwiększyw Europieprojektz zakresu offshore –przebudowęplatformy produkcyjnejFPF1,na pokładzie której budowana jest najnowocześniejsza instalacja rafineryjna do przerobui przesyłuzarównoropyjaki gazupozyskiwanych z dna morza. Nie jest ryzykownym stwierdzenie, iż Grupa KapitałowaRemontowaHolding SA o statkachwiewszystko. Magdalena FeRenS


F4

www.strefa-gospodarki.pl

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY

Odpowiedzialna Spółdzielnia Przyjęłosiępatrzećna spółdzielniemieszkanioweprzezpryzmatichpodstawowejdziałalności,jakąjestzarządzaniezasobami mieszkaniowymi.jednakspółdzielczośćmieszkaniowatorównieżbardzodobrypracodawca,dającyw skalikrajuzatrudnienie liczone w dziesiątki tysięcy miejsc pracy. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” w Bytomiu od lat zaliczana do krajowej czołówki,zostałazweryfikowanaw tymaspekcie,uzyskująctytułOdpowiedzialnyPracodawca–LiderhR 2015. Z jOANNąKOCh-KuBAS Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” w Bytomiu rozmawia Łukasz Osypiński. – Jak przyjęli Państwo informację o znalezieniu się w gronie laureatów programu Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2015? W końcu nie na co dzień jesteście Państwo oceniani pod tym względem... – Dotychczas nasza działalność nie była oceniana pod kątem polityki personalnej, tym bardziej nam miło, iż zostaliśmy wyróżnieni. Otrzymany tytuł zmotywował nas do dalszej pracy w tym zakresie – uważamy, że warto być na co dzień odpowiedzialnym pracodawcom. Naszą branżę niewątpliwie należy zaliczyć do kategorii usługowych, zarządzamy przecież tak nieruchomościami własnymi, jak i powierzonymi a jakość usług świadczonych przez naszych pracowników jest najważniejsza. Pracownicy są naszą wizytówką, w związku z tym jakość ludzi, którzy nas reprezentują w kontaktach z mieszkańcami jest rzeczą nie do przecenienia. Myślę, że wysokie kwalifikacje nie tylko zawodowe, ale przede wszystkim interpersonalne pracowników to element naszego sukcesu, dlatego właśnie SM „Miechowice” jest systematycznie wyróżniania za różne aspekty swojej działalności. W ostatnim czasie zdobyliśmy również wyróżnienie przyznane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach – tytuł „Spółdzielnia przyjazna mieszkańcom” za umiejętne przystosowanie się do warunków rynkowych oraz tworzenie pozytywnego wizerunku spółdzielczości. – Specyfika pracy w spółdzielczości jest bardzo wymagająca…

– W naszej pracy najważniejsze jest zrozumienie, iż spółdzielnia mieszkaniowa to przede wszystkim ludzie – jej członkowie. Kładziemy nacisk na to, aby jak najlepiej obsługiwać członków spółdzielni, co wiąże się również z pomocą w rozwiązywaniu ich problemów – często bardzo różnych: nie tylko technicznych, związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowe-

go, ale również osobistych najczęściej spowodowanych trudnymi sytuacjami życiowymi, jak śmierć członka rodziny, rozwód czy utrata pracy. W związku z tym, iż sami wymagamy od naszych pracowników empatii, zrozumienia, pomocy w rozwiązywaniu tak ważnych spraw, nie możemy dopuścić, aby oni sami czuli się w firmie niedowartościowani, wykorzystywani czy niepotrzebni. Chcemy zatem, by nasi pracownicy mieli poczucie godności, satysfakcji z pracy, by wiedzieli nie tylko co mają robić, ale po co to robią. Naszą ideą nie jest osiąganie zysków, ale zaspokajanie potrzeb naszych mieszkańców. – To właśnie odróżnia Państwa od zarządców komercyjnych?

– Nie patrzymy na nieruchomości jedynie od strony technicznej. Jeśli gdzieś mieszkam chcę, aby otoczenie budynku było przyjazne, chcę, aby moje mieszkanie było bezpieczne, aby moje dziecko w najbliższej okolicy mogło fajnie spędzić czas, żeby było boisko, plac zabaw, troszkę zieleni i odpowiednia infrastruktura do miłego spędzania czasu również dla se-

niorów – uwzględniamy potrzeby związane z zamieszkiwaniem. Spółdzielnia posiada lokale użytkowe, również ich specyfikę staramy się dywersyfikować, tak aby nasi mieszkańcy w najbliższym otoczeniu mieli odpowiednie sklepy czy punkty usługowe. – Wracając do spraw technicznych – co z najważniejszych prac jest już za Wami? – Połowę naszych zasobów mamy już po termomodernizacji, jednak my podchodzimy do niej bardzo kompleksowo. Wykonujemy prace nie tylko związane z oszczędnością energii cieplnej, lecz kompleksowy remont budynku i jego otoczenia. Niektóre prace pod względem technicznym i ekonomicznym opłaca się robić łącznie.

Po prostu dobra spółdzielnia Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu nie broni się przed pozycją jednego z krajowych liderów spółdzielczości mieszkaniowej, na jaką pracowała w ostatnich latach. Kreatywność,konsekwencjaw działaniuorazefektywnośćtoatuty,którezadecydowałyo przyznaniutytułuDobraSpółdzielnia 2015. Z TADEuSZEMChOCZAjEM Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu rozmawia Łukasz Osypiński.

– Kolejny tytuł Dobra Spółdzielnia – tym razem za rok 2015 – to chyba potwierdzenie właściwego kierunku rozwoju Spółdzielni oraz konsekwencji w jego realizacji? – Zdobycie tytułu Dobra Spółdzielnia 2015 jest ogromnym zaszczytem tak dla Rady Nadzorczej, Zarządu jak i pracowników naszej Spółdzielni. Konsekwentnie podążamy obraną przed laty drogą, corocznie notujemy dobre wyniki finansowe, realizujemy założone plany remontowe, krótko mówiąc: staramy się zarządzać w odpowiedzialny i maksymalnie efektywny sposób. Myślę, że ten tytuł, a przede wszystkim opinie jakie słyszymy na co dzień potwierdzają, iż zasługujemy na zaszczytne miano „Dobrej Spółdzielni”. – Jaka jest Państwa recepta na „Dobrą Spółdzielnię”? – Myślę, że „Dobra Spółdzielnia” powinna wsłuchiwać się w głosy swoich członków, rozwiązując występujące problemy w miarę swoich możliwości technicznych i finansowych. Od kilku lat konsekwentnie udaje nam się obniżać tak ważny w funkcjonowaniu każdej spółdzielni mieszkaniowej wskaźnik zaległości czynszowych – to odwrotna tendencja niż w przypadku

całej branży. Zdecydowana większość naszych zasobów liczy już ponad 30 lat, pomimo tego ich standard jest stale podnoszony. Budynki są ocieplane, opomiarowane oraz posiadają wymienioną stolarkę okienną. W 2014 roku nasze prace koncentrowały się na remontach instalacji tak elektrycznych jak i wodno-kanalizacyjnych. Istotnym elementem jest dobra współpraca z firmami które od wielu lat na wysokim poziomie wykonują usługi zapewniając jednocześnie efektywność ekonomiczną, oto kilka z nich: Roboty Drogowe Michał Dembiński, „Instalpol” Spółka Jawna, M. Kudas, Z. Janas, L. Pająk – Świdnica, PPHU „Portal” Krzysztof Sobol – Strzegom, Firma Profil Edward Kocoń – Żarów. – Jednak patrząc na Państwa zasoby mam wrażenie, iż nie tylko na tych tematach się skupialiście… – Oczywiście, jak zwykle wiele uwagi poświęcamy estetyzacji naszego osiedla – naprawa dachów, malowanie klatek schodowych, naprawa i wymiana chodników czy pielęgnacji zieleni. Estetyka skwerów, placów zabaw. Rozbudowa i udostępnianie mieszkańcom obiektów sportowych – kortów tenisowych, boisk do koszykówki, siatkówki to zawsze jedno z naszych najważniejszych zadań. – Co uważa Pan za największy sukces w swojej pracy na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze”? – Myślę, że nie można mówić o sukcesie jednostkowym. Spółdzielnia mieszkaniowa jest taką organizacją, w której tylko kompleksowe działania przynoszą efekt. Nasze zasoby zmieniły swoje oblicze, stale poprawiają się warunki zamieszkiwania a przy tym sytuacja finansowa pozwala na bezpieczne funkcjonowanie

Spółdzielni – myślę, że to najważniejsze osiągnięcia ostatnich lat. – Prowadzicie bardzo szeroką działalność społeczno-wychowawczą. – Dla części mieszkańców nasza oferta jest jedyną możliwością kontaktu z kulturą, rozrywką czy po prostu miejscem, w którym mogą oddawać się swoim pasjom. Działalność ta, nie przynosząca przecież zysku w formie finansowej, przynosi profity społeczne, o czym niestety wielu zarządców prywatnych czy wspólnoty nie pamiętają. – Jakie są Państwa plany na najbliższą przyszłość? Jak będzie wyglądał rok 2015 w SM Podzamcze? – Patrzymy już trochę dalej w przyszłość – planujemy pozyskanie środków unijnych w perspektywie czasowej 2014-2020. Oczywiście umożliwi

nam to zdynamizowanie działań zmierzających do stałej poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacje pozostałej części Osiedla, oszczędność energii elektrycznej). Dalej będziemy dążyć do podnoszenia poziomu technicznego budynków, poprzez realizację planów remontów i modernizacji skonsultowaną z mieszkańcami naszych zasobów.

– Rozumiem zatem, iż druga połowa zasobów to plan na najbliższą przyszłość? – Dokładnie, dokończenie programu termomodernizacji, inwestycje w mienie własne, o które dbamy z zysku osiąganego na naszej działalności gospodarczej, aby nie obciążać dodatkowo naszych mieszkańców. Pragniemy też mocno skupić się na tzw. przestrzeni wspólnej, czyli na ulepszeniach rozwiązań komunikacyjnych, renowacji terenów wspólnych, aby estetyka naszych zasobów zyskiwała na atrakcyjności. – Nie tylko odpowiedzialnie zarządzacie zasobami własnymi, świadczycie też kompleksowe usługi z zakresu zarządzania nieruchomościami dla podmiotów zewnętrznych. Dlaczego warto skorzystać w tym zakresie z Państwa usług? – Jako spółdzielnia mieszkaniowa z ponad 20-letnim stażem niewątpliwie mamy doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami. Tematykę tę mamy niejako codziennie „na naszym talerzu”. Działalność związaną ze świadczeniem usług z zakresu zarządzania podmiotami zewnętrznymi zaczęliśmy przed dwoma laty, w tej chwili mamy w zarządzie sześć wspólnot. Wszystkie osiągają pozytywne wyniki na działalności, choć przejmowaliśmy je w bardzo różnym stanie i technicznym i ekonomicznym. Jedna jest już po termomodernizacji, dwie są w jej trakcie i mamy nadzieję, iż pozostałe również uda nam się poprowadzić w tym kierunku.

REKLAMA

Z dorobkiem pokoleń Z FRANCISZKIEMDEZOREM Prezesem Zarządu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” rozmawia Bogdan Leszczorz.

– Już od blisko sześćdziesięciu lat SM „Przyszłość” realizuje swoje zadania statutowe. Jak ocenia Pan ten okres działalności? – Bez wątpienia należy go podzielić na etapy. Pierwszy był okresem budowy nowych osiedli i powiększania się Spółdzielni. Kolejny, w mojej ocenie, to czas stagnacji lat 80. i 90. ub. wieku, spowodowany sytuacją gospodarczą. Trzeci etap otworzyło uchwalenie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W tym okresie położyliśmy szczególny nacisk na poprawę stanu technicznego budynków. Wzbogacona została infrastruktura techniczna nieruchomości, powstały m.in. nowe place zabaw i boiska sportowe. W naszych działaniach podkreślamy, iż Spółdzielnię budowało wiele pokoleń członków, a jej dzisiejsza pozycja to dla nas wszystkich powód do satysfakcji. Potwierdzeniem tego jest znalezienie się w gronie 100 największych firm Opolszczyzny. – Kierowana przez Pana Spółdzielnia kładzie duży nacisk

na unowocześnienie technologiczne zasobów oraz poprawę życia mieszkańców. Jakie inwestycje są obecnie realizowane? – Kilka lat temu zakończyliśmy proces docieplania ścian zewnętrznych i stropodachów. Uzyskane dzięki temu oszczędności pozwoliły na obniżenie opłat i gromadzenie większych środków na remonty. Aktualnie modernizujemy drogi i chodniki, tworzymy też nowe miejsca postojowe. Ważny element stanowi ochrona terenów zielonych. Na niektórych nieruchomościach przeprowadziliśmy „małe rekultywacje”, odtwarzając na asfaltowych placach zieleńce oraz nasadzając krzewy i drzewa. Zadaniem, które chcemy rozpocząć w tym roku, jest dobudowa balkonów w budynkach wyposażonych w tzw. portefenetry. Przewidujemy, że w najbliższych latach wyposażymy w nie ok. 400 lokali. – Spółdzielnia prowadzi również działalność społeczno-wychowawczą w trzech klubach osiedlowych. Do kogo trafia ich oferta? – Działalność klubów skierowana jest do ogółu mieszkańców. Prowadzone są zajęcia sportowe, plastyczne, teatralne, gry na gitarze i języków obcych oraz nauka obsługi komputera kierowana do seniorów. Stałe miejsce zajmują zajęcia dla dzieci w okresie ferii, obejmujące korzystanie z basenów i zwiedzanie ZOO. Współpracujemy z Miejską Biblioteką Publiczną w Opolu, Domem Kultury w Ozimku oraz Polskim Związkiem Wędkarskim. Oprócz działalności klubowej organizowane są m.in. festyny z okazji Dnia Dziecka i zakończenia lata. Członkowie Spółdzielni korzystają też z oferty teatru, operetki i muzeów.


www.strefa-gospodarki.pl

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY

F5

Idealnepołączeniebiznesuz pasją Z RafałeM KOWaLSKiM Prezesem G4 Garage Sp. z o.o. rozmawia Grzegorz Kozicki. – Gratuluję, spółka G4 Garage zostałaLaureatemnagrodyOdpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2015.JakprzyjąłPanwiadomośćo tymsukcesie? – Przyznanąnagrodęprzyjąłemz dużymzaskoczeniem.W natłokupracy nie zastanawiałem się, jak jesteśmy postrzeganina zewnątrz,jeślichodzi o jakośćzatrudnienia,nad tymjakim jesteśmy pracodawcą. Działaliśmy w tejkwestiiw dużymstopniuintuicyjnie. To bardzo miłe, że zostaliśmyzauważenii docenieni.Czujęsię zaszczycony. Siła naszej firmy tkwi w ludziach i pasji. Rozpoczynając swojąprzygodęz G4,na swojejdrodzespotkałemludzi,którzynaprawdę chcieli pracować i coś osiągnąć. Stworzyliśmy silny zespół, którego członkowiewzajemniesięod siebie uczą. Każdy pracownik spółki G4 Garage zaczynał bez doświadczenia – ze wszystkim zaczynaliśmy od zera, także ze szkoleniami ludzi i przygotowywaniem ich do pełnionychobecniefunkcjiw firmie.Szkoląc ludzi i widząc jak odnajdują się w tym procesie, potrafiłem określić ichpredyspozycjei obsadzićna właściwych miejscach pracy. Z częścią osób musiałem się także pożegnać. W pewnym sensie był to egzamin z lojalności.Dziękitemu,mogędziś z pełną odpowiedzialnością powierzaćważnezadaniai pozostawiaćdużepoledecyzyjnościmoimludziom. Jak się okazało po pewnym czasie, byłotobardzokorzystnei opłacalne posunięcie.Dziśdysponujędoskonałymzespołemludzi.Wymagamod nich bardzo dużo, ale nigdy więcej niż od samegosiebie.Dlamnienajcenniejszejestzaufaniei lojalnośćmojej kadry, którą darze zaufaniem. Wychodząc z pracy mam pewność, że zostawiam firmę w najlepszych rękach.Niew pojedynkę,a razemtworzymyG4Garage. – Proszępowiedzieć,jaktosięwszystkozaczęło.HistoriaG4Garagenie jestmożezbytdługa,alez pewnościąciekawai dynamiczna… REKLAMA

– Pracowałem kiedyś w zwykłym sklepie motoryzacyjnym w Krakowie.Poznałem,jużnawetniepamiętamjak,pewnegoczłowiekaz Białegostoku,któryprowadziłtamrównież niewielkisklepmotoryzacyjnyz serwisem.Onkupowałodemniew małychilościacholejMobilei sprzedawał go w swoim sklepie. Któregoś dniazapytałemgo,czynieznamoże kogoś, kto jest w stanie dostarczać mina sprzedażolejCastrolw niskiej cenie.Powiedział,żemadojściau takiegoczłowiekaweWrocławiui chciał midaćdo niegonumertelefonu.Powiedziałemmu,żeniepotrzebujęnamiarów,żemożemysięumówićna wymianęna zasadziekompensaty,żeja dajęmuMobile,onmiCastroli jesteśmykwita.Straszniesięprzed tym bronił i namawiał mnie, żebym mimowszystkosamsobiezałatwiłten olejbezpośredniou jegoznajomego. Zadzwoniłem więc pod ten numer i takpoznałemMariuszaWoźniczko, z którym współpracuję do dziś. On wtedy współpracował z niemieckim dystrybutorem,przezcorzeczywiście miałdojściado olejóww dobrejcenie,bobyłytoczasy,gdyw Polsce towartenbyłw bardzowysokiejceniew porównaniuz innymikrajami europejskimi.Umówiliśmysięna spotkanie.JazaproponowałemmuMobile w dobrych cenach, a w zamian chciałemCastrolna podobnychwarunkach. No i takie były nasze początkoweinteresy. – Z czasem,sprzedażCastrolau Panaw sklepierosła… – Tak. Kupowałem i sprzedawałem tegoolejucorazwięcej.Któregośdnia zadzwoniłem do Mariusza i powiedziałem,żemambardzociekawypomysł,możemyzrobićatrakcyjnąpromocjęw Tesco,bowiedziałemjakto zrobić i znałem też odpowiedniego człowiekapo stronieTesco,którypomoże w realizacji. Kupiłem wtedy chybapięćdostaw,tobyłonaprawdę dużo jak na tamte czasy. Któregoś dniaprzyjechałdo mnieMariusz,powiedział,żeotwieraoddziaływ Polscei chciałbyżebymotworzyłi prowadził oddział w Krakowie. Byłem początkowoniecosceptycznywobec tego pomysłu, nie zgodziłem się.

W wyniku kilku długich rozmów i rozmyślań,podjąłemtowyzwanie. Odszedłemwtedyzesklepu,w którympracowałemi zacząłemdziałać. Byłemwówczasformalniebezrobotnym, finansowo „na zero”. Moim pierwszymlokumbyłgarażtaty.Pamiętam jak Mariusz przywiózł mi komputer, 2 tys. złotych na paliwo i dwabusytowaru.Wszystkozaczęło się naprawdę ciekawie rozwijać. Z czasem,Mariuszzaproponowałmi połowęudziałóww firmiei propozycję zostania wspólnikiem. Tak naprawdę on mnie jeszcze wtedy tak do końcanieznał,alejaksięokazało, zdobyłem już wtedy jego zaufanie, któregoz resztąnigdyniezawiodłem. To wszystko działo się w latach 2007-2008. W ślad za zamianami organizacyjnymizaszłyteżinne:wynieśliśmysięw końcuz garażui przenieśliśmy się do normalnego magazynu,zlokalizowanegow Krakowie. Był to stary, niski magazyn, o powierzchni400m2.Szybkojednakzrobiło się ciasno. Przeprowadziliśmy sięwięcdo miejsca,w którymjesteśmydo dziś.Wynajęliśmymagazyn na 800 m2. Pamiętam, jak wówczas dziwiłemsięi mówiłem,„po conam takadużahala?”.Towar,którywtedy mieliśmy,zajmowałdosłowniemałą część całej powierzchni. Szybko się tojednakzmieniło.Towaruprzybywało,doszłonawetdo tego,żeczęść składowaliśmyna parkingu,przed magazynem. Zapadła kolejna decyzja–potrzebujemyjeszczewiększegomagazynu.Okazałosię,żefirma, którasąsiadowałaz namiwyprowadzasięz magazynu,a coza tymidzie pojawiłasięmożliwośćwynajęciakolejnej powierzchni sąsiadującej bezpośrednio z naszym magazynem. Wynajęliśmygo.Dziśmyślimyo kolejnychpowierzchniach… – Czymzatemzajmujesięobecnie spółkaG4Garage? – Najogólniejmówiączajmujemysię dystrybucjąolejówsamochodowych i płynóweksploatacyjnych.Oferujemy także kosmetyki i akcesoria samochodowe.Od roku 2011zaopatrujemynajwiększesiecihandlowe,wśród naszychklientówsąm.in.:Tesco,Biedronka,Kaufland,Carrefour,Selgros,

Makro,Nettoi Jula.Do tegodochodząoczywiścienowesegmentyrynku, w których już działamy, mam na myślihandelrudążelazai produktamibranżyspożywczej.W planach mamy także rozpoczęcie produkcji wyrobówz plastiku,na którejestdużyzbyt.Mojąideąjestdziałaniew kilkubranżach,boporuszaniesiętylko po jednym rynku, w przypadku jakiegoś kryzysu może oznaczać koniec działalności. Natomiast w momencie,gdyfunkcjonujemyw kilku branżach, w przypadku np. kryzysu w motoryzacji mamy inne, przysłowiowegałęzie,na którychspółkabez problemusięutrzyma.Ważnajestdywersyfikacja. – Gdziezatemszukaćgłównejsiły sukcesuG4? – Nasząsiłąjestto,żełączymybiznes z pasją. Wraz ze wspólnikiem tworzymyzgranyduet,doskonalesię uzupełniamy.Japotrafięcośwymyślić,sprzedać,a ongenialniezadbać o wszelkieszczegóły:estetykęi cały marketing. Zajmujemy się tym, co taknaprawdęszalenielubimy.Todajeefekty.Wrazzewspólnikiemjesteśmy wielkimi miłośnikami motoryzacji, więc branża w której się poruszamysiłąrzeczyjestdlanasfascynującai inspirująca.Drugarzecz, to pomysłowość i innowacyjne podejście.Staramysięniepowielaćjuż sprawdzonych pomysłów, ale wdrażaćnowe,własne.Dochodzijużdo tego,żetomywytyczamytrendy,a konkurencja często podąża naszym śladem–przykłademtakiejsytuacji możebyćolejsilnikowy,którystandardowo „wypuszczany” jest na rynekw kartonachpo 20sztuk.Mynatomiast, dla różnych sklepów, pakujemydo kartonówtakąilośćproduktów,byniezalegałana magazynachi łatwojąmożnabyłoeksponowaćna półkach.W tensposóbsklep może spokojnie zamawiać ilość towaru w danym segmencie, jaką potrzebuje.Czasamirobimymixy,czyli trzyróżneoleje:benzyna,diesel,gaz. Nie jesteśmy firmą pokroju takiej, która po prostu sprzedaje. Jesteśmy firmą, która chce robić coś więcej. Po pięciulatachobecnościna rynku, nasze kontakty z odbiorcami są tak

dobre i silne, że już niejedna firma chciała nas „wygryźć” proponując niższeceny.Odbiorcywoląnas,ponieważ my przychodzimy nie tylko z produktem,aleteżz gotowymirozwiązaniami: projektujemy ubrania, budujemysamochodyrajdowe,organizujemywyjazdyna rajdy,sponsorujemyMMA,dziecięcedrużynypiłkarskie, sportowców i angażujemy się z pasją w szereg jeszcze innych rzeczy.Naszelogojestcorazbardziej widocznei rozpoznawalne,a pomysłów też przybywa. Nasz odbiorca mawielekorzyścizewspółpracyz nami, ponieważ poza samą sprzedażą organizujemyteżróżnepromocje,bonusy, np. jeśli odbiorca kupi od nas ustalonąilośćoleju,otrzymakomplet ubrańwysokiejjakości,dedykowany dlamechanikówsamochodowychi jego 5 pracowników pojedzie z nami do Dubaju na wyścigi bolidem F1. Takbyłow zeszłymroku,zabraliśmy w sumie 22klientówdo Dubaju,a tam ścigaliśmysiębolidami.Byłotoniesamowiteprzeżycie,dlamniez resztąteż.W tymsamymcelu,w sierpniu z osiemnastoma osobami jedziemy do Francjia w październikuznówlecimydo Dubaju.Poleci 35osób.Kolejnyrazbędziemyrywalizowaćna torach wyścigowych bolidami F1, ale tez zrobimy sobie na wydmach zawodybaggy.Cieszymnieto,żerobimy coś czego nikt inny jeszcze nie zrobił. Ja nie chcę być postrzegany jako firma, która kupuje i sprzedaje i niemaw tymżadnejambicji.Nie chcę też walczyć ceną, zaniżać ją i byćw tensposóbkonkurencyjnym. Wolęzaproponowaćcenęwyższą,ale za tozaoferowaćcośnaprawdęatrakcyjnegoi wysokiejjakości. – Jakwyglądazatrudnieniew firmieG4Garage Sp.z o.o.? – W chwili obecnej zatrudniamy 24osoby,alekadrabędziesięsystematycznie zwiększać.Aktualnie poszukujemydwóchosób,w kolejnych miesiącach zapewne będziemy potrzebować kolejnych. Szanuję ludzi, którzy przychodzą do pracy i chcą cośudowodnić,pokazaćcopotrafią, a nieprzyjmująod razupostawyroszczeniowej i stawiają silne warunki od samego początku. Ja osobiście

przechodziłemprzezkażdestanowiskow prowadzonejdziśdziałalności, przezkażdyetap.Kiedyśsampakowałem kartony, jeździłem po sklepach, serwisach, wnosiłem te kartony,sprzedawałem.Niejestemtypem prezesa,którywziąłsięznikąd,przeszedłz firmydo firmy.Jestemprezesem, który zaczynał od najniższego szczebla i wiem od podszewki jak wyglądatapracai całabranża.W biznesieniewychodzęnigdyz pozycji silniejszego, przyjmuję zawsze postawęrównorzędnegopartnera.Swoimklientomstaramysiępomócw interesach,aleniepoprzezwywieranie na nichpresji.Szukamyrozmaitych pomysłów i rozwiązań by zaradzić jakimśkłopotom,któreimsięprzydarzają,np.w spadkusprzedaży–wtedy organizujemy promocje, bonusy, gadżety, gratisy itd. Inni wymagają po prostu realizacji planu, my w tej realizacjiw miaręswoichmożliwościstaramysiępomóc. – JakoceniaPanaktualnąkondycjęfirmy? – Bardzodobrze.Początkiemtegorokuzanotowaliśmyprzyrostobrotuprawie 52%w stosunkudo sytuacjiz tegookresusprzedroku.Gdyw 2005 rozpocząłemwspółpracęz Mariuszem, obrotyfirmywynosiły 4mln.Tenrokuplanujemyzakończyćobrotem 170 mln. W tym roku otrzymaliśmy nagrodęDiamentyForbesa,którąotrzymujesięw oparcium.in.o takiedane jakobrotyfirmy,zyskii wartośćfirmyogólnie.Wartościąfirmyniejest magazyni jegozawartość,alepodpisanekontrakty.W naszymprzypadku sątoumowypodpisanezewszystkiminajwiększymisieciamihandlowymiw Polsce. – Dziękujęza rozmowę.

Ciepło,ciepło… Po raz kolejny Redakcja Strefy Gospodarki postanowiła dokładniej przyjrzeć się tak ważnej dla całego społeczeństwa branży, jaką jest energetyka cieplna. Tak naprawdę o pracy przedsiębiorstw w tym sektorze słyszymy tylko i wyłącznie przy okazji szumu medialnego, związanego z coraz rzadszymi awariami. Mało kto zdaje sobie sprawę, iż są to firmy pracujące 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 12 miesięcy w roku. Olbrzymie inwestycje ostatnich lat powodują, iż są to firmy zapewniające odbiorcy większe bezpieczeństwo dostaw przy ciągłym ograniczaniu szkodliwości dla środowiska naturalnego. W tworzeniu finalnej wersji Rankingu brane były pod uwagę takie składowe jak: dane finansowe, dane techniczne, inwestycje, polityka personalna oraz raz za razem szeroko pojęta społeczna odpowiedzialność biznesu. Liderom Rankingu serdecznie gratulujemy!!! Poniżejwypowiedzikilkuz LaureatówRankingu,w numerzeznajdą Państwo również bliższe prezentacjeliderów–zapraszamydo lektury. JackyLacombe PrezesZarządu VeoliaEnergiaWarszawa S.A.: Przyznanie Veolii Energia Warszawa S.A. I. miejsca w tegorocznym RankinguPECjestogromnymwyróżnieniem,któredowodzi,żenasze działania spotykają się z uznaniem i korespondują z ideami ważnymi dla polskiej energetyki. Spółka dostosowujesiędo wyzwańwspółczesnego świata, stąd rozpoczęcie działalnościpod markąVeoliaw styczniu 2015 r. Aspekt operacyjny naszychdziałańtokonsekwentna praca nad realizowaniem inwestycji i opracowywanych programów. W tymobszarzeod 2014r.prowadzonyjestprojekt„Inteligentna Sieć Ciepłownicza”,jednoz naszychczołowychprzedsięwzięćrozwijających inteligentnąurbanistykę.Dowodem aktywnegokształtowaniarelacjiB2B jest współpraca z PGNiG Termika i podpisane w listopadzie 2014 r. międzyobiemaspółkamiporozumienie,określającekurswspólnychdziałańna rzeczrozwojuciepłownictwa w stolicy. CzesławŚlimak PrezesPEC Geotermia Podhalańska S.A.: Zwiększającasięświadomośćekologiczna oraz konkurencyjność cenowaciepłageotermalnego,powoduje wzrost zainteresowania odbiorców

wykorzystaniem energii geotermalnej do celów ciepłowniczych. Niewątpliwązaletąjestjejodnawialność oraz niezależność od zewnętrznych dostawcówi światowychcennośnikówenergii.Projektgeotermalnyto nietylkokorzyśćdlaśrodowiska,ale równieżalternatywaekonomiczna dla mieszkańcówPodhala.WynikiSpółki potwierdzają, że inwestowanie w geotermięjestopłacalne.Polityka stabilnych cen powoduje, że coraz więcejodbiorcówwyrażazainteresowaniepodłączeniemdo sieciciepłowniczej.Cieszymysię,iżnaszedziała-

niazostałydocenionew Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych PrzedsiębiorstwEnergetykiCieplnej,w którymzajęliśmy V.miejsce. PiotrStaśkiewicz Z-caPrezesads.Technicznych PrzedsiębiorstwaEnergetyki Cieplnejw Gnieźnie: Jest mi niezmiernie miło, że PEC w Gnieźnieznalazłsięwśród 10najlepszychprzedsiębiorstwciepłowniczych w Polsce. To wielki zaszczyt tym bardziej, iż nagroda przypadła w roku,w którymobchodzimyjubi-

1.

VeoliaEnergiaWarszawa S.A.

2.

SzczecińskaEnergetykaCieplna Sp.z o.o.

leusz 40-lecia działalności. Spółka przezwielelatkonsekwentniedążyła do poprawy jakości usług, dlatego cieszynas,żedziałaniatezostałydocenione.Wdrażamyrozwiązaniaefektywneenergetycznie,stawiającna nowoczesność. Działamy na rzecz środowiskanaturalnegorealizującszereginwestycjiproekologicznych,edukując dzieci i młodzież w zakresie ekologii oraz wspierając przedsięwzięciazwiązanezesportemi kulturą. Naszą misją jest zapewnienie Odbiorcom taniego, bezpiecznego i ekologicznegociepłasystemowego.

OkręgowePrzedsiębiorstwoEnergetykiCieplnej Sp.z o.o.w Gdyni 3.

MiejskaEnergetykaCieplna Sp.z o.o.w Koszalinie

4.

MPEC–Rzeszów Sp.z o.o. KomunalnePrzedsiębiorstwoEnergetykiCieplnej Sp.z o.o.w Bydgoszczy

5.

PrzedsiębiorstwoEnergetykiCieplnejGeotermiaPodhalańskaS.A. MiejskiePrzedsiębiorstwoEnergetykiCieplnej S.A.w Tarnowie

6.

LubelskiePrzedsiębiorstwoEnergetykiCieplnej S.A. CofelyECSłupsk Sp.z o.o.

7.

PrzedsiębiorstwoEnergetykiCieplnej–Gliwice Sp.z o.o.

8.

MiejskiePrzedsiębiorstwoEnergetykiCieplnej Sp.z o.o.weWłocławku PrzedsiębiorstwoEnergetykiCieplnejw Ciechanowie Sp.z o.o.

9. 10.

MiejskaEnergetykaCieplna Piła Sp.z o.o. PrzedsiębiorstwoEnergetykiCieplnejw Gnieźnie Sp.z o.o Wyróżnienia: PrzedsiębiorstwoEnergetykiCieplnej Sp.z o.o.w StargardzieSzczecińskim PrzedsiębiorstwoEnergetykiCieplnej Sp.z o.o.w MińskuMazowieckim


F6

www.strefa-gospodarki.pl

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY

Pewność i bezpieczeństwo z ekologicznym ciepłem „z nami zawsze ciepło” To chyba rzecz najważniejsza dla odbiorców ciepła na terenie całego kraju. Klienci MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. mogą spać spokojnie – ich przedsiębiorstwo po raz kolejny zostało zaliczone do krajowej czołówki zajmując IV. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za rok 2015. Z Prezesem Zarządu MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. JózEfEM WIChER rozmawia Łukasz Osypiński. – Gdzie tkwi siła rzeszowskiego MPEC-u? – Bezpieczeństwo dostaw, przyjazne nastawienie do klientów, optymalna cena i opłata za dostarczane ciepło to główne atuty naszego przedsiębiorstwa. – Jaka jest specyfika pracy w MPEC Rzeszów? – Praca trwa 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Praktycznie nie istnieje podział na sezon grzewczy i pozostałą część roku. Dostawa ciepła do podgrzewu ciepłej wody użytkowej trwa cały rok. Jedynie w sezonie letnim zintensyfikowane są prace remontowo-inwestycyjne i to zarówno na sieciach ciepłowniczych jak i w węzłach oraz komorach. – Jesteście firmą odpowiedzialną społecznie. Jak te działania wpisują się w koncepcję funkcjonowania spółki? – Z jednej strony staramy się dostarczać ciepło tak, aby klient nawet nie zdawał sobie sprawy, że kryje się za tym wysiłek wielu ludzi, w czasie robót inwestycyjno-remontowych dokładamy starań, aby nasi odbiorcy tego nie odczuwali. Z drugiej strony wspieramy również wiele przedsięwzięć, które integrują lokalne środowisko obywateli. – W jaki spsób inwestujecie w rozwój potencjału kadry? – Staramy się, aby atmosfera w pracy była odpowiednio koleżeńska i służyła realizacji wspólnego celu. Każdy pracownik co najmniej raz w roku przechodzi przeszkolenie. Ludzie odpowiedzialni za innych uczestniczą w szkoleniach odpowiednio częściej. Ponadto dzielimy się doświadczenia-

mi z innymi przedsiębiorstwami z branży i oczywiście korzystamy z doświadczeń innych. – W jakim miejscu jesteście, patrząc obiektywnie na Wasz potencjał techniczny? – Jeżeli chodzi o potencjał techniczny to – skromnie mówiąc – powyżej średniej krajowej. Naszą największą szansą jest powszechność usług. Wciąż przyłączamy do naszego systemu nowych klientów, dbając o stałych odbiorców i wspólnie rozwiązując nowe wyzwania tak technologiczne, jak i oszczędnościowe, korzystnie wpływające na środowisko naturalne. Największym zagrożeniem jest brak jednoznacznych uregulowań prawnych związanych z naszą działalnością, jak np. brak ustawy o korytarzach przesyłowych czy brak wieloletniego wsparcia dla kogeneracji. – Jak wyglądają plany zarówno na tę najbliższą i bardziej odległą przyszłość? – Chcemy stworzyć w pełni bezpieczny, bezawaryjny system ciepłowniczy dla Rzeszowa, dostarczać ciepło przyjazne dla kieszeni klientów i dla środowiska naturalnego. Działania krótkofalowe, tzn. do roku 2022, chcemy sprowadzić do realizacji naszych planów przy pomocy środków unijnych w ramach POIŚ, ale nie tylko. Natomiast do roku 2035 chcemy udoskonalić system do takiego stanu, aby spełniał wszelkie wymogi klimatyczne dodatkowo zadowalając naszych Klientów pod względem ekonomicznym.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. funkcjonujące na lokalnym rynku od 44 lat, produkuje i dostarcza ciepło do około 40 tys. mieszkań oraz licznych instytucji, zakładów przemysłowych, obiektów oświatowych i usługowo-handlowych zlokalizowanych na terenie Gliwic. Działalność Spółki polega na zaspokajaniu potrzeb konsumentów w sposób dla nich korzystny, tj. tani, ciągły, pewny, ekologiczny i konkurencyjny. Głównym źródłem wytwarzania ciepła jest Ciepłownia Gliwice, która dysponuje siedmioma wysokosprawnymi kotłami węglowymi o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej 360,5 MW. Roczna sprzedaż ciepła

wynosi ok. 2 mln GJ. Jest ono przesyłane za pomocą sieci cieplnych o długości blisko 175 km, w tym 31 km magistralnych. Inwestycjaw rozwój Celem przedsiębiorstwa jest ciągłe dążenie do ograniczenia negatywnych skutków oddziaływania na środowisko. Spółka wytwarza ciepło zgodnie ze standardami emisyjnymi w tym zakresie. – Realizujemy szereg działań mających na celu wzrost sprawności produkcji ciepła, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia węgla i energii elektrycznej oraz ograniczeniu emisji szkodliwych związków do atmosfery – informuje Rudolf Widziszowski Prezes Zarządu PEC–Gliwice Sp. z o.o. – Poddaliśmy komplekso-

wej modernizacji wszystkie eksploatowane kotły węglowe, wybudowane zostały również trzy linie odsiarczania spalin (IOS). Obecnie rozpoczęto budowę II. etapu IOS. Dzięki temu rozwiązaniu jesteśmy w stanie spełniać nie tylko obowiązujące normy emisji S02, ale dotrzymać również przyszłych jeszcze bardziej zaostrzonych wymogów. PEC w Gliwicach stawia na dalszy rozwój i rozbudowę infrastruktury ciepłowniczej. W najbliższych planach jest m.in. budowa instalacji odazotowania spalin, która ma na celu dostosowanie kotłów do wymogów wynikających z dyrektywy UE. Kontynuowana jest również kompleksowa modernizacja układu technologicznego sieci cieplnych. W jej ramach realizowane będą kolejne połączenia pomiędzy istniejącymi magistralami cieplnymi, w celu uzyskania pierścieniowej konfiguracji sieci. Rozbudowywana jest także sieć ciepłownicza w rejonach Gliwic, które do tej pory nie miały możliwości skorzystania z Ciepła Systemowego, co pozwoli na podłączenie do sieci kolejnych odbiorców ciepła. BoGdan LEszCzoRz

takie motto towarzyszy działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o., które już 40 lat służy mieszkańcom miasta, oferując wysoką jakość ciepła systemowego w postaci gorącej wody i pary wodnej. Historiai nowoczesność PEC w Ciechanowie zostało powołane do życia w październiku 1975 roku. Obecnie dostarcza ciepło do 64% Ciechanowian – mieszkańców oraz przedsiębiorstw i instytucji, za pośrednictwem sieci o długości 53 km. Ponad połowa tej ostatniej to nowoczesne sieci preizolowane. Spółka realizuje szereg inwestycji. Zakończona została przebudowa kotła wodnego w ramach I. etapu projektu „Redukcja emisji poprzez przebudowę instalacji spalania paliw i odpylania spalin w PEC Ciechanów”. – Po modernizacji sprawność kotła wzrosła o 5,5% przy zmniejszeniu emisji pyłu o 20% – informuje Jerzy Wyrzykowski, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. – Koszt inwestycji wyniósł ponad 8 mln zł, z czego blisko 2 mln stanowiło wsparcie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Obecnie kończymy budowę systemu telemetrycznego „Inteligentny system nadzoru i sterowania siecią ciepłowniczą”. Zadaniem systemu będzie realizacja transmisji danych z węzłów cieplnych, ciepłowni, komór cieplnych i wybranych odcinków sieci cieplnych. Zapewni on integrację z programem informatycznym obsługującym spółkę, w tym z modułem sprzedaży ciepła. Pro-ekologiczność nagrodzona Już w 1995 roku ciechanowski PEC podpisał dobrowolną „Deklarację Czystszej Produkcji”. Dziesięć lat później został wdrożony Zintegrowany System Zarządzania

Przy zmodernizowanym kotle stoją od lewej: Kierownik Działu Produkcji, Marian Siuta oraz Członkowie Zarządu Spółki – Jerzy Wyrzykowski i Jerzy Ozdarski

Środowiskiem zgodny z normą ISO 14001. Działania spółki zostały nagrodzone m.in. wpisem do „Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości”, uhonorowane branżowym „Laurem Ciepłownictwa” oraz wyróżnieniem za szczególną działalność proekologiczną Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play 2014”. Dobre wyniki ekonomiczne za 2014 r, bezawaryjny sezon grzewczy i działania na rzecz społeczności lokalnej, potwierdzają nieprzypadkowość znalezienia się w gronie najlepszych PEC-ów w 2015 roku. BoGdan LEszCzoRz

Podium na Jubileusz Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie ma w bieżącym roku co najmniej dwa powody do świętowania. Pierwszy to obchody 45-lecia Koszalińskiego Ciepłownictwa, drugi zaś to znalezienie się już po raz kolejny w czołowej trójce Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej w Polsce, organizowanego przez Redakcję Strefy Gospodarki. Zawszew czołówce Tegoroczne trzecie miejsce zajęte przez koszalińską spółkę jest potwierdzeniem jej dotychczasowej prężnej działalności, w tym ponoszonych kosztów inwestycji, działań z zakresu CSR, wysokich nakładów na podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu czy zaangażowaniu na rzecz lokalnej społeczności. Zresztą MEC w Koszalinie, we wszystkich dotychczas zrealizowanych edycjach Rankingu, zajmowała jedno z czterech czołowych miejsc. Bardzo dobre opinie wystawiają jej również sami odbiorcy energii cieplnej. Są to zarówno firmy i instytucje, jak i mieszkańcy – dwie trzecie z Koszalina i jedna czwarta z Sianowa. Nic w tym dziwnego, koszalińska spółka jest jednym z najlepiej zarządzanych przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce, w którym stosowane są najwyższe standardy biznesowe przy jednoczesnej dbałości o ciągły rozwój technologiczny. Innowacyjnii racjonalni MEC w Koszalinie realizuje innowacyjne projekty usprawniające funkcjonowanie systemów ciepłowniczych. W ostatniej fazie realizacji jest dwuetapowa inwestycja pod nazwą „Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Koszalinie”. – W jego ramach modernizujemy izolację sieci napowietrznych, przyłącza, sieć rozdzielczą oraz węzły cieplne – wylicza

Grażyna Bielawska-Cieśla Prezes Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie. – Wartość projektu wynosi 26,4 mln zł, z czego 11 mln stano-

wi dofinansowanie z Unii Europejskiej. Realizacja tego projektu to tylko jeden z przykładów racjonalnego korzystania z zewnętrznych funduszy. Wcześniej, bo w latach 2006-2008, został zrealizowany I. etap projektu „Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Koszalinie”. Inwestycja ta o wartości ponad 21 mln zł, z dotacją w wysokości 5 mln zł z funduszu ZPORR, była jednym z niewielu zrealizowanych w Polsce projektów związanych z ochroną powietrza, który zarazem w sposób kompleksowy obejmował cały miejski system ciepłowniczy, czyli źródła, sieci i wę-

zły. Świadectwem innowacyjności firmy są również dotychczas wdrożone systemy zarządzania zgodne z normą ISO 9001, ISO 14001, PN-18001 oraz certyfikowany ostatnio system bezpieczeństwa informacji ISO 27001. Bez„niskiejemisji” Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie systematycznie realizuje szereg zadań o charakterze proekologicznym. Jednym z jej największych sukcesów jest likwidacja w całości tzw. „niskiej emisji” poprzez kompleksową modernizację systemów oczyszczania spalin w dwóch miejskich kotłowniach oraz znaczące ograniczenie ilości innych szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery. Aż o 56 razy zmniejszona została emisja tlenku węgla, pyłu zaś o około 23 razy, z kolei dwutlenek węgla został zredukowany czterokrotnie a tlenek azotu ponad trzykrotnie. Efekty tych działań są bardzo widoczne. W opubliko wa nych w 2011 ro ku przez Światową Organizację Zdrowia zestawieniach dotyczących czystości powietrza, Koszalin sklasyfikowano na drugim miejscu w Polsce, zaś w ubiegłym roku miasto znalazło się na czele tej listy. BoGdan LEszCzoRz


www.strefa-gospodarki.pl

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY

F7

Inteligentniei systemowo VeoliaEnergiaWarszawa S.A.tospółkazarządzającanajwiększąsieciąciepłownicząw UniiEuropejskiej.Dostarczaciepłosystemowei ciepłąwodędo 80%budynkóww Warszawie.Od października 2011r.(po prywatyzacjiwarszawskiegoSPEC)byłaczęściąGrupyDalkiaPolska.Od stycznia 2015r.współtworzymiędzynarodowąGrupęVeolia–europejskiegolideraw zakresieusługenergetycznychi dlaśrodowiska.Wpisującsięw filozofięGrupy,VeoliaEnergiaWarszawa S.A.wdrażanowoczesnerozwiązania,zgodnez politykązrównoważonegorozwoju. 1 700 kilometrów ciepła Warszawska sieć ciepłownicza jestzasilanaprzezdwieelektrociepłownie oraz dwie dodatkowe ciepłownie,któresątzw.źródłamiszczytowymi, czyli uruchamianymi w okresach największego zapotrzebowaniana ciepłow mieście.Całkowitazainstalowanamoccieplnawynosi 5 329MW,zaśłącznadługość sieciciepłowniczejtoponad 1 700 km. Ciepło systemowe jest dostarczane do 19tys.obiektów,cozapewniaobjęcie kompleksowymi usługami 800tys.mieszkańcówWarszawy. O prawidłowefunkcjonowaniecałej infrastruktury technicznej oraz wykonywaniebieżącychremontówi modernizacji,dbaponad 1 100pracowników.VeoliaEnergiaWarszawa S.A. jestkontynuatoremponad 60-letniej tradycji zapoczątkowanej przez SPEC S.A., której priorytetembyłozawszewdrażanie innowacyjnych oraz efektywnych rozwiązań z zakresuenergetyki.Spółkastawiana ścisłąwspółpracęześrodowiskiemnaukowym. W tym celu na bazie istniejącego od 1962rokuOśrodkaBadań i RozwojuCiepłownictwa, zostało utworzone nowoczesne, międzynarodowe Centrumbadańi innowacji w ciepłownictwie – Heat-TechCenter.Jesttojeden z pięciutegorodzajuośrodków na świecie, którego głównymzadaniemjestprowadzeniebadańnad poprawąefektywnościsystemów energetykimiejskieji przemysłowej.Centrumbadań

i innowacjioferujem.in.analizywyrobówtermoizolacyjnych,diagnostykęi zapobieganieprocesomkorozyjnym,a takżedoradztwotechniczne. Na bieżąco współpracuje z producentami wyrobów stosowanychw ciepłownictwie oraz wymienia doświadczeniaz przedsiębiorstwamienergetykicieplnej w całym kraju. W swoich strukturachposiadacertyfikowane Laboratorium Badawcze, które zapewnia kompleksowebadaniaizolacjii elementówpreizolowanychstosowanychw ciepłownictwie.Efektemprac Heat-TechCenterjestrealizacja licznych projektów, które mają na celu zwiększenieefektywnościdystry-

bucjiciepław mieście.HTCwspółpracujez InstytutemTechnikiCieplnej Politechniki Warszawskiej, którego studenci mogą w ramach

programu „Zrób Dyplom z Heat-Tech Center” prowadzić badania w ramachswoichpracmagisterskich i doktorskich. Z bezprzewodowym zarządzaniem Jednymz najważniejszychprzedsięwzięć realizowanych obecnie przezwarszawskąSpółkę,jestnowatorskiprojektpod nazwąInteligentnaSiećCiepłownicza.Przewidywany koszt inwestycji wynosi ponad 52 mln zł, z czego 30% zostałoobjętedofinansowaniemNarodowego Funduszu Ochrony Środowiskai GospodarkiWodnej.

– Inwestycja przyniesie wymierne korzyści dla mieszkańców i dla środowiska –zapewniaPawełBalas, DyrektorProjektuInteligentnaSieć Ciepłownicza. – Odbiorcom zapewni podniesienie jakości dostaw ciepła, poprzez elastyczne reagowanie na chwilowe zapotrzebowanie na ciepło i skrócenie czasu reakcji w sytuacjach awaryjnych. Środowisko zaś odczuje pozytywny wpływ poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla – rocznie jego emisja spadnie o 14,5 tys. ton. Projekt zostanie zrealizowany do połowy 2017 roku, a prace zaplanowane są w taki sposób, aby nie wpłynąć znacząco na komfort użytkowników końcowych. W ramach inwestycji stołeczna siećciepłowniczazostaniewyposażona w nowoczesną infrastrukturę, którapozwolina monitorowaniei zintegrowane zarządzanie jej poszczególnymi elementami na odległość. Skalę przedsięwzięcia najlepiej obrazująliczby:zastosowanatechnologia umożliwi zdalne kontrolowanie pracytrzechprzepompowni, 79komórciepłowniczychoraz 2,5tys.węzłówcieplnych.Dziękitemuzarządzaniecałąinfrastrukturąciepłowniczą będziemogłoodbywaćsięz jednego centrumdecyzyjnego.W konsekwencjibędziezatemmożliwyoptymalny dobórczynnikagrzewczegow źródłachorazsterowanieposzczególnymiurządzeniamiw takisposób,aby przesył ciepła odbywał się z minimalnymistratami.Ograniczenietych ostatnich pozwoli na zwiększenie efektywnościenergetycznej,którajest równoważna ogrzaniu około 5 tys. mieszkań o powierzchni 65 m kw. W ramach Inteligentnej Sieci Cie-

płowniczejprzewidzianouruchomienienowoczesnegoSystemuLokalizacji Awarii. Dzięki niemu będzie możliwe wczesne wykrywanie potencjalnychnieprawidłowościw funkcjonowaniucałejsieciciepłowniczej. W praktyceprzełożysiętona skrócenieczasuusuwaniapotencjalnych awariii zminimalizowanieczasuwyłączeniadostawciepłado odbiorców. W rozumieniu globalnym, wdrożenieInteligentnejSieciCiepłowniczej przybliżyWarszawędo modelumiast określanych mianem smart city. Jesttobowiemjedenz najważniejszych elementów mieszczących się w nowoczesnejkoncepcjimiastainteligentnego, czyli zarządzanego w sposób ekologiczny, oszczędny, funkcjonalny i efektywny, z wykorzystaniemnajnowszychdostępnych technologiiinformatycznychi komunikacyjnych. Aktywnie dla społecznej edukacji Pozadziałalnościązwiązanąz dostarczaniem ciepła,Veolia Energia Warszawa S.A.na bieżącoangażuje się w życie lokalnej społeczności. Jedną z form tej aktywności, jestwspółpracaz samorządemw za-

kresieproekologicznejedukacjidziecii młodzieży:m.in.realizacjaprojektów „Szkoły dla miast” oraz „Zrób dyplom z Heat -Tech Center”.Spółkazaangażowanajestrównieżw programstypendialny„SportowaAkademia Veolii”, który jest skierowany do młodych sportowców.Od 2013rokuaktywnieuczestniczy w programie „Platforma dla klimatu”.Zrzeszaonfirmyprywatnei instytucjeadministracjirządoweji publicznej,na rzeczedukacji i przeciwdziałaniazmianomklimatycznym.Corokuwspólniez partnerami wspomnianego programu oraz przedstawicielami miasta, organizowanajestwielkaimprezaekologiczna pt. „Piknik z Klimatem” na PalcuZamkowymw Warszawie. Ponadto Veolia Energia Warszawa S.A.realizujez UrzędemMiasta oraz Urzędami Dzielnic Warszawy,corocznąimprezęplenerową dlamieszkańcówmiasta,zlokalizowaną na Podzamczu, przy MultimedialnymParkuFontann. BogdanLeszczorz


F8

www.strefa-gospodarki.pl

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY

dziesiątka na 40-tkę! PrzedsiębiorstwoEnergetykiCieplnejw Gnieźnie Sp.z o.o.dostarczaciepłoi ciepłąwodędo ponadpołowymieszkańcówGniezna,staleposzerzającgronoswoichodbiorców.Spółkana bieżącomodernizujeciepłownie,węzłyorazsieciprzesyłu,dostosowującjedo współczesnychwymogów.Działaniatezostałydostrzeżonei w roku 40.Jubileuszu,gnieźnieńskiPECznalazłsięw czołowejdziesiątceOgólnopolskiegoRankinguNajlepszychPrzedsiębiorstwEnergetykiCieplejw roku 2015w Polsce. Z naciskiem na preizolowane Ponad 41 km sieci ciepłowniczej oraz 239 węzłów grupowych i indywidualnych–tojedyniepodstawowedanecharakteryzującePEC w Gnieźnie. Głównymi źródłami ciepłasądwieciepłownieopalane miałem, kotłownia zasilana ekogroszkiemoraz 15kotłownigazowych. Łączna moc zainstalowana wynosi obecnie ponad 104 megawaty. Przedsiębiorstwo dostarcza ciepło nie tylko do odbiorców indywidualnychi grupowychz Gniezna, ale zaopatruje w nie również sąsiedniągminęPobiedziska. –Staleposzerzamygrononaszych odbiorców,podnoszącprzy tymna bieżącojakośćświadczonychusługw kierunkuspełnianiarosnącychoczekiwań corazwiększejrzeszyklientów– wyjaśniaPiotr Staśkiewicz ZastępcaPrezesaZarząduPrzedsiębiorstwaEnergetykiCieplnejw Gnieźnie Sp.z o.o. – Jednoz najważniejszychzadańw tym zakresiestanowizamianawęzłówgrupowychna indywidualne.Celemtego działania jest znaczące zmniejszenie strat przesyłowych cyrkulacji ciepłej wody. Warto podkreślić, iż obecnie 27,2 km eksploatowanych przez nassiecijestpreizolowana.Todobry wynik,któryjednakz rokuna rokchcemykonsekwentniepoprawiać. W ciągu minionych pięciu lat, w związkuz realizacjąnowychpodłączeńobiektówdo sieciciepłowniczej,zostałowykonanychi zainstalowanych 39 nowych węzłów cieplnych.Nowepodłączeniaprzyczyniająsiędo zmniejszeniakosztów stałych energii cieplnej, które rozkładająsięna większąliczbęodbiorców.W konsekwencji przekładasiętona niższecenyciepładla wszystkichużytkowników.

Efektywność w połączeniu z oszczędnością Gnieźnieński PEC na bieżąco modernizujeeksploatowaneprzez siebie ciepłownie. Największymi inwestycjamiw tymzakresiebyły przebudowykotłóww technologii ekranów szczelnych. Dzięki temu rozwiązaniuwytwarzająoneenergięcieplnąz wyższąsprawnością (do około 85%),niżmatomiejsce w przypadku standardowych rozwiązań.Równoleglezrealizowano również nową instalację oczyszczaniaspalin,którapozwoliłana obniżenieemisjipyłówz 400do 100 mg/msześc.Z koleijednymz najważniejszychprzedsięwzięćostatnich lat była budowa tzw. spinki łączącejdwieciepłownie.Realizacja zadania obejmowała budowę ciepłociąguw technologiirurpre-

izolowanych, za pomocą którego obie dotąd niezależne sieci ciepłowniczezostałypołączonew jedenzintegrowanysystem. Wykonanie tych inwestycji pozwoliło z jednej strony zwiększyć sprawność źródeł ciepła, z drugiej zaś poprawić efektywność wykorzystania urządzeń przy jednoczesnymobniżeniuzużyciaopałui ener-

giielektrycznej.Pozytywneaspektytychdziałańodczulirównieżsamiodbiorcyciepła,ponieważw sposób zasadniczy zmniejszyła się awaryjność oraz liczba składanych przeznichreklamacji. Czyste powietrze? Warto o nie walczyć! Zmniejszenieingerencjiw środowiskonaturalne,w rozumieniuilości szkodliwychpyłówi gazów,stanowi priorytetw działalnościPrzedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie. Dzięki swojej aktywności proekologicznej Spółka zlikwidowała w czasie 40latswojegoistnieniablisko 90kotłowniopalanychwęglem. Pozwoliło to na dostosowanie się do aktualnieobowiązującychprzepisów i norm związanych z ustawą o ochronieśrodowiska,a takżenorm i dyrektyw,jakieobowiązująw UniiEuropejskiej. Gnieźnieński PEC ma uregulowany stan prawny w zakresie ochronyśrodowiska, posiadającwszystkie wymagane decyzje, uzgodnieniai pozwoleniazwiązanez emisją zanieczyszczeń i gospodarką odpadami. Przedsiębiorstwoniepodlegaprzepisomo szczególnymkorzystaniuz wód, ponieważ wszystkie jego obiekty zasilane są z sieciwodociągowej,a ściekizrzucane są do kanalizacji. Wiceprezes PiotrStaśkiewiczroztaczawizjęlepszej przyszłości dla mieszkańców Gniezna: – Gdyby udało się podłączyćdo sieciciepłowniczejwszystkie źródłaniskiejemisjiw mieście,wtedy

oddychalibyśmy znacznie czystszym powietrzem. I dlategowartoo towalczyć –podsumowuje. Przyszłość leży w… połączeniu ZarządgnieźnieńskiegoPEC-u jest przekonany, iż kolejnym krokiem w kierunkuograniczeniaemisjiszkodliwychsubstancjidoatmosfery,jak równieżdalszegorozwojusieciciepłowniczejw mieście,jestpołączenie różnych źródeł energii. Przede wszystkimchodzitutajo tzw.kogenerację, czyli jednoczesne wytwarzanieenergiielektryczneji ciepła. Dzięki temu ogranicza się wykorzystanie energii pierwotnej (energiichemicznejzawartejw paliwie), w porównaniuz wytwarzaniemenergiielektryczneji energiicieplnejoddzielnie.Zgodniez ogólnątendencją panującą w ciepłownictwie, Spółkarealizujerównieżwykorzystanie innych źródeł ciepła, takich jak: paliwa alternatywne, biomasa i biogaz.Matoszczególneznaczenie w kontekście szerszego wykorzystywania ciepła systemowego, a takżerealizacjiprzyłączeńnowych odbiorców.

„Na PEC zawsze możesz liczyć” Pozacodziennymizadaniamistatutowymi Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie aktywnie uczestniczyw życiuspołecznościlokalnej,realizujączadaniawynikające zespołecznejodpowiedzialnościbiznesu. Są to m.in. akcje „PEC czyta dzieciom”, „Z PEC bezpieczniej”, „Drzwi otwarte”, „Niska emisja to wysokieryzyko”,„Strzeżsięczadu”, czy„Na PECzawszemożeszliczyć”. Mająonena celuedukacjęuczniów gnieźnieńskich szkół podstawowych z zakresuinformowaniao potencjalnych zagrożeniach, jak i ekologii.

Spółkaprzeznaczaśrodkina aktywnośćsportowądziecii młodzieżyw takich dyscyplinach, jak: piłka nożna i ręczna,tenisziemny,biegii szachy. Jest również sponsorem corocznego bieguz OstrowaLednickiegodo Gniezna,znanegojakoBiegLechitów.Co roku udzielana jest także pomoc finansowaprzy organizacjiwigiliidla dzieci,w tymniepełnosprawnych.PonadtoPECwydajeinformatorpt.„Cieplikgnieźnieński”,w którymprzybliżaodbiorcomciepławszystkieaspekty funkcjonowaniaprzedsiębiorstwa,a takżeinformujeicho bieżącejdziałalności i najbliższych planach na przyszłość. Ci ostatni mogą zresztą na bieżąco przekonać się jak działa PEC, zwiedzając ciepłownię wraz z placem opałowym i halą kotłów. Spółka kładzie również duży nacisk na stałepodnoszeniekwalifikacjizawodowych swoich pracowników, umożliwiającimuczestnictwow różnorodnychszkoleniachi kursachzawodowych, m.in. z zakresu ekonomii,księgowości,prawai HR.Ogółem poniesione nakłady na podnoszenie kwalifikacjizawodowychpersonelu, zamknęły w się w roku ubiegłym kwotąponad 51tys.zł. BoGdAn LESzCzorz

Piotr Staśkiewicz, Z-ca Prezesa ds. Technicznych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie: Jest mi niezmiernie miło, że PEC w Gnieźnie znalazł się wśród 10 najlepszych przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce. To wielki zaszczyt tym bardziej, iż nagroda przypadła w roku, w którym obchodzimy jubileusz 40-lecia działalności. Spółka przez wiele lat konsekwentnie dążyła do poprawy jakości usług, dlatego cieszy nas, że działania te zostały docenione. Wdrażamy rozwiązania efektywne energetycznie, stawiając na nowoczesność. Działamy na rzecz środowiska naturalnego realizując szereg inwestycji proekologicznych, edukując dzieci i młodzież w zakresie ekologii oraz wspierając przedsięwzięcia związane ze sportem i kulturą. Naszą misją jest zapewnienie Odbiorcom taniego, bezpiecznego i ekologicznego ciepła systemowego.

PEC Geotermia Podhalańska S.A. Stan obecny, perspektywy rozwoju Ekologicznie i ekonomicznie „na plusie” Pierwszepracedotycząceciepłowniczegowykorzystaniaenergiigeotermalnejna Podhalu,w BańskiejNiżnej,podjętezostałyprzez PolskąAkademięNaukna przełomielat 80.i 90. XX wieku,cozaowocowałowybudowaniemDoświadczalnegoZakładuGeotermalnegoPANBańska–BiałyDunajec.Do systemuopartegona dublecieotworówgeotermalnychpodłączonowtedykilkapierwszychbudynków.Eksperymentzakończyłsiępowodzeniemi udowodnił,żezastosowaniewódgeotermalnych,jakoźródłaciepłado ogrzewaniabudynkówi wytwarzaniaciepłejwodyużytkowej,jestmożliwei niezawodne. 22 lata na lokalnym rynku Dla komercyjnego wykorzystania wód geotermalnych do celów ciepłowniczych w grudniu 1993rokupowołanoGeotermię Podhalańską S.A.Głównymcelemprzedsięwzięcia była redukcja zanieczyszczenia powietrzai poprawastanuśrodowiskanaturalnego regionu za pomocą ogrzewania geotermalnego.Celmiałbyćosiągniętypoprzez zastępowanie energią geotermalną konsumpcjipaliwkopalnych–w szczególnościwęglai jegopochodnych–w procesieogrzewaniai podgrzewaniaciepłejwody użytkowej. Spółka PEC Geotermia Podhalańska S.A.prowadzidziałalnośćw zakresie wytwarzania, przesyłu, dystrybucji ciepła oraz produkcji energii elektrycznej w kogeneracji–w ramachjednegosystemu energetycznego obejmującego trzy źródła ciepła:CiepłownięGeotermalnąw Bańskiej Niżnej, Kotłownię Centralną i Kotłownię Pardałówka w Zakopanem oraz miejską siećciepłowniczą(c.o.).Zainstalowanamoc cieplnawynosi80,5MW(w tym 40,7MW w CiepłowniGeotermalnej, 38MWw KotłowniCentralnejoraz 2,8MWw Kotłowni Pardałówka). Projekty związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, do jakich zalicza się energię geotermalną, charakteryzują się wysoką kapitałochłonnościąw fazieinwestycji.Jesttozwiązane

z koniecznością udostępnienia źródła ciepła, a w szczególności wykonaniem odwiertów.Z uwagina braksieciciepłowniczej w regionie oraz duże rozproszenie punktówodbioruciepła,koniecznabyłabudowapraktycznieod podstawsieciprzesyłoweji dystrybucyjnejwrazz niezbędnąinfrastrukturą,a takżeinstalacjąwymienników ciepła u odbiorców. W latach 2008-2013 nastąpiłszybkiprzyrostprzychodówSpółki.Przychodynettozesprzedażybyływ roku 2013wyższeo 70%w stosunkudo roku 2007.Uzyskanojedziękidynamicznemu rozwojowi przyłączy ciepłowniczych oraz uruchomieniu produkcji energii elektrycznejw kogeneracji,z zastosowaniemgeneratorówgazowych.Zwiększeniesprzedaży przełożyłosięna wyraźnąpoprawęwynikówekonomicznych.Spółkauzyskałastabilizacjęekonomiczną.

nyrozwójnowychpodłączeńdo sieciciepłowniczejpozwoliłna osiągnięciena koniec 2014rokumocyzamówioneju odbiorców ponad 58 MW. Efektem nowych podłączeńbyłsystematycznywzrostsprzedaży ciepła, która w roku 2013 wzrosła w stosunkudo roku 2007o 30%,natomiast moczamówionapersaldoo 23%,z czego wzrost w wyniku zrealizowanych przyłączeńo 16,3MWorazspadekw wynikuobniżeniamocyprzezodbiorcówo 5,5MW.

Pozycja na lokalnym rynku ciepła Spółkacorocznieprzyłączado sieciciepłowniczejkilkudziesięciunowychodbiorców. Szacuje się, że obecnie udział ciepła geotermalnegowynosiok. 35%rynkuciepła w Zakopanem. Warto podkreślić, iż w Bańskiej Niżnej – pierwszej w Polsce miejscowościgdzieuruchomionoogrzewanie geotermalne – ponad 80% budynków korzystaz ciepłageotermalnego.Dynamicz-

Efekt ekologiczny działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. Jednym z podstawowych celów działalnościPECGeotermiaPodhalańska S.A. jest redukcja zanieczyszczenia powietrza i poprawieniestanuśrodowiskanaturalnegoregionupoprzezogrzewaniegeotermalne.Celtenjestosiąganyprzezzastępowanieenergiągeotermalnąkonsumpcjipaliw kopalnych–w szczególnościwęglai jego

pochodnych.PoprzezdziałaniaPECGeotermiaPodhalańska S.A.osiągniętyzostał znaczącyefektekologiczny.W latach 19992014zredukowanoemisjęCO2 do atmosferyo ponad 440tys.ton,ograniczonostężenieSO2 orazpyłuzawieszonego. Prespektywy rozwoju energetyki geotermalnej na Podhalu Zwiększająca się świadomość ekologiczna społeczeństwa oraz konkurencyjnośćcenowaciepłageotermalnego,powoduje wzrost zainteresowania odbiorców wykorzystaniemenergiigeotermalnejdo celów ciepłowniczych. Niewątpliwą zaletą wykorzystania energii geotermalnej, mimorelatywniewysokichnakładówinwestycyjnych,jestjejodnawialnośćorazniezależność od zewnętrznych dostawców i światowychcennośnikówenergii.Wartość dodaną generuje także ekologiczny charakterenergiigeotermalnej.RegionPodhala przeżywa okres dynamicznego rozwoju.Powstająnoweobiektyinfrastruktury turystycznej, w szczególności hotele i pensjonaty.Sukcesywneprzyłączaniesię tych obiektów do sieci geotermalnej podyktowanejestnietylkowzględamiekologicznymi,alerównieżbezobsługowością funkcjonowania wymiennika ciepła, co przekładasięna zdecydowanieniższekoszty obsługi w stosunku do konwencjonalnychkotłowni.Cenyciepłaz geotermalnej sieciciepłowniczejsądziśzdecydowanie

konkurencyjnew stosunkudo gazuziemnego,olejuopałowegoi energiielektrycznejwykorzystywanychdo ogrzewaniabudynków.Projektgeotermalnytonietylko korzyść dla środowiska naturalnego, ale równieżkorzystnaalternatywaekonomicznadlamieszkańcówPodhala.WynikiSpółkipotwierdzają,żeinwestowaniew geotermięjesttakżeopłacalneekonomicznie. Politykastabilnychcenorazwiarygodność Spółkipowodują,żecorazwięcejodbiorcówwyrażazainteresowaniepodłączaniem się do sieci ciepłowniczej. W roku 2013 zakończonowierceniekolejnegoodwiertu produkcyjnego umożliwiającego zwiększyć moc źródła geotermalnego o ponad 50%.Po zrealizowaniuinwestycjitowarzyszących pozwoli to na podłączenie kolejnychodbiorców,obniżeniew początkowym okresie kosztów gazu ziemnego wykorzystywanego w kotłowni szczytowej(obecnieudziałgazuw produkcjienergiicieplnejSpółkiwynosiok. 25%).Jest szansa,abyza paręlatudziałciepłaz sieci PEC Geotermia Podhalańska S.A. osiągnął 50%udziałuw rynkuciepła. Z gospodarczym „Noblem” PECGeotermiaPodhalańska S.A.obchodziław roku 2013jubileusz 20latdziałalności. To dobry czas, aby zadać sobie pytanie:czyprojektgeotermalnyna Podhaluokazałsięsukcesem? 5 czerwca 2013 roku, podczas Gali XI edycji nagrody Gospodarczej Prezydent rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, osobiście wręczył nagrodę Gospodarczą dla PEC Geotermia Podhalańska S.A. Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP jestnajbardziejprestiżowymwyróżnieniem gospodarczymw Polsce,nazywanaprzez wiele mediów „Polskim Gospodarczym

Noblem”.PodstawowymicelamiprzyznawaniaNagródGospodarczychPrezydenta RPsą: •podziękowaniei uhonorowaniefirm i zespołównaukowych,wnoszącychogromnywkładw rozwójgospodarczykraju, • budowanie prestiżu i pozytywnego obrazupolskiejgospodarki, • tworzenie pozytywnej atmosfery wokółprzedsiębiorcówi ichfirm,któreodnosząsukcesyna polskimi zagranicznychrynkach, tworzą nowe miejsca pracy, stosują zasadyszerokopojętejetykiw biznesie, • promowanie pozytywnych wzorców i zachowańna rynku, •upowszechnianiemetodosiąganiasukcesuw gospodarce. PrzyznanieNagrodyGospodarczejprezydentaRP,którejczytelnei ostrekryteria obejmują całokształt działalności kandydatów od wyników ekonomicznych po ochronę środowiska, PEC Geotermia Podhalańska S.A. potwierdziło słuszność realizowanego,a zapoczątkowanegow latach 1980,projektugeotermalnego.Uznanieznalazływysokipoziomnaukowyi technicznyzastosowanychrozwiązań,osiągane efekty ekologiczne, ekonomiczne i społeczne.Wszystkieteczynnikipotwierdzają, że geotermia jest dobrym wyborem, niezawodnymi sprawdzającymsięw polskichwarunkachźródłemenergii. CzESłAw ŚLImAK Prezes zarządu PEC Geotermia Podhalańska S.A.

#04 28 04 2015  
#04 28 04 2015  
Advertisement