Page 1

lenny mcgurr FUTURA 2000

unite all orginals SIナ、 KREACJI

gaston francisco

FOTOGRAF, SKATER PODRテ毒サNIK

kasia rusin

SNOWBOARD IS A LIFE STYLE

nigel sylvester G-SHOCK PEOPLE

STREETMAG LiGhT | MAGAZYN | NR 04 | iSSN: 2084-2945


04

STREETMAG LiGhT 4

|

iNtRo

6

futura 2000

12

12

unite all oryginals

gaston francisco

20

nuuda

22

21

kasia rusin

interpretation modification creation

nigel sylvester

RedaktoR NaczelNy Piotr Dziewulski | pd@streeters.pl PR / eveNty

SPROStOwANIE

Reklama koRekta PRomocja promocja@streeters.pl

WydaWca ADRES DO KORESPONDENCJI

dystRybucja aRt diRectoR / PRojekt makiety WWW.stReeteRs.Pl


PRodukty

|

05

STREETMAG LiGhT 4

Q&Q vR10

nadgarstkach. www.zegarki-qq.pl

vans x kenzo TEXT pR + PHOTO

Marzec 2013 to najlepszy czas dla przedstawiekolaboracji keNzo i VaNs.

inspiracje kolorom i wzorom nowej

www.vans.pl


06

STREETMAG LiGhT 4

|

stReet aRt - gRaffiti - legeNd


stReet aRt - gRaffiti - legeNd

|

07

STREETMAG LiGhT 4

TEXT MR.d + PHOTO


08

STREETMAG LiGhT 4

|

stReet aRt - gRaffiti - legeNd

palcami kolorowe wagoniki metra

niesamowite.

ale co z tego.


stReet aRt - gRaffiti - legeNd

|

09

STREETMAG LiGhT 4

tAgI

www.futura2000.com

-


10

STREETMAG LiGhT 4

| uNite all oRigiNals

unite all originals iNspiracja i

forM . droga to tego .

TEXT pd + PHOTO

i


uNite all oRigiNals

|

11

STREETMAG LiGhT 4

geoffRey lillemoN collide

www.facebook.com/Heroesxvillains

coliN solal caRdo

www.blogotheque.net

daNiel disasteR

stööki

PROJEKtANCI www.stooki.co.uk


12

STREETMAG LiGhT 4

gaston francisco TEXT pd + PHOTO

fotograf skater przez aparat贸w

istotNe dla niego

.

www.dcshoes.com | my.dclife.com

www.gastonfrancisco.com

|

stReetWeaR | fotogRafia


stReetWeaR | fotogRafia

|

13

STREETMAG LiGhT 4

StOOP CHILLIN


14

STREETMAG LiGhT 4

akcja: na ostro TEXT

PHOTO Mp

www.mlodamodapolska.pl

|


?

|

STREETERS.PL/PEOPLEOF501

LEVIS501.COM

|


16

STREETMAG LiGhT 4

|

Polscy PRojektaNci

peanut Butter jelly time deep trip - cHilli

www.peanutbutterjellytime.pl | www.facebook.com/peanutbutterjellytimeshop

www.deeptrip.shwrm.com

faBulous

ueg - tyvek Bag

www.ueg-store.com


buty

|

17

STREETMAG LiGhT 4

retro running TEXT dAN + PHOTO

Moda na Modzie

streetwearze -

dla dalszego rozwoju nowoczesnego

tORSION ALLEgRA

www.adidas.pl


18

STREETMAG LiGhT 4

|

PRodukty

caPital HeadPHoNe

www.asphaltbikes.com

eastPack autHeNtic digiN

PRosto elegaNcko Rucksack

www.eastpack.com

www.prosto.pl

bluzy RusH dNm jeden rzut oka na proponowane

www.rushdnm.com


20

STREETMAG LiGhT 4

|

Polscy PRojektaNci

nuuda TEXT pR + PHOTO Mp

Na i popkulturo-

od

www.nuuda.com.pl

kolekcji.

aRRiba WeaR

www.arriba-wear.pl


g-sHock PeoPle - bmx

|

21

STREETMAG LiGhT 4

PRAwDzIwA

Nigel sylvesteR TEXT pd + PHOTO

CASIO g-SHOCK mi to niesamowite uczucie poczucia

znajduje pomaga mi w realizacji samego www.g-shock.zibi.pl


22

STREETMAG LiGhT 4

|

sNoWboaRd | fReestyle.Pl

fReestyle.Pl O zAJAwKACH

kasia RusiN TEXT

PHOTO

wolnych, stylowych trick贸w. organizatorka zawod贸w pink jam, kt贸ra wierzy,

sprzed austriackiej restauracji

-

i chojrakowania. -

photoshootingi i na koniec zostanie.

www.rusinsisters.blogspot.com


PRodukty

|

23

STREETMAG LiGhT 4

HeRscHel suPPly little ameRica

Reebok classic leatHeR

www.asphaltbikes.com

www.reebok.com/pl-Pl

gW-a1100 miera tego zegarka. Nowa wersja mo

www.g-shock.zibi.pl


STREETMAG LIGHT 4  
STREETMAG LIGHT 4  

Polish streetwear magazine

Advertisement