Page 1

SB39313

SB30775

Badmeubel SALE

Complete keukenrenovatie inclusief: * Vloeren * Afbraak * Stucwerk * Montage * Leidingwerk Bel vrijblijvend: +31 (0)114 319255

Keuze uit meer dan 60 modellen!

10 juni 2014 14e Jaargang no. 24 Oplage: 66.610 exemplaren Verschijnt wekelijks in geheel Zeeuwsch-Vlaanderen en een gedeelte van het Waasland

WWW.KEUKENOFFERTE.BE

Colofon zie pag. 2

HAVAIANAS HAAL JE  www.zva.nu ZAMAN BIJ

SB39252

SAMEN OP VAKANTIE? VERHUIZING OF TRANSPORT? een RIDA onderneming

RTING 25% KO r. 100 km vrij. op daghuu en van op weekdag vrijdag t/m ag nd aa m

ONS WAGENPARK IS UITGEBREID MET EEN GROOT AANTAL PERSONENAUTO’S

DE SLIPPER BIJ UITSTEK IN VELE KLEUREN

25% KORTING

op daghuur. 100 km vrij. op weekdagen van maandag t/m vrijda g

NIEUW: HUREN PER UUR

SB28452

A0 A1 A2

• ACCOUNTANCY

BOEKHOUDEN • ONLINE voor complete administratieve • BELASTINGEN en fiscale dienstverlening ALARISADMINISTRATIES • S ACCOUNTANCY

• O complete •administratieve FISCAAL-ADMINISTRATIEVE EN BEDRIJFSECONOMISC voor VOOR COMPLETE • B • PENSIOENADVIES en fiscale dienstverlening • S • F EN FISCALE DIENSTVERLENING • P NLINE BOEKHOUDEN ELASTINGEN ALARISADMINISTRATIES ISCAAL EN BEDRIJFSECONOMISC VOORENSIOENADVIES COMPLETE ADMINISTRATIEVE EN FISCALE

LID VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN

VOOR COMPLETE ADMINISTRATIEVE EN FISCALE

LID VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADMINISTRATIE- EN BELASTINGDESKUNDIGEN ADMINISTRATIEEN BELASTINGDESKUNDIGEN

mode sport schoenen Absdaalseweg 12 • Hulst • +31 (0)114 314 837 • www.zaman.nl www.zva.nud n e k e e w r e m i t Old 13, 14 en

Groede

LID VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADMINISTRATIE- EN BELASTINGDESKUNDIGEN

Oostelijk Bolwerk 9, 4531 GP TERNEUZEN

Oostelijk Bolwerk 9, 4531 GP TERNEUZEN 83618835 93 Fax (0115) 61 35 93 TelefoonTelefoon (0115) 61 83(0115) 88 Fax 61 (0115) Website: Website: www.mdhamelink.nl E- www.mdhamelink.nl Ewww.mdhamelink.nl E-mail: info@mdhamelink.nl www.mdhamelink.nl E-mail: info@mdhamelink.nl

DEN SALE UITVERKOOP OPRUIMING SOLSALE UITVERKOOP OPRUIMING SOLDEN E UITVERKOOP OPRUIMING SOLDEN SALE ERKOOP OPRUIMING SOLDEN SALE UITKOOP OPRUIMING SOLDEN SALE UITVERP OPRUIMING SOLDEN SALE UITVERKOOP UIMING SOLDEN SALE UITVERKOOP OP* ING SOLDEN SALE UITVERKOOP OPRUIG SOLDEN SALE UITVERKOOP OPRUIG SOLDEN SALE UITVERKOOP OPRUIMING

25 %

PAG

SB37885

15 juni 2014

Zie pagina 14 &

 www.zva.nu

15

13 / 14 JUNI 2014

16 DORPSFEEST ZAAMSLAG 17

KORTING

 www.zva.nu

Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad • woens

Iedere maandag van 9.00 tot 13.00 uur gratis inloopspreekuur. opent vrijdag 19 april in U kunt dan zonder afspraak terecht voor een vrijblijvend gesprek. Markt 1 - 4531 EP Terneuzen - T: 0115 71 26 41 - F: 0115 71 26 42

www.advoclaase.nl

Bestelenenbezorgservice bezorgservice SPAR de Buck Bestel SPAR de Buck Bestel en bezorgservice SPAR de Buck Besteluwuw boodschappen Bestel boodschappen op op

20% korting 2

www.spardebuck.nl www.spardebuck.nl www.spardebuck.nl

Molenstraat 6 - Westdorpe Tel. +31 115 460 597 www.modesmulders.nl

El k ge e zo op n en da d g

Mr. F.J. Haarmanweg 4, Terneuzen. Tel. 0115-622722 Oranjestraat 40, IJzendijke. Tel. 0117-301660 Livingstoneweg 44, Goes. Tel. 0113-220211

SB39610

Voor de kleine klus! Kijk op de website! www.pietvogelaarbusinessrent.nl

SB39612

Bestel uw boodschappen op

Trappen weer veilig Wij in heel Zeeuws Vlaanderen ten oosten Wijbezorgen bezorgen in heel Zeeuws Vlaanderen tenvan oosten van en mooi! Wij bezorgen heel Zeeuws ten oosten van kanaal van Gent naar Terneuzen Met het trede-op-trede systeem inhet het kanaal vanVlaanderen Gent naar Terneuzen het kanaal van Gent naar Terneuzen

Advertorial

openingsactie

op bijna het gehele assortiment o Mijn buurt, mijn SPAR * van 19 april tot en met 21 aprilva Mijn buurt, mijn SPAR

Groote Markt 14, Sluis

www.mooiparfumerie.nl

* Met uitzondering van Rituals. Overige uitzonderingen zijn in de winkel aangegeven.

Inclusief 10% MOOI Meegenomen * Met uitzondering

Advertorial

SB39012

Salarisadministratie Salarisadministratie Bolwerk 7 Bel ons: 0115-531484 SPAR de Buck Poorterslaan 2-6,732 4561 Hulst b.debuck@despar.info bestaat uitbestaat ervarenuitduo ervaren Tel. 0031 857 715ZNE-mail: www.vink.portas.nl SPAR de Buck Poorterslaan 2-6, 4561 ZN Hulst Tel. 0031 857 715 E-mail: b.debuck@despar.info SPAR de732 Buck Poorterslaan 2-6, 4561 ZN Hulst

Tel. 0031 857 732 715 E-mail: b.debuck@despar.info SB39305

* Met u

Al bijna 22 jaar mogen ze elkaar begroeten als collega. De generatiegenoten Annemiek Corijn en Jan Hamelink belandden beiden direct na de MAVO op de arbeidsmarkt. Inmiddels zitten ze allebei zo’n 35 jaar in het vak.

22 jaar liseerden beiden zich mede Al bijna De werkzaamheden op de liseerden tal nieuwe beidenklanten zich mede bijgeko- De werkzaamheden op de ze elkaar via diverse cursussen in demogen salarisadministratie lopen via diverse men. Je cursussen kunt absoluut in de mer-salarisadministratie lopen alsHet collega. salarisadministratie. Maar begroeten zeer uiteen. verwerken salarisadministratie. ken dat het bedrijf Maar weer in zeer uiteen. Het verwerken Annemiek en Jan leerden De generatiegenoten van de lonen en pensioenenAnnemiek de groeifase en Jan zit.” leerden van de lonen en pensioenen Corijn en het vak vooral in de prak- Annemiek is een vanzelfsprekende be-het vak De vooral twee behoren in de prakdan wel is een vanzelfsprekende beHamelink tijk. Jan: “Dat is iets dat te- Jan zigheid, maarbelandook het ver- tijk. Jan: tot de “Dat nestors is ietsvan dathet te- be- zigheid, maar ook het verbeiden direct na split’ genwoordig genwoordig niet vaak meer denwerken van de ‘salary drijf, maar nietdat vaak wilmeer niet zeg- werken van de ‘salary split’ op de ar-pijler. voorkomt. voorkomt. Binnen ons be- de MAVO is een belangrijke gen dat Binnen hun ambities ons be- al is een belangrijke pijler.

tal nieuwe klanten men. Je kunt abso ken dat het bedrijf de groeifase zit.” De twee behoren d tot de nestors van drijf, maar dat wil gen dat hun ambit

MAAK KENNIS Officiële opening MET DE NIEUWE Bolwerk 7 op 26 ap KIA SPORTAGE Advertorial

Salarisadministrati bestaat uit ervaren

Ze begonnen hun carrière

bij Bolwerk 7 op de financiële administratie. Na verloop van tijd specia-

drijf heeft bijna iedereen beidsmarkt. Annemiek: Inmiddels “Wij onderschei-drijf heeft getemperd bijna iedereen zijn. Annemiek: Annemiek: “Wij onderscheigetemperd zijn. An allebei zo’nwe veeleen HBO een HBO –of Universitaire zitten denze onszelf doordat “Zo wil –ofikUniversitaire mij nog meer den onszelf doordat we veel “Zo wil ik mij nog in en het vak. hebben opleiding Begin dit jaar trok Bolwerk -dé fiscale e opleiding nodig om aan de 35 jaar kennis ervaring gaan nodig specialiseren om aan in dehet kennis en ervaring hebben gaan7specialiseren dienstverlenernaar deonderdeel nieuwe locatie aa slag te kunnen. Annemiek op het gebied van internati-slag onderdeel te kunnen.‘arbeidsrecht’. Annemiek op het gebied van internati‘arbeids meester Geillstraat 1 inWe Terneuzen. Binne en ik zeggen wel eens tegenZe begonnen onaal belastingrecht hun carrièreen en ikWe zeggen behoren wel eens dan wel tegen tot de onaal belastingrecht en behoren dan w

satie Naast van Bolwerk elkaar dat wij de ‘Universi- bij Bolwerk grensarbeid. 7 op de Naast finanonze re-elkaar ouderen dat wij binnen de ‘Universihet bedrijf, grensarbeid. onze re-7 is men ouderen enorm binnen trotsheo pand. Daarom organiseert het bedrijf voo teit van het leven’ hebben ciële gionale administratie. klantenNa uitverhet mid-teit van maar hetmede leven’door hebben onze jongegionale klanten uit het midmaar mede door klanten, partners belangstellen genoten.” loop den-en van tijdkleinbedrijf speciawerken genoten.” en enthousiaste collega’s den-en kleinbedrijf werkenen andere en enthousiaste co openNederlandse dag op vrijdag 26voelen april aanstaande we veel voor Nederlandse voelen wij ons absoluut nogwe veel voor wij ons abs werkgevers in België en niet oud!” werkgevers in België en niet oud!” De open dag staat volgens mede-eigena omgekeerd.” omgekeerd.” Langendoen in het teken van een hernieu Zoals bekend verhuisde Zoals bekend verhuisde “We zijn een wat andere 7weg ing Bolwerk 7 begin dit jaar Bolwerkmaking. 7 begin dit jaar Bolwerk 7 Bolwerk Burgemeester Geillstraat 1 naar eenDe Geil open locatie dag is en daaromBurgemeester een ideale gelege naar een nieuwe locatie en nieuwe 4531 EA Terneuzen EA Terneuzek liseerden beiden zich mede De werkzaamheden op tal nieuwe nieuwe identiteit te4531 communiceren. dat heeft volgens Jan een dat heeftonze volgens Jande een Postbus 390 Postbus 390 klanten tekomen in 4530 eerste instantie in positieve verandering tepositieveOnze verandering AJ Terneuzen via diverse cursussen in4530 deAJ Terneuzen salarisadministratie lopen men. Je ku met mijn collega Overmeire weeg gebracht. “Op deze weeg gebracht. “Op deze Edwin Tvan T 0115 - 618 300 0115 - 618 300o salarisadministratie. zeer uiteen. Het verwerken datbedrijf het wij willen laten zien dat het locatie is het gewoon ple- Maar locatie ismaar het gewoon pleI www.bolwerk7.nl Iken www.bolwerk7.n E info@bolwerk7.nl info@bolwerk7.n te biedenErheeft dan dezeE twee gezichten. zieriger werken. Er is meer zieriger werken. is meer

SB39140

Al bijna 22 jaar mogen ze elkaar begroeten als collega. Annemiek en Jan leerden van de lonen en pensioenen de groeifas De generatiegenoten rust en continuïteit.” Ook rust en continuïteit.” Ook het vak vooral in de is een vanzelfsprekende betwee beAnnemiek Corijn en U bent van harte tussen 15.30 Annemiek onderschrijft de prakAnnemiek onderschrijft dewelkomDe kennis maken positieve impuls van de verpositieveom impuls vantede ver- met ons bedrijf ond tijk. Jan: “Dat is iets dat tezigheid, maar ook het vertot de nesto Jan Hamelink belandeenalhapje en een drankje. huizing. “Er zijn al een aanhuizing. van “Er zijn een aanPRODUCTIESTRAAT 8 TERNEUZEN TEL. 0115-613690 genwoordig niet vaak meer werken van de ‘salary split’ drijf, maar den beiden direct na SB39491 voorkomt.WWW.AUTOHUIS-TERNEUZEN.NL Binnen ons beis een belangrijke pijler. gen dat hun de MAVO op de arAnnemiek: “Wij onderscheigetemperd beidsmarkt. Inmiddels drijf heeft bijna iedereen een HBO –of Universitaire den onszelf doordat we veel “Zo wil ik m zitten ze allebei zo’n opleiding nodig om aan de kennis en ervaring hebben gaan specia 35 jaar in het vak. slag te kunnen. Annemiek

op het gebied van internati-

onderdeel ‘


STREEKBEELD 10 JUNI 2014

Te koop: 4-persoons toercaravan Caravelair Antares 425, bouwjaar 2002, incl. voortent en vele kampeerspullen. Zeer compleet. Vraagprijs: €4.500,- Tel. 06-12115814

DRANKENHANDEL 3 WEGEN

LIMONCINO HEERLIJKE FRISSE CITROENLIKEUR

PER FLES NU SLECHTS

SB39627

Direct woonruimte nodig? Gemeubileerde kamer in Vogelwaarde incl. tv-internet, gas, water, licht, eigen douche, toilet en eigen keuken. Incl. schoonmaak en gemeentebelasting. Aanvaarding per 1 april 2014. Wasmachine- en drogerruimte incl. app. Wij aanvaarden mensen ouder dan 18 jaar zonder huisdieren en in bezit van werkgeversverklaring voor een huurperiode van min. 7 dagen. Voor info: Rapenburg 73, Vogelwaarde. Tel. 0114-671567, b.g.g. 0114672841 of 06-23301268.

6,50

OPENINGSTIJDEN: WO. EN DO.: 13-17 UUR VR.: 10-17 UUR - ZAT.: 10-16 UUR

Dak- en woningrenovatie Vadeho

Oudelandseweg 23 Terneuzen

Westdorpe Tel. 06-12762435

SB31421

Puppy-cursus

KLUSBEDRIJF

SB31862

A. HILBRINK Bouwen met vertrouwen!

www.Hondenschool-Heikant.nl

Tevens verzorgen wij uw APK

een occasion. 0115-530800.

Grote beurt incl. APK vanaf €200,- kleine beurt De magazijnstelling specialist: In- en verkoop + vanaf €75,- bij Rob Dees Autobedrijf. Altijd 50 gsm 0031(0)6-23447210 montage van alle magazijnstellingen en entresol- occasions aanwezig! www.robdeesautobedrijf.nl Tel. 0115-530800. Groot winkelbedrijfspand te huur of te koop in vloeren. Tel. 0114-681313 of 06-28467310. Biervliet wegens verhuizing. Voor vele doeleinden SB27259 Toyota bedrijfsauto’s te koop gevr. Bouwjaar t/m geschikt, ± 900 m2 voor een bedrijfsactiviteit 1998 (of ouder). Bus, 4x4, Pick-up, chassis cabine. die net als wij voor hun handel niet op een dure (Schade, defect, APK verlopen n.v.t.) Tel. 0113A-locatie hoeven te zitten. Info: 06-53773594. 344002 of 06-30925803 tel. 0031(0)114-312498

Rio, Ambachtstraat 3 Terneuzen Tel. 0115-694394 / 06-53145468 www.autosloperijrio.nl

SB24325

SB17799

Gevraagd: spulletjes voor de rommelmarkt, wordt gratis opgehaald. Terneuzen en omstreken. 06-18050232.

WWW.CVHEYNSDIJK.NL

SB29284

Palinghuis “Baron” te Biervliet. Vis / Vlees / Grillades. Maandmenu à €25,00 p.p. Paling van de maand: Paling in pernodsaus €23,90. www. Boekhouder voor uw administratie. Alle palinghuisbaron.nl 0115-482637. belastingen goed en goedkoop. Bel gerust Garage Vermeulen Terneuzen. Ford Mustang vrijblijvend. Tel: 0114-683501 of 06-23198276. 4.0, 2008, €16.950,- Peugeot J5 camper, 1993, Wij kopen uw gouden sieraden heel of kapot. €8.450,- Audi A4, 20i, 2003, €3.850,- Peugeot gouden munten en verder alles wat van goud is. 206 SW, 2004, €3.450,- Opel Zafira 1.6, G3, 2002, €2.650,- Renault Megane, 2001, €1.750,Marcel van Dam - 0115-530969 Mercedes 200 CLK, 1997, €1.500,- Opel Vectra Sierhekwerk W.J. Zegers Poortautomatisering, 1.6, 2000, €1.350,- Renault Espace, 1998, vleugelpoorten en schuifhekken. Zeer complete €1.250,- VW Polo, 1997, €850,- Mercedes 200, sets al vanaf €325,00 incl. BTW met vele 1987, €750,- Fiat Punto, 1998, €950,- Peugeot mogelijkheden. Geproduceert door de Jaeger 306 cabrio, 1995, €650,-. Tel. 0115-611777, Group, onderdeel van SKF Zweden. www.wjzegers- vermeulenauto.nl sierhekwerk.nl 0115-611930 of 06-36144528. Een auto kopen of Ballondecoratie - Kinderanimatie www.decoverkopen, dan bent u bij dees.nl Tel. 06-10762552 Hulst ons aan het goede adres.

Tegelwerk - Metselwerk - Dakdekking Renovatie - Bestrating - Badkamers - enz.

Uw huisdier onder dak! Boek dan snel bij Centrale verwarming Dierenpension Westerschelde. Niet alleen voor Doe-het-zelf bouwpakketten uw hond of kat maar ook fretten, knaagdieren, vogels en reptielen. Alles verwarmd, twee grote speelweiden. Persoonlijke aandacht. Honden vanaf €9,25 euro, katten €7,25 euro, tweede huisdier Roger Heynsdijk - Prinsenkade 22 - 4551 CN Sas van Gent 15% korting. Met uitzondering van de maanden Tel. 0115-451896 - E-mail: info@cvheynsdijk.nl juni - juli - augustus. Alle dieren kunnen gehaald en gebracht worden. Kijk en vergelijk. Hoek tel: 0115- H. Pijnen Bedrijfskleding. De Zomer collectie is 441355 www.dierenpensionwesterschelde.nl weer binnen! Overhemden Casamoda – Wrangler TV kapot? Radio, decoder kapot? PC kapot? jeans – DNR lederen jassen. T-shirts Gil, 100% DVD/home cinema kapot? Wij repareren het katoen, diverse kleuren NU 4 voor €10,00. Nieuwe allemaal. LA Service, Vlooswijkstraat 43, 4531 modellen veiligheidssneakers leverbaar zie www. CC Terneuzen, tel. 0115-648999. *lees onze rep. redbrick.nl. Gekleurde jasjes / polo’s voor in voorwaarden... de zorg, diverse modellen in voorraad. Kinder jeansbroeken Bram’s Paris, Nu van á €29,95 Vouwgordijnen voor een scherpe prijs. voor á €15,00! Gibson spijkerbroek á €23,00 nu Gordijnatelier Marina voor het maken en vermaken 3 voor €59,00. Pedicure / Schoonheidssalon kijk van gordijnen. Pr. Mauritsstr. 6 Axel, 0115-563123. op www.haen.nl. Hiking Sokken coolmax nu 6 paar De accu specialist! Gratis testen! Grote voorraad voor €35,00. Overall met drukknoop, 100% katoen scherpe prijzen! Oostburgse Bandenhandel, nu 3 stuks voor €55,00. Overalls Orcon 100% katoen met drukknoop en kniezakken á €32,50 3 Oudestad 78, 0117-453787. www.obh.nu voor €95,00. Sterke Werksokken Wol/Meraklon, Websites, betaalbaar, op maat, professioneel, krimpvrij 6 paar voor €35,00. Diverse Stofjassen, www.jmcwebdesign.nl, 06-23552023 - Terneuzen jack/ kiel Opruiming; 3 halen maar 2 betalen. Bestel nu ook online: www.pijnen.nl. Alle kleding is Schindeler Diamonds. Aankoop juwelen uit te bedrukken of te borduren met uw tekst of logo. erfenis, sloopgoud, in- en verkoop diamanten. Voor bedrijf en particulier. Open van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur, Zaterdag van Inkoop sloop diamanten. 06-45511877. 9.00 tot 16.00 uur. Polenweg 2A (havennr. 1584) Zebrataartjes: Voor heerlijke taarten en cupcakes, Terneuzen (achter Doppegieter, Haarmanweg) Tel. maar ook voor alles om zelf aan de slag te gaan. 0115-619861, www.pijnen.nl www.zebrataartjes.nl Probleemhond? B E S T R AT I N G S In twee bezoeken help Allround schilder voor al uw binnen & buiten BEDRIJF D. VAN ik u bij uw probleem. Zodat schilderwerk en behangen. Peter Lobbes DRIEL ZAAMSLAG jullie samen weer een team zijn. Niet tevreden? Geld terug! Schilderwerken. Gratis offerte. Voor informatie: Voor al uw bestratingen Angeliek van Waterschoot, 06-46320759. E-mail: pet.lobbes@gmail.com en sierbestratingen. Mobiel: +31648618905 Tel: 06-51057036 probleemhond@zeelandnet.nl De vrolijke tuin. Het wordt weer lente, dus tijd om de tuin te doen. Voor al uw tuinonderhoud belt u: Te koop: Horecastoelen, (sta)tafels, krukken, 06-51475693. verlichting, decoratie, complete bars. Tel. 06-53773594. www.tinustoog.nl Woensdag 18 juni, thema avond bij restaurant Baron: Spareribs a volonte €15,00 p.p. www. APK, Onderhoud en Reparatie alle merken! palinghuisbaron.nl 0115-482637. Ook voor uw bedrijfswagen of camper Oostburgse Bandenhandel, Oudestad 78, 0117-453787. www. www.robdeesautobedrijf.nl voor onderhoud en/ of APK keuring van uw auto, tevens het adres voor obh.nu

SB37083

Midzomerfeest Hengstdijk zaterdag 28 juni van 9 tot 16 uur. In de kerk de enorme boekenmarkt met duizenden boeken in allerlei genres. Naast de kerk ook weer de grote tent met vele goede gebruikte spullen. Lage prijzen. In de straten een 60 tal kramen met allerlei handel in tweedehands en nieuw, demonstraties, kinderactiviteiten, wafels en hamburgers bakken enz. Zondag 29 juni 13.00 tot 17.00 uur boekenmarkt geopend. Naast en achter ‘t Jagershuis gaaibollen en schieting. Op zondag Foto-wandeltocht voor het hele gezin aanvang 13.30 uur.

SB38795

2

Nieuwe Alto huren

Westdorpe • Tel. +31 (0)6 5125 7070 Uw thuiskapster Coupe Jolanda. Voor al uw

€25,- per dag

Sierhekwerk W.J. Zegers maakt sierhekwerk en balustrades op maat. Van klassiek tot modern voor Plankenvloer van Franse eik: Massief, gedroogd, al uw wensen. Ook werken wij met kindvriendelijke punten. www.wjzegers-sierhekwerk.nl 0115Wij ruimen alles op van A tot Z. Regio makkelijk te plaatsen, vanaf €29,-/m2. Info: www. 611930 of 06-36144528. jdemeyere.nl 0117-491501. Hulst tot Terneuzen en Zelzate tot Antwerpen. Huizen, appartementen, schuren, tuinen. Ook Luchtbuksen, alle bekende merken o.a. Diana, Alle hekwerken - Ambachtelijk smeedwerk probleemgevallen! Tevens ontsmetten! Ook komen Weirach, Webley en Scott, El Gamo kalibers: 4.5 Automatisering - Tuinmeubilair en verlichting wij gratis uw oud ijzer ophalen (ook ALLE elektra – mm, 5.5 mm, 6.35 mm. Vanaf 18 jaar vrij te koop. Restauratiewerken - Trapleuningen - Balustrades uitgezonderd koel en vries), accu’s en alle andere Willy Vermeulen 0114-361601 - Schoorsteenkappen in R.V.S. - De beste metalen. Tel. 0(032) 479/676246 . kwaliteit. Tel. 0117-301376 - www-smidgroos.nl Woning-, kantoor- en bedrijfsmeubelen. smidgroos@zeelandnet.nl Nieuw en gebruikt. Voor in- en verkoop kunt u De barbecuelokatie van de streek is in IJzendijke. bellen naar Handelsonderneming ‘t Centrum, Mr. De beste kwaliteit en op kolenvuur. Zomer en Hennequinstraat 9 in Oostburg, tel. 0117-452852 winter vanaf 10 pers. Uitspanning Cadsandria, of 06-51302619. 0117-301376 www.smidgroos.nl Eenzame alleenstaande weduwnaar van 64 jaar wil graag een LAT-relatie aangaan met een mooi lief vrouwtje, west Zeeuws-Vlaanderen, voor in het weekend, geen uitgaanstype maar wel gezellig thuis. Brief onder nummer 23-01 t.a.v. Streekbeeld, Postbus 385, 4530 AJ Terneuzen.

ALLE HANDAPPELS EN PEREN

E 0,50 / KG

OF

0115-649000

BBQ ALL-IN of BUFFET? www.foodplaza.biz

Provincialeweg 6, Vogelwaarde Tel. 0114-671287

Te koop gevraagd: Bestel- en personenbussen, Pick-ups, Toyota personen, jeeps en Be- of verzorgd bij u thuis of op locatie elk feestje! APK keuring klaar terwijl u wacht! Ook voor uw bedrijfswagens. Vrachtwagens. Bouwjaren 10 jaar bedrijfswagen of camper tot 3500 kg! Oostburgse en ouder. Schade, defecten, zonder APK geen www.jachthoorncatering.nl Bandenhandel, Oudestad 78, 0117-453787. www. bezwaar. RDW vrijwaring en correcte afwerking. obh.nu Tel. 06-30925803 - 0113-344002. vervolg zoekers op pagina 23

EEN ZOEKERTJE IN STREEKBEELD KAN WONDEREN DOEN... SLECHTS

Auto Moret

€ 9,95

Geef hieronder aan hoe u wilt plaatsen Normaal zoekertje

TOT 7 REGELS PER WEEK.

2 WEKEN VOOR € 16,15 / 3 WEKEN VOOR € 22,75 / 5 WEKEN VOOR € 34,90

Schrijf hier uw tekst in hoofdletters: gebruik een vakje voor één letter, cijfer, leesteken of spatie.

1 2

3 4 5 6 7 NAAM EN VOORNAAM: ............................................................................................... ADRES: ............................................................... TEL: ............................................. POSTCODE EN PLAATS: .............................................................................................. HANDTEKENING: ...................................................................................................... NEDERLANDSE BANKREKENING (bij éénmalige machtiging): ................................................ Stuur deze bon naar: REDACTIE STREEKBEELD, Postbus 385, 4530 AJ Terneuzen U kunt ook faxen 0115-649801 of mailen naar redactie@streekbeeld.nl. Het bedrag wordt dan van uw bank-of girorekening afgeschreven (Alleen voor Nederlandse rekeningen, vergeet uw bankrekeningnummer niet in te vullen en de bon te ondertekenen!). STUUR GEEN GELD PER POST OP! Wanneer zoekertjes gefactureerd moeten worden, wordt €2,50 excl. BTW in rekening gebracht. Als u uw zoekertje uiterlijk woensdag vóór 12.00 uur doorgeeft, verschijnt deze in het nummer van de week erna. Toeslag brieven onder no.: €3,50.

COLOFON

Koelkast over of fietspomp nodig? Met een zoekertje in Streekbeeld moet je bij de telefoon blijven, want een zoekertje in Streekbeeld kan wonderen doen. En het is nog goedkoop ook. Onderstaande prijzen gelden alleen bij ongewijzigde tekst! ik wil 1 x verschijnen voor €9,95 ik wil 2 x verschijnen voor €16,15 ik wil 3 x verschijnen voor €22,75 ik wil 5 x verschijnen voor €34,90 ik wil 10 x verschijnen voor €66,65

Zoekertje met kader

Een

ZOEKER werkt echt!

ik wil 1 x verschijnen voor €13,25 ik wil 2 x verschijnen voor €23,50 ik wil 3 x verschijnen voor €32,00 ik wil 5 x verschijnen voor €49,95 ik wil 10 x verschijnen voor €98,95

Zoekertje speciaal

Een ZOEKER SPECIAAL valt extra op! Elke week opnieuw in ruim 66.000 gezinnen.

ik wil 1 x verschijnen voor €27,50 ik wil 2 x verschijnen voor €45,80 ik wil 3 x verschijnen voor €63,50 ik wil 5 x verschijnen voor €98,70 ik wil 10 x verschijnen voor €192,30

Streekbeeld is een uitgave van: Partout bv, Industrieweg 30A, Terneuzen Postbus 385, 4530 AJ Terneuzen Tel. 0115-649800 • Fax 0115-649801 E-mail: redactie@streekbeeld.nl Bezorging: op maandag en dinsdag door Arek Tel. 0114-371000 Afsluittijd: Woensdag 12.00 uur Verspreidingsgebied Zeeuws-Vlaanderen: Editie Oost: 33.756 stuks Gemeente Hulst, gemeente Terneuzen, kernen en buitengebied Axel, Koewacht, Zuiddorpe, Overslag en Zaamslag en de Belgische kernen: De Klinge, Kemzeke, Kieldrecht, Meerdonk, St. Gillis-Waas, St. Pauwels, Stekene Editie West: 32.744 stuks Gemeente Sluis, gemeente Terneuzen, kernen en buitengebied Biervliet, Hoek, Sluiskil, Philippine, Zandstraat, Sas van Gent, Westdorpe en Terneuzen Totale oplage: 66.500 stuks Advertentieverkoop buitendienst: Robbert Vermoet GSM: 06-54336591 Pascal Rikers GSM: 06-23415581 Advertentieverkoop binnendienst: Tel: 0115-649800 E-mail: redactie@streekbeeld.nl

SB39355

kappersbehandelingen. Voor afspraken en info kunt u bellen met 06-14520095.

SB39605

Nieuw of oud... GOUD=GOUD! Grandioze inruilactie € 23,- tot € 46,- voor uw oud goud per 1 gram zuiver goud! Ook aankoop van zilver (ook munten). Tevens het adres voor nieuwe en tweedehandse gouden en zilveren juwelen met hoge kortingen. Eigen atelier voor alle herstellingen. Maridiam, Noordstraat 17, Axel. Tel. 0115-564813. Let op nieuwe openingstijden: Vrijdag 13.00 - 18.00 uur, za 10.00 - 17.00 uur. Woe. en do. alléén op afspraak!


STREEKBEELD 10 JUNI 2014

3

SB39609

SOLDEN SALE UITVERKOOP OPRUIMING SOL-

SALE UITVERKOOP OPRUIMING SOLDEN SALE UITVERKOOP OPRUIMING SOLDEN SALE UIT-

SB39608

DEN SALE UITVERKOOP OPRUIMING SOLDEN

25 %

VERKOOP OPRUIMING SOLDEN SALE UITVERKOOP OPRUIMING SOLDEN SALE UITVERKOOP OPRUIMING SOLDEN SALE UITVERKOOP OPRUIMING SOLDEN SALE UITVERKOOP OPRUIMING

SOLDEN

SALE

UITVERKOOP

OPRUI-

MING SOLDEN SALE UITVERKOOP OPRUIMING

* KORTING

SOLDEN SALE UITVERKOOP OPRUIMING SOLDEN SALE UITVERKOOP OPRUIMING SOLDEN SALE UITVERKOOP OPRUIMING SOLDEN SALE UITVERKOOP OPRUIMING SOLDEN SALE UIT-

Molenstraat 6 - Westdorpe - Tel. +31 115 460 597 www.modesmulders.nl ✱ M.u.v.

hoogzomer, nieuwe en basiscollectie.

Aquarelcursus bij “Juust Wa’k Wou” Vrijdag 13 juni begint de jaarlijkse zomer aquarel cursus in de tuin “Juust Wa’k Wou” te Schoondijke, gegeven door Christian Goethals uit Knokke. De cursus is op vrijdag 13 juni, 20 juni, 27 juni, 4 juli, 11 juli, 18 juli, 25 juli, 1 aug. en 8 augustus van 17.30 uur tot 21.00 uur. De cursus is zowel voor beginners als gevorderden. Men dient zelf aquarel spullen mee te nemen. De prijs is €10.- per avond, koffie inbegrepen. U kunt per avond inschrijven (voor wie hier op vakantie is, is één of twee avonden per jaar geen bezwaar). Opgave: Christian Goethals, tel 0(032)50630807

of bij Kees Jacobse tel. 0117 401252 of 06 – 51851582 De gratis open tuindagen in 2014 zijn: 28 en 29 juni: Rozen weekend 12 en 13 juli: Hemerocallis en Phloxen weekend 2 en 3 aug.; Dahlia en Phloxen weekend 13 en 14 sept.: Pompoenen weekend De tuin zal open zijn van 10.00 uur tot 17.00 uur. De tuin is van 13 juni t/m 8 augustus iedere vrijdag te bezoeken van 13 uur tot 21 uur, entree €2,50 www.juustwakwou.com

Fiets-puzzeltocht aan-Z De activiteitencommissie aan-Z Philippine organiseert op 10 juni a.s. een fietspuzzeltocht. De tocht wordt gehouden rond Philippine o.a. in samenwerking met SWO Sluiskil. De afstand zal ongeveer 25 km zijn en onderweg is een stop gepland met koffie/thee om de inwendige mens te versterken. Na afloop is er in de Kaaie een kleine prijsuitreiking voor de winnaars ! Vertrek vanaf de Kaaie met route beschrijving om 13.30 uur, Inleg €. 3,--, Deelname is vrij ! Om een tipje van de sluier op te lichten, het puzzelen staat in het teken van 200 jaar Zeeuwsch Vlaanderen.

Wij STARTEN op vrijdag 13 juni a.s. met een

SPECTACULAIRE UITVERKOOP

MET FLINKE KORTINGEN EN DIVERSE KOOPJES! We zijn deze dag speciaal geopend van 9.00 tot 20.00 uur. Tot dan, Christien en Anneke SB39595

VERKOOP OPRUIMING SOLDEN SALE UITVER

Cloosterstraat 73, Kloosterzande - Tel. 0114-681999

www.schoenenco.nl

us on

SB39425


4

STREEKBEELD 10 juni 2014

Koesterchallenge 2015 informatieavonden

ANBO Axel fietstocht, woensdag 18 juni 2014

Koesterchallenge 2014 was een daverend succes. Maar liefst ruim 200 deelnemers trotseerde na 9 maanden van leuke trainingen de magische Alpe d’Huez. De inschrijving voor Koesterchallenge 2015 is inmiddels geopend. Heb jij interesse, twijfel je of deelname wel iets voor jou is?, dan is een bezoek aan een van de voorlichtingsavonden meer dan de moeite waard. Op de voorlichtingsavonden, presenteren wij de verschillende programma’s voor 2015, en is er natuurlijk volop gelegenheid om vragen te stellen. Na een bezoek aan de voorlichtingsavonden weet ook jij dat (opnieuw) starten met bewegen en afronden van een jaar trainen ook voor jou een feest kan zijn. Doe je al aan sport maar wil je een nieuwe uitdaging dan kan Koesterchallenge ook iets voor jou zijn. Op verschillende data zijn er verspreid door heel Zeeland locaties vastgelegd voor deze bijeenkomsten. Meldt je aan voor een voorlichtingsbijeenkomst en kom samen met een collega’s, vriend, vriendin familie, buurvrouw etc… en ga het sportieve avontuur met ons aan! Wij zien jou graag op een van de voorlichtingsavonden!

ANBO Axel nodigt u uit voor:

Een schitterende fietstocht door ons mooie Zeeuws-Vlaanderen. DOE OOK MEE MET DE ANBO AXEL FIETSTOCHT! Woensdag 18 juni

De voorlichtingsavonden zijn op de volgende data/locaties: • Dinsdag 17 juni 19.00 uur – Bodyline Hulst • Donderdag 19 juni 19.00 uur – Fitland Vlissingen • Vrijdag 20 juni 19.00 uur – Bodyline Terneuzen • Donderdag 26 juni 19.00 uur – Driehoek Serooskerke • Vrijdag 27 juni 19.00 uur – Fitland Goes • Schrijf je in via deze link voor een van deze voorlichtingsavonden: http://www.koesterchallenge.nl/schrijf-je-in-voor-een-van-onze-informatiebijeenkomsten/

Op 18 juni 2014 (10.00 tot 17.00 uur, starten tussen 10.00 en 13.00 uur). Opstappen bij De Halle (Rooseveltlaan 1a te Axel).

Verzameldag Kieldrechtse Verzamelaarsvrienden Op zondag 15 juni organiseren de Kieldrechtse Verzamelaarsvrienden van 8.30 tot 12.00 uur weerom de maandelijkse verzameldag. Deze gaat door in feestzaal “Sint-Michiel”, Beukenlaan 18 te Kieldrecht. Verzamellaars maar ook alle nietverzamelaars worden uitgenodigd om eens een kijkje te komen nemen. Wat kan er zoal geruild worden? Theezakjes, doods- en heiligenprentjes, munten, postzegels, (oude) prentkaarten, euromunten, Paniniprentjes, geboortekaartjes, suikerzakjes, champagnecapsules, strips en nog zoveel meer…

Op de verzameldag is een informatiedienst/ uitleendienst ter beschikking voor de leden. Aan de inkomtickets zijn leuke prijzen verbonden. De trekking van de prijzen vindt plaats om 11.30 uur. Iedereen is van harte welkom! Het lidgeld voor personen ouder dan 14 jaar is €5,00 jonger dan 14 jaar is €2,5o. Dagprijs voor personen ouder dan 14 jaar is €0,50 en jonger dan 14 jaar is €0,25. Informatie: Carina Ysenboodt, tel. 0(032)3 / 773.33.24.

Kosten € 2,50. Inschrijven kan op 18 juni tussen 10.00 en 13.00 uur bij De Halle. Wij verwelkomen u graag met een kopje koffie/thee met cake.

Dé belangenorganisatie voor senioren

Info/vragen: ANBO Axel, 06-26749113 of mejmscholter@gmail.com

SB39580 SB39645

MCD Mangnus Gentsevaart 8a 4565 EV Kapellebrug, tel: 0114- 313 016

Boerenschouderham van onze versafdeling 100 gram

Rundergehakt 500 gram

1.69

Amstel bier* krat 24 flesjes à 30 cl.

13.39

2.99

1.

39

1.

99

8.

79

liter 1.22

Page toiletpapier original pak 32 rollen

12.21

OP=OP

kilo 3.98

Abee slaatje kip sweet onion of zalm bakje 140 gram

0.80/0.84

Grand’Italia pastasaus

0.

59

alle soorten pot 260-600 gram

kilo 4.21

7.

99

Markant aardappelbolletjes

Pickwick ice tea

zak 600 gram

lemon, green citrus of green tea pomegranate cranberry pak 1500 ml.

1.66

1.39 kilo 2.32

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting. Bijv: 2 potten Grand’Italia bolognaisesaus, pot 400 gram van 5.22 voor 2.61

1+1

GRATIS

1.61

0.89

W24 - Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 14 juni 2014. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop. *) Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.

liter 0.59


SB39496

STREEKBEELD 10 JUNI 2014

RVS NAAMPLAATJES

5

2800 M2 BEDRIJFSTERREIN MET GERENOVEERDE EN GEÏSOLEERDE LOODS, OPSLAGRUIMTE EN HALFOPEN HANGAR AAN DE OUDELANDSEWEG 23 TE TERNEUZEN. LOCATIE VOOR UITSTEKENDE ERNEMING HANDELSOND

Afgiftepunt bij Schoen&co in Kloosterzande, Boënne in Hulst, Supermarkt Buijsse in IJzendijke, 't Rinkeltje in Sluis, Supermarkt Plus in Breskens en Schoenenwinkel Fenijn in Oostburg Markt 3 Terneuzen Tel. 0115-696349 SB39242

Momenteel is op het perceel een sloophandel in bouwmaterialen en drankenhandel gevestigd. Overname hiervan is bespreekbaar, maar geen must. Verhard voorterrein voor parkeren bezoekers. Loods (9 x 21 m) met winkelruimte, magazijn, toilet, werkplaats en aangrenzend extra opslagruimte van 65 m2. Op de verdieping: kantine, kantoor en toilet.

Halfopen hangar van 9 x 24 m. Onbebouwd terrein circa 2300 m2 waardoor ruime uitbreidingsmogelijkheden. Het gehele perceel is omheind.

Volgens Beheersverordening Oostelijke Kanaaloever zijn bedrijven toegestaan in de categorie Bedrijven B.2. van de Staat van Bedrijfsactiviteiten.

Vraagprijs €165.000,- k.k. SB39626

Bel voor inlichtingen of bezichtiging:

SB39625

ISETBAL* T A O

GR WK V

NTNG VANAF O M TEDI

BOIMALE BE

,- |

0 €8

L AA

ER

1P

Weststraat 69, 4571 HK Axel Tel. 0115-564565 www.spuesensmakelaardij.nl - spuesens.nvm@zeelandnet.nl

OP

P=

|O

N OO

Spuesens Makelaardij b.v.

RS

PE

XIM

MA

• technische weefsels

S

EN

JE *BI

N MI

Vaderdag tip!

• tenten en zeilmakerij • meubel en autostoffering

SB38686

• reparaties Koekoeksbloem 31, Hulst • 06-31908101 info@jgeproducts.nl • www.jgeproducts.nl SB38386

DOMBURG

OOSTSTRAAT 1

GOES

GROTE MARKT 1

MIDDELBURG MARKT 73

RENESSE

HOGEZOOM 171

TERNEUZEN

NOORDSTRAAT 109

ZOUTELANDE LANGSTRAAT 13

ETTEN-LEUR

WINKELCENTRUM 16

SHOP ONLINE OP WWW.BOMONT.NL

Het Terneuzense danskoppel Ciccio Pecoraro en Jasmijn van Jole zijn 11 mei jl. Nederlands stijldanskampioen 2014 geworden. Zij hebben alles ervoor gegeven en kei hard getraind om dit prachtig resultaat te kunnen behalen. Naast hun urenlange danstrainingen hebben ze ook hard getraind in de sportschool bij Sportcentrum Delta. Ciccio en Jasmijn trainen met een persoonlijk en sport specifiek trainingsschema. Ook maken ze gebruik van het voedingsprogramma BenFit en zorgen hiermee dat ze gezond eten en op het juiste gewicht blijven. Zij houden zich heel strikt aan hun schema’s en de instructeurs van Delta doen hun uiterste best om deze succesvolle koppel zo goed mogelijk te begeleiden. Eigenaar Robbert de Moor overhandigde afgelopen week een mooi bos bloemen. “Wij zijn trots en blij dat Ciccio en Jasmijn bij ons sporten en hopen hun nog jaren te kunnen ondersteunen in hun sportieve doelen.”

Adverteren in Streekbeeld 0115-649800 (Advertorial)

Nieuwe cursus honden-gedragstherapeut start 16 juni Honden fluisteren natuurlijk niet maar het fluisteren is beeldspraak waarbij het lijkt alsof de honden-fluisteraar er weinig moeite voor hoeft te doen. Henry Weesie is al jaren succesvol actief als honden-gedragstherapeut, met een systeem dat zo succesvol is, dat de beeldspraak van fluisteren bijna werkelijkheid wordt. De cursus is zeer geschikt voor diegenen die specifiek voor honden meer gedragskennis willen opdoen en voor hen die met dit systeem zelfstandig bijverdiensten willen genereren als ‘hondenfluisteraar’. Inhoud van de opleiding: • Algemene psychologie van baas en hond. • Communiceren met baas en hond. • Denken als een wolf. • Probleeminventarisatie en - aanpak. • Gedragsreflex, agressiepiek en specifieke rasproblemen. • Bedrijfsethiek van de hondenfluisteraar. Kosten van de cursus: € 480,-. Locatie: Heikant Terugverdienmogelijkheden: Per probleemhond vraagt u € 100,per twee huisbezoeken. De investering is dus terugverdiend met 5 probleemhonden. Meer info: www.hondenschool-heikant.nl 0479/059403 (B) / 0114-312498 / 06-23447210 (NL)

SB39600

Sportcentrum Delta huldigt de Nederlandse stijldanskampioenen


6

STREEKBEELD 10 JUNI 2014

Feest bij Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen Kindercentrum Kiddo’s bestaat 12,5 jaar Zo’n 12,5 jaar geleden opende voormalig wethouder Eric Kerckhaert de deuren van kindercentrum Kiddo’s. De huidige locatie aan de Markt in Biervliet (de voormalige Rabobank) werd in 2004 betrokken. Buitenschoolse opvang werd eerst aangeboden in het onlangs gesloopte gebouw van peuterspeelzaal Dikkie Dik, maar is nu ook centraal gevestigd aan de Markt.

doet meer!

E + ADVERTENTI + REDACTIE + POSTERS + FLYERS PRIJS E P R E H C S R E P U =S

Groei kindercentrum Er is in die 12,5 jaar veel gebeurd. Veel kinderen uit Biervliet, maar ook uit de ons omringende dorpen maakten of maken nu nog gebruik van de diensten van ons kindercentrum. In het werkveld van de kinderopvang is veel veranderd, maar onze zorg, toewijding en aandacht voor de ontwikkelingsstimulering voor alle kinderen van nul tot dertien jaar is gebleven. Naast de kinderopvang en buitenschoolse opvang maakt peuterspeelzaal Dikkie Dik onderdeel

Nieuw bij Streekbeeld

R E M O Z PAKKETTEN

PAKKET 1

ie • 1 x Advertent 1/8 pagina tie • Gratis redac A5, , ers Fly 0 • 25 bedrukt enkelzijdig fc A3 formaat op rs ste • 10 Po

€149.

35

PAKKET 2

ie 1/4 pag. • 1 x Advertent tie • Gratis redac A5, • 500 Flyers, bedrukt enkelzijdig fc A3 formaat • 5 Posters op A2 formaat op r ste Po 1 •

excl. BTW

€278.

50

PAKKET 3

ie • 1 x Advertent 1/4 pagina tie • Gratis redac A4, , ers Fly 0 • 50 bedrukt enkelzijdig fc A3 formaat op rs ste • 15 Po

excl. BTW

€298.

50

excl. BTW

uit van het opvangaanbod in het huidige kindercentrum. Kiddo’s is een hecht team van medewerkers en vrijwilligers, die voor een groot gedeelte al jaren in Biervliet werkzaam zijn. Zij willen deze mijlpaal graag vieren met alle huidige maar zeker ook met alle vroegere ouders én alle kinderen, die in de loop van de jaren bij de Kiddo’s opvang hebben genoten. Feest Op zaterdag 21 juni is er tussen 14.00 en 17.00 uur de mogelijkheid om herinneringen op te halen aan een mooie tijd en de huidige opvangmogelijkheden te bekijken. Voor de kinderen zijn er uiteraard een aantal leuke activiteiten! Van harte welkom bij Kiddo’s (Markt 11, Biervliet). Wilt u meer informatie over de opvang van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, kijk op www. kinderopvangzvl.nl of stap eens binnen bij de locatie van de Kiddo’s!

Fototentoonstelling Brandpunt strijd uitgeEr zijn weer schreven voor veel mooie de leerlingen en interesvan SSG De sante foto’s Rede en het te zien op de Zeldenrustjaarlijkse tenSteelant t o o ns t e l l i ng College. De van Fotoclub leerlingen Brandpunt uit hebben een Terneuzen. De onderwerp club die in gekregen waar januari 10 jaar ze mee aan bestaat expode slag zijn seert voor de gegaan. De 8e keer op de boerderij van Fam. den Hamer op Steenovens 33 foto’s van de winnaars krijgen een plekje tussen Axel. De tentoonstelling wordt gehouden op 14 het andere werk. en 15 juni van 11.00 tot 17.00 uur. Nadat u alle beelden heeft bekeken kunt u onder Niet alleen de foto’s maar ook de locatie spreekt het genot van een hapje en een drankje van het tot de verbeelding. In de open schuur hangt o.a. uitzicht op de boerderij en alle drukte en gezelhet werk van 14 clubleden. De onderwerpen vari- ligheid nagenieten. Heeft u dan nog vragen dan eren sterk; van natuur- tot straatfotografie en kunt u altijd een van de leden aanspreken, zij zullen u zeker te woord staan. van stilleven- tot architectuurfotografie. Dit jaar heeft de club voor het eerst een fotowed- www.fotobrandpunt.nl

KEUZEPAKKET

ie • 1 x Advertent formaat:.................. tie • Gratis redac at:.................. • Flyers, forma Aantal:.................. at:.................. • Posters, forma ............ ...... al: nt Aa je met het Stuur een mansilt te pakket en door u gewe n 1 dag ne bin t ng u ontva e offerte! een scherp

Voor tarieven en overige info: www.streekbeeld.nl volg ons op Facebook Industrieweg 30A, Terneuzen • Postbus 385, 4530 AJ Terneuzen T. 0115-649800 redactie@streekbeeld.nl • www.streekbeeld.nl

Huis-aan-huis bladen • Drukwerk • Posters • Digitaal printen

SB39124

Nooit meer zadelpijn? De 1e ergonomische elektrische fiets op maat 1

Frame op maat = altijd de juiste zithouding

2

SQlab zadel op maat = nooit meer zadelpijn

3

Pedaal op maat = hoogste rendement

4

Handvat op maat = géén tintelende handen

5

Slim elektrisch systeem = efficiënt fietsen

6

Brede banden = meer comfort

5 2

1

6

3 4

Nieuwsgierig? Maak een proefrit en overtuig uzelf! Hermes Passie voor fietsen

Bike Totaal Jacobusse

De Fietsenmakker

De Kromme Spaak

Piet Voskamp

Profile Cornelis

Antwerpsestraatweg 25/27

Dorpsstraat 48

Troelstraweg 364

Dijkwelsestraat 22

Stationsstraat 52

Bredestraat 12-14

4615 AK Bergen op Zoom

4451 BD Heinkenszand

4384 AW Vlissingen

4421 AH Kapelle

4331 JB Middelburg

4501 EC Oostburg

hermespassievoorfietsen.nl

jacobusse.nl

defietsenmakker.nl

dekrommespaak.nl

pietvoskamp.nl

profilecornelis.nl

www.peperfietsen.nl


STREEKBEELD 10 JUNI 2014

Kunstcollectief Zaamslag exposeert in Het Podium Het Kunstcollectief Zaamslag exposeert vanaf 13 t/m 21 juni in Het Podium te Zaamslag. Bezoekers treffen een zeer gevarieerd scala aan kunstwerken. Er zijn olieverfschilderijen, acryl, aquarel, houtsnede,fotografie, keramiek, en etsen te bezichtigen. De collectiefleden zullen ieder een kunstwerkje ter beschikking stellen om te verloten. Trekking is zaterdag 21 juni om 16.30 uur. U kunt Het Podium vinden: aan de Terneuzensestraat 2 te Zaamslag. Openingstijden: vrijdagen 13 en 20 juni van 13.00 tot 18.00 uur en de zaterdagen 14 en 21 juni van 10.00 tot 18.00 uur. Kunstcollectief Zaamslag bestaat uit (amateur)kunstenaars uit Zaamslag en omgeving. Deelnemende exposanten: Elisabeth van Sweeden: aquarel en olieverf; Carla Scheele; aquarel; Paul van den Bergen: Riny Dees: zeefdruk,ets; Jannie Dekker:fotografie; Jozien van Langevelde:olieverf; Yolande Simoens:keramiek.

7

SB39075

Van 7 t/m 14 juni

HORTENSIAWEEK Hydrangea Macrophylla pot 23 cm van €10,95 voor

DOORBLOEIENDE SOORT

7,99

Hydrangea Forever & Ever pot 23 cm van €20,95 voor

15,99

Hydrangea Annabelle

VERKLEURENDE BLOEMEN

van €5,50 per stuk

2 stuks voor €

8,99

Hydrangea Magical pot 23 cm van €21,95 voor €

16,99

2de Pinksterdag geopend van 11.00-17.00 uur Life & Garden Oostburg Nieuveltweg 56, Oostburg, T 0117-452279

OOSTBURG

www.lifeandgarden.com

SAVOK Beach De beachcommissie van volleybalvereniging SAVOk organiseert van vrijdag 13 juni t/m zondag 15 juni voor de twintigste maal het “SAVOK Beach” evenement. Tijdens deze dagen wordt er elke dag een toernooi gehouden. Dit alles vindt plaats op het Keizer Karelplein te Sas van Gent. Ruim 300 deelnemers zullen, verdeelt over 3 dagen, op het zand, de sportieve en recreatieve strijd aanbinden. Dit evenement is uniek voor de regio omdat er in de wijde omgeving op geen enkel strandtoernooi op zoveel niveaus en leeftijden gespeeld wordt. Het is ook het langs bestaand beachvolleybal-evenement te Zeeuws-Vlaanderen. Met deze jubileum uitgave krijgen alle deelnemers een leuk aandenken. Op vrijdagavond, vanaf 18:00 uur, start het Savok-minitoernooi (t/m 12 jaar) met na afloop de prijsuitreiking. Om 19:00 uur start dan het Jeugd aspiranten-maxitoernooi voor jongens en meisjes van 13 t/m 16 jaar die 2 tegen 2 spelen. Elke jeugdlid is gekoppeld aan een senior-lid. Er doen jeugdleden mee van verschillende Zeeuws-Vlaamse volleybalverenigingen. Na afloop, rond de klok van 10 uur, zal “de Hoop”- en “Recht door Zee”prijzen worden uitgereikt. Zaterdag wordt van ‘s morgens 09.30 uur tot en met ‘s middags 16:30 uur het grote recreatietoernooi georganiseerd. Op 4 velden spelen maar liefst 28 gemengde teams, met minimaal 2 dames, 6 tegen 6. Dit toernooi wint de laatste jaren steeds meer aan populariteit. Een kleine 6 weken voor aanvang van het toernooi was het maximaal aantal teams van 28 al bereikt. Recreatieve- en gelegenheidsteam, carnavalsverenigingen en caféploegen uit de gehele regio doen aan dit gezellige toernooi mee. De finale wedstrijden starten om 15.00 uur. ‘s Avonds om 20:30 uur zullen de “Rosier”-prijzen worden uitgereikt en eventueel kampioenen in de schijnwerper worden geplaatst. Na afloop van de prijsuitreiking, omstreeks 21 uur, start Beachparty met optreden van de Rock Coverband SuperAutomatic. Deze zeer ervaren leden uit verschillende bands hebben duizenden optredens verzorgd over de jaren, weten dus wat werkt en wat niet, maar vooral wat ze kunnen. Zo hebben ze voorprogramma’s verzorgd voor o.a. De Dijk, The Golden Earring en werkten samen met zangers/muzikanten uit o.a. Blöf en de Marco Borsato Band. Ze maakten in de 90-er jaren al verschillende podia van Zeeland en België onveilig met onder andere Twilight Zone en Undercover. Ze spelen het Top 100 repertoire 70’s tot heden zoals: Lady gaga, Red hot chili peppers, Michael Jackson, Kane, Blöf, Gavin Degraw, Coldplay, Jamiroquai, Rihanna, Maroon 5, Van Halen, Stevie Wonder, U2, Queen enz. Een gedreven coverband met brede setlist, om het dak eraf te knallen! U wordt van hart uitgenodigd om deze avond mee te beleven in de feesttent op het Keizer Karelplein. Zondag binden de competitieteams uit Oost-Vlaanderen, Zeeland en Brabant de strijd aan om met het hoogste prijzengeld te gaan strijken. Van 10:00 uur tot en met 17:00 uur zal over 4 velden op 2 niveaus worden gespeeld, Landelijk 3e Divisie tot en met Promotie klasse (niveau A) en Provinciaal 1e t/m 3e klasse (niveau B). Er wordt gespeeld op een veld van

SB39587

TERRASOVERKAPPING

Laagste prijs garantie ! BASIC OVERKAPPING

Hoogwaardig aluminium Systeem in wit of antraciet structuurlak , polycarbonaat 16mm X-structuur opaal of transparant , betonpoeren , Led verlichting á 6 spots + afstandsbediening , in vele maten leverbaar. VERKRIJGBAAR V.A.

€799,-

Prijsvoorbeeld 10 JAAR GARANTIE

Wullems Zonwering

Sterk in maatwerk !

€1599,-

500cm breed 300cm diep

www.wullemszonwering.nl Tel.0115-630299

Laat u inspireren door een bezoek aan onze showroom aan de Mr. F.J. Haarmanweg 21a Terneuzen 7 x 7 meter in het attractieve 3 tegen 3 volleybalspel. Bij de Heren is deelname verzekerd van de Smashing Pumkings (uit Sas van Gent en westdorpe) met 2 teams Bij Dames A hebben teams ingeschreven van Vamos uit Stekene, natuurlijk SAVOK met 3 teams, Volley Hulst en de Sterre. In de reeks van Dames B staan teams ingeschreven uit o.a. Kaprijke, Moerbeke Terneuzen en Breda. De laatste rondes beginnen om 15:30 uur met rond 17:00 uur de ”Vopak”- en “Outokumpu”prijsuitreiking. De wedstrijden worden gespeeld op een aangelegd strandbak van 22 bij 44 meter met de inhoud van 180m3 zand. De locatie van dit evenement eveneens weer op het Keizer Karelplein, dat gelegen is in de Centrum van Sas van Gent, langs de rijksweg. Er is volop parkeergelegenheid en men heeft een prachtig uitzicht op de velden, de jachthaven en mooie huisgevels aan de kade. Tijdens het gehele evenement zijn er warme en gekoelde dranken, snacks en ijsjes te verkrijgen.


8

STREEKBEELD 10 JUNI 2014

Lekker Vers

PRIJS

VERLAGINGEN sumentenbond

*

Sinaasappellimonade

v an 1.09

0.

1.29

er

goedkop

Antipasti

1.89

18%er goedkop

Chocopinda’s of -dragees

v an 1.69

1.55

Paranoten of pecannoten

Prosecco del Veneto

v an 2.19

van 3.89

3.79

* Bron: Consumentengids april 2014.

Vanaf woensdag 11-06-2014

Ruitensproeiervloeistof

Greenbridge rosé

5 LITER

2.49

2.99

Dakdragerset

13.99

34.99 Bloeiende lavendel

Bloeiende plantjes 4 stuks. Vanaf woensdag 11-06-2014.

Diverse soorten. Vanaf zaterdag 14-06-2014.

7.99

2.49 Zonnebloemen

Rozen

10 stelen.

24 stelen, lengte: 40 cm.

*

3.99

* Prijzen geldig t/m 15-06-14. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Elke week een SUPERAANBIEDING met kans op een fraaie prijs! Deze week: A A N B I E D I N G VA N D E W E E K :

1.79

Gekleurde bol-barbecue

EMTÉ supermarkt Neve-Schakelaar 35 jaar in Kloosterzande, 25 jaar op het Marijkeplein! Dus: FEEST IN 2014 !!

v an 1.49

99 13%

v an 1.99

Tevens verkozen tot beste supermarkt van Zeeland en finalist in Supermarkt verkiezing van het jaar 2014

*

1.99

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl

Spaanse Handsinaasappelen Net 1.5 kilo

2.39

Deze week maak je bij aankoop van de weekaanbieding en inlevering van de kassabon kans op een

We vreten ze op die Spanjaarden!

EMTÉ Neve-Schakelaar Marijkeplein 9, Kloosterzande. Tel. 0114-682 344

HOLLANDS ONTBIJTSERVIES

SB39501

volgens de Con

Gelderse gekookte worst

Visgilde Jan Eskes trots op cijfer keuring haring snijden Het is voor alle visspecialisten in Nederland de drukste periode in het jaar: het haringseizoen. Eigenlijk nog het enige product dat volledig afhankelijk is van de natuur. Speciaal daarvoor gaan veel visspecialisten op zoek naar de beste haring en de juiste snijtechnieken. Zo ook Visgilde Jan Eskes, die tijdens de landelijke keuring haring snijden een prachtig resultaat behaalde: een 9,4. Daarmee bewijst de visspecialist over een uniek ambacht te beschikken. Als het voorjaar te koud is, laat de Hollandse Nieuwe nog even op zich wachten. Is het voorjaar warm, dan is hij snel op het gewenste vetpercentage. Vooralsnog zal donderdag 12 juni de Hollandse Nieuwe weer te koop zijn. Het moment dat alle visspeciaalzaken in Nederland weer vol stromen met consumenten die deze eerste haringvangst willen proeven. Een echt natuurproduct, de haring, waar geen mensenhand aan te pas komt dus. Totdat hij gesneden gaat worden voor de klant. Zo ook bij Visgilde Jan Eskes. Voorafgaand aan het haringseizoen wordt er alles aan gedaan om de verkoop zo soepel en goed mogelijk te laten verlopen. Jaarlijks organiseert de Visgilde vereniging voor haar leden daarom een keuring haring snijden. ‘Om de techniek weer op te frissen,’ legt Jan uit. ‘En dit jaar konden alle visspecialisten in Nederland aan de keuring mee doen. Een professionele jury, die dag in en dag uit met haring bezig is, keurde de gesneden haring. En ik mag zeggen dat we best wel trots zijn op het cijfer: een dikke 9,4.’ Het keuren gebeurd op diverse gebieden. Zowel het schoonmaken van de buiten- als de binnenkant van de haring staan op het keuringsformulier. ‘Is de huid bijvoorbeeld netjes en volledig verwijderd en is er geen graat meer te vinden. Op deze manier stoom je jezelf natuurlijk helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. Met deze keuring laat je echt zien over een ambacht te beschikken dat uniek is in Nederland.’ De Hollandse Nieuwe is vanaf de startdatum natuurlijk ook weer te koop bij Visgilde Jan Eskes. ‘Vooraf gaan we de haring zelf proeven en keuren, zo weten we zeker dat we het beste aan onze klanten verkopen. Je moet natuurlijk wel kunnen vertellen hoe hij smaakt.’ Jan nodigt alle nieuwsgierigen dan al uit om de haring te komen proeven. ‘Al onze vaste klanten en iedereen die nieuwsgierig is geworden zijn natuurlijk van harte welkom om deze Hollandse Nieuwe straks te komen proeven. Dan laten we meteen zien dat we het cijfer dubbel en dwars waard zijn,’ besluit Jan. Om het Hollandse Nieuwe seizoen te vieren is Visgilde Jan Eskes extra geopend op de maandagen 16, 23 en 30 juni van 11.00-17.30 uur. Winkelcentrum Schuttershof, Terneuzen 0115-615919

Meidentrainingen bij V.V. Schoondijke Op 22 mei zijn de Meidentrainingen van Fun&Voetbal door JVOZ van start gegaan bij V.V. Schoondijke. 25 enthousiaste meisjes krijgen de komende weken 6 trainingen verzorgt door Dennis en Gerard de Nooijer.

Plus Lohman uit Breskens en Herrebout Transport uit Schoondijke hebben er voor gezorgd dat de meisjes uit Schoondijke en IJzendijke kosteloos kunnen deelnemen.


STREEKBEELD 10 JUNI 2014

Lekker Vers

Bij ons zit u goed

SB39584

Veel voordeel van Uw Slager Veel voordeel van Uw Slager

Hamburgers

Souflaki lapjes Veel voordeel van Uw Slager

€4,95

Duitse biefstuk

4e GRATIS Noordzee vissalade

150 gram

€1,39

Huisgemaakte boerenpaté

€2,49

100 gram

€1,79

ONZE NIEUWE BARBECUEFOLDER IS BINNEN!

Limousinhoeve Uw Slager Langestraat 45, 4542 AH Hoek, Tel: 0115-448124 info@limousinhoeve.nl Limousinhoeve Uw Slager www.limousinhoeve.nl Langestraat 45, 4542 AH Hoek, Tel: 0115-448124 info@limousinhoeve.nl www.limousinhoeve.nl

de spaarkaar

SB39168

info@limousinhoeve.nl www.limousinhoeve.nl

Vleespakketten (ca. 5 kg)

Boudeloodijk 12 4586 RZ Lamswaarde Tel: +31 (0)114-690522 Mob: +31 (0)6 - 55747161 lsqh@online.nl

In kleine porties vacuüm verpakt Uit diepvries of vers op slachtdatum Met o.a: €10,- Koteletten - Karbonades p/kg - Worst - Hamlappen - Schnitzel (ongepaneerd) - Gehakt

Half varken (ca. 50 kg) Volgende slachtdatum op aanvraag

Het mag gezegd: we zijn er trots op. Tijdens de landelijke keuring haring snijden hebben we een 9,4 gehaald. Dat betekent dat u een perfect gesneden haring bij ons kunt kopen. Goed schoongemaakt en natuurlijk altijd vers voor u gesneden. Kortom; hoe eet u hem het liefst? Uit de hand, op een broodje, met of zonder uitjes? Dan zorgen wij ondertussen dat we de haring voor u snijden!

Hij komt eraan!

Vraag naar arkaart! de spaag Vra naar de spaarkaart!

Bonte Bentheimer en Duroc (Pata Negra) varkens Afgemest met granen, bonen, gras en groente Vlees met een hoog intramusculair vetgehalte Limousinhoeve Uw Slager (dooraderd), zeer mals. Vraag naart! Langestraat 45, 4542 AH Hoek, daardoor Tel: 0115-448124

Hoeve Buren

9,4 VOOR ONZE HARING SNIJ TECHNIEK!

Boterhamworst uit blik

Vlug klaar

150 gram

500 gram

voor het vis ambacht! WIJ ZIJN BEOORDEELD MET EEN

Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 10 t/m zaterdag 14 juni 2014

4e GRATIS

9

Ook vo or horeca !

Geslaagd senioren biljarttoernooi In week 20 is het biljarttoernooi voor senioren gespeeld in het kader van 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen 2014. De wedstrijden waren voor ouderenclubs uit geheel Zeeuws-Vlaanderen, er waren 18 deelnemende clubs. De sfeer was prima, de spanning soms te snijden en zo nu en dan hilariteit over de reactie van de speler die duidelijk liet blijken niet tevreden te zijn over de door hem gemiste carambole. De prijzen werden op vrijdagmiddag uitgereikt door Frans Reiniers, voorzitter van de Stichting 200 jaar ZeeuwsVlaanderen 2014. De winnaars waren de senioren van verzorgingstehuis Bachten Dieke uit Terneuzen.

Hollandse Nieuwe Vanaf 12 juni kunt u weer genieten van heerlijke Hollandse Nieuwe bij Visgilde Jan Eskes. Speciaal daarvoor selecteren wij de beste haring. Zo bent u verzekerd van die heerlijke romige, lichtzoute smaak. Het lekkerste echte natuurproduct, komt u langs?

Hollandse Nieuwe per stuk

1,99

4 voor

7,75

Broodje Hollandse Nieuwe per stuk

2,75

Visgilde Jan Eskes Winkelcentrum Schuttershof, Schuttershofweg 14, Terneuzen T: 0115 615 919 E: info@janeskes.visgilde.nl, W: janeskes.visgilde.nl SB39468


STREEKBEELD 10 juni 2014 SB39611

10

Blijf op de hoogte!

ACTIVITEITEN JUNI Nationale Herdenking 200 jaar Afschaffing slavenhandel Za 14 juni | 10.45-13.15 u. in de Nieuwe Kerk, Groenmarkt 1 te Middelburg. Info en aanmelden: Afschaffingslavenhandel2014@zeeuwsarchief.nl

Het Bedrijf v/h: Archa Za 21 juni | 21.45-22.45 u. Een eigenzinnige theatrale voorstelling over Zeeland, zijn historie en de confrontatie tussen de mens en de natuur. Theatergroep ‘Het Bedrijf v/h’ maakt de voorstelling samen met jonge talentvolle Zeeuwen op het gebied van dans, muziek, theater, vormgeving en film. Locatie: Bierkaai in Hulst, vrije toegang. Info: www.robmaaskant.nl

Kijkje in je wijk: Centrum Oost Ma 16 en 30 juni | 19.00-20.00 u. De gidsen uit Aardenburg passen het thema van 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen ‘verbinden’ toe op de verbinding met de wijk of buurt waarin we thuis zijn. Op 16/06 juni staat de vierde ‘Kijkje in je wijk-wandeling’ gepland voor Centrum Oost, op 30/06 een wandeling door de Oude Stad. Voor beiden geldt: vertrek vanaf de Markt in Aardenburg. Gratis deelname. Info: leoduc@zeelandnet.nl.

Jubileumconcert van Marinierskapel der Marine Do 19 juni | 20.00 u. De Stichting Behoud Grote Kerk Terneuzen heeft de Marinierskapel der Koninklijke Marine uitgenodigd voor een jubelconcert. De Marinierskapel is het veelzijdige muzikale visitekaartje van de Koninklijke Marine. Locatie: Sportcentrum ‘Vliegende Vaart’ in Terneuzen. Entree vanaf € 12,50. Tickets en info: www.grotekerkterneuzen.nl

Er worden nog wekelijks nieuwe activiteiten aangemeld. Het meest actuele en uitgebreide overzicht vind je terug op www.zeeuws-vlaanderen2014.nl. Je kunt ons volgen via facebook en twitter(@zvl2014)

Theatervoorstellingen Adri Oosterling: ZeeuwsVlaanderen, je zal er maar zitten…!!! 20 juni | Aanvang 21.00 uur Dit nieuw-geschreven programma staat in het teken van de viering van 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen. De theaterbezoeker staat stil bij het heden, blikt even de toekomst in en gluurt een moment naar het verleden.Locatie: Huistheater/Restaurant De Twee Duiven in Groede. Entree € 11,- | Diner en theater € 29,50. Ook voorstellingen op 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 juli, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 augustus, 13 september en 22 november. Reserveren en info: 0117–371545 / 06-50617910.

Muziekspektakel Zeeuws-Vlaams Kamerkoor Za 28 juni | 20.00 u. Het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor verbindt in het kader van het 200-jarig jubileum verschillende soorten muziek, muziekstijlen en dans, klassiek en modern: de Koninklijke Gentse Oratoriumvereniging, vocaal ensemble Cantare uit Goes, muziekvereniging de Vereenigde Vrienden uit Sas van Gent, 2 pianisten en slagwerkers, en de balletgroep van Anita Bekers uit Oostburg. Locatie: Scheldetheater, Westkolkstraat 16 in Terneuzen. Toegang €10,-. Info: www.zeeuwsvlaamskamerkoor.nl

Korenmiddag Za 28 juni | 13.00 u. In het kader van ‘Spoor van Geloof’ wordt er in de SOW kerk aan de Dorpsstraat te Breskens een korenmiddag gehouden waaraan vele koren deelnemen: van klassiek tot modern, van en voor alle leeftijden. Bij het wisselen van de koren kunt u luisteren naar Akko de Feijter (orgel) en Ariette Robinson-de Feijter (dwarsfluit). Toegang is gratis. Info: kovisja@gmail.com

Van D'Ee tot Hontenisse, Rondje te Voet ZeeuwsVlaanderen 2014 Zo 29 juni | start vanaf 08.00 u. 4e Rondje te Voet, ditmaal rond Oostburg. Organisatie is in handen van de wandelverenigingen ‘Voor de Wind’ en ‘Zelden Rust’ en de Zeeuwse Wandelsport Bond. Inschrijven voor aanvang van de wandeling op de startlocatie (geen voor-inschrijving). Starttijden: 36 km 08.00-11.00 u. | 26 km 08.00-13.00 u. | 19-14km 08.0014.00 u. |9-6km 08.00-15.00 u. Inschrijfgeld niet-leden: € 1,50 p.p., op vertoon van lidkaart: € 1,10 p.p. Startlocatie: Zwin College, Baljuw Veltersweg 5 in Oostburg. Info: www.wandelenzvl2014.nl

Proef de grens Wo 9 juli | 12.00-00.00 u. In het grensdorpje Sint Anna ter Muiden is deze dag van alles te beleven: muziek, kunst, culinaire hoogstandjes en een expositie van historische foto's die laten zien wat er aan de grens gebeurde. De muziek wordt verzorgd door een dj met live saxofonist. De entree is gratis. Info: www.facebook.com/degrensgrens

Landbouwdag Za 12 en zo 13 juli | 10.00-17.00 u. Landbouwdagen met het thema ‘Van Evolutie tot Revolutie’, van Zeeuws paard tot hightech. Agrarische bedrijven, loonbedrijven en mechanisatiebedrijven stellen hun materieel tentoon en tonen 200 jaar ontwikkeling in de landbouw. Ook een toeristische veiling met Zeeuwse streekproducten en een streekproductenmarkt. Info: www.landbouwdag-schoondijke.nl

TENTOONSTELLINGEN

Start Kunstmanifestatie ‘Dijken van Wijven’ Za 28 juni t/m zo 17 aug

Zeeuws-Vlaanderen

7 Weken lang worden kunstwerken tentoongesteld op twee locaties in Sas van Gent: het Kanaaleiland (dagelijks vrij toegankelijk) en het Industrieel Museum Zeeland (openingstijden museum). Op beide locaties, en 'verbindend' tussendoor, komen installaties van 14 kunstenaars: de Dijken van Wijven. In de weekenden van 28 en 29 juni, 26 en 27 juli en 16 en 17 augustus zijn er optredens met zang, dans, muziek en poëzie. Opening op 28 juni om 14.00 uur door Commissaris van de Koning Han Polman in het Industrieel Museum. Info: www.dijkenvanwijven.nl

Op 20 juli vindt het festival “Fier op Zeeuws-Vlaanderen” plaats nabij het Veerplein in Breskens.

Internationale vlasdag Eede Zo 29 juni | 10.00-18.00 u. Een Zeeuws-brede en grensoverschrijdende vlasdag in de dorpskern. Vlasbewerkers uit Oost en West ZeeuwsVlaanderen en uit Belgisch Oost- en West-Vlaanderen tonen oude vlasbewerkingen en geven uitleg over de huidige toepassingen van vlasproducten. Veel aandacht voor historie en toekomst van het vlas. Info: www.vlasdageede.nl

Een festival waar je heel ZeeuwsVlaanderen kunt beleven, horen, zien, proeven! TALENT@ZVL2014.NL • WWW.ZVL2014.NL

ZEEUWSVLAANDEREN2014

WWW.ZEEUWS-VLAANDEREN2014.NL

• Nog t/m 29 juni: Schaaquel, Kunstrijk Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen | Info:kunstuitleenterneuzen@gmail.com • Nog t/m 27 juni: Expositie ‘Zeeuws-Vlamingen over vroeger’ in Aardenburg | Info: www.zvl2014.nl • Vanaf 8 juni t/m 14 sep: Spoor van Geloof in kerken in West Zeeuws-Vlaanderen | Info: www.protestantszeeland.nl • Vanaf 2 t/m 31 juli: Kunsttentoonstelling ‘Verbinden’ in Catharinakerk Hengstdijk | Info: www.catharinakerk.hengstdijk.eu/agenda.htm • Vanaf 12 juli t/m 23 aug: Kunstenaars lopen met molentjes | Info: glenn.priester@planet.nl

Kijk voor de uitgebreide informatie over de tentoonstellingen en exposities op www.zeeuws-vlaanderen2014.nl

ZEEUWS-VLAANDEREN2014

@ZVL2014

SPONSORS:

JACHTHAVEN CADZAND-BAD

EEN VOLLEDIG OVERZICHT VAN ONZE (HOOFD)SPONSERS EN PARTNERS VIND JE OP WWW.ZVL2014.NL

Recht door Zee

Vastgoed b.v.


STREEKBEELD 10 JUNI 2014

11

Uit in de streek Kuipers Reiscreaties

AZIATISCH SPECIALITEITEN WOKRESTAURANT

Uw reisadviseur aan huis

ONBEPERKT GENIETEN VAN SUSHI’S, TEPPANYAKI, CHINESE EN JAPANSE GERECHTEN, INCLUSIEF DESSERT

Maatwerk voor de beste en betaalbare

Vanaf 16.00 uur geopend In het weekend €23,95 p.p. / kinderen 3 -10 jaar €10,50 Maandag, woensdag en donderdag €19,95 p.p. Onbeperkt genieten van vele oosterse gerechten en desserts.

Vakanties Rondreizen Overnachtingen Trips Losse tickets Autohuur

Op alle pakketreizen €25,- korting per boeking Ook op last minute aanbiedingen

Kuipers Reiscreaties Molenstraat 87 4543 CN Zaamslag

www.delangemuurterneuzen.nl

+31 (0)115-432778 +31 (0)6-31389847 Belgie: +32 (0)4-99769995

SB39624

MEERMINNEFEESTEN 2014 WATERLANDKERKJE

PROGRAMMA 13-14 EN 15 JUNI VRIJDAG 13 JUNI 2014 21.00 - 23.00 uur 23.00 - 02.00 uur

Reserveren gewenst • Geen afhaal Open van 16.00 tot 22.00 uur. Dinsdag vaste sluitingsdag, m.u.v. feestdagen.

Wegens vakantie gesloten van 21 juli t/m 12 augustus. Vanaf woensdag 13 augustus weer geopend.

wiebren.kuipers@reiscreaties.nl www.reiscreaties.nl

Vanaf 18.30 uur

Restaurant De Lange Muur De Blokken 20 • Terneuzen • Tel. 0115 - 61 46 15

Opening in de feesttent voor de kinderen van het dorp en omstreken Nederland - Spanje kijken Feest voor de jeugd met 538 DJs On Tour Entree €7,50. Toegang voor alle leeftijden. Wij verkopen geen alcoholhoudende dranken aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. Legitimatie verplicht! Jeugd uit Waterlandkerkje t/m 18 jaar gratis entree.

Meerminnefeesten 2014 Waterlandkerkje viert op 13, 14 en 15 juni de 37e editie van de Meerminnefeesten. Het programma speelt zich grotendeels af in en bij de feesttent met de trekkertrekbaan in de zuidwestelijke hoek van de Goudenpolder, op het terrein van de familie Heinsdijk. Op vrijdagavond 13 juni gaat het feest van start met een verrassings-opening voor de kinderen van het dorp en omgeving. Wat later op de avond, vanaf negen uur, is iedereen welkom om de voetbalwedstrijd Nederland-Spanje te bekijken en na afloop daarvan kan de jeugd feesten met een van de populaire dj’s van RADIO 538. De entreeprijs voor voetbal kijken en 538 DJ’s On Tour bedraagt €7,50. Op de vroege zaterdagochtend is er traditiegetrouw een rommelmarkt in het dorp. Verder staan de feesten overdag vooral in het teken van de 33e editie van de trekkertrek met standaardtractoren. Ook dit jaar weer extra spanning en spektakel met tractoren van de Internationale Tractorpulling Vereniging (ITPV).

Rommelmarkt Trainingen trekkertrek Wedstrijd trekkertrek, toegang gratis Prijsuitreiking trekkertrek in de kerk "Kunst uit 't Kerkje" Meerminnebal: Met Twilight Roadshow, DJ Ed van Dijk, Peter Beense en Helemaal Hollands Entree €7,50

Kijk ook eens op www.meerminnefeesten.com

Zaterdag 14 juni 07.00 uur: Rommelmarkt 10.00 uur: Trainingen trekkertrek 13.30 uur: Trekkertrek wedstrijden 18.00 uur: Prijsuitreiking trekkertrek 21.00 uur: Meerminnebal Zondag 15 juni 14.00 uur: Meerminnen Quiz 17.30 uur: Aanvang afsluitende barbecue

Op vertoon van uw V.I.P. pas krijgt u een tegoedbon voor een GRATIS ijsje bij pas priveleges V.I.P.ht op leuke ft u rec

deze pas gee

Gelato Julliëtte

urant

ta Tearoom - Res

De Vest

g 3, Hulst Stationswe vest.nl estaurant-de 20290 www.r

Tel.: 0114-3

ACTIE GELDIG T/M 2 JULI 2014

HIGH TEA (€15,50 p.p.) • HIGH WINE (€24,50 p.p.) SB39440

SB39606

Vanaf 14.30 uur

Inschrijven voor de quiz in de tent. Deelname is gratis, ploegen minimaal 2, maximaal 10 personen. De winnende ploeg mag gratis deelnemen aan de BBQ. Talenten treden op in de feesttent, afgewisseld door een nieuwe aflevering van de Meerminnequiz Met muziek van DJ Carlos

Programma Vrijdag 13 juni 18.30 uur: Opening in en bij de feesttent 21.00 uur: Nederland-Spanje kijken 23.00 uur: RADIO 538 DJ’s ON TOUR

Tearoom-Restaurant De Vest

ZONDAG 15 JUNI 2014 14.00 - 14.30 uur

Zaterdagavond kan men in de feesttent terecht voor het Meerminnenbal, deze keer met DJ Ed van Dijk, Peter Beense en Helemaal Hollands. Licht en geluid zijn in de vertrouwde handen van de Twilight Roadshow. De toegangskaarten kosten €7,50. Op zondagmiddag is er weer de “Grote Waterlandkerkje Meerminnen Quiz” en zullen jonge talenten op het grote podium van de feesttent optreden.

BESTE ZAAK VAN HULST 2012

ZATERDAG 14 JUNI 2014 07.00 uur 10.00 uur 13.30 uur 18.00 uur Overdag Vanaf 21.00 uur

SB39616

• • • • • •

“DE LANGE MUUR”

ONBEPERKT GAMBA’S op diverse wijzen €18,50 p.p. ONBEPERKT VLEES BROCHETTES (€18,50 p.p.)

Stationsweg 3 - 4561 GB Hulst - Tel. 0114-320290 www.restaurant-devest.nl - Ma. + di. gesloten.


12

STREEKBEELD 10 JUNI 2014

SB39579

Een organisatie van de Stichting Rotary Fietsproject 2014

ute o r r e d kin en e l a i c e Sp km met 0 2 n a v stop n e s s u t extra errassing! v

Reynaert fietstocht

18e

14 juni 2014 De Reynaert fietstocht

Al fietsend, in het spoor van de vos Reynaerde, de mooiste plekjes van Zeeuws-Vlaanderen ontdekken, alleen, met het gezin of in een groep. De opstapplaatsen dienen als vertrek- en aankomstplaats en zijn tevens rustpunt en controlepost. Hier kunt u pauzeren en de inwendige mens versterken. De plaatselijke organisaties zorgen voor animatie en catering. Ook kunt u hier, op de dag zelf, terecht voor meer informatie en ondersteuning. Onder de fietsers wordt een sieraad verloot. Beschikbaar gesteld door

Atelier de Bruijn.

Kinderen jonger dan 12 jaar onder begeleiding gratis Wanneer:

Zaterdag 14 juni 2014

Vertrek:

Tussen 10.00 en 14.00 uur

Aankomst:

Uiterlijk 17.00 uur

Opstapplaatsen:

20 km: op nr. 1 en 4 (kinderfietstocht) 30 km: op nr. 1, 3 en 4 50 km: op nr. 1, 2, 3, en 4 100 km: op nr. 1, 2, 3 en 4

1. Hulst 2. Koewacht

Voetbalvereniging HVV’24, Zandstraat 9, 4561 SB Hulst Voetbalvereniging RKVV Koewacht, Berlaersstraat 4, 4576 AD Koewacht Heerlijkheid de Boschkreek, Oude Zeedijk 31, 4571 PP Axel Carnavalsvereniging Terhole, D’roolse Woepers, Dorpshuis Terhole, Vlietstraat 2, 4583 ST Terhole

3. Axel 4. Terhole Inschrijven:

Opstapplaats afhankelijk van de route. Hier krijgt u uw routekaart en de deelnemerskaart. Er zijn 4 routes: 20, 30, 50 en 100 km.

Inschrijfgeld:

3,00 Euro Kinderen jonger dan 12 jaar onder begeleiding gratis.

Inlichtingen:

VVV-Hulst, 0114-315221 Vanuit België, 0031 114 315221 Info@reynaertfietstocht.nl

Deelname geschiedt op eigen risico.

H O O F D S P O N S O R S

ronkindt tekst & communicatie

www.reynaertfietstocht.nl affiche 2014.indd 1

02-06-14 14:58


STREEKBEELD 10 JUNI 2014

13

Uit in de streek

______________________________ ______________________________

The Beatles Revival in het Ledeltehater Volgende voorjaar staat de The Beatles Revival in het Ledeltheater in Oostburg. De reden van de hand over hand toenemende populariteit van Beatles Revival komt door de ongelooflijke gelijkenis met de echte Beatles: dezelfde kapsels, de kostuums kompleet met Chelsea Cavern Boots en de gebruikte instrumenten en apparatuur (Rickenbacker, Gretsch, Hofner, Ludwig en Vox). Zelfs de chromen standers voor de versterkers zijn gelijk aan de originele. De perfecte “stage look” is compleet dankzij de net als bij Paul McCartney linkshandig gespeelde bas. De grootste gelijkenis ligt echter op het muzikale vlak. Elk nummer wordt tot in detail zo perfect gebracht dat menig Beatleskenner dit authentieke geluid niet kan onderscheiden van het originele. De leadzang, de backingvocals, de gitaarsound, het bas- en drumwerk, alles klinkt zoals we dat kennen van de liveconcerten en LP’s: zuiver, kraakhelder, energiek en opwindend. En alles is natuurlijk 100% live gespeeld. Een concert van Beatles Revival brengt de bezoekers terug naar het Liverpool van de zestiger jaren waar een brutale, jeugdige John Lennon z’n publiek vrijmoedig met een apart gevoel voor humor tegemoet trad. The Beatles Revival is een must voor elke Beatles kenner/ liefhebber en voor het jongere publiek dat de

DE DRIE KONINGEN DE DRIE KONINGEN

kwaliteit en magie van het Beatles repertoire heeft leren kennen. ‘Living Doll’, ‘The Young Ones’, ‘Do You Wanna  Dance’, ‘Lucky Lips’; allemaal hits uit de jaren 50 en 60 van Cliff Richard & The Shadows.  Hun wereldhits worden door Jimmy Jemain +31 (0) 11 7 37 15 11 www.dedriekoningen.com Markt 30 te GROEDE & The Rapiers met authentieke versterkers, +31 (0) 11 7 37 15 11 www.dedriekoningen.com Markt 30 te GROEDE microfoonstandaards en kleding gebracht in een swingende nieuwe show, een tribute aan Alle poulewedstrijdenoptreden van t Nederlands Elftal op groot scherm en bij mooi weer deze legendarische zanger en dito band.

Vrijdag 13 juni 2014 vanaf 16.00 uur

volkszanger BIG WILLEM ______________________________

Alle poulewedstrijden van t

die het publiek opwarmt voorscherm de op groot Nederlands Elftal Plasmaschermen.

en bij mooi weer

Jimmy Jemain staat bekend als dé look-alike eerste poulewedstrijd van Plasmaschermen. én sound-alike van Cliff Richard. “He talks, walks, looks and sings like Cliff Richard.” m.m.v. die het publiek opwa (Daily Mirror) Sinds zijn doorbraak in 1990 in m.m.v. die buiten het publiek opwa de Engelse tv-serie ‘Stars in their Eyes’ treedt op groot 13 scherm bij mooi weer Vrijdag junien2014 vanaf 1600 uur hij op voor het grote publiek. In 2003 speelde op Plasmaschermen. Jimmy de hoofdrol in de West Endproductie Vrijdag  13 juni 2014 vanaf 1600 uur ‘Cliff - The Musical’. De gelijkenissen met Cliff Richard zijn zowel qua uiterlijk als qua stem +31 (0) 11 7 37 15 11 www.dedriekoningen.com Markt 30 te GROEDE briljant te noemen. The Rapiers wordt door de pers omschreven als ‘”the top Shadows-type band in the UK” en draait al sinds begin jaren Alle poulewedstrijden van t Nederlands Elftal op groot scherm en bij mooi weer bui 60 mee in het live-circuit in Engeland.

volkszanger BIG WILLEM het DRIE Nederlands Elftal DE KONINGEN volkszanger BIG WILLEM

______________________________ ______________________________ Klaroen Live

Plasmaschermen.

Het is moeilijk om stil te blijven zitten bij de muziek van toen, die nog niets van zijn glans m.m.v. heeft verloren! Entree: €19.00 21 maart 2015: 20:15 - Reserveren is gewenst

Zaterdag 14 juni vanaf 21.00 uur staan The Good, the Bad & Bart in café bar de Klaroen in Kloosterzande. Deze band is goed voor een hele avond muziek van de bovenste plank. Zij spelen akoestische coverspubliek die het van de 50`s tot Nu. Van de Everly Brothers, The Beatles toto Greenday, Jazon Mraz en Anoek.

volkszanger BIG WILLEM

opwarm

Vrijdag 13 juni 2014 vanaf 1600 uur

Muziekfestival 14 juni IJzendijke

Groei & Bloei organiseert

SB39602

SB39607

_______________________________

• 14 en 15 juni: Start in West Zeeuws-Vlaanderen – in Groede, Cadzand en Schoondijke • 18 juni: Bezoek bijenkwekerij Kreverhille – Ossenisse • 21 juni: Oranje Tuin Fair – Markt, Terneuzen

SB39601

• 22 juni: Culturele Open Tuinen route in de Zandstraat, Sas van Gent

www.zeeuws-vlaanderen.groei.nl

SB39503

P R O G R A M M A

LEDELTHEATER O O S T B U R G 7 november 2014

De West Zeeuws-Vlaamse muziekverenigingen oefenen ieder voor zich al sinds enige tijd dezelfde muziekstukken, want het muziekfestival komt er weer aan. Het muziekfestival omvat een gezamenlijk concert, uitgevoerd door muzikanten van de 10 West Zeeuws- Vlaamse muziekverenigingen. De muziekverenigingen organiseren dit jaarlijks bij toerbeurt en dit jaar is Muziekvereniging Geduld Overwint uit IJzendijke aan de beurt om het geheel te organiseren. We hebben nog een aantal gezamenlijke repetities, maar het open-lucht muziekfestival wordt gehouden op zaterdagavond 14 juni op de Markt in IJzendijke. Aanvang: 19.30; entree is gratis. We hopen op lekker weer. En met goed in het gehoor liggende muziek, veel belangstelling en volle terrassen belooft het op de IJzendijkse Markt een gezellige en sfeervolle avond te worden. Er moet wel als kanttekening bij geplaatst worden dat het bij slecht weer niet doorgaat, omdat er helaas niet à la minute een overdekte locatie ter beschikking is.

A Tribute to Cliff & The Shadows

van In Juni geopend nd ag zo m t/ ag sd en wo

Aanvang: 20.15 uur

BOEKWEITFEESTEN zuiddorpe

Zaterdag 16 en zondag 17 augustus 2014 ATTENTIE!! ATTENTIE!! Heeft u zin om op de markt van de Boekweitfeesten te staan 16 en 17 augustus, meld u dan aan op onze nieuwe website

www.boekweitfeesten.nl of bel Silvian, 06-47580221. Er zijn nog kramen vrij!

SB39646

In Juli en Aug geop en dinsdag t/m zond d van ag

Like 761 people like this. Sign Up to see what your friends like.

Restaurant

Lounge Bar

Restaurantkaart

Golf

Brunches

Groepsarrangementen

Kleine kaart

B.B.Q.

Overnachten

Buffetten

Links

Catering

Contact

Foto's

P&P in Vietnam

Bedrijfsfeesten

Restaurant De Petrus & Paulus Hoeve bestaat inmiddels weer al 15 jaar. Chefkok Yannick en zijn team bereiden de culinaire creaties in de open keuken.

Entree: €22,00 Vriendenprijs: €20,00

De gerechten worden met passie voor u samengesteld. Een Frans-Belgische keuken met Zeeuwse invloeden. U kunt vooraf aperitieven in de loungebar met een ruime keuze aan diverse fijne dranken. Aansluitend kunt u genieten van een diner in het restaurant waar we u graag verrassen met een bijpassend wijnarrangement. De Petrus & Paulus Hoeve is voor 2014 genomineerd met een "BIB Gourmand" Met culinaire groet,

24 februari 2015

Fam. Mahu

The Blues Brothers Approved Aanvang: 20.15 uur Entree: €22,00

BRUNCHES

RESTAURANT

SPECIALITEIT

MINI-GOLF

GOLF

van 11.00 tot 15.00 uur

Unieke restaurantkaart met vaste prijzen:

Uit eten gaan is meer als alleen eten, smaak, geur en kleur. Beleving is wat het eerste in mij op komt.

Sinds kort heeft de Petrus & Paulus Hoeve er een nieuwe attractie op golfgebied bij:

Worden je huidige sporten te zwaar en wil je toch sportief bezig blijven? Kom eens kennismaken bij P&P Golf.

Daarom hebben we er voor gekozen om deze specialiteit van het huis voor u te maken,

Een nieuwe 18 holes mini golfbaan

• 9/18 holes short-golfbaan • Uitdagende 6 holes par 3 baan • Driving-Range met 12 overdekte (verlichte) afslagplaatsen. • Putting & chipping green • Alle materialen aanwezig • Professionele golfleraar • Mogelijkheid tot het behalen van uw GVB • Golf shop

8 juni: Pinksterbrunch €27,50 9 juni: Pinksterbrunch €27,50 15 juni: Vaderdagbrunch €27,50

BIB Gourmand 3-Gangenmenu à la carte €35,00 Vast prijzen restaurantkaart Nieuw concept P&P !

Vernieuwde restaurantkaart met vaste prijzen

21 maart 2015

The Beatles Revival Aanvang: 20.15 uur Entree: €19,00

Ledelplein 17, Oostburg Tel. 0117-452735 www.ledeltheater.nl

ACTIE: Deelnemers brunches mogen gratis gebruik maken van de nieuwe 18 holes Mini-golfbaan!

K

o e s t e r p a s

€ 21,50 met passende wijn + € 5,50

Soep en hoofdgerecht

€ 26,00 met passende wijn + € 5,50

Voorgerecht en hoofdgerecht

€ 29,50 met passende wijn + € 11,00

Hoofdgerecht en nagerecht

€ 27,00 met passende wijn + € 11,00

3-Gangenmenu à la carte

€ 35,00 met passende wijn + € 16,50

4-Gangenmenu met tussengerecht € 43,00 met passende wijn + € 22,00

met passende wijn + €16,50

Côte a l’os van de BBQ

geserveerd met gegrilde groentjes, crème van gepofte aubergine en zachte bearnaisse saus.

Een rondje spelen kost 5 euro!

Om de beleving van de keuken bij u aan tafel te brengen wordt de Côte a l’os geserveerd op een mini BBQ

ACTIE: Boek voor één van de brunches en de toegang tot de minigolf is GRATIS.

Copyright © 2011-2013 Petrus & Paulus Hoeve | +31 (0)114 69 04 40 | info (at) penphoeve.nl

Voor groepen vanaf 20 personen is het altijd mogelijk een privébrunch te boeken!

Reserveringen: Tel. 0114 - 690 440 (België: 0031 114 690 440)

Enkel hoofdgerecht

Ik wens u smakelijk eten, Chef kok Yannick Mahu.

Ook het culinair en sportief uitje bij uitstek!!

Al vanaf 5 jaar!

Jacobus de Waalstraat 41, 4586 AD Lamswaarde. Tel. 0(031)114-690440. e-mail: penp@zeelandnet.nl www.penphoeve.nl - Heeft u een speciale wens, vraag vrijblijvend inlichtingen!

Speciale groepsaanbiedingen


STREEKBEELD 10 JUNI 2014

Kom 13, 14 en 15 juni korting schieten

10%

% 5 1

n e 4 1 , 13 4 1 0 2 i n 15 ju Aannemingsbedrijf • Nieuwbouw

10% % 5 1

Luteijn Deltahoek 132 - 4511 PA Breskens tel.: 06 53156665

• Verbouwingen • Aanbouw • Tegelwerkzaamheden • Onderhoudswerken • Vervaardigen van kozijnen • Plaatsen dakkapellen • Vernieuwen van daken • Verhuur verreiker

Van den Hemel www.mluteijn.nl Van den Hemel Oliehandel Van den Hemel Tevens verhuur van: Opslagruimtes/bedrijfs units en garageboxen.

20%

Brandstoffen Oliehandel Oliehandel Gewasbeschermingsmiddelen

Van den Hemel Van den Hemel Hemel Van den

Brandstoffen Propaan Brandstoffen Campingaz Gewasbeschermingsmiddelen Gewasbeschermingsmiddelen Oliehandel Propaan Propaan Oliehandel Campingaz Oliehandel U vindt ons 1 km buiten Groede, Brandstoffen Campingaz

richting Oostburg Brandstoffen Gewasbeschermingsmiddelen Brandstoffen U vindtPropaan ons 1 km buiten Groede, Gewasbeschermingsmiddelen Gewasbeschermingsmiddelen U Campingaz vindt ons 1 km buiten Groede, richting Oostburg Propaan Propaan 161- 4503 GS Groede richtingScherpbierseweg Oostburg U vindt ons km buiten Campingaz Tel:buiten 0117 Groede, - 371752 ons 1 km richting Oostburg Campingaz U vindt Groede, richting Scherpbierseweg 16 Oostburg - 4503 GS Groede U vindt ons 1 km buiten Groede, Scherpbierseweg 1616- -4503 Scherpbierseweg 4503GS GS Groede Groede Tel: 0117 - 371752 richting Oostburg Tankstation Tel. Tel:0117-371752 0117 - 371752

SB30835

WK weekend bij Life & Garden!

Elke klant mag 1 keer goal schieten. De korting wordt bij de kassa verrekend op 1 artikel naar keuze. De korting is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.

SB39591

genieten met groen Life & Garden Hulst Absdaalseweg 70, Hulst T 0114-313738 Ook op zondag geopend. Life & Garden Oostburg Nieuveltweg 56, Oostburg, T 0117-452279 Niet geopend op zondag 15 juni.

Scherpbierseweg 16 - 4503 GS Groede Tel: 0117 - 371752 Tanken Scherpbierseweg 16 - 4503 GS Groede Tel: 0117 - 371752 Postkantoor

Tankstation Tankstation Tankstation

Tanken Tankstation Tanken Fietsverhuur Postkantoor Tanken VVV-kantoor Postkantoor Tankstation Tanken Fietsverhuur

Postkantoor Carwash Fietsverhuur Postkantoor VVV-kantoor Carwash ook geschikt voorVVV-kantoor Fietsverhuur Tanken Fietsverhuur Carwash ook geschikt voor Carwash Caravan en Camper! Postkantoor VVV-kantoor VVV-kantoor Caravan Carwash en Camper! Fietsverhuur Carwash Carwash Nieuwstraat 3 - 4503 BDgeschikt Groede -voor Tel. 0117-371462 Carwash ook VVV-kantoor Carwash ook geschikt voor Carwash ook geschiktCarwash voor Caravan en Camper! Caravan en Camper! Nieuwstraat 3 - 4503 BD Groede Caravan Camper! Carwashen ook geschikt voor

www.vandenhemelgroede.nl

Tel: 0117 -371462 Caravan en Camper! Nieuwstraat 3 - 4503 3BD Groede Nieuwstraat - 4503 BD Groede Nieuwstraat 3 -0117 4503-371462 BD Groede SB36587 Tel: 0117Tel: -371462 Nieuwstraat 3 - 4503 BD Groede Tel: 0117 -371462

www.vandenhemelgroede.nl

Loon - Grondverzet - Fourage Tel: 0117 -371462 www.vandenhemelgroede.nl www.vandenhemelgroede.nl en Transportbedrijf www.vandenhemelgroede.nl www.vandenhemelgroede.nl

Buijze Krabbedijk 2, 4503 GN GROEDE Tel. 0117-401491 www.buijze-groede.nl

www.lifeandgarden.com

De Drie Koningen in Groede: Supporter van het Nederlands elftal iets verrassend te vinden. En dat komt niet in de laatste plaats door de veelzijdigheid van het bedrijf. Want het pand aan de Markt in Groede kent verschillende onderdelen: allereerst is daar het Grand Café Restaurant De Drie Koningen. Daar kun je terecht voor een overheerlijke maaltijd of een prima drankje. En het is natuurlijk aangewezen om een biertje te drinken uit de eigen Brouwerij MARCKENSTEIJN. Leuk detail van de naam MARCKENSTEIJN is dat de huisbaas als kado voor de opening met een zelfgebrouwen bier aankwam en dit de naam MARCKENSTEIJN had gegeven. Onder het motto van een gegeven paard mag je niet in de bek kijken en beter goed gestolen dan slecht gekopieerd, was de nieuwe naam van de brouwerij geboren. We ontwikkelen in onze brouwerij diverse soorten MARCKENSTEIJN en zetten deze zowel hier af als bij de betere horeca gelegenheden elders..

Tijdens het komende WK staat De Drie koningen aan de Markt in Groede in het teken van Oranje. Alle wedstrijden van Nederland heeft De Drie koningen diverse TV-schermen aangesloten en is de wedstrijd tevens te volgen op een groot scherm. “Bij mooi weer sluiten we de Plasma schermen gewoon aan buiten op het terras”, zegt Stijn Jordans, “…. en voor, tijdens en na de wedstrijden zorgt volkszanger BIG WILLEM uit Het Cafe Restaurant is laagdrempelig opgezet Terneuzen voor een feestje, of we nu winnen of met een daarop aansluitende prijs/kwaliteit verhouding. Eten - Drinken - Terras en verliezen”. vanzelfsprekend een feestje en live muziek op De eerste wedstrijd speelt Nederland tegen zijn tijd. Spanje op vrijdag 13 juni 2014. BIG WILLEM start De Drie Koningen is geopend op alle dagen. met opwarmen rond een uurtje of 5 in de middag. In de zomer vanaf 09.00 uur. Daarbuiten vanaf Speciaal voor die dag zullen er ook diverse 11.00 uur. In de winter hebben wij rustdag op eenvoudige gerechten op de kaart verschijnen. maandag. Niet alleen als Nederland voetbalt is het leuk om Grand café restaurant De Drie Koningen, Markt 30 De Drie Koningen te bezoeken, want er is steeds Groede, tel. 0117-371511.

SB39428

14

Voor natuur en heemkunde excursies

Walenstraat 10, Groede 0117-371270

SB39427


STREEKBEELD 10 JUNI 2014

15

d n e k e e w r e m i t d l O

e d e o Gr

VOORJAAR, ASPERGES! * Zeeuws-Vlaamse asperges op diverse wijzen: Klassiek, met grietfilet of met lam * Weekmenu €32,50 * Maandag Tongetjesdag! Bij mooi weer lekker genieten op het zonnige terras! Overdag ook voor een drankje of koffie met onze huisbereide appeltaart. dimitrivalckx valckx&&annika annika hollebek hollebek dimitri zeeweg13 134503 4503 pc pc groede groede zeeweg 0117 376500 tt0117 376500 info@restaurantdedeining.nl info@restaurantdedeining.nl

dinsdag en woensdag gesloten dinsdag en woensdag gesloten vakanties enkel woensdag gesloten vakanties enkel woensdag gesloten

Oldtimer Weekend Groede 2014 Het 2e weekend van juni is het weer zover: Oldtimer weekend Groede. Op vrijdag 13 juni heten we de legervoertuigen weer welkom op de Markt van Groede waar je ze van 16.00 uur tot 18.00 uur er al een paar kan bekijken. Op zaterdag 14 juni verzamelen de legervoertuigen zich op de Markt in Groede en ook de brommers verzamelen zich daar. Rond 10.00 uur vertrekken ze voor een rondrit, die een middagstop heeft In Breskens op het Spuiplein. Vanaf 16.00 uur kan je de voertuigen weer terug verwachten op de Markt in Groede. De tractoren vertrekken deze keer vanuit St. Kruis (bij loon/garage bedrijf Paridaen) en komen ook aan op de Markt in Groede. ’s Middags kan je ook deze tractoren vinden in Breskens. Op de Markt in Groede is van af ’s middags heel veel activiteit, waaronder de doorkomst van paard en aanspannen De paarden zullen rond de middag een tussenstop maken op de Markt in Groede.

SPECTACULAIRE KORTINGEN

SB38811

SB36588

www.restaurantdedeining.nl www.restaurantdedeining.nl

Noordstraat 6 4503 AJ Groede E-mail: grovebo@zeelandnet.nl Tel. 0117 37 20 45 / 06 13 80 42 76 / 06 12 39 95 22

Zondag 15 juni komen de burgervoertuigen zich verzamelen op de Markt in Groede, even als de oude motoren en niet te vergeten de fietsen. Deze zullen een route rijden en gezamenlijke lunch hebben bij Cadsandria in IJzendijke, om vervolgens rond 16.00 uur weer spectaculair te arriveren in Groede waar de hele middag al volop activiteiten zijn. De fietsers zullen een tussenstop maken op de Markt in Groede. Kom vooral vroeg zodat u niets mist en let dit jaar vooral op de kleding en klederdracht! In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn we zowel de zaterdag- als zondag middag actief op de Markt in Groede. We gaan zorgen voor een aantrekkelijk programma voor zowel jeugd als ouderen. Er zal weer van alles te doen zijn op de Markt in Groede. Inschrijven kan ook nog steeds via het contactformulier op de website: www.owgroede.com

Voor al uw binnen- en buitenreklame Auto- & gevelbelettering - Reklameborden Sportveldenborden - Full-color prints

SB24110

VOORSTRAAT 37 4503 BH GROEDE Tel./Fax: +31 117 37 16 95 Gsm: 06 51305894 E-mail: info@bluesky-design.nl www.bluesky-design.nl

Voor de complete verzorging van uw auto ! • Exterieur • Interieur • Motorreiniging • Polijsten / Steenslag • Bekleding reinigen • Geurverwijdering • Lak verzegeling

Provincialeweg 4 4503 GC Groede Tel. 0117-371942 Gsm 06-23536166 auto@traascleaning.nl SB33363


16

STREEKBEELD 10 JUNI 2014

SB33565

Aannemingsbedrijf en Hobbyhuis Fa. Dekker & Zn.

Timmerwerk • Metselwerk Verbouw • Onderhoud • Renovatie.

13 / 14 JUNI 2014

Terneuzensestraat 27-29 4543 BM Zaamslag Tel. 0115-431235

GROOTSE AUTOSHOW TIJDENS ‘T DORPSFEEST!

Tijdens ‘t Dorpsfeest bij iedere tankbeurt bij TOTAL een leuke verrassing!

175/65 TR 14 ENSAVER+

* minimaal 15 liter tanken * op = op * enkel bij TOTAL Zaamslag * geldig op 13 en 14 juni 2014

175/65 TR 14 CONNEXION

www.oliehandeldekker.nl - www.total.nl 0115 - 564495

€87,00

185/60 HR 15 GREENMAX

€74,00

205/55 HR 16 ENSAVER

€110,00

205/55 WR 16 SUCCESSOR2

€94,00

€107,00

225/45 WR 17 GREENMAX

€110,00

185/60 HR 15 SUCCESSOR2

€143,00

225/45 ZR 17 SUCCESSOR2

€67,00

185/60 HR 15 ENSAVER+

€76,00

225/45 WR 17 PRIMACY3

€72,00

175/65 TR 14 GREENMAX

AXEL - TERNEUZEN - ZAAMSLAG

205/55 VR 16 GREENMAX

€84,00

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

€81,00

WIJ REKENEN ALL-IN PRIJZEN

Prijzen zijn incl. 21% BTW, balanceren, monteren, nieuw ventiel en afvoer oude band. SB39328

Veerstraat 51, Zaamslag Tel: 0115-431738

SB39349

SB38436

K

o e s t e r p a s

SB36656

www.autobedrijfverschelling.nl

financieel advies, verzekeringen & makelaardij

Profiteer ook mee van onze feestaanbiedingen!

Plein 29 • Zaamslag • 0115-431781 • www.autodeputter.nl • www.scooterzeeland.nl

HaTéKa Plein 12-13 Zaamslag. Telefoon: 0115-431380

reparatie

depoo ter joop

www.hateka.nl

SB39594

We gaan graag ook voor u aan het werk om volgend jaar deze feesten weer mogelijk te maken!

Verkoop en reparatie van alle merken auto’s, motoren, scooters (elektrisch) en bromfietsen

SB39389

Als sponsor van de Dorpsfeesten wensen we alle deelnemers gezellige dagen toe!

inkoop

as

t en

e

n

la

B

SB36810

verkoop in str u m

accessoires lesboeken

Terneuzensestraat 2 Zaamslag Mob. 06 - 22417720

SALE

urt, Mijn bu ar. mijn Sp

Jürgen Bracke

De lekkerste verswinkel in de buurt!

SB39333

Markt 16, Biervliet Plein 25, Zaamslag

Winkelcentrum Schuttershof, Terneuzen

Feestelijke Open deur dag vanaf 10.00 uur

met vele leuke demonstraties LOGO BEAUTYHUYS.pdf 1 7-6-2011 8:08:45

Onze openingstijden

maandag - 20.00 maandag -–donderdag vrijdag: 8:308.00 – 20:00 uur vrijdag zaterdag: 8:308.00 - 20.00 – 17:00 uur – 13:00 uur zaterdag zondag: 9:008.00 - 18.00

www.spar. nl TEL 0111-415776 TEL 0115-431979

www.modehuismarita.nl

www.sabinadamesmode.nl

Zaterdag 14 juni

www.bakkerijrisseeuw.nl POSTSTRAAT 19 ZIERIKZEE Zeldenrustlaan 14, Terneuzen PLEIN 17 ZAAMSLAG

SB36657

Zeldenrustlaan 14, Terneuzen Winkelcentrum Schuttershof, Terneuzen

Plein 49 Zaamslag 0115-432352

Spar Jürgen

Bracke Plein 19, 4543 BJ Zaamslag

Beautyhuys Schoonheidssalon Beautyhuys Plein 44, Zaamslag, T. +31 (0)6 - 200 330 39

www.beautyhuys.com

SB39334

www.bakkerijrisseeuw.nl Markt 16, Biervliet Plein 25, Zaamslag

www.joopdepooter.nl SB39614

Tijdens de Dorpsfeesten bakken wij weer oliebollen en ovenkoeken!


STREEKBEELD 10 JUNI 2014

17

DORPSFEEST ZAAMSLAG Programma Dorpsfeest Zaamslag

SB39502

HEEL VEEL KOOPJES !!!

Zaterdag 14 juni Plein en omstreken Plein en omstreken 08:00 Vrijmarkt: Veerstraat (vanaf het 15:30 Ballonnen ophalen in de kleine Restanten Restanten Stoffen-Hoedje), Kasteelstraat, tent op Plein Zuid Torenberg, Voorburcht, kinderschoenen: herenschoenen: 15:45 Ballonnen oplaten op Plein Zuid Brouwerijstraat, Axelsestraat 2 paar tegelijk: 2 paar tegelijk: (terug richting Plein) 16:00-17:30 ZigZagZaamslag (groep 3 t/m 20% 20% 09:00-18:00 Kraampjesmarkt EXTRA KORTING EXTRA KORTING 8) (inschrijven via website, 09:30-12:00 Lopend optreden Harmonie verzamelen in feesttent) de Volharding op en rond de Restanten Restanten 16:00-16:45 Traptrekkertjesparcours (groep vrijmarkt damesschoenen: comfortschoenen: 09:00-17:00 2e Zaamslagse Country Fair 1/2) (inschrijven via website, 2 paar tegelijk: 2 paar tegelijk: 10:00-16:00 Hoefijzers smeden door verzamelen in feesttent) 20% 20% Hoefsmederij van Hal EXTRA KORTING EXTRA KORTING 19:30-21:00 Korenavond kerkkoren in de 10:00-16:00 Stihl TimbersportS Protestantse Kerk Houthakkersshow, 4 spectaculaire Restanten Restanten optredens van 30 minuten. 19:45 Start stiletto run (inschrijven via dames en heren slippers: sport- vrijetijdsschoenen: 11:00-16:00 Straattheater website) 12:00-17:00 Kinderboerderij, 20:00 Opening expositie Kunstcollectief stormbaan Zaamslag in het Podium 13:00-14:30 High Tea 13:00-13:15 Optreden dansschool MOVES! Feesttent Tassen, koffers, klein lederwaren, dames/herenriemen: 13:15 Start Reham kidsrun 17:00-17:30 Maaltijd voor groep 1/2 13:30 Start Reham Run 17:30-18:00 Maaltijd voor de deelnemers aan VELE KOOPJES, vanaf 13:45-14:00 Optreden dansschool MOVES! ZigZagZaamslag 14:00-15:00 Shantykoor Zuid West 10 18:00 Prijsuitreiking ZigZagZaamslag 15:00-16:30 High Tea Plein 9, 4543 BH Zaamslag Sluiting expositie Kunstcollectief Tel. 0115-436300 19:30 Melden voor stilettorun: uitgave 17:00 Zaamslag www.vanfraeijenhove.nl rugnummers en hakkencontrole! Feesttent 20:00 Prijsuitreiking stilettorun 10:00-12:00 Tafelvoetbaltoernooi (inschrijven 20:30 Mr. and Mrs. WK 2014 verkiezing via website) (kom verkleed in WK stijl en win 14:30-19:00 Pico Bello met live artiesten 15:00 Prijsuitreiking Reham Run een super prijs) 19:30 Afsluiting dorpsfeest 20:30 Voorbeschouwen SpanjeTijdens het dorpsfeest zijn het Minox Museum en het Schelpenmuseum Nederland geopend. Het kunstcollectief exposeert in Het Podium van Zaamslag tijdens 21:00-02:00 Spanje-Nederland op groot het dorpsfeest en ook op 20 en 21 juni. Alle activiteiten/optredens in de feesttent zijn gratis toegankelijk. Consumptiebonnen zijn verkrijgbaar bij scherm en feestavond met DJ de feesttent à €2 per bon. Bonnen zijn enkel te gebruiken op 13, 14 juni Plein 7 Zaamslag • 0115-431013 Farre en Party on Tour. 2014. www.dorpsfeestzaamslag.nl volg ons ook op Facebook Vrijdag 13 juni

19,- 29,- 39,-

29,- 39,- 49,-

29,- 39,- 49,-

49,- 59,- 69,-

10,- 29,- 39,-

19,- 29,-

5,-

de Stoof

Open: Vrijdag 13.00 - 18.00 uur Zaterdag 9.30 - 17.00 uur

Antiek Curiosa Decoratie Design

De lekkerste ambachtelijke OLIEBOLLEN en veel ORANJE LEKKERNIJEN in onze kraam tijdens 't dorpsfeest! Dees, De Echte Bakker Plein 5, Zaamslag, 0115-431272 Molendijk 8, Hoek, 0115-441291 Kokkeldreef 4, Terneuzen (Othene) 0115-614430

SB39335

SB39596

Terneuzensestraat 2 4543 BN Zaamslag Tel 0115-620304 of 06-54225226 destoofbrocante@hetnet.nl www.destoofbrocante.nl

Grootmoederstijd

Tijdens het Dorpsfeest in Zaamslag kunnen kinderen zich gratis laten schminken bij Autobedrijf Verschelling. Op zaterdag tussen 13.00 en 17.00 uur is Birry’s Schmink uit Axel aanwezig om alle kinderen te voorzien van een vrolijke schmink! Terwijl de kinderen een feestelijke metamorfose ondergaan, kunnen de ouders het brede aanbod van het Autocrew-bedrijf bekijken. Van een zuinige Suzuki Alto tot een comfortabele BMW 7-serie aan toe. Voor iedereen wat wils. Autobedrijf Verschelling is gevestigd aan de Veerstraat 51, Zaamslag. 0115- 431738. De routebeschrijving, alsook het actuele aanbod van occasions, kunt u vinden op www.autobedrijfverschelling.nl of op de Facebookpagina. Graag tot ziens op het Dorpsfeest.

Zomercollectie

30 tot 50% korting Tijdens dorpsfeest koopjeskraam voor de winkel €5 en €10 www.nikitakindermode.nl

SB39599

BROCANTE

Autoshow en gratis schminken bij Autobedrijf Verschelling

13 / 14 JUNI 2014 Allerlei koopjes vanaf €1,en € €2,enz.

SB39390

Iedereen is van harte welkom op het dorpsfeest 14 juni bij Optiek Juwelier Muller aan het kraam

Optiek Juwelier Muller Plein 33 - Zaamslag, 0115-436060 www.optiekjuweliermuller.nl

Volg ons op facebook


18

STREEKBEELD 10 JUNI 2014

Bouwen & Wonen SANITAIR OUTLET ZEELAND

SB39280

   

Sterk in Tegels en sanitair

ACTIE

                                                                       

                                                                              

Geldig van 1 mei t/m 30 juni

! Altijd de beste prijs ! Expeditieweg 62 4501 WC OOSTBURG 0118-601139 / 06-54987878 06-25095977 dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur zaterdag 09.00 - 15.00 uur

                  

 

NU BIJ ONS R VERKRIJGBAA

Wandtegels * vloertegels * douchekranen * Douchewanden * glijstangsets * douchebakken * Wastafels * douchegoten * badkamer meubelen * Design radiatoren * toiletten

Montage is ook mogelijk ! sanitairoutletzeeland.nl

SB30305

Lichtgewicht Stofarm Lichter en sterker dan zand/cement Sneller droog Ideaal bij renoveren Geschikt voor balkons

SB39495

RD GEGARANDEE PRIJZEN DE HOOGSTE

OOK VOORREN PARTICULIE

RIPA RECYCLING V.O.F.

WHJHOVKRZURRP WHJHO]HWEHGULMI

Handel in oude metalen en kabelontmanteling Ook sloopwerken!

eco-ROLLUIKEN

Onze showroom is de meest uitgebreide in de omgeving met vele merken zoals Grespania, Lea, Mosa, enzovoort

Rico Pascal

+31 6 206 058 75 +31 6 425 952 03

E-mail: riparecycling@hetnet.nl Hogeweg 13 - 4561 RN Hulst

SB39588

Laagste prijs garantie ! Geïsoleerd dubbelwandig aluminium rolluiken met schuine of ronde kap keuze uit 9 kleuren 5 jaar garantie

Openingstijden: Maandag - Vrijdag 09.00 - 17.00 Zaterdag 09.00 - 14.30 Industrieweg 7, Terneuzen www.tegelzetbedrijfdieleman.nl Tel.: 0115 - 695045

* aanbieding geldig tot 1 juli

30%

KORTING

Wullems Zonwering

Sterk in maatwerk !

www.wullemszonwering.nl Tel.0115-630299

Laat u inspireren door een bezoek aan onze showroom aan de Mr. F.J. Haarmanweg 21a Terneuzen

OPENINGSTIJDEN maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur zaterdag 8.00-12.00 uur ‘s avonds op afspraak

Klusbouw Koster

SB9158

SB39340

Industrieweg 7, Terneuzen Tel.: 0115 - 695045 www.tegelzetbedrijfdieleman.nl

• • • •

Voor alle werkzaamheden in en rond het huis Timmerwerk o.a. kozijnen, plafond, etc. Metselwerk binnen en buiten Elektra, kleine aanpassingen en uitbreidingen en anderssoortige werkzaamheden, zoals plaatsen van keuken en badkamers, loodgieterswerk • Sierbestrating • Profiteer van onze jarenlange ervaring • Vraag vrijblijvend onze offerte aan W. Koster, tel. 0115-436095 of 06-43088138 Reuzenhoek 56, Zaamslag

Line Dance avond Op zaterdag 14 juni wordt er in Ontmoetingscentrum De Lieve een Line Dance avond georganiseerd. Aanvang 19.00 uur en de entree is gratis. Iedereen, zowel beginners als de meer ervaren danser, is van harte welkom. Het wordt een gezellig avondje uit! Deze avond wordt begeleid door dansdocente Rogina van Puyvelde. Zij geeft iedere donderdagavond les in Line Dance in De Lieve. Ontmoetingscentrum De Lieve, Broodmarkt 8 Hulst. www.hulstvoorelkaar.nl


STREEKBEELD 10 JUNI 2014

19

Bouwen & Wonen SB33280

• Zwembaden • Accessoires

S2

• Onderhoudsproducten

Lange dreef 1 4574 NK Zuiddorpe NL 0115-608533 NL 06-13636503

WWW.MAKIPOOLS.NL

puur design, geavanceerde techniek, ongekende luxe en een rijke uitstraling

Nieuwendijk 89, 4571LH AXEL

SB38819

KEUKENSTUDIO VAN VLIET Bij POT onder dak

T +31 (0)115 564070 www.siematic-axel.nl

SB38579

Toerclub Sas van Gent organiseert 1e Schelde-Durme toertocht Dit jaar bestaat Tc Sas van Gent 40 jaar en organiseert ze in dit jubileumjaar in het weekend van zaterdag 14 en zondag 15 juni haar 1e Schelde-Durme toertocht. De route slingert langs de Schelde richting Antwerpen en weer terug naar Sas van Gent.

Sanitair-showroom ● CV ketels ● verwarming installatie ● EPDM ● dak en zinkwerken Tel : 0115 694173 - Fax : 0115 630113 www.willemsenbv.com - info@willemsenbv.com www.baden-plus.nl

WIP EENS BINNEN SB38594 IN ONZE GEHEEL VERNIEWDE SHOWROOM! Tuinen: -

Gedenkstenen: - verkoop - plaatsing - toebehoren

Westsingel 1a - 4571 VE Axel Tel. 0115 566336 - 06-48264469 Bezoek op afspraak

Industrieweg 10A 4501 PM Oostburg Tel. 0117-451079 SB28772

www.keukenstudio-oostburg.nl

slijperij kuitaart

Gereedschapsslijperij Vakmanschap, service en vlijmscherpe prijzen

Hulsterweg 111, 4584 LH Kuitaart Tel. 0114-690469 - Fax 0842-231126

ontwerp aanleg onderhoud sierbestrating

Beide dagen is er de keuze uit de volgende afstanden 120 km en 35 km. De 35 km gezinstocht kronkelt door het Zeeuws-Vlaamse polderlandschap en is goed te fietsen met het gezin of gezelschap. Verder leent deze route zich niet alleen goed voor de gewone fiets maar ook uitstekend om met de elektrische fiets te rijden. De gezinstocht is een makkelijke route dus ook ongeoefende fietsers kunnen hiervan genieten. Beide de afstanden gaan over uitgepijlde en goed berijdbare en geasfalteerde wegen. Op beide dagen kunt u tussen 8.00-10.00uur starten voor de 120 km en voor de gezinstocht (35km) tussen 8.00-12.00 uur. Verder is er ook een sterrit voorzien voor wielerverenigingen. Start en finish is bij café de Reseda, Noordweststraat 11 in Sas van Gent. Wilt u meer informatie dan kan dat bij Patrick van Hulle 0115454377

Tourclub Sas van Gent

organiseert

14 EN 15 JUNI

SCHELDE-DURME TOERTOCHT

AFSTANDEN VAN: • 120 km

Vertrek: Café Reseda, Noordweststraat 11, Sas van Gent Kosten: Jongeren onder 12 jaar gratis Volwassenen €4,- / Gezinstocht €2,NTFU kaarthouders €3,Januari 2013 

Start tussen 8.00-10.00 uur, met tussenstop

• 35 km (gezinstocht)

     

Start tussen 8.00-12.00 uur

Voor meer informatie: Patrick van Hulle, 0115-454377 Facebook.com/bakkerijdeputter

Waterpoortstraat 5 Philippine Tel: 0115-491498

WERNER Tel:0115-451414 FIETSEN EN E-BIKES

Tegen inlevering van deze bon € 2,00 korting op een taart vanaf 8 personen

KNIKARMZONNESCHERMEN Laagste prijs garantie ! racertje

SB39586

SALOU Cassette Scherm

PRIJSVOORBEELD ( 500cm breed 300cm uitval )

TER INTRODUCTIE van € 2100,-

nu

€1299,-

Maatwerk iedere maat leverbaar Systeem in de kleuren -Antraciet -Zilver -Roomwit Doek naar keuze Standaard met Somfy SLT motor 5 jaar garantie

SALOU V.A. €

40%

www.slijperijkuitaart.nl

819,-

KORTING

RHODOS Semi Cassette Scherm

PRIJSVOORBEELD ( 500cm breed 300cm uitval met Somfy motor )

Lage Prijzen, GRATIS offerte!

TER INTRODUCTIE van € 1700,-

KOMO gecertificeerd

Tevens voor het aanbrengen van nieuwe dakbedekking.

SB10726

O.a. dakpanplaten, damwandprofielplaten, golfplaten, etc.

Info: P. van Damme Tel: 0113-563542 - Faxnr.: 0113-571055 E-mail: vandamme1@hetnet.nl

RHODOS V.A. €

469,-

Wullems Zonwering

Sterk in maatwerk !

Waterpoortstraat 5 Philippine Tel: 0115-491498

Stationsstraat 15 Sas van Gent

TWEEWIELER-SHOP

nu

€999,-

Maatwerk iedere maat leverbaar Systeem in de kleuren -Antraciet -Zilver -Roomwit - Bruin Doek naar keuze Handbediening of Somfy SLT motor 5 jaar garantie

40%

KORTING www.wullemszonwering.nl

Laat u inspireren door een bezoek aan onze showroom aan de Mr. F.J. Haarmanweg 21a Terneuzen Tel. 0115-630299

Tegen inleveri � 2,00 kortin vanaf 8 racertje


20

STREEKBEELD 10 JUNI 2014

Bouwen & Wonen

TE KOOP: 935 M2 BEDRIJFSRUIMTE AAN DE INDUSTRIEWEG 13 TE TERNEUZEN

SB38696

Pand heeft een doorrijhoogte van 4 meter en is voorzien van 3 toiletten, overheaddeur, stofvrije vloer en inpandig kantoor van 120 m2 voorzien van cv, verlichting en wandgoot. Voor bezichtiging en/of verdere informatie: Dhr. C. van Damme 06-20103808 - www.pencvandamme.nl

Vanaf €2899,Vanaf €2899,-

Vanaf €179,Vanaf €179,-

Vanaf €1449,Vanaf €1449,SB39044

Vanaf €669,Vanaf €669,-

Vervaet Biervliet B.V. Hoofdplaatsweg 1b 4521PE Biervliet Vervaet Biervliet B.V. Hoofdplaatsweg 1b 4521PE Biervliet Tom de Smet 06-10599303 / 0115-481710 tom@vervaet.nl Tom de Smet 06-10599303 / 0115-481710 tom@vervaet.nl

SB39583

SB39585

TEGEL-EXPRESS

Uw keuken inruilen? Natuurlijk kan dat!

Keramische- natuurtegels Kwaliteitstegels 1e keuze! - Voor binnen en buiten. Ruim aanbod aan de beste prijzen!

Korting tot -50%. Kom dat zien en overtuig uzelf!

Pieters Keukens doet u graag een voorstel.

Kom langs in onze showroom of bel

0114-315 299

Adres: Voorhout 65b-9190 Stekene Baan Hulst - St.Niklaas Tel: +32 (0)3 / 345 62 42 info@tegel-express.be

Kijk op

www.pieterskeukens.nl Vlasstraat 13b • 4566 BC • Heikant • Tel.: 0114 315 299

www. tegel-express.be

www.pieterskeukens.nl • e-mail: info@pieterskeukens.nl

SB39597

E.V TUINHOUT

GESPECIALISEERD IN ALLE SOORTEN TUINHOUT TEGEN SCHERPE PRIJZEN! • • • • •

Tuinkamers Garages Bergingen Schuttingen Terrassen

Maatwerk en kant-en-klare producten Ondernemersweg 1 • Oostburg • Tel. 06-12978373

www.ev-tuinhout.nl

Zomermarkt de Redoute De Stichting Vrienden van de Redoute organiseert op zaterdag 21 juni een zomermarkt in de grote zaal van het woonzorgcentrum van De Redoute van 10.00 tot 16.30 uur. Op deze gezellige zomermarkt staan de volgende kramen: verse aardbeien, versgebakken wafels, plantjes, wenskaarten, sieraden, handwerk, cosmetica en allerlei snuisterijtjes om cadeau te geven voor jong en oud enz. Vanaf 15.00 uur draait het Rad van avontuur en zijn er leuke prijzen te winnen. Zou u zelf nog op de zomermarkt willen staan om uw producten te verkopen? Voor informatie of aanmelden kunt u terecht bij de activiteitenbegeleiding van de Redoute, tel. 0115-456307 of activiteiten@redoute.nl

ook lease en verhuur Warmtepompen/ Zonne-energie Sanitair Water en gas Onderhoud

installateur

Joop van Oosten Willem de Zwijgerlaan 11 4532 BB Terneuzen mobiel / tel.: 06 139 372 78 / 0115 69 60 83 internet: www.vanoosteninstallatie.nl e-mail: algemeen@vanoosteninstallatie.nl

SB24698

Open: Dinsdag t/m zaterdag: van 10.00 tot 18.00 uur Maandag gesloten

Verwarmingsketels

21e Hulster Dweildag: Muzikaalste zondag van het zuiden!! De zondag na Pinksteren wordt Hulst weer muzikaal aangedweild, dan vindt traditiegetrouw de Hulster Dweildag plaats. Dat is op zondag 15 juni. De dweildag zal om 11.30 uur worden geopend door Burgemeester J.F. Mulder, aansluitend zal Ons Klein Orkest een gratis toegankelijk koffieconcert verzorgen o.l.v. Björn van Eck. Om 12.45 uur speelt dweilorkest Ut Mag Hin Naom Èn uit Hulst op het hoofdpodium, op het leutterrein op de Grote Markt. Aansluitend om 13.25 uur geven De Notekrakers hun acte de présence. Vanaf 14 uur schallen de vrolijke klanken van alle dweilorkesten ons tegemoet, zij zullen dan de hele middag dweilen langs de vele horecagelegenheden in Hulst en daar hun muzikale kunsten ten gehore brengen. Ieder half uur verzorgt één van de orkesten een optreden op het hoofdpodium op de Grote Markt. Bijna twintig dweilorkesten reizen af naar de historische vestingstad. De muzikanten dweilen

door de straten en spelen voor de volle terrassen. Naast de vele dweilorkesten uit Zeeuws-Vlaanderen, komen er ook veel orkesten uit Brabant. Het belooft een dag vol muziek, ambiance en ‘dweilen’ te worden. Om 17.30 uur verzamelen alle kapellen weer op het leut-terrein op de Grote Markt voor de grote finale onder leiding van Sjores Ambras Band en de uitreiking van de Dweilprijs op het hoofdpodium. Hulst trilt dan op zijn grondvesten door het geluid van meer dan 250 muzikanten. De dweilprijs bestaat uit een vat bier voor het orkest dat deze middag het meest ludiek op de foto is gegaan. Tijdens het muziekspektakel zijn alle winkels geopend. Ook de horeca met z’n gezellige terrassen nodigt u graag uit! Tijdens de dweildag is het centrum afgesloten voor het verkeer. Hierdoor kan er kan optimaal gedweild worden en de duizenden bezoekers uit Nederland en België kunnen ongestoord genieten op de terrasjes in het centrum en de Statie en op het leut-terrein op de Grote Markt. De Bareélen zorgen op het leut-terrein voor een fris pintje en andere versnaperingen. Stichting Hulster Dweildag en de vrijwilligers van dweilorkest De Bareélen uit Hulst zijn druk doende om dit muzikale spektakel voor 15 juni te organiseren. Zoals elk jaar mogen zij rekenen op de medewerking van ondernemersvereniging Hulst Vestingstad, Cantecleer Partyservice, Gemeente Hulst, AHC de Vossen, Bistrot En Passant en de vele onmisbare sponsoren! Meer info vind je ook op www.dweildag. com. Vanaf nu kun je ook vrienden worden met de Hulster Dweildag op Facebook, ook kun je volgen op Twitter.


STREEKBEELD 10 JUNI 2014

21

Streekbeeld Mobiel

HOC Zeeland Peugeot 107 1.0 access accent airco 10-2012 - 22.026 km €6.945

Smart Fortwo cabrio 1.0 mhd passion automaat 01-2012 - 33.679 km €10.945

Volkswagen Polo 1.2 tsi highline 03-2010 - 124.801 km €10.945

Alfa Romeo MiTo 0.9 twinair distinctive 08-2013 - 4.158 km €15.945

Mini Mini cabrio 1.6 cooper s chili harman/kardon 11-2006 - 57.943 km €14.945

Opel Corsa 1.4-16v business 08-2007 - 116.475 km €6.945

Fiat Grande Punto 1.4 active 5-drs 06-2007 - 108.587 km €5.945

Hyundai Matrix 1.6i active 09-2006 - 82.734 km €4.945

Opel Meriva 1.6-16v cosmo automaat 09-2006 - 68.678 km €6.945

Mazda Premacy 1.8i dynamic navigatie 11-2005 - 112.750 km €4.945

Verrijn Stuartweg 4 - Goes - tel.: 0113 - 253569 - Naast het pand van Mercedes-Benz-dealer Van Oeveren Wij zijn o.a. onderdeel van: Mercedes-Benz-dealer Van Oeveren. Onze hele voorraad op: WWW.HOCZEELAND.NL

SB39593

Ben jij de beste heftruckchauffeur van Zeeland? Tijdens de Havendagen in Terneuzen organiseren DINS Safety Training en Feyter Forklift Services op zaterdag 28 juni voor de tweede keer de Zeeuwse Heftruck Cup. Door middel van het uitvoeren van verschillende behendigheidsoefeningen zal die dag worden bepaald wie zich een jaar lang de beste heftruckchauffeur van Zeeland mag noemen.

Havendagen wel onder begeleiding van een instructeur met de heftruck kennismaken. Ook wie niet wil deelnemen is uiteraard van harte welkom om te komen kijken! Naast de Heftruck Cup vinden er nog diverse andere activiteiten plaats. Zo kan je bijvoorbeeld vanuit een hoogwerker de Havendagen eens van bovenaf bekijken.

Het principe van de Zeeuwse Heftruck Cup luidt hetzelfde als in 2013. Tijdens de wedstrijd zullen de deelnemers zo snel mogelijk een parcours met verschillende behendigheidsoefeningen moeten afleggen. Die oefeningen zullen met verschillende type heftrucks zoals een elektrische heftruck en een ruwterrein heftruck worden uitgevoerd. Omdat tijdens het kampioenschap veiligheid voorop staat, zal het er vooral op aankomen wie de oefeningen het meest precies en met zo min mogelijk fouten (en dus straftijd) voltooid. Een vakman doet zijn werk immers veilig en de eerste keer goed. De wedstrijd wordt dit jaar nog iets aantrekkelijk gemaakt, onder andere doordat de deelnemers oefeningen met verschillende type heftrucks zullen uitvoeren. Naast de titel “Beste heftruckchauffeur van Zeeland” wordt tijdens de Zeeuwse Heftruck Cup ook gestreden om een bokaal en een prijs, voor zowel de winnende chauffeur als diens werkgever.

Wil jij deelnemen aan de Zeeuwse Heftruck Cup? Schrijf je dan snel in want vol = vol. Inschrijven doe je via de website www.zhc2014.nl. Ook voor meer informatie kan je op deze website terecht, of neem je contact op met Joeri van Hooije van Feyter Forklift Services (0651092283 / j.vanhooije@feyter.com).

€6.450,-

PEUGEOT 207 1.4 16V X-LINE

€5.950,-

2003, 91000 km, Airco, lm-wielen, leder, enz.

2007, 115000 km, Airco, vier nieuwe banden, enz.

Deelnemen Aan de Zeeuwse Heftruck Cup mag iedereen deelnemen. De enige vereiste is dat je minimaal 18 jaar oud bent. Ben je nog geen 18 jaar, dan kan je tijdens de

SB39582

44ste Boekweitronde Zuiddorpe Met gepaste trots kan supportersclub De Zwaluw u mededelen dat het hun ook dit jaar weer gelukt is om de 44 ste internationale Boekweitronde van Zuiddorpe, een avondcriterium voor amateur wielrenners te organiseren. Deze wedstrijd wordt gehouden op de zogenaamde ‘kermismaandag’ maandag 16 juni, aanvang 19.00 uur. Het criterium zal in 2014, in tegenstelling tot de voorgaande jaren, georganiseerd worden in samenwerking met Trimbelangen Midden Zeeland (TMZ). We vertrouwen er op dat dit een goede keuze is voor een bredere doelgroep wielrenners. Gezien het bestaande interessante parkoers (circa 5 km) wordt deze ook dit jaar niet veranderd. De Boekweitronde staat in de regio en bij de wielrenners bekend dat het een interessant parkoers heeft, met vaak een interessant deelnemersveld en mooie extra prijzen. Daar er dit jaar in vier categorieën gereden kan worden zijn er vier starttijden: • Amateurs 19:00 uur • Amateurs 40+ 19:01 uur • Categorie 19:02 uur • Starters en Plaatselijke renners 19:03 uur Voor nadere informatie over de diversie categorieën

PEUGEOT 206 2.0 16V CC ROLAND GARROS

verwijzen we u naar de site van TMZ (http://www. tmzzeeland.nl/pagina/over_tmz.html) Permanence: Dorpscafé ’t Gemeentehuis, Dorpsplein 6, 4574RD Zuiddorpe. Meer info: www.tmzzeeland.nl Ook de jeugd zijn we niet vergeten en is er voor hun in 4 categorieën de dikke banden race. Deze zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 14 juni vanaf 14.00 uur. Inschrijving vanaf 13.30 uur in Café ’t Gemeentehuis, Dorpsplein 6 Zuiddorpe. De race zal gehouden worden op een afgesloten parcours rond het centrum van Zuiddorpe. Er wordt gereden in leeftijdsklassen van 4 jaar tot en met 13 jaar: • De allerkleinsten rijden 1 ronde • De kleintjes van 7-8 jaar rijden 2 ronden • De categorie 9-10 jaar rijden 4 ronden • De categorie 11-12-13 jaar rijden 6 ronden. Deelname kan op iedere soort fiets, behalve een echte racefiets. Door de organisatie worden valhelmen beschikbaar gesteld en deelname is gratis. Voor alle deelnemers is er een medaille en een verrassing. Bekers voor de nummers 1, 2 en 3 in iedere categorie. Een echte rondemiss verzorgt de huldigingen!

Autohuis Terneuzen introduceert de Picanto AirLine Edition Met zomerse temperaturen die deze maand al eens zijn opgelopen naar 27 graden Celsius, is een vouwdak een wel heel prettige, zomerse voorziening in de auto. Autohuis Terneuzen speelt op de zomerse weersvoorspellingen in door met de Picanto Airline Edition een speciale versie van de populaire Kia Picanto te lanceren. Tot en met 21 september 2014 biedt Autohuis Terneuzen de gelegenheid om bij aankoop van en nieuwe Picanto, deze te laten voorzien van een Webasto-vouwdak. Inzittenden van de Kia Airline Edition ervaren zo het ultieme gevoel van vrijheid, licht, zon en frisse lucht. Het elektrisch te bedienen vouwdak kan traploos worden bediend, van een kleine kier tot volledig open. De dakopening is dan maar liefst 64 x 62 cm groot. Daarnaast geeft het vouwdak de Picanto een nog sportievere uitstraling. Autohuis Terneuzen levert het vouwdak voor €1.195,- inclusief BTW. En in goede Kia-traditie geldt ook voor het vouwdak een garantieperiode van 7 jaar. De recent aangekondigde 50/50 deals zijn ook van toepassing op de Kia Airline Edition, waardoor ‘open rijden’ nu nog aantrekkelijker is geworden. Autohuis Terneuzen, Productiestraat 8, 4538 BX Terneuzen. Tel. 0115613690 www.autohuis-terneuzen.nl


22

STREEKBEELD 10 juni 2014

AG

V

BBQ DELUXE

WK FE EST MAAK EE N BB Q ! VAN UW

vanaf:

0.39 SAU’CEE BBQ SAUZEN

BBQ GEREEDSCHAP

3-delig

Elders 15.95 19.95

9.95

DAMES ZOMERJURKJE

kort model diverse prints en kleuren maten S-XXL

Elders 1.49 1.99

in handige knijptube yammie, knoflook, pikant, spicy red of indian curry 265 ml

0.79

GLADE LUCHTVERFRISSER

Elders 1.95 2.95

0.79

GILLETTE GIFTSET

ProGlide scheermes en handdoek

IMPULS TONDEUSE oplaadbaar met LED verlichting

TI VAD E R DAG

1.49

SORISO POLYESTER PLAMUUR te gebruiken op metaal, polyester, hout etc. 2 componenten 485 + 15 gram

KINDER ZONNEBRIL diverse kleuren en modellen

2.49

0.69

BUG BLOCKER VLIEGENGORDIJN

diverse prints katoen/polyester 140x200 cm

P!

5.49

5.95

diverse kleuren maten 22-35

KINDER DEKBEDOVERTREKSET ESPADRILLES MET SLEEHAK maten 36-41

2.19

KINDER WATERSCHOENEN

diverse geuren voor in auto of badkamer 8 gram

Elders 2.95 3.95

T/M DINSDAG 17 JUNI 2014

versie 2014-2015 speciaal samengesteld voor het voortgezet onderwijs

PARTYBEKERS 10 stuks 0.39 TAFELKLEED 180x120 cm 0.59 PARTYBORD 0.59 6 stuks SERVETTEN 0.59 20 stuks

Ø 43 C M

VAN WOENSDAG 11 JUNI

SCHOLIEREN WOORDENBOEK

ORANJE WK DISPOSABLES

op wielen metaal werkhoogte 58-72 cm

DAG

WEEKACTIE! WEEKACTIE!

ER

AD

i 15 jun r vade dag

VA D

E R DA G

VA D E R D

magnetisch kliksysteem 210x50 cm

INSTANT VULLER 1 kg

2.99

2.99

DAMES TUNIEK

met print of kantdetail op rug diverse kleuren maten S-XXL

5.79

2.99

6.49

Elders 12.95 14.99

ORANJE WK ARTIKELEN

ORANJE WK T-SHIRT katoen maten M-XXL

KUNSTNAGELS, MASKER OF DIADEEM

0.49

MEGA VLAGGENLIJN

0.79

HAARSPRAY OF OPPLAKWIMPERS

0.89

vanaf:

0.49

WK POLO katoen maten M-XXL

4.49

2.49

TERRAS KAARS in glas citronella

0.79

S ET/2

2.49

Elders 7.95 9.90

3.99

Zet- en drukfouten voorbehouden.

Elders 4.95 5.79


STREEKBEELD 10 juni 2014 Wassen, strijken en kleine herstellingen hoeft niet meer. Zowel voor particulieren als bedrijven doet het Strijkschuurtje dit voor u. Tevens verkoop van fournituren. Noordstraat 6 Groede. Tel. 0117376495 of 06-20228012

23

Hoveniersbedrijf

SB9745

DE GROENE WENS Tel. 0115-619764 - 06-53119040 http//:www.groenewens.nl

Ook voor al uw bestrating

Groepenkasten vanaf €269,00 6 groepen en 2 Joop de Pooter Blaasinstrumenten! Nieuw of aardlek incl. hoofdschakelaar. Geldig t/m 15 juni Rokabo Elektrotechniek. Vrijblijvende offerte, laat uw elektra eens inspecteren. 0115-441907 / occasie blaasinstrument? Koop bij de man die 06-20034294 Rokabo Elektrotechniek Hoek. ook repareren kan! Open: wo./do. 09.30-12.00 Bouw- en klusbedrijf W.P. Couque Westdorpe, 06-20034294. Ook voor de doe-het-zelver. uur, vrijdag 09.30-18.00 uur. 1e zat. v/d maand 06-54601570. Tegel- + metselwerk, kunststof Te huur: Minigraver van 70 tot 120 cm. + 09.30-17.00 uur. Terneuzensestraat 2, 4543 BN kozijnen, renovatie, bestrating, badkamers, daken motordumper. Ook levering van zand en bestrating. Zaamslag. 06-22417720 www.joopdepooter.nl etc. Grovebo, Noordstraat 6 - Groede. Tel. 0117372045 - 06-13804276 Tuin uitgraven? Voor al uw graafwerkzaamheden Thuiskapster Kitty’s voor alle kappersin en om uw tuin. Minigraver is 1500 kg, 98 cm behandelingen. Bel voor afspraken en info Het palinghuis van Zeeland = Palinghuis “Baron” breed. De Waal Hengstdijk telefoon 0114-671732. 06-53780275. te Biervliet. Vis / Vlees / Grillades. Maandmenu SB38668 p.p. Paling van de maand: Paling ARTUIN Digitaal printen voor professioneel tuin- Te Koop CV bouwpakketten, reeds vanaf 1975 àin €25,00 pernodsaus €23,90. www.palinghuisbaron.nl Euro. Roger Heynsdijk, Prinsenkade 22, Sas van 0115-482637. ontwerp en ecologisch en kopiëren Sedum-groendak Gent 0115-451896. www.rogerheynsdijk.nl Nette heer wil kennismaken met aardige dame Bel Streekbeeld: www.artuin.com Dakwerken, platte daken, EPDM, rubber, VDL op basis van ouderencontact. Dus denk aan b.v. tel. 0031(0)114-682024 0115-649800 Bouwbedrijf 0117-396000. gsm 0031(0)6-40600898 tederheid, hartelijkheid, hulp en genegenheid. Klusbedrijf Osman. Tegelwerk, Afbreken, Nieuwe houtkachels - Pelletkachels - Leeftijd v.a. ± 75 jaar. Regio centraal Z-Vl. Reageer Sanitair, Schilderen, enz. PVC - Hout - aluminium Inbouwhaarden. Dealer van diverse merken. eens voor een gesprek. Misschien een weg om kozijnen, deuren, schuifpuien. Gratis prijs offerte. Eerlijk en goed advies. Kachelbuizen - eenzaamheid op te heffen en/of uit isolement GSM: 06-24477896. Fax: 0115-566859. Kerkdreef Schoorsteenbuizen in R.V.S. - Flexibel - Enkel- en te geraken. Serieuze brieven onder nummer 24-01 t.a.v. Streekbeeld, Postbus 385, 4530 AJ 35, Axel dubbelwandig. Ook montage. www.smidgroos.nl. Terneuzen. Tel. 0117-301376 smidgroos@zeelandnet.nl Auto-demontage bedrijf van Ommen. In- en Tuinman wil uw tuin onderhouden, verkoop gebruikte auto’s en verkoop gebruikte dierenliefhebster wil voor de dieren zorgen. Inl. tel. auto-onderdelen. Tel. 0117-383435. 06-40581829 Axel omgeving. Feestje bouwen? Verhuur van feesttenten, Toneelclub Kakentoe uit Biervliet zoekt stoelen, statafels, servies, podia, springkastelen, regisseur. Bel: 0115-482960 of mail: nelenkees@ verwarming, marktkramen, toiletten. 0115-630106 Be- of verzorgd bij u thuis of op locatie elk feestje! zeelandnet.nl www.stockman.nl

Banden, grootste voorraad, voordeligste in de regio. Zie onze website www.bandencentraleaxel.nl Bandencentrale Axel, Drieschouwen Zuid 14, Axel. Tel. 0115-530336. Inboedels: Aankoop, Opruimen en Opkuisen van huis en tuin, tot zelfs kleine afbraakwerken. Ook alle klussen om de woning verkoop- of verhuurbaar te maken. Tel. 0(032) 479/428021. Provoost rolluiken en zonwering Biervliet. Voor info over onze producten, zie: www.kpprovoost.nl *** Pasfoto’s *** Nu €10,- voor 8 stuks! (andere combinaties mogelijk). Met gemeentegarantie. LA Service, Vlooswijkstraat 43, 4531 CC Terneuzen, tel. 0115-648999

ONDERHOUD EN KEURINGEN ALLE MERKEN

AUTOCENTER SNOODIJK SB11001

Axel • Tel: 0115-562045

Grote beurt incl. APK vanaf €200,- kleine beurt vanaf €75,- bij Rob Dees Autobedrijf. Altijd 50 occasions aanwezig! www.robdeesautobedrijf.nl Tel. 0115-530800.

SB39355

Uw adres voor gebruikt witgoed, wasmachines, koelkasten, drogers, etc. etc. alles geheel nagezien en 100% werkend. Reeds 10 jaar ervaring in verkoop van witgoed. Ook kunnen wij in de toekomst een service verlenen bij uw aankoop. Voor inlichtingen 0115-566882 of kijk op onze Plantenkwekerij de Jonge.nl Alle tuinplanten en Garage Vermeulen Terneuzen. Uw adres voor website www.handelsondernemingdune.nl bomen. Buxus, klimop, leilandi uit eigen kwekerij. apk, onderhoud en/of reparaties (ook laswerk). Tel. TE KOOP GEVRAAGD: HEG ROOIEN, Tel. 0115-441254 / 06-20555550. Seydlitzweg 1, 0115-611777. loop- en sloopauto’s Hoek. SCHUTTING tevens te koop onderdelen Osman Schilderwerken uit Axel, voor al uw OF HEKWERK Autosloperij Rio Laptop adapter defect? Nu vanaf 24,95! (meeste schilderwerk binnen- en buitenshuis. Ook behangen Ambachtstr. 3, Terneuzen PLAATSEN modellen op voorraad). LA Service, Vlooswijkstraat en glaszetten. Gratis offerte opvraagbaar op tel.nr tel. 0115-694394 Van Driel verhuur 06-53145468 43, 4531 CC Terneuzen, tel. 0115-648999. 06-43234715. www.schilderwerken-terneuzen.nl www.autosloperijrio.nl Tel: 06-51057036 Nieuwbouw, renovatie, badkamers, ramen hout Printpapier, 80 gram, A4, prima kwaliteit. Per en PVC, pannedaken en platte daken in EPDM. doos à 2500 vel e18,95 incl. BTW. Streekbeeld, Timmerbedrijf M. Willems vof, tel. 0117-492604. Cv ketel vervangen? Industrieweg 30A, Terneuzen. Al vanaf €989,- incl. installatie. www.Hekkenhuis.nl J-P Castelijn 06-14137035 / U huurt al een cv ketel vanaf €23,- all-in “De Zilveren knop” Antiek / Curiosa / 2e 0115-618480. O.a. Aluminium carports en www.warmteinstallatieservice.nl Tel: 06-23407721 hands. Iedere zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, veranda’s / poortautomatisering / hekwerken / RVS tuinmeubelen / staalconstructies. Persoonlijk De Stoof Brocante, in en verkoop van Leeuwenlaan 3 Terneuzen. Kom lekker snuffelen!! advies, kwaliteit en service. tweedehands, grootmoederstijd en antiek. Open: vrijdagmiddag 13.00-18.00 uur en zaterdag van Alle merken banden & velgen scherpste Houten ramen en deuren gemaakt in eigen 9.30-17.00 uur. Terneuzensestraat 2, Zaamslag, prijzen! Vakkundig gemonteerd en gebalanceerd. atelier. Wij leveren aan particulier klusbedrijven en 0115-620304 Oostburgse Bandenhandel, Oudestad 78, Tel. zelfplaatsers. Info: bel VDL 0117-396000 0117-453787. www.obh.nu Ongediertebestrijding - Wespen - Vliegen Gezocht: zilveren guldens en rijksdaalders, Rat en Muis - UV vliegenlampen - Houtworm. Tuin uitgraven? Voor al uw graafwerkzaamheden bankbiljetten, gouden munten en verzamelingen. Lader, 0115-530585. Gecertificeerd bedrijf. lader@ in en om uw tuin. Minigraver is 1500 kg, 98 cm Marcel van Dam 0115-530969 zeelandnet.nl breed. De Waal Hengstdijk telefoon 0114-671732. Kluswerkzaamheden in en rond het huis, zoals Anja’s naai- en borduurstudio: Voor al uw schilderen, graafwerk, plaatsen van keukens en verstel- en borduurwerk. Kan evt. gehaald en Captain’s Cabin Scheepsantiek. Nu weer open badkamers. Grovebo, Noordstraat 6 Groede. Tel. gebracht worden. Oude Zeedijk 29 Axel, tel. op Noordstraat 16 in Terneuzen. Tel. 06-22247649. 0117-372045 / 06-13804276 06-41980078. Scheepsantiek te koop gevraagd.

BBQ ALL-IN of BUFFET?

SB33924

VW Caddy SDI ‘97 Vrpr. 500,- Draaibank 2 jaar 250 X 600 Multifix frees bankje 2 jaar, veel toebeh. lintzaag 125 X 125 Kemppi las 280 amp. werk Sluiskil 06-30102859. Baby geboren? Zet iets origineels en opvallends in de tuin zoals een 3D ooievaar met nest, beschuit, papfles, beertje, kangaroe, rode kool of wieg. Uit hout gezaagde olifant of pipo, beschuit, beer, speen, hobbelpaard, treintje, bambi, wiegje... Genoeg keuze dus. Voor de trouwdag zijn er rode harten, zwanen, duiven met ringen of bruidspaartje. Dit alles al vanaf e3,- per dag. Ook verkoop van geboorte- of huwelijkstegeltjes. Eens een kijkje nemen! Bel dan met Patty de Rijk 0117-454689. U kunt mij vinden naast Life & Garden, Oostburg aan de Nieuveltweg 57.

SB35535

TE HUUR:

Houtklover 7ton/220v, minigravers 80 cm-175 cm, hydraulische boor, hydraulische stronkenboor, sorteergrijper, hydraulische sloophamer, motordumper 80cm, containerverhuur, levering zand. D.van Driel Verhuur Zaamslag. Tel. 06-51057036

Warmteinstallatieservice

SB39345

Dakpannenhandel IJzendijke. In- en verkoop gebruikte dakpannen. Tevens verkoop nieuwe dakpannen. Inruil bespreekbaar. Tel. 06-53706159, b.g.g. 06-22486917. www. dakpannenhandelijzendijke.nl

Ook aan vakantie toe? Mijn naam is Wiebren Kuipers uit Zaamslag, uw ANVR reisadviseur van REISCREATIES, behorend bij Pelikaan Reizen, een familiebedrijf dat al meer dan 80 jaar bestaat met vele tevreden klanten! Ik lever maatwerk voor de beste en betaalbare vakanties, rondreizen, trips, losse tickets, overnachtingen, autohuur etc. Ver weg of dichtbij, kort of lang, uw wensen staan centraal. Ook bestaande reizen kunnen wij op uw wensen aanpassen. Ook kan ik u van dienst zijn bij kunstreizen, huwelijksreizen etc. Door mijn grote reiservaring kan ik u vertellen over de vele bestemmingen die ik zelf heb bezocht. Mijn advies en zoekwerk is gratis, ook als u niet via mij boekt. Alles onder SGR garantie en die van het Calamiteitenfonds, dus zeker en zorgenloos! Bel of Mail voor ’n afspraak bij U thuis. (Ik kom overal in Zeeland en Oost Vlaanderen (B) bij u thuis.) Op alle pakket reizen die u via mij boekt ontvangt u 25 euro korting per boeking! Ook op last minutes en aanbiedingen. 0115 432778/06 31389847/België 04 99769995 E-mail: wiebren.kuipers@reiscreaties.nl Website: reiscreaties.nl

Zeeland Supply Industrial Stores neemt All Safety Supply over Zeeland Supply Industrial Stores, gevestigd te Terneuzen, heeft de overname afgerond van All Safety Supply te Hellevoetsluis. Door deze overname wordt de marktpositie van beide bedrijven verstevigd. Daarnaast past deze overname in de strategie van Zeeland Supply, om haar netwerk en dienstverlening verder te versterken. Beide bedrijven zullen in de toekomst nauw samenwerken om de maximale synergie uit de overname te halen. De huidige bedrijfsnamen blijven in de markt bestaan. Daarnaast zal de dagelijkse leiding van All Safety Supply in handen blijven van de huidige algemeen directeur Gert de Keizer. Zeeland Supply directeur Paul de Schrijver: “All Safety Supply sluit geografisch mooi aan bij het verzorgingsgebied van Zeeland Supply. Ook de verhuurtak van hoogwaardig safety materiaal draagt bij aan onze strategie.”

SB8711

www.foodplaza.biz

Jaarlijkse Jazzdienst Terneuzen De Jazzdienst gaat dit jaar voor het eerst online! 15 juni 2014 is het zo ver! In real-time mee te maken in de Grote Kerk Noordstraat 62 te Terneuzen. Aanvang: 11.00 uur en ‘s middags online op: www.pgterneuzen.nl Het thema van de dienst is: LEVEN is het meervoud van LEF! Gospelkoor ‘Or Tamim en de N.O. Longfield Jazzcrackers zorgen voor de muzikale noot en ds. G. van de Wetering zal voorgaan in deze dienst. Er wordt gecollecteerd voor het Duchenne Parent Project.

Petrus & Paulus Hoeve breidt uit met mini golf baan De Petrus & Paulushoeve in Lamswaarde staat natuurlijk al vele jaren bekend als het golfmekka van Oost Zeeuws Vlaanderen. Sinds kort heeft de Petrus & Paulus Hoeve er een nieuwe attractie op golfgebied bij. Naast de 18 holes short golfbaan en 6 holes par 3 baan, ligt er nu een splinternieuwe 18 hole mini golfbaan op het P&P-terrein. Deze mini golfbaan heeft een voor jong en oud uitdagend parcours en garandeert een aantal fijne uren in de gezonde buitenlucht. Een rondje spelen kost 5 euro, maar voor wie boekt voor één van de brunches is de toegang tot de minigolf gratis. Een leuke combinatie om een gezellige zondagmiddag door te brengen in Lamswaarde. Petrus & Paulus Hoeve, J. de Waalstraat 41 in Lamswaarde tel 0114690440 www.penphoeve.nl


24

2.999

*

abiel omkeerbaar

STREEKBEELD 10 JUNI 2014

was baar

Wonderland SL3 KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP ONZE WEBSITE

!! D G A A R V E G S R E P A L S T TES

WWW.SLAAPKENNERRADEMAKERS.NL

Setvoordeel vaste boxspring van € 4.120

Voor

€ instelbaar

schouderzone

2.999

kantstabiel omkeerbaar

*

was baar

Pure Scandinavische kwaliteit Geïnspireerd door de spectaculaire fjorden en bergen van de Scandinavische westkust; ons eigen Wonderland. Wonderland produceert sinds 1969 kwalitatief hoogwaardige bedden. Met superieure eigenschappen en kwaliteiten, die u waardevolle comfort en een uitstekende nachtrust bieden. Een perfecte start voor een geweldige dag.

instelbaar schouderzone Wonderland SL3 Setvoordeel vaste boxspring € 4.120 van Pure Scandinavische kwaliteit Geïnspireerd door de spectaculaire fjorden en bergen Voor

2.999

van de Scandinavische westkust; ons eigen Wonderland. Wonderland produceert sinds 1969 kwalitatief hoogwaardige bedden. Met superieure eigenschappen en kwaliteiten, die u waardevolle comfort en een uitstekende nachtrust bieden. Een perfecte start voor een geweldige dag.

unique people unique beds

*vraag naar de actievoorwaarden bij uw dealer

www.wonderlandbeds.com

instelbaar

schouderzone

*

unique people unique beds kantstabiel omkeerbaar was baar *vraag naar de actievoorwaarden bij uw dealer

S LPure A AScandinavische P K E N Nkwaliteit ER RADEMAKERS

SB39581

www.wonderlandbeds.com

Geïnspireerd door de spectaculaire fjorden en bergen

Noordstraat 7-13, westkust; 4531ons GAeigen Terneuzen. Tel. 0115-613130 van de Scandinavische Wonderland. Wonderland produceert sinds 1969 kwalitatief hoogwaardige bedden. Met superieure eigenschappen en kwaliteiten, die u waardevolle comfort en een uitstekende nachtrust bieden. Een perfecte start voor een geweldige dag.

www.slaapkennerrademakers.nl

unique people unique beds

Bordeaux

*vraag naar de actievoorwaarden bij uw dealer

www.wonderlandbeds.com

Milano

A Boxsp uping ringwe Nu extra

voord

ken

€ 600,eel*tot -

én 2 k usse t.w.v. ns cadeau € 150, * Actieperiode 17 mei t/m 22 juni 2014. Vraag naar de voorwaarden in de winkel of kijk op auping.nl/boxspringweken

SL A APKENNER RADEMAKERS Noordstraat 7-13, 4531 GA Terneuzen. Tel. 0115-613130 www.slaapkennerrademakers.nl

Criade

ka

Streekbeeld 24  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you