Page 1

SKÄRGÅRDSFÄRJORNAS

TURLISTOR 2019 SAARISTOLAUTTOJEN AIKATAULUT

ARCHIPELAGO FERRY TIMETABLES

Jurmo

INNEHÅLLER ÄVEN

Turistinformation om skärgården

Osnäs Vuosnainen

Åva

SISÄLTÄÄ MYÖS

Kustavi Gustavs

Brändö

Matkailutietoja saaristosta ALSO INCLUDING

Tourist information about the archipelago

ÅLAND

Simskäla

Björkö Lappo

Enklinge

Torsholma

Houtskär

Asterholma

Bärö

Kumlinge

Vårdö Hummelvik

Snäckö Seglinge

Prästö Töftö Ängö Bergö

Galtby, Korpo Korppo

Sottunga Mariehamn

Långnäs

Överö

Svinö

Embarsund

Husö Kyrkogårdsö

Degerby

Föglö Kökar

0

10

20

30 km

Ålandstrafiken www.alandstrafiken.ax

KORRIGERINGAR/ÄNDRINGAR kan ha inträffat. För uppdaterad turlista se: KORJAUKSET/MUUTOKSET on saattanut tapahtua päivitetyn vuorolistan mukaan: CORRECTIONS/CHANGES may have occured, for updated timetable, see:

VÄGEN TILL SKÄRGÅRDEN

Ålandstrafiken

VÄGEN TILL SKÄRGÅRDEN

Profile for Strax Kommunikation

Ålandstrafiken Skärgårdsfärjornas Turlistor 2019  

Skärgårdsfärjornas Turlistor på Åland 2018, Ålandstrafiken, Saarisolauttojen aikataulut, Archipelago ferry timetables, Ahvenanmaa, Aland Isl...

Ålandstrafiken Skärgårdsfärjornas Turlistor 2019  

Skärgårdsfärjornas Turlistor på Åland 2018, Ålandstrafiken, Saarisolauttojen aikataulut, Archipelago ferry timetables, Ahvenanmaa, Aland Isl...