Page 8

INIÖ

N

E DAL

TIÖ

KEIS

HO

UTS

ALA

HANK

ALA

SS MO

INN

TA SKA

HU

KORPO

AIS RET

ÄS

N PÄR

M ST PO

GA

BO DÖ

AS

ÄS

GN

KO R

TUN

LÅN

AR

SOT

KÖK

ERÖ

ÖV

NAGU

HA MN

KIT

TBY GAL

S TUI

O AM

RR NO

NÖ TÖ

HOUTSKÄR

RG

Metrokarta

HEPONIEMI

KANNVIK

BE

Sk

årdens g r ä

TIDTABELLER www.farja.fi www.farja.fi www.farja.fi www.aspocharter.com

JURMO

www.vitharun.fi www.marinelines.fi www.wilsoncharter.fi www.meriliikenne.fi

UTÖ

Obs! Alla förbindelser är inte utmärkta på kartan.

6

#visitarchipelago

Profile for Strax Kommunikation

Välkommen till Skärgården  

Skärgårdens turistbroschyr.

Välkommen till Skärgården  

Skärgårdens turistbroschyr.