Page 68

Vad innebär hållbar turism?

Vi frågar turistföretagaren Ville Laitinen Sanden tar över när den inte binds samman av gräset. Att Skärgårdshavets ekosystem är sårbart är inte så svårt att förstå när man ser konsekvenserna av litet för många fötter på det tunna skiktet gräs på en vindpinad sanddyn. Man vill ju hålla Skärgårdshavet välmående, inte skada, bara njuta av det vackra landskapet. Så hur katten ska man bära sig åt för att inte bidra till slitaget?

66

#visitarchipelago

Profile for Strax Kommunikation

Välkommen till Skärgården  

Skärgårdens turistbroschyr.

Välkommen till Skärgården  

Skärgårdens turistbroschyr.