Page 32

”Slaget om Bengtskär slutade med att Finland lyckades avvärja anfallet och gick som segrare ur striden.”

Bengtskärs fyr

˜ Skärgårdshavets sydligaste besöksmål ˜ Bengtskärs fyr är Nordens högsta. Vill man längre söderut än så här möter man öppet hav. Uppe i fyrtornet kan den omgivande tomheten faktiskt spela ett spratt med besökarens sinnen. Den som går upp för spiraltrappans 252 trappsteg till fyrtornets översta rum kan uppleva att tornet lutar framåt. Det lär ska bero på att ögat saknar referenspunkter i utsikten som endast består av himmel och hav. Många genomlever känslor av rymd och öppenhet. Dramatisk historia Eftersom Bengtskär hade ett viktigt strategiskt läge under andra världskriget var det bara en tidsfråga

30

innan skäret skulle bli skådeplatsen för en militär sammandrabbning. Farhågorna besannades en dimmig natt i juli 1941 när tre sovjetiska patrullbåtar tog i land på ön. Det var upptakten till det skoningslösa slaget om Bengtskär, som resulterade i 32 stupade finska soldater och 45 sårade. Förlusterna på den sovjetiska sidan uppskattas till minst 60 stupade. Ungefär 1 500 soldater från båda sidor var inblandade. Slaget om Bengtskär slutade med att Finland lycka-

#visitarchipelago

Profile for Strax Kommunikation

Välkommen till Skärgården  

Skärgårdens turistbroschyr.

Välkommen till Skärgården  

Skärgårdens turistbroschyr.