Page 17

SE & GÖRA

Juho Kuva

Juho Kuva

Skärgården Ringväg

LILLA RINGVÄGEN går mera inomskärs. Många tar

en avstickare till Själö under förbindelsebåtsresan Nagu–Rimito. Notera att inga turistfordon är til�låtna på den vackra ön. Sjöresan bjuder också på en fläkt av Erstan – den fagra, omsjungna fjärden mellan Pargas och Åbo.

Klassikern: 250 km Lilla Ringvägen: 100 km Läge: Skärgårdshavets västra del Rutt: Se kartan på sista sidan Skärgården Ringväg har lockat cyklister, motorcyklister och bilburna i över 20 års tid. Ruttens specialitet är att den går från ö till ö – inte mindre än nio färjor eller förbindelsebåtar och ett dussintal broar ligger på vägen. Rutten har goda logi- och trakteringsmöjligheter. Under de senaste åren har antalet direktförsäljningsbodar ökat, vilket ger åkturen en extra, pikant knorr.

Skyltning: samma skyltning som på den större ringvägen. Sevärt: Själö, Erstan, Mumindalen i Nådendal, dagbrottet i Pargas. Cykeluthyrningar finns längs vägen. Hyr cykel på en ort och lämna den tillbaka på en annan. www.saaristonrengastie.fi

Skyltning: Skärgårdens Ringväg är märkt med bruna skyltar. Sevärt: Båtmuseet i Houtskär, Jungfrudansen i Nagu Finby, Kustö slottsruiner, hantverkarbyn i Gustavs.

#visitarchipelago

15

Profile for Strax Kommunikation

Välkommen till Skärgården  

Skärgårdens turistbroschyr.

Välkommen till Skärgården  

Skärgårdens turistbroschyr.