Page 15

SE & GÖRA

5. Själö

Det sägs att Själös namn har med sälar att göra – inte själar, fastän många sargade själar förpassats till ön. Numera råder lugn över hus och ängar. Mörkt förflutet • Kung Gustav den II Adolf inrättade ett spitalsjukhus på Själö 1619. Någon återvändo bort från Själö fanns inte för patienterna. Sandåsen var lätt att begrava de döda i. • Mentalt sjuka inhystes på en skild vårdanstalt för ”fattighjon och svagsinta”. • Själö hospital var landets största mentalsjukhus efter 1785. Anstalten övergick till att vårda endast

kvinnor i slutet av 1800-talet. Ljusare nutid • Mentalsjukhuset stängdes i början av 1960-talet. Numera verkar Skärgårdshavets forskningsinstitut vid Åbo Universitet på ön. • Guidade rundvandringar om öns historia, natur och nutida forskningsverksamhet ordnas. • Själö har restaurang och café. Ett flertal inkvarteringsmöjligheter finns att välja mellan.  www.VisitSeili.fi Förbindelsebåt: Nagu och Rimito (Hanka)

#visitarchipelago

13

Profile for Strax Kommunikation

Välkommen till Skärgården  

Skärgårdens turistbroschyr.

Välkommen till Skärgården  

Skärgårdens turistbroschyr.