Page 1

Αναλογία εργαζομένων ελληνικού δημοσίου τομέα σε σχέση με δεκαπέντε πολυεθνικές εταιρίες. Γκούμας Στράτος. Πτυχιούχος Οικονομολόγος. MSc ‘Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική (Ε.Κ.Π.Α./ Τμήμα Οικονομικών)’ e-mail: s_4goum@yahoo.com, My Blog

    22/8/2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρουσίαση αυτή θα εξετάσουμε την αναλογία των εργαζομένων στον ελληνικό δημόσιο τομέα σε σχέση με 15 πολυεθνικές εταιρίες. Σκοπός μας είναι να ελέγξουμε, σε γενικές γραμμές, αν το σύνολο των εργαζόμενων στον δημόσιο τομέα επαρκεί για να στελεχώσει τις ανάγκες και τις υπηρεσίες των οργανισμών και τομέων της ελληνικής επικρατείας. Τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει αφορούν μόνο τον αριθμό των υπαλλήλων που εργάζονται στο δημόσιο τομέα και τις εταιρίες, χωρίς να έχουμε συμπεριλάβει άλλους δείκτες, όπως παραγωγικότητα, εργατοώρες, μισθοί κτλ. Τα δεδομένα μας είναι ενδεικτικά, μπορούν ωστόσο να χρησιμοποιηθούν για να εξαχθούν μερικά βασικά συμπεράσματα για την δημόσια διοίκηση. Οι εταιρίες που έχουμε επιλέξει είναι οι εξής: Google, IMB, Microsoft, Siemens, Exxon-Mobil, BASF, Bayer, Johnson & Johnson, LG Group, Ford Motor Company, Nestle, HSBC, Tesco, General Electric και Toyota. Οι οργανισμοί αυτοί είναι γνωστοί στο παγκόσμιο οικονομικό και κοινωνικό σκηνικό και τα προϊόντα/ υπηρεσίες που παράγουν καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα καταναλωτικών αναγκών. Η επιλογή των επιχειρήσεων έχει γίνει με κριτήριο την κατάταξη στη λίστα των 150 πρώτων επιχειρήσεων του περιοδικού Forbes, -με βάση τον κύκλο εργασιών- για τουλάχιστον δυο έτη την τελευταία δεκαετία. Τα στοιχεία για τον αριθμό των εργαζομένων τα έχουμε συλλέξει από τις ιστοσελίδες των επιχειρήσεων και τις ιστοσελίδες των περιοδικών Forbes και Fortune, ενώ για τον δημόσιο τομέα από το Υπουργείο Εσωτερικών (απογραφή Ιούλιος/2010). Οι μετρήσεις που έχουμε χρησιμοποιήσει είναι οι τελευταίες διαθέσιμες.


ΔΕΔΟΜΕΝΑ Πίνακας 1. Παρουσίαση Εταιριών

Google Inc. Exxon-Mobil Co. Microsoft Co. BASF SE Bayer AG Johnson & Johnson

Αριθμός χωρών δραστηριοποίησης (Τουλάχιστον μια εγκατάσταση) 144 41 100 38 80 52

Έδρα / Έτος Ίδρυσης ΗΠΑ / 1998 ΗΠΑ / 1870 ΗΠΑ / 1975 Γερμανία / 1865 Γερμάνια / 1863 ΗΠΑ / 1886

Ford Motor Company LG Group Nestle SA Tesco plc HSBC Holdings plc

70 120 77 13 83

General Electric

100 ΗΠΑ / 1878

Toyota Motor Corporation

ΗΠΑ / 1903 Νότια Κορέα / 1947 Ελβετία / 1866 Αγγλία / 1919 Αγγλία / 1865

27 Ιαπωνία / 1937

ΙΒΜ

170 ΗΠΑ / 1911

Siemens AG

190 Γερμάνια / 1847

Αντικείμενο Εργασιών Διαδίκτυο- Λογισμικό Η/Υ Πετρέλαιο-Υγραέριο, Παράγωγα πετρελαίου Διαδίκτυο- Λογισμικό Η/Υ, Προϊόντα Η/Υ Χημικά-Κατασκευές-Ενέργεια Φαρμακευτικά-Χημικά Προϊόντα Υγείας-Ομορφιάς Εμπόριο αυτοκίνητων/ ανταλλακτικά/ επισκευές, Μισθώσεις. Ηλεκτρονικά-Χημικά-Τηλεπικοινωνίες Τρόφιμα-Ποτά Λιανικό εμπόριο Τραπεζικά-Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Συσσώρευση Υπηρεσιών (Ενέργεια, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, Υπολογιστές, Προϊόντα υγείας, Λογισμικό, Αεροναυπηγική, Ηλεκτρονικά/ Βιομηχανικά προϊόντα κτλ) Αυτοκίνητα-Βιοτεχνολογία-Ρομποτική Υπολογιστικά συστήματα, Λογισμικό-Υλικό Η/Υ, Πληροφοριακά συστήματα Συσσώρευση Υπηρεσιών (Ενέργεια, Τηλεπικοινωνίες, Ιατρική τεχνολογία, Μεταφορές, Συστήματα ελέγχου, Ηλεκτρονικές συσκευές, Αυτοματισμοί, Κατασκευές κτλ)

Πηγή: Ιστοσελίδες εταιριών, Forbes, Fortune. Από τα δεδομένα μας διαπιστώνουμε ότι οι εταιρίες δραστηριοποιούνται σε ένα πλήθος χωρών και παράγουν ένα μεγάλο εύρος προϊόντων/ υπηρεσιών. Επιπλέον, οι περισσότερες από αυτές έχουν ιστορία σε βάθος χρόνου πριν καταλήξουν στην σημερινή μορφή με την οποία τις γνωρίζουμε, καθώς έχουν εξαγοράσει/ συγχωνευτεί με άλλες εταιρίες. Να σημειώσουμε επίσης ότι τα δεδομένα της στήλης για τον αριθμό των χωρών δραστηριοποίησης, αναφέρονται σε κράτη όπου οι εταιρίες διαθέτουν τουλάχιστον μια εγκατάσταση. Δεν περιλαμβάνεται το πραγματικό μέγεθος δραστηριοποίησης της εταιρίας, το οποίο μπορεί να διαφέρει σημαντικά από τον δεδομένα του Πίνακα 1 (π.χ. Η Exxon-Mobil διαθέτει εγκαταστάσεις σε 41 χώρες, ωστόσο τα προϊόντα της διανέμονται παγκοσμίως).


Πίνακας 2. Αριθμός Εργαζομένων Εργαζόμενοι Ελληνικός Δημόσιος Τομέας

Έτος Απογραφής

768.000

2010

Google Inc.

22.000

2010

Exxon-Mobil Co.

80.000

2009

Microsoft Co.

89.000

2010

BASF SE

105.000

2009

Bayer AG

109.000

2009

Johnson & Johnson

119.000

2009

Ford Motor Company

176.000

2010

LG Group

177.000

2008

Nestle SA

278.000

2009

HSBC Holdings plc

302.000

2009

General Electric

305.000

2009

Toyota Motor Corporation

321.000

2009

ΙΒΜ

400.000

2009

Siemens AG

421.000

2009

Tesco plc

440.000

2008

Πηγή: Ιστοσελίδες εταιριών, Forbes, Fortune, Υπουργ. Εσωτερικών

Αναλογία εργαζομένων εταιρίας προς δημόσιο τομέα (αύξουσα σειρά) Google Inc. Exxon-Mobil Co. Microsoft Co. BASF SE Bayer AG Johnson & Johnson Ford Motor Company LG Group Nestle SA HSBC Holdings plc General Electric Toyota Motor Corporation ΙΒΜ Siemens AG Tesco plc

2,86% 10,42% 11,59% 13,67% 14,19% 15,49% 22,92% 23,05% 36,20% 39,32% 39,71% 41,80% 52,08% 54,82% 57,29%


Πινάκας 3. Σύνθεση Δημόσιου Τομέα Ποσοστό ως προς το Αριθμός σύνολο των Εργαζομένων δημοσίων υπάλληλων Μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου /δικαστικοί λειτουργοί /δημόσιοι λειτουργοί Ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Συμβασιούχοι έργου Αιρετοί Επί θητεία Ωρομίσθιοι / Ημερομίσθιοι Μετακλητοί Έμμισθη εντολή Μελή διοικητικών συμβουλίων

625.738 53.833

81,476% 7,010%

44.811 14.345 12.609 7.495 4.614 1.175 1.003 493

5,835% 1,868% 1,642% 0,976% 0,601% 0,153% 0,131% 0,064%

380

0,049%

Πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος, διοικητής, υποδιοικητής

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών (Απογραφή Ιούλιος/2010).

Εργαζόμενοι Δημοσίου Τομέα Πληθυσμός Ελλάδας (Απογραφή 2008/ Παγκόσμια Τράπεζα)

768.000 11.300.000

Αναλογία δημοσίων υπάλληλων προς το σύνολο ελληνικού πληθυσμού

6,80%

Από τον Πίνακα 2, παρατηρούμε ότι επιχειρήσεις που διανέμουν αγαθά και υπηρεσίες σε παγκόσμια εμβέλεια έχουν πολύ λιγότερους υπάλληλους σε σχέση με τον δημόσιο τομέα. Αυτό το γεγονός αποτελεί μια ένδειξη ότι ίσως χρειάζεται ουσιαστική αναδιάρθρωση και εκ νέου διαχείριση το σύστημα διοίκησης του δημοσίου. Κατά τη γνώμη μας, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν κατανείμει αποτελεσματικότερα και ορθότερα τους υπάλληλους, με αποτέλεσμα να χρειάζονται πολύ λιγότερο εργατικό δυναμικό για να στελεχώσουν τις υπηρεσίες, τα γραφεία και τις μονάδες τους. Ίσως κάποιος αναγνώστης θέσει το ερώτημα ότι πιθανώς να είναι ατυχής η σύγκριση του εργατικού δυναμικού μιας πολυεθνικής με το δυναμικό που εργάζεται στο δημόσιο τομέα ενός κράτους. Εν μέρει, θα αποφανθούμε ότι είναι ίσως σωστή αυτή η παρατήρηση. Καλύτερη σύγκριση θα πραγματοποιούταν για το δημόσιο τομέα μεταξύ όμοιων χωρών (ίσος περίπου πληθυσμός και ίδια περίπου οικονομικά/ κοινωνικά/ γεωγραφικά χαρακτηριστικά), δυστυχώς όμως η εύρεση των δεδομένων για την απογραφή των υπαλλήλων στη δημόσια διοίκηση είτε δεν ήταν δυνατή από


τις αρμόδιες υπηρεσίες (EuroStat, ΟΟΣΑ, Παγκόσμια Τράπεζα) είτε τα δεδομένα είχαν μεγάλη χρονολογική διαφορά. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί και να αναφερθεί η σύγκριση μεταξύ πολυεθνικής επιχείρησης και δημόσιου τομέα ώστε να ελέγχουμε την αποτελεσματικότητα και την κατανομή των αρμοδιοτήτων στο δημόσιο. Είναι πράγματι αξιόλογο το γεγονός ότι μια πολυεθνική επιχείρηση μεγέθους ΙΒΜ ή General Electric, όπου τα προϊόντα που παράγουν χρειάζονται ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής/ συναρμολόγησης/ επεξεργασίας/ ελέγχου, δίκτυα διανομής και μονάδες έρευνας-ανάπτυξης, διαθέτουν πολύ λιγότερους υπάλληλους, για να στελεχώσουν τις υπηρεσίες, από τη δημόσια διοίκηση. Σε καμία περίπτωση βεβαία δεν υποδεικνύεται ότι ο δημόσιος τομέας πρέπει να λειτουργεί και να οργανώνεται όπως μια επιχείρηση. Αυτό θα ήταν δομικό και ουσιαστικό σφάλμα, καθώς υπάρχει διαφορετική νοοτροπία και οργάνωση μεταξύ εταιρίας και δημοσίου. Ωστόσο μερικά χαρακτηριστικά της δομής μιας εταιρίας ίσως θα έπρεπε να υιοθετηθούν στη δημόσια διακυβέρνηση. Το σοβαρότερο ίσως πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο δημόσιος τομέας δεν είναι τόσο ο αριθμός των εργαζομένων, όσο η κατανομή στις υπηρεσίες. Έρευνες που έχουν διεξαχθεί από αρμοδίους οργανισμούς και υπηρεσίες (ΟΟΣΑ, Υπουργεία), έχουν επισημάνει ότι υπάρχουν υπεράριθμοι υπάλληλοι σε γραφικές υπηρεσίες, ενώ αντίθετα σε υπηρεσίες που χρειάζεται πραγματικά η ανθρωπινή συμβολή (π.χ. νοσοκομεία, υπηρεσίες καθαριότητας κτλ) υπάρχει έλλειψη. Αναλογιστείτε το γεγονός πόση λιγότερη γραφειοκρατία και πόσο λιγότεροι υπάλληλοι θα χρειαζόντουσαν,

αν

υπήρχε

ένα

ολοκληρωμένο

πληροφοριακό

σύστημα

διακυβέρνησης, όπου όλες οι υπηρεσίες θα συνεργαζόντουσαν από κοινού σε μια δικτυακή πλατφόρμα, καθώς και αν το εργατικό δυναμικό είχε κατανεμηθεί ουσιαστικότερα και καταλληλότερα. Με ένα παράδειγμα θα γίνει πιο κατανοητό. Παράδειγμα. Έστω ότι θέλουμε να ανοίξουμε μια νέα επιχείρηση. Αφού αγοράσουμε τον κατάλληλο χώρο το επόμενο βήμα είναι να δηλώσουμε τα στοιχεία μας και τα στοιχεία της εταιρίας στο δίκτυο της ΔΕΗ/ΟΤΕ/ ΕΥΔΑΠ για να συνδεθούμε με τις υπηρεσίες τους, καθώς και να καταχωρηθούμε στο Δήμο, την Εφορία, Νομαρχία, Πρωτοδικεία κτλ. Αν υπήρχε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα μεταξύ των μονάδων του δημοσίου τομέα (αν όχι για όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου έστω σε μερικές κεντρικές), θα μπορούσαμε κάλλιστα να συμπληρώσουμε και να συλλέξουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, να πηγαίναμε σε οποιαδήποτε υπηρεσία (ή σε ένα ΚΕΠ) και να καταχωρούνται/ προωθούνται ηλεκτρονικά προς τις υπόλοιπες υπηρεσίες.


Ελπίζουμε ότι με την πρόσφατη απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων (Ιούλιος 2010), τις ενέργειες για συγχωνεύσεις των υπηρεσιών, την αποτελεσματικότερη κατανομή των εργαζομένων και τη μείωση τις γραφειοκρατίας, να λειτουργήσει ορθότερα και ουσιαστικότερα το δημόσιο σύστημα.

Αναλογία εργαζομένων ελληνικού δημοσίου τομέα σε σχέση με δεκαπέντε πολυεθνικές εταιρίες.  

Στην παρουσίαση αυτή θα εξετάσουμε την αναλογία των εργαζομένων στον ελληνικό δημόσιο τομέα σε σχέση με 15 πολυεθνικές εταιρίες. Σκοπός μας...

Αναλογία εργαζομένων ελληνικού δημοσίου τομέα σε σχέση με δεκαπέντε πολυεθνικές εταιρίες.  

Στην παρουσίαση αυτή θα εξετάσουμε την αναλογία των εργαζομένων στον ελληνικό δημόσιο τομέα σε σχέση με 15 πολυεθνικές εταιρίες. Σκοπός μας...

Advertisement