Page 1

PORTALEN 5/2017 Strängnäs stiftstidning www.svenskakyrkan.se/strangnasstift

Frågor om kremering

Douglas Öljarstrand

och gravsättning får svar

21 år och begravningsentreprenör sidan 12

sidan 9

Ä nglasyster Celi Föräldrarna Windal om sorgen efter sin förstfödda sidan 14

Sjukhuskyrkan

vågar vara i det svåra sidan 5

P O R TA L E N 5 / 2 0 1 7

1


Rituella kärl ger oss fotfäste När den tyske teologen Dietrich Bonhoeffer inför vigseln mötte ett brudpar brukade han säga: Idag är ni förälskade i varandra och övertygade om att er kärlek kan hålla äktenskapet vid liv. Men, nej, det klarar den inte.

Innehåll På sjukhuskyrkan är det viktigt att våga vara i det svåra 

5

Avskedet gör det lättare att gå vidare

8

Frågor om kremering och gravsättning får svar 

9

Blommornas betydelse i ett värdigt farväl

10

Vid överlåtelsen spricker himlen ofta upp 

12

När kristendomen kom slutade man kremera de döda

13

Änglasyster Celi finns hos dem ändå

14

Fördjupning i sorg i höst?

17

Nyfiken på Pernilla Folebo

20

TEXT BISKOP JOHAN DALMAN • FOTO MAGNUS ARONSON

Johan Dalman, biskop

2

MEN äktenskapet kan hålla liv i er kärlek. Det är…ett rituellt kärl (a ritual container). Eller med andra ord:Vigseln ger kontur, form och stadga åt kärleken. Resonemanget är inte omedelbart överförbart på sorgearbetet, men visst finns där likheter. Ytligt sätt är begravningsgudstjänsten ingen nödvändighet (antalet så kallade ”direktare”ökar i oroväckande omfattning). Men erfarenheten säger, och vår kristna tro bekräftar, att en högtidlig och offentlig avskedsakt präglad av sorgen och saknadens, tacksamhetens och de goda minnenas, hopplöshetens och hoppfullhetens känslor – inneslutna i Guds evighetslöfte – gör något viktigt med oss. Ger oss, med Bonhoeffers ord, ett rituellt kärl, en ram, att innesluta sorgens tankar i. Ger kontur, form och stadga åt sorgen – ett fotfäste åt saknaden. Fotfästen ska man vara rädd om. Därför har också ordningen för begravningsgudstjänst i det nu aktuella förslaget till ny Kyrkohandbok knappast förändrats alls. If it ain’t broke – don’t fix it. Tillsammans med så många andra av kyrkans gudstjänster: dopet, nattvarden, konfirmationen och vigseln (för att nu bara nämna några), förenar begravningsgudstjänsten på ett konkret sätt Guds löftesord med mänskliga handlingar och gör på så sätt det osynliga synligt. Utan andligt innehåll ekar den emellertid tomt. Gud behöver inte akten, men akten behöver Gud. Innesluten i löftet om att Han är med oss alla tider in till tidens ände, blir avskedet ingen punkt utan ett semikolon; ett vittnesbörd om att fortsättning följer…n

P O R TA L E N 5 / 2 0 1 7

20


FOTO MAGNUS ARONSON

10

Alltid i

PORTALEN Ledaren 2 Läsning för egen fördjupning 17 I huvudet på Parsmo 18 Kurser & utbildningar 19 Nyfiken på 20

18

P O R TA L E N 5 / 2 0 1 7

3


4

P O R TA L E N 5 / 2 0 1 7


Sjukhuskyrkans andaktsrum är rofyllt. Här firas gudstjänst varje vecka. Här tar också sjukhuskyrkans personal ofta emot studiebesök och pratar om hur det är att möta människor i sorg.

På sjukhuskyrkan är det viktigt att

våga vara i det svåra – Det handlar om att vara närvarande. Man behöver ofta inte säga eller göra någonting, utan bara finnas där. Det säger sjukhusdiakon Maria Consales på Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ). Tillsammans med sina kollegor på sjukhuskyrkan finns hon där för döende och sörjande människor i stort sett dygnet runt. TEXT INGALILL BERGENSTEN • FOTO MAGNUS ARONSON

– Jag minns en gång då jag suttit med ett par som vars barn gått bort genom en olyckshändelse. Jag satt nog ett par timmar på ett rum på akuten med dem. Bara satt, räckte kanske fram en pappersnäsduk och hämtade lite vatten. Efteråt tackade de mig väldigt mycket för det jag gjort. – Men vad hade jag gjort? Jo, bara funnits där. Oavsett om döden kommer plötsligt eller om den är väntad är oron och sorgen dess följeslagare. – Man kan både sörja det liv som man blir av med och det liv som inte blev. Alla förhoppningar och drömmar som aldrig kommer att slå in. Sorgen är lika stark oavsett, säger Maria Consales. – Den som får ett dödsbesked reagerar ofta med förnekelse, oro och ilska. Man kan vara arg på läkarna och mena att de gjort fel eller på sig själv för att man inte sökte tidigare. Till och med på anhöriga för att ingen reagerat på att man sett sjuk ut, säger sjukhuspräst Jens Frandsen. – Ofta oroar man sig för hur anhöriga ska klara sig och inte sällan oroar man sig för hur det ska bli att dö. Kommer det att göra ont? Vad händer sen? En del människor kämpar verkligen med dödsångest. Men lika ofta som Jens Frandsen pratar med döende om det som ska komma pratar han med dem om livet därför att det är det de vill.

– Så länge man lever, lever man. Och jag tycket att det är rätt att tänka på och ta vara på livet så länge man har det. Hur en arbetsdag kommer att se ut vet Jens Frandsen och hans kollegor aldrig. De kan bli inringda till akuten för att stötta an­höriga som fått ett dödsbesked, det kan vara en svårt sjuk person som själv tar kontakt. Ibland får de gå upp till förlossningen och möta föräldrar som förlorat sitt lilla barn. – Jag minns ett tillfälle då ett föräldrapar ville att jag skulle hålla en andakt för deras nästan fullgångna barn som dött i magen, berättar Maria Consales. – Jag gjorde det och bad Gud ta hand om det lilla barnet. Efteråt fick de en ljusstake och ett ljus att tända för änglabarnet. Föräldrarna var mycket tacksamma för denna stund och tyckte att det kändes lättare att lämna barnet sedan. Men för Maria som småbarnsförälder var det tufft. Och hon grät en lång stund då hon kom tillbaka till sitt arbetsrum. – Men det är väl inte så farligt att gråta? inflikar Jens. Till sjukhuskyrkans uppgift hör också att vara närvarande vid så kallade visningar. Det vill säga då någon dött. – En gång då ringde personalen från avdelning 84, som ger vård i livet slutskede, och bad mig vara med då en pappa och

P O R TA L E N 5 / 2 0 1 7

5


Då och då har vi samvets­samtal där den som ska dö vill berätta om oförrätter den utsatt andra för eller själv blivit utsatt för.

hans son i åttaårsåldern skulle komma och se farfar som dött, berättar Maria Consales. – Pappan behövde någon som kunde ha fokus på pojken. – Jag mötte dem i korridoren och beskrev för barnet hur farfar såg ut och hur rummet såg ut. Sen gick vi in tillsammans och pojken och pappan tog farväl av den gamle mannen. Därefter gick vi och fikade och pratade om det som de varit med om. Det blev en fin, existentiell stund med prat om allt från himlen till fotboll. Vissa människor träffar Jens Frandsen och Maria Consales en enstaka gång. Andra går de till varje dag under den tid de vårdas på sjukhuset. Inte minst anhöriga kan de få följa länge. Varje termin leder de dessutom sorgegrupper på sjukhuset.

6

P O R TA L E N 5 / 2 0 1 7

– Det är som ett mirakel då en svårt sorgtyngd människa börjar räta upp sig igen och ser att livet ändå har något kvar att ge, säger Jens. Både Maria och Jens menar att sorgen gör att många skyddsbarriärer faller, att människor blir sårbara som aldrig förr. – Ingen annan kan sörja åt dig och det kommer som en chock för en del människor eftersom vi i vårt samhälle kan leja ut och köpa oss det mesta, säger Maria. Borde vi prata med om döden? – Ja, kanske skulle det ta bort lite av ångesten inför döden om vi åtminstone pratat med våra närmaste om hur vi önskar oss vår begravning, var vi vill bli begravda och hur vi vill ha det med olika saker. Det skulle nog kunna vara förlösande, tror Jens.

Hur man har det med sina närmaste påverkar också döendet. – Vi har då och då samvetssamtal där den som ska dö vill berätta om oförrätter den utsatt andra för eller själv blivit utsatt för. Regelmässig bikt är det ovanligt att någon ber om, men det har hänt att vi skickat efter den katolska prästen i stan. Vilka situationer är svårast? – Det värsta är när det inträffat ett plötsligt dödsfall genom olyckshändelse och en ung människa, som kanske har man eller fru och små barn, har dött, säger Jens Frandsen. – Hela livet grusas ju för de anhöriga. Då finns vi där vid deras sida om de vill. Och det är många som vill. – Vår närvaro är viktig. Det är som om vi utgör en bild för att Gud är där, menar Maria.


Det händer då och då att sjukhusprästen Jens Frandsen får ge en döende patient nattvarden. Han har allt som behövs för detta i en praktisk liten väska, ett så kallat sockentyg.

Det händer också att döende patienter ber sjukhuskyrkans personal att vara med dem ända in till slutet. – De är rädda och vill ha någon vid sin sida. Det finns också de som längtar efter att få dö. – Jag har träffat på troende människor som visat stor tillförsikt och sagt ”nu ska jag hem”, berättar Jens Frandsen. Men att man har en kristen tro är ingen garanti för att man går igenom sjukdom och död utan vånda. – Sorgen är ju densamma. Och svåra saker som drabbar människor kan även leda till att de får en frostig relation till Gud. Ändå ser Maria Consales och Jens Frandsen som sin uppgift att förmedla hopp.

– Jag tror ju personligen att Gud finns där på andra sidan och tar emot den som dör, säger Maria och berättar om sin personliga erfarenhet av detta. – Min morfar var svårt dement de sista åtta åren av sitt liv och det sista året var han sängliggande och helt orörlig. När han var döende vakade vi över honom i flera dygn och strax innan han dog satte han sig upp i sängen, sträckte upp armarna och log mot någon. – Inte minst detta har övertygat mig om att det finns något på andra sidan. Något som gör att jag kan förmedla hopp. Jag pratar naturligtvis inte om Gud med alla jag möter. Men jag pratar med Gud om alla! n

Några ord på vägen från Jens Frandsen och Maria Concales

• Var närvarande i rummet. Alltså försök att inte tänka på vad du ska göra sen. • Lyssna, lyssna, lyssna. • Håll ut! Ha modet att sitta kvar utan att säga något. Våga vara i det svåra. • Det tar energi att möta sorg och lidande. Se till att du har möjlighet att fylla på energi på det sätt som fungerar för dig – kanske en promenad i skogen eller att sjunga i kör.

P O R TA L E N 5 / 2 0 1 7

7


Avskedet gör det lättare att gå vidare – Vi människor behöver avslut för att kunna gå vidare. Och här fyller begravningsgudstjänsten en viktig roll. I den får man både sörja och glädjas över den som gått bort. Det säger Ulla Schönberg-Berfenfeldt, präst i Tunabergs församling utanför Nyköping. TEXT INGALILL BERGENSTEN

– De sörjande ska gå ifrån kyrkan och känna att de blivit ledda igenom något som är tungt, menar Ulla SchönbergBerenfeldt, präst i Tunabergs församling.

Det blir allt vanligare att människor låter sina döda anhöriga gå direkt till krematoriebränning. Detta är en utveckling som Ulla SchönbergBerfenfeldt oroas över. – Många väljer denna väg därför att man är rädd att bli ledsen, att konfronteras med döden och sin sorg. Men ett sådant beslut lämnar ofta ett tomrum efter sig, ett sår. Och även om man slipper det som känns jobbigt för stunden har det en tendens att komma tillbaka då man minst anar det. – Vi behöver hjälpa människor att våga ta ett riktigt avsked. Det är ju inte farligt att sörja och gråta. Det är tvärtom en naturlig reaktion vid en stor förlust. Den vanligaste frågan hon får från anhöriga inför en begravning är ”hur gör man?”. Många har ingen erfarenhet av begravningsgudstjänster och vet inte vad som ingår. – Begravningsgudstjänsten följer en ritual som är noga uttänkt.Varje del i ritualen är viktig ­ usiken till griftetalet. Alla delar – allt från m ­behövs och jag går igenom dem med de anhöriga då vi ses. För att kunna utforma ett bra griftetal – ett tal som är personligt men inte privat – träffar Ulla Schönberg-Berfenfeldt de anhöriga minst en gång före begravningen. Då har de också möjlighet att berätta vilken musik den döde tyckte om

och som de vill ska finnas med i gudstjänsten. – Jag minns en gång då en ung människa hade dött och de anhöriga ville att det skulle vara musik av Sting samt Ozzy Osbourne, en sångare som är känd för att ha en hel del svordomar i sina sånger. Ett yngre syskon valde då en mycket fin ballad av Ozzy Osbourne som vi hade med i kyrkan. Och det kändes så rätt. Den döde var med genom musiken. – Människor har större möjligheter än de tror att utforma begravningsgudstjänster på ett personligt sätt. Och jag brukar säga till de anhöriga att detta är först och främst deras stund. Sedan kanske fler deltar – allt från arbetskamrater till vänner – men det är de anhöriga som kommer i första hand. – Man ska gå ifrån kyrkan och känna att man blivit ledd igenom något som är tungt. Att det varit en jobbig stund men också en fin stund. Rent intellektuellt har man klart för sig att en person gått bort. Men då man ser kistan blir det väldigt tydligt. Då når ofta det som man fattat med hjärnan ner till hjärtat. En begravning i Svenska kyrkan är ­heller inte en helt nattsvart stund. – Texterna uttrycker ju att döden inte är slutet, utan att en gång får vi mötas igen. Det är ett hopp som vi har och som också uttrycks i begravningsgudstjänsten. n

”Vi behöver hjälpa människor att våga ta ett riktigt avsked. Det är ju inte farligt att sörja och gråta.” 8

P O R TA L E N 5 / 2 0 1 7


Frågor om kremering och gravsättning får svar I Strängnäs stift finns 6 krematorier: Örebro, Eskilstuna, Nynäshamn, Södertälje, Nyköping och Katrineholm. Tankarna och undringarna vid dödsfall är många. Portalen bad därför Bo Jakobsson, krematorievaktmästare i Katrineholmsbygdens församling, ge svaren på några vanliga frågor han får i sitt arbete. BERÄTTAT FÖR CECILIA BENGTSSON • Vi är alltid 2 personer som samtidigt bekräftar den dödes identitet. Med kistan följer ett kistkort som överensstämmer med vår arbetsorder.Vi är också alltid 2 personer vid insättning av kistan i ugnen.Varje person som kremeras får ett kremationsnummer, ett löpnummer. Med i varje urna följer en metallbricka med samma nummer instansat. Vi bränner endast en person åt gången och askan från en person kan aldrig förväxlas med en annan persons aska. • Insättning sker vid 750°.Temperaturen stiger sedan till 1000–1100° under mitten av kremationen. • Efter kremationen rakar vi ner askan i ett schakt i ugnen. När askan svalnat helt förs den vidare till askberedaren, ett slags kvarn. Metall som tandguld, operationsspikar och kisthandtag stannar i en låda i kvarnen medan askan rinner ner i urnan. Sedan årsskiftet återvinns metallen, och överskottet av försäljningen går till Allmänna arvsfonden. • En godkänd urna rymmer minst 5 liter aska. Den brukar vara ungefär halvfull efter att en normalstor person har kremerats. • Av 368 dödsfall 2016 i Katrineholms­ bygdens församling kremerades drygt 80 %. Ca 35 % av dessa gravsattes i minneslund, resten i gravar. • 2016 genomförde vi 570 kremationer varav ca 95 var direktkremationer, det vill säga kremeringar utan föregående begravningsceremoni.

• En urngrav är 120 cm x 120 cm.Vi gräver ett runt hål på ett djup av 70 cm. Det får plats som mest 9 urnor i en urngrav. • Sedan 1976 måste urnan vara av förgängligt material som förintas inom 15 år. Kistor är numera alltid gjorda i trä eller spån. • Om de anhöriga väljer att själva placera urnan i graven har vi grävt när de anländer. Vi kan även hjälpa de anhöriga vid själva urnsättningen.Vi håller oss då i bakgrunden för att finnas till hands om vi behövs. Ca 5 minuter efter att vi ser de anhöriga lämna graven går vi dit och täcker den med jord. • En enkelgrav är 120 cm x 240 cm. Den har plats för 2 kistor. Första kistan ligger på ett djup av 240 cm, nästa på 160–180 cm. Det är alltid minst 1 meter jord ovanpå den översta kistan. En så kallad familjegrav är två enkelgravar bredvid varandra.

– För mig är det självklart att begravningen är till för de efterlevande, säger Bo Jakobsson, krematorievaktmästare.

För mer information om kremering med mera

• Vi strävar efter att gravsätta kistan med huvudet mot väster, så att man på uppståndelsedagen ska se solen gå upp.

www.skkf.se

• En gravrätt gäller i 25 år, därefter kan man förlänga med 15 år i taget. • Det tar olika tid för kistan att förmultna beroende på jordmån. Genomsnittlig tid är ca 15 år. Det finns också exempel där ekkistor, gravsatta i lerjord, varit intakta efter 35 år. • Tillstånd för att sprida askan ges av Länsstyrelsen. Det finns något sällsynt fall där askan delats för att begrava en del i utlandet och en del i Sverige.

P O R TA L E N 5 / 2 0 1 7

9


Blommornas betydelse

i ett värdigt farväl

Joacim Lindgren, prisbelönt florist från Örebro, konstaterar med glädje att hans kunder är engagerade och verkligen vill säga något med de blommor som väljs till begravningen. Hans uppgift är att vara lyhörd och med sin yrkeskunskap skapa ett arrangemang som uttrycker den känsla de eftersträvar. TEXT CECILIA BENGTSSON FOTO JOACIM LINDGREN (BLOMBILDER)

1

2

3

Vem tänker du på i allhelgona? be.svenskakyrkan.se

10

P O R TA L E N 5 / 2 0 1 7

FOTO MAGNUS ARONSON

4


5

6

1 Liljekonvaljer har små blommor, så för att man ska se dem på avstånd som man gör på en begravning har jag flätat in dem i en bädd av grässtrån. Enkelt i sitt uttryck så att blommorna verkligen kommer till sin rätt.

7

2 Jag jobbar helst med respektive säsongs blommor, på vintern exempelvis med hyacinter, vintergrönt och skimmia. 3 I dekorationer som ska stå framför kistan med ett bårtäcke är det fint att jobba luftigt och på bredden, som här med riddarsporrar, rosor och liljekonvaljer. 4 Blommor som beställs av vänner och arbetskamrater placeras vid sidan av kistan och altaret för att bilda en helhet med resten. Det här arrangemanget skulle ge en blommig trädgårdskänsla så valet föll på syren, löjtnantshjärta och krysantemum. 5 Här ville man ha många inslag från naturen, därav ljung, ormbunksblad och hallonkvistar utöver höstanemon. 6 Jag tycker om att jobba generöst och med mjuka former samt lågt och längs med hela kistan så att blommorna kan flöda. Lupiner, akleja och försommargrönt är tacksamt då. 7 Julrosor, murgröna och annat vintergrönt sveper över kistan. 8 Hjärtat är en stark symbol för kärlek och vänskap. Vackrast blir det att jobba ton i ton, hortensia är fantastisk att använda tack vare sin mjuka och täta form. Ramen av sommarslöja förstärker den känslan. 9 En högsommardekoration av pioner, stjärnflocka, sommarslöja, celosia och allium.

8

9

P O R TA L E N 5 / 2 0 1 7

11


Vid överlåtelsen spricker himlen ofta upp – Första gången jag var ensam i bårhuset var det fruktansvärt. Men man blir van, säger Douglas Öljarstrand, begravningsentreprenör i Katrineholm. – Det är så tydligt att kropparna bara är skal. Livet finns någon annanstans. TEXT KARIN REIBRING

” Jag biter mig hårt i läppen för att inte börja gråta.”

Douglas Öljarstrand är 21 år och bor i Julita. En kompis jobbade på begravningsbyrå. Douglas började hjälpa till med hämtningar när människor dött hemma. På den vägen är det och Douglas är nu begravningsentreprenör på Fonus. – Jag får alla slags reaktioner när andra hör vad jag jobbar med. Från att det är konstigt till ”wow!”. En begravningsbyrå kan stå till tjänst med mer än man oftast tror. Förutom det praktiska kring begravningen kan man få hjälp med testamente, bouppteckning, arvskifte – ja, i stort sett allt som rör ekonomi och juridik vid ett dödsfall. Douglas arbetar med sådant som görs utanför kontoret, till exempel hämtning av avlidna, personligt avsked, bisättningstransport och svepningar. Han är också begravningsbyråns representant vid begravningsgudstjänsten. Hur får ni reda på att någon dött? – När någon dött hemma ringer de anhöriga eller läkaren som dödförklarat personen. Vid dödsfall på ett boende kan det vara personal eller anhöriga som ringer. Flera begravningsbyråer har jour tillsammans. Var sjätte vecka har Douglas Öljarstrand jour från klockan 17 och framåt. Hans område

12

P O R TA L E N 5 / 2 0 1 7

har begravningsbyrån kontakt med prästerna i församlingen. – Svenska kyrkan har ett schema och ser vem som skulle kunna hålla i en begravning ett visst datum, berättar Douglas. sträcker sig från Vingåker till Trosa. – Då är det jag som hämtar. Man ska alltid ha med en andreman. För min del är det pappa. Det finns två sorters bårar att bära den döde på. Över kroppen läggs ett täcke. Vänjer man sig vid att möta sörjande? – Nej. Jag har haft flera hundra hämtningar och alla är olika. Ibland blir jag starkt berörd. Många gånger biter jag mig hårt i läppen för att kunna fokusera på smärtan istället för att börja gråta. Inför en begravningsgudstjänst

Prästen kontaktar anhöriga och skriver griftetal. Douglas Öljarstrand tycker att kontakten fungerar bra. Försam­ lingarna är flexibla med att anpassa sig till anhörigas önskemål så länge dessa ryms inom kyrkans riktlinjer. Vid begravningsgudstjänsten är det församlingen som svarar för präst, organist och vaktmästare. Begravningsbyrån kan hjälpa till att ordna minnesstund. I frikyrkor finns ofta en grupp frivilliga, som ordnar det praktiska kring en ­minnesstund. Det är kyrkan som står för bärare, till exempel för att sänka ned kistan


När kristendomen kom slutade man kremera de döda vid jordbegravning eller bära ut kistan ur kyrkan ifall det görs i gudstjänsten. Båda dessa moment kan även utföras av släktingar. Enligt lag ska begravning ske inom en månad efter dödsfallet. Ända fram tills dess har de anhöriga rätt att få se den döde. – Ibland avråder vi, men de anhöriga bestämmer, inte vi, säger Douglas Öljarstrand. Hur är den döda klädd i kistan? – Det är upp till de anhöriga.Vanligast är en så kallad svepdräkt. Det är en fin vit dräkt som täcker ungefär halva låren. Över kroppen ligger ett vackert täcke. Douglas Öljarstrands arbete för honom ofta till bårhuset. Han är själv troende. – Det är så tydligt att det bara är människans skal som ligger där. Livet finns någon annanstans. Douglas har noterat att vid överlåtelsen under begravningsakten spricker ofta himlens molntäcke upp. Slump eller tecken på något? Vid hämtningar med kristna symboler i rummet, eller där personen bär kors runt halsen, tycker han att de döda ofta ser mer fridfulla ut. Han vet inte om det är inbillning. – Det finns alla möjliga tecken på att det finns mer än det här livet – vi kan välja om vi ska se tecknen, säger Douglas Öljarstrand. n

Att Sverige kristnades innebar att alla fick en grav på kyrkogården. På vikingatiden hade gårdarna egna gravfält, men bara vissa fick en synlig grav. De döda kropparna brändes på bål. I och med kristendomen försvann kremering och hela kroppen jordfästes. TEXT KARIN REIBRING

– De tidigaste kristna gravvårdarna vi känner till är från 1000-talet, berättar forskaren Cecilia Ljung, som skrivit avhandlingen ”Under runristad häll – tidigkristna gravmonument i 1000-talets Sverige”. I Strängnäs stift är det främst i Rekarnebygden och de rika slättbygderna väster om Hjälmaren som så kallade Eskilstunakistor från 1000-talet hittats. I Närke har de hittats vid Riseberga kloster samt vid kyrkorna i Glanshammar, Stora Mellösa och Ekeby. Den första hittades i Eskilstuna, därav namnet, och är ett monument ovan jord byggt av fem stenhällar med utsmyckning i starka färger. På vikingatiden hade ofta varje gård sitt eget gravfält. – Kopplingen mellan de levande och de döda var viktig i förkristen tid, säger Cecilia Ljung. Vanligen kremerades de döda kropparna, de brändes på bål. Detta stred mot kristen sed och i och med kristnandet jordfästes kroppen hel. Den stora skillnaden i och med kristendomen var att alla människor fick en gravplats. – Tidigare fick exempelvis inte alla barn och trälar en synlig grav, berättar Cecilia Ljung. På 1000-talet byggdes träkyrkor och kyrkogårdar anlades. Fortfarande avslöjade gravsättningen en persons status. Finast var att ligga nära kyrkobyggnaden, allra finast att begravas inne i kyrkan. n

– Kopplingen mellan levande och döda var viktig i förkristen tid, berättar Cecilia Ljung, postdoktor vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur på Stockholms universitet.

P O R TA L E N 5 / 2 0 1 7

13


– Det är jobbigt varje gång någon frågar hur många barn jag har, säger Christoffer Windal. Om jag skulle säga att jag har två barn så hugger det till i hjärtat. För jag har ju tre.

Ä nglasyster Celi finns hos dem ändå – Hur många barn vi än fick skulle det ändå fattas ett hos oss, säger Anna och Christoffer Windal. Hösten 2008 såg de fram emot att bli föräldrar för första gången. Men ingenting blev som de tänkt sig. I stället för att möta ett nytt liv fick de möta döden. TEXT INGALILL BERGENSTEN • FOTO SOFIE ISAKSSON

– Årsdagen av Celis död i slutet av september är alltid lite extra jobbigt säger Christoffer. Då kommer minnena av den där septembernatten då det unga paret åkte in till förlossningen därför att värkarbetet satt igång. Allt hade varit normalt under graviditeten och var det ännu. – Jag förstod att det skulle bli jobbigt, men såg fram emot att ligga där om ett par timmar med vårt första barn i famnen, säger Anna. – Jag visste inte att man kunde föda fram döda barn… Men så blev det. Efter att paret fått det chockartade beskedet att inga hjärtljud hördes – ”vi såg det dessutom själva på ultraljudet” – så fick Anna föda fram den lilla flickan som var Celi. – Vi fick stanna ett dygn på sjukhuset och ha henne hos oss så mycket vi ville. Sjukhusfotografen kom och tog bilder av henne och man klippte en liten lock av hennes ljusa hår samt gjorde fot och handavtryck. – Och Celis morföräldrar och farföräldrar kom och fick också hålla i henne. Och även mina syskon med familjer, berättar Anna. Just att Anna och Christoffer fick hålla i henne och ha henne kvar så länge de ville har gjort mycket för bearbetningen av sorgen, tror paret. – Det är också de enda minnen av henne vi har…

14

P O R TA L E N 5 / 2 0 1 7


P O R TA L E N 5 / 2 0 1 7

15


När de sedan åkte hem och skulle ta bort spjälsängen som stod där hopskruvad och vagnen som de köpt slog sorgen till med full kraft. Anna gråter då hon berättar om hur vänner kom och bodde hos dem och lagade mat åt dem och hur hennes chef erbjöd stöd och hjälp. Många människor skickade brev och blommor, korten har paret sparat i en liten bok.

När Anna hade fött fram Celi kom en sjukhusfotograf och tog bild på den döda lilla flickan och personalen tog hand- och fotavtryck. Dessa saker har betytt mycket för föräldrarna.

Mycket av den första tiden efter Celis död är som ett töcken. Paret sov och sov. Sorgen tröttade ut dem totalt. – Så småningom insåg man att även om vår värld stannat upp så hade inte resten av världen gjort det, säger Christoffer. Och i stället för att vara föräldralediga fick paret ordna en begravning och så småningom gå tillbaka till sina respektive jobb. – När man varit gravid blir man ju mamma sen. Men vad var jag? säger Anna. Det är vanligt att par som får döda barn, ungefär 300 om året i Sverige,

försöker bli gravida snabbt igen. Och så blev det även för Christoffer och Anna. Tio månader efter Celis död föddes Noa, en frisk och välskapt pojke. I födelseannonsen fanns även ”änglasyster Celi”med. Och hon finns fortfarande med i denna familj där det sedan fötts ännu en liten dotter. – Det är ändå jobbigt varje gång någon frågar hur många barn jag har, säger Christoffer. – Om jag skulle säga att jag har två barn så hugger det till i hjärtat. För jag har ju tre. Men alla lever inte. Så då jag inte orkar förklara för nya människor hur vår familj ser ut brukar jag lösa det genom att säga att jag har två barn hemma. Anna tror att familjen absolut pratar mer om döden än de flesta andra familjer. – Noa har alltid sagt till folk att han har både en storasyster och en lillasyster. Fast storasyster är i himlen. Att ha en gravsten för Celi blev viktigt för det unga paret. I början var de mycket vid Celis grav på Längbro

Fördjupning i sorg i höst? – Många som är med om svåra förluster känner sig ensamma, inte minst föräldrar som förlorat ett barn, säger Lena Fagéus, kyrkoherde i Frustuna församling och en av lärarna på utbildningen för sorggruppsledare som äger rum hösten 2017 och våren 2018. TEXT CECILIA BENGTSSON

– Sorggruppen kan bli som en ny familj där man kan prata helt utan raster, säger Lena Fagéus, kyrkoherde i Frustuna församling.

16

Runt om i stiftet hålls sorggrupper för både barn och för vuxna. De som möter människor i sorg genom sin tjänst i Svenska kyrkan vet hur viktigt det är och hur bra det kan bli när sörjande får möta andra som är i en liknande situation. Sorggruppen

P O R TA L E N 5 / 2 0 1 7

kan bli som en ny familj där man kan prata helt utan raster. – Det allra bästa är om de som deltar i en sorggrupp har gjort liknande förluster. Det är stor skillnad om man har förlorat ett barn, en förälder eller partner, därför är det

bra med samarbete över församlingsgränserna, inte minst för mindre församlingar som inte kan ordna olika grupper, menar Lena Fagéus. Det är också i den andan som den kvalificerade utbildningen för sorggruppsledare har skapats.


kyrkogård i Örebro. Nu är livet fullt av jobb och barn så besöken har blivit glesare. Men hela familjen åker ändå till graven då och då, tänder ljus, sätter en leksak. Vad kan ni se i efterhand som hjälpte er genom er stora sorg? – Vi fick kontakt med andra föräldrar som varit med om liknande saker som vi via Spädbarnsfonden. På något sätt hjälpte det att prata om det som hänt.Varje gång man berättar blir det ett slags bearbetning av sorgen. – Och vi tycker att sjukhuset gjorde vad de kunde då Celi dog. Ändå är det ångestladdat för mig att komma i närheten av USÖ, säger Anna. Begravningen med den lilla, lilla kistan framme vid altaret var också en viktig del i bearbetningen av det som hänt. – Genom Celis död kom döden mycket närmare än den varit tidigare. Livet är skört, säger Anna Windal. n

Familjen Windal Namn Christoffer och Anna Windal. Ålder 37 och 36 år. Familj Två barn, Noa 8 år, Vera 6 år och änglasyster Celi, död vid födseln 2008. Bor I villa i Almby, Örebro. Gör Är utbildade civilingenjörer och arbetar på Billerud Korsnäs respektive Örebro kommuns avdelning för mark och exploatering.

– Vi vill ge de som redan arbetar med sorggrupper en möjlighet att fördjupa sin kunskap och få ytterligare verktyg som hjälp i det egna arbetet på ett sätt som kan vara svårt att åstadkomma inom varje separat församling. Här ges man dessutom möjlighet att träffa andra som arbetar med sorg, utbildningen är öppen för både landsting och anhörigföreningar, berättar Lena Fagéus vidare. Läs mer: www.svenskakyrkan.se/frustuna-/utbildning-for-sorggruppsledare www.kompetenscentrumforsorg.se www.spadbarnsfonden.se

Vill du gå utbildning för sorggruppsledare? Det kan fortfarande finnas platser kvar på kursen som börjar i november. Annars startar det en ny kurs i november 2018. Kontakta Lena Fagéus på: 070-288 48 58 eller via mejl: lena.fageus@svenskakyrkan.se.

Läsning för

egen fördjupning Teologen Patrik Hagman förlorade både sin son och sin fru med kort mellanrum. I boken Sorgens gåva är en vidgad blick beskriver han sin sorgeerfarenhet som en teologisk urskiljningsprocess, skriver stiftsadjunkt Jan Eckerdal. Teologen och författaren Patrik Hagmans son dog i cancer, sex år gammal. Kort efter det dog också Patriks fru i en hjärnblödning. Från att ha levt familjeliv var han plötsligt ensam. I boken Sorgens gåva är en vidgad blick reflekterar han över vad det gör med en människa när förluster och sorg blir en så påtaglig del av livet. Det som skiljer ut boken från en del andra i samma genre är att Patrik Hagman förblir teolog rakt igenom den. Sådant som han i sin teologiska gärning tidigare skrivit mycket om blir nu till blodigt allvar, som till exempel tanken om kyrkan. ”Jag såg vilka det verkligen var som ställer upp på att bära varandras bördor, det som Bibeln kallar ’Kristi lag’.” Han beskriver sorgeerfarenheten som en teologisk urskiljningsprocess där det visar sig vilka versioner av kristen tro som inte håller måttet och vilka som inte bara håller att leva på, utan som också klarar att bära dödens realitet. n Jan Eckerdal, stiftsadjunkt för teologi och fortbildning

P O R TA L E N 5 / 2 0 1 7

17


I huvudet pĂĽ Parsmo

Illustration Anders Parsmo 18

P O R TA L E N 5 / 2 0 1 7


&

Kurser NOVEMBER

utbildningar

Spåren av reformationen  12/11 Denna fördjupningsdag avslutar projektet ”Vår lokala reformation” där församlingar utforskat de sätt som reformationen konkret lämnat avtryck i det lokala kyrkolivet. På Stiftsgården Stjärnholm. ”Tillgängligt kulturarv”, fastighetsdag  14/11 Västerås stift och Strängnäs stift bjuder in till en fastighetsdag med spännande föreläsningar under temat tillgänglighet. Dagen bjuder också på information om vad som händer inom fastighet och kulturarv, om olika bidrag och även fastighetsägarens ansvar och skyldigheter. Finnåkers Kursgård i Lindesberg. Utbildning i barnkonsekvensanalys  23/11 Strängnäs stift bjuder in till en grundutbildning om barnkonsekvensanalys. Lär dig kartlägga, göra beskrivning och analys. På stiftskansliet i Strängnäs. IKON  start 17–19/11 Ledarutbildning för unga ledare, fördelad på två tillfällen: 17–19 november och 2–4 februari 2018. På Stiftsgården Stjärnholm.

Mer information finns på internwww.svenskakyrkan.se/strangnasstift/utbildning

DECEMBER Konfirmationsläger  start 1–3/12 Konfirmation på stiftsgården har en lång och härlig historik. Att konfirmeras på Stiftsgården Stjärnholm innebär att man deltar i tre läger: två helgläger och ett sommarläger. Det första lägret är 1–3 december, det andra är 23–25 mars och sommarlägret är 18 juni–7 juli 2018.

JANUARI 2018 Barnledarkonvent – ”Vandra tillsammans med barn” 11–12/1 Om att undervisa barn 0–12 år i Svenska kyrkan, att låta dem utvecklas andligt och få nya användbara verktyg – vad innebär det? På Stiftsgården Stjärnholm. ”Jesus skapar tro” – stilla dagar på Stjärnholm  18–21/1 Vi hämtar kraft i den tystnad och vila som räcks oss i retreatens rytm. Dagarna ramas in av bön och gudstjänst, meditation och möjlighet till enskilda samtal. På Stiftsgården Stjärnholm. Katekumenat – vuxenväg till tro 26–28/1 Ledarutbildning för dig som är nyfiken på eller arbetar med katekumenatet i församlingen. På Stiftsgården Stjärnholm.

Fira gudstjänst – fördjupningsdygn kring gudstjänst 29–30/1 eller 28/2–1/3 I höst fattar kyrkomötet eventuellt beslut om ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan. Om vi får en ny handbok, hur använder vi då processen med att ta den i bruk på ett sådant sätt att gudstjänstlivet i våra församlingar fördjupas? 29–30 januari, Stiftsgården Stjärnholm, eller 28 februari–1 mars, Olaus Petri församling, Örebro. Källan, en kurs i Svenska start 13–15/2 kyrkans tro och liv  Kursen vänder sig till dig utan kyrklig profilutbildning som arbetar med administration och ekonomi, vaktmästeri, ansvarar för lokaler, är barnledare eller musiker. Tillsammans med kollegor i stiftet får du fördjupa dig i Svenska kyrkans tro, lära och liv. På Stiftsgården Stjärnholm. Kyrkorummet som lärandemiljö  17/4 Till dig som på olika sätt använder kyrkorummet i ditt arbete genom t ex undervisning eller guidning. En kursdag om kyrkopedagogik och hur man kan använda kyrkorummet som en lärande miljö för olika målgrupper. I Strängnäs domkyrka.

Hur ser kyrkorummet ut i framtiden? Vad tänker barnen? Och vad gör kyrkan på nätet? Nästa nummer av Portalen utkommer strax före jul. STRÄNGNÄS STIFTSTIDNING

REDAKTÖR

GRAFISK FORM

HEMSIDA

Portalen kommer ut med 6 nummer per år och delas ut till anställda och förtroendevalda i Strängnäs stift.

Cecilia Bengtsson www.ceciliabengtsson.se info@ceciliabengtsson.se 070-252 11 87

Anneli Elfving www.solodesign.se

www.svenskakyrkan.se/ strangnasstift

ADRESS

ADRESSÄNDRING

Upplaga 4 800 exemplar

REDAKTIONSRÅD

Utgivare Stiftsstyrelsen i Strängnäs stift

Pia Andersson Miriam Arrebäck Christer Björk Jan Eckerdal Maria Helmér Agneta Larsson

ANSVARIG UTGIVARE

Johan Dalman

Strängnäs stiftstidning Box 84, 645 22 Strängnäs TELEFON

0152-234 00

Inger Andersson Månd–tors fm 0152-234 29 inger.andersson@svenskakyrkan.se

PORTALEN 5/2017 Strängnäs stiftstidning www.svenskakyrkan.se/strangnasstift

Frågor om kremering

Douglas Öljarstrand

och gravsättning får svar

21 år och begravningsentreprenör sidan 12

sidan 9

Ä nglasyster Celi Föräldrarna Windal om sorgen efter sin förstfödda sidan 14

Sjukhuskyrkan

vågar vara i det svåra sidan 5

P O R TA L E N 5 / 2 0 1 7

1

Omslag: Inte minst i början var Christoffer och Anna Windal ofta vid änglabarnet Celis grav på Läng­ bro kyrkogård i Örebro. Foto: Sofie Isaksson.

P O R TA L E N 5 / 2 0 1 7

19


POSTTIDNING

B

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING VID DEFINITIV EFTER­SÄNDNING ÅTERSÄNDES ­TIDNINGEN MED NYA ­ADRESSEN NOTERAD

Strängnäs stift, Box 84, 645 22 Strängnäs www.svenskakyrkan.se/strangnasstift internwww.svenskakyrkan.se/strangnasstift

Jag tillsammans med min svärmor Barbro, svägerska Carina och mina barn Alice och Samuel vid havet i Åhus. Pernilla Folebo, diakon teckenspråkigt arbete, Strängnäs stiftskansli.

Trots att skogens grönska är så viktig i mitt liv, är ljusrosa – lugnets, beskyddets, omsorgens och kär­ lekens färg – den färg jag längtar efter och tycker bäst om. Närvaro är det vackraste jag vet. När jag hör min dotter titta på träden i vår lilla sagoskog och säga: ”Mamma, så fint det är.” Då känner jag att jag gjort något som är bra, att jag har förmedlat något viktigt: Förmågan att vara närvarande och uppfatta allt det vackra som finns.

Min väg till stiftsdiakon

Mina tankar om sorg

En sammanfattning av mitt yrkesliv skulle kunna se ut så här: Jobb inom omsorgen och fritidsverksamheten i Hallsberg, via EFS i Umeå för att bli teckenspråkstolk, till socionom på universitet i Örebro, tillbaka till Tolkcentralen, vidare som diakoniassistent på Strängnäs stift för att slutligen vigas som diakon 2012. Min grund är alltså i den teckenspråkiga världen, där har jag min baskunskap.

Min förhoppning i min profession är att jag ska kunna bidra till att sorgen inte är det som sänker, utan det som stärker. Jag vill sprida hopp, även om sorgen kan göra dig både lite starkare och lite svagare. Min egen sorg har gjort mig motståndskraftig, men jag har också upplevt att den varit i det närmaste övermäktig.

50 år, diakon teckenspråkigt arbete, Strängnäs stiftskansli

Pernilla Folebo

Snabb men långsam Jag brukar beskriva mig som snabb: Snabb att hitta lösningar, snabb att tänka kreativt, snabb att tycka. Jag vill gärna vara med och diskutera och är bra på att känna in att ”så här tycker jag”. Jag är också snabb att ändra mig om jag behöver. Men min väg fram till att bli diakon gick långsamt, det tog tid för mig att samla mod för att ta steget.

Därför behövde jag mod Jag hade ingen kyrklig uppväxt och hade egentligen ett bra och intressant arbete med fina arbetskamrater. Det krävdes därför mod att följa den längtan att bli diakon som fanns i mitt hjärta.

Det här är också jag Lika mycket som jag tycker om en härlig diskussion behöver jag mycket lugn och ro, tid att vara ensam, tid för att tanka energi. Och jag trivs i naturen. Om jag ska predika går jag alltid ut en tankesväng för att hitta koncentrationen.

Mina drivkrafter För mig är det mötet och att få kommunikationen med en annan människa att fungera som är grunden i det jag gör. Sen vill jag använda det jag lär jag mig av livet och litteraturen till att utveckla vår verksamhet, inte minst för den som är teckenspråkig. Det är det jag tycker om med mitt jobb, det är det som är mina drivkrafter.

Min familj och jag Jag bor i Lillån utanför Örebro, i ett litet hus men med en stor familj: min man Jonas, sonen Samuel, 14 år, dottern Alice 8 år, katten Zack. Min lillasyster Thereses stora barn, Moa 25 år och Adam 22 år, är också en del av oss.

Det här njuter jag också av Tid är viktigt för mig, det är därför jag inte jobbar full tid. Jag vill finnas för min familj. Jag tycker om att gå och fika med mina barn och äta ute en vardagkväll. Och att på sommaren åka iväg till svärmor i Skåne och att vara hos min pappa i Fole på Gotland.

Portalen nr 5 2017  
Portalen nr 5 2017  

Strängnäs stifts tidning till medarbetare i stiftet samt förtroendevalda.

Advertisement