Skolekredsen

Page 1

Den danske Design- og Håndværksefterskole

en for s d e r k e l o k af s m e l d e m v i l og B n g i s e D e Den dansk kole s r e t f e s k r Håndvæ


Kort om Den danske Design- og Håndværksefterskole i Skjern

DHE er skolen for kreativ og aktiv udvikling. DHE har som ambition at være Danmarks bedste tilbud til unge, der ønsker at udvikle sine kreative evner – uanset om den unge er kreativ ekspert eller på begynderstadiet. På DHE tager undervisningen udgangspunkt i en ligevægt og samspil mellem de kreative og håndværksorienterede fag, de aktive og de boglige fag. Elever og medarbejdere giver hinanden håndslag på, at alle gør sig umage, her er vi kreativt skabende, og vi spiller hinanden gode. På den måde får den unge det bedste år i sit liv og i sin udvikling.

Bliv medlem af skolekredsen

Hvad er er skolekreds Alle efterskoler skal ifølge loven om frie skoler have en skolekreds som står bag skolen. Formålet med skolekredsen er blandt andet at sikre, at efterskolen er folkeligt forankret, og at selve skolens eksistens er begrundet i en gruppe af borgeres ønske om at drive skolevirksomhed med et særligt værdigrundlag.

reativ k r o f n e l o Sk ikling v d u v i t k a og


Hvem kan blive medlem af skolekredsen

Er du f.eks. tidligere elev, forældre, ven af huset eller på anden måde er interesseret i Design- og Håndværksefterskolens virke, så har vi brug for din støtte ved at du melder dig ind i vores skolekreds. Det er et betydningsfuldt aktiv for en by og en region at have en efterskole, og med jeres støtte kan vi sikre skolens udvikling og vores mål om hele tiden at gøre en forskel for de mange unge, der hvert år vælger et år på DHE.

Prisen for et medlemskab af skolekredsen er: /

Medlemskontingent 50,- kr. pr. år

Familiekontingent 75,- kr. pr. år

/

Som medlem af skolekredsen vil du modtage: Invitation til følgende:   Rabat på fagkurser   Div. foredrag

/

/

/

Elevudstillingen i foråret   Generalforsamling med middag

/

Derud over har du som medlem:   Stemmeret ved skolens generalforsamling   Mulighed for at opstille til bestyrelsen / /

Du vil desuden modtage skolens årsskrift. Vi glæder os til at se Jer på DHE!


Jeg/vi vil gerne være medlem af skolekredsen bag Den danske Design- og Håndværksefterskole Navn:                                     Adresse:                                     Postnr.:         By:                          Mail:                                    Dato:         Underskrift:                         Medlemskontingent

Familiekontingent

Indmeldelse kan ske via denne blanket som afleveres på skolen, via skolens hjemmeside eller ved at sende en mail til skolen på dhe@dhe.dk

Den danske Design- og Håndværksefterskole Skolebyen 11, 6900 Skjern Tlf. 97 35 40 44 dhe@dhe.dk – www.dhe.dk

Skolens kontor er åbent kl. 8-15