__MAIN_TEXT__

Page 1

SKJERN KIRKE EN DEL AF FOLKEKIRKEN

Velkommen i Skjern Kirke 2020


Indholdsfortegnelse Arrangementer

side 4 - 15

Babysalmesang

side 3

BUSK Gudstjeneste

side 13

Børne og Ungdomskor

side 17

Dåbskludeklubben

side 19

Eftermiddagsmøder Gudstjenester

side 4 side 20

Kontakt

side 20

Litteraturkredsen

side 15

Menighedsplejen Menighedsmøde

side 18-19 side 9

Menighedsmøde og Høstgudstjeneste

side 12

Menighedsrådet og valg til menighedsråd

side 16

Minikonfirmander

side 4

Morgensang for alle

side 3

Opstillingsmøde Salmesang for småbørn

side 12 side 3

Studiekreds

side 3

Indsamling til menighedsplejen ved gratis arrangementer Der tages forbehold for mulige ændringer i løbet af året. Læs mere på vores hjemmeside: www.skjernsogn.dk eller i vores annoncer i Ugeposten, hvor vi bringer sidste nyt om gudstjenester og arrangementer. 2


Det sker i 2020 Første tirsdag i følgende måneder er der morgensang i kirken kl. 9.00 d. 7. januar, 4. februar, 3. marts, 7. april og 5. maj, d. 1. september, 6. oktober, 3. november og 1. december. Samt uge 44: 26., 27., 28., 29. og 30. oktober. Efter morgensangen er der kaffe m/brød i Kirkehuset.

Herefter er der salmesang for småbørn i kirken kl. 10.00 første tirsdag i måneden på følgende datoer: d. 7. januar, 4. februar, 3. marts, 7. april og 5. maj, d. 1. september, 6. oktober, 3. november og 1. december.

Velkommen til babysalmesang i Skjern Kirke Vi mødes i kirken på onsdage kl. 10.30 – 11.30 Babysalmesangen ledes af menighedskoordinator Henriette Lauridsen. Læs mere på www.skjernsogn.dk Kommende datoer se Kirkenyt i Ugeposten. Deltagelse er gratis. Tilmelding til Kirkekontoret på tlf. 97 35 26 11 eller mail hhl@km.dk

Studiekreds v/ Claus Thomas Nielsen torsdag kl. 10 -12 i Kirkehuset.

Datoer forårssæson: 9/1, 30/1; 5/3; 26/3; 7/5 Tema forårssæson: ”Tredje Mosebog og Den hellige Gudstjeneste” Læs mere på www.skjernsogn.dk og Kirkenyt i Ugeposten. 3


Det sker i 2020 Minikonfirmander Bor du i Skjern Sogn og går i 3. klasse, har vi et godt tilbud til dig. Vi mødes 10 eftermiddage, hvor vi synger, hører bibelhistorie, leger og hygger os.

I foråret er det børnene fra Kirkeskolen, i efteråret er det fra Amagerskolen og Skjern kristne Friskole. Hvis der er børn i Skjern Sogn, der går på en af omegnens skoler og også gerne vil være med, er man meget velkommen til at kontakte sognepræst Torill Kristensen.

Eftermiddagsmøder i Kirkehuset sidste tirsdag i måneden kl. 14.30 til 16.30 Sognets 4 præster skiftes til at arrangere møderne. Det er interessante møder med sang, oplæsning, foredrag af præsterne eller af andre, der er inviteret med.

Tirsdag d. 21. januar kl. 19.00 "PåVej er et 6-mands orkester, som udspringer fra Aarhus Bykirke. Bandet ønsker med både nyere og kendte sange at give ord og toner til troen på Jesus. Lyden er moderne og poppet med brug af både elektroniske og akustiske instrumenter. PåVej har skrevet flere sange selv og udgav i 2017 Ep'en "Liv For Dig."

Netop nu arbejder bandet med nye sange, som udkommer i løbet af foråret 2020.” Velkommen til at lovsynge sammen med PåVej. 4


Det sker i 2020 Aftengudstjeneste onsdag d. 22. januar kl. 19.00 v/Torill Kristensen og lægmandsgruppen. Orgel Anders Sørensen Uth, saxofon Jørn Esbjerg.

Familiegudstjeneste fredag d. 31. januar kl. 17.00 v/Poul Nyborg Arrangør af spisning: Kirkens Korshær, KFUM´s Sociale Arbejde, Røde Kors og menighedsrådet Skjern

Pris 40 kr. for voksne

Kl. 12.00 Café Værestedet Kl. 18.00 i Kirkehuset

Tirsdag d. 4. februar kl. 19.00 i Kirkehuset Foredrag om N. F. S. Grundtvig ved forhenværende byrådsmedlem, folketingsmedlem og minister Esben Lunde Larsen. Efter kaffen vil Esben Lunde Larsen fortælle om sin politiske karriere og sit nuværende job hos Institut for Verdens Ressourcer i Washington. Kaffe 30 kr.

Familiegudstjeneste fredag d. 21. februar kl. 17.00 v/ Torill Kristensen Efter gudstjenesten: Tøndeslagning. FDF og minikonfirmander medvirker.

Samme dag er der Skjern til Middag

Arrangør af spisning: Kirkens Korshær, KFUM´s Sociale Arbejde, Pris 40 kr. for voksne Røde Kors og menighedsrådet Skjern sogn. 5

Kl. 12.00 Café Værestedet Kl. 18.00 i Kirkehuset


Det sker i 2020 Torsdag d. 5. marts kl. 19:00 i Kirkehuset Foredrag om Dietrich Bonhoeffer ved forfatter Peter Tudvad. Peter Tudvad er en dansk filosof og forfatter, som bor i Meissen syd for Berlin. Han har blandt andet skrevet bøger om Søren Kirkegaard og om Ebba Mikkelsen fra Tarm, som under 2. Verdenskrig arbejdede som sygeplejerske for tysk Røde Kors. Bonhoeffer (1906-1945) var en tysk præst, der som 39-årig blev henrettet på grund af sin modstand mod det nazistiske regime. Kaffe 30 kr.

Landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp søndag d. 8. marts kl. 10.00 fra Kirkehuset. Sæt allerede nu X i din kalender og meld dig som indsamler i Skjern til kirkekontoret tlf. 97352611.

Læs mere hos Folkekirkens Nødhjælp

Se programmet indefra

Passionsgudstjeneste torsdag d. 19. marts kl. 19.00-20.00

v/Claus Thomas Nielsen Passionsgudstjenesten er en vekslen mellem salmesang og bibellæsninger med relation til Jesu lidelse og hans offerdød på korset.

Ungdomsgudstjeneste i Skjern Kirke tirsdag d. 24. marts kl. 19.00 6


Det sker i 2020 Konfirmandgudstjeneste onsdag d. 25. marts kl. 19.00

Torill Kristensen og konfirmander fra Amagerskolen Kirke turne med U2 kopiband gæster Skjern Kirke.

Torsdag d. 26. marts kl.19

Der bliver gang i den, når U2 kopibandet Die Herren d. 26. marts gæster Skjern Kirke til et brag af en kirkekoncert, hvor tonerne af U2´s legendariske musik vil fylde den smukke kirke. Bandet Die Herren er kendt som landets bedste U2 kopiband og har siden 1991 turneret landet tyndt og spillet over 2000 koncerter. Koncerten afholdes i glædens, fordybelsens og kærlighedens tegn

med udgangspunkt i U2´s legendariske sange, som bandet Die Herren på smukkeste vis fremfører med lige dele power og indlevelse. Koncerten i Skjern Kirke er en del af en tourné med i alt 14 kirkekoncerter rundt om i landet i løbet af 2020, hvorfra overskuddet går til organisationen Skyggebørn. Skyggebørn hjælper gennem samtalegrupper børn og unge i sorg med at sætte ord på deres følelser og tanker. Det kan være børn som har mistet en forælder eller anden nær familie, men alle typer for sorg og afsavn bearbejdes i trygge samtalegrupper. Nogle kan måske huske DR2´s dokumentar ”Børnene fra sorggruppen” som blev sendt tidligere i år. Her fulgte man en af Skyggebørns samtalegrupper og fik et indblik i børnenes liv og det frivillige arbejde som folkene omkring Skyggebørn udfører. Når du køber en billet til koncerten støtter du samtidig Skyggebørns frivillige arbejde. Billetterne til koncerterne kan købes via www.billetsalg.dk/kirkekoncert

Familiegudstjeneste søndag d. 29. marts kl. 10.30 v/Torill Kristensen Minikonfirmanderne medvirker. 7


Det sker i 2020 Passionskoncert med Pergolesis "Stabat Mater" Torsdag d. 2. april kl. 19.00 i Skjern Kirke

Diana Haugland

Anette Signe Pedersen

Skjern kirkes organist, Anders Sørensen Uth, får besøg af sangerinderne Diana Haugland Jensen og Anette Signe Pedersen. Sammen opfører de tre musikere stemningsfyldt passionsmusik med G.B. Pergolesis store klassiker som omdrejningspunkt. Der er gratis adgang til koncerten. Nadvergudstjeneste Skærtorsdag d. 9. april kl. 17.00

v/Poul Ivan Madsen med efterfølgende påskemåltid i Kirkehuset. Tilmelding senest d. 5. april ved gudstjenesterne eller til kirkekontoret. Prisen er 100 kr. pr. person.

Lægmandsgudstjeneste søndag d. 3. maj kl. 14.00 v/Poul Ivan Madsen og lægmandsgruppen. Orgel Anders Sørensen Uth, saxofon Jørn Esbjerg Efter gudstjenesten kaffe i Kirkehuset og samtale om dagens gudstjeneste og om Folkekirkens liturgi. 8


Det sker i 2020 Sangaften i Kirkehuset onsdag d. 6. maj kl. 19.00 Aftenen ledes af Poul Ivan Madsen og vores organist Anders Sørensen Uth.

Vi skal synge nye og gamle salmer og sange, som vi bringer med til gudstjenesterne.

Skjern til Middag tirsdag d. 12. maj kl.18.00 Arrangør af spisning: Kirkens Korshær, KFUM´s Sociale Arbejde, Røde Kors og menighedsrådet Skjern sogn.

Pris 40 kr. for voksne

Kl. 12.00 Café Værestedet Kl. 18.00 i Kirkehuset

Menighedsmøde kl. 19.00 herunder orientering om valg til menighedsrådet Ungdomsgudstjeneste i Skjern Kirke tirsdag d. 26 maj kl. 19.00

Forårskoncert med orgel og klarinet Klarinettist, Kirstine Sørensen Uth gæster Skjern Kirke og vil sammen med vores egen organist spille en koncert med musik der hilser det spirende forår velkommen.

2019

2020

Dato for denne koncert er endnu ikke fastlagt, men det vil blive offentliggjort i Ugeposten. 9


Det sker i 2020 2. Pinsedag d. 1. juni kl. 10.30 friluftsgudstjeneste i Anlægget ved Skjern Kirke v/Poul Ivan Madsen 2019

2019

2020

Mandag d. 15. juni Kl. 17.00 byder vi på lidt godt fra grillen. Medbring selv drikkevarer, service og bestik. Pris for voksne 40 kr., børn spiser gratis.

Valdemarsgudstjeneste ved Kong Hans’ Bro kl. 19.00 v/sognepræst Claus Thomas Nielsen. Skjern Messing Kvintet spiller. Efter gudstjenesten byder vi på kaffe, te og kage. Lægmandsgruppen medvirker.

Sogneudflugt tirsdag d. 4. august Sæt allerede nu X ved datoen og læs mere i Kirkenyt i Ugeposten eller på www.skjernsogn.dk

10


Det sker i 2020 Torsdag d. 10. september kl. 19:00 Koncert med ”Singh og Goldschmidt” Verdensmusik i Skjern Kirke. Jødisk, arabisk og klassisk musik samt egne kompositioner er på programmet, når duoen Anders Singh (harmonika) og Henrik Goldschmidt (obo og vokal) besøger Skjern Kirke. Musikarrangementerne tager især afsæt i klezmertraditionen, men også sigøjnertoner samt musik fra Indien og Balkanlandene bidrager til duoens lyd. Henrik Goldschmidt er blandt andet kendt for sit arbejde med det fredsskabende ensemble ”The Middle East Peace Orchestra”, som han tog initiativ til i 2004, samt for bogen ”Manden, der ville reparere verden med musik”. Entré 100 kr. 11


Det sker i 2020 Ungdomsgudstjeneste i Skjern Kirke tirsdag d. 8. september kl. 19.00 Høstgudstjeneste søndag d. 13. september kl. 10.30 Efter gudstjenesten høstfrokost og menighedsmøde i Kirkehuset.

Opstillingsmøde valg 2020 tirsdag d. 15. september kl. 19 i Kirkehuset. Stil op til det lokale menighedsrådsvalg. Denne aften opstiller vi kandidaterne til menighedsrådet. Der skal opstilles 11 kandidater. Hvis der er flere kandidater end 11, så afholdes der skriftlig afstemning, så vi kommer frem til 11 kandidater. Det nuværende menighedsråd ønsker at bevare sammensætningen: Grundtvigsk liste 5, Sognelisten 3, IM 2, LM/ELM 1 kandidat (er). Dit lokale menighedsråd arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke lokalt. Kom og vær med, vi har brug for dig og din stemme. 12


Det sker i 2020 Aftengudstjeneste onsdag d. 16. september kl. 19.00 v/Torill Kristensen og lægmandsgruppen. Orgel Anders Sørensen Uth, saxofon Jørn Esbjerg.

Familiegudstjeneste v/Torill Kristensen fredag d. 25. september kl. 17.00 Samme dag er der Skjern til Middag.

Arrangør af spisning: Kirkens Korshær, KFUM´s Sociale Arbejde, Røde Kors og menighedsrådet Skjern

Pris 40 kr. for voksne

Kl. 12.00 Café Værestedet Kl. 18.00 i Kirkehuset

Den sidste søndag i oktober har vi, som ganske mange andre af landets Folkekirker, fokus på Børn, Unge, Sogn og Kirke. FDF og minikonfirmanderne er med til både at tilrettelægge og medvirke ved den årlige BUSK gudstjeneste.

BUSK 2019

fortsætter i Kirkehuset, BUSK Gudstjenesten hvor vi får eftermiddagskaffe

2020

sammen. 13


Det sker i 2020 Uge 44 er Spil Dansk Uge

Morgensang i kirken kl. 09.00 — mandag til fredag Fællessang i kirken torsdag d. 29. oktober kl. 19.00 Orgelkoncert (omkring november måned) Anders Sørensen Uth giver koncert på kirkens dejlige orgel. Der er gratis adgang til koncerten. Dato for denne koncert er endnu ikke fastlagt, men vil blive offentliggjort i Ugeposten.

Skjern til Middag fredag d. 6. november Marianne Hindhede fortæller om Café Værestedet Arrangør af spisning: Kirkens Korshær, KFUM´s Sociale Arbejde, Røde Kors og menighedsrådet Skjern.

Pris 40 kr. for voksne

Kl. 12.00 Café Værestedet Kl. 18.00 i Kirkehuset

Menighedsrådet inviterer i samarbejde med Kirkens Korshærs Storkreds og Grundtvigsk Forum i Skjern-Tarm området til foredragsaften i Kirkehuset onsdag d. 11. november kl. 19.00

Birgitte Graakjær Hjort, leder ved Folkekirkens Videnscenter,

foredrager over emnet: En kirke uden diakoni er som en menneskekrop uden arme og ben. Jesus, Paulus, Luther – alle de store kirkeledere var enige om, at diakoni hører til kirkens væsen. Det er ikke noget, vi kan vælge, om vi vil have med eller ej, hvis vi vil være kirke. Hvorfor er diakonien uopgiveligt? Og hvad sker der inden for diakoni i dag?

Aftengudstjeneste

onsdag d. 18. november kl. 19.00 v/Poul Ivan Madsen og lægmandsgruppen. Orgel Anders Sørensen Uth, saxofon Jørn Esbjerg. 14


Det sker i 2020 Familiegudstjeneste søndag d. 29. november kl. 10.30 v/Torill Kristensen Minikonfirmanderne medvirker.

Ungdomsgudstjeneste i Skjern Kirke tirsdag d. 1. december kl. 19.00 Torsdag d. 3. december kl. 19.00 Vi synger julen ind i Skjern Kirke Julekoncert med Akademisk kor Århus Søndag d. 13. december kl. 20.00 i Skjern Kirke Et af landets allerdygtigste kor besøger i år Skjern kirke. I 2017 Deltog AKÅ i "Eurovision Choir" - melodigrandprix for kor i Riga og i 2019 vandt de VM for kor i Tokyo. Julekoncerterne ligger korets hjerte nært og der venter en både hyggelig og smuk oplevelse denne aften. Koret ledes af dirigent, Jonas Rasmussen. Entré 100 kr. og vi giver halvdelen til menighedsplejen

Kirkekaffe i Kirkehuset imellem morgengudstjenesten og højmessen

Læs i Ugeposten, hvornår det er næste gang! Litteraturkredsen

holder møde 1. mandag i måneden september til april i Kirkehuset fra kl. 10-12. Se mere på www.skjernsogn.dk 15


Skjern Menighedsråd Menighedsrådet består af 11 folkevalgte repræsentanter, 4 præster og 1 medarbejdervalgt repræsentant. Her er de folkevalgte medlemmer:

Jørgen Chr. Pedersen

Helge Ebbensgaard

Kirsten Kjærsgaard

Anton Sønderholm

Carsten Jørgensen

Lykke Thorlund

Pia Lundgaard Askjær

Jacob Rindom

Eva Juul Nielsen

Allan Clausen

Arne Høj

Vi er nu i gang med det sidste år af denne valgperiode. I 2020 skal vi vælge nyt menighedsråd. Der vil blive en del udskiftning, idet flere af de nuværende medlemmer ikke ønsker genvalg. Vi har i de sidste 3 perioder haft et fantastisk samarbejde, hvilket også kan ses på udviklingen af vores kirke. Så hvem har lyst til at være med? Har du lyst, så mød op til Menighedsmødet tirsdag d. 12. maj kl. 19 i Kirkehuset. Vil du gerne vide mere inden d. 12. maj, så tal med en af de nuværende menighedsrådsmedlemmer. De vil gerne fortælle mere om, hvad menighedsrådsarbejdet indbærer. Lige nu er vi i gang med at tale om liturgi. Hvem bestemmer? Vi taler om de overvejelser om forholdet mellem autorisation & frihed i Folkekirkens liturgi. Ønsker du indflydelse? Hvis ja, så kom til vores menighedsrådsmøder, hvor vi taler om disse ting. Udover dette ønsker vi også at invitere til et særligt møde søndag d. 3. maj, hvor vi efter gudstjenesten kl. 14., drikker kaffe i Kirkehuset og hvor vi taler om dagens gudstjeneste og om Folkekirkens liturgi. Folkekirkens liturgi er et vigtigt og spændende emne, som lige nu er til debat. Så hvis vi ønsker indflydelse, bliver vi nødt til give vores mening til kende. Ønsker du at Skjern Kirke bør være menighedens kirke, så har vi brug for at høre din mening. Så på gensyn til møderne i 2020. 16


Børne- og ungdomskor Ungdomskoret Skjern kirkes ungdomskor er for piger fra 5. klasse og op. Vi synger sange, salmer og lidt sværere korsatser. Cirka ti gange årligt medvirker vi ved gudstjenester i kirken. Vi øver i kirkehuset torsdage klokken 15.15 til 16.30. Musikken er selvfølgelig det vigtigste, men vi har også tid til at hygge os og have det sjovt. I øjeblikket er der ti piger i koret, men der er altid plads til flere. Det er gratis at synge i koret og alle kan være med. Har du lyst til at synge med, så kontakt organist og korleder Anders Sørensen Uth for at høre mere.

Børnekoret Skjern Kirkes børnekor er for børn i 2. – 4. klasse I børnekoret er lysten til at synge og samværet i centrum. Vi synger børnesange og salmer. Vi har fokus på rytmik og brug af stemmen. Vi danser og klapper og bruger fagter, hvor det passer til sangene. Børnekoret medvirker ved familiegudstjenesterne i Skjern kirke. Vi øver hver torsdag kl. 14.30 – 15.30 i Kirkehuset. Det er gratis at synge med i koret og alle kan være med. Koret ledes af menighedskoordinator Henriette Lauridsen. Nye kormedlemmer er meget velkomne. For tilmelding eller ved spørgsmål kontakt Henriette på tlf. 93 39 12 50 eller mail hhl@km.dk Se gudstjenester på Kanal 98 på Skjern-net hver søndag formiddag samt øvrige gudstjenester i ugens løb. Vi vil også gerne udbygge vores information om kirkens arrangementer til sognets medlemmer via kanal 98. Læs mere i Ugeposten og på vores hjemmeside www.skjernsogn.dk 17


Menighedsplejen SKJERN-TARM MENIGHEDSPLEJE ønsker at være til gavn for mennesker i vore sogne. Vi har fået livet givet af Gud, og Han ønsker at vi skal bruge vore evner til glæde og gavn for vores næste. Vi møder mennesker, der har brug for en at tale med, et fristed, ligesindede, en let hånd, aflastning, en skulder at græde ved, forståelse og fællesskab. Det vil vi gennem menighedsplejen gerne være med til række. Ud fra menighedsplejen har vi følgende aktiviteter:

Sorggruppe er for dem, der har mistet et menneske, der har stået dem nær. Det er et tilbud til voksne, det er gratis, og kræver ingen forudsætninger for at deltage. Man mødes ca. 10 gange i et forløb enten i foråret eller efteråret. Sorg kaldes for ”kærlighedens pris”. Sorgen indebærer, at man har elsket – og stadig elsker et menneske, som ikke længere lever. Der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at sørge på. Vi oplever tab meget forskelligt og reagerer forskelligt. I gruppen får man mulighed for at lytte til andre i samme situation, og her er der rum for medfølelse, omsorg og opmuntring. Gruppen ledes af Ingrid Staal Jensen (tlf. 60441530), og Inger-Lise Ørhede (21478668). Disse to kan kontaktes for flere informationer og tilmelding. Aflastningstjenesten tilbyder gratis aflastning til den pårørende, der passer en alvorlig syg, døende eller dement. Vi kommer både i eget hjem og plejehjem. Den frivillige er hos den syge, mens den pårørende kan koble fra. Hjælpen tilbydes op til 3 timer ugentligt, eller efter individuel aftale. Tilbuddet gælder alle hjem i Skjern og Tarm områderne. Vi kan stadig bruge flere til at hjælpe i aflastningstjenesten, så henvend dig frimodigt, hvis du brænder for dette arbejde, eller kender en der måske skulle spørges. Henvend dig også frimodigt, hvis du kender en der har brug for vores hjælp. Kontaktpersoner er Inga Bay (tlf. 97354172/25120780), og Mette Sjælland (tlf. 50952233 eller mail: bms@skjern-net.dk) Julehjælpen uddeles i samarbejde med andre organisationer gennem tvillingebyernes julehjælp. Vi deler julehjælp ud til familier med trængt økonomi, med hjemmeboende børn under 18 år. Man skal være bosat i de gamle Skjern og Egvad kommuner. Vi ønsker, at alle hjem skal kunne fejre juleaften, med alt hvad dertil hører af mad og gaver, derfor er det en kurv med naturalier til juleaften, samt gaver til børnene. Det er en stor glæde at kunne dele disse julekurve ud, og se taknemmeligheden hos familierne. Ansøgningsskema kan fås fra midten af oktober i kirkehusene i Skjern og Tarm, på kommunen og bibliotekerne. 18


Menighedsplejen Konfirmationshjælp er et nyt tiltag, hvor vi ønsker at tilbyde gratis udlån af konfirmationstøj, både nyt og renset brugt tøj. Vi modtager med tak brugt tøj til videre rensning og udlån. Vi afholder hvert år i oktober måned et modeshow for kommende konfirmander i Tarm kirkehus, hvor alle er velkomne. Vi håber at kunne være med til at sætte fokus på, at genbrug er trendy, og genbrug også er det, når det gælder konfirmationstøjet. Følg opslag herom på Facebook og dagspressen. Vi ønsker også at støtte de mest økonomisk trængte familier med et kontant beløb til konfirmationsfesten, ansøgningsskema hertil kan hentes i Tarm kirkehus tirsdag til fredag mellem kl. 10.00 og 13.00 Feriehjælp er vores nyeste tiltag, som vi søsatte i år. Der har været 6 familier afsted på ferie i Faaborg med to frivillige. Det har været en rigtig god oplevelse, som gentages igen næste år. Der har været afholdt en gensynsaften efter ferien, med mange positive tilbagemeldinger, og der planlægges at holde et julearrangement for deltagerne. Fantastisk, når det lykkes at planlægge og afholde en ferie, hvor det bliver til glæde og gavn for de deltagende. Vi har begyndt flere nye tiltag, og har dermed også brug for flere frivillige. Vi kan bruge frivillige i alle vores arbejdsgrene, så tak om du vil overveje, om det er dig, der skal gå ind i vores arbejdsfællesskab. Det kunne også være du kender en, som skal have et lille skub til at blive frivillig. Vi er helt afhængige af, at der er nogle, der har lyst til at lade sig bruge i arbejdet… Vi har stadig mobilepay, så det er muligt at støtte vores arbejde på den måde også. Mobilepaynummer 40860. STOR TAK for enhver støtte der gives til vores arbejde, det er med til at gøre en forskel for mange i vore sogne!!

Dåbskludeklubben Vi mødes over en kop kaffe og hyggesnak den anden tirsdag i måneden fra 10-11.30 i Kirkehuset fra september til april. Ud over dåbsklude strikkes/hækles nu også små bamser m.m. som gave til barnet ved dåbssamtalen. Desuden hækler vi små, fine kors som bogmærker til konfirmanderne. Endda en dåbskjole og en julekrybbe er det blevet til og vi har mange flere planer. Tilmelding til: Jørgen Christian Pedersen, jcp@raehr.dk Nyt i 2019 er krybbespillet. 19


Gudstjenester Søndage: Kl. 09.00 Morgengudstjeneste Kl. 10.30 Højmesse Nogle søndage er morgengudstjenesten erstattet af en eftermiddagsgudstjeneste.

Familiegudstjeneste med efterfølgende spisning finder sted fredag kl. 17, 3 gange i løbet af året. Desuden er der familiegudstjeneste 3 søndage. Læs mere i Ugeposten. Konfirmandgudstjenester, lægmandsgudstjenester samt Valdemarsgudstjeneste d. 15. juni ved Kong Hans’ Bro, aftengudstjeneste.

Kontakt Skjern Kirkekontor, Fredensgade 9,

97 35 26 11

Åbningstider: Tirsdag-fredag kl. 10-13 skjern.sognringkoebing-skjern@km.dk Skjern Kirkegårdskontor åbent hverdage kl. 11-12 skjern-kirkegaard@mail.dk Træffetider se www.skjernsogn.dk Sognepræster og øvrige ansatte Poul Ivan Madsen pim@km.dk 97 35 36 01

97 35 09 16

Claus Thomas Nielsen ctn@km.dk Poul Nyborg pony@km.dk Torill Kristensen tnpk@km.dk Kordegn Henriette Hedegaard Lauridsen Kordegn Marianne Andersen Kirkegårdsleder Sabine Mogensen Kirketjenerne Organist Anders Sørensen Uth Menighedsplejen/aflastningstjenesten v/ Mette Sjælland

97 36 93 80 24 42 99 07 21 27 98 02 97 35 26 11 97 35 26 11 97 35 09 16 97 35 47 01 97 35 26 11 50 95 22 33

Sorggruppe Ingrid Staal Jensen ingstaaljen@outlook.dk Inger-Lise Ørhede iorhede@gmail.com 20

60 44 15 30 21 47 86 68

97 35 01 15

Profile for Strandbygaard A/S

Velkommen i Skjern Kirke 2020  

Velkommen i Skjern Kirke 2020