Page 6

>

STRAND-AVISEN

FORBEDRINGSPROSESSEN HVOR ER VI OG HVOR SKAL VI? Vi er god, men vi skal jobbe knallhardt for å bli best

En viktig del av forbedringsprosessen er å se arbeidet som utføres i en større sammenheng. Det er viktig å få et overblikk over situasjonen vi er i og stille spørsmålene: Hva er status pr i dag? Hvor ønsker vi å være om et år, to år, tre år?

Vi arbeider målrettet med fokus på langsiktige mål. På veien mot de langsiktige målene skal vi gjennom flere delmål. Delmålene defineres gjennom implementering av 24tmøter, 5S (sortere, systematisere, skinne, standardisere, sikre), registrering av avvik og systematisk problemløsing (A3). 6

Hvor er vi i forbedringsprosessen? 24t-møter er implementert i alle våre prosjekter. 24t-tavlene er utformet likt på alle prosjekter slik at forutsigbarheten ved å komme inn i et nytt prosjekt er stor. Jevnt over fungerer møtene godt, men vi ønsker å strekke oss lengre enn godt. Vi skal bli enda bedre på rapportering av daglige HMS- og KS-avvik, vi skal ha enda større fokus på forbedringsaktiviteter og ikke minst; Vi skal gjennom økt engasjement skape en bedre hverdag for hverandre. Møtene er en arena der alle medarbeidere skal kunne komme med innspill og forslag til forbedringer. Møtelederne er helt avhengig av at alle engasjerer seg for at vi skal kunne bli bedre. Vi er veldig god på fremdriftsplanlegging i disse møtene – målet er å bli like god på avviksregistrering og forbedringsforslag. Ting blir kun bedre

når tiltak gjennomføres, og ny og forbedret arbeidsmetode benyttes. 5S av utstyrscontainere har vært høyt prioritert. Det er utformet en standard for hvordan de store utstyrscontainerne skal se ut. Utforming av standard for liten container pågår. 5S handler om mer enn utstyrscontainere. Ryddighet på byggeplass, oppbevaring og lagring på byggeplass, gode og oppdaterte riggplaner, fordeling av ansvarsområder og organisering av transport til og fra byggeplass er andre eksempler på 5S. Målet med 5S er å eliminere sløsing, forbedre flyten i arbeidet som utføres og helt enkelt skape en triveligere arbeidsplass. EPL (ettpunkts leksjon) er en enkel arbeidsbeskrivelse med bilder og kort tekst. Disse skal kunne leses på 40 sekunder, og oppbevares der hvor de brukes. Det er den senere tid blitt utarbeidet flere EPL, alt fra montering av elementer til sikring av jern. Intensjonen er at disse skal fungere som enkle hjelpemidler for rett gjennomføring av arbeidet. Nye EPL som publiseres skal gjennomgås i påfølgende 24t-møte. Ved oppstart av arbeid skal aktuelle EPL gjennomgås – EPL for elementmontering skal for eksempel gjennomgås i 24t-møte før

oppstart elementmontering. Hvor skal vi? Vi skal jobbe målrettet mot en enda bedre gjennomføring av 24t-møtene, samt en enda tettere oppfølging og større fokus på forbedringer, registrering av avvik og 5S. -Økt effektivitet og hvordan unngå sløsing (best praksis) skal hele tiden etterstrebes. -Erfaringsdeling og forbedringsaktiviteter skal bli en naturlig del av hverdagen vår. -Forbedringskulturen skal forankres og engasjementet rundt en bedre hverdag skal vises enda tydeligere. Vi er god, men vi skal jobbe knallhardt for å bli best!

Av Tommy Hornes, Lean-Koordinator

> WWW.FMGRUPPEN.NO VÅR 2017

Strand-avisen vår 2017  
Strand-avisen vår 2017  
Advertisement