Page 1

Strait Solutions portfolio

2011 | Strait Solutions © | ict • communicatie • marketing • vormgeving Auteursrecht is voorbehouden. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Strait Solutions tekst, artikelen, schema’s, illustraties, concepten, ontwerpen of een combinatie hiervan, geheel of gedeeltelijk over te nemen en/of openbaar te maken, in geen enkele vorm of op geen enkele wijze. Strait Solutions staat in voor de betrouwbaarheid van de informatie verstrekt in dit document.

ict • communicatie • marketing • vormgeving


Strait Solutions. Meerwaarde door verbinding. Strait Solutions is het bureau voor de juiste oplossing voor vragen op het gebied van communicatie en informatie- en communicatietechnologie. ICT, communicatie, marketing en vormgeving zijn ons vakgebied, maar vormen niet de grenzen van onze dienstverlening. Met Strait Solutions haal je kennis en uitstekende service in huis. We leven in een snelle economie, waarin communicatie en netwerken essentieel zijn. Verbinding is het sleutelwoord. Fysiek en digitaal. In een vorm die bij je past, met de mensen die voor u of voor uw organisatie belangrijk zijn. Strait Solutions werkt met een brede blik aan vraagstukken die over verbinding gaan. Met de combinatie van onze expertises ICT, communicatie, marketing en vormgeving ondersteunen wij organisaties in het succesvol realiseren van doelstellingen. Zowel strategisch als uitvoerend. Wij weten namelijk als geen ander dat het leggen van verbindingen, het creëren van betrokkenheid

en draagvlak en het bouwen van netwerken, van onschatbare waarde zijn voor organisaties. Zowel intern als extern, met klanten, partners, medewerkers, omwonenden en andere stakeholders. Een strategisch plan-op-maat dat antwoord geeft op uw verbindingsvraagstuk, een heldere en functionele website, een verbindend intranet, praktische social media toepassingen, een aansprekende huisstijl, een mooie brochure of uitvoerige beleidsnotitie, een motiverend of infotainment evenement, een ervaren dagvoorzitter, maar ook de aanleg van uw ICT-netwerk-op-maat en het voorbereiden van uw ICT-werkomgeving op ‘het nieuwe werken’... De verbinding zit ‘m in vele elementen en Strait Solutions helpt u graag deze optimaal in te zetten. Heeft u een verbindingsvraagstuk op het gebied van (semi-)overheid of gemeente? Onze ruime ervaring en expertise op dit vlak zijn gebundeld in een speciaal projectteam, waarin u een gedegen partner zult vinden.

ict • communicatie • marketing • vormgeving


Vormgeving Webdesign

Strategisch advies

Software implementatie

Concept writing

Projectleiding

Grafisch ontwerp

Interactieve communicatiemix

Communicatieprojecten Hardware implementatie

Redactie

Organiseren bijeenkomsten

Websites & social media

Procesanalyse

Copywriting

Participatieprojecten DTP

Beursstands

Cloud/SAAS

Coaching

Technische Consultancy

Netwerk & infrastructuur ICT Consultancy

Corporate Identity

voor een uitgebreid projectoverzicht www.straitsolutions.nl


Gemeente Maassluis Bedrijventerrein De Dijk Vormgeving website www.dedijk.info

Strait Solutions portfolio


Gemeente Maassluis Water in Maassluis

Communicatie en vormgeving logo en presentatieborden

Strait Solutions portfolio


Gemeente Maassluis Water in Maassluis

Communicatie en vormgeving folder, uitnodiging en expositiemateriaal

Strait Solutions portfolio


Sint Fransiscus Gasthuis

Franciscus Magazine (bezoekersmagazine) Voorstel redesign (bezoekers)magazine

#8

SINTFRANCI

ISC UIS TOPKLIN SCUS GASTH

m ag a z i n e

S H ZIEKENHUI

L mIjN vERHAA

ger n en toch zwan Ziek te van Croh

HT IN dE SPOTLIG r Pete r de Feite

IN bEwEGING

kuns t Rege len der

num mer 8 AZI NE GRA TIS MAG

num mer 8

AZI NE GRA TIS MAG

SINTFRANCI

SCUS GASTH UIS TOPKLIN ISC

H ZIEKENHUI S

m ag a z i n e mIjN vERHAA Ziek te van Croh L n en toch zwan ger IN dE SPOTLIG HT Pete r de Feite r

IN bEwEGING

Rege len der kuns t

GRA TIS MAG AZI NE

GRA TIS MAG AZI NE

Strait Solutions portfolio


Gemeente Schiedam

Gebiedscommunicatie Vogelaarwijk Nieuwland Vormgeving campagne logo, folder, posteren kleurplaat Informatiemarkt vouchersysteem

Strait Solutions portfolio


Gemeente Schiedam

Gebiedscommunicatie Vogelaarwijk Nieuwland Organisatie, coรถrdinatie, begeleiding diverse bewonersbijeenkomsten

Strait Solutions portfolio


Gemeente Schiedam

Gebiedscommunicatie Vogelaarwijk Nieuwland

Concept, ontwerp logo en huisstijldragers. Organisatie taal+ informatiemarkt

Strait Solutions portfolio


Gemeente Dordrecht

Gebiedscommunicatie Volgelaarswijk Wielwijk Vormgeving flyer bewonersinitiatieven

Strait Solutions portfolio


Gemeente Oss (voorheen: gemeente Lith) Toekomst aan de Maas

Communicatie, concept, vormgeving en technische realisatie logo en website www.toekomstaandemaas.nl

Strait Solutions portfolio


R4R

CHANGE! Internationale jongerenconferentie Communicatie en vormgeving logo, poster, flyer, certificaat en button

Waar?

Voor wie?

17.00 18.00 19.00 – 22.00 09.30 – 15.30 15.30 – 18.00 18.00 – 20.00 20.00 – 22.00

09.30 – 11.30 11.30 – 12.30

12.30 14.00 – 15.00

Waar?

Coolhaveneiland, Rotterdam, Internationaal lokaal Dek – 22, Willem Buytewechstraat 22

Voor wie?

Jongeren tussen de 15 – 25 en jongerenwerkers uit België, Duitsland, Engeland, Litouwen en Nederland 17.00 18.00 – 22.00

09.30 – 15.30 15.30 – 18.00 18.00 – 22.00

09.30 – 11.30 11.30 – 12.30 12.30 14.00 – 15.00

Coolhaveneiland, Rotterdam Internationaal lokaal Dek – 22 Willem Buytewechstraat 22 Jongeren tussen de 15 – 25 en jongerenwerkers uit België, Duitsland, Engeland, Litouwen en Nederland Donderdag 1 mei Start van de Conferentie met opening door Henca Maduro, programma directeur van Rotterdam European Youth Capital 2009 Buffet Presentaties van de deelnemende jongeren en Feest! Vrijdag 2 mei Workshops en debat Bezoek aan jongerenactiviteiten in o.a. Pendrecht, Hillesluis en Delfshaven Diner in de binnenstad Avondprogramma met bezoek aan Skate Park West Blaak Zaterdag 3 mei Programma met o.a. de ervaringen, tips & trucs, oprichting internationaal Jeugd Panel Debat: Change the Mood! Wat hebben we ervan opgestoken? Hoe gaan we verder? Met aandacht voor: de weblog, ontmoetingen, jongerenhoofdstad 2009 Rotterdam, contact onderhouden met elkaar Lunch en einde conferentie Bezoek aan de Euromast

Conferentie bijwonen? Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd voor zowel de startbijeenkomst op donderdag 1 mei als het middagprogramma op vrijdag 2 mei, van 13:00 uur tot 15:30 uur. Meer info? www.r4r-europe.com. Aanmelden? Stuur een mail naar info@r4r.nl. Dit seminar is georganiseerd door R4R Europe & Young R4R in samenwerking met: Anglora (Vilnius), Comm Pact (Birmingham), Jugendforum Nordstadt (Dortmund), Kids Deurne (Antwerpen).

Donderdag 1 mei

Start Conferentie met Henca Maduro, programma directeur van Rotterdam European Youth Capital 2009 Buffet, presentaties deelnemende landen en Feest!

Vrijdag 2 mei

Workshops en debat Bezoek aan jongerenactiviteiten in o.a. Pendrecht, Hillesluis en Delfshaven Diner in de binnenstad en bezoek aan Skate Park West Blaak

Zaterdag 3 mei

Programma met o.a. de ervaringen, tips & trucs, oprichting internationaal Jeugd Panel Debat: Change the Mood! Lunch en einde conferentie Bezoek aan de Euromast

Conferentie bijwonen?

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd voor zowel de startbijeenkomst op donderdag 1 mei als het middagprogramma op vrijdag 2 mei, van 13:00 uur tot 15:30 uur. Meer info? www.r4r-europe.com. Aanmelden? Stuur een mail naar info@r4r.nl Dit seminar is georganiseerd door R4R Europe & Young R4R in samenwerking met: Anglora (Vilnius), Comm Pact (Birmingham), Jugendforum Nordstadt (Dortmund), Kids Deurne (Antwerpen).

Certificate International Youth Conference CHANGE!

was an active participant at Workshops and Excursions We hope to see you again soon & please keep in touch!

May 3 2008, Rotterdam

Masood Yasin

Chair of the Conference

This conference was initiated by R4R Europe & Young, in cooperation with: Anglora (Vilnius) Comm Pact (Birmingham), Jugendforum Nordstadt (Dortmund), Kids Deurne (Antwerpen)

Strait Solutions portfolio

Certificate International Youth Conference CHANGE!

was an active participant at Workshops and Excursions We hope to see you again soon & please keep in touch!

May 3 2008, Rotterdam

Masood Yasin

Chair of the Conference

This conference was initiated by R4R Europe & Young, in cooperation with: Anglora (Vilnius) Comm Pact (Birmingham), Jugendforum Nordstadt (Dortmund), Kids Deurne (Antwerpen)


Notten Fassotte & Partners

Communicatie, concept, vormgeving en technische realisatie website www.nottenfassotte.nl

Strait Solutions portfolio


Strait Solutions

Concept en vormgeving diverse huisstijldragers

Strait Solutions portfolio


Strait Solutions

Meet, Eat & Tweet (informele netwerkbijeenkomst over communicatiemix 2.0) Vormgeving en technische realisatie digitale nieuwsbrieven (Mailchimp), vormgeving logo + concept gadgets

Strait Solutions portfolio


Gemeente Dordrecht

Miniconferentie ‘Geregelde ruimte voor arbeidsmigranten’ Organisatie, communicatie en vormgeving

Strait Solutions portfolio


Rootlink

Vormgeving diverse (huisstijl)uitingen omtrent bewonersparticipatie projecten

Strait Solutions portfolio


DFDS Seaways

Gebiedscommunicatie ontwerp, redactie en realisatie bewonersnieuwsbrief

Strait Solutions portfolio


Vertura

Concept, vormgeving en technische realisatie website www.vertura.nl

Strait Solutions portfolio


Aardwarmte Den Haag

Krantenspread (Zuidwest Nieuws) Coรถrdinatie, redactie en vormgeving krantenspread (kwartaal uitgave)

Strait Solutions portfolio


Aardwarmte Den Haag Diverse huisstijluitingen

Coรถrdinatie, redactie en vormgeving

Strait Solutions portfolio


Aardwarmte Den Haag Escampfestival

Coรถrdinatie, redactie en vormgeving banners

Strait Solutions portfolio


Gemeente Vlaardingen Actieplan Wonen OP STOOM!

Concept en vormgeving logo, mapinsteek, website documentbeer (intern gebruik)

Strait Solutions portfolio


Gemeente Vlaardingen

Actieplan Wonen (gebiedscommunicatie) Coรถrdinatie, concept en organisatie bewoners- en klankbordgroepbijeenkomsten, film- en promotietour en vormgeving brochures gebiedsvisies (5x), stedelijk magazine en burgerparticipatiekatern

Strait Solutions portfolio


Rabobank Vlaardingen-Schiedam Acquisitie campagne

Concept, coรถrdinatie en realisatie kickoff bijeenkomst, workshop Social Media en vormgeving campagnelogo en acquisitieplan waaier

Strait Solutions portfolio


Informatiecentrum Duurzaam Bouwen Concept en vormgeving logo en website www.icdubo.nl

Strait Solutions portfolio


Woningcorporatie De Kleine Meierij Concept nieuw logo en huisstijl

Strait Solutions portfolio


Woningcorporatie De Kleine Meierij Moodboards (voortraject stijlkeuze nieuwe huisstijl)

Strait Solutions portfolio


Ruitenburg Accountants & Adviseurs

Concept & ontwerp nieuwe website www.ruitenburg-partners.nl

Strait Solutions portfolio


Ruitenburg Accountants & Adviseurs Klantenbijeenkomst

Vooraankondiging/teaser, uitnodiging en website (aanmelding)

Ruitenburg Janszen van Holst Accountancy

houdt u op koers, 贸贸k in 2010

UITNODIGING 21 JANUARI 2010 Ruitenburg Janszen van Holst Accountancy

1. vouw in 2-en

4. goed platdrukken

2. vouw hoeken naar het midden

5. duw uiteinden naar elkaar toe

3. vouw onderste randen naar boven

Jeannette Cats, Ab Rood, Danyell Onbehauen-Frigge, Cora van Vliet, Sander van der Nagel, Marjolein Vermeulen, Jan Vermeer, Monique van der Meijs-van Berkel, Nel van Roon-Monsels, Yvonne Blom, Carla op den Kelder-Hofland, Ginny van Tol, Ruben Klapwijk, Stephanie Verhaagen, Ton Janszen, Marjan van Boekel-Hettema, Carolien van Uffelen-van Dijk, D茅siree Grootscholte-Duyvesteijn, Marjolein Sonneveld-Hakvoort, Mireille Valentin-Vogels, Tineke Sta-Bol, Cora van den Beukel-den Besten, Gert van Holst, Connie Eijsackers-Zebel, Wilbert Storm, Henny de Ligt, Jeroen van Rijn, Ciska Bourgonje, Silvester van den Berg, Naomi Croes, Tamarinda Silberie-Klijnstra, Annelies van Schaijk, Ralph Stoltenhoff, Helma Sonneveld, Ben Klapwijk, Diana Smalbeek, Nevena Camphens-Stoyanova, Marcel Jordaan, Renate van den 6. randen aandrukken Beemt, Chantal van Dongen, Martin Boekestijn, Ton Verbeek Ruitenburg Janszen van Holst Accountancy - Industrieweg 100 - 3144 CH - Maassluis (010) 591 30 22 - www.ruitenburg-partners.nl - info@ruitenburg-partners.nl

10. wederom goed aandrukken

8. ook aan de andere kant

9. uiteinden naar elkaar duwen

11. aan de uiteinden opentrekken

12. en zie: het eindresultaat

WIE HOUDT U OP KOERS IN 2010? www.ruitenburg-partners.nl

Strait Solutions portfolio


Provincie Zeeland Kijk de Kust!

Concept, ontwerp, realisatie en uitvoering bewustwordingscampagne

Strait Solutions portfolio


DUWO

Vijf jaar Adviesraad Studentenhuisvesting Concept, vormgeving en eindredactie jubileumuitgave

Strait Solutions portfolio


Havenziekenhuis

Coรถrdinatie en projectleiding totale huisstijltraject van ontwerp- t/m drukwerkbegeleiding

Strait Solutions portfolio


Gemeente Dordrecht

Gebiedscommunicatie Vogelaarwijk Wielwijk Allround communicatieadvies en -ondersteuning voor imagoverbetering (detachering drie jaar)

Strait Solutions portfolio


Waterweg Wonen

Redactie, concept en vormgeving glossy magazine ‘Thuis in Vlaardingen’

Strait Solutions portfolio


Gemeente Dordrecht - Wielwijk

Concept en vormgeving diverse huisstijluitingen

Strait Solutions portfolio


Gemeente Dordrecht - Wielwijk

Concept, vormgeving logo en diverse uitingen Zomerparkfeest 2011

Strait Solutions portfolio


Tilaa Virtual Private Servers & Private Clouds

Concept & vormgeving logo + diverse huisstijluitingen

Strait Solutions portfolio


Gemeente Vlaardingen

Concept & vormgeving beeldmerk en verschillende campagne-uitingen ‘Vlaardingen geeft Antwoord’

Strait Solutions portfolio


Gemeente Schiedam

Procesbeschrijving wijkgerichte inburgering - redactie, concept, vormgeving

Strait Solutions portfolio


Logo overzicht

Concept en vormgeving diverse logo’s

Strait Solutions portfolio


Logo overzicht

Concept en vormgeving diverse logo’s

ict • communicatie • marketing • vormgeving

Strait Solutions portfolio

Strait Solutions - Portfolio  

Strait Solutions bestaat uit een team van20 ambitieuze professionals die klaar staanom organisaties te ondersteunen metcommunicatie, vormgev...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you